Kategorie
Wymagania

Terminy kwalifikacji i składania dokumentów do sesji 1/2021 w PIIB (Wiosna)

Informacja o terminach składania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych w poszczególnych okręgowych izbach inżynierów budownictwa. Informacje dotyczą egzaminów w PIIB w sesji 1/2021 Wiosna.

Kategorie
Wymagania

Opłaty za egzamin oraz postępowanie kwalifikacyjne w 2020 roku w PIIB

Zdobycie uprawnień budowlanych wiąże się ze znacznymi kosztami ponoszonymi przez kandydatów. Opłaty związane są zarówno z przeprowadzeniem procesu kwalifikacyjnego, tj. weryfikacją dokumentów składanych przez inżynierów pod względem formalnym oraz merytorycznym jak i przeprowadzeniem samego egzaminu […]

Kategorie
Wymagania

Dokumenty kwalifikacyjne

Podczas ubiegania się o uprawnienia budowlane wymagane jest złożenie kompletu dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz odbytą praktykę zawodową. Dokumenty kwalifikacyjne składa się w okręgowej komisji kwalifikacyjnej PIIB lub IARP właściwej do miejsca zamieszkania kandydata. Dokumenty […]

Kategorie
Wymagania

Kto nadaje uprawnienia budowlane i na jakiej podstawie

Uprawnienia budowlane nadawane są w Polsce przez organy samorządu zawodowego architektów IARP i inżynierów budownictwa PIIB odpowiedzialne za przeprowadzanie procesu kwalifikacji. Do zadań tych organów należą: kwalifikowanie wykształcenia jako odpowiedniego lub pokrewnego dla danej specjalności […]

Kategorie
Wymagania

Uprawnienia budowlane po technikum

Uprawnienia budowlane po ukończeniu technikum są możliwe do zdobycia dzięki rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które po latach ponownie przywróciło taką możliwość. Rozporządzenie […]

Kategorie
Wymagania

Wyjaśnianie wątpliwości do wykształcenia i praktyki

Proces kwalifikacyjny do uzyskania uprawnień budowlanych jest skomplikowany i może budzić wiele wątpliwości. Regulujące go przepisy zawierają wiele ogólnych stwierdzeń i zapisów, które w praktyce nie podają kandydatom jednoznacznych informacji. Nie pomagają także regulaminy przeprowadzania […]

Kategorie
Wymagania

Najlepsze polskie uczelnie do zdobywania uprawnień budowlanych 2019

Osoby zastanawiające się nad wyborem kierunku studiów często zastanawiają się, którą uczelnie wybrać, by jak najlepiej przygotować się do późniejszego wykonywania zawodu. Decyzja ta jest także niezwykle ważna w kontekście ubiegania się o uprawnienia budowlane, […]

Kategorie
Wymagania

Najczęstsze błędy w dokumentach kwalifikacyjnych

Podczas ubiegania się o uprawnienia budowlane konieczne jest skompletowanie oraz złożenie wielu dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz praktykę zawodową. Niektóre błędy oraz braki w dokumentach, powtarzają się dosyć regularnie na co zwracają uwagę okręgowe komisje kwalifikacyjne […]

Kategorie
Wymagania

Wymagane dokumenty kwalifikacyjne

Proces nadawania uprawnień budowlanych przeprowadzają okręgowe komisje kwalifikacyjne PIIB w oparciu o przepisy kodeksu postępowania kwalifikacyjnego. Wiąże się z tym rygorystyczne przestrzeganie terminów oraz konieczność przedłożenia wielu wymaganych w procesie kwalifikacyjnym dokumentów. Uprawnienia budowlane dokumenty […]

Kategorie
Wymagania

Termin egzaminu i składania dokumentów JESIEŃ 2019

Trwa okres przyjmowania wniosków kwalifikacyjnych w sprawie nadania uprawnień budowlanych w sesji egzaminacyjnej JESIEŃ 2019. Terminy jak zwykle są ograniczone do kilku tygodni. Dodatkowym utrudnieniem jest wprowadzana w coraz większej liczbie izb elektroniczna rejestracja kandydatów, […]

Kategorie
Wymagania

Uznawanie kwalifikacji zawodowych

Regulamin i procedura dotycząca uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla obywateli krajów członkowskich UE oraz innych odpowiednich, którzy nabyli na terenie swoich krajów ojczystych uprawnienia odpowiadające polskim uprawnieniom budowlanym wymienionym […]

Kategorie
Wymagania

Termin egzaminu i składania dokumentów w PIIB WIOSNA 2019

Okręgowe komisje kwalifikacyjne Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa rozpoczęły przyjmowanie dokumentów kwalifikacyjnych do wiosennej sesji egzaminacyjnej w 2019 roku. Czasu jak zwykle jest mało, a sytuację dodatkowo komplikuje niejasna sytuacja prawna związana z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego […]