Informacje i porady

Egzamin na uprawnienia budowlane

Praktyka zawodowa do uprawnień

ikona_pytanie
Zadaj pytanie
Lista popularnych pytań związanych z uprawnieniami budowlanymi.

PRAKTYKA ZAWODOWA DO UPRAWNIEŃ

ikona_praktyka
Wymagane wykształcenie - zestawienie
Zestawienie wymaganego poziomu wykształcenia oraz odpowiadających mu czasów trwania praktyki zawodowej do uzyskania uprawnień budowlanych.
ikona_praktyka
Kiedy można rozpocząć praktykę zawodową
Termin i warunki formalne rozpoczęcia odbywania praktyki zawodowej zgodnie z rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
ikona_praktyka
Ile powinna trwać praktyka
Wymagany czas trwania praktyki zawodowej do uzyskania odpowiednich uprawnień budowlanych.
ikona_praktyka
Dokumentowanie praktyki zawodowej
Podstawowe zasady dokumentowania odbywanej praktyki zawodowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
ikona_praktyka
Praktyka zawodowa w okresie przejściowym 2014/2015
Zasady obowiązujące podczas dokumentowania praktyki zawodowej w okresie zmiany przepisów od września 2014.
ikona_praktyka
Opiekun i patron praktyki zawodowej
Sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem praktyki oraz potwierdza i dokonuje jej oceny.

EGZAMIN NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

ikona_praktyka
Terminy egzaminów w roku 2016
Ogłoszone terminy egzaminów na uprawnienia w roku 2016 oraz formalne zasady ich ustalania.
ikona_praktyka
Ogólne zasady przeprowadzania egzaminu
Zbiór zasad według, których przeprowadzane są egzaminy na uprawnienia budowlane.
ikona_praktyka
Szczegółowy zakres egzaminu pisemnego
Zasady przeprowadzania egzaminu pisemnego oraz liczba i zakres pytań testowych na egzaminie.
ikona_praktyka
Szczegółowy zakres egzaminu ustnego
Zasady przeprowadzania egzaminu ustnegoo oraz liczba i zakres pytań na egzaminie.
ikona_praktyka
Wykaz przepisów na egzamin
Interaktywny wykaz ustaw i rozporządzeń, których znajomość będzie wymagana na egzaminie w sesji JESIEŃ 2015.
ikona_praktyka
Wykaz norm na egzamin
Zestawienie norm, instrukcji i poradników, których znajomość będzie wymagana na egzaminie w sesji WIOSNA 2016.
ikona_praktyka
Wykaz przykładowych pytań
Zbiór przykładowych pytań na egzamin pisemny na uprawnienia budowlane opublikowany przez PIIB.
ikona_praktyka
Egzamin na uprawnienia - Twoje wspomnienia
Przeglądaj wspomnienia oraz porady osób, które egzamin na uprawnienia mają już za sobą.
Copyright: UprawnieniaBudowlane.pl 2011-2016 UPRAWNIENIA BUDOWLANE i ARCHITEKTONICZNE - Egzamin na uprawnienia budowlane, książka praktyki zawodowej, dziennik praktyki, prawo budowlane, uprawnienia architektoniczne, uprawnienia elektryczne, uprawnienia sanitarne, uprawnienia sep, uprawnienia projektowe, przykładowe pytania i odpowiedzi na egzamin, zdawalność i wyniki egzaminów, kursy i szkolenia, jak wypełniać książkę praktyk, prawo budowlane, testy na uprawnienia budowlane, kurs przygotowawczy, zestawienie zbiorcze praktyki,
Okręgowe Izby: Szczecin, Poznań, Olsztyn, Kielce, Katowice, Gdańsk, Białystok, Rzeszów, Opole, Warszawa, Kraków, Łódź, Gorzów Wielkopolski, Lublin, Bydgoszcz, Wrocław