Kategorie
Rodzaje Specjalności

Uprawnienia hydrotechniczne

Uprawnienia hydrotechniczne umożliwiają projektowanie obiektu budowlanego lub kierowanie robotami budowlanymi w zakresie morskich budowli hydrotechnicznych oraz budowli hydrotechnicznych tymczasowych i stałych.

Uprawnienia hydrotechniczne zostały ponownie wprowadzone jako samodzielna specjalność wraz z nowelizacją Ustawy Prawo Budowlane związaną z tzw. „deregulacją zawodów” oraz wejściem w życie w dniu 25.09.2014 rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Do tej pory zakres tej specjalności był włączony w zakres specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Do uzyskania uprawnień w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej dla poszczególnych rodzajów uprawnień wymagane jest:

  1. Ukończenie studiów na kierunku odpowiednim lub pokrewnym zgodnie z zestawieniem lub uzyskanie tytułu zawodowego technika lub mistrza w zawodach określonych w zestawieniu
  2. Odbycia praktyki zawodowej , której długość określa zestawienie

Zakres uprawnień hydrotechnicznych

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń

uprawniają posiadacza do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie morskich budowli hydrotechnicznych oraz budowli hydrotechnicznych tymczasowych i stałych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej w ograniczonym zakresie

uprawniają posiadacz do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowli hydrotechnicznych IV klasy ważności, a w przypadku budowli morskich IV klasy chronionego obszaru, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

7 odpowiedzi na “Uprawnienia hydrotechniczne”

osoby któe zdobyły uprawnienia budolwne „konstrukcyjno-budowlane” przed 2014 rokiem, posiadają tak naprawde uprawnienia MULTI KULTI czyli posiadają i drogowe i mostowe i hydrotechniczne.

Firma nawiąże współprace z osobą posiadającą uprawnienia hydrotechniczne do wykonywania przeglądów 5-letnich technicznych
zapraszam do współpracy tel : 791 765 686 Adam

W latach 2011-2014 odbywałem praktykę zawodową w firmie hydrotechnicznej z przekonaniem, że pozwoli mi to starać się o uprawnienia konstr.-budowlane. Mam tytuł inż., więc chodziło o 3 lata praktyki dla ograniczonych uprawnień. I nagle okazuje się, że choć mogę starać się o uprawnienia bez ograniczeń. to tylko w specjalności hydrotechnicznej, a że teraz pracuję na budynkach to hydrotechnika mi po nic.. Jestem w kropce. Naprawdę nie można tego jakoś ominąć?

Potrzebny inżynier z uprawnieniami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń.
tel.516567576 Grzegorz

Moim zdaniem, te uprawnienia robią tylko krzywdę zdającym. W starym układzie takie osoby zdawały uprawnienia konstrukcyjno-budowlane w ograniczonym zakresie…A teraz to nawet nie mogą sobie sami domu zaprojektować…

A po co mi hydrotechnikowi projektować dom? To tak jakby spawacz sobie robił buty. Jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego. Uważam że albo nie powinno być uprawnień w ogóle albo powinny być bardzo rozdrobnione i w małym zakresie, specjalistyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *