Kategorie
Praktyka

Kierownik praktyki zawodowej

Kierownik praktyki zawodowej nadzoruje wykonywanie obowiązków przez kandydata ubiegającego się o uprawnienia budowlane. Jest odpowiedzialny za merytoryczny zakres praktyki. Sprawdź jakie wymagania powinien spełnić aby praktyka została zaliczona.

Kierownik praktyki zawodowej to osoba bezpośrednio nadzorująca praktykę zawodową kandydata ubiegającego się o uprawnienia budowlane. Przez cały okres praktyki wydaje polecenie praktykantowi, a na koniec ocenia jego przygotowanie do zawodu oraz potwierdza odbycie praktyki zawodowej.

Wymagania jakie musi spełnić kierownik praktyki

1. Posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych

Kierownik praktyki powinien posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane. Przez odpowiednie uprawnienia należy rozumieć uprawnienia odpowiadające swym rodzajem i zakresem uprawnieniom, o nadanie których ubiega się wnioskodawca.

Przykładowo ubiegając się o uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, nasz kierownik praktyki także powinien posiadać uprawnienia konstrukcyjno-budowlane nieograniczone.

W przypadku uprawnień w zakresie ograniczonym kwestia jest nieco bardziej skomplikowana. O ile IARP oficjalnie dopuszcza praktykę pod kierownictwem osoby z uprawnieniami ograniczonymi, to w przypadku PIIB docierają do Nas głosy czytelników, iż  odmawia się im zaliczenia takiej praktyki, a jedynym „zatwierdzonym” zakresem dla kierownika praktyki jest zakres bez ograniczeń. Dlatego też przed rozpoczęciem praktyki pod nadzorem osoby z uprawnieniami w ograniczonym zakresie, polecamy skonsultować się z właściwą Okręgową Izbą Inżynierów.

W przypadku ograniczonych uprawnień kierownika praktyki należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną bardzo ważną kwestię związaną z późniejszym ewentualnym rozszerzeniem uprawnień kandydata do uprawnień nieograniczonych:

Według art. 14 ust. 5 Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. do osób ubiegających się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń, posiadających uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w tej specjalności, nie stosuje się przepisów ust. 3 pkt 1 lit. b i c, pkt 3 lit. b lub pkt 5 lit. b i c.

W związku z tym, nie ma konieczności odbycia ponownej praktyki przez osoby ubiegające się o nadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń, posiadających uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w tej specjalności pod warunkiem, że osoba nadzorująca pierwotną praktykę posiada uprawnienia bez ograniczeń. Tak więc zdecydowanie bardziej „przyszłościowa” jest praktyka u opiekuna z uprawnieniami bez ograniczeń.

2. Czynne członkostwo w samorządzie zawodowym

Kierownik praktyki przez cały okres praktyki zawodowej kandydata powinien być czynnym członkiem samorządu zawodowego PIIB. Tylko wtedy praktyka pod jego nadzorem zostanie zaliczona.

W praktyce sprowadza się to do faktu opłacenia składek członkowskich z tytułu przynależności do okręgowej i krajowej izby oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Aby sprawdzić czy opiekun praktyki w danym momencie jest czynnym członkiem izby można skorzystać z naszej aplikacji Sprawdź uprawnienia , ewentualnie bezpośrednio na stronie PIIB.

Kto może, a kto nie może być kierownikiem praktyki

Według PIIB kierującym praktyką na budowie powinien być kierownik budowy lub kierownik robót. Natomiast praktykę przy sporządzaniu projektów powinien nadzorować projektant ( autor projektu ).

Dodatkowo ważna informacja, iż PIIB nie zostanie zaliczona praktyka pod kierownictwem inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzającego projekt.

Osoby posiadające uprawnienia budowlane nadane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a posiadające w treści uprawnień pojęcia „o powszechnie znanych rozwiązaniach” , „w budownictwie osób fizycznych” lub „z wyłączeniem skomplikowanych konstrukcji lub instalacjinie mogą kierować praktyką zawodową. (Uwaga! Niektóre izby np. Dolnośląska dopuszczą taką praktykę, ale jedynie do uprawnień w ograniczonym zakresie ).

Zagraniczny kierownik praktyki

Przepisy dopuszczają odbywanie praktyki zawodowej pod nadzorem obcokrajowca. W takim przypadku, powinien on legitymować się uprawnieniami budowlanymi wydanymi w danym kraju, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy prawo budowlane.

Zobacz także kto może zostać patronem praktyki zawodowej

44 odpowiedzi na “Kierownik praktyki zawodowej”

Dzień dobry.

Będę się starać o uprawnienia w nieograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi i tu moje pytanie. Pracuje aktualnie w biurze pod projektantem, który ma uprawnienia budowlane, ale tylko do projektowania bez ograniczeń. Czy może on mi podpisać część praktyki projektowej do wyżej wymienionych uprawnień?

Praktyka wykonawcza powinna odbywać się na terenie budowy lub robót i podpisana może być przez kierownika budowy lub robót z odpowiednimi uprawnieniami wykonawczymi. Projektant jeżeli dodatkowo nie pracuje na budowie oraz nie posiada takich uprawnień praktyki zawodowej wykonawczej podpisać nie może.

Witam. Czy kierownikiem praktyki może być kierownik budowy zatrudniony na umowę zlecenie przez firmę budowlaną, w której pracuję na umowę o pracę? Wydaje się, że wymóg sformalizowania zależności pomiędzy inżynierem budowy a kierownikiem jest spełniony, ale byłbym wdzięczny za zdanie eksperta 🙂
Dzięki za odpowiedź.

Kierownik budowy jest wpisany w dziennik więc nie powinno być problemów. Gorzej gdyby był to tylko kierownik robót, który nie zawsze do dziennika budowy się wpisuje.

Witam
Czy kierownik, który posiada odpowiednie uprawnienia od 4 lat może podpisać praktykę na budowie? Gdzieś się spotkałam z informacją, że kierownik powinien mieć uprawnienia od min. 5 lat, aby móc poświadczać o praktyce.

Wymagania 5 letniej praktyki dotyczy patrona praktyki a nie kierownika.
Aktualnie w przypadku kierownika praktyki nie ma takiego wymagania.

Witam. Czy kierownik budowy może jednocześnie podpisać praktykę dwóm rożnym osobom ubiegająca się o uprawnienia, które pracowały na tej samej budowie.. ??

Witam . Jak to jest z potwierdzeniem praktyki zawodowej za granicą dokładnie w Niemczech Bawaria . Pracuje w firmie budowlanej za granicą . Firma zajmuje się wykonywaniem budynków ale również remonty i wyburzenia . Pracujemy również jako podwykonawcy. Według przepisów nie potrzeba uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi

Mam pytanie odnośnie artykułu i praktyki. Zbieram praktykę na uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczenia.
1) mam wypisane jedno oświadczenie od byłego pracodawcy. Jest to okres 10 miesięcy. Były pracodawca posiada uprawnienia do kierowania i zdobył je na podstawie rozporządzenia z 1975 r. W treści jest zwrot …”2. Sporządzanie w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych wszelkich budynków i budowli. 3. Sporządzanie w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych:…….”.
Czy ten okres będzie wliczony ?

2) Od roku pracuje na budowie jako inżynier gdzie kierownikiem jest osoba z uprawnieniami ograniczonymi ale jest inspektor który ma uprawniania bez ograniczenia. Chciałem składać dokumenty na egzamin na uprawnienia na sesje wiosenną. Czy oświadczenia które wypisze mi inspektor bo tak było w planach będzie bezużyteczne ? W rezultacie cała praktyka mi się nie liczy ?

Dzień dobry,
chciałem zapytać o dwie rzeczy(jedna z nich już była poruszana):
1. Co w przypadku gdy pracowałem w dużej firmie i byłem na czterech różnych budowach u czterech różnych kierowników ? Czy dla Komisji nie stanowi problemu, że posiadam czterech kierowników praktyk ?
2. Co w przypadku, gdy Ci kierownicy nie zawsze byli kierownikami budów (wpisującymi się w dziennik) , a kierownikami robót (oczywiście posiadali Uprawnienia i aktualną Izbę). Mianowicie, nie zawsze nasza firma pracowała jako Generalny Wykonawca, zdarzało się że byliśmy Podwykonawcą, ja natmiast zbierałem podpisy u naszych pracowników(kierownik róbót),a nie u kierowników budów(wpisujących się w dziennik).
Pozdrawiam

1. Liczba nie ma dużego znaczenia pod warunkiem że spełniają wszystkie warunki dla kierownika praktyki.
2. Aktualnie nie powinno to jeszcze stanowić dużego problemu i praktyka powinna zostać pozytywnie oceniona. Natomiast w nadchodzących aktualizacjach przepisów pojawiają się zapisy o zaliczeniu praktyki jedynie pod kierownictwem kierownika budowy lub robót wpisanego w dziennik – ale to raczej kwestia przyszłości i ostatecznej formy zmian.

Dzień dobry,

czy jeżeli odbywam praktykę pod kierownikiem, który ma UB elektryczne ograniczone to mogę odbywać pod nim praktykę w celu wyrobienia UB elektrycznych bez ograniczeń?

Witam, Pracuję w firmie „A” gdzie żaden kierownik nie posiada uprawnień w pełnym zakresie. Przy dużej budowie współpracujemy z firmą „B” (konsorcjum). Firma „B” posiada kierownika z uprawnieniami i z miłą chęcią podejmie ze mną współpracę przyuczenia na budowie (czyli odbycia praktyki). W Izbie dowiedziałam się, że powinno wtedy być wypisane „Porozumienie o współpracy”. Ale co dokładnie powinno zawierać i jak można to rozliczyć do praktyki zawodowej

Dokumentowanie i rozliczanie praktyki jest wygląda tak samo jak w przypadku praktyki w ramach np. pracy na etat. Jedyną różnicą jest konieczność wypełnienia dodatkowego dokumentu porozumnienia o współpracy . Powinno ono zawierać kto, na jakich zasadach i w jakim okresie będzie odbywał praktykę zawodową i to wszystko.

Witam. Ukonczylam studia inzynierskie (konstrukcje budowlane na politechnice oczywiscie)mam tytul inż. minelo od twgo momentu 7 lat.Obecnie nie pracuje w zawodzie jednak zastanawiam sie nad zdibyciem uprawnien na KB i powrotem do zawodu.Moze to glupio zabrzmi ale nie jestem pewna od czego powinnam zacząc?Czy szukac pracy w biurze projektowym, w ktorym jest kierownik budowy mogacy podpisac mi praktyki? Czy w jakimkolwiek biurze projektowym a pozniej szukac miejsca i osoby mogacej prowadzic moja praktyke?czy udac sie do Okregowej izby inzynierow na poczatek?czy to naprawde musi byc az 2 lata czynnej praktyki?prosze o poradę

Czy osoba wpisująca się w dziennik budowy, zatrudniona w firmie A może być kierownikiem praktyki dla osoby, która uczestniczy w pracach na tej samej budowie, ale jest zatrudniona w firmie B ?

Z informacji jakie docierają wynika, iż niektóre izby uznają taką praktykę a niektóre nie. Najbezpieczniej zadać pytanie we właściwej swojej lub też podpisać porozumienie między firmami dotyczące odbywania praktyki zawodowej lub ewentualnie bezpośrednio umowę np. o praktykę z taką firmą.

Witam. Czy kierownikiem praktyki na budowie do uprawnień w specjalności architektonicznej może być osoba posiadająca uprawnienia wydane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r., w których znajduje się zapis:
„(…) w zakresie wszelkich budynków i innych budowli o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych (…)”.
W „starych” uprawnieniach nie ma zapisu „bez ograniczeń” lub „w ograniczonym zakresie”.
Jak IARP traktuje takie uprawnienia? Czy ktoś spotkał się z przypadkiem odrzucenia takiej praktyki?

A jak wygląda sytuacja w kolejnictwie a dokładnie u zarządcy infrastruktury? Typowa budowa z kierownikiem robót i projektantem to nie jest i czas liczy się x0,5. Tam też ktoś musi mieć uprawnienia aby potwierdzić odbycie praktyki?

Tak, w takim wypadku czas praktyki wydłuża się 2 krotnie. Pozostałe wymagania takie same jak dla praktyki w firmie.

Czy kierownik budowy w specjalności instalacyjnej by podpisać praktykę musi być w izbie zarejestrowanym od jakiegoś czasu, czy może to być kierownik który np. 2 lata temu zdał uprawnienia i już może podpisywać praktyki innym?

Obecnie wymóg praktyki w zawodzie ma zastosowanie jedynie w przypadku patrona praktyki. W opisywanym przypadku praktyki na budowie kierownik może ją potwierdzać zaraz od uzyskania uprawnień oraz wpisu na listę członków izby.

Witam. Czy kierownik praktyki w przypadku uprawnień do kierowania robotami budowlanymi powinien posiadać jakieś doświadczenie?

Jeżeli pytanie dotyczy doświadczenia w ramach posiadanych uprawnień ( tak jak patron praktyki ) nie nie musi.

Pracuje w PKP Polskie Linie Kolejowe tj. zarządcy infrastruktury kolejowej jako specjalista diagnosta ds. nawierzchni i podtorza. Wykonuje czynności diagnostyczne przy pracach modernizacyjnych linii kolejowej. Modernizację linii kolejowej robi firma zewnętrzna na zlecenie PKP PLK i kierownik budowy tej firmy podpisuje mi praktykę. Okres takiej praktyki wynosi zatem 3 lata?

Witam, byłem w podobnej sytuacji. Sugeruję żeby wykaz podpisał Ci Inspektor lub G I i wtedy taka praktyka wynosi 3 lata (x2 bo u zarządcy infrastruktury, gdy masz inż. lub mgr inż.). Generalnie nie jesteś uczestnikiem procesu budowlanego ani nie masz żadnego nadzoru nad budową (przedstawiciel zamawiającego). Przy czynnościach diagnostycznych praktykę powinien Ci podpisać kierownik prac diagnostycznych z zakładu (tu Inspektor) i wtedy taka praktyka powinna być zaliczona. Sam wypisywałem nadzory diagnostyczne, ale pisanie, że brałeś udział przy całym procesie tworzenia budowy jest łatwe do weryfikacji i odrzucenia.

Witam. Kierownik budowy, jednocześnie jest dyrektorem kontraktu, zdobył uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności kolejowej w latach około 2000 roku. Ukończył studia na kierunku budownictwo i zdobył tytuł inżyniera. Będąc inżynierem po zmianie Ustawy zdał egzamin na uprawnienia budowlane bez ograniczeń. Posiada obecnie tytuł inżyniera i ma uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności kolejowej. Czy taka osoba może podpisać mi praktykę na uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności kolejowej? Ukończyłem studia na budownictwie dróg i mostów, posiadam tytuł mgr inż.

Jeżeli posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, przyznane na nowych zasadach oraz spełnia pozostałe wymagania to jak najbardziej może potwierdzać praktykę zawodową.

Pracuje w PKP Polskie Linie Kolejowe tj. zarządcy infrastruktury kolejowej jako specjalista diagnosta ds. nawierzchni i podtorza. Wykonuje czynności diagnostyczne przy pracach modernizacyjnych linii kolejowej. Modernizację linii kolejowej robi firma zewnętrzna na zlecenie PKP PLK i kierownik budowy tej firmy podpisuje mi praktykę. Okres takiej praktyki wynosi zatem 3 lata?

Czy istotne jest w jakim wymiarze godzin/na jaką umowę zatrudniony jest w firmie kierownik praktyk? Jeśli kierownik będzie miał umowę na pół etatu, a ja na cały to okres praktyk będzie rozliczany w pełnym wymiarze godzin czy obcięty o połowę?

W podstawowym zakresie Izba nie sprawdza tak szczegółowo zatrudnienia kierownika praktyki. Nie wymaga także jego umowy.
W przypadku pojawienia się jednak wątpliwości, może wymagać dodatkowych wyjaśnień i dokumentów więc najlepiej wpisać zgodnie z prawdą.

Mam pytanie czy może być kilku kierowników praktyk w czasie trwania praktyki? W zestawieniu zbiorczym jest napisane 'funkcja kierownika praktyk na obiekcie’ czyli teoretycznie jeśli miałbym w zestawieniu wpisane 5 różnych budów i na każdej inny kierownik praktyk to wszystko byłoby ok?

Może być kilku kierowników praktyki, natomiast każdy składa oddzielne oświadczenie i załączone do niego zestawienie praktyki.

Rozumiem ze KB z uprawnieniami architektonicznymi bądź konstrukcyjnymi nie może podpisać praktyki osobie która ubiega się o uprawnienia wykonawcza sanitarne ?

Witam. Staram się o praktykę do projektów ale mam pytanie. Mam projektanta który ma uprawnienia z 77 roku i ma tak wpisane.
[ ] posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji KIEROWNKA BUDOWY I ROBÓT w specj. KONSTR-BUDOWL. w zakresie KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH.
Z kolei na odwrocie ma napisane , że do sporządzania W BUDOWNICTWIE OSÓB FIZYCZNYCH projektów . ZAZNACZĘ , ŻE CHODZI MI O PRAKTYKĘ PROJEKTOWĄ.

STARAM SIĘ O UPR. BEZ OGRANICZEŃ.

Niestety PIIB nie zaakceptuje takiego kierownika – jest to przecież zresztą wyraźnie napisane w artykule.

Czy kierownik budowy który ma uprawnienia w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń może podpisac praktykę na budowie komuś kto stara się o uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,.?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.