Uprawnienia architektoniczne

uprawnienia architektoniczne

Uprawnienia architektoniczne czyli uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej są warunkiem koniecznym do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy projektowaniu obiektów budowlanych jako architekt oraz kierowaniu robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektów. Uprawnienia architektoniczne wymagane są także do sprawowania nadzoru autorskiego, sprawdzania projektów budowlanych oraz wykonywania obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Uprawnienia architektoniczne po spełnieniu określonych w odpowiednich aktach prawnych warunków nadaje Izba Architektów RP.

Zakres i rodzaje

Uprawnienia architektoniczne bez ograniczeń – umożliwiają projektowanie obiektów budowlanych lub kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu

Uprawnienia architektoniczne w ograniczonym zakresie – nadają ich posiadaczowi możliwość projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu o kubaturze do 1000 m3w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej

Wymagania

Aby uzyskać uprawnienia architektoniczne do projektowania bez ograniczeń należy ukończyć studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka. Dodatkowo wymagane jest odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów oraz rocznej praktyki zawodowej na budowie.

Do uzyskania uprawnień architektonicznych bez ograniczeń także potrzebne będzie ukończenie studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku architektura oraz odbycie półtora-rocznej praktyki na terenie budowy.

Alternatywnie można także ukończyć studia pierwszego stopnia na kierunkach wcześniej wspomnianych. Natomiast w takim wypadku potrzebne będzie jednak trzy lata praktyki na budowie.

Jak zdobyć uprawnienia architektoniczne?

Uprawnienia w specjalności architektonicznej nadawane są przez komisje kwalifikacyjne Izby Architektów IARP. Warunkiem koniecznym uzyskania uprawnień jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia oraz odbycie wymaganej praktyki zawodowej wymienionych wcześniej w artykule. Następnie należy złożyć odpowiednie dokumenty kwalifikacyjne, do właściwej okręgowej komisji oraz przejść proces weryfikacji. Ostatnim etapem jest zdanie egzaminu na uprawnienia architektoniczne.

Egzaminy organizowane są przez IARP dwa razy w roku w sesjach lato oraz zima. Odbywają się we wszystkich okręgowych izbach architektów. Egzamin składa się z części testowej związanej ze znajomością przepisów prawa oraz części ustnej, podczas której badane są praktyczne umiejętności i kompetencje kandydata.

Opłaty i koszty

Ubieganie się o uprawnienia architektoniczne wymaga znacznego wkładu finansowego. Sam koszt postępowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzenia egzaminu, w zależności od zakresu uprawnień w 2019 roku wynosi od 1870 zł do 2810 zł, co jest już znaczną kwotą.

Dodatkowo dochodzą coroczne koszty związane z członkostwem w okręgowej izbie architektów oraz wymaganym ubezpieczeniem OC, które w 2019 wynoszą 80 zł miesięcznie czyli 960 zł rocznie.

Co dają uprawnienia architektoniczne?

Uprawnienia architektoniczne umożliwiają wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dziedzinie architektury. Najbardziej prestiżową oraz intratną funkcją jest stanowisko głównego projektanta obiektów budowlanych, co wiąże się z dużymi zarobkami ale i odpowiedzialnością. Mniej popularnymi funkcjami są kierowanie robotami w zakresie architektury jako kierownik robót oraz sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Podsumowując posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie architektury umożliwia zajmowanie wielu prestiżowych stanowisk w dziedzinie budownictwa, ale wiąże się też z koniecznością posiadania specjalistycznego wykształcenia oraz minimum kilkuletniej praktyki w zawodzie architekta.

9 myśli na “Uprawnienia architektoniczne”

 1. Dzień Dobry
  Posiadam tytuł technika architekta czy mogę starać się o uprawnienia w ograniczonym zakresie co do projektowania?

 2. podbijam pytanie Moniki!
  Czy warto ubiegać się o uprawniania w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń ??
  Co tak na prawdę dają mi te uprawnienia?

 3. Dzień dobry,
  zwracam się z pytaniem czy mając dyplom inżyniera budownictwa i magistra architektury mogę ubiegać się o uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń i do projektowania bez ograniczeń? czy muszę jeszcze uzyskać dyplom magistra budownictwa?

  1. uprawnieniabudowlane.pl

   Niestety dla projektowych uprawnień bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlane potrzebne będzie ukończenie II stopnia studiów na kierunku budownictwo.

 4. Witam,
  Mam pytanie czy praktykę zawodową można odbyć w kilku etapach? np. pół roku w jednym biurze architektonicznym, pół roku w drugiej firmie? Czy taka praktyka będzie zaliczona jako roczna?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *