Kategorie
Praktyka

Patron praktyki zawodowej

Kiedy patron praktyki zawodowej może nadzorować praktykę osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień budowlanych. Na czym polega praktyka pod patronatem. Jakie warunki formalne musi spełnić patron, aby komisja zaliczyła praktykę przez niego nadzorowaną.

W związku z „ustawą deregulacyjną” w prawie budowlanym wprowadzono definicję patrona praktyki. Ze względu na liczne pytania o różnicę pomiędzy patronem a kierownikiem praktyki postanowiliśmy to wyjaśnić.

Zasadniczą różnicą pomiędzy kierownikiem a patronem praktyki jest fakt istnienia zależności formalno-prawnej z kandydatem odbywającym praktykę zawodową. Jeżeli taka zależność istnieje to wtedy można mówić o kierowniku praktyki. ( przykładowo jeżeli pracujemy w firmie na podstawie umowy, stażu, praktyki itp. oraz odbywamy praktykę zawodową, a w ramach naszych obowiązków jesteśmy podporządkowani kierownikowi budowy, robót lub projektantowi potwierdzającemu nasza praktykę )

Jeżeli zależność formalno-prawna nie występuje to w takim przypadku, możemy mówić o patronie praktyki. Wg. definicji słownikowej patron to osoba opiekująca się czymś lub kimś. Przykładem może być tutaj odbywanie praktyki zawodowej u projektanta będącego naszym znajomym lub krewnym. Nie ma w takim przypadku konieczności wymogu zawierania umowy z nim lub powiązaną z nim firmą.

Prawo budowlane dopuszcza odbywanie praktyki zawodowej pod patronatem jedynie w przypadku praktyki projektowej uznając 1 rok takiej praktyki za równorzędny bezpośredniemu uczestnictwu w pracach projektowych. Patron powinien posiadać oczywiście odpowiednie uprawnienia oraz być czynnym członkiem samorządu zawodowego. Dodatkowym natomiast wymaganiem jest konieczność posiadania przez niego co najmniej 5 letniego doświadczenia zawodowego przy sporządzaniu projektów w ramach posiadanych uprawnień budowlanych.

Podsumowując jedynym ułatwieniem odbywania praktyki pod czyimś patronatem jest brak konieczności zawierania z nim ( lub z firmą-pracodawcą ) umowy co w założeniu „ustawy deregulacyjnej” miało ułatwić dostęp do zawodu poprzez zwiększenie liczy podmiotów, w których praktyka zawodowa mogłaby się odbyć.

Uwaga! Docierają do Nas informacje od użytkowników, iż niektóre izby nie akceptują praktyki pod patronatem, ze względu na „brak możliwości weryfikacji praktyki”. Jest to oczywiście niezgodne z założeniami i treścią ustawy deregulacyjnej, natomiast w celu uniknięcia ewentualnych problemów zalecamy każdorazowo sprawdzić to w swojej okręgowej izbie.

120 odpowiedzi na “Patron praktyki zawodowej”

Chciałabym ubiegać się o uprawnienia do projektowania bez ograniczeń.
Posiadam dziennik z 2012.

1 – czy wpisy do dziennika od 2012 , które miałem pod PATRONATEM, będą zaliczane?

2 – pracowałam na pełnym zatrudnieniu w latach 2014-2016 – czy mam przepisać praktyki do nowych zestawień zbiorczych, czy powinny być w dzienniku?

3- miałam w międzyczasie od 2008 działalność JDG i do dziś prowadzę biuro projektowe, gdzie czynnie uczestniczę w projektach, figuruję w każdej tabeli jaki asystent. Czy te projekty, które wykonałem we własnej firmie pod patronatem i bez, mogę wliczać do praktyk? Jeśli tak, to czy wystarczą w dzienniku praktyk z 2012 czy lepiej by złożyć na nowych zasadach w zestawieniu zbiorczym?

Bardzo dziękuję za odp. 🙂

Patron został wprowadzony w 2014 roku, nie wiem na jakiej podstawie dokonano wpisów wcześniej przez patrona.
Do 2014 roku w starym dzienniku, po tym terminie w nowych zestawieniach.
Praktyka w JDG również się liczy.

Odbywałem praktyki projektowe na zasadach patronatu. Izba wezwała mnie do udowodnienia, że patron spełnia wymóg posiadania 5-letniego doświadczenia zawodowego. Sama Izba nie była w stanie mi powiedzieć w jaki sposób mam to udowodnić, bo nigdzie nie jest to zapisane.
Czy dostarczenie zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów budownictwa projektanta pięć lat wstecz może stanowić przesłankę, że projektant posiada doświadczenie zawodowe? Może inne pomysły? Proszę o podpowiedź.

Tak, w praktyce często takim dowodem było właśnie udowodnienie, że patron posiada od 5 lat uprawnienia i jest czynnym członkiem izby ( tutaj proszę sprawdzić czy była ciągłość płacenia składek)

Czy patron praktyki na uprawnienia wykonawcze musi posiadać 5 letnie doświadczenie czy ten wymóg dotyczy jedynie uprawnień projektowych?

Patron to instytucja związana jedynie z praktyką projektową. Praktykę wykonawczą powinien nadzorować kierownik praktyki i dla niego nie obowiązuje wymów 5 letniej praktyki w zawodzie.

Dzień dobry,
Mam dosyć nietypową sytuację, w latach 2019-2021 opracowywałem projekty pod którymi podpisywał się projektant z uprawnieniami, zatrudniony w mojej firmie. Jako sprawdzający podpisywał się projektant niezatrudniony w mojej firmie. W 2021 roku nieoczekiwanie zmarł projektant z mojej firmy, a ja w tym czasie nie zbierałem podpisów do dziennika praktyk. Mam dwa pytania:
1. Czy Sprawdzający będzie mógł się podpisać jako patron praktyki podczas gdy projekt był tworzony pod nieżyjącym już projektantem?
2. W 2021 jeden z kolegów zatrudnionych w mojej firmie uzyskał uprawnienia do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń. Oboje jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Czy może być on kierownikiem mojej praktyki pomimo krótkiego stażu?

1. PIIB nie akceptuje sprawdzającego projekt gdyż nie bierze on czynnego udziału w tworzeniu dokumentacji projektowej. Patron dotyczy jedynie sytuacji pozazawodowych np. praktyka u wujka lub kogoś z rodziny
2. Aktualnie nie ma ograniczeń jeżeli chodzi o staż uprawnień a kierowanie praktyką zawodową. Takie ograniczenie jest jedynie w przypadku patrona.

Dzień dobry, pytanie dotyczy uprawnień architektonicznych do projektowania bez ograniczeń : czy zostanie uznana praktyka w której patron praktyki ma ponad 5letnie uprawnienia, natomiast projektantem w projekcie budowlanym jest osoba która posiada uprawnienia poniżej 5lat?

Ważne są uprawnienia bezpośrednio patrona. Natomiast w przypadku patronatu nie bardzo zrozumiałe jest istnienie dodatkowego projektanta w procesie budowlanym.

Dzień dobry,
W jakim akcie prawnym mogę znaleźć informacje na temat braku konieczności występowania zależności formalno-prawnej w przypadku patrona praktyki?

Oficjalnie nie ma tego w żadnym akcie prawnym, pojawiło się w założeniach do ustawy deregulacyjnej oraz w interpretacjach PIIB

Witam,

Zwracam się do Państwa z dwoma bardzo nurtującymi mnie pytaniami na temat praktyki zawodowej do uzyskania uprawnień budowlanej. Mam nadzieje, że będziecie mi Państwo w stanie z tym pomóc:

1) Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą od 2015 roku zajmującą się przede wszystkim sporządzaniem projektów drogowych. W ramach działalności zatrudniam projektanta w ramach ramowej umowy (głównie umowa zlecenie). Czy nie będzie problemu z tym, aby projektant podbił mi oświadczenia z przeprowadzonej praktyki?

2) We wszystkich projektach sporządzonych przez moją firmę na stronie tytułowej, oświadczeniu i rysunkach podbijał się projektant i osoba sprawdzająca (jeśli była taka potrzeba). Czy będzie z tym problem, gdy zostanę wezwany do przedłożenia sporządzonych projektów i w żadnej tabelce nie będę figurował jako „Wykonał” lub „Opracował”? Projektant może bez problemu potwierdzić mój zakres prac podczas sporządzania projektu.

3) Czy ważne jest przy projektach, że były to projekty wykonawcze czy budowlane? Nie wszystkie projekty były robione na pozwolenie na budowę a większość z nich była robiona ZRIDem lub zgłoszeniem (np przebudowa 5,5 km ulicy)

Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc.

Pozdrawiam,
PG

1. tak projektant może potwierdzać praktykę ( pod warunkiem iż inne warunki stawiane kierownikowi praktyki są spełnione )
2. Być może będzie konieczność składania dodatkowych wyjaśnień lub przesłuchania kierownika praktyki.
3. Większość izb PIIB nie akceptuje projektów wykonawczych, gdyż nie trzeba do ich sporządzania posiadać uprawnień budowlanych.

Dzień dobry,
czy jest konieczność dołączania umowy do dokumentów, które będę składała w izbie? Mój zakres pracy to m. in. kierownik robót, ale nie mam wpisanego tego w umowie, a z nazwy stanowiska „specjalista” to nie wynika. Co w takim przypadku? Czy będę miała uznaną praktykę na budowie, mimo że nie było to zawarte w umowie?
Pozdrawiam

Niektóre izby na początku wymagają złożenia umowy na podstawie, której praktyka się odbyła. Informacja taka jest podana zwykle w wymaganiach na stronie izby. Jeżeli nawet izba nie będzie wymagać to gdy zobaczą nazwę stanowiska „specjalista” ( a podaje się go w zbiorczym zestawieniu) prawdopodobnie taką umowę z charakterem czynności będzie chciała zobaczyć.

A co w przypadku, gdy jestem zatrudniony (pełen etat) w firmie podwykonawczej jako technik budownictwa. Kierownik budowy jest zatrudniony u generalnego. Chcę ubiegać się o uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń. Posiadam tytuł technika, dodatkowo ukończyłem 3 rok studiów.

Czy taki kierownik może moim kierownikiem praktyki ? Czy taka praktyka jest uznawana przez izbę ?

Jeżeli kierownik nie musi posiadać 5 letniej praktyki to nie wymagana jest dana ilość przepracowanych lat na stanowisku kierownika robót, aby mógł zrobić wpis do uprawnień?

Witam,

Mam pytanie dotyczące przedstawienia praktyki jeszcze w książce z 2013 r dot pracy w PINB’ie. Czy wystarczającym jest zakres obowiązków i potwierdzenie zatrudnienia przez Powiatowego czy należy przepisywać wszystkie inwestycje, które się kontrolowało?

Drugie pytanie to, jeżeli chodzi o uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń, prace na budowie potwierdzić musi kierownik praktyki. Czy tak jak w przypadku patrona i uprawnień projektowych musi posiadać 5-cio letnie doświadczenie w ramach zdobytych uprawnień? Czy wystarczy sam fakt posiadania uprawnień w nieograniczonym zakresie i przynależność do izby?

I po trzecie w jaki sposób komisja kwalifikacyjna sprawdza (jeżeli sprawdza) przedstawioną praktyke.

Pozdrawiam i oczekuje na jak zawsze merytoryczną odpowiedź

Kierownik nie musi posiadać 5 letniej praktyki w ramach posiadanych uprawnień budowlanych.
Generalnie może sprawdzić w przypadku istotnych wątpliwości np. wymagając złożenia dodatkowych dokumentów, wyjaśnień np. przez kierownika praktyki itp.

