Wszystkie wpisy chronologicznie

Kategorie
Rodzaje

Specjalności uprawnień budowlanych

Uprawnienia budowlane – Jakie specjalności uprawnień wprowadza ustawa Prawo budowlane. Które specjalności są najczęściej wybierane?

Kategorie
Rodzaje

Specjalizacja techniczno-budowlana

Co to jest specjalizacja techniczno-budowlana i jak ją uzyskać. Jakie korzyści i uprawnienia przysługują osobom, które ją posiadają?

Kategorie
Rodzaje

Uprawnienia budowlane przepisy i podstawy prawne

Formalne zasady nadawania uprawnień budowlanych. Przepisy prawne związane z uprawnieniami budowlanymi oraz samorządami zawodowymi.

Kategorie
Rodzaje Specjalności

Uprawnienia kolejowe

Uprawnienia kolejowe umożliwiają projektowanie lub kierowanie robotami na obiektach budowlanych związanych z infrastrukturą kolejową, takich jak: stacje i linie kolejowe, bocznice kolejowe oraz pozostałe budowle kolejowe towarzyszące.

Kategorie
Rodzaje Specjalności

Uprawnienia telekomunikacyjne

Uprawnienia telekomunikacyjne uprawniają do projektowania lub kierowania robotami na obiektach budowlanych w zakresie: telekomunikacji przewodowej oraz powiązaną infrastrukturą telekomunikacyjną, telekomunikacji bezprzewodowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Kategorie
Rodzaje Specjalności

Uprawnienia mostowe

Uprawnienia budowlane mostowe dają możliwość projektowania lub kierowania robotami budowlanymi przy drogowych i kolejowych obiektach budowlanych takich jak: most, wiadukt, przepust, ściana oporowa, tunel liniowy i nadziemne lub podziemne przejście dla pieszych.

Kategorie
Rodzaje Specjalności

Uprawnienia drogowe

Uprawnienia budowlane drogowe dają prawo do projektowanie obiektów budowlanych lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z następującymi obiektami budowlanymi: drogi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, drogi dla ruchu oraz postoju statków powietrznych oraz przepusty.

Kategorie
Rodzaje Specjalności

Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej umożliwiają projektowanie konstrukcji obiektu lub kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.

Kategorie
Rodzaje Specjalności Uprawnienia architektoniczne

Uprawnienia architektoniczne

Uprawnienia architektoniczne dają możliwość projektowania obiektów budowlanych lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu budowlanego.

Kategorie
Rodzaje Specjalności

Uprawnienia sanitarne

Uprawnienia sanitarne dają prawo do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, sieci i instalacje wentylacyjne sieci i instalacje gazowe, sieci i instalacje wodociągowe oraz kanalizacyjne.

Kategorie
Rodzaje Specjalności

Uprawnienia elektryczne

Uprawnienia budowlane elektryczne umożliwiają projektowanie obiektu budowlanego lub kierowanie robotami budowlanymi przy wykonywaniu: sieci elektrycznych, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, kolejowych, sieci trakcyjnych.

Kategorie
Rodzaje

Rodzaje i specjalności

Rodzaje i specjalności dla jakich wydawane są uprawnienia budowlane obowiązujące na terenie Polski określono w ustawie Prawo budowlane z 1994 r. oraz rozporządzeniu z 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Określają one…