Uprawnienia architektoniczne typy i rodzaje

Uprawnienia architektoniczne to podstawowy dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe architektów. Dokument umożliwia sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i jest wydawany przez komisje kwalifikacyjne IARP po przejściu procesu kwalifikacyjnego oraz zdania egzaminu.

Uprawnienia architektoniczne rodzaje

Typy i rodzaje przyznawanych uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej wymieniono w Ustawie Prawo budowlane oraz rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:

Uprawnienia budowlane  do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

Uprawniają do projektowania obiektów budowlanych w odniesieniu do architektury obiektu. To najbardziej popularny rodzaj uprawnień architektonicznych wśród architektów i jednocześnie najbardziej prestiżowy.

Uprawnienia budowlane  do projektowania ograniczone w specjalności architektonicznej

Umożliwiają projektowanie architektury obiektu o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej. W aktualnym stanie prawnym, ze względu na bardzo ograniczony zakres znacznie mniej popularne i przydatne.

Uprawnienia budowlane  do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

Uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu. Obecnie bardzo rzadko spotyka się architektów z takimi uprawnieniami, gdyż w praktyce ich zakres pokrywa się z uprawnieniami wykonawczymi konstrukcyjno – budowlanymi wymaganymi od kierownika budowy.

Uprawnienia budowlane  do kierowania robotami budowlanymi ograniczonymi w specjalności architektonicznej

Umożliwiają kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu o kubaturze maksymalnie 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej. To najrzadziej spotykany typ uprawnień architektonicznych, ze względu zarówno na bardzo ograniczony zakres jak i pokrywanie się zakresu z uprawnieniami konstrukcyjno – budowlanymi.

Uprawnienia budowlane  do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

Uprawnienia budowlane  do projektowania i kierowania robotami budowlanymi ograniczonymi w specjalności architektonicznej

Uprawnienia łączące zakresy odpowiednich uprawnień projektowych i wykonawczych, ograniczonych i bez ograniczeń opisanych powyżej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *