Kategorie
Wymagania

Wymagane wykształcenie i praktyka

Wykształcenie oraz praktyka zawodowa wymagane dla poszczególnych rodzajów i specjalności uprawnień budowlanych oraz architektonicznych. Odpowiednie i pokrewne kierunki studiów wyższych, uprawnienia po technikum oraz z tytułem mistrza. Długość i zakres praktyki zawodowej przy projektowaniu oraz na budowie.

Zestawienie wymaganego poziomu wykształcenia oraz odpowiadających mu czasów trwania praktyki zawodowej do uzyskania poszczególnych specjalności i rodzajów uprawnień budowlanych. Dla każdego poziomu wykształcenia podano odpowiednie lub pokrewne kierunki studiów oraz wykaz zawodów związanych z budownictwem ( dla techników i mistrzów ).

Zestawienie opracowano na podstawie Ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Kalkulator wykształcenia i praktyki

Wymagania

Zdobycie uprawnień budowlanych wymaga posiadania odpowiedniego wykształcenia. Istotny jest zarówno jego poziom: magister inżynier, inżynier, technik albo mistrz a także ukończony kierunek studiów lub posiadany tytuł zawodowy. Sprawdź zasady kwalifikowania wykształcenia.

Praktyka na uprawnienia budowlane może trwać od 1,5 roku do nawet 4 lat. Wymagany okres praktyki zawodowej zależy od posiadanego wykształcenia oraz specjalności i zakresu uprawnień o jakie się ubiegamy. Sprawdź kiedy można rozpocząć praktykę zawodową.

Kliknij na interesującą Cię specjalność uprawnień budowlanych

Specjalność architektoniczna

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik architekt
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

Specjalność konstrukcyjno-budowlana

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • inżynieria środowiska
 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • inżynieria środowiska
 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • inżynieria środowiska
 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • inżynieria środowiska
 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik budownictwa
 • murarz
 • murarz-tynkarz
 • cieśla
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

Specjalność inżynieryjna mostowa

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik drogownictwa
 • technik dróg i mostów kolejowych
 • technik budownictwa
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

Specjalność inżynieryjna drogowa

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik drogownictwa
 • technik dróg i mostów kolejowych
 • technik budownictwa
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

Specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • transport
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • transport
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • transport
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • transport
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • transport
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • transport
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • transport
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik dróg i mostów kolejowych
 • technik budownictwa
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

Specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • transport
 • elektrotechnika
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • transport
 • elektrotechnika
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • transport
 • elektrotechnika
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • transport
 • elektrotechnika
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • transport
 • elektrotechnika
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • automatyka i robotyka
 • elektroenergetyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • transport
 • elektrotechnika
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • automatyka i robotyka
 • elektroenergetyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • automatyka i robotyka
 • elektroenergetyka
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • transport
 • elektrotechnika
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • automatyka i robotyka
 • elektroenergetyka
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
 • technik transportu kolejowego
 • technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

Specjalność inżynieryjna hydrotechniczna

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • budownictwo
 • inżynieria środowiska
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • budownictwo
 • inżynieria środowiska
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • budownictwo
 • inżynieria środowiska
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • budownictwo
 • inżynieria środowiska
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • budownictwo
 • inżynieria środowiska
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • budownictwo
 • inżynieria środowiska
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • budownictwo
 • inżynieria środowiska
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik budownictwa
 • technik inżynierii środowiska i melioracji
 • technik budownictwa wodnego
 • technik melioracji wodnych
 • technik budownictwa wodnomelioracyjnego
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

Specjalność inżynieryjna wyburzeniowa

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • górnictwo
 • geologia
 • inżynieria wojskowa
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • górnictwo
 • geologia
 • inżynieria wojskowa
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • górnictwo
 • geologia
 • inżynieria wojskowa
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • górnictwo
 • geologia
 • inżynieria wojskowa
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • górnictwo
 • geologia
 • inżynieria wojskowa
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • górnictwo
 • geologia
 • inżynieria wojskowa
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • górnictwo
 • geologia
 • inżynieria wojskowa
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • brak związanych zawodów
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • miernictwo elektryczne i telekomunikacja
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • miernictwo elektryczne i telekomunikacja
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • miernictwo elektryczne i telekomunikacja
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • miernictwo elektryczne i telekomunikacja
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • miernictwo elektryczne i telekomunikacja
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • informatyka
 • miernictwo elektryczne i programowanie sterowników
 • inżynieria elektryczna
 • elektrotechnika
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • miernictwo elektryczne i telekomunikacja
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • informatyka
 • miernictwo elektryczne i programowanie sterowników
 • inżynieria elektryczna
 • elektrotechnika
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • informatyka
 • miernictwo elektryczne i programowanie sterowników
 • inżynieria elektryczna
 • elektrotechnika
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • miernictwo elektryczne i telekomunikacja
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • informatyka
 • miernictwo elektryczne i programowanie sterowników
 • inżynieria elektryczna
 • elektrotechnika
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik telekomunikacji
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • energetyka
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria naftowa
 • inżynieria gazownicza
 • wiertnictwo nafty i gazu
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • energetyka
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria naftowa
 • inżynieria gazownicza
 • wiertnictwo nafty i gazu
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • energetyka
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria naftowa
 • inżynieria gazownicza
 • wiertnictwo nafty i gazu
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • energetyka
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria naftowa
 • inżynieria gazownicza
 • wiertnictwo nafty i gazu
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • energetyka
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria naftowa
 • inżynieria gazownicza
 • wiertnictwo nafty i gazu
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • energetyka
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria naftowa
 • inżynieria gazownicza
 • wiertnictwo nafty i gazu
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • energetyka
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria naftowa
 • inżynieria gazownicza
 • wiertnictwo nafty i gazu
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik urządzeń sanitarnych
 • technik energetyk
 • technik inżynierii środowiska i melioracji
 • technik gazownictwa
 • technik instalacji gazowych
 • technik sieci gazowych
 • technik instalacji i urządzeń sanitarnych
 • technik sieci cieplnych
 • technik sieci wodnych i kanalizacyjnych
 • technik sieci i instalacji urządzeń sanitarnych
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • elektrotechnika
 • inżynieria elektryczna
 • elektroenergetyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • elektrotechnika
 • inżynieria elektryczna
 • elektroenergetyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • elektrotechnika
 • inżynieria elektryczna
 • elektroenergetyka
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • elektrotechnika
 • inżynieria elektryczna
 • elektroenergetyka
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • elektrotechnika
 • inżynieria elektryczna
 • elektroenergetyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • energetyka
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • transport
 • elektryczny transport szynowy
 • miernictwo elektryczne i programowanie sterowników
 • automatyka i robotyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • elektrotechnika
 • inżynieria elektryczna
 • elektroenergetyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • energetyka
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • transport
 • elektryczny transport szynowy
 • miernictwo elektryczne i programowanie sterowników
 • automatyka i robotyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • energetyka
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • transport
 • elektryczny transport szynowy
 • miernictwo elektryczne i programowanie sterowników
 • automatyka i robotyka
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • elektrotechnika
 • inżynieria elektryczna
 • elektroenergetyka
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • energetyka
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • transport
 • elektryczny transport szynowy
 • miernictwo elektryczne i programowanie sterowników
 • automatyka i robotyka
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik elektryk
 • technik elektroenergetyk transportu szynowego
 • technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych
 • elektryk
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

615 odpowiedzi na “Wymagane wykształcenie i praktyka”

Dzień dobry,
Posiadam tytuł magistra oraz uprawnienia do kierowania robotami mostowymi bez ograniczeń. Chcę ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży konstrukcyjno – budowlanej. W związku z tym wymagana praktyka jest krótsza czy tak jak w przypadku pierwszych uprawnień muszę odbyć 1,5 roku praktyki na budowie?

Witam, czy praktyka polegająca na kontroli technicznej wytwarzania elementów konstrukcji stalowych będzie spełniało wymagania do zaliczenia praktyki osoby ubiegającej się o uprawnienia wykonawcze KB bez ograniczeń?

Cześć, pytanko mam chciałbym zdawać na uprawnienia budowalne mostowe. Praktyka zakończy mi się w lipcu 2024. Magisterkę obroniłem w grudniu 2023 moje pytanie czy 1,5 roku liczone jest od zdania magistra?

Hej, mam nietypowe pytanie…
Ukończyłam studia inżynierskie na kierunku inżynieria środowiska, ale chcę rozpocząć drugie studia z budownictwa. Interesują mnie uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń.

Czy muszę czekać z praktyką do ukończenia budownictwa czy mogę robić to równocześnie skoro inżyniera już mam?

Z góry dziękuję za odpowiedź

Jeżeli mówimy o uprawnieniach KB bez ograniczeń wykonawczych to należy czekać.
Natomiast po kierunku inżynieria środowiska można zdobyć uprawnienia KB W ograniczone po 3 latach praktyki, a następnie je rozszerzyć do pełnych ( wówczas nie trzeba ponownie powtarzać praktyki ). Koszty większe ale czasu mniej.

A w wypadku skończenia studiów 1 stopnia nie związanymi z budownictwem i ukończenie studiów 2 stopnia z budownictwa jest możliwość uzyskania uprawnień budowlanych w pełnym zakresie?

W przypadku uprawnień w PIIB jest to możliwe bo tak naprawdę w rozporządzeniu jest mowa o ukończeniu studiów II stopnia, a nic nie ma mowy o pierwszym stopniu.
Natomiast w przypadku uprawnień architektonicznych w IARP inaczej to interpretują i tutaj niestety I i II stopień musi być odpowiedni.

Czy praktyka odbywana w danej firmie może się nakładać? Tzn pracując w firmie X przez 2 lata, mogę udokumentować praktykę zarówno dla specjalizacji drogowej jak konstukcyjno-budowlanej? Czy jednak przez 2 lata pracy mógłbym udokumentować1,5 roku dla jednej specjalizacji i 0,5 roku dla drugiej? (Oczywiście w dużym uproszczeniu)

Jeżeli jest to jeden i ten sam etat to odradzamy wpisywanie więcej niż 8 godzin dziennie. Tak wiec 2 lata to dwa lata i nic więcej.
Ewentualnie tak jak zostało napisane: 1,5 roku dla jednej specjalizacji i 0,5 roku dla drugiej

Dzień dobry 🙂
Nurtuje mnie kwestia zaliczenia praktyk projektowych. Od roku pracuję na projekcie budowlanym, który prawdopodobnie w drugiej połowie tego roku zostanie złożony do urzędu z wnioskiem o PnB. Czy jest szansa, że Izba zaliczy taki projekt zanim zostanie uzyskane prawomocne PnB?

Tak jest szansa. Nr pozwolenia nie jest wymaganiem warunkującym zaliczenie praktyk. Część projektów nawet nie dociera do realizacji 😉
Warto mieć jednak wpisane swoje dane na projektach, opisach do projektu itp jako np asystent projektanta

Witam, praktyka do zdobycia uprawnień inżynieryjnych drogowych wykonawczych bez ograniczeń. Przykładowa inwestycja – kierownik robót drogowych z uprawnieniami w ograniczonym zakresie, kierownik budowy z uprawnieniami bez ograniczeń natomiast w specjalności instalacyjnej. Czy taki przypadek kwalifikuje się do praktyki? Z góry dziękuję

Dzień dobry,
Chciałbym się dowiedzieć czy można starać się o uzyskanie uprawnień hydrotechnika po ukończeniu 2 stopnia studiów o nazwie „Inżynieria morska i brzegowa”?

Witam. Proszę o ważną dla mnie inf. czy jako mgr. inż. ochrony środowiska- studia stacjonarne na Politechnice, dyplom magistra na 5.0 mam jakakolwiek możliwość zrobić uprawnienia projektowe inst. sanit. chociażby w ograniczonym zakresie.
Dzięki. Ola.

Dzień dobry,
Jeśli ukończyłem pierwszy stopień na kierunku Automatyka i Robotyka natomiast drugi stopień na kierunku Elektrotechnika mogę starać się o uprawnienia budowlane?

Dzień dobry,
Czy po ukończonych studiach na kierunku Ekologiczne Źródła Energii na Akademii Górniczo-Hutniczej (I i II stopień) można starać o którekolwiek uprawnienia budowlane? Pytam ponieważ na stronie uprawnieniabudowlane.pl nie odnalazłem nigdzie nazwy swojego kierunku, natomiast strona wydziału (www.wggios.agh.edu.pl/kandydaci/uprawnienia-i-kwalifikacje-zawodowe-absolwentow-wggios-agh#c153) mówi tak:

„Absolwenci kierunku studiów Ekologiczne Źródła Energii po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra inżyniera (tj. po ukończeniu studiów II stopnia) mogą starać się o stwierdzenie specjalistycznych uprawnień nadawanych przez Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa

Dotyczy to ograniczonych swym zakresem uprawnień budowlanych oraz sanitarnych, w tym HVAC.

Wymagana jest praktyka w zawodzie po ukończeniu studiów.

Więcej informacji na stronach:

uprawnieniabudowlane.pl/wymagane-wyksztalcenie-i-praktyka-zestawienie
uprawnieniabudowlane.pl/zakres-uprawnien-budowlanych”

Jeśli informacje ze strony wydziału są prawdziwe, to jakie konkretnie uprawnienia można uzyskać i jaka jest w takim przypadku droga ubiegania się o nie?

Pozdrawiam

Witam, w 2018 roku uzyskałem tytuł inżynieria na Polotrchnice Białostockiej na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Po obronie pracowałem w sumie przez ponad 3 lata w elektrowni Jaworzno, Elektrocieplowni Stalowa Wola oraz Elektrocieplowni Żerań w Warszawie na stanowisku inżyniera rozruchu (branża de facto sanitarna). W międzyczasie rozpocząłem studia niestacjonarne 2 stopnia na politechnice warszawskiej na kierunku Inżynieria Środowiska. W 2024 planuje obronę i aktualnie pracuję ponad pół roku w biurze projektowym. Czy za rok, po obronie oraz stażu ponad rok w biurze projektowym i udokumentowanej pracy wraz z podpisami odbytych praktyk w elektrowniach, komisja zezwoli mi zdobyć uprawnienia do projektowania sieci i instalacji sanitarnych beż ograniczeń ?
Pozdrawiam

Praktyka zawodowa zaliczana jest bo zdobyciu odpowiedniego wykształcenia lub po ukończeniu co najmniej 3 roku studiów jednolitych. Odmienną sprawą jest tutaj zakres wykonywanych obowiązków w zakładach typu elektrociepłownia. Z opisu wynika, iż nie są to roboty bezpośrednio na budowie lub przy robotach budowlanych, tak więc to może stanowić problem dla komisji kwalifikacyjnej.

Dzień dobry, czy można starać się o uprawnienia do kierowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku budownictwo, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie ?

Dzień dobry,
W marcu 2018 roku ukończyłem studia inż. (7 sem.) w spec. Elektrotechnika i Automatyka w Górnictwie na Politechnice Śląskiej, a w październiku 2019 rozpocząłem studia mgr (4 sem.) na kierunku Elektrotechnika. Proszę o odpowiedź na pytanie, od kiedy liczy mi się staż? Interesują mnie uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania bez ograniczeń. Za odpowiedź z góry dziękuję

Praktyka do uprawnień jest liczona zawsze po uzyskaniu tytułu mgr inż. lub inż. na kierunku odpowiednim dla danej specjalności uprawnień lub po ukończeniu 3 roku studiów jednolitych.

Dzień dobry, mam skończone studia inżyniera budowlanego tylko na Białorusi, czy muszę potwierdzać swoj dyplom tu w Polce, bo w przyszłości myślę o uprawnieniach

Tak, prawdodpobnie izba będzie wymagała przeprowadzenia procedury nostryfikacji dyplomu w Polsce.

Kilkanaście lat temu ukończyłam technikum drogowe. Pracuję u zarządcy infrastruktury drogowej. Jakie mam możliwości uzyskania uprawnień w ograniczonym zakresie do. Jak udokumentować odbycie praktyki?

Czy do ograniczonych uprawnień konstrukcyjno budowlanych o kubaturze do 1000m3 ,mogę wpisać elementy budynku, a nie cały do książki praktyk jak np kanały serwisowe ?Mam pełne instalacyjne ,więc biorę udział w procesie budowlanym i podbijam instalacje na budynku

Można wpisywać elementy budynku, ale najlepiej by roboty wymagały pozwolenia na budowie i był ustanowiony kierownik budowy lub robót w danej specjalności. Oczywiście dobrze byłoby aby tak nie wyglądała cała praktyka zawodowa.

Mam pytanie odnośnie specjalizacji drogowej. Jeżeli będę posiadał tytuł inżyniera budownictwa to czy mogę uzyskać uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie oraz do kierowania robotami bez ograniczeń? Jak wygląda wtedy czas praktyki w biurze a jaki czas praktyki na budowie?

1. Sesja egzaminacyjna wypada w połowie listopada i chciałabym do niego przystąpić. Termin składania papierów do końca sierpnia. Wymagany czas praktyki zawodowej będę miała w październiku. Czy istnieje możliwość zaliczenia praktyki zawodowej jeżeli mam taka sytuacje, np. poprzez dostarczenie dokumentu przed egzaminem?
2. Czy mogę jednocześnie ubiegać się o uprawniania budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń? Jaki staż muszę posiadać?

1. Można złożyć dokumenty i liczyć na to ,że izba napisze pismo z prośbą o uzupełnienie braków, a przy złożeniu nowego oświadczenia wpisać już wymaganą ilość praktyki – manewr bardzo ryzykowny i raczej nie polecany gdyż to czy komisja zaakceptuje jest kwestią indywidualną. Zawsze lepiej zapytać wcześniej w izbie na dyżurze czy jest jakakolwiek szansa, że to „przejdzie”.
2. Tak jest to możliwe, należy posiadać odpowiednią praktykę i wykształcenie do każdej ze specjalności. Wymagania można sprawdzić w naszym kalkulatorze praktyki i wykształcenia: https://uprawnieniabudowlane.pl/kalkulator-wyksztalcenia-i-praktyki/

Witam, mam pytