Skip to main content

Kierownik i patron praktyki zawodowej

Kierownik praktyki to osoba sprawująca nadzór nad prawidłowym przebiegiem praktyki kandydata ubiegającego się o uzyskanie uprawnień budowlanych. Potwierdza on odbywanie praktyki zawodowej oraz dokonuje ogólnej oceny teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu wnioskowanej specjalności uprawnień.
Osoba potwierdzająca odbycie praktyki zawodowej powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane oraz być wpisaną na listę członków Izby w całym okresie trwania praktyki.
Potwierdzenie odbycia praktyki odbywa się za pomocą oświadczenia , do którego należy dołączyć kopię decyzji w sprawie nadania uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie oraz zaświadczenie / zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwiej izby samorządu zawodowego. (ważne przez cały okres trwania praktyki zawodowej kandydata ).

Prawo budowlane dodatkowo definiuje patrona praktyki zawodowej, czyli osobę, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy sporządzaniu projektów w ramach posiadanych uprawnień budowlanych. Pod jego patronatem można odbyć roczną praktykę przy sporządzaniu projektów, będącą  równorzędną z praktyką zawodową polegającą na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych.

Sprawdzenia czy osoba potwierdzająca praktykę była / jest członkiem właściwej okręgowej Izby Inżynierów i posiada ubezpieczenie OC można dokonać na stronie PIIB – Lista członków, wpisując imię i nazwisko opiekuna w formularz wyszukiwania.

 

76 myśli na temat “Kierownik i patron praktyki zawodowej

 1. Witam, czy opiekun praktyki musi być zatrudniony w tej samej firmie co osoba odbywająca praktykę. Czy dopuszcza się możliwość, aby praktykant pracował w firmie podwykonawczej osoby będącej opiekunem praktyk.

  1. Formalnie nie ma obowiązku by opiekun i praktykant byli zatrudnieni w tej samej firmie. Ważne by opiekun spełniał warunki opisane w niniejszym artykule.

 2. Witam czy znalazłeś/aś odpowiedź na swoje pytanie czy opiekun praktyki musi być zatrudniony w tej samej firmie co osoba odbywająca praktykę ? Proszę o odpowiedź

  1. Nie . Pracowałem w firmie podwykonawczej a praktykę podpisywał mi kierownik branżowy od generalnego wykonawcy. Należy pamiętać jednak że opiekun musi mieć uprawnienia budowlane bez ograniczeń w danej specjalności.

 3. Witam,
  Chciałbym zrobić uprawnienia budowlane do projektowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacje elektryczne. Mój opiekun posiada uprawnienia tylko do KIEROWANIA robotami budowlanymi bez ograniczeń. Pytanie czy może on może mi podpisać książkę praktyki zawodowej? Proszę pilnie o odpowiedź

 4. Witam,
  Posiadam dyplom technika budownictwa z 2010r od tego czasu pracowałem w firmie zajmującej się ogólnym budownictwem. Właścicielem firmy jest technik bud. z pełnymi uprawnieniami uzyskanymi w 80 r. Pracowałem tam przez 4 lata a teraz pracuję jako kosztorysant w firmie która zajmuje się stolarką aluminiową. Czy mogę starać się o uzyskanie uprawnień bud. na podstawie doświadczenia w poprzedniej firmie? Dodam, że w aktualnej mojej pracy również pracują inżynierowie z pełnymi uprawnieniami. Bardzo mi zależy na uzyskaniu uprawnień tylko obawiam się, że będę musiał zmienić pracę aby odbyć praktyki :/

  1. Praca jako kosztorysant nie może zostać zaliczona do praktyki zawodowej więc aktualne stanowisko odpada.
   Co do poprzedniego stanowiska to potrzebna byłaby wypełniona i podpisana przez opiekuna książka praktyki zawodowej ( obowiązywała przed jesienią 2014 ). Z drugiej strony technicy jej wtedy nie mogli pobrać gdyż nie mogli robić uprawnień. ( mogą dopiero ponownie od jesieni 2014 )

 5. Witam,
  Moja sytuacja jest następująca: chciałbym zacząć dokumentować praktykę zawodową(uprawnienia bez ograniczeń). Pracuję na budowie przy instalacjach sanitarnych, gdzie kierownikiem robót jest osoba posiadająca uprawnienia budowlane z lat 80tych(zdobył je jako technik), więc nie może być opiekunem mojej praktyki.
  Czy udokumentowanie praktyki może zostać podpisane przez projektanta wykonującego realizowane projekty, który ma pełne uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami?

 6. Witam, jestem w podobnej sytuacji co poprzedni mówca. Pracuję w firmie gdzie kierownikiem budowy jest Pan – technik z uprawnieniami do prowadzenia robót instalacyjnych bez ograniczeń, czy jeśli on nie może podpisywać mi książki praktyk/teraz wykazu, to czy inspektor pełniący nadzór nad budową przez nas wykonującą z pełnymi uprawnieniami i wykształceniem mógłby podpisywać mi odbyte praktyki? Proszę o odpowiedź.

 7. Witam,
  W tym roku zacznę ubiegać się o uprawnienia projektowe i wykonawcze – instalacje sanitarne.
  Jednocześnie studiuję budownictwo. Czy, skoro są to kierunki pokrewne, istnieje możliwość połączenia praktyk?

 8. Witam, czy osoba piastująca na budowie funkcję kierownika robót może odmówić podpisania oświadczenia o odbyciu praktyki jeżeli była ona rzeczywiście odbywana na tej budowie co jest potwierdzone umową z pracodawcą , licznymi protokołami itd. Innymi słowy byłem na danej budowie i to jest fakt, ale kierownik może mnie nie lubić i nie chcieć podpisać oświadczenia ,że tam byłem. W formularzu jest tam napisane ,że praktyka jest pod jego patronatem, a przecież może powiedzieć ,że w sumie pracowałeś na tej budowie i to jest fakt ale nie zgadza się z tym ,że pod jego patronatem. Formalnie tak , jako inż podlegasz kier robót ale może powiedzieć , że nie jest przekonany co do tego co robiłeś, nie kontrolował tego zbytnio, itd nie czuje się patronem który czuwał nad przebiegiem praktyki, choć oczywiście nie zaprzecza ,że pracowałeś na tej budowie.

  1. Kierownik budowy/robót nie ma obowiązku potwierdzania praktyki zawodowej. Zależy to tylko i wyłącznie od niego oraz jego dobrej woli.

  1. Tak jak w przypadku kierownika praktyki nie ma tutaj żadnego ograniczenia co do liczby patronów. Ważne by spełniali stawiane im wymagania. ( w szczególności zwracam uwagę na wymagane 5 lat praktyki w zawodzie w ramach swoich uprawnień)

 9. Dzień dobry, pracuję w biurze projektowym, w którym pracodawca posiada uprawnienia budowlane do projektowania (dłużej niż 5 lat) w specjalności, w której chciałbym uzyskać uprawnienia do projektowania i jestem z nim związany umową o pracę. Czy w takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany potwierdzić moją praktykę zawodową ? Jeżeli tak, to czy mogliby Państwo poprzez swoją pomoc wskazać mi przepisy prawne, które do tego obligują pracodawcę ?

  1. Witam
   Pracodawca ( który mógłby być kierownikiem praktyki) nie ma absolutnie żadnego obowiązku potwierdzania praktyki zawodowej i zależy to wyłącznie od jego dobrej woli. Tak więc ważne są dobre relacje z nim.

 10. Witam,
  Czy opiekunem praktyki zawodowej może być osoba nie pełniąca żadnej funkcji na danej budowie ? Czy może to być osoba, (oczywiście spełniająca wszystkie wymogi formalne), ale będąca spoza procesu inwestycyjnego ? A mianowicie ani kierownik budowy, ani kierownik robót branżowych.

  1. Skoro nie pełni żadnej funkcji na budowie tzn. że jej tam niema. Praktyka musi być odbyta pod bezpośrednim kierownictwem osoby, która na budowie jest , wydaje polecenia praktykantowi i nadzoruje jego pracę. Nie musi to być kierownik budowy, natomiast może nim być kierownik robót z odpowiednimi uprawnieniami.

 11. Witam,
  Od którego roku można odbywać praktykę pod patronatem? Uczestniczyłam w kilku projektach w firmie u swojego wujka (nie będąc u niego zatrudniona) w 2013 roku i chciałabym wiedzieć czy może to zostać uznane.

  1. Obowiązują takie same zasady jak przy kierowniku praktyki ( czyli ukończony 3 rok studiów bądź odpowiednie studia).
   Inna kwestia to fakt, iż w 2013 potrzebna będzie zarejestrowana książka praktyki zawodowej do udokumentowania praktyki

 12. Dobry wieczór. Pracuję w biurze projektowym na umowie o pracę. Czy jeżeli moim przełożonym (przez co i kierownikiem) jest osoba która uprawnienia budowlane do projektowania posiada od 4 lat oraz w dokumentacji projektowej jest wpisana jako osoba która opracowywała projekty (a nie jako autor, jako autor jest wpisany właściciel firmy) może potwierdzić odbytą przeze mnie praktykę ? Moje kolejne pytanie jest następujące. Czy jeżeli jestem zatrudniony na umowę o pracę spełniam warunek art.14 ust 4 Prawa budowlanego ? A co za tym idzie czy nie obejmuje mnie art.14 ust 4b (w którym jest mowa o rocznej PRAKTYCE, a ja PRACUJE, słowo praca jest użyte w art. 14 ust. 4), w zw. z czym czy osoba która będzie moim opiekunem praktyk nie musi mieć 5 letniego doświadczenia ? Jeżeli tak, to czy w oświadczeniu potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej opiekun mojej praktyki zawodowej ma skreślić słowo TAK w przedostatnim zdaniu: Jednocześnie oświadczam, że niniejsza praktyka …. – Prawo budowlane (Dz. u. ….) TAK/NIE. Z góry przepraszam za tak proste pytania, ale są to niewiadome których nie jestem pewien. Z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. Drobna korekta jednak projektant z uprawnieniami, który jest moim przełożonym, a z którym wspólnie sporządzam w zespole projekty jest również autorem projektu, jako osoba projektująca, ja natomiast również jestem autorem, tylko jako osoba opracowująca.

  2. Generalnie obowiązuje zasada by kierującym praktyką przy sporządzaniu projektów był projektant (autor projektu). Dla kierownika praktyki nie ma znaczenia ile lat posiada uprawnienia, ważne tylko by posiadał odpowiednie oraz był członkiem Izby. Wymienienie projektanta w nagłówku jako autor projektu znacząco ułatwia proces werfyfikacji przez komisję.

   Wymaganie 5 lat praktyki w zawodzie w ramach uprawnień dotyczy jedynie patrona praktyki ( a to nie to samo co kierownik praktyki ). Szczegóły tutaj

 13. czy osoba posiadajaca pelne uprawnienia bez ograniczen ale bedaca technikiem a nie inzynierem moze podpisywac praktyke? Dodam ze uprawnienia nadane w latach 80-tych i mam kilku takich kierownikow w firmie w ktorej pracuje i zastanawiam sie czy to nie problem bo slyszalem ze takie osoby nie bedace inzynierami nie moga podpisywac praktyki do uprawnien konstrukcyjno budowlanych bez ograniczen mimo ze posiadaja takie uprawnienia.

  1. Tak to prawda, nie wszyscy technicy z uprawnieniami mogą potwierdzać praktykę zawodową. Poniżej informacja z jednej z okręgowych Izb Inżynierów:

   Osoby posiadające uprawnienia budowlane nadane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a posiadające w treści uprawnień pojęcia „o powszechnie znanych rozwiązaniach” lub „w budownictwie osób fizycznych” nie mogą kierować praktyką zawodową.

 14. Witam,
  Jestem po energetyce (mgr inż.) ukonczyłem w 2011. Chcę rozpocząć praktykę zawodową na specjalność instalacyjną (urządzenia cieplne, gazowe…). Obecnie pracuję dla niemieckiej firmy z branży instalcji przemysłowych (głównie odpylanie i odsiarczanie). Prowadzimy projekty w Polsce i z racji tego jesteśmy zmuszeni do wynajmowania kierowniów robót z uprawnieniami. Główni wykonawcy segerują nam osoby ze specjalnością konstrukcyjno-projektową.
  Pytanie następujące: czy pracując dla niemieckiej firmy, mogę odbywać praktykę zawodową pod osobą wynajętą przez nas z branży konstrukcyjo-projektowej? Kierownik budowy (osoba zakontraktowana przez nas) nie jest stała, podczas realizacji różnych projektów w Polsce, mamy różnych kierówników, co w takiej sytuacji? Kto ma podpisać główne oświadczenie?
  Drugie pytanie czy uprawnienia instalacyjne wystarczą na kierowanie budową instalcaji odpylania (w skład wchodzi orurowanie, konstrukcja wsporcza urządzen filtra, filtr…itd.)? Nie robimy, fundamentowania, ani innych prac „typowo” budowlanych, w skład tylko wchodzi montaż urządzeń i orurowanie.

  1. Nie będzie problemu z odbywaniem praktyki zawodowej pracując w zagranicznej firmie na terenie naszego kraju. Tak naprawdę czołówka największych firm budowlanych działających w Polsce (np. Budimex, Skanska, Porr, Strabag) jest własnością zagranicznego kapitału.
   Ważne natomiast by zakres praktyki był zgodny z zakresem uprawnień o jakie się Pan ubiega, oraz by kierownik praktyki posiadał odpowiednie uprawnienia i był członkiem Izby przez cały okres praktyki zawodowej. Tak więc przykładowo kierownik budowy z uprawnieniami kostrukcyjno-budowlanymi nie może być Pana opiekunem praktyki.
   W przypadku gdy jest więcej niż jedna budowa ( oraz jeden kierownik praktyki ) , każdy z nich wypełnia po prostu oświadczenie za okres jakim nadzorował Pana praktykę i do tego oświadczenia dołącza się zbiorcze zestawienie praktyki.

   To jakie uprawnienia są odpowiednie do kierowania daną budową zależy od jej specyfiki oraz zakresu poszczególnych prac. Zwykle na większych i bardziej zaawansowanych budowach zachodzi konieczność posiadania kilku osób z różnymi odpowiednimi uprawnieniami. Jedna z nich jest kierownikiem budowy a inne kierownikami robót branżowych.

 15. Witam, mam nadzieję, że nie powtarzam pytania, ale się nie doczytałem ☺ Czy kierownikiem praktyki może być Inspektor nadzoru inwestorskiego ? a zależność pomiędzy nim a praktykantem odbywała by się na zasadzie np: tzw: wolontariatu ? dziękuję z góry pozdrawiam

   1. Czy osobie zatrudnionej na budowie w firmie pełniącej role Inspektora Nadzoru Inwestorskiego mogą zostać zaliczone praktyki, jeśli oświadczenie zostanie podpisane przez kierownika budowy, lub kierowika robot, czyli osoby zatrudniona przez Generalnego Wykonawcę? Czy potrzebna jest przy tym jakaś odrębna umowa o współpracy tej osoby z GW? Czy powinna ona wykonywać zadania głównie inżyniera budowy, czy też mogą jej zostać zaliczone praktyki za pełnienie funkcji pomocniczej dla Inspektora?

   2. Odbywanie praktyki przez asystenta inspektora nadzoru u kierownika budowy jest powszechną praktyką na na budowach, choć najczęściej dzieje się to w sposób nieoficjalny. Tzn. podpisywana jest umowa o staż/praktykę w firmie kierownika budowy i wtedy kandydat zajmuje stanowisko inżyniera budowy ( lub podobne) i wykonuje ( przynajmniej na papierze 😉 ) obowiązki bezpośrednio na budowie.

    Jest to o tyle łatwiejsze, gdyż inspektor nadzoru ma „przełożenie” na kierownika budowy i takiej prośbie o przyjęcie praktykanta ciężko mu odmówić…

    Żadne obowiązki związane z pracą inspektora nadzoru natomiast nie mogą zostać zaliczone bezpośrednio gdyż PIIB nie takiej praktyki nie akceptuje.

 16. Pytanie:
  „Za równorzędną z praktyką zawodową polegającą na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych, o której mowa w ust. 4, uznaje się roczną praktykę przy sporządzaniu projektów odbytą pod patronatem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, zwanej dalej „patronem”. Patronem, może być osoba, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy sporządzaniu projektów w ramach posiadanych uprawnień budowlanych.”
  Czy w przypadku praktyki na kierownika robót też jest to wymagane?

 17. Witam serdecznie. Pracuje u inwestora planowana jest rozbudowa budynku buza inwestycja wieloletnoa ja wraz z moim kolegą posiadamy tytuł inżyniera. Chcieli byśmy w czasie tej byudowy uzyskać uprawnienia magisterkę się dorbi ;). Tylko jest problem bo : na obecną chwilę wyceniamy, gromadzimy dokumentację, ustalamy i organizujemy proces budowy. Będzie ogłoszony przetarg i zapewne główny wykonawca będzie zatrudniał kierownia budowy, inwestor najprawdopodobniej zatrudni na czas budowy i spekrtora nadzoru i kierownika projektu. Z uprawnieniamj więc pomużcie nam i podpowiedzieć czy w takiej sytuacji możemy z kolegą odbyć praktykę do uprawnień. W czasie budowy mamy pilnowć że strony inwestora budowy termi nòw wykonania, uczestniczyć w odbiorach. Generalnie cały czas na budowie. Kierownik będzie zatrudniony od wykonawcy – czy może być opiekunem praktyki? Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik projektu mogą być opiekunami? Inspektor nadzoru z tego co wiem to nie. Ale czekam na wypowiedzi. Pozdrawiam.

 18. Czy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może poświadczyć odbycie praktyki na budowie? Kierownik robót ze względu na charakter osobowy nie zechciał podpisać mi praktyki.Czy w zamian za niego może to uczynić Inspektor ?

 19. Witam. Jestem zatrudniona na stanowisku inżyniera budowy w firmie podwykonawczej, w której to również jest zatrudniony kierownik robót z odpowiednimi uprawnieniami wykonawczymi. Oboje pracujemy na tej samej budowie. Jednak w dzienniku budowy jako kierownik robót sanitarnych wpisana jest inna osoba (nie zatrudniona w mojej firmie, jest ona z ramienia GW). Czy w takim razie kierownik robót, z którym pracuję w tej samej firmie może podbić mi „książkę praktyk”?

  1. Nie ma obowiązku by praktykę zawodową potwierdzał wyłącznie kierownik budowy lub robót wpisany w dziennik. Ważne natomiast by posiadał odpowiednie uprawnienia oraz miał opłacone składki.
   Wpisanie w dziennik w niektórych wątpliwych przypadkach może się natomiast okazać pomocne. ( wtedy np. łatwiej jest udowodnić, iż taka osoba faktycznie na budowie pracowała)

   1. A czy istnieje możliwość odbywania praktyki do uprawnień gdy jestem od strony inwestora? I kto ewentualnie musiał by być zatrudniony może wiecie też w jakim charakterze aby mógł mi udokumentować praktyką. Czy pracując u inwestora jest szansa zdobyć praktykę gdy budowa będzie zlecona wykonawcy???

   2. Tak, ale zwykle to się odbywa w formie umowy bezpłatnego stażu w firmie wykonawcy. W większości przypadków inwestor ma „duże przełożenie” na wykonawcę i się na takie rzeczy zgadza.
    Natomiast jako asystent inspektora nadzoru inwestorskiego bezpośrednio się nie uda ( przynajmniej w PIIB)

 20. Bardzo dziękuję za informację pracuję u inwestora już jakiś czas i znam projekt wraz z szczegułami tym bardziej że na czas inwestycji praca będzie polegała na obecności i kontroli każdego etapu prac. Wiem, że moje zdanie się naj mniej liczy ale uważam że jest to złym rozwiązaniem aby osoba pełniąca funkcję zbliżona do nadzoru wykonania prac nie mogł zdobywać choć części czasu wymanego praktyki.

 21. Mam pytanie odnośnie bezpłatnego stażu pracy – czy istnieje jakieś ograniczenie czasu trwania takiego stażu? Czy może od trwać np. rok? Chodzi mi o jedną umowę z danym pracodawcą.

 22. Witam. Mam pytanie, czy jest ograniczenie liczby osób które mogą zostać przypisane do jednego projektu wpisujac go w zestawieniu praktyki zawodowej? I czy konieczne są tematy z pozwoleniem na budowę czy mogą to być tematy ze zgloszeniem? Dziękuję za odpowiedź

  1. W ustawach i rozporządzeniach nie jest to regulowane. Natomiast gdzieś tam na końcu weryfikuje to człowiek, więc zdrowy rozsądek też się liczy.
   Nie koniecznie muszą być tematy tylko na pozwolenie. Dobrze by było jednak aby cała praktyka nie składała się tylko z wielu drobnych projektów.

 23. Witam.
  Czy osoba posiadająca uprawnienia wydane w 1968r, mająca tytuł technika może podpisać praktykę zawodową. Uprawnienia o następującej treści : „Otrzymuje w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-inżynieryjnej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów o skomplikowanej konstrukcji.”

  1. Niestety technicy ze „starymi” uprawnieniami o jakich Pan pisze nie mogą potwierdzać praktyki zawodowej.

 24. Posiadam załążoną książkę Praktyki zawodowej i mam w niej dokonane wpisy.
  Ale równiez posiadam Praktykę która odbyła się po 25.09.2014r.
  Czy do wniosku wystarczy tylko dołączenie oświadczeń POTWIERDZAJĄCE ODBYCIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ czy należy również dołączyć zaświadczenia do praktyki odbytej przed 25.09.2014r. udokumentowanej w książce ? jeżeli tak to
  Proszę o wyjaśnienie kto to jest Kierownik jednostki, w której odbywała się praktyka? Właściciel, sekretarka, kadrowa, czy może to być również nadzorujący praktykę ?
  Co to jest ogólna ocena teoretyczna i praktyczna? Czy jest jakaś skala oceny czy wystarczy opis ?
  Dziękuję

  1. Jeśli chce Pan zaliczyć praktykę przed 25.06.2014 to do wniosku trzeba dołączyć książkę praktyki z odpowiednimi wpisami.
   Kierownik jednostki to właściciel, prezes ew. dyrektor zarządzający.
   Skala ocen na logikę tzn. bardzo dobrze, dobrze, dostatecznie i źle 😉 oraz uzasadnienie do tego w kilku zdaniach.

   1. Dziękuję za wyjaśnienie
    A czy po 25.09.2014r gdzie nie obowiązuje już książka praktyk wymagane jest zaświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej i wystawienie ocen? czy wystarczy tylko oświadczenie nadzorującego praktykę?
    dziękuję za odpowiedź.

 25. Witam,
  mam taką sytuacje, że jestem zatrudniony w firmie X. W danej organizacji jest jedna osoba z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi która była kierownikiem budowy przy budowie firmowej Hali. Ja jako pracownik firmy byłem tam przydzielony do pomocy do koordynowania niwelacji terenu pod docelowe warstwy posadzki. Kierownik nie chce mi podpisać praktyki bo uważa, że nie ma takiego obowiązku. Czy mogę w jakiś sposób wyegzekwować od niego aby podpisał mi praktyki?

  1. Niestety to tylko zależy od kierownika i jego dobrej woli.
   Na pocieszenie powiem, że niwelacja pod posadzkę to trochę mały zakres jak na praktykę do uprawnień konstrukcyjno-budowlanych.

 26. Witam,
  chciałbym udokumentować swoją praktykę budowlaną, jestem majstrem/inżynierem budowy lecz niestety pracuję pod nadzorem kierownika, który posiada uprawnienia na podstawie ustawy z 20 lutego 1975r, więc nie może podpisywać takiej praktyki. W firmie mamy drugiego kierownika z uprawnieniami lecz nie prowadzi on budów, zajmuje się zaopatrzeniem. Czy ten drugi kierownik może podpisać mi uprawnienia, jako patron lub opiekun?

  1. Jeśli ma odpowiednie uprawnienia oraz jest czynnym członkiem izby ( czyli ma opłacone składki ) to spełnia warunki formalne. Natomiast problem w tym, że kierownik powinien w praktyce nadzorować pracę kandydata, a nie zdalnie.

   Więc odpowiedź brzmi, iż oficjalnie nie może…

 27. Mam wpisaną do każdego obiektu w zbiorczym zestawieniu praktyk ocenę opiekuna praktyki „oceniam praktykę pozytywnie” i podpis. Czy taka zdawkowa ocena jest wystarczająca?

  1. To już zależy od konkretnej komisji, natomiast znamy wiele takich przypadków, gdzie taka lakoniczna ocena okazywała się niewystarczająca.

   1. Wtedy izba prosi o uzupełnienie oceny czy też praktyka jest niezaliczona? Chodzi konkretnie o WOIIB.

 28. Czy opiekunem praktyki na uprawnienia bez ograniczeń w specjalności drogowej może być osoba z uprawnieniami konstrukcyjno – budowlanymi których zakres obejmuje również możliwość kierowania robotami drogowymi, mostowymi etc bez ograniczeń (okres gdy nie było podziału na uprawnienia drogowe, mostowe…)?

  1. To zależy od tego co ma napisane w uprawnieniach. Jeżeli są to „wiekowe” uprawnienia przykładowo na podstawie rozporządzenia z 1975 roku, oraz są w nich zapisy „w budownictwie osób fizycznych” lub „powszechnie znanych rozwiązaniach” to istnieje duże ryzyko, że nie może.

 29. Witam,
  jestem zatrudniona w firmie GW na umowie zlecenie, moje pytanie: co powinno być wpisane w umowie, by praktyka była zaliczona do uprawnien? Czy jakies konkretne obowiązki musza być podane? czy te obowiązki wypisuje się dopiero w załącznikach przy składaniu dokumentacji potwierdzających odbycie praktyki zawodowej?

 30. Witam, czy praktykę budowlaną może podbić kierownik budowy który ma tylko tytuł inżyniera, nie ma magistra

 31. Dzień dobry.
  Jeżeli to pytanie już padło to z góry przepraszam za powtórkę.
  Pracuję obecnie w biurze projektowym, gdzie zbieram praktykę projektową. W najbliższym czasie chciałabym również zebrać wymaganą praktykę na budowie, aby następnie ubiegać się o uzyskanie uprawnień do projektowania bez ograniczeń. Kto powinien podpisać mi oświadczenie o odbyciu praktyki na budowie? Według PB „Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na (…) pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane”. Czy w praktyce oznacza to architekta? Czy kierownika robót? Jeśli kierownika, to w jakiej specjalności? Czy może to być jeszcze ktoś inny? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. Praktykę podpisuje osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Jeśli ubiega się Pani o uprawnienia projektowe konstrukcyjno-budowalne to w przypadku praktyki na budowie jest to kierownik budowy lub robót z uprawnieniami wykonawczymi konstrukcyjno budowlanymi.

   Jeśli natomiast ubiega się Pani o o uprawnienia projektowe architektoniczne to praktykę wykonawczą podpisuje także kierownik budowy lub robót z uprawnieniami KB lub architektonicznymi wykonawczymi ( ale takich jest mało)

   Ważny jest także odpowiedni zakres uprawnień ( ograniczone, bez ograniczeń)

   1. Ubiegam się o uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.
    Rozumiem, że w takim przypadku praktykę powinien podpisać mi kierownik budowy lub robót, który sam posiada uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami bez ograniczeń, czy tak? Czy taki, który posiada uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń?
    Architektów z uprawnieniami do kierowania robotami rzeczywiście w praktyce prawie się nie spotyka niestety.

   2. Praktykę wykonawczą do uprawnień architektonicznych, na budowie może potwierdzić kierownik budowy lub robót z uprawnieniami wykonawczymi konstrukcyjno-budowlanymi lub architektonicznymi wykonawczymi. Nie musi przy tym posiadać uprawnień projektowych w tym zakresie.

 32. Witam Czy nie ma problemu abym majac tytul mgr inz konstrukcji budowlanych zrobil uprawnienia budowlane w ograniczinym zakresie i praktyke podpisalby mi kierownik z uprawnieniami ale w ograniczonym zakresie poniewaz w mojej okolicy ciezko o kierownika bez ograniczen. Pozdrawiam

  1. Uprawnienia kierownika praktyki powinny wg. przepisów być „odpowiednie” tzn. w przypadku gdy kandydat ubiega się o uprawnienia ograniczone to także uprawnienia kierownika mogą takie być.
   Odmienną kwestią jest fakt, iż aktualnie uprawnienia w ograniczonym zakresie pozwalają naprawdę na niewiele.

 33. Dzień dobry, chciałabym dopytać o praktykę na budowie. Ubiegam się o uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń. Jestem zatrudniona w biurze architektonicznym, które sprawuje nadzór autorski nad realizowanym projektem i w ramach swoich obowiązków jeżdżę na budowę, uczestniczę w koordynacji, rozwiązywaniu bieżących problemów i przygotowaniu rysunków zamiennych do projektu. Praktykę na budowie może mi podpisać kierownik budowy , który sam posiada uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami bez ograniczeń. Jednak formalnie nie łączy nas żadna zależność (firma w której on pracuje jest generalnym wykonawcą a ja przedstawicielem projektanta). Czy tego typu praktyka na budowie może być zaliczona? Co powinnam wpisać w zbiorczym zestawieniu praktyki pod pozycją 5- forma odbywania praktyki/ pełniona funkcja techniczna? Dla uzupełnienia dodam, że w biurze architektonicznym jestem zatrudniona na pełen etat na umowę o pracę jako asystent architekta. Dziękuję

  1. Niestety nie wiadomo jak to jest w IARP, natomiast w PIIB komisje podchodzą do tego raczej rygorystycznie ( w niektórych nawet wymagają przedstawienia umowy, na podstawie której odbywana jest praktyka).
   W takim wypadku najbezpieczniej załatwić staż/praktykę bezpośrednio w firmie wykonawczej.

 34. Witam, art.14 pkt 4 mówi ,że warunkiem uzyskania uprawnień jest praca na budowie pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami, z kolei budowa – definicja Art 3 pkt 6 a co za tym idzie jeżeli jest budowa to jest proces budowlany a wg. art. 17 jest tylko kilku uczestników procesu budowlanego. Jak to interpretujecie lub jakie macie doświadczenia czyli , czy tylko osoby wskazane w art.17 mogą podpisać praktykę czy również osoba z odpowiednimi upr. budowlanymi np. kierownik projektu który był stroną umowy na wykonanie robót jako przedstawiciel podwykonawcy ale nie był stroną procesu budowlanego i nie wpisywał się do dziennika budowy?

  1. Dopuszczane przez PIIB są osoby bezpośrednio nadzorujące prace budowlane ( kierownik budowy, robót ). Co jest już bezpośrednio wymienione w przygotowywanej przez PIIB aktualizacji rozporządzenia w/s samodzielnych funkcji w budownictwie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *