Kategorie
Rodzaje Specjalności Uprawnienia architektoniczne

Uprawnienia architektoniczne

Uprawnienia architektoniczne dają możliwość projektowania obiektów budowlanych lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu budowlanego.

Uprawnienia architektoniczne czyli uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej są warunkiem koniecznym do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy projektowaniu obiektów budowlanych jako architekt oraz kierowaniu robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektów. Uprawnienia architektoniczne wymagane są także do sprawowania nadzoru autorskiego, sprawdzania projektów budowlanych oraz wykonywania obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Uprawnienia architektoniczne po spełnieniu określonych w odpowiednich aktach prawnych warunków nadaje Izba Architektów RP.

Zakres i rodzaje

Uprawnienia architektoniczne bez ograniczeń – umożliwiają projektowanie obiektów budowlanych lub kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu

Uprawnienia architektoniczne w ograniczonym zakresie – nadają ich posiadaczowi możliwość projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu o kubaturze do 1000 m3w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej

Wymagania

Aby uzyskać uprawnienia architektoniczne do projektowania bez ograniczeń należy ukończyć studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka. Dodatkowo wymagane jest odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów oraz rocznej praktyki zawodowej na budowie.

Do uzyskania uprawnień architektonicznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń także potrzebne będzie ukończenie studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku architektura oraz odbycie półtora-rocznej praktyki na terenie budowy.

Alternatywnie można także ukończyć studia pierwszego stopnia na kierunkach wcześniej wspomnianych. Natomiast w takim wypadku potrzebne będzie jednak trzy lata praktyki na budowie.

Jak zdobyć uprawnienia architektoniczne?

Uprawnienia w specjalności architektonicznej nadawane są przez komisje kwalifikacyjne Izby Architektów IARP. Warunkiem koniecznym uzyskania uprawnień jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia oraz odbycie wymaganej praktyki zawodowej wymienionych wcześniej w artykule. Następnie należy złożyć odpowiednie dokumenty kwalifikacyjne, do właściwej okręgowej komisji oraz przejść proces weryfikacji. Ostatnim etapem jest zdanie egzaminu na uprawnienia architektoniczne.

Egzaminy organizowane są przez IARP dwa razy w roku w sesjach lato oraz zima. Odbywają się we wszystkich okręgowych izbach architektów. Egzamin składa się z części testowej związanej ze znajomością przepisów prawa oraz części ustnej, podczas której badane są praktyczne umiejętności i kompetencje kandydata.

Opłaty i koszty

Ubieganie się o uprawnienia architektoniczne wymaga znacznego wkładu finansowego. Sam koszt postępowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzenia egzaminu, w zależności od zakresu uprawnień w 2019 roku wynosi od 1870 zł do 2810 zł, co jest już znaczną kwotą.

Dodatkowo dochodzą coroczne koszty związane z członkostwem w okręgowej izbie architektów oraz wymaganym ubezpieczeniem OC, które w 2019 wynoszą 80 zł miesięcznie czyli 960 zł rocznie.

Co dają uprawnienia architektoniczne?

Uprawnienia architektoniczne umożliwiają wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dziedzinie architektury. Najbardziej prestiżową oraz intratną funkcją jest stanowisko głównego projektanta obiektów budowlanych, co wiąże się z dużymi zarobkami ale i odpowiedzialnością. Mniej popularnymi funkcjami są kierowanie robotami w zakresie architektury jako kierownik robót oraz sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Podsumowując posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie architektury umożliwia zajmowanie wielu prestiżowych stanowisk w dziedzinie budownictwa, ale wiąże się też z koniecznością posiadania specjalistycznego wykształcenia oraz minimum kilkuletniej praktyki w zawodzie architekta.

140 odpowiedzi na “Uprawnienia architektoniczne”

Dzien dobry,
czy moje praktyki (projektowe) zostaną uznane?
pracowałem z patronem praktyk ok 5 lat, ale projekty które chcialem zgłosić w ramach tej współpracy nie mają mojego nazwiska w tabelkach na rysunkach. Moje współautorstwo zostanie potwierdzone przez patrona (praktyki projektowe) i kierownika budowy (praktyki na budowie)
– chodzi o ubieganie się o uprawnienia bez ograniczeń

Podpisy w tabelkach na rysunkach ułatwiają weryfikację komisji i są przydatne oraz wskazane. Natomiast ich brak nie przekreśla praktyki zawodowej. Składa się podpisane przez kierownika praktyki oświadczenie oraz zestawienie zbiorcze, w którym potwierdza taką praktykę.

Może dla kogoś to być głupie pytanie ale nigdzie nie mogę znaleźć takiej informacji, czy do uprawnień architektonicznych bez ograniczeń praktyka na budowanie może być podpisana przez konstruktora z uprawnieniami budowlanymi czy musi to być stricte osobą posiadające uprawnienia architektoniczne?

Tak, praktykę na budowie do uprawnień architektonicznych może nadzorować osoba posiadająca uprawnienia konstrukcyjno budowlane wykonawcze. I jest to dość powszechna praktyka, gdyż uprawnień wykonawczych architektonicznych na budowie liczyć na palcach jednej ręki 😉

Dzień dobry.
Ukończyłam studia pierwszego stopnia na kierunku budownictwo, a następnie rozpoczęłam studia architektoniczne. Czy praktyka na budowie po budownictwie a przed rozpoczęciem studiów architektonicznych może zostać zaliczona do praktyki zawodowej na budowie do uzyskania uprawnień architektonicznych do projektowania bez ograniczeń?

Jeżeli chodzi uprawnienia architektoniczne oraz IARP to zalecana jest tutaj ostrożność. Izba Architektów robi problemy kandydatom, którzy ubiegając się o uprawnienia architektoniczne nie ukończyły pierwszego stopnia na kierunku architektura tylko np. budownictwo w tym wypadku. Warto zapytań w swojej izbie jak to wygląda. Brak wymaganego wykształcenia może być także przeszkodą w zaliczeniu takiej praktyki.
Najpewniejszą opcją byłoby ubieganie się o uprawnienia KB wykonawcze bez ograniczeń w takim wypadku. Można to zrobić po I stopniu na kierunku budownictwo. Wówczas odbyta już praktyka powinna zostać zaliczona jako praktyka wykonawcza do uprawnień architektonicznych.

Witam,
Czy mając uprawnienia nieograniczone konstrukcyjne do projektowania i chcąc ubiegać się o uprawnienia architektoniczne ograniczone wystarczy wykazać praktykę roczna przy projektowaniu, czy trzeba i przy projektach i na budowie?

Podjęcie tematu uprawnień architektonicznych jest niezwykle istotne, zwłaszcza dla młodych architektów rozpoczynających swoją karierę w branży. Warto wspomnieć, że w kontekście współczesnych zmian w prawie budowlanym oraz coraz bardziej złożonych wymogów ekologicznych i energetycznych, posiadanie uprawnień architektonicznych staje się nie tylko kwestią umożliwiającą samodzielne funkcjonowanie w tematyce budownictwa, ale też gwarancją dla inwestorów, że ich projekty są realizowane zgodnie z najnowszymi standardami i przepisami. W erze cyfryzacji i postępującej automatyzacji procesów projektowych, architekci z uprawnieniami będą mieli przewagę na rynku pracy, gdyż będą mogli oferować kompleksowe usługi, od koncepcji po nadzór nad realizacją. Dlatego warto zainwestować w zdobycie tych uprawnień, mimo początkowych kosztów i trudu.

Czy w przypadku wykonywania projektów w biurze architektonicznym, gdzie byłem zatrudniony i będąc wpisanym w metryce jako „opracowanie” w projektach które uzyskały pozwolenie na budowę, można je wskazać jako praktyka, jeśli były pracodawca/projektant prowadzący odmawia popisania oświadczenia odbytej praktyki? Czy komisja może uzyskać potwierdzenie na własną rękę jeśli wskażę odpowiednie starostwo? Czy w takim przypadku muszę odbyć praktykę ponownie, bo uczestnictwo w projektach z poprzedniej pracy nie będzie uznane?

Izba architektów ma możliwość wywarcia nacisku na niechętnego pracodawcę. Przynajmniej tak mówili w śląskiej na przygotowaniu do egzaminu 4 lata temu,

Czy jeśli ma się ukończone studia urbanistyczne to trzeba i tak ukończyć dwa stopnie studiów architektonicznych? Czy wystarczy zrobić pierwszy stopień żeby zostać architektem?

To już niestety kwestia samej uczelni. Natomiast biorąc pod uwagę problemy jakie Izba Architektów robi wszystkim którzy nie ukończyli studiów na I i II stopniu architektury to na chwilę obecną warto mieć pełne wykształcenie w tym zakresie.

Dzień dobry, czy posiadając uprawnienia architektoniczne w ograniczonym zakresie, zdobyte po kierunku budownictwo mogę tytułować się jako architekt?

Architekt to tytuł naukowy i zawodowy. Jest przyjęte, że tytułują się nim osoby, które ukończyły studia na kierunku architektura.
Natomiast Izba Architektów zastrzegła sobie także tytuł architekt IARP co oznacza osobę posiadającą uprawnienia architektoniczne do projektowania bez ograniczeń oraz jednocześnie członka IARP.

Dzień dobry 🙂
Czy można praktyki w pracowni i/lub na budowie rozpocząć po inżynierce, będąc jednocześnie na magisterce? Czy dopiero po ukończeniu mgr jest to liczone?

Po ukończeniu 3 roku studiów ( da studiów 5 letnich ) lub po uzyskaniu tytułu zawodowego na odpowiednim kierunku.

Dlaczego proces uzyskania uprawnień dot. wyłącznie osób, które ukończyły studia arch. lub arch. i urb., a kompletnie wyklucza się osoby, które ukończyły studia I-go i II-go st. na kierunku architektura krajobrazu (które de facto też są inżynierami i zdobywają w czasie studiów wiedzę z materiałoznawstwa czy budownictwa) nawet jeśli wiązałoby się to z dłuższym wymaganym czasem odbywania praktyk umożliwiających wystąpienie o nadanie uprawnień?

Takie już niestety są zasady i interpretacje IARP, z którymi niestety ciężko dyskutować.

To chyba jakiś żart. Moim zdaniem nie można porównywać tych dwóch kierunków. Całkiem inna specyfikacja . Sama nazwa mówi architektura krajobrazu.

Żartem jest, że pod projektem zieleni musi podpisać się arch. bud., który o zieleni nie ma pojęcia. Mało tego – on może taką zieleń zaprojektować… Arch. kraj. od lat walczą o to, żeby mogli pełnić samodzielne funkcje na budowach w zakresie zieleni. Ta dziedzina traktowana jak piąte koło u wozu, arch. kraj. jak zło konieczne, bo czasami jest wymóg kontraktowy aby był Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni (wymagane wykszt., praktyka na budowach, znajomość przepisów WSZTSTKICH ustaw gdzie wyst. zieleń plus ust. Prawo budowlane i egzamin). No ale on nie jest PRAWDZIWYM architektem i nie może się nawet wpisać do DB, jak się hałę odstawia z drzewami…

Sprawa prosta. Generalnie jak słabo się zaprojektuje lub wykona parę krzaków i drzew to łatwiej to naprawić i jest to mniej groźne niż jak się słabo zaprojektuje i wykona zespół budynków. Nie ma zagrożenia źle zaprojektowanej ewakuacji (odpowiada za to PZT) czy wypadku z jakimś urządzeniem technicznym typu winda. W związku z tym ustawodawca (całkiem słusznie) nie przewidział sankcjonowania takiej specjalności w ustawie Prawo Budowlane. Mam nadzieję że wyjaśniło się.

Czy osoba posiadające uprawnienia konstrukcyjne bez ograniczeń, wpisana na listę członków izby inżynierów, oraz uprawnienia architektoniczne w ograniczonym zakresie, musi być wpisana na listę członków izby architektów?
Czy osoba niezwiązana z izbą architektów, może wystąpić o interpretację uprawnień?

Dzień dobry,
Czy jest możliwa nostryfikacja uprawnień architektonicznych z Australii (Nowa Południowa Walia)? Jak wygląda proces?

Dzień dobry, czy możliwe jest uznanie lub nostryfikacja uprawnień architektonicznych zdobytych w Australi? Jakie wygląda proces nostryfikacji w takim wypadku?

Dzień dobry,
O Jakie wymagania dotyczące wykształcenia oraz praktyki chodzi w wyżej wymienionym wpisie ?
Czy o uprawnienia budowlane może starać się tylko architekt ?
Czy są jakieś inne uprawnienia dla architektów wnętrz z wykształceniem pierwszego stopnia uzyskanym np. Na ASP.

Dziekuje

Dzień dobry. Nie zgadzam się z moim Projektantem, który jest w izbie architektów i nie robi żadnych konstrukcyjnych obliczeń. W mojej ocenie poza tym, że dokumentacja projektowa nie zawiera profesjonalnego zakresu tj. ani projektu budowlanego, ani technicznego ani wykonawczego, a jedynie projekt architektoniczno – budowlany, nie widzę w projekcie żadnych obliczeń i mam wątpliwości do obciążeń, które sobie artysta narysował. W związku z powyższym, ja pełniąc funkcję kierownika budowy i mając wątpliwości co do zawartości projektu, nie wiem kto w razie jakichkolwiek kwestii nie daj Boże katastrof bierze odpowiedzialność zawodową ? Pytanie brzmi, kto bierze odpowiedzialność za przyjętą dokumentację w AAB, który to organ nie weryfikuje zawartości dokumentacji, a jedynie sprawdza pieczątki.

Witam
Pracuję w firmie architektonicznej w Wielkiej Brytanii, w której zrobiłem praktykę projektową a także budowlaną.
Chciałem zapytać o to jakie dokładnie uprawnienia brytyjskie powinien posiadać patron/osoba nadzorująca tę praktykę, aby jej podpis pod Zbiorczym Zestawieniem Praktyki Budowlanej był uznany? Czy jest to Architekt ARB Part 3 z potwierdzeniem wpisu do rejestru architektów, wydanym na piśmie przez ARB (odpowiednik polskiej izby) i /czy Architekt technik ( Architectural Technologist/Techician) z wpisem do rejestru CIAT i również z potwierdzonym dokumentem przez CIAT, które to następnie będzie przysięgle tłumaczone? Czy może wystarczy podpis szefa biura, które ma status Chartered (co automatycznie daje prawa prowadzenia projektów oraz nadzoru autorskiego) nie zależnie do tego czy szef ma jedno z wyżej wymienionych uprawnień czy nie?
Z góry dziękuje za informacje

Opiekun praktyki powinien posiadać uprawnienia odpowiadające uprawnieniom aktualnie obowiązującym w Polsce. O szczegóły warto dopytać w izbie w której będzie się zdawało gdyż tutaj niestety dzieją się cuda i każda inaczej może interpretować. Jeżeli chodzi podane wybory to wydaje się iż Architekt ARB Part 3 z potwierdzeniem wpisu do rejestru architektów jako odpowiednik polskiego architekta będzie optymalny.

Czy posiadając uprawnienia do 1000m3 w zagrodówce można projektować budynki mieszkalne jednorodzinne poza zagrodówką po uzyskaniu piescząti architekta z uprawnieniami bez ograniczeń

A co to znaczy „po uzyskaniu pieczątki architekta z uprawnieniami”??
To znaczy, że architekt z uprawnieniami jest PROJEKTANTEM danego projektu (patrz ustawa Prawo budowlane, Art. 17 i następne) i spoczywa na nim pełna i wyłączna odpowiedzialność określona w w/w ustawie.
Architekt, który „rozsiewa” swoje podpisy na lewo i prawo – to nie architekt, a oszust. Taki sam zresztą jak ta osoba, która taki podpis architekta uzyskuje (wyłudza, kupuje itp.)
Odpowiedzialny architekt może przyjąć od osoby sporządzającej projekt zaproszenie do współpracy i uczestniczyć w projektowaniu, ale szastanie uprawnieniami architekta to wielka szkodliwość publiczna, zaś dla szastającego – paskudna hańba.

Kiedy uprawnienia architektoniczne w ograniczonym zakresie zostaną uwolnione poprzez likwidację zapisu, że mogą być stosowane tylko w zabudowie zagrodowej. Taki zapis powoduje, że mając uprawnienia architektoniczne w ograniczonym zakresie nie można zaprojektować budynku gospodarczego ani nawet garażu na innym terenie niż zabudowa zagrodowa. W ten sposób lobby architektów wypaczyło sens nadawania takich uprawnień. To trzeba koniecznie zmienić.

Witam,
w umowie jako rodzaj umówionej pracy widnieje u mnie Architekt/ projektant, wiadomo że bez uprawnień jestem jedynie architektem. Czy w zestawieniu praktyk powinnam wpisywać tak jak w umowie czy asystent projektanta.
Dziękuję za odpowiedz

3 pytania:

1. Czy z przypadku odbycia rocznej praktyki na budowie, potwierdzonej przez osobę do tego uprawnioną (w tym przypadku Kierownik budowy z uprawnieniami do kierowania robotami bez ograniczeń) potrzebne będzie wykazanie dodatkowych dokumentów jak np umowy cywilno-prawnej ?
2. Czym różnią się uprawnienia do projektowania, a kierowania robotami i projektowania w specjalności architektonicznej. Czy warto ubiegać się o te drugie biorąc pod uwagę, że będąc nawet kierownikiem budowy mamy wpływ jedynie na kwestie architektoniczne ?
3. Co w sytuacji gdy praktyki zawodowe wykonywane były w 3 lub większej ilości firm. Jak wygląda kwestia z akceptacją takich praktyk przez organ aab?

1/ Czasem izby mogą wymagać poświadczenia zatrudnienia poprzez okazanie kopii umowy,
2/ Uprawnienia architektoniczne mają jedynie sens w zakresie projektowym. W zakresie wykonawstwa architektura podlega także pod uprawnienia konstrukcyjno-budowlane i to zwykle takie osoby kierują robotami konstrukcyjnymi i architektonicznymi.
3/ Tak samo jak standardowo, po prostu składa się 3 oddzielne oświadczenia kierowników praktyki i 3 zestawienia zbiorcze. Oczywiście jeżeli takich zaświadczeń będzie np. 10 to już może budzić podejrzenia czy praktyka była rzetelnie odbyta.

A kto powiedział, że uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej nie uprawniają do nadzorowania wytwarzania elementów konstrukcyjnych. Każdy z takimi uprawnieniami ma prawo kierować wytwarzaniem elementów konstrukcyjnych czyli konstrukcji. Ma ograniczenie co do architektury czyli nie powinien samodzielnie kierować przy obiektach inżynierskich i tyle.

Uprawnienia architektoniczne wykonawcze pozwalają na pełnienie funkcji techniczny jedynie w zakresie architektury obiektu. Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane w zakresie konstrukcji i architektury.

Dzień dobry,
Ukończyłam studnia I i II stopnia wydziału architektury i urbanistyki. Ukończyłam także roczną praktykę projektową w biurze oraz 1,5 roczną na budowie. Pierwotnie chciałabym się ubiegać o uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, jednak ze względu na zdobyte doświadczenie mogłabym także ubiegać się o uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – chciałabym tylko się dowiedzieć jaki dodatkowe uprawnienia będę posiadać jako architekt mogący kierować robotami budowlanymi, co w rzeczywistości to oznacza? Czy będę mogła kierować budową?

W przypadku specjalności architektonicznej będzie można kierować budową ale jedynie w zakresie architektury. Natomiast w zakresie konstrukcji powinien być w tym przypadku powołany kierownik robót z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi.
Standardowa praktyka w takim wypadku do powoływanie na kierownika budowy osobę z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi gdyż obejmują zarówno konstrukcję jak i architekturę. Tak więc uprawnienia architektoniczne wykonawcze są w praktyce mało przydatne.

Dzień dobry,
Proszę o informacje, czy w roku 1978 wydawano uprawnienia stricte w specjalności architektonicznej, czy też należy uznawać uprawnienia konstrukcyjno-budowlane w tym zakresie?

witam
posiadam ukończone studia I stopnia i tytuł inżyniera na kierunku gospodarka przestrzenna o specjalności planowania przestrzennego, architektury i urbanistyki. Czy uprawniają one do odbycia praktyk i uzyskania uprawnień architektonicznych w ograniczonym zakresie?

Mam ukończone studia I stopnia architektura prowadzę działalność od 2009 r zatrudniałem do każdego tematu tego samego Archirkta uprawnionego który robił w wpisy do dziennika praktyk czy izba to honoruje?

Kierunek studiów jest odpowiedni a zatem przy spełnieniu pozostałych warunków praktyka powinna zostać zaliczona.
Oddzielną kwestią jest natomiast to, iż studia I stopnia pozwolą jedynie na ograniczone uprawnienia projektowe, które mają naprawdę bardzo ograniczone zastosowanie.

Witam. Mam ukończone studia I i II stopnia -architektura i urbanistyka. Chciałabym uzyskać uprawnienia sanitarne, chodzi mi tak naprawdę o samą wentylację, choćby w ograniczonym zakresie. Czy będzie to możliwe?

Dla uprawnień architektonicznych ustawodawca rozróżnił kierunki studiów na architekturę ( architekturę i urbanistykę), natomiast na uprawnienia ograniczone kierunki w zakresie budownictwa. Tak więc takie powiązanie owszem jest, natomiast te kierunki nie są tożsame i nie można zaliczyć takiego wykształcenia standardowo na podstawie nazwy kierunku.
Komisja może na podstawie indywidualnej decyzji, po analizie suplementu do dyplomu uznać dane wykształcenie jako odpowiednie, natomiast jest to indywidualna decyzja. Zwykle należy najpierw złożyć dokumenty oraz opłacić wniosek kwalifikacyjny, co wiąże się z dużymi niedogodnościami, gdyż każdy chciałby wiedzieć to wcześniej, przed podjęciem nauki lub praktyk.

Witam,
Czy osoba posiadająca uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do projektowania bez ograniczeń może projektować architekturę do 1000m3? Pozdrawiam

Dzien dobry,
Odbywam praktyke w Szkocji , w biurze architektonicznym.
Mam pytanie dotyczace Zbiorczego Zestawienia Odbytej Praktyki Zawodowej do Upr proj + krb bez ograniczen.
Formularz jest w jezyku polskim , Czy mozliwe jest przedstawienie komisji owego zestawienia prowadzonego w dwoch jezykach rownoznacznie- originalny angielski text z tlumaczeniem polskim ponizej , (badz odwrotnie) , oryginalnie podpisamy przez patrona?
Czy mimo wszystko wymagane jest tlumaczenie tlumacza przysieglego?

Postępowanie odbywa się wg standardów kodeksu postępowania administracyjnego. Jest tam mowa o dokumentach tłumaczonych przez tłumacza przysięgłego. Oczywiście komisja może z tego wymagania zrezygnować ale to już jej indywidualna decyzja w konkretnej sytuacji.
Jeżeli to nie będzie problem warto zadbać o dwie wersje zaświadczenia. Na początku spróbować z dwujęzycznym dokumentem, a w razie niepowodzenia będzie trzeba przetłumaczyć.

Witam.
Posiadam ukończone studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo.
Czy mogę ubiegać się jednocześnie o nadanie uprawnień architektonicznych w ograniczonym zakresie i konstrukcyjno-budowlanych bez ograniczeń?
Czy jest możliwe w takim przypadku odbywanie jednocześnie praktyki zawodowej do specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej jeśli patronami byłby by dwie osoby tj. konstruktor i architekt?

Wszystko tutaj zależy od okoliczności. Jeżeli mówimy o praktyce w pełnym wymiarze godzin (8/h dziennie) razy dwie praktyki to mało prawdopodobne jest by taka praktyka nie wzbudziła podejrzeń.
Maksymalnie na co można sobie pozwolić w tym wypadku do 1x praktyka na pełny etat + dodatkowo pół etatu w ramach drugiej specjalności.

Dla praktyki wykonawczej na budowie może być taki sam więc tutaj jeden kierownik może podpisać taką praktykę dla dwóch specjalności.

Dzień dobry,
Posiadam tytuł mgr inż. arch. po architekturze i urbanistyce i zastanawiam się nad założeniem działalności jednoosobowej, w ramach której w modelu b2b współpracowałbym z biurem projektowym nad koncepcjami i opracowywaniem dokumentacji. Czy taka forma pracy może zostać uwzględniona na poczet wymaganej praktyki?

Witam,
chce robić uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, jak wygląda długość praktyki budowlanej?
1 rok to 52 tygonie, wiec 1,5 roku proporcjonalnie to 78 ?

Dziękuję za odpowedz. Pozdrawiam!

Witam, chcąc ubiegać się o uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, jakiś jest długość odbywanych praktyk budowlanych? Bez zmian 2 lata kalendarzowe czyli rok praktyk zawodowych?

Aktualnie rok praktyki projektowej i półtora roku praktyki na budowie. Informacja taka jest na górze artykułu 😉

Kto powinien potwierdzić odbicie praktyki na budowie dla specjalności architektonicznej – jeżeli ma być to „osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane”?

Dla uprawnień w specjalności architektonicznej praktykę na budowie może podpisać osoba z uprawnieniami architektonicznymi lub konstrukcyjno-budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi.

Dzień dobry, czy mając tytuł inż mgr budownictwa i mgr architekta można ubiegać się o uprawnienia architektoniczne?

Niestety IARP wymaga aby zarówno kierunek studiów I i drugiego stopnia był odpowiedni. Za odpowiedni niestety uważa się jedynie kierunek architektura lub architektura i urbanistyka.

Kro obecnie może pełnić funkcję kierownika robót w zakresie architektury krajobrazu?
Jakie obecnie uprawnienia na to pozwalają? Czy osoba mająca uprawnienia konstrukcyjno – budowlane może być takim kierownikiem?

Dzień dobry
Ukończyłem studia. Aktualnie mam umowę o pracę na pełny etat na troszkę ponad rok w firmie budowlano-remontowej. Umowa określa moje stanowisko jako „Pracownik Budowlany”. Czy tak zawarta umowa zaliczona zostanie jako roczną praktyka na budowie?
Pozdrawiam Daniel

Pracownik budowlany to stanowisko kojarzone z wykonywaniem obowiązków pracownika fizycznego, a nie wykonywaniem zadań związanych z zarządzaniem i nadzorem. Ostatecznie liczy się zakres obowiązków natomiast w tym wypadku ciężko będzie udowodnić przed komisją że były one właściwie.
Jeżeli jest możliwość warto takie stanowisko zmienić. Tutaj więcej informacji o tym jakie stanowiska są akceptowane: https://uprawnieniabudowlane.pl/miejsca-i-formy-odbywania-praktyki-zawodowej/#miejsca-odbywania-praktyki-zawodowej

Dzień dobry mam wyksztalcenie technik architekt. Znalazłem lakoniczna odpowiedź że tak naprawdę ktoś posiadający taki zawód może zajmować się tylko projektowaniem obiektów zagrodowych, czy tylko, bo nawet u źródła nie mogłem dowiedzieć się niczego szczególnego.
Czy koszt uzyskania takich uprawnień jest identyczny jak tych bez ograniczeń?

Technik architekt, czyli dawny kreślarz. Nie pełni samodzielnych funkcji w budownictwie. Innymi słowy jest to osoba pracująca w zespole nie zajmująca się projektowaniem. Zajmuje się rysowaniem, kreśleniem, opisywaniem, itp itp itp

Witam,
Czy posiadając inżyniera oraz magistra po kierunku architektura i urbanistyka mogę ubiegać się o uprawnienia do kierowania budową kubaturową i czy fakt że jest to architektura a nie budownictwo ogranicza kubaturę budynków które mogłabym prowadzić ? Czy będę mogła pełnić funkcje techniczne na budowie (np. kierownika budowy) w takim samym stopniu jak absolwenci budownictwa? Czy będę mogła prowadzić tylko obiekty mniejsze?

Kluczowe w tym wypadku jest rodzaj i zakres posiadanych uprawnień budowlanych co oczywiście wiąże się z posiadanym wykształceniem.
Zarówno osoba z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej jak i architektonicznej może kierować budową. W przypadku uprawnień architektonicznych do nadzorowania robót konstrukcyjnych potrzebny będzie jednak dodatkowo kierownik robót z uprawnieniami kb.
Zakres uprawnień KB https://uprawnieniabudowlane.pl/uprawnienia-konstrukcyjno-budowlane/
Zakres uprawnień architektonicznych: https://uprawnieniabudowlane.pl/uprawnienia-architektoniczne-architekta/

Dzień dobry,
Mam dwa pytania:
1. Czy w przypadku, gdy ukończyłam studia magisterskie na kierunku Architektura na uczelni zagranicznej – TU Delft w Holandii – konieczna jest nostryfikacja dyplomu w Polsce?
2. Czy sprawując nadzory na budowie, do której projekt koncepcyjny i wykonawczy robiłam w biurze architektonicznym w którym jestem zatrudniona na umowie o dzieło, mogę otrzymać podpis w zestawieniu praktyk od kierownika budowy, z którym nie łączy mnie żadna umowa formalna?

1. Tak w związku z tym, iż wykształcenie uzyskano za granicą konieczne będzie przeprowadzenie procedury nostryfikacyjnej w Polsce.
2. Jeżeli mówimy o sprawowaniu nadzoru autorskiego, to w takim wypadku raczej kierownikiem praktyki powinien być główny projektant, który realnie sprawuje taki nadzór na takiej budowie. W takim wypadku kandydat jest jego asystentem i nie jest potrzebna żadna umowa gdyż pracodawca się nie zmienia.

Dzień dobry,
Zwracam się z pytaniem czy aby założyć i prowadzić firmę zajmującą się projektowaniem i wykonywaniem obiektów małej architektury typu: altany, pergole, wiaty śmietnikowe potrzebne są uprawnienia architektoniczne lub konstrukcyjno-budowlane?

Do budowy pergoli altany itp nie jest konieczne pozwolenie na budowę. Nie jest też wymagany projekt. Jest to traktowane tak jak karmnik. Chyba, że altana przekracza 35m2

Dzień dobry,
Czy jeśli chciałbym otworzyć firmę zajmującą się wykonaniem i montażem obiektów ze stali małej architektury m.in. prostych altan, pergoli czy wiat śmietnikowych będę potrzebował uprawnień architektonicznych lub konstrukcyjno-budowlanych?

Budowa obiektów małej architektury wymaga jedynie zgłoszenia gdy są wykonywane w miejscach publicznych. W pozostałych przypadkach nie jest wymagane zgłoszenie ani pozwolenie, a co za tym idzie nie ma potrzeby posiadania uprawnień budowlanych w takich wypadkach.

Dobry wieczór, czy zapis 'w odniesieniu do archutektury obiektu o kubaturze do 1000m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej’ oznacza że taka osoba może jedynie projektować lub kierować obiektami wiejskimi?

Taki zapis ogranicza te uprawnienia do projektowania na działkach rolnych i leśnych o wielkości powyżej 1 ha. W praktyce uprawnienia te są całkowicie bezużyteczne. O taki zapis zabiegało lobby architektów i w efekcie powstał bubel prawny.

Witam,

Obecnie pracuję w biurze, w którym ściśle współpracują ze sobą dwie firmy o różnych nazwach i właścicielach: jedną prowadzi konstruktor, drugą architekt. Jestem zatrudniona w firmie, którą prowadzi konstruktor, choć faktycznie wykonuję pracę dla obu. Chciałam się spytać czy robiąc praktykę na uprawnienia architektoniczne muszę być zatrudniona w firmie, którą prowadzi architekt?

Moje imię i nazwisko jest umieszczane na projektach firmy architekta, w której nie jestem zatrudniona (w tabelkach zawsze jako projektanci widnieją właściciele obu firm- z podziałem na specjalności), architekt potwierdzi i podbije mi wszystkie oświadczenia. Zastanawiam się tylko czy muszę być bezpośrednio związana stosunkiem pracy z architektem, czy wystarczy, że moje nazwisko będzie umieszczone na rysunkach, razem z nazwiskiem architekta oraz nazwiskiem mojego szefa, który jest konstruktorem.

Pozdrawiam

Jeżeli dane kandydata będą umieszczone w tabelkach na projekcie oraz praktykę zawodową potwierdzi projektant z odpowiednimi uprawnieniami to nie powinno być problemów z uznaniem takiej praktyki zawodowej.

Dzień dobry,
Czy projekty koncepcyjne (konkursowe) wykonane w biurze architektonicznym również wliczają się do teczki projektowej składanej komisji oceniającej kandydata ubiegającego się o uprawnienia architektoniczne?
Czy praca nad projektami koncepcyjnymi wlicza się do praktyki niezbędnej do uzyskania uprawnień?

Witam,
chcialabym sie ubiegac o uprawnienia architektoniczne, ale ze ukonczylam studia I i II stopnia na kierunku budownictwo, z tego co czytam, moge tylko z ograniczeniami…
Na razie satysfakcionuje mnie i to, ale moj problem jest inny. Pracuje od 6 lat w biurze projektowym ( gdzie rowniez wychodze na teren budowy) ale za granica, konkretnie w Niemczech.
Jak liczona jest wtedy taka praktyka? I czy w ogole sie kwalifikuje?

Witam,
Czy typ umowy z pracodawcą np. umowa o dzieło jest również zaliczany do zdobycia uprawnień? Jak w takim przypadku wliczany jest czas pracy? (przy pracy przykładowo 10h/dzień)

Powinien być zaliczony każdy typ umowy cywilno-prawnej, w tym również o dzieło. W przypadku braku określenia pracochłonności w godzinach, najlepiej by określił ( zatwierdził ) ją kierownik praktyki.
Nie ma raczej sensu wpisywać więcej niż 8 godzin /dziennie ( standardowy czas pracy ) gdyż komisje i tak bardziej podejrzliwie patrzą na taki rodzaj zatrudnienia.

Dzień dobry,
Chciałabym się dowiedzieć czy dopuszcza się robienie stażu na budowie w pełnym lub nie pełnym wymiarze godzin przy umowie na zlecenie i pracę na pełen etat w innej pracy nie związanej z stazem w biurze? Czy komisja ma prawo podważyć taki staż jeśli pracuje np. na dwa etaty?

Tak, komisje zwykle dopuszczają praktykę na dodatkowy etat. Jednak wtedy maksymalnie zaliczane jest do 4 godzin takiej praktyki dziennie.

Nie. Jeżeli dokumentuje się praktykę projektową 8godz/dziennie, to w tym samym dniu nie można dokumentować praktyki na budowie.
OKK IA RP nie akceptują „1,5 etatu” w ciągu jednego dnia

Tutaj jest mowa o innej pracy niezwiązanej z uprawnieniami budowlanymi.
Natomiast kwestia zaliczania praktyki hurtowo 12 godzin dziennie jest oczywiście dyskusyjna.

Witam. Na niektórych forach internetowych można spotkać informacje, że aby uzyskać uprawnienia trzeba skończyć studia magisterskie a następnie jeszcze 3 letnią praktykę i dopiero można zdawać egzamin. Skąd może brać się ta nieścisłość? Oraz – czy praktyki można odbywać podczas studiów magisterskich ? Jak one się wtedy liczą?
Będę wdzięczna za odpowiedź.

Witam,
Czy jedynym sposobem na własną działalność polegającą na projektowaniu obiektów architektonicznych jest zdobycie uprawnień po studiach architektonicznych?
Czy można te same uprawnienia uzyskać po studiach budowlanych?

Niestety obecnie jedynymi kierunkami, które umożliwiają ubieganie się o zdobycie uprawnień architektonicznych są: architektura lub architektura i urbanistyka.

Dzień dobry,

A w drugą stronę? mam ukończone studia na kierunku budownictwo z tytułem magistra, mam również uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, czy można się starć uzyskać uprawnienia architektoniczne? albo czy można zrobić najpierw uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do projektowania a potem uprawnienia architektoniczne?

Do uprawnień architektonicznych potrzebne będzie ukończenie studiów na kierunki architektura lub architektura i urbanistyka i to zarówno I jak i II stopnia.

Zgodnie z prawem budowlanym można uzyskać uprawnienia architektoniczne w ograniczonym zakresie po skończeniu II stopnia studiów pokrewnych. Budownictwo do takich należy.

Dzień dobry,
mam kilka pytań :
1. czy praktyki na budowie i w biurze projektów mogą odbywać się w jednym czasie ?
2. czy jest konieczne zatrudnienie na etacie w czasie praktyk ?
3. Czy praktyki w czasie studiów lub przed uzyskaniem dyplomu magistra są dopuszczalne ?
4. co z projektami – dokumentacjami, przy których brałem udział w pracowni projektowej w okresie studiów ?

Jak rozumieć
2. Liczy się każdy rodzaj umowy cywilno-prawnej, najlepiej by zawarto ją pisemnie
Tzn
Że umowa może być ustna??
I czy istnieje jakiś rodzaj umowy nieodpłatnej tzn stażu lub praktyki w firmie budowlanej?
Pracuje w firmie architektonicznej i moi pracodawcy nie chcą mi podpisać żadnych praktyk i kazali załatwić sobie praktyki na budowie
A ustawa mówi że staże absolwencie to max 3msc i nie można ponowić stażu w tej samej firmie

Tak umowa także może być ustna, jednak na potrzeby praktyki zawodowej oraz prawdopodobnie każdej innej najlepiej by zawierać ją na piśmie.

Do praktyki można stosować umowę zlecenie lub o dzieło – bez wynagrodzenia.
Nie ma natomiast wymagań by była ona bezpłatna – praktykę można odbywać w ramach drugiego etatu lub jego części.

Dzień Dobry
Takie pytanie.
Posiadam:
1. Dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych, kierunek Budownictwo w zakresie konstrukcji budowlanych i inżynierskich; z tytułem inżyniera.
2. Dyplom ukończenia uzupełniających studiów magisterskich, kierunek Budownictwo w zakresie technologii, organizacji i zarządzania w budownictwie; z tytułem magistra inżyniera.
3. Posiadam uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do projektowania i kierowania.

Czy jest możliwe uzyskanie uprawnień architektonicznych do projektowania bez ograniczeń po odbyciu studiów uzupełniających architektonicznych, czy jest konieczność odbycia pełnych studiów: inżynierskich i potem magisterskich.

Proszę o fachową odpowiedź.

Aktualnie niestety IARP akceptuje jedynie wykształcenie I i II stopnia zdobyte na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka. Studia na kierunku budownictwo nic tutaj niestety nie dają. Tak samo jak posiadane już uprawnienia budowlane. Jedynym rozwiązaniem jest ukończenie studiów w zakresie architektury.
Więcej informacji: uprawnienia architektoniczne po budownictwie

Dzień dobry, jestem inżynierem architektury krajobrazu, poszukują informacji, jak to jest w przypadku tego zawodu. Czy mogę założyć firmę projektującą ogrody? Wiem, że nie mogę sama projektować altan, nawierzchni, ale czy jeżeli będę zlecać takie projekty firmie z uprawnieniami, czy projekt ogrodu mogę wykonać samodzielnie? Jak to jest z wykonawstwem? Gdzie szukać informacji? Będę wdzięczna za pomoc

Zawód architekt krajobrazu nie jest w obecnym stanie prawnym regulowany w przepisach, tak więc tutaj kluczowe będzie wiedza i doświadczenie w tym zakresie.

Witam.
Jestem z wykształcenia mgr inż architektem krajobrazu i posiadam również dyplom inż gospodarki przestrzennej czy z wiazku z tym mogę ubiegać się o jakiekolwiek uprawnienia chociażby w ograniczonym zakresie?

Jeżeli mówimy o uprawnieniach w specjalności architektonicznej to na chwile obecną niestety nie.

Witam.
Czy istnieje możliwość zdobycia uprawnień architektonicznych tylko i wyłącznie na konstrukcje drewniane?
Czy nie ma takiego podziału?
Pozdrawiam.

Witam,
Czy można się starać o uprawnienia architektoniczne bez ograniczeń po ukończeniu pierwszego stopnia studiów na kierunku architektury wnętrz, a drugiego stopnia na kierunku architektury?
Studia Magisterskie są na państwowej uczelni ukończone.

IARP wymaga by kierunek studiów I i II stopnia były zgodnie i odpowiadały wymaganiom z rozporządzenia. Tak więc architektura wnętrz się nie kwalifikuje.

Dzień Dobry
Posiadam tytuł technika architekta czy mogę starać się o uprawnienia w ograniczonym zakresie co do projektowania?

Tytuł technika umożliwia jedynie ubieganie się o uprawnienia do kierowania robotami w danej specjalności.

podbijam pytanie Moniki!
Czy warto ubiegać się o uprawniania w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń ??
Co tak na prawdę dają mi te uprawnienia?

Czy warto ubiegać się o uprawniania w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń ??

To już raczej kwestia swojego planowania kariery zawodowej. W profesjonalnej działalności budowlanej do niestety konieczność.

Dzień dobry,
zwracam się z pytaniem czy mając dyplom inżyniera budownictwa i magistra architektury mogę ubiegać się o uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń i do projektowania bez ograniczeń? czy muszę jeszcze uzyskać dyplom magistra budownictwa?

Niestety dla projektowych uprawnień bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlane potrzebne będzie ukończenie II stopnia studiów na kierunku budownictwo.

Witam, czy po skończeniu architektury I stopnia w specjalności ochrona i konserwacja zabytków oraz architektury i urbanistyki II stopnia mogę ubiegać się o uprawnienia architektoniczne nieograniczone ? Czy wybór specjalności podczas studiów nie ma wpływu do uprawnień ?

W przypadku IARP wybór kierunku studiów ma bardzo duże znaczenie. IARP wymaga by kierunki studiów I i II stopnia były zgodne i mogą to być jedynie architektura lub architektura i urbanistyka.

Witam,
Mam pytanie czy praktykę zawodową można odbyć w kilku etapach? np. pół roku w jednym biurze architektonicznym, pół roku w drugiej firmie? Czy taka praktyka będzie zaliczona jako roczna?

Tak, można praktykę odbywać etapami w różnych firmach i przy różnych projektach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *