Skip to main content

Rozliczanie czasu pracy przy odbywaniu praktyki zawodowej 2016

czas pracyNa podstawie informacji uzyskanych z Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych oraz informacji od osób ubiegających się o uprawnienia informujemy o nowym podejściu do rozliczania czasu pracy podczas odbywania praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych.

 

 

 1. Według najnowszej interpretacji okres praktyki zawodowej ( niezależnie od rodzaju umowy z pracodawcą ) rozliczany jest w tygodniach pracy.
 2. Na tydzień składa się 5 dni pracy, niekoniecznie od poniedziałku do piątku. ( to już zależy od umowy z pracodawcą oraz obowiązującego systemu pracy )
 3. Na 1 rok praktyki zawodowej składa się 52 tygodnie pracy.
 4. Długich przerw świątecznych oraz okresów urlopów nie zalicza się do okresu praktyki. W praktyce więc jeżeli w danym tygodniu ( od poniedziałku do niedzieli) wypada więcej niż 2 dni wolne od pracy to taki tydzień nie zostaje zaliczony do praktyki.
 5. Nie ma znaczenia liczba przepracowanych godzin w danym dniu pracy. Tak więc niezależnie od tego czy kandydat pracował 1 godzinę czy 10 , i tak zostanie to potraktowane jaki 1 dzień pracy.
 6. Praktykę zawodową można odbywać na podstawie dowolnej umowy cywilno-prawnej. Powyższe zasady obowiązują dla każdego rodzaju takiej umowy.
 7. Ostateczna decyzja w zakresie uznania udokumentowanej praktyki zawodowej za odpowiednią należy do kompetencji okręgowej komisji kwalifikacyjnej właściwej miejscowo izby inżynierów budownictwa.

Podsumowanie i wnioski

Dla kandydatów pracujących na etacie nowe zasady zmieniają niewiele. Mogą jedynie nieznacznie wpłynąć na wydłużenie okresu praktyki o „stracone tygodnie” z więcej niż 2 dniami wolnymi.

Dla pracujących na umowach zlecenie i o dzieło , którzy dotychczas rozliczani byli godzinowo ( w szczególności dla osób pracujących mniej niż 8 godzin dziennie) może do w istotny sposób wpłynąć na skrócenie okresu praktyki, gdyż nawet 1 godzina dziennie będzie liczona jako 1 dzień pracy.

Dodatkowo należy wspomnieć, iż nie będzie już możliwe odbywanie jednocześnie praktyki dla 2 specjalności uprawnień. Dotychczas możliwy był w ciągu dnia: etat 8 godzin + 4 godziny na umowie zleceniu, o dzieło ( godzinowo). Przy rozliczaniu w dniach pracy trzeba będzie się zdecydować na praktykę jedynie dla 1 specjalności uprawnień.

 

161 myśli na temat “Rozliczanie czasu pracy przy odbywaniu praktyki zawodowej 2016

  1. Ciężko określić dokładną datę , gdyż zmiana nie wynika bezpośrednio ze zmiany w przepisach ( Prawo Budowlane czy Rozporządzenie w/s samodzielnych funkcji w budownictwie ) a jedynie w kwestii interpretacji tych przepisów przez Izby. Informacje od użytkowników odnośnie takiego sposobu liczenia praktyki zawodowej zaczęliśmy otrzymywać w marcu b.r.
   Informacja o tygodniach pracy zawarta jest w zbiorczym zestawieniu praktyki zawodowej, którego wzór obowiązuje od września 2014 roku.

 1. Jeśli ktoś wykonał praktykę wg starych zasad i ma wypełniona książkę praktyki zawodowe (2lata projektowe i 1budowlane)j ale jej nie składał do weryfikacji to obowiązują go nowe przepisy czy stare

  1. Informacje podane powyżej nie można nazwać przepisami, co najwyżej zasadami rozliczania czasu praktyki.
   W książce praktyki zawodowej w jednej z kolumn było odniesienie do rozliczenia godzinowego 1 miesiąc to 176 godzin pracy więc powinny obowiązywać obowiązujące wtedy zasady.

   1. Witam, w tym przypadku także obowiązują nowe zasady, trzeba przeliczyć jeszcze raz okres dokumentowany w książce praktyk na obowiązujące obecnie tygodnie – potwierdzone w Małopolskiej Izbie razem ze wcześniejszymi informacjami jakie Państwu przesyłałem.

  2. Witam, pracuję na umowę o pracę w biurze projektowym, ale wymaganą praktykę projektową mam już skończoną i chciałbym teraz zrobić praktyki na budowie. Czy jeżeli zatrudnię się na umowę o dzieło/zlecenie w firmie budowlanej do pracy wieczorowej wymiarze czasowym np. 4 godziny dziennie, to czy taką praktykę będę mógł zaliczyć do wymaganej do uprawnień? Czy będzie ona liczona przez polowe czasu trwania?

   1. Sposób liczenia praktyki został wyjaśniony już we wpisie. Nie ma już dzielenia na połowę, liczy się jako dzień. Jeżeli będzie wykonywana jedynie praktyka na budowie w ciągu dnia to praktyka będzie mogła zostać zaliczona.

   2. UPRAWNIENIA dość nie jasno odpowiedzieliście na to pytanie.
    Przyjmijmy taką sytuację: Upłyną mi rok pracy w biurze i jako dodatkową pracę rozpoczynam na budowie jako inżynier budowy ( na śmieciówce). W zestawieniu wypełniam opisując 1 rok praktyki w biurze oraz 2 rok pracy na budowie (ciagle pracując w biurze ale już tego nie dokumentując). Czy w takim przypadku będzie uznana praktyka zawodowa?

 2. Czy jeżeli w danym tygodniu pracowałam od poniedziałku do czwartku a piątek miałam wolny to tydzień jest zaliczany czy nie?

  1. Według powyżej opisanych zasad ten tydzień nie powinien zostać zaliczony. Z drugiej jednak strony, Komisja Kwalifikacyjna nie ma możliwości tak szczegółowej weryfikacji czasu pracy kandydata ( nie przedstawia się żadnych dokumentów związanych z okresem urlopów, często nawet nie jest wymagana umowa ).

   1. ad 4 – czyt. W praktyce więc jeżeli w danym tygodniu ( od poniedziałku do niedzieli) wypada więcej niż 2 dni wolne od pracy to taki tydzień nie zostaje zaliczony do praktyki. – odp. zaliczony jest tydzień.

   2. ad 2 – czyt. Na tydzień składa się 5 dni pracy, niekoniecznie od poniedziałku do piątku. ( to już zależy od umowy z pracodawcą oraz obowiązującego systemu pracy )

 3. Precyzując ostanie zdanie. Skoro zniknie interpretacja godzinowa, to skoro jednego dnia pracowałem 8h na budowie, a 4h w biurze projektowym to będę miał zaliczony 1 dzień na budowie ALBO 1 dzień w biurze. Nie będę mieć możliwości łączenie obu praktyk, tak?

  1. Zgadza się. Co więcej, podstawową jednostką rozliczeniową jest tydzień pracy, więc albo tydzień przy projektowaniu albo tydzień na budowie.

  1. Nie mamy na ten temat odrębnych informacji, natomiast zakładałbym, iż podczas rozliczania czasu pracy będą obowiązywały takie same zasady.

 4. Gdzie Państwo uzyskali informację, że „długie przerwy świąteczne” to więcej niż 2 dni, ja uzyskałem odpowiedź, że nawet jeden dzień świąteczny od poniedziałku do piątku wpływa na niezaliczenie całego tygodnia praktyki.
  PS
  Wielkie dzięki za zajęcie się tematem i potwierdzenie

  1. Z informacji od KKK ” Tydzień pracy to 5 dni w tygodniu niekoniecznie od poniedziałku do piątku”
   Problemem jest niestety brak ogólnej interpretacji i jednolitych zasad obowiązujących we wszystkich komisjach kwalifikacyjnych. Więc prawdopodobnie w innych Izbach interpretacje mogą być także inne. Jeżeli ktoś będzie miał informację z innych izb jak to wygląda, prosimy o komentarz.

 5. Jak wygląda sytuacja z praktykami do uprawnień budowlanych, gdy kandydat posiada własną działalność gospodarczą i pracuje przy projektach bez umowy, a tylko rozlicza się na podstawie faktur za usługę?

 6. Trapi mnie pytanie. Czy aby mieć zaliczoną praktykę trzeba być zatrudnionym na pełen etat w firmie projektowej/budowlanej? Nie można być bezrobotnym lub pracować w innej instytucji?
  Dodam, że obecnie pracuję w firmie państwowej, robię projekty „na lewo”, podbija je ktoś z uprawnieniami, ale chciałabym zbierać je jako praktykę budowlaną. Co robić?

  1. Nie trzeba pracować na etacie by praktyka została zaliczona. Może być to każda forma umowy cywilno-prawnej. Co do zasady to nawet niektóre Izby nie wymagają potwierdzenia formy zatrudnienia.
   Trzeba mieć kierownika praktyki z odpowiednimi uprawnieniami no i jeżeli jest to praktyka projektowa, ( w szczególności bez umowy ) to koniecznie wpisywać się na projektach jako wykonawca.

 7. Dzisiaj kontaktowałem się w wyżej wymienionej sprawie i otrzymałem odpowiedź: „Proszę potraktować to rozsądnie.” Izba w Szczecinie nie narzuca żadnych obostrzeń związanych z punktem 4. Wiadomo oczywiście jeśli ktoś pracuje 1h dziennie, a nie 8, to różnica w doświadczeniu jest znaczna.

  1. Problem niestety w tym, iż co Izba to inne zasady, tak naprawdę nie ma odgórnie ustalonego jednego sposobu rozliczania praktyki a wszystko leży w gestii poszczególnych Izb, czasem nawet poszczególnych ich pracowników.

 8. Czy jeżeli praktykę odbywa się w organie nadzoru budowlanego w okresie czasu krótszym niż 2 lata ( np. 4 miesiące ) to praktyka taka jest liczona jako połowa tego okresu – 2 miesiące czy nie jest zaliczana w całości ?

  1. Praktyka jest wtedy zaliczona, w połowie okresu czyli np. 4 miesiące praktyki w nadzorze = 2 miesiące praktyki zawodowej.
   Więcej o praktyce w nadzorze budowlanym:

   1. chyba link nie wskoczył w wypowiedzi: „Więcej o praktyce w nadzorze budowlanym: ”

    Czy możesz wrzucić link gdzie dowiemy się więcej o praktyce w nadzorze budowlanym oraz inwestorskim?

 9. Napisaliście, że „nie będzie już możliwe odbywanie jednocześnie praktyki dla 2 specjalności uprawnień”.
  Czy jeśli pracuję na budowie, a po godzinach robię projekty to nie mogę wpisać jednocześnie ten jeden dzień do praktyki wykonawczej jak i projektowej ?
  Mam na myśli praktykę do uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

 10. Jak wygląda kwestia uzyskania uprawnień, w sytuacji gdy prowadzę działalność gospodarczą i pracuje pod osobą posiadającą uprawnienia nazasadzie kontraktu?

  1. Nie ma to znaczenia, czy jest Pan na etacie czy prowadzi działalność. Ważne natomiast są pozostałe aspekty praktyki czyli kierownik z odpowiednimi uprawnieniami oraz zgodność zakresu praktyki z zakresem uprawnień o jakie się Pan ubiega.

 11. To jak w takim przypadku jest z umowami na pół etatu. Miesiąc podbity przez kierownika to 4 tygodnie czy 2 tygodnie praktyki?

 12. Czy nazwa stanowiska na umowie o prace ma znaczenie? (na umowie mam wpisane stanowisko Specjalista ds. inwestycji, wykonuje prace związane ze stanowiskiem Kierownika Robót). Czy jeśli wpiszę w zestawieniu Kierownik Robót, będzie to prawidłowy zapis?

  Kolejne pytanie to czy prace przy izolacjach wystarczą do odbycia całości praktyki?

  1. Nazwa stanowiska powinna zostać wpisana taka jak na umowie o pracę. Teoretycznie liczy się zakres obowiązków, natomiast może się to skończyć przepychankami z komisją oraz wzbudzić dokładniejsze zainteresowanie takim kandydatem.
   Całość praktyki przy wykonywaniu izolacji wydaje się na pierwszy rzut oka niewystarczająca, biorąc pod uwagę fakt, iż na egzaminie w części teoretycznej obowiązuje całkowita znajomość danej specjalności.

 13. „W praktyce więc jeżeli w danym tygodniu ( od poniedziałku do niedzieli) wypada więcej niż 2 dni wolne od pracy to taki tydzień nie zostaje zaliczony do praktyki.” Pracując od poniedziałku do piątku, sobota i niedziela wolna, czy oznacza to, że jeśli wezmę 1 dzień urlopu między poniedziałkiem a piątkiem, to tydzień taki nie będzie już zaliczony do praktyki?

 14. Mamy pytanie co jeśli praktyki na umowie zlecenie zaczynałem w 2015 , liczę je po staremu 1 miesiąc =176h ?? a od 2016 roku liczę już nowym sposobem wymienionym wyżej tak ?

  1. Nie ma ustalonego terminu kiedy ten sposób liczenia zaczął obowiązywać, więc najbezpieczniej byłoby „po nowemu”.

 15. Witam, jestem zatrudniony w firmie projektowo/wykonawczej od 10.2014 roku na stanowisku kierownika działu energetyki (w zakresie obowiązków pełnię funkcję asystenta kierownika budowy oraz asystenta projektanta) – umowa o pracę 1 pełen etat. W sesji jesiennej chciałbym się ubiegać o nadanie uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie w specjalności energetycznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi. Czy okres mojej praktyki od 10.2014 do 07.2016 (22 miesiące) mogę w zbiorczym zestawieniu praktyki wypisać równolegle na projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi ?

  1. Dla uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności elektrycznej potrzeba:

   odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
   odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
   Czyli łącznie potrzebuje Pan 30 miesięcy praktyki.

 16. Czy mogę prosić o źródło tej interpretacji?
  Czy Izba ma prawo domagać się okazania umowy o pracę czy wystarczy jakiekolwiek inne potwierdzenie np. zaświadczenie z działu kadr?

  1. Niestety nie ma źródła interpretacji , gdyż w praktyce wygląda to tak, iż każda Izba interpretuje inaczej i nie ma ogólnie przyjętego schematu.
   Przykładowo wymagane dokumenty w Izbie Dolnośląskiej:
   8.Dokument potwierdzający zatrudnienie kandydata w okresie odbywania praktyki zawodowej,

   źródło: http://www.dos.piib.org.pl/uprawnienia-budowlane1

 17. Czy praktyka zawodowa obejmuje również mistrzów w rzemiośle aby przystąpić do egzaminu mistrzowskiego potrzeba 6 lat praktyki czy to jest zaliczane?

 18. Witam
  Pracuję na etacie w firmie gdzie nie mogę odbyć praktyk zawodowych. Mam jednocześnie działalność gospodarczą w której pracuje na budowie (załóżmy że średnio 4h dziennie czyli 0,5 etatu ). Z tego artykułu wynika że 20h tygodniowo pracy na budowie zaliczy mi sie na poczet 40h praktyki zawodowej wymaganej do uprawnień ?
  Czy dobrze rozumuje?

  1. Generalnie taka jest zasada liczenia czasu praktyki, natomiast wszystko zostanie ostatecznie zweryfikowane w Izbie po złożeniu dokumentów.

 19. Witam, Książkę praktyk do uprawnień wykonawczych pobrałam na początku 2014 roku i zaczęłam dokumentować przebieg prac, mam podpisaną praktykę do czerwca 2015 roku, cały czas pracuje w zawodzie i mam pytanie, czy pobierając książkę muszę ją wypełnić zgodnie z ustawą jaka obowiązywała wcześniej, czy od czerwca 2015 roku mogę ja zignorować i zacząć dokumentować przebieg praktyki zgodnie z załącznikiem ustawy? jak będzie to wyglądało w rozliczeniu z komisją? Mogę zdać część praktyki w dzienniku, cześć w oświadczeniu, albo zrobić np teraz półtora roku oświadczeń i całkiem zignorować dziennik?

  1. Od 25.09.2014 praktykę dokumentujemy w oświadczeniu, przed tym okresem w książce praktyki zawodowej. Więcej szczegółów wyjaśniono tutaj

 20. Witam. Ja z kolei pracuję na cały etat w urzedzie i po godzinach i w soboty chodzę na budowę w ramach praktyki, w tygodniu też udaje mi się pojechać na budowę na cały dzień, bo mam zgodę w pracy na takie wyjścia. Jestem po inż. z budownictwa i chcę zrobić ograniczone uprawnienia wykonawcze. Mam z firmą budowlaną podpisane porozumienie o współpracy w zakresie praktyki budowlanej (bezpłatne) na 3/4 etatu. Do tej pory myślałam że skoro po inż. muszę mieć 1,5 roku praktyki na budowie to przy 3/4 etatu będę potrzebowała 2 lat praktyki. To jak jest w końcu prawidłowo?

  1. W artykule jest wszystko szczegółowo wyjaśnione, nie mają znaczenia godziny pracy w ciągu dnia. Rozlicza się w 5 dniowych tygodniach pracy. Na rok składa się 52 tygodnie i to wszystko. Więc w Pani przypadku nie trzeba już wydłużać proporcjonalnie okresu praktyki.

 21. Czy w umowie o dzieło musi być wpisany jakiś szczególny typ robót: „wykonanie stropu żelbetowego nad 3 i 4 pietrem” czy lepiej „nadzór nad wykonywaniem stropu żelbetowego nad 3 i 4 piętrem?

  1. Generalnie nie ma to znaczenia gdyż w większości Izby nie wymagają nawet umowy. Liczy się to co potwierdza kierownik praktyki.

  2. Ze względu na praktykę nie musi , gdyż generalnie treści umowy nie składa się z dokumentami kwalifikacyjnymi.
   Ważne jest to co zawarte w oświadczeniu i zestawieniu.

 22. Chciałam zapytać o liczbę dni pracujących – pracuję w rodzinnej firmie, zatem często pracuję również w weekendy, bardzo często 7 dni w tygodniu. Czy zatem jest możliwość szybszego zaliczenia tygodni? (w myśl zasady, że na tydzień praktyk składa się 5 przepracowanych dni)?

 23. Witam,
  proszę o pomoc w rozliczeniu łącznej liczby tygodni odbytej praktyki. Czy jeżeli odbywałem praktykę na 2 budowach w okresach 15-07-2014 do 30-11-2015 (72 tyg. kalendarzowe) oraz 01-12-2015 do 30-06-2016 (30,6 tyg. kalendarzowe) to w zbiorczym zestawieniu mam podać odpowiednio 72 tyg i 30,6 tyg czy mam od tego czasu odjąć przerwy świąteczne i urlopy dłuższe niż 2 dni ?

  1. Aby dokumentować wg zasad określonych w powyższym artykule , tygodni z przerwami dłuższymi niż 2 dni nie powinno się wliczać. Lepiej zgromadzić pewien „zapas” okresu praktyki powyżej wymaganego.
   Ostatecznie o wszystkim decyduje właściwa OKK.

 24. Witam. Pracuję na budowie już ponad 3 lata. Pracuję na stanowisku pomocnik elektromontera. Posiadam tytuł technika z dziedziny elektroniki. Jeżeli zdałbym egzamin mistrzowski z elektryki to moje 3 lata spędzone na budowach zaliczały by się do praktyki? Pracuję cały czas w tej samej firmie.

  1. Jeżeli mówimy o uprawnieniach wykonawczych ograniczonych elektrycznych to nie gdyż nie posiada Pan odpowiedniego wykształcenia. Dla techników zaliczane są jedynie specjalności:
   technik elektryk
   technik elektroenergetyk transportu szynowego
   technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych
   elektryk
   a praktykę można rozpocząć dopiero po uzyskaniu tytułu technika/mistrza.

   więcej szczegółów: https://uprawnieniabudowlane.pl/wymagane-wyksztalcenie-i-praktyka-zestawienie/

 25. Witam,

  czy w rubryce „czas praktyk od-do” wpisujemy czas od rozpoczęcia pracy nad projektem do czasu otrzymania pozwolenia na budowę czy rzeczywisty czas poświęcony na wykonanie projektu?

  1. Należy wpisać rzeczywisty czas podczas, którego były wykonywane obowiązki związane ze specjalnością uprawnień, dla której odbywa się praktykę zawodową.

 26. Szanowni Państwo,
  chciałem się zapytać o moją sytuację. Od poniedziałku do piątku pracuję na umowę o pracę w biurze projektowym. Równocześnie (prawie ten sam termin podpisania umów) rozpocząłem pracę w firmie wykonawczej na podstawie umowy cywilno-prawnej, w której jasno określone jest, że praca odbywać się będzie w soboty oraz w niedziele. Czy po roku pracy w biurze projektowym (52 pełne tygodnie) i jednoczesnej pracy w wykonawstwie (1 weekend = 2 dni ; 1 tydzień = 5 dni ; 1 rok = 260 dni ; 1 rok = 130 weekendów) możliwe byłoby złożenie praktyki zawodowej ? Czy jednak prawidłowym rozwiązaniem byłoby odbycie pełnego roku w projektowaniu i od zakończenia jego trwania rozpoczęcie naliczania roku „wykonawczego”.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. W powyższym wpisie zostało już wszystko wyjaśnione. Trzeba robić praktykę oddzielnie projektową i oddzielnie wykonawczą.

 27. Witam

  Zaczynam dodatkowo pracę na budowie na podstawie umowy zlecenie.
  Nie został w niej określony dokładny czas pracy a jedynie okres (od-do) i ogólny zakres obowiązków
  (generalnie w praktyce w zależności od potrzeb mogę pracować kilka godzin jednego dnia a innego nie muszę być obecny na budowie)
  Jak w takim wypadku mają być weryfikowane tygodnie pracy?
  Czy w umowie powinien być w jakieś formie sprecyzowany czas pracy (np. 5 dni w tygodniu).
  W razie konieczności wolałbym ją uzupełnić.

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. Jeżeli umowa zlecenie jest dodatkiem do etatu to zgodnie z informacjami zawartymi w artykule nie jest możliwe równoczesne robienie praktyki projektowej i wykonawczej.

   Natomiast dla samego zlecenia, praktyka powinna po prostu być zgodna z zasadami podanymi powyżej ( tzn. 5 dni w tygoniu / 1 tydzień praktyki , 52 tygodnie / rok)
   Nie ma potrzeby wpisywania godzin pracy w umowie ( tak naprawdę w umowie zleceniu się godzin pracy nie wpisuje ), a Izby domyślnie nie wymagają przedkładania umowy a jedynie oświadczenie kierownika praktyki.

 28. Dzień dobry
  Moje pytanie jest takie czy jeżeli pracuje w biurze projektowym 40 h w tygodniu (4x10h) a na budowę idę w piątki na jeden dzień czy taka sytuacja może mi się liczyć do czasu praktyki na budowie w zakresie 52 dni pracy/5=10 tygodni praktyki? Jak najlepiej rozwiązać taką sytuację?

 29. Witam
  Mam pytanie do Was. Jeżeli rozpoczęcie budowy nastąpiło 17.04.2014 r., a zakończenie, podpisane protokołem końcowym 30.09.2014r, to gdzie mam wpisać tę budowę?
  Czy do ksiazki praktyki zawodowej, czy już tylko oświadczenie wystarczy? Czy może darować sobie te 5 dni i wpisać ją do dziennika (ale wtedy będzie to niezgodne z prawdą). Z góry dziękuję za odpowiedź.

 30. Czy istnieje minimalny czas, jaki trzeba spędzić na danej budowie, aby wliczał się on do praktyki? Czy jeżeli spędzam na danej budowie tylko 2 tygodnie, to mogę je również wliczać?

  1. Nie ma w przepisach określonego minimalnego czasu praktyki, natomiast należy też tutaj zachować zdrowy rozsądek.
   Wpisanie kilku/kilkunastu tak krótkich okresów nie będzie na pewno dobrym pomysłem.

 31. Czy ma znaczenie do zaliczenia praktyk nazwa stanowiska tzn. menager projektu, kierownik projektu czy musi być inżynier robót sanitarnych?

  1. Takie nazwy stanowisk od razu wzmagają ” czujność” komisji kwalifikacyjnej i czasem powodują konieczność ponadstandardowej weryfikacji.
   Więc polecam tego unikać.

 32. Jestem zatrudniony w firmie na umowę o pracę, na stanowisku inżynier budowy. Praktyki robiłbym w firmie, która jest u nas podwykonawcą. Czy muszę mieć z podwykonawcą podpisaną jakąś umowę, np. Na praktyki. Czy wystarczy jakieś oświadczenie prezesa/dyrektora mojej firmy, że firma X jest naszym podwykonawcą i wykonywała dla nas takie i takie roboty. Proszę o pomoc jakim najlepszym sposobem związać się z podwykonawcą, aby moje praktyki były honorowane przez Izbę. Pozdrawiam

  1. Nie potrzeba żadnej umowy z podwykonawcą, wystarczy ta z aktualnym pracodawcą.
   Najważniejsze jest oświadczenie kierownika praktyki oraz zestawienie praktyki.

 33. Witam.
  Nie mogę nigdzie znaleźć informacji co do stanowiska napisanego na umowie z pracodawcą. Czy może to być dowolne stanowisko, czy musi być np.. Majster?
  Chce zacząć zbierać doświadczenie jako technik do ograniczonych uprawnień.

  1. Teoretycznie nie ma nigdzie wyszczególnione, natomiast jeśli przy praktyce wykonawczej nie pojawi się np. inżynier lub majster budowy tylko np. specjalista, konsultant lub podobne to od razu wzbudza to „zaciekawienie” komisji;-) i zwykle kończy się wyjaśnieniami.

 34. Jeśli w środku tygodnia wypada jeden dzień świąteczny, to taki tydzień się już nie liczy czy to muszą być aż dwa dni świąteczne w środku tygodnia? Co w przypadku kiedy praktykę odbywam również w soboty? Musi to być tydzień w którym przepracuje 5 dni, może także być liczona sobota?

  Jeśli rozliczanie czasu wszystkich praktyk odbywa się z końcem lutego 2017, a ja do tego czasu nie zbiorę wymaganych odbytych tygodni praktyk projektowych(zabraknie mi 4 tygodni które uzupełnie w marcu) to nie będę mógł przystąpić do zdawania tego egzaminu w maju/czerwcu 2017?

  1. Chodzi o to by w tygodniu było 5 dni pracujących, nie musi być od pon. do piątk.

   Jeśli okresu praktyki „zabraknie” to należy dokumenty złożyć w następnej sesji. Nie jest nawet rozsądne składanie dokumentów, gdy okres praktyki jest „na styk”

 35. Jak rozliczane są tygodnie praktyki. W pracy przebudowę zaczęliśmy w 2013 roku (książkę praktyk odebrałem w 2014 na inną specjalność, wyszły nowe specjalności kolejowe i chce zrobić teraz inne niż w książkę miałem wpisane), zakończenie budowy będzie za parę dni. Liczą się tygodnie które były wpisane w książkę budowy (tam były daty od do co było robione)? Czy cały okres? Muszę mieć książkę praktyk uzupełnioną czy starczy te zbiorcze zestawienie?

  1. Zestawienie zbiorcze praktyki obowiązuje od września 2014. Przed tym okresem natomiast będzie potrzebna książka praktyki zawodowej. Więcej o tym można poczytać tutaj: https://uprawnieniabudowlane.pl/dokumentowanie-praktyki-zawodowej-w-roku-2015-oraz-okresie-przejsciowym/

   Problemem może być natomiast zmiana specjalności wpisanej w książkę praktyki, gdyż były one rejestrowane w izbie na konkretnego kandydata oraz konkretne uprawnienia.

 36. Czy dobrze rozumiem zapis tygodnia pracy: jeżeli w danym tygodniu (np. od poniedziałku do niedzieli) pracuje np. 3, albo 4 dni pełne – powiedzmy po 8h, to po roku takiej pracy nie mam nic do rozliczeniowego okresu praktyk?
  Czy np. działa to tak, że w jednym tygodniu pracuję od poniedziałku do czwartku, nie mam zaliczonego tygodnia, ale poniedziałek z następnego tygodnia dokłada się do tamtych 4, i wtedy mam 4+1=5 dni => 1 pełny tydzień do okresu rozliczeniowego?

   1. Witam
    Czy jest gdzieś dostępna oficjalna interpretacja dotycząca nowego podejścia do rozliczania praktyki (np. link lub odpowiedź na oficjalne pismo)?
    Pytam ponieważ w artykule powyżej występują 2 różne interpretacje słowa TYDZIEŃ. Z jednej strony jest to 5 dni, a z drugiej 7 dni. Chciałbym to zestawić z oficjalnym stanowiskiem, na którym autor artykułu miał oparcie.
    Stanowisko lubelskiej izby (sekcja uprawnień budowlanych), było takie, że tydzień praktyki zaliczamy jako odbyty, jeżeli w danym tygodniu osoba pracowała min. 3 dni. Oznacza to, że TYDZIEŃ traktowany jest jako 5 dni, co wnioskując po słowach pracownika izby zmieniałoby treść punktu 4 powyższego artykułu na: „Długich przerw świątecznych oraz okresów urlopów nie zalicza się do okresu praktyki. W praktyce więc jeżeli w danym tygodniu (5-ciu dniach roboczych) wypada więcej niż 2 dni wolne od pracy to taki tydzień nie zostaje zaliczony do praktyki.” Chętnie poznam Wasze zdanie na ten temat (pytanie do ludzi ubiegających się o uprawnienia w innych izbach jak i lubelskiej, bo jak wiadomo nawet ta sama osoba w różnych okresach te same przepisy interpretować może inaczej), ponieważ dawanie jednakowej wagi jednej godzinie i np. dwunastu zaliczając to jako pełny dzień przy jednoczesnym wykluczaniu jako tydzień w pełni przepracowanych 3 lub 4 dni roboczych uważam, za nieśmieszny żart.

    Pozdrawiam

   2. 5 dni pracy w tygodniu który ma 7 dni ( od poniedziałku do niedzieli ).

    Niestety nie ma oficjalnej interpretacji , nawet ta informacja podana powyżej z KKK nie jest wiążąca dla Izb. Obowiązuje zasada co kraj to obyczaj… i na tym właśnie polega problem.
    Podajemy taką dosyć negatywną interpretację aby kandydaci mogli wiedzieć czego mogą się spodziewać, co nie oznacza iż w ich Izbach zasady mogą być łagodniejsze.

   3. W takim razie (Ameryki nie odkrywam), takie indywidualne podejście poszczególnych komisji jest problematyczne dla kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane, ponieważ nigdy nie ma pewności, w której komisji ostatecznie będzie przystępowało się do zdawaniu egzaminu, co niekiedy może wpłynąć na wykluczenie kandydata z postępowania spowodowane nieco innym podejściem. Osobiście nie lubię kiedy ostateczna decyzja na temat mojego „być albo nie być” zależy od przychylności komisji, a nie od fachowej wiedzy kandydata i konkretnie interpretowanych przepisów, na których zdający mógłby się opierać w całym toku postępowania. W 30 dni można uzupełnić brakujący dokument, ale nie wyczaruje się np. dodatkowych 10-20 tygodni praktyki, które podważy komisja. Może robię burze w szklance wody, niemniej jednak problem pozostaje i np. u mnie na skutek różnych interpretacji sposobu obliczania TYGODNI praktyki ta liczba różni się o 40 na przestrzeni tylko 2 lat.
    Pozdrawiam

   4. Jest jednak szansa by ten problem w przyszłości został rozwiązany, gdyż PIIB zaproponował zmiany w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które poniekąd tę kwestię regulują odgórnie. W najbliższej przyszłości napiszemy coś więcej na ten temat w naszym portalu.

 37. Witam mam pytanie dot. rozliczania czasu praktyki przy uprawnianiach do projektowania oraz wykonywania w zakresie instalacji sanitarnych – bez ograniczeń. Jestem zatrudniony w firmie projektowo-wykonawczej, od ponad 4,5 roku na stanowisku „asystent projektanta instalacji sanitarnych/ inżynier budowy” – pełna nazwa stanowiska na umowie. Praca wygląda następująco. Projekt trwa około 10 tygodni, budowa około 30 tygodni i znowu projekty np. 8 tygodni potem budowa.Sumując tygodnie, łączny czas praktyki to mam 90 tygodni projekt, 130 tygodni budowa +-. Okres czyli 1 rok projektowania i 1,5 roku na budowie jest spełniony.
  Pytanie czy nie będzie problemów z komisją kwalifikacyjną odnośnie nazwy stanowiska oraz zmienności wykonywanych czynności? Książka prowadzona jest od 2012r. do października 2014r. później zbiorcze zestawienie prac projektowych + budowy. Wszystko potwierdzone przez opiekuna praktyk. Proszę o odpowiedź.

 38. Witam, mam pytanie odnośnie zaliczenia czasu praktyki zawodowej, zamierzam ubiegać się o uprawnienia budowlane projektowe i wykonawcze elektryczne bez ograniczeń. Mam być zatrudniony na stanowisku asystent projektanta/ inżynier budowy, ile wówczas będę musiał mieć praktyki zawodowej?
  Półtorej roku na budowie plus rok przy sporządzaniu projektów, razem dwa i pół lata?
  Czy może całościowo okres mojej praktyki wyniesie półtorej roku, gdyż 4 godz pracy dziennie zaliczone zostaną do uprawnień projektowych a pozostałe 4 do uprawnień wykonawczych i w tym samym czasie będę miał zaliczony czas praktyk dla obu specjalności?
  Tydzień temu dzwoniłem w tej sprawie do ŁOIIB i tam dowiedziałem się że wówczas czas mojej praktyki wyniesie wtedy całościowo półtorej roku, ale czytając powyższe informacje sam już nie wiem jak to w końcu jest… Czy może w rzeczywistości każda izba na swój sposób interpretuje poszczególne kwestie na swój sposób?
  Proszę o odpowiedź

  1. To zależy od charakteru praktyki. Raczej ciężko sobie wyobrazić by codziennie 4 godziny były przeznaczone na praktykę projektową, a drugie 4 na wykonawczą. Zwykle odbywa się to etapami, przykładowo kilka miesięcy projekt i potem kilka/ kilkanaście wykonawstwo. Wtedy nie ma problemu z liczeniem i praktyka wynosi 1,5 + 1 lat.

   Co do rozdzielania praktyki jak Pan pisze to po pierwsze może się to wydawać komisji mało prawdopodobne. Po drugie natomiast wiele komisji przyjmuje rozliczanie jak w powyższym poście ( czyli albo projektowa albo wykonawcza w danym dniu .. a nawet tygodniu ) co po podsumowaniu może wydłużyć praktykę.

   Niestety nigdzie w ustawie czy regulaminach nie ma tego jednoznacznie opisanego, a każda okręgowa komisja ma dużą dowolność interpretacji.

   Jeśli już chce Pan rozdzielać na godziny to przynajmniej proponuję uzyskać odpowiedź na piśmie od komisji, by później nie było rozczarowania.

 39. Witam,
  Witam, mam pytanie odnośnie zaliczenia czasu praktyki zawodowej, zamierzam ubiegać się o uprawnienia budowlane projektowe. Na początku listopada podjęłam pracę na stanowisku asystent projektanta , jednak przez trzy miesiące uczestniczyłam w wykonywaniu projektów jednak był to staż/praktyki bez umowy, czy okres ten mogę wliczyć do czasu praktyk, czy dopiero czas praktyk liczony będzie od umowy.

  1. Generalnie przydałoby się jakieś potwierdzenie w razie wątpliwości komisji. W niektórych komisjach przedstawianie umowy nie jest wymagane, chyba że właśnie w wątpliwych przypadkach.

 40. Aha, dziękuje za odpowiedź, chciałem jeszcze spytać czy rozpoczynając praktykę muszę to w jakiś sposób zgłosić, czy zgłaszam się do okręgowej izby dopiero na koniec odbytej praktyki w celu weryfikacji czasu odbytej praktyki.

 41. Jestem zatrudniona na 1/2 etatu na stanowisku asystent kierownika budowy. Na miejscu pracy jestem 4h dziennie, 5 dni w tygodniu. Chciałabym się upewnić czy w takim rozliczeniu mogę zaliczyć te tygodnie jako pełne tygodnie pracy? Miał ktoś taki przypadek?

 42. Witam,
  Czy w takim razie będąc zatrudnionym na pół etatu 1 miesiąc pracy = 1 miesiąc praktyki zawodowej czy 1/2 miesiąca?
  Czy nie powinno być problemów, jeśli jestem zatrudniony na budowie jako Kierownik Robót w danej specjalności? Na budowie pracuje również Kierownik Budowy, który ma uprawnienia bez ograniczeń w mojej specjalności i jest moim opiekunem praktyk. Czy taka praktyka będzie się liczyła?
  Pozdrawiam,

 43. Czy z zaprezentowanych informacji wynika, że jeżeli ktoś pracuje na 1/2 etatu na budowie (np. 4 h dziennie) to zalicza praktykę w ciągu roku (dla uprawnień do projektowania? Czy dalej potrzeba wydłużyć ten czas?
  Które izby podały takie informacje?

 44. Łódzka Izba- cały etat= 1 miesiąc, 1/2 etatu =1/2 miesiąca czyli czas dzielimy na pół. Nic się nie zmieniło. Ktoś wprowadził mnie w błąd stąd mój wcześniejszy post z pytaniem. Nie wiem jak w innych Izbach podchodzą do tematu etat, pół etatu, umowa zlecenie itd itp. (wiadomo nie każdy ma możliwość pracy na cały etat, w sensie -nie każdy pracodawca może zaproponować nam cały etat) Aczkolwiek nie uzyskałem jednoznacznej odpowiedzi ,a ostateczna decyzja co do dokładnego (poprawnego) rozliczenia czasu praktyki należy do komisji.

  1. W tym właśnie leży problem, że nie ma ogólnych i jasno zdefiniowanych zasad rozliczania praktyki. Każda komisja w każdym województwie interpretuje to inaczej. Nawet jeśli zada się wcześniej pytanie w okręgowej Izbie to i tak nie jest to wiążące dla Komisji Kwalifikacyjnej.

 45. W związku z chęciom uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ w ograniczonym zakresie występuje z zapytaniami dot. rozliczenia czasu wykonywania praktyki zawodowej.
  W chwili obecnej pracuje na stanowisku urzędniczym w jednostce samorządu terytorialnego (Urząd Miasta), na stanowisku podinspektora ds. inwestycji i remontów. Wcześniej pracowałam przez 3 lata i 8 miesięcy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Posiadam tytuł inż. budownictwa, spec. kontr. – budowlanej, budownictwo mieszkaniowe.
  Posiadam zeszyt praktyk od 2013 do 10.08.2014 wypisuję w zeszyt, a resztę praktyki złożę
  w formie oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej. Cały czas aktywnie na zasadzie umowy o bezpłatne praktyki – wolontariatu (po pracy) wykonuje obowiązki jako asystent projektanta i kierownika budowy.
  Podczas mojej praktyki zawodowej w Urzędzie Miasta w Wydziale Inwestycji i Remontów bezpośrednio uczestniczę w pełnieniu funkcji technicznej na budowie poprzez kontrolowanie poprawności sporządzonych projektów inwestycyjnych, jak również wykonywaniu robót budowlanych oczywiście pod kierownictwem osoby z uprawnieniami bez ograniczeń
  z ramienia w/w urzędu.
  W związku z powyższym jak należałoby rozliczyć mój czas praktyk godzinowo, tygodniowo czy miesięcznie i czy można do nich zaliczyć również pracę w Urzędzie Miasta np. rok pracy uznaje się pół roku praktyki zawodowej??

 46. Witam, czy komisja kwalifikacyjna sprawdza kiedy w danym roku kandydat był na zwolnieniu lekarskim (L4 złożone do ZUS) ?

 47. Witam, zrobiłem już uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń, obecnie pracuje w firmie wykonawczej (umowa o prace pełen etat) i chciałbym teraz jednocześnie rozpocząć pracę w biurze projektowym jako asystent konstruktora ( umowa o dzieło bądź zlecenie, pracowałbym wieczorami i weekendami) czy taka forma odbywania praktyki nie będzie stwarzała problemu z jej zaliczeniem?

 48. Witam, w zbiorczym zestawieniu praktyk w pierwszej kolumnie widnieje, że trzeba napisać numer decyzji o pozwoleniu na budowę. Czy zatem, jeśli wykonany projekt nie został oddany do sprawdzenia przez odpowiedni organ (inwestor zrezygnował z budowy), to nie można czasu wykonanego na ten projekt wpisać do praktyk?

   1. Witam, czyli wynika z tego że można złożyć zeszyt praktyk bez wpisanych numerów pozwoleń na budowę ?

 49. Witam serdecznie.
  Pracuję w firmie projektowej ale stanowisko nazywa się Technolog. Chciałabym zrobić uprawienia projektowe. Czy nazwa stanowiska ma jakieś znaczenie skoro praca będzie potwierdzona uprawnieniami nadzorującego projektanta?

  1. Teoretycznie nie powinna mieć znaczenia, ale w praktyce może budzić „niepokój” u niektórych osób i może powodować niepotrzebne pytania. Polecamy więc zmienić jeśli jest taka możliwość.

   1. Czy ważna jest forma zmiany tzn. czy może być to zaświadczenie wyjaśniające wydane przez właściciela firmy czy aneks do umowy? (dodam, że konieczna jest zmiana wstecz).

   2. To już zależy czy Pani konkretna Izba wymaga dostarczenia kopii umowy o pracę podczas składania dokumentów. Może Pani to zweryfikować na jej stronie internetowej, zwykle wymieniane są wymagane załączniki.

 50. Witam, mam pytanie odnośnie praktyki. Jak wygląda sytuacja w przypadku gdy prowadzę swoją działalność. Praktykę odbywam u osoby prowadzącej również swoją działalność posiadającą wszystkie uprawnienia, należącą do izby. Moje pytanie jaki rodzaj umowy można zawrzeć miedzy dwoma pracodawcami żeby udokumentować praktykę ? Czy może być to umowa która mówi że nieodpłatnie świadczyłem usługi danej firmie oraz oświadczenie tej firmy że tego typu usługi świadczę ?

  1. Jeśli pracuje Pan wykonując usługi dla tej osoby ( kierownika praktyki) to pewnie macie jakąś umowę pomiędzy firmami i to będzie już wystarczające.

 51. Witam, czy praca w organach nadzoru czy u zarządcy drogi jest zaliczana do okresu praktyk? Chodzi mi o okres po zmianie przepisów prawa budowlanego, gdzie zapis ten zniknął. Jak tak, to w jakim wymiarze?

 52. Witam,
  Czy wymagana liczba tygodni musi zostać spełniona na dzień złożenia wniosku czy też na dzień egzaminu? Ponieważ wnioski trzeba złożyć 3-4 m-ce przed egzaminem, interpretacja może decydować o zakwalifikowaniu lub nie nawet 15 tygodni.
  Pozdrawiam

 53. Ktoś z państwa może mi powiedzieć, ile średnio czasu potrzebuje Komisja Kwalifikacyjna na rozpatrzenie i wysłanie zawiadomienia o dopuszczeniu do egzaminu od momentu złożenia wniosku? Czy jest do długo przed datą egzaminu czy krótko… ?

  1. Zawiadomienia o kwalifikacji na egzamin kandydat powinien otrzymać najpóźniej na 1 miesiąc przed egzaminem – czyli w tym roku do 19 kwietnia 2017. I raczej Izby wysyłają je w tym terminie – także trzeba zacząć się uczyć już „w ciemno”, gdyż po potwierdzeniu już tylko miesiąc na naukę 😉

   Jeśli natomiast będzie coś nie tak z dokumentami to komisja wysyła list z wyszczególnionymi brakami do uzupełnienia.

 54. Witam,
  wypełniam właśnie zestawienie zbiorcze praktyki zawodowej odbytej w biurze projektowym. Czy do czasu praktyki mogę włączyć zarówno tygodnie spędzone przy opracowywaniu proj. budowlanego, czy również prace na etapie PW? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 55. Witam,
  1) Czy jeśli składam dokumenty ostatniego dnia jaki został określony przez daną Izbę, to czy dzień złożenia dokumentów również może widnieć jako dzień odbywania praktyki w zbiorczym zestawieniu praktyk?
  Pytam, ponieważ zwykle ostatnim dniem złożenia dokumentów jest piątek, więc nie wpisanie tego dnia, eliminuje nam 1 tydzień praktyki, a tak się składa, że ten tydzień w moim przypadku może zaważyć na tym czy będę miał wystarczająco udokumentowanej praktyki.
  2) Co w przypadku, w którym komisja uzna że czas praktyki jest niewystarczający np. o 1 tydzień?
  Dokumenty są nam zwracane, czy przy następnej rekrutacji wystarczy tylko donieść brakującą część?
  Rozumiem, że w tym wypadku jesteśmy stratni finansowo z tytułu kwalifikowania.
  Z góry dziękuję za udzielenia informacji.

  1. Składanie praktyki z okresem idealnie ” na styk” zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem gdyż każda wątpliwość komisji i odrzucenie nawet jednego tygodnia oznaczać może niewystarczający okres praktyki.
   To co się dzieje w przypadku braku np. 1 tygodnia zależy już od konkretnej komisji gdyż proces kwalifikacji nie jest oficjalnie tak szczegółowo uregulowany.
   Teoretycznie komisja ma nawet możliwość zwrotu nieprawidłowych dokumentów do uzupełnienia.
   Polecamy przy składaniu dokumentów zapytać o to bezpośrednio.

   1. Zakładając, że komisja zwróci dokumenty do uzupełnienia, to czy dyskwalifikuje mnie to z przystąpienia do egzaminu na najbliższej sesji (data brakującej praktyki do uzupełnienia będzie datą późniejszą niż data ostateczna złożenia dokumentów)?

   2. To już pewnie zależy jak się ułożą terminy. Polecam zadać pytanie bezpośrednio w danej Izbie.

 56. Witam!
  Praktykę zacząłem realizować po zaliczonym 3 roku studiów. Studiując dalej dziennie pracowałem na budowie jako praktykant (od listopada 2014r. do grudnia 2015r. po 3 godziny dziennie)

  1) Czy taka forma praktyki zawodowej jest uznawana, jeśli tak, to czy zalicza się tak jak bym odbywał pełne dni praktyki?
  2) Jak mam udokumentować zaliczenie 3 roku studiów w roku 2014?
  Od grudnia 2015r. pracuję w biurze projektowym, początkowo równolegle ze studiami dziennymi (studia magisterskie) 4h pracy dziennie.

  Czy w takiej sytuacji można uznać praktykę zawodową do uprawnień projektowych za zaliczoną?

  1. Niestety rozliczanie czasu praktyki nie jest nigdzie oficjalnie unormowane i komisje kwalifikacyjne mają dużą dowolność w tym zakresie. Ostatnimi informacje jakie dotarły do Nas w tym zakresie są opisane w powyższym artykule. Wobec tych informacji miałby Pan szanse już zaliczyć praktykę. Polecam natomiast udać się do swojej Izby i zapytać jak to wygląda w ich przypadku, to nic nie kosztuje ( a kwalifikacja już tak).

   Dla jasności dodam, iż ostatnio pojawiły się już oficjalne projekty aktów prawnych przygotowanych przez PIIB ( które jeszcze nie weszły w życie), a w których sprawa rozliczania czasu praktyki jest już oficjalnie regulowana. Zgodnie z tymi projektami praktyka w ciągu dnia ma trwać 8 godzin, a jeśli jest krótsza to ulega odpowiedniemu wydłużeniu. Więcej informacji na ten temat: Uprawnienia zmiany

 57. Witam, po lekturze zawartej na tej stronie, wygląda na to, że od 09.2014 praktyka naliczała się podwójnie w wypadku patronatu (4h) oraz 8h na umowie zlecenie z firmą wykonawczą. Do 03.2016 uzyskamy tym samym ok. 82 tygodnie praktyki wykonawczej, oraz 41 tyg praktyki projektowej. Od 03.2016 liczymy tylko jeden rodzaj praktyki, co do 01.2017 daje nam dodatkowe 43 tygodnie praktyki projektowej.

  Do uprawnien wymagane jest 79 tygodni praktyki wykonawczej oraz 52 tygodnie projektowej.

  Czy dobrze to wszystko rozumuje? Pozdrawiam

  1. Nigdzie nie jest napisane o podwójnym naliczaniu praktyki. W jednym roku nie można mieć więcej niż 52 tygodnie ( a realnie to nawet mniej). Trzeba się zdecydować albo praktyka projektowa albo wykonawcza – w powyższym artykule jest to wyraźnie zaznaczone.

   1. Proszę mi powiedzieć jakie jest MINIMUM wymagane w tygodniach co do praktyki projektowej i wykonawczej. Potrzebuje 1 rok w biurze i 1,5 na budowie. TZN że potrzebuję ….? Bo z mojej wiedzy rok ma 12 miesięcy po 4 tygodnie czyli 48 tygodni a nie 52….

 58. Witam,

  Pracuje od dwóch lat w firmie drogowej która realizuje kontrakt ( umowa z miastem) na bieżące utrzymanie dróg tzn. remonty, małe przebudowy dróg , chodników. Czy mając taką praktykę mogę spokojnie ubiegać się o uprawnienia drogowe kierownicze czy musi być praktyka na tzw. na prawdziwej budowie?
  Drugie pytanie czy w zestawieniu zbiorczym wypisuje tylko formę odbytej praktyki i funkcję techniczną czy muszę dodatkowo wypisać wykonywane czynności na budowie jakie wykonywałem ?

  1. Raczej wydaje się, że tylko remonty i utrzymanie dróg to za mały zakres by praktyka mogła zostać uznana. Natomiast wszystko zależy od konkretnej komisji – nie ma w tym względzie niestety oficjalnych uregulowań.
   Ostatnio izby zaczynają wymagać wpisania charakteru czynności.

 59. Witam, jak wyglada sprawa naliczania praktyki dla studentow dziennych? Czy moge wpisywac pelne tygodnie? Doszly mnie sluchy, ze praktyka zaliczana jest tylko w 50%, takze do uprawnien wykonawczych potrzebuje miec conajmniej 3 lata praktyki.

  1. Nie ma oficjalnych uregulowań w tym zakresie odnoście studiów dziennych i praktyki. Natomiast w izbie pracują też inteligentni ludzie, więc jeśli ktoś wpisze, iż przez cały rok studiów odbywał 8 godzin( lub więcej ) praktyki to może się to wydać co najmniej podejrzane.

 60. Witam,
  Pracuję od półtorej roku w firmie na umowę o pracę zajmującej się stolarką aluminiową, ogrody zimowe, fasady szklane itp itd, uczestniczę w nadzorze nad pracami, kieruję ludźmi, montażem..nade mną jest szef który ma uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń, czy mogę to jakoś podciągnąć pod uprawnienia do kierowania robotami ? Dodatkowo po godzinach od 3 lat wykonuję projekty budowlane na umowę o dzieło już u innego Pana. Generalnie potrzebuję informacji czy mogę to jakoś wspólnie spiąć w całość i starać się o uprawnienia bez ograniczeń ?
  Z góry dziękuję za odpowiedź
  Pozdrawiam

  1. Jeśli kierownicy posiadają odpowiednie uprawnienia i są członkami izby to jest szansa na zdobycie praktyki do uprawnień.

 61. Obydwaj posiadają nieograniczone uprawnienia do kierowania i projektowania… więc chyba najlepiej było by podejść do izby i się dopytać ?

 62. Posiadam uprawnienia do kierowania od 2001 i zarejestrowałem książkę praktyk w 2005 do dokumentowania praktyki projektowej bez ograniczeń.
  Czy zatrudnienie na stanowisku kierownika robót uniemożliwia mi wtedy kiedy nie pełnię samodzielnej funkcji zdobywanie praktyki projektowej? Oczywiście wtedy rzeczywiście pracuję jako asystent projektanta pod jego nadzorem. Czy wystarczy oświadczenie pracodawcy, że pomimo stanowiska kierownik… „w okresie od do pełnił funkcję asystent projektanta”?
  Czy powinienem zmienić angaż na asystent projektanta?
  Jaki będzie wymagany okres praktyki projektowej?
  Czy praktykę wykonawczą muszę w ogóle dokumentować?

 63. Czy praca jako kontroler jakości elementów konstrukcji stalowej w zakładzie prefabrykacji konstrukcji może być zaliczona do praktyki na uprawniania budowlane?

  1. Zapis o praktyce przy prefabrykacji został usunięty wraz z nowym rozporządzeniem w/s samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. ( a nawet wtedy dotyczył raczej praktyki przy elementach prefabrykowanych na budowie).
   Aktualnie nie ma nic na ten temat w przepisach. Natomiast zgodnie z ustawą Prawo budowlane:

   Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie

 64. Witam.
  Prosze mi powiedziec bo juz sie pogubilam w zliczaniu tych tyg. czy jesli pracuje od pon do pt a w jakims tyg wypadl 1 dzien wolny to czy ten tydz jest wtedy zaliczany czy nie?

 65. 1. czy w oswiadczeniu mozna wpisac maksymalnie 3x projekty przy ktorych opracowywaniu bralo sie udzial?
  2. czy na egzamin nalezy przyniesc ze soba jeden kompletny pelnobranzowy projekt budowlany i czy moze nie byc on orginalem z podpisami wszystkich projektantow?
  3. czy praktyka na budowie ma pokrywac sie z projektami praktyki zawodowej?

  1. Zestawienie jest załącznikiem do oświadczenia kierownika praktyki. Więc wypełniane jest jedno oświadczenie przez każdego kierownika/patrona do którego dołączone jest jedno zbiorcze zestawienie wszystkich projetków, które ta osoba nadzorowała. Nie ma wymagania czy w tym zestawieniu będzie 3 projekty czy 5, to tylko wzór. Należy wpisać tyle ile ich faktycznie było.

 66. Czy półtoraroczna praktyka na budowie musi być „ciągła”? Tzn. w praca w jednej firmie, przez półtora roku bez przerwy na budowie? Co jeśli przepracuję np. połowę czasu na budowie, później kilka miesięcy w biurze, a następnie znów na budowie?

  1. Nie. Praktyka nie musi być ciągła. Mogą być zmiany pracodawcy oraz jej zakresu takie jak Pan opisał. Jeśli wiąże się to także ze zmianami kierownika praktyki , to każdy kierownik podpisuje swoje oświadczenie oraz dołączone do niego zestawienie praktyki … i to wszystko.

 67. Witam.
  Mam kilka pytań:
  1). Pracuję w firmie wykonawczej, mój kierownik nie ma wykształcenia wyższego i nie może mi podpisać praktyk bez ograniczeń. Czy może to zrobić inspektor nadzoru inwestorskiego posiadający odpowiednie uprawnienia lub kierownik z ramienia inspektora także posiadający odpowiednie uprawnienia?
  2). Czy po godzinach mógłbym robić praktykę projektową posiadając patrona praktyk?
  3). Na jakiej zasadzie zaliczana jest praktyka projektowa pod opieką patrona? Tzn. robię domek jednorodzinny. Jak obliczany jest wymiar czasu jaki na niego poświęciłem? Na jakiej zasadzie jest to weryfikowane?
  Bardzo proszę o pomoc.

   1. A czy kierownik z ramienia inspektora posiadający odpowiednie uprawnienia, przesiadujący i współpracujący z nami u nas na budowie może pobić praktyki?

   2. Jeśli będzie nadzorował praktykę oraz miał odpowiednie uprawnienia to tak. ( czasem izby wymagają by pełnił funkcję techniczną na budowie, więc najlepiej jeszcze jakby był wpisany w dziennik budowy )

 68. Witam,

  czy w przypadku posiadania Umowy o pracę z inwestorem realizującym m.in. budowy (remonty, modernizacje) oraz pełniąc w danej budowie czynny udział, czy istnieje możliwość aby praktykę zawodową do uprawnień budowlanych potwierdził kierownik robót (wykonawca) z odpowiednimi uprawnieniami? Jeżeli tak czy musi być potwierdzona jakaś forma współpracy z Wykonawcą?
  Odpowiedz

  1. To zależy od konkretnego stanowiska i obowiązków. Generalnie praktyka u inwestora/w nadzorze inwestorskim nie jest pozytywnie traktowana przez PIIB. Polecamy więc bezpośrednią formę współpracy z wykonawcą.

 69. W czasie urlopu macierzyńskiego chciałabym podjąć pracę zawodową aby ten okres liczył mi się do praktyki. Wg. nowych zasad obliczania czasu nawet jedna godzina dziennie jest liczona jako 1 dzień, a praca na umowę zlecenie nie koliduje z celem urlopu macierzyńskiego (kodeks pracy tego nie zabrania). Czy pracując na umowę zlecenie np. 1 godzinę dziennie będę mogła zaliczyć ten czas do praktyki zawodowej?

  1. Praktyka przy pracy na umowę zlecenie jest akceptowana, więc istniej na to szansa. Co do rozliczania czasu pracy to w artykule podano informację od użytkowników oraz przedstawiciela KKK PIIB.
   Niestety w każdej izbie okręgowej jest spora dowolność w rozliczaniu praktyki więc najlepiej zapytać u źródła.

 70. Witam,
  Czy prowadząc działalność jedno-osobową w projektowaniu też mogę ubiegać się o uprawnienia?

  Dzięki,
  Marcin

  1. Tak, na działalności także można odbywać praktykę zawodową i tym samym ubiegać się o uprawnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *