Dokumentowanie praktyki zawodowej

Sposób dokumentowania praktyki zależy od okresu, w którym praktyka była / jest odbywana. Jesienią 2014 po wejściu w życie nowego rozporządzenia, nastąpiła istotna zmiana przepisów w tym zakresie, stąd też należy rozróżnić dwa przypadki:

Praktyki odbywane po 25.09.2014

Dla praktyk odbywanych od 25 września 2014 roku głównym dokumentem poświadczającym praktykę jest oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej, którego wzór zawarto w załączniku do rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dokument podpisywany jest przez kierownika lub patrona praktyki zawodowej.

Głównym załącznikiem do wspomnianego oświadczenia jest zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej, w którym wymienić należy wszystkie prace wykonywane w ramach praktyki.

Praktyki odbyte przed 25.09.2014

Osoby, które odbywały praktyki zawodowe przed 25.09.2014, ale z jakiś względów wcześniej nie przystąpiły do egzaminów, nadal mają możliwość zaliczenia takiej praktyki zawodowej. Warunkiem jest jednak posiadanie wypełnionej książki praktyki zawodowej, która wówczas była stosowana do dokumentowania praktyki. Należy wspomnieć, iż odebraną książkę należało zarejestrować w okręgowej izbie inżynierów, więc jeżeli ktoś wtedy tego nie zrobił, szansy na zaliczenie takiej praktyki miał nie będzie.

Praktyka zawodowa za granicą

W przypadku odbywania praktyki zawodowej za granicą jej dokumentowanie odbywa się za pomocą zaświadczenia wydawanego przez kierownika jednostki, której się odbywała. Cała procedura została opisana tutaj.

Przydatne informacje

 • Od 25.09.2014 nie ma obowiązku rejestracji praktyki w okręgowych izbach samorządu zawodowego. Tak więc wystarczy pobrać wzory dokumentów z internetu i zbierać podpisy oraz pieczątki opiekunów.
 • Każdy opiekun praktyki wypełnia oddzielnie swoje oświadczenie potwierdzające praktykę kandydata. Do oświadczenia kierownika konieczne będzie oddzielne zbiorcze zestawienie praktyki. ( nie wystarczy jedno zbiorcze zestawienie dla kilku opiekunów praktyk )

Przeczytaj rówież

33 myśli na “Dokumentowanie praktyki zawodowej”

 1. Witam,
  Staram się o uprawnienia budowlane w zakresie wykonawczym. Pracuję na pełny etat w firmie, która zajmuje się wykonaniem balustrad na różnych obiektach. Czy jako asystent konstruktora oraz pełniący nadzór nad robotami wykonawczymi na tych obiektach mogę starać się o uprawnienia w zakresie wykonawczym? Oczywiście potwierdzone zostanie to wpisem przez kierownika robót posiadającego uprawnienia w specjalności konstrukcyjnej.

  1. Stanowisko asystent konstruktora bardziej wskazuje na wykonywanie czynności związanych z praktyką projektową. W przypadku praktyki wykonawczej komisja może uznać to za problematyczne i zażądać dodatkowych wyjaśnień.

 2. Jestem architektem. Pracuję w biurze projektowym. Biuro, w którym pracuję prowadzi aktualnie kilka inwestycji. Nie chciałabym się z niego zwalniać po to, by iść odbyć praktykę na budowę. Słyszałam, że jest możliwość otrzymania delegacji na rok z biura projektowego na budowę, bez konieczności zwalniania się z biura i zatrudniania na budowie. Czy mogę prosić o więcej informacji na ten temat? Czy istnieje jakiś wzór takiej delegaci? czy na pewno będzie ona pozytywnie zweryfikowana przez Izbę?

  1. Delegacja to już umowa bezpośrednio z pracodawcą z biura projektowego, ale w tym przypadku raczej będzie to mało pomocne.
   Dla PIIB będzie potrzebna umowa na podstawie, której praktyka była odbywana ( umowa o pracę, zlecenie, umowa o praktykę, niekiedy umowa wolontariat). Jeżeli biuro samodzielnie nie prowadzi żadnych budów to należy taką umowę zawrzeć z innym pracodawcą.
   Jeżeli taka praktyka będzie odbywana równocześnie z pracą w biurze na cały etat, to praktyka na budowie nie będzie mogła być zaliczona w ilości większej niż 4 godziny dziennie.

 3. Dzień dobry,
  Odbyłam praktykę na budowie instalacji przemysłowej.Czy praktykę może potwierdzić mi kierownik budowy posiadający uprawnienia konstrukcyjno – budowlane bez ograniczeń jeśli ja ubiegam się o uprawnienia sanitarne?

 4. Witam !
  W 2009 roku ukończyłem studia inżynierskie na kierunku konstrukcje budowlane i otwarłem dwie książki praktyki zawodowej jedną uprawnień projektowych oraz drugą do uprawnień wykonawczych w ograniczonym zakresie. Również w roku 2009 otwarłem własną działalność gospodarczą w zakresie projektowania projektowania budynków oraz wykonywania robót budowlanych przy wznoszeniu budynków. W roku 2011 ukończyłem studia drugiego stopnia na kierunku konstrukcje budowlane. Na budowach zajmowałem się bezpośredni wznoszeniem budynków od podstaw do stanu surowego otwartego na zlecenie inwestora. Kierownika budowy zawsze zatrudniał inwestor. Ponadto równolegle w tym okresie projektowałem budynki i występowałem na projektach jako asystent projektanta Własną działalność zakończyłem w roku 2014.
  Czy mogę tak zdobyta praktykę na budowie w latach 2009 – 2014 lub 2011-2014 udokumentować wpisami do książki praktyki zawodowej dokonanymi przez tych różnych Kierowników Budów z którymi nie miałem bezpośrednio żadnej umowy?
  Czy mając książkę pobraną do uzyskania uprawnień wykonawczych w ograniczonym zakresie wykorzystać teraz do uzyskania uprawnień beż ograniczeń?
  Czy mogę tak zdobyta praktykę przy projektowaniu w latach 2009 – 2014 lub 2011-2014 udokumentować wpisami do książki praktyki zawodowej dokonanymi przez różnych Projektantów z uprawnieniami, którzy podpisywali mi te projekty?
  Czy mając książkę pobraną do uzyskania uprawnień projektowych w ograniczonym zakresie wykorzystać teraz do uzyskania uprawnień bez ograniczeń?
  Przy czym zaznaczam że w miesiącach w których przygotowywałem projekty to nie pracowałem na budowie.
  Proszę o odpowiedz!

  1. Praktyka może być potwierdzana przez wiele osób spełniających wymagania dla kierowników praktyki zawodowej. Ważne by sprawowali bezpośredni nadzór nad naszymi pracami, które się na budowie wykonuje.
   Od tego czy praktyka zostanie zaliczona zależy wiele czynników, w tym między innymi jej zakres, odpowiednie udokumentowanie oraz odpowiedni kierownik praktyki. Ciężko odpowiedzieć jednoznacznie nie mając wiedzy w tym zakresie.

 5. Czy jako asystent projektanta muszę być wpisana jako opracowująca w projekcie? Czy wystarczy, że opiekun praktyk potwierdzi mój udział w projektach w zbiorczym zestawieniu? Czy jeżeli jestem wpisana w projekcie to czy muszę to potwierdzić podpisem?

  1. Wpis w projekcie o jego wykonywaniu nie jest konieczny, natomiast ułatwia potwierdzenie praktyki zawodowej poprzez jednoznaczne określenie czego dokładnie praktyka dotyczyła. Przy praktyce projektowej izby wymagają także przedłożenia kopii projektów, więc jeżeli takiego podpisu nie będzie, należy zadbać by kierownik praktyki potwierdził na nim, iż podopieczny brał udział w jego opracowywaniu.

 6. Witam, pracuję w Urzędzie Gminy, na stanowisku ds. budowy i utrzymania dróg, czy Wójt Gminy jako pełniący funkcję zarządcy dróg gminnych, ale nie posiadający uprawnień budowlanych może potwierdzić praktykę która będzie akceptowana przez izbę? Jak powinno wyglądać oświadczenie Wójta?

 7. Witam,
  Mam do Państwa następujące pytanie, otóż będę się starał o uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jeden z obiektów, przy którym pracowałem to tunel drogowo-kolejowy, oczywiście praktyka przy tym obiekcie będzie podpisana przez osobę posiadającą uprawnienia konstrukcyjno-budowlane, ale mam pytanie czy ten obiekt zostanie uznany do tej specjalności?

 8. Witam, pracuję w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., na stanowisku Inspektor ds. technicznych, w zakres moich obowiązków wchodzi między innymi organizacja i koordynowanie zadań Spółki. Dla przykładu: (zaplanowana jest wymiana sieci wodociągowej, dalej podpisywana jest umowa z wykonawcą robót na określony czas i w umowie jako osoba do kontaktu pojawia się moje imię i nazwisko i stanowisko, następnie po zakończonej inwestycji następuje odbiór robót. Dokumentem potwierdzającym wykonanie w/w robót jest protokół, w którym również jestem wymieniony wraz z kierownikiem sieci wod-kan, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci wod-kan) Czy taki rodzaj praktyki będzie akceptowany przez izbę?

  1. uprawnieniabudowlane.pl

   Przepisy dopuszczają możliwość odbywania praktyki zawodowej jedynie w jednostkach państwowych lub samorządowych pełniących funkcję zarządcy infrastruktury drogowej lub kolejowej. MPWiK niestety nie uwzględniono więc praktykę należy odbyć w firmie wykonawczej na ogólnych zasadach.

 9. Witam. Po pierwsze: czy aby móc przystąpić do egzaminu, wystarczy złożyć oświadczenie z datami realizacji poszczególnych zadań czy po każdym tygodniu należy otrzymywać podpis przełożonego? Inaczej: czy jakieś dokumenty należy uzupełniać na bieżąco, czy wystarczy, że gdy minie okres 1 roku w biurze projektowym oraz okres 1 roku na budowie, to wtedy można dopiero iść do przełożonego, aby podpisał oświadczenie?
  Po drugie: czy musi być zachowana ciągłość pracy czy liczą się okresy, które później należy zsumować?
  Po trzecie: jakie dokumenty są wymagane aby przystąpić do egzaminu?
  pozdrawiam

 10. Witam, w przyszłym roku będę się starał o uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Mam odbyty wymagany okres praktyki, ale kierownik który ją poświadcza ma uprawnienia w specjalności mostowej. Czy w takim przypadku praktyka będzie zaliczona do specjalności konstrukcyjno-budowlanej?

 11. Czy składając wniosek na uprawnienia projektowe można w zbiorczym zestawieniu praktyki wpisać te same pozycje, które wpisało się we wniosku o uprawnienia wykonawcze? Chodzi mi o sytuację gdy posiada się wymaganą praktykę do uprawnień projektowo-wykonawczych, ale w najbliższej sesji chce się zdawać jedynie na uprawnienia wykonawcze, a w następnej sesji jedynie na projektowe (bez łączenia obu uprawnień w jednej sesji egzaminacyjnej).

  1. uprawnieniabudowlane.pl

   Zakres praktyki powinien być odpowiedni do specjalności i rodzaju uprawnień. Jeżeli kwestia dotyczy uprawnień projektowych to należy w zestawieniu wpisywać jedynie praktykę przy sporządzaniu projektów. ( i analogicznie w przypadku wykonawczych)

 12. Witam.
  Czy na umówie o prace powinnam mieć napisany zakres obowiązków ? Moja umowa tego nie posiada, jest jedynie napisane stanowisko – inżynier robot sanitarnych. Czy to wystarczy ?

 13. Dzień dobry,
  Czy inspektor budowy może podpisywać zbiorcze zestawienie odbywanej praktyki ? Chodzi o praktyki przy budowie farm PV do uprawnień budowlanych specjalnosci elektrycznej do kierowania robotami.

 14. Proszę mi powiedzieć czy należy rejestrować obecnie praktykę do uprawnień budowlanych wykonawczych bez ograniczeń? Z tego co widzę zmienia się…

 15. Witam, jak wyglądać będzie teraz zgodnie z nową ustawą rozliczanie praktyki zawodowej do uprawnień? Pracuje jako inżynier budowy pół roku, ukończone studnia II stopnia. W przyszłości chciałbym ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń gdzie dotychczas wystarczyło 1,5 roku praktyki w wykonawstwie jeśli posiadało się ukończone studia II stopnia. Doszły mnie słuchy, że zgodnie z nową ustawą praktyka będzie się liczyła dopiero po uprzednim jej zarejestrowaniu. Jeśli to prawda co wtedy z osobami, które znajdują się w takiej sytuacji jak ja? Praktyka która odbyła się przed wejściem w życie ustawy przepada? Proszę o odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *