Na podstawie informacji uzyskanych z Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych oraz informacji od osób ubiegających się o uprawnienia informujemy o nowym podejściu do rozliczania czasu pracy podczas odbywania praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych.

 

 

 1. Według najnowszej interpretacji okres praktyki zawodowej ( niezależnie od rodzaju umowy z pracodawcą ) rozliczany jest w tygodniach pracy.
 2. Na tydzień składa się 5 dni pracy, niekoniecznie od poniedziałku do piątku. ( to już zależy od umowy z pracodawcą oraz obowiązującego systemu pracy )
 3. Na 1 rok praktyki zawodowej składa się 52 tygodnie pracy.
 4. Długich przerw świątecznych oraz okresów urlopów nie zalicza się do okresu praktyki. W praktyce więc jeżeli w danym tygodniu ( od poniedziałku do niedzieli) wypada więcej niż 2 dni wolne od pracy to taki tydzień nie zostaje zaliczony do praktyki.
 5. Nie ma znaczenia liczba przepracowanych godzin w danym dniu pracy. Tak więc niezależnie od tego czy kandydat pracował 1 godzinę czy 10 , i tak zostanie to potraktowane jaki 1 dzień pracy.
 6. Praktykę zawodową można odbywać na podstawie dowolnej umowy cywilno-prawnej. Powyższe zasady obowiązują dla każdego rodzaju takiej umowy.
 7. Ostateczna decyzja w zakresie uznania udokumentowanej praktyki zawodowej za odpowiednią należy do kompetencji okręgowej komisji kwalifikacyjnej właściwej miejscowo izby inżynierów budownictwa.

Podsumowanie i wnioski

Dla kandydatów pracujących na etacie nowe zasady zmieniają niewiele. Mogą jedynie nieznacznie wpłynąć na wydłużenie okresu praktyki o „stracone tygodnie” z więcej niż 2 dniami wolnymi.

Dla pracujących na umowach zlecenie i o dzieło , którzy dotychczas rozliczani byli godzinowo ( w szczególności dla osób pracujących mniej niż 8 godzin dziennie) może do w istotny sposób wpłynąć na skrócenie okresu praktyki, gdyż nawet 1 godzina dziennie będzie liczona jako 1 dzień pracy.

Uwaga! W przypadku odbywania praktyki w wymiarze poniżej 8 h/dzień w 2019 roku i później zalecamy przed złożeniem dokumentów kwalifikacyjnych weryfikację sposobu naliczania godzin w konkretnej Izbie. Podejściem bezpiecznym jest przyjmowanie 8 godzin dziennie do obliczeń, a jeżeli jest krócej to okres praktyki ulegnie proporcjonalnemu wydłużeniu.

Dodatkowo należy wspomnieć, iż nie będzie już możliwe odbywanie jednocześnie praktyki dla 2 specjalności uprawnień. Dotychczas możliwy był w ciągu dnia: etat 8 godzin + 4 godziny na umowie zleceniu, o dzieło ( godzinowo). Przy rozliczaniu w dniach pracy trzeba będzie się zdecydować na praktykę jedynie dla 1 specjalności uprawnień.

 

 

340 KOMENTARZE

 1. Pytanie czy do okresu praktyki w zakresie kierowania robotami budowlanymi mogą zostać zaliczone prace realizowane np. na podstawie Art.29A ust PB tj. inwestycje dla których nie wydano pozwolenia na budowę czy nie dokonano zgłoszenia budowy bo prawo tego nie wymaga.

 2. Pytanie czy w tym samym czasie można odbywać praktykę w tej samej specjalności w zakresie projektowym jak i kierowania robotami budowlanymi ?.

  • Można, natomiast w większości przypadków nie wpłynie to na skrócenie okresu praktyki.

 3. Witam,
  Mam praktykę wykonawczą od 01.04.2015 do 29.04.2016
  Czyli jest to ponad rok. Natomiast czytając ten artykuł zastanawiam się czy po odliczeniu tygodni z świątecznymi dniami w ilość dni 2 na tydzień czy nie okaże się za mało praktyki?
  Doczytałam że informacja jest niepewna Ale czy ktoś może powiedzieć jak jest w wypadku kiedy ktoś ma równy rok praktyki?? (Na ja mam rok i 4 tyg)

  • To zależy od komisji i konkretnego przypadku praktyki. Zawsze lepiej mieć miesiąc lub dwa zapasu gdyż proces kwalifikacyjny to dosyć znaczny koszt.

  • W Śląskiej OIIB czas praktyki liczą na zasadzie liczba dni podzielona na 5 i wtedy wychodzi realna wartość, np. 28 dni/5 = 5,6 tygodnia (i taką wartość wpisujesz do zbiorczego zestawienia).

  • W Śląskiej OIIB czas praktyki liczą na zasadzie liczba dni podzielona na 5 i wtedy wychodzi realna wartość, np. 28 dni/5 = 5,6 tygodnia (i taką wartość wpisujesz do zbiorczego zestawienia).

 4. Witam,

  Mam pytanie dotyczącą zdobywania kolejnych uprawnień budowlanych. Rok temu otrzymałem uprawnienia budowlane konstr-bud w zakresie nie ograniczonym. Praktyka udokumentowana itp. jednak chciałbym dodać do tego kolejne uprawneinia z racji tego, że praktycznie od 5 lat mieliśmy również prace związane z kanalizacjami deszczowymi, wodociągowymi itp.Pytanie jest następujące: czy jeśli chce zdawać na kolejne uprawnienia to nowa praktyka zawodowa liczona jest „od zera” od dnia kiedy kończy się oświadczenie o wpisie do praktyki zawodowej, np 21.01.2018 i od tego 3 lata (jestem po inżynierce) do przodu? Budowy te dotyczyły głównie budowy boisk wraz z kanalizacjami, odwodnieniami, wodociągami itp. oraz obecny był na nich również kierownik robót z uprawnieniami wod-kan (kierownik budowy był konstr-bud i to on był moim patronem). Czy jest możliwość jednoczesnego policzenia tych budów (które były liczone do praktyki zaw. dla konstr-bud) , gdzie obecny był kierownik robót wod-kan zatrudniony przez właściciela firmy, a jednocześnie kierownika budowy konstr-bud, do zaliczenia kolejnej praktyki budowlanej? Teoretycznie mógłbym wtedy zdawać już w egzamin już w maju. W Krakowie (tam zdawałem) powiedzieli tyle, że muszę zapłacić za wpisowe a czy to przejdzie to dowiem się dopiero ten miesiąc przed egzaminem…czyli pieniądze mogę sobie wyrzucić równie dobrze w błoto. Z góry dziękuję za wszelką informację i pomoc.
  Marcin.

 5. Czy przystępując do uprawnień na P+W jest możliwe aby w jednym tygodniu odbywać praktykę zarówno projektową jak ii wykonawczą? Chciałbym skorzystać z tego, że teraz już jedna godzina liczona jest jak jeden dzień więc..czy np tydzień od 7 do 11 stycznia mogą zaliczyć zarówno w praktyce dla P jak i W? Faktycznie w tym czasie i uczestniczyłem w projektowaniu ale także byłem na budowie.

  • Tak jak wspomniano wcześniej w komentarzach informacja pochodzi sprzed 3 lat więc raczej nie należy zakładać iż jest aktualna na chwilę obecną.
   Najbezpieczniej liczyć standardowo po 8 godzin dziennie, więc nie ma szans na znaczące przyspieszenie.

 6. Witam jeśli pracuje na stanowisku inżyniera kontraktu i pracuje prawie rok i mam ukończone studia czy mogę obciąć stanowisko inżyniera budowlanego czy potrzebuje na to jakiś uprawnień dodam że w firmie nie ma zatrudnionego kierownika budowy tylko jet jako podwykonawca

  • Nie liczy się tak naprawdę stanowisko ale wykonywane obowiązki.
   Jeżeli w grę wchodzi natomiast wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to uprawnienia budowlane są do tego niezbędne.

 7. Witam, czy pkt 5 jest gdzieś wymieniony w przepisach prawa? Chciałbym, będąc na etacie u jednego pracodawcy, podpisać bezpłatną umowę zlecenie z innym pracodawcą. Wtedy wymiar godzin pracy przedstawiałby się w następujący sposób 8+X (gdzie x to liczba przepracowanych godzin u drugiego pracodawcy). Chcę się upewnić, że nie będę miał problemów związanych z faktem, że nabijam praktykę na budowie będąc jednocześnie na pełnym etacie w biurze projektowym.

  • Są do informacje od użytkowników oraz z nieoficjalne informacje z komisji nie potwierdzone żadnymi dokumentami. Na chwile obecną najrozsądniej jest już zakładać 1 dzień pracy = 8 godzin. Dodatkowy etat ( maksymalnie pół ) jest już kwestią wątpliwą i będzie zależeć od konkretnej komisji.

 8. Witam. Pracę w zawodzie rozpoczęłam po 6 semestrze studiów (pierwszego stopnia) i trwa do tej pory. Od kiedy praktyka ta zalicza się do praktyki wymaganej przy zdobyciu uprawnień?

 9. Witam,
  Jestem kierownikiem projektu, posiadam praktykę projektową, ale do uprawnień budowlanych projektowych brakuje mi praktyki na budowie. Czy będąc na stanowisku kier. projektu pracując na budowie mogę wpisać ten okres jako praktykę na budowie?chodzi oczywiście o uprawnienia projektowe

  • To zależy od zakresu obowiązków. Kierownik projektu raczej nie jest związany z obowiązkami stricte inżynierskimi, ale bardziej zarządzaniem.

 10. Witam,
  mam pytanie czy jak dobrze rozumiem zaliczeniem 1 tygodnia praktyki jest 5 dni pracy, i nawet 1 godzina z dnia zalicza 1 dzień pracy czy zatem podam na przykładzie:
  poniedziałek – odbywam praktykę 4 godziny
  wtorek- odbywam praktykę 2 godziny
  środa – nie udało mi się dotrzeć na praktykę
  czwartek – odbywam praktykę 5 godzin
  piątek – odbywam praktykę 5 godzin
  sobota – jest u tego pracodawcy dniem wolnym
  niedziela – jest u tego pracodawcy dniem wolnym
  kolejny poniedziałek – odbywam praktykę 5 godzin
  POWYŻSZA AKTYWNOŚĆ NIE ZALICZA 1 TYGODNIA PRACY?

  • To jest wpis z 2016 roku. Nie ma potwierdzenia czy opisane zasady są nadal aktualne.
   Najbezpieczniej jest przyjmować 8 godzin pracy / dzień gdyż to wynika bezpośrednio z kodeksu pracy.

Comments are closed.