Kategorie
Uprawnienia architektoniczne

Typy i rodzaje uprawnień architektonicznych

Rodzaje i zakresy uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej nadawane przez okręgowe komisje kwalifikacyjne IARP. Jakie czynności przy projektowaniu obiektów budowlanych oraz wykonywaniu robót budowlanych umożliwiają uprawnienia architektoniczne.

Uprawnienia architektoniczne to podstawowy dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe architektów. Dokument umożliwia sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i jest wydawany przez komisje kwalifikacyjne IARP po przejściu procesu kwalifikacyjnego oraz zdania egzaminu.

Rodzaje uprawnień architektonicznych

Typy i rodzaje przyznawanych uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej wymieniono w Ustawie Prawo budowlane oraz rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:

Uprawnienia budowlane  do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

Uprawniają do projektowania obiektów budowlanych w odniesieniu do architektury obiektu. To najbardziej popularny rodzaj uprawnień architektonicznych wśród architektów i jednocześnie najbardziej prestiżowy.

Uprawnienia budowlane  do projektowania ograniczone w specjalności architektonicznej

Umożliwiają projektowanie architektury obiektu o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej. W aktualnym stanie prawnym, ze względu na bardzo ograniczony zakres znacznie mniej popularne i przydatne.

Uprawnienia budowlane  do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

Uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu. Obecnie bardzo rzadko spotyka się architektów z takimi uprawnieniami, gdyż w praktyce ich zakres pokrywa się z uprawnieniami wykonawczymi konstrukcyjno – budowlanymi wymaganymi od kierownika budowy.

Uprawnienia budowlane  do kierowania robotami budowlanymi ograniczonymi w specjalności architektonicznej

Umożliwiają kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu o kubaturze maksymalnie 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej. To najrzadziej spotykany typ uprawnień architektonicznych, ze względu zarówno na bardzo ograniczony zakres jak i pokrywanie się zakresu z uprawnieniami konstrukcyjno – budowlanymi.

Uprawnienia budowlane  do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

Uprawnienia budowlane  do projektowania i kierowania robotami budowlanymi ograniczonymi w specjalności architektonicznej

Uprawnienia łączące zakresy odpowiednich uprawnień projektowych i wykonawczych, ograniczonych i bez ograniczeń opisanych powyżej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *