Kategorie
Praktyka Wymagania

Kalkulator wykształcenia i praktyki

Kalkulator wykształcenia i praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych. Podaj specjalność, rodzaj i zakres uprawnień jakie Cię interesują i sprawdź jakie wymagania musisz spełnić.

Kalkulator wykształcenia i praktyki podaje wymagane wykształcenie oraz związane z nim okresy praktyki zawodowej niezbędne dla poszczególnych rodzajów i specjalności uprawnień budowlanych. Kalkulator opracowano na podstawie przepisów artykułu 14 Ustawy Prawo budowlane oraz załączników nr 2 i 3 Rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Sprawdź jakiego wykształcenia i praktyki potrzebujesz

Podaj specjalność, rodzaj i zakres uprawnień, o które planujesz się ubiegać i sprawdź jakie wykształcenie jest wymagane oraz ile czasu potrwa Twoja praktyka zawodowa.

Specjalność uprawnień

Rodzaj i zakres uprawnień

Dodatkowe informacje

  • Zasady weryfikacji wykształcenia wymaganego do uzyskania uprawnień budowlanych określono w par. 4 Rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
  • Jeżeli nazwa ukończonego kierunku studiów nie odpowiada bezpośrednio wymaganiom dla kierunków odpowiednich i pokrewnych dla danego rodzaju i zakresu uprawnień - nie zawsze musi to oznaczać odrzucenia takiego wykształcenia. Komisja kwalifikacyjna ma możliwość porównać zakres przedmiotów ukończonych przez wnioskodawcę z kierunkiem podstawowym dla danej specjalności uprawnień oraz wybrać przedmioty, które stanowią 1/3 programu studiów. Umożliwi to w konsekwencji kwalifikację takiego wykształcenia nawet jeżeli nazwa kierunku jest niezgodna z wymienionymi w rozporządzeniu. Więcej informacji...
  • Ostateczną decyzją o kwalifikacji wykształcenia oraz praktyki zawodowej podejmuje okręgowa komisja kwalifikacyjna właściwa ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, po zapoznaniu się z przedłożonymi przez niego dokumentami.

Zobacz również

32 odpowiedzi na “Kalkulator wykształcenia i praktyki”

Witam,
Proszę o informację, czy w zbiorczym zestawieniu praktyki wpisywać nakładające się zadania? Czy jeśli np. Inwestycja trwała np. 16 miesięcy to wpisać 70 tygodni jako czas trwania załóżmy z datą końcową 08.03.2023, a następne zadanie dopiero kontynuować od 08.03.2023?
Czy zadania powinny się pokrywać, aby wykazać ich więcej?

Zadania mogą się pokrywać ale łączny czas praktyki nie może być i tak dłuższy nic podany termin OD-DO. Na jeden dzień trzeba liczyć max. 8 godzin pracy.

Witam. Czy pomiędzy poszczególnymi okresami praktyki może być przerwa oraz jeśli tak, to czy jest jakaś maksymalna długość ? Potrzebuje 1.5 r praktyki na budowie do uprawnień bez ograniczeń. Mam 10 miesięcy przepracowane w roku 2016 na budowie, później pracowałam w innej branży i obecnie wracam na budowę. Wykształcenie odpowiadające uprawnieniom posiadam.

Tak mogą być przerwy i nie ma ograniczeń w przepisach odnośnie ich długości maksymalnej. Kilka lat nie powinno stanowić problemu w tym wypadku.

Dzień dobry, czy ukończenie i uzyskanie tytułu magistra inżyniera na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji umożliwia uzyskanie uprawnień do wykonywanie wycen i projektów instalacji wentylacji mechanicznej? Czy może żadne uprawnienia nie są wymagane do tego zakresu obowiązków i wystarczy sama znajomość ich tworzenia i tytuł inżyniera?

Do tego typu obowiązków nie są wymagane żadne uprawnienia, a jedynie umiejętności. Nawet tytuł inżyniera nie będzie potrzebny.

Dzień dobry, ukończyłem studia inżynierskie na kierunku Odniawialne źródła energii i gospodarka odpadami na UP we Wrocławiu, oraz studia magisterskie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na UE we Wrocławiu. Czy mogę się ubiegać o uprawienia w zakresie uprawnienia budowlane elektryczne?

Niestety te kierunki i specjalności nie są wymienione jako odpowiednie w rozporządzeniu dla uprawnień w specjalności elektrycznej.

Czy czasy praktyki mogą się zazębiać ? Byłem na budowie gdzie były dwa dzienniki. Lepiej wpisać w oświadczeniu wyraźny podział od-do czy mogą nachodzić na siebie te daty np. 2 miesiące wspólne ?

Czasy praktyki wskazane od-do mogą się zazębiać. Natomiast faktyczny czas sumaryczny praktyki we wskazanym okresie oczywiście nie może być dłuższy nić by to wynikało z podanych dat.

Czy czasy praktyki mogą się zazębiać ? Byłem na budowie gdzie były dwa dzienniki. Lepiej wpisać w oświadczeniu wyraźny podział od-do czy mogą nachodzić na siebie te daty np. 2 miesiące wspólne ?

Witam. Jeżeli mam skończone studnia I stopnia – elektronika i telekomunikacja + II stopnia – elektrotechnika to czy mogę ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami telekomunikacyjnymi z 1,5 roku odbytej praktyki ?

Jedynym kierunkiem umożliwiającym ubieganie się o uprawnienia telekomunikacyjne bez żadnych dodatkowych warunków jest telekomunikacja. Wspomniane kierunki w rozporządzeniu opatrzone są dodatkową klauzulą ” umożliwiające zdobycie wiedzy w zakresie telekomunikacji” co niestety daje różne możliwości interpretacji przez komisje kwalifikacyjną.
Tutaj w pewnym stopniu został ten temat poruszony: https://uprawnieniabudowlane.pl/wyksztalcenie-do-uprawnien-budowlanych/#weryfikacja-wyksztalcenia

Tak więc najrozsądniejszym wyjściem będzie zadanie pytania w swojej okręgowej izbie , w której będziesz się ubiegać o uprawnienia budowlane.

Mam tytuł technik elektronik specjalność tele-informatyka oraz tytuł inżyniera informatyki specjalność inżynieria oprogramowania czy mogę się ubiegać o uprawnienia elektryczne?

W rozporządzeniu jest mowa o kierunku studiów w zakresie energetyki, co jest niejako powiązane z podawanym przez Panią kierunkiem. Niestety odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, i najlepiej skierować je bezpośrednio do swojej komisji kwalifikacyjnej. Przy okręgowych izbach inżynierów często członkowie pełnią dyżury w wyznaczone dni i wtedy można uzyskać niezbędne informacje.

Dzień dobry,

Czy posiadając praktykę projektową dotyczącą nowo powstałych obiektów oraz praktykę na budowie przy wyburzaniu istniejących obiektów, mogę się starać o uprawnienia projektowe w specjalności wyburzeniowej?

Praktyka powinna mieć taki sam zakres jak zakres specjalności o jaką się ubiegamy. W tym przypadku powinno się także posiadać praktykę projektową w zakresie projektów wyburzeń.

Chcę się ubiegać o uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Obrona inż. 13.02.2017, obrona mgr inż. 06.02.2019, praktykę do projektowania mam podpisaną od 04.09.2017 do 27.03.2019 tj. 68 tyg. Czy ten cały okres izba zaliczy do uprawnień bez ograniczeń skoro praktyka wymagana to 1 rok?

Praktyka może zostać zaliczona najwcześniej po uzyskaniu tytułu inżyniera lub ukończeniu 3 roku studiów. Niemniej jednak aby ubiegać się o uprawnienia projektowe bez ograniczeń potrzebny jest tytuł mgr. inż. tak więc bardziej skrupulatna komisja może tutaj zaliczać praktykę projektową dopiero od tego okresu. Praktyka wykonawcza powinna zostać zaliczona już bezpośrednio po obronie inżyniera. Jest również szansa, że komisja zaliczy również taką praktykę projektową odbytą przed obroną mgr. natomiast to już kwestia interpretacji. Najlepiej zadać pytanie bezpośrednio w swojej izbie w tym wypadku by nie narażać się na niepotrzebne koszty.

Witam czy po studiach II stopnia – inżynieria bezpieczeństwa w transporcie kolejowym mogę się ubiegać o jakieś uprawnienia?

Witam. Czy po studiach II stopnia – inżynieria bezpieczeństwa w transporcie kolejowym mogę starać się uzyskać uprawnienia? Jeśli tak to jakie to mogą być ?

Witam,
Czy praktyka projektowa i wykonawcza dla uprawnień konstrukcyjno-budowlanych i architektonicznych czymś się różni? Czy jedna praktyka może obowiązywać w przypadku starania się o oba rodzaje uprawnień? Z góry dziękuję za odpowiedź 🙂

Zakresy praktyki na budowie dla specjalności KB i architektonicznej się pokrywają więc teoretycznie mogą być odpowiednie zarówno w PIIB jak i IARP.

Dzień dobry, w roku 2017 ukończyłam studia inżynierskie 1 stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska w Pol. Śląskiej, specjalność OWiK- czy mogę się starać o uprawnienia do kierowania robotami dotyczących instalacji sanitarnych bez ograniczeń? Jakie warunki muszę spełnić by pomyślnie przejść kwalifikacje? Uprzejmie proszę o odpowiedź.

Witam, czy po kierunku Gospodarka Przestrzenna mogę się ubiegać o uprawnienia konstrukcyjno – budowlane w ograniczonym zakresie do kierowania robotami?

Nie. Kierunek Gospodarka przestrzenna na obecną chwilę nie pozwala na zrobienie jakichkolwiek uprawnień budowlanych.

Czy kierunek studiów Mechanika u budowa maszyn ze specjalnością systemy mechaniczne i automatyzacja zezwalają na jakiekolwiek uprawnienia?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.