Kategorie
Praktyka

Praktyka zawodowa a rodzaj umowy

Omówienie rodzajów umów, na podstawie których jest możliwe odbywanie praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych. Czy praktykant i kierownik praktyki muszą pracować w tej samej firmie by praktyka została uznana?

Kategorie
Uprawnienia architektoniczne

Praktyka projektowa i wykonawcza na uprawnienia architektoniczne

Do uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej wymagane jest odbycie praktyki zawodowej przy projektowaniu oraz/lub na terenie budowy. Wymagany okres praktyki zawodowej ustalany jest w oparciu o posiadane wykształcenie kandydata oraz rodzaj ( projektowe, wykonawcze,…

Kategorie
Praktyka

Kierownik praktyki zawodowej

Kierownik praktyki zawodowej nadzoruje wykonywanie obowiązków przez kandydata ubiegającego się o uprawnienia budowlane. Jest odpowiedzialny za merytoryczny zakres praktyki. Sprawdź jakie wymagania powinien spełnić aby praktyka została zaliczona.

Kategorie
Praktyka

Patron praktyki zawodowej

Kiedy patron praktyki zawodowej może nadzorować praktykę osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień budowlanych. Na czym polega praktyka pod patronatem. Jakie warunki formalne musi spełnić patron, aby komisja zaliczyła praktykę przez niego nadzorowaną.

Kategorie
Praktyka

Kierownik i patron praktyki zawodowej

Kierownik praktyki to osoba sprawująca nadzór nad prawidłowym przebiegiem praktyki kandydata ubiegającego się o uzyskanie uprawnień budowlanych. Potwierdza on odbywanie praktyki zawodowej oraz dokonuje ogólnej oceny teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu wnioskowanej specjalności uprawnień.…