W związku z „ustawą deregulacyjną” w prawie budowlanym wprowadzono definicję patrona praktyki. Ze względu na liczne pytania o różnicę pomiędzy patronem a kierownikiem praktyki postanowiliśmy to wyjaśnić.

Zasadniczą różnicą pomiędzy kierownikiem a patronem praktyki jest fakt istnienia zależności formalno-prawnej z kandydatem odbywającym praktykę zawodową. Jeżeli taka zależność istnieje to wtedy można mówić o kierowniku praktyki. ( przykładowo jeżeli pracujemy w firmie na podstawie umowy, stażu, praktyki itp. oraz odbywamy praktykę zawodową, a w ramach naszych obowiązków jesteśmy podporządkowani kierownikowi budowy, robót lub projektantowi potwierdzającemu nasza praktykę )

Jeżeli zależność formalno-prawna nie występuje to w takim przypadku, możemy mówić o patronie praktyki. Wg. definicji słownikowej patron to osoba opiekująca się czymś lub kimś. Przykładem może być tutaj odbywanie praktyki zawodowej u projektanta będącego naszym znajomym lub krewnym. Nie ma w takim przypadku konieczności wymogu zawierania umowy z nim lub powiązaną z nim firmą.

Prawo budowlane dopuszcza odbywanie praktyki zawodowej pod patronatem jedynie w przypadku praktyki projektowej uznając 1 rok takiej praktyki za równorzędny bezpośredniemu uczestnictwu w pracach projektowych. Patron powinien posiadać oczywiście odpowiednie uprawnienia oraz być czynnym członkiem samorządu zawodowego. Dodatkowym natomiast wymaganiem jest konieczność posiadania przez niego co najmniej 5 letniego doświadczenia zawodowego przy sporządzaniu projektów w ramach posiadanych uprawnień budowlanych.

Podsumowując jedynym ułatwieniem odbywania praktyki pod czyimś patronatem jest brak konieczności zawierania z nim ( lub z firmą-pracodawcą ) umowy co w założeniu „ustawy deregulacyjnej” miało ułatwić dostęp do zawodu poprzez zwiększenie liczy podmiotów, w których praktyka zawodowa mogłaby się odbyć.

 

 

 

 

97 KOMENTARZE

 1. Witam,

  Mam pytanie dotyczące przedstawienia praktyki jeszcze w książce z 2013 r dot pracy w PINB’ie. Czy wystarczającym jest zakres obowiązków i potwierdzenie zatrudnienia przez Powiatowego czy należy przepisywać wszystkie inwestycje, które się kontrolowało?

  Drugie pytanie to, jeżeli chodzi o uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń, prace na budowie potwierdzić musi kierownik praktyki. Czy tak jak w przypadku patrona i uprawnień projektowych musi posiadać 5-cio letnie doświadczenie w ramach zdobytych uprawnień? Czy wystarczy sam fakt posiadania uprawnień w nieograniczonym zakresie i przynależność do izby?

  I po trzecie w jaki sposób komisja kwalifikacyjna sprawdza (jeżeli sprawdza) przedstawioną praktyke.

  Pozdrawiam i oczekuje na jak zawsze merytoryczną odpowiedź

  • Kierownik nie musi posiadać 5 letniej praktyki w ramach posiadanych uprawnień budowlanych.
   Generalnie może sprawdzić w przypadku istotnych wątpliwości np. wymagając złożenia dodatkowych dokumentów, wyjaśnień np. przez kierownika praktyki itp.

 2. Witam,
  Pracuje w biurze projektowym (w umowie wpisane asystent projektanta, inżynier budowy) od dłuższego czasu i część projektową mam praktycznie zamkniętą. Firma w której pracuje często jest podwykonawcą przy różnych zleceniach na Oczyszczalniach Ścieków (m.in. montaże Komór Fermentacyjnych itd.). Generalny Wykonawca przy większym zleceniu wyraził chęć zatwierdzania mojej praktyki, zgodnie z ich zakresem. Pytanie tylko czy kierownik budowy lub kierownik robót od Generalnego Wykonawcy może podpisać się pod moim oświadczeniem, jeśli jesteśmy firmą podwykonawczą i de facto między mną a kierownikiem nie zachodzi zależność formalno-prawna. Co więcej, będąc na budowie nie jestem w dzienniku budowy wymieniony jako inżynier budowy.
  Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tego dylematu i z góry dziękuję za wszelkie wyjaśnienia.

  Pozdrawiam

 3. Witam,
  jeżeli praktyka projektowa odbywa się pod okiem patrona praktyki, to wypełniajac zbiorcze zestawienie praktyki co należy wpisać w kolumnie „Forma zatrudnienia”

 4. Czy będąc inspektorem kontroli jakości w branży budowlanej, mogę starać sie o uprawnienia budowlane? Czy taka forma wykonywanego zawodu będzie mogła sie zaliczać do praktyki?

 5. Mam pytanie.
  Książkę praktyki zawodowej zakładałem w 2005 roku i tam nazbierałem 2 lata w biurze projektowym i 1 rok na budowie. Jednak od kilku lat mniej zajmowałem się projektowaniem. Czy składając wniosek o uprawnienia mogę przedłożyć do wglądu tą książkę wraz ze zbiorczym zestawieniem odbytej praktyki, podpisanej przez opiekuna z pełnymi uprawnieniami?
  Co zrobić jak nie posiadałem żadnej umowy cywilno-prawnej, lub te które miałem po prostu zagubiłem? Czy Izby patrzą jaką miałem umowę z osobą nadzorującą praktyki?

  • Jeśli wszystkie warunki praktyki zostały spełnione to praktyka powinna zostać zaakceptowana. A to zależy od wielu czynników.
   Niekoniecznie chodzi o umowę z kierownikiem , a bardziej o umowę z pracodawcą podczas , której praktyka była odbywana… niektóre izby jej nie wymagają.
   Każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here