Witam,
Pracuje w biurze projektowym (w umowie wpisane asystent projektanta, inżynier budowy) od dłuższego czasu i część projektową mam praktycznie zamkniętą. Firma w której pracuje często jest podwykonawcą przy różnych zleceniach na Oczyszczalniach Ścieków (m.in. montaże Komór Fermentacyjnych itd.). Generalny Wykonawca przy większym zleceniu wyraził chęć zatwierdzania mojej praktyki, zgodnie z ich zakresem. Pytanie tylko czy kierownik budowy lub kierownik robót od Generalnego Wykonawcy może podpisać się pod moim oświadczeniem, jeśli jesteśmy firmą podwykonawczą i de facto między mną a kierownikiem nie zachodzi zależność formalno-prawna. Co więcej, będąc na budowie nie jestem w dzienniku budowy wymieniony jako inżynier budowy.
Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tego dylematu i z góry dziękuję za wszelkie wyjaśnienia.

Pozdrawiam

Witam,
jeżeli praktyka projektowa odbywa się pod okiem patrona praktyki, to wypełniajac zbiorcze zestawienie praktyki co należy wpisać w kolumnie „Forma zatrudnienia”

Czy będąc inspektorem kontroli jakości w branży budowlanej, mogę starać sie o uprawnienia budowlane? Czy taka forma wykonywanego zawodu będzie mogła sie zaliczać do praktyki?

Niestety taki rodzaj pracy z dużym prawdopodobieństwem nie zostanie zaliczony do praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych.

Mam pytanie.
Książkę praktyki zawodowej zakładałem w 2005 roku i tam nazbierałem 2 lata w biurze projektowym i 1 rok na budowie. Jednak od kilku lat mniej zajmowałem się projektowaniem. Czy składając wniosek o uprawnienia mogę przedłożyć do wglądu tą książkę wraz ze zbiorczym zestawieniem odbytej praktyki, podpisanej przez opiekuna z pełnymi uprawnieniami?
Co zrobić jak nie posiadałem żadnej umowy cywilno-prawnej, lub te które miałem po prostu zagubiłem? Czy Izby patrzą jaką miałem umowę z osobą nadzorującą praktyki?

Jeśli wszystkie warunki praktyki zostały spełnione to praktyka powinna zostać zaakceptowana. A to zależy od wielu czynników.
Niekoniecznie chodzi o umowę z kierownikiem , a bardziej o umowę z pracodawcą podczas , której praktyka była odbywana… niektóre izby jej nie wymagają.
Każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie.

Witam,
ciągle niejasne jest dla mnie pojęcie „patrona” oraz „osoby kierującej praktyką” w kontekście zdobywania uprawnień.

Czy osoba patrona jest „dodatkową opcją” zdobywania uprawnień bez konieczności zawierania z taką osobą umowy – czyli u znajomego/rodziny, z zastrzeżeniem, że osoba ta musi posiadać owe uprawnienia od 5 lat, czy każda osoba chcąca ubiegać się o uprawnienia (pracująca na etacie) musi posiadać takiego patrona?

Zapytanie dotyczy rzeczywistej sytuacji:

Pracuję na etacie w biurze projektowym pod nadzorem kierownika zatrudnionego w tej firmie, jednakże posiadającego uprawnienia bez ograniczeń przez okres krótszy niż 5 lat (jedyna osoba posiadająca takie uprawnienia w firmie).

Rozumiem, że to on wpisuje się do tabelek zbiorczej praktyki zawodowej w miejscu „imię i nazwisko osoby kierującej praktyką […]”.
Ale co z oświadczeniem? Tam wpisuje, że nie jest patronem i mimo, że nie ma uprawnień dłużej niż 5 lat wszystko jest w porządku i cały okres praktyki się liczy, bo była odbywana w ramach etatu?

Czy potrzebuję osoby patrona, który poświadczy, że to zestawienie jest prawdziwe, mimo że niekoniecznie ta osoba jest związana z tą firmą i w sposób rzeczywisty „patronowała” nad tą praktyką?

Patron a kierownik praktyki to dwie różne ( niezależne ) osoby. W skrócie:
patron – brak konieczności posiadania umowy o pracę/dzieło/ czy jakiejkolwiek innej, wymagane dla niego 5 lat doświadczenia w ramach jego uprawnień, praktyka tylko projektowa
kierownik praktyki – konieczność posiadania dowolnej umowy o pracę/ dzieło itp. , brak wymagania 5 letniego doświadczenia, praktyka projektowa lub wykonawcza.

Jeżeli jest już kierownik praktyki to nie trzeba posiadać dodatkowo patrona. To rozwiązania zamienne 😉

Super, dokładnie o to mi chodziło – dziękuję za szybką i precyzyjną odpowiedź.
Nasuwa mi się jeszcze kilka pytań odnośnie zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej, jeśli byliby Państwo uprzejmi odpowiedzieć byłbym zobowiązany:

1) Jak dokładnie należy wpisywać nazwę zadania/obiektu, nad którym się pracowało i czy rzeczywiście trzeba podawać nr decyzji o pozwoleniu na budowę (co z projektami na zgłoszenie)?

2) Rozumiem, że już tutaj trzeba wykazać ciągłość praktyki tj. daty muszą się zazębiać i w sumie dać co najmniej 52 tygodnie. Czy są to daty orientacyjne – bo w sumie ciężko je jednoznacznie określić dni/miesiące?

3) Jednostką zaliczania praktyki są „tygodnie”, jednak mam nadzieję, że de facto liczy się liczba przepracowanych dni, czy jak to wygląda w przypadku, gdy w danym tygodniu przypadał np. dzień wolny.

4) Czy dwutygodniowy urlop również powinien znaleźć się w zestawieniu zbiorczym praktyk?

5) Czy wpisuję każdy najmniejszy projekt opracowywany przeze mnie (chodzi mi np. o przyłącza) i czy osoba kierująca praktyką musi być wpisana na tym projekcie?

– sytuacja wygląda tak, że w firmie, której pracuje uprawnienia bez ograniczeń ma tylko jeden projektant. Drugi ma je w ograniczonym zakresie. Gdy opracowuje projekt przyłącza na projekcie wpisany jest tylko ten drugi. Co w takiej sytuacji? Mogę te projekty wpisywać do zestawienia, a osobę kierującą praktyką dalej wpisywać projektanta z uprawnieniami bez ograniczeń? Bo oczywiście ma on wgląd w te projekty, tylko nie jest formalnie na nich wpisany.

1/ jeżeli nie na nr decyzji to po prostu nie wpisujemy
2/ jeżeli będzie to jeden ciąg to miarę łatwo jest to określić
3/ ostatnie interpretacje PIIB wskazują iż liczą się tygodnie: https://uprawnieniabudowlane.pl/rozliczanie-czasu-pracy-przy-odbywaniu-praktyki-zawodowej/
4/ urlopów nie wpisujemy
5/ można wpisywać małe projekty, natomiast bardziej wiarygodne oraz preferowane są te większe. Jest wskazane by kierownik praktyki był wymieniony na projekcie jak też i osoba odbywająca praktykę

Witam,
Mam dwa pytania.
Pracowałam w firmie na umowę stałą, na 1,5 roku zostałam oddelegowana na budowę pomimo, że w umowie nie mam wpisanego stanowiska inżynier budowy, ale w umowie maiałam zapis że mogę mnie oddelegować do pracy w każdym zakresie, w zestawieniu zbiorczym opisałam te sytuację i dyrektor techniczny potwierdził mi to, podpisał się i podbił pieczątkę, dodatkowo kierownik mojej praktyki niezależnie podpisał mi praktykę. Czy to wystarczy, czy będzie potrzebne dodatkowe potwierdzenie z firmy, że taka sytuacja miała miejsce ?
Dodatkowo teraz robię patronat u znajomego w firmie, ale ten patronat pokrywał się w pewnym okresie z pracą w starej firmie na pełen etat, ale ten okres na etacie nie będzie okresem praktyki (bo nie pracowałam ani na budowie, ani przy projekcie), jak w takiej sytuacji udokumentować patronat ? Pracowałam codziennie popołudniami i w weekendy i wychodziło 40h. Wpisywać 40 h tygodniowo ? Czy Izba będzie patrzeć na to inaczej ? Skróci okres, itp. ?

Na pierwszy rzut oka wystarczy. Jeśli natomiast Izba będzie miała wątpliwości ma możliwość poproszenia do dodatkowe wyjaśnienia/dowody potwierdzające praktykę.
Patronat potwierdza patron w oświadczeniu/ zestawieniu zbiorczym, co do zasady nie wymaga od dodatkowych potwierdzeń/ umów, gdyż zapis wprowadzono w ustawie o ułatwieniu dostępu do zawodów regulowanych.
Natomiast właśnie na brak wymagania dodatkowych dokumentów Izby patrzą na patronat podejrzliwie, więc wszystko jest możliwe.

W Izbie Lubuskiej Pani mnie „wyśmiała dość głośno” przez telefon i powiedziała, że z patronem praktyki MUSIMY mieć podpisaną umowę i że jest błędnie rozumowane, że nie trzeba – to jest błąd w druku.
Więc moje pytanie (praktyka u ojca dodatkowa, a umowa o pracę w innej firmie, w której nie mogę zrobić uprawnień):
Czy można podpisać umowę zlecenie lub o dzieło „żeby była na papierze” z jakąś kwotą, ale de facto nie będzie ona otrzymywana tylko żeby było pismo załączone do wniosku do nadania uprawnień budowlanych? Czy to jest sprawdzone w urzędzie czy było rozliczenie z zarobionych pieniędzy (których nie będzie)?

Niestety wiele ustaw Izba interpretuje po swojemu ( a w niej nawet konkretne osoby ).
Nie ma mowy o żadnym błędzie w druku gdyż taka była intencja ustawodawcy ( jest to nawet wspomniane w komentarzach na etapie tworzenia tego przepisu) aby ułatwić dostęp do zawodu i nie wymagać umowy przy patronacie.
Generalnie to będzie jedna wielka „sztuka dla sztuki” z taką umową.

Poniżej cytat ze strony IARP

Patron został niewątpliwie wprowadzony do ustawy celowo (przez dodanie ust. 4b.). Nowe przepisy wyraźnie rozróżniają praktykę wykonywaną „pod kierunkiem” od praktyki wykonywanej „pod patronatem” i uznają oba te sposoby odbywania i dokumentowania praktyki za równorzędne. Zmiana ustawy, w swoim założeniu, (miedzy innymi) miała „ułatwić dostęp” do zawodu architekta. Dlatego wprowadziła dwie instytucje, które różnią się przede wszystkim formalno-prawnym stosunkiem umownym z osobą odbywającą praktykę: jeżeli taki stosunek istnieje, osoba sprawuje kierownictwo nad praktyką, natomiast jeżeli tego stosunku nie ma, (np. ktoś chce odbywać praktykę u swojego krewnego, który jest architektem) to osoba ta jest patronem (tj. opiekunem a nie kierownikiem). Ustawodawca chciał umożliwić bowiem odbywanie praktyki projektowej również w tzw. domowych warunkach poza zakresem służbowego stosunku z kierownikiem praktyk.

A jak zapytałam o umowę stażową, albo zlecenie bezpłatne (o takiej ewentualności czytałam także w komentarzach na tej stronie) Pani („znowu się śmiejąc” – serio nie ironizuję na siłę) powiedziała, że nikt w tych czasach nie będzie pracować za darmo i taka praktyka nie zostanie uznana.
Dlatego już tylko umowa zlecenie „żeby była” chyba tylko jest rozwiązaniem :/

i dziękuję bardzo za odpowiedź! 🙂

Witam,
staram się o uprawnienia w specjalizacji sieci, kanalizacja, gaz… Czy moim kierownikiem praktyk może być osoba posiadająca uprawnienia budowlane z 1985 roku o specjalizacji konsturkcyjno-budowlanej?

Witam
Mam pytanie czy osoba która ma w umowie stanowisko starszy projektant lub kierownik projektu a pełniła funkcję kierownika budowy i posiada odpowiednie uprawnienia może podbić praktykę na budowie. Czy ta osoba w zbiorczym zestawieniu musi wpisać funkcję kierownik budowy czy może wpisać starszy projektant lub kierownik projektu. Osoba ta nie ma w umowie o zatrudnienie funkcji kierownik budowy i boi się podbić jako kierownik. Praktyka odbywała się za granicą i nie było potrzeby ustanowić funkcji kierownika budowy?

W nowym projekcie ustaw przygotowanym przez PIIB jest wprost wpisane, iż praktykę wykonawczą może podpisać jedynie kierownik budowy lub robót.
Jeśli chodzi o praktykę zagraniczną to przede wszystkim osoba potwierdzająca powinna mieć uprawnienia odpowiadające swym zakresem uprawnieniom o jakie ubiega się kandydat.

Odbycie praktyki zawodowej za granicą potwierdza się dokumentem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, potwierdzonym przez osobę, pod kierunkiem której była odbywana praktyka, posiadającą uprawnienia odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy.

Witam,

czy mogę się ubiegać o uprawnienia bez ograniczeń, jeśli moim patronem, albo opiekunem praktyki jest osoba, która posiada uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie?

Witam,

czy jeśli patron praktyki ma uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w ograniczonym zakresie i chciałbym, żeby rzeczywiście był moim patronem, to czy na takiej podstawie mógłbym się starać o uprawnienia bez ograniczeń, czy tylko w ograniczonym zakresie, z racji tego że patron ma takie uprawnienia?

Dzień dobry,
Czy osoba posiadająca tytuł „technika drogowego” i uprawnienia w „specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg z ograniczeniem do powszechnienie znanych rozwiązań konstrukcyjnych i schematów technicznych ” wydane na podstawie Rozporządzenia (Dz.U. z 1975 nr 8 poz. 46) może być:
1. Patronem praktyki do uprawnień projektowych w specjalności inżynierii drogowej bez ograniczeń
2. Patronem praktyki do uprawnień projektowych w specjalności inżynierii drogowej w ograniczonym zakresie
3. Kierownikiem praktyki do uprawnień wykonawczych w specjalności inżynierii drogowej bez ograniczeń
4. Kierownikiem praktyki do uprawnień wykonawczych w specjalności inżynierii drogowej w ograniczonym zakresie

Jeżeli w treści uprawnień jest zapis ” o powszechnie znanych rozwiązaniach” to raczej taka osoba nie może spełnić żadnego z wymienionych punktów.

Mam pytanie.
Pracuję w biurze projektowym od 6 lat. Osoba podpisująca mi praktykę zawodowa do projektowania ma uprawnienia od 10lat i tu sytuacja jest czysta. Jeśli chodzi o praktykę na budowie to tak owa zaliczyłem, ok. 1.5roku na różnych budowach. Jednakże cały przez ten cały czas byłem zatrudniony w biurze projektowym z którego otrzymywalem wynagrodzenie. Kierownik budowy jeden ma uprawnienia od 3 la, reszta już dłużej. Czy w takim przypadku moja praktykę mogę zaliczyć jako odbyta? Wszystkie niezbędne podpisy otrzymałem. Staram się o uprawnienia projektówe Bez ograniczeń w specj. Konstr -bud. Czy muszę formalnie uregulować jakoś moja praktykę odbyta na budowie?

Witam.
Pracuje w biurze projektowym na umowę o dzieło, którą mam wystawianą co dwa miesiące na okres tylko dwóch tygodni, pomimo, iż pracuje ciągle, bez przerw. Czy 1,5 miesięczne przerwy między umowami mogę zaliczyć do praktyk zawodowych wykonywanych pod patronem? Czy osoba, z którą podpisuje umowę o dzieło może być także moim patronem? Czy praktyka pod kierownictwem (umowa o dzieło) i pod patronatem może dotyczyć tego samego tematu projektowego?

Raczej ciężko będzie to racjonalnie wytłumaczyć komisji.
Proponuje się zdecydować na jedną lub drugą opcję.

Przy patronacie proszę pamiętać o wymaganiu 5 letniego doświadczenia dla patrona.

Witam.

Staram się o uprawnienia pełne wykonawcze. Kierownik budowy, który prowadzi budowę, na której odbywam praktykę jest technikiem. W związku z tym nie może być on opiekunem mojej praktyki. Czy istnieje taka możliwość, że kierownik budowy (technik) potwierdza swoim podpisem odbywanie przeze mnie praktyki w zbiorczym zestawieniu praktyki, a oświadczenie o odbywanej praktyce podpisuje osoba (ma ona tytul mgr inż., odpowiednie uprawnienia budowlane oraz jest członkiem izby) nie związana z budową, lecz będąca w stałym kontakcie z kierownikiem budowy (technikiem) i nadzorująca moja praktykę?

Niestety nie ma takiej możliwości. Kierownik praktyki podpisuje oba dokumenty.
Nie może nim być osoba nie związana z praktyką.

W takim razie, żeby odbyć praktykę w celu uzyskania uprawnień wykonawczych muszę:
a) mieć opiekuna praktyki z tytulem mgr inz.
b)muszę mieć podpisaną umowę (np. o dzieło) z firmą, w której pracuje mój opiekun praktyki?

Witam
Ubiegam się o uprawnienia w specjalizacji inżynieryjnej drogowej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Czy osoba nadzorująca moją praktykę posiadająca tytuł technika i uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych może być patronem mojej praktyki?

Niestety ale technicy ze „starymi” uprawnieniami do wszystkiego nie są przez PIIB akceptowani jako kierownicy praktyki zawodowej, gdyż ich uprawnienia nie odpowiadają swym zakresem obecnym uprawnieniom.

W mojej sytuacji odbywałem praktykę na budowach na których kierownikiem budowy był właśnie technik ze starymi uprawnieniami czy jest możliwość aby inna osoba nie pełniąca funkcji technicznej na tych budowach ale posiadająca odpowiednie uprawnienia do zaliczenia mojej praktyki potwierdziła jej odbycie?

Oficjalnie i zgodnie z przepisami nie jest to możliwe… ale też nie oszukujmy się, na egzaminy przychodzą również ludzie, którzy budowy nigdy nie widzieli.

Witam czy osoba posiadająca uprawnienie na podstawie rozporządzenia z 1974 r do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta i kierownika budowy i robót w zakresie instalacji sanitarnych : do projektowania i kierowania robotami związanymi z instalacjami cieplnymi moze być opiekunek praktyk na budowie wymiany węzła cieplnego oraz wymiany c.o ?

Niestety taka osoba z uprawnieniami na podstawie rozporządzenia z 1974 nie może potwierdzać praktyki zawodowej gdyż jej uprawnienia nie obejmują całego zakresu obecnych uprawnień sanitarnych ( gdyż nie ma w zakresie tamtych uprawnień sieci sanitarnych)

a jeśli ta osoba posiada również uprawnienia w zakresie sieci sanitarnych (dokładnie sieci cieplnych uzbrojenia terenu)

W takim razie trzeba sprawdzić czy uprawnienia są równoważne aktualnym uprawnieniom, co nie jest niestety takie proste.
Ogólnie polecam zadać pytanie w Pani izbie gdyż taki opiekun wiąże się z dużym ryzykiem negatywnej weryfikacji.

Witam,
mam ptyanie dotyczące uprawnień projektowych, specjalność dorogi. Pracuję w firmie budowlanej na pełny etat, a po godzinach współpracuję z projektamtem który jest moim patromem. Przebywam obecnie na zwolnieniu lekarskim , z powodu zagrożonej ciąży. Jednak będąc w domu współpracuję z moim patromem i uczestniczę w wykonywaniu projektów. Czy taką praktykę mogę zaliczyć do czasu praktyki zawodowej, czy będą weryfikować to, że formalnie jestem na zwolnieniu lekarskim?

Witam, mam następujące pytania:
1. Aktualnie kończę pracę jako asystent projektanta (zabrakło mi 2 tygodni do pełnego roku). Jeżeli podpiszę umowę zlecenie na projektowanie załóżmy że na miesiąc, a w tym czasie zacznę już kolejną pracę na umowie o pracę, to czy mogę wpisać w zestawieniu praktyki że przy projektowaniu przepracowałem 4 tygodnie, a na budowie nic?

2. Koleją pracę zaczynam na stanowisku: inżynier budowy d/s kontroli jakości, firma jest zagraniczna ale działa na terenie Polski. Moim przełożonym nie będzie Polak tylko ktoś z zagranicy. Teraz czy praktykę będzie mi mógł podpisać inspektor? albo ktokolwiek z polskimi uprawnieniami kto nie jest zatrudniony bezpośrednio przez zagraniczną firmę?

ad.1 proszę wpisać zgodnie z prawdą
ad.2 tak może podpisać inna osoba , natomiast bezpośrednio pracująca na budowie tj. przykładowo kierownik budowy, robót. Podpisy dokonywane przez inspektora nadzoru przez PIIB nie są akceptowane.

Napisałem nie pod tym artykułem co trzeba. W artykule o rozliczaniu czasu pracy jest taki zapis:

„Dodatkowo należy wspomnieć, iż nie będzie już możliwe odbywanie jednocześnie praktyki dla 2 specjalności uprawnień. Dotychczas możliwy był w ciągu dnia: etat 8 godzin + 4 godziny na umowie zleceniu, o dzieło ( godzinowo). Przy rozliczaniu w dniach pracy trzeba będzie się zdecydować na praktykę jedynie dla 1 specjalności uprawnień.”

Czyli wnioskuje z tego że nie mogę podać pracy na budowie i pracy nad projektami tylko muszę wybrać jedną. Jednocześnie jest zapis że rozlicza się dni a nie godzinowo. W takim wypadku co powinienem wpisać na zestawieniu praktyki?

Ubiegam się o pełne uprawnienia do kierowanem robót, mam stopień inżyniera. Pracowałem na stanowisku inżynier budowy (pełny etat, umowa o prace) na budowie. Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej podpisał mi prezes firmy w której pracowałem (Osoba z pełnymi uprawnieniami w zakresie kierowania robotami) Jednak kierownikiem budowy była inna osoba (również pracujaca w tej samej firmie również z pełnymi uprawnieniami). Chodzi o to że w zestawieniu zbiorczym w rubryce 2 (opis) mam nazwisko kierownika budowy: Pan X, a w rubryce 6 osoba potwierdzająca praktyke jest Pan Y.
Czy takie praktyki będą zaliczone ?

Nie ma obowiązku by praktykę koniecznie podpisywał kierownik budowy ( choć to jest najbardziej powszechne). Ważne by uprawnienia kierownika praktyki były odpowiednie oraz miał on opłacone składki przez cały okres odbywania Pana praktyki. No i oczywiście dobrze by było, by kierownik faktycznie tą praktykę nadzorował 😉

Witam,
Mam pytanie odnośnie potwierdzenia praktyki w specjalności konstrukcyjno-projektowej.
Uczestniczę w projektach pod opieką konstruktora A. Problem jednak w tym, że konstruktor A mimo iż posiada odpowiednie uprawnienia i wykonuje projekt to nie podpisuje ich tylko przekazuje je dalej i podpisuje je ktoś inny – konstruktor B, do którego nie mam zbytnio dostępu. W związku z tym konstruktor A jest jakby pominięty w dokumentach. Pytanie czy może mi taki konstruktor A podpisać zarówno oświadczenie jak i zestawienie prac?

Pewnie podczas weryfikacji dojdzie, do tego iż komisja będzie chciała zobaczyć projekty lub pierwsze strony projektów , w których Pan brał udział. Brak podpisów może powodować dodatkowe komplikacje oraz konieczność wyjaśnień.

Dziękuje za odpowiedź.
Z drugiej jednak strony nie ma w przepisach napisane, że osoba podpisująca praktykę musi być głównym projektantem który ostatecznie podpisuje projekt, a jedynie, że musi posiadać uprawnienia do tego. Jak rozwiązać najlepiej ten problem?

Jak rozwiązać to już napisaliśmy;)
Można złożyć bez podpisów na projektach kierownika praktyki, natomiast prawdopodobnie będzie się to wiązało z koniecznością dodatkowych wyjaśnień.

Czy jeśli jestem w okresie przejściowym tj posiadam książkę praktyk i zestawienie zbiorcze to czy mogę komisji przedstawić tylko i wyłącznie zestawienie zbiorcze podpisane przez patrona praktyk? Jestem w sytuacji gdzie pracodawca a jednocześnie kierownik praktyki może nie zechcieć mi podpisać książki praktyk i zostanę z samym zestawieniem zbiorczym podpisanym przez osobę niezwiązaną z miejscem pracy – czy komisja nie będzie domagała się okazania książki praktyk? Jeśli chodzi o samo potwierdzenie brania udziału w tworzeniu dokumentacji – należy posiadać wszystkie egzemplarze projektu budowlanego (czy wykonawczego?) w których tworzeniu brało się udział czy wystarczy jeden egzemplarz z dowolnie wybranego tematu? Czy egzemplarz musi być podpisany czy wystarczy tzw archiwalny bez podpisów?

Podpis pracodawcy nie jest tak ważny jak podpis kierownika praktyki. Proponuje udać się do właściwej Izby i szczegółowo opisać sprawę. Jeśli praktyka była faktycznie sumiennie odbyta pod nadzorem odpowiedniego kierownika to powinny pójść Panu na ręke.

Witam,
Staram się o ograniczone uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej. Praktykę projektową zakończyłem w czerwcu 2016r., pracując na pełnym etacie w biurze projektowym. Teraz posiadam działalność gospodarczą polegającą na adaptacji projektów budynków mieszkalnych, wykonywaniu projektów przebudowy i rozbudowy budynków mieszkalnych i gospodarczych, itp. Mam człowieka z nieograniczonymi uprawnieniami, który sprawdza i podbija te projekty. Czy przy takim stanie rzeczy mogę robić praktykę na budowie mając kierownika budowy z pełnymi uprawnieniami do kierowania robotami? Czy muszę się z nim związać jakąś umową i czy mogę praktykę liczyć w pełnym wymiarze po 8 godzin ?

Generalnie jest wymagana jakaś forma umowy , jeśli mowa o praktyce „pod kierownictwem”. Może to być etat, część etatu, umowa stażu lub bezpłatnej praktyki.
Jeśli chodzi o czas praktyki to już zależy od Pana gdyż powinno się liczyć czas faktycznie spędzony na praktyce i pełnieniu obowiązków na budowie.
Rozliczanie 8 godzinne już nie obowiązuje: https://uprawnieniabudowlane.pl/rozliczanie-czasu-pracy-przy-odbywaniu-praktyki-zawodowej/

Od kiedy istnieje patron praktyki zawodowej? Jeżeli robię u znajomego projekty już przez 2 lata to te lata będą uznane czy to liczy się od wtedy od kiedy weszła w życie ta ustawa o patronie praktyki?

Instytucja Patrona została wprowadzona wraz z nowelizacją rozporządzenia w/s samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie we wrześniu 2014, więc od tego okresu można zaliczać taką praktykę.

Czy w przypadku gdy odbywam praktyke na zasadzie patronatu bez umowy, muszę byc wpisany w tabelke sporzadzanych projektow? Po zrobieniu uprawnien wykonawczych podjalem prace ktora pozwala mi na dorywcze projektowanie w godzinach pracy, przez co moglbym ta praktyke zaliczyc jako praktyke pod patronatem. Pytanie tylko, czy brak mojej osoby w tabelce ma znaczenie.

Tak, ma znaczenie gdyż to najłatwiejszy sposób na udowodnienie, iż faktycznie brał Pan udział przy projektowaniu.

Czasem wystarcza, a czasem nie.

par.6 ust.2 rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Izba może zwrócić się do organu administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego albo do autora projektu lub inwestora o przedstawienie prac projektowych wykonanych w
ramach praktyki zawodowej lub potwierdze nie zakresu robót budowlanych, w których uczestniczyła osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane

Czyli de facto ma prawo potwierdzić we właściwym organie/jednostce czy faktycznie taki projekt zostal opracowany.

Mam pytanie odnośnie opiekuna praktyki na budowie. Tak jak w PB jest napisane, że opiekunem praktyki projektowej musi być osoba z 5-letnim doświadczeniem, tak czy opiekun praktyki na budowie też musi posiadać kilku letnie doświadczenie? Aktualnie mój kierownik robót ma roczne doświadczenie, czy może być moim opiekunem?

Wymaganie 5 letniej praktyki w ramach posiadanych uprawnień dotyczy tylko patrona praktyki. W przypadku kierownika praktyki wykonawczej nie ma takiego wymagania.

Miałam na myśli patrona praktyki – ale nie w biurze projektowym, tylko na budowie. W PB jest zapis o 5-letnim doświadczeniu projektanta (czyli biuro projektowe), natomiast nie znalazłam wytycznych co do doświadczenia na budowie.

Nie ma takiego pojęcia jak patron praktyki wykonawczej. Proszę zapoznać się z artykułem pod którym Pani komentuje, jest tu wszystko wyjaśnione.

Czy 5 letnia praktyka w ramach posiadanych uprawnień dotyczy zarówno patrona jak i kierownika praktyki jeśli chodzi o biuro projektowe ?

W przypadku kierownika praktyki projektowej, także nie jest wymagane posiadanie 5-ciu lat uprawnień przez kierownika praktyk (projektanta)?

Mam pytanie dotyczące robienia uprawnień w Powiatowym Zarządzie Dróg. Czy osobą podpisującą praktykę może być osoba zatrudniona w takim urzędzie pełniąca funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, czy musi być to kierownik tej budowy? Wiem, że praktyka taka liczy się połowicznie, ale pytanie brzmi kto może podpisać mi taką praktykę. Czy to musi być tylko i wyłącznie kierownik budowy?

PIIB nie akceptuje praktyki pod kierownictwem inspektora nadzoru inwestorskiego, więc pozostaje kierownik budowy lub robót z odpowiednimi uprawnieniami.

Witam
Jakie uprawnienia projektowe musi posiadać Patron praktyk projektowych?
Czy wystarczą uprawniania do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej do udzielenia praktyk w tym samym zakresie?

Jeżeli kandydat ubiega się o uprawnienia ograniczone to odpowiednimi będą uprawnienia ograniczone patrona ( oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby były także nieograniczone)

Proszę pamiętać także o wymogu 5 letniej praktyki w ramach posiadanych uprawnień dla patrona praktyki.

Bardzo dziękuje za szybką odpowiedź 🙂

Czy mogę ubiegać się o uprawnienia projektowe ograniczone i uprawnienia wykonawcze nieograniczone (jedno po drugim: 1 rok+1,5 roku) u osoby posiadającej takie własnie uprawniania? Czy muszę oddzielnie podchodzić do każdego z uprawnień?

Wymagane okresy praktyki zależą od posiadanego wykształcenia. Tutaj można sprawdzić szczegóły: https://uprawnieniabudowlane.pl/wymagane-wyksztalcenie-i-praktyka-zestawienie/
Z tego co Nam wiadomo rodzaje uprawnień można „łączyć” ale tylko w tym samym zakresie tzn. albo ograniczone wykon+projekt albo bez ograniczeń wykon + projekt.

Natomiast jeśli chodzi o praktykę pod patronatem to jest ona możliwa tylko w zakresie projektowania. Praktykę wykonawczą należy odbyć już pod opieką kierownika praktyki na budowie.

Witam,
pracuję dla generalnego wykonawcy, zajmuję się różnymi budowami w tym samym czasie, zdarza się, że różni kierownicy robót je nadzorują. Kto może być moim kierownikiem praktyk? (uprawnienia wykonawcze) Musi to być jeden z tych kierowników czy może to być mój krewny z odpowiednimi uprawnieniami?

Kierownikiem praktyki jest osoba, która tą praktykę nadzoruje ( kieruje ). Jeśli więc praktyka będzie odbywana na wielu budowach to na każdej z nich powinien być oddzielny kierownik praktyki.

Pytanie dla pewności… czy bezpłatna umowa zlecenie na okres np. 1 roku również będzie honorowana przez komisję?

Pracuje w firmie A. Wykonuję projekty wykonawcze za granicę (głównie USA). Czy kierownik pracujący w firmie B, która w żaden sposób nie łączy się z firmą A, może być moim patronem i podpisać się pod moją praktyką?

Tak może być. Patron praktyki ( nie mylić z kierownikiem praktyki) nie musi mieć nic wspólnego z firmą, nie wymagane jest żadne zatrudnienie i może nim być np. członek rodziny lub znajomy. Przypominamy, iż patron może sprawować opiekę jedynie nad praktyką projektową.

Posiadam własną działalność gospodarczą zajmującą się Projektowaniem i Wykonawstwem Robót Budowlanych (X), nie posiadając uprawnień. Współpracuje z osobą która również posiada własną działalność gospodarczą (Y) w tym samym zakresie i ma pełne uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi od 2 lat. Projekty wykonywane przeze mnie są przez tą osobę sprawdzane i podpisywane. W przypadku realizacji robót budowlanych przez firmę X jestem na stanowisku asystenta kierownika robót. Podobnie jest w przypadku wykonywania robót przez firmę Y.
Mamy podpisaną umowę grzecznościową o współpracy obu firm przy projektowaniu i wykonawstwie robót budowlanych.
Kim w takiej sytuacji jest osoba (Y)? Patronem czy Kierownikiem?

1.Czy aby mieć zaliczona praktykę na budowie konieczna jest umowa o pracę czy wystarczy umowa o bezpłatną praktykę?

Dopuszczalna jest w zasadzie każda forma umowy cywilnoprawnej, w tym także umowa bezpłatnej praktyki. Generalnie liczy się zakres praktyki oraz kierownik praktyki z odpowiednimi uprawnieniami.

Czy patron/kierownik praktyki musi pełnić funkcję techniczną akurat na budowach w których uczestniczę? Skaczę z jednej budowy na drugą, na każdej kierownikiem budowy jest inna osoba (i nie każda chce podpisać książkę bo uważa mnie za potencjalną konkurencję, tak wiem – to chore) – czy moją książkę/zestawienie może podpisać inna osoba posiadająca uprawnienia budowlane?

Praktyka na budowie nie może być odbywana pod patronatem, gdyż z definicji ustawowej patron opiekuje się tylko i wyłącznie praktyką przy wykonywaniu projektów.

Jeżeli chodzi o kierownika praktyki to musi on sprawować funkcję techniczną na tej samej budowie co praktykant ponieważ to pod jego kierownictwem praktykant taką praktykę ma odbywać.

Odnośnie uprawnień wykonawczych. Nie trzeba być zatrudnionym w tej samej firmie co kierownik żeby mógł podpisać praktyke?

Witam
Z powyższych wpisów wynika, że :
1) Kierujący praktyką przy projektowaniu musi być powiązany formalno-prawnie z praktykantem, a Patron praktyki nie musi
2) Kierujący praktyką w wykonawstwie nie musi być powiązany formalno-prawnie z praktykantem
Czy to właściwe podsumowanie ?
Skąd to rozróżnienia dla praktyki wykonawczej/projektowej ?
Gdzie dokładnie mogę znaleźć zapisy co do powiązania formalno-prawnego z kierownikiem praktyki ?
Z góry dziękuję za odpowiedź

odp1) tak
odp2) musi
Rozróżnienie wynika przykładowo z prawa pracy przepisów BHP itp. – na budowę nie można tak sobie przyjść i pracować czy odbywać praktykę u znajomego.. przy projektowaniu jest to możliwe.
W Prawie Pracy, regulaminach PIIB..

W takim razie jeśli odbywamy praktykę u znajomego projektanta który jest 'patronem’ naszych praktyk i nie mamy z nim podpisanej umowy to na jakiej podstawie wykażemy w izbie w jakim okresie odbywaliśmy praktyki? Czy wystarczy wtedy tylko podpisane przez patrona zbiorcze zestawienie praktyki ?

Okres praktyki wpisujemy w zestawienie zbiorcze odbytej praktyki zawodowej i jest ono potwierdzane przez kierownika/patrona praktyki w oświadczeniu potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej.
Większość Izb, w standardowych przypadkach nie wymaga wglądu do umowy czy zaświadczeń o zatrudnieniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *