Kategorie
Wymagania

Po jakich studiach można zostać kierownikiem budowy?

Jakie studia umożliwią Ci zostanie kierownikiem budowy. Jakie dodatkowe wymagania związane z praktyką należy spełnić aby nim zostać.

Rola kierownika budowy jest kluczowa w zapewnieniu, że projekty budowlane są realizowane zgodnie z planem, bezpiecznie, efektywnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zawód ten, łączący w sobie umiejętności techniczne, managerskie i komunikacyjne. Wiąże się nie tylko wyzwaniem, ale i dużą odpowiedzialnością. Dla wielu to marzenie o karierze, w której każdy dzień przynosi nowe zadania oraz ciekawe wyzwania. Jednakże, droga do stania się kierownikiem budowy wymaga solidnego przygotowania, począwszy od odpowiedniego wykształcenia.

W tym artykule przyjrzymy się, jakie kroki należy podjąć na drodze edukacyjnej, aby móc pełnić funkcję kierownika budowy. Omówimy, jakie kierunki dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia są konieczne, aby móc skutecznie i zgodnie z prawem zarządzać projektami budowlanymi.

Kierownik budowy jako funkcja techniczna

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane praca kierownika budowy to samodzielna funkcja techniczna w budownictwie. Wiąże się z nią koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych.

Samodzielne funkcje techniczne mogą pełnić osoby, które:

 • posiadają niezbędne wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową, dostosowane do specyfiki działalności oraz wymogów związanych z pełnioną funkcją potwierdzone decyzją o nadaniu uprawnień budowlanych
 • posiadają wpis na listę członków samorządu zawodowego oraz wykupiły obowiązkowe ubezpieczenie OC
 • opłaciły składki członkowskie

Potrzebne uprawnienia budowlane

Aby móc sprawować samodzielne funkcje techniczne, w tym w szczególności kierownika budowy potrzebne są uprawnienia budowlane w specjalności dostosowanej do charakteru nadzorowanych robót budowlanych. Uprawnienia budowlane nadawane są w następujących specjalnościach:

 • konstrukcyjno – budowlanej,
 • inżynieryjnej mostowej,
 • inżynieryjnej drogowej,
 • inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
 •  inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
 • inżynieryjnej hydrotechnicznej,
 • inżynieryjnej wyburzeniowej,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Kierownik budowy – jakie studia

Każda z wymienionych specjalności uprawnień budowlanych wymaga ukończenia odpowiedniego kierunku studiów wyższych. Nie jest wiec możliwe szczegółowe udzielenie odpowiedzi na pytanie po jakich studiach można zostać kierownikiem budowy, gdyż wymagany kierunek studiów będzie inny w zależności od zakresu robót, którymi kierownik budowy będzie kierował.

Dla przykładu, osoba pragnąca zostać kierownikiem budowy w specjalności konstrukcyjno budowlanej powinna ukończyć studia na kierunku budownictwo. Z kolei w przypadku specjalności związanej z instalacjami sanitarnymi, odpowiednie będą studia na kierunku inżynieria środowiska.

Wymagane kierunki studiów wyższych wymagane dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych określa rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w jego załączniku. Możesz to także sprawdzić w kalkulatorze wykształcenia i praktyki zawodowej.

Dlatego tak istotne jest zaplanowanie swojej kariery zawodowej jeszcze przed rozpoczęciem studiów. Wybór odpowiedniego kierunku umożliwi zdobycie uprawnień budowlanych i pełnienie funkcji kierownika budowy w specjalności i zakresie jaki Ciebie naprawdę interesuje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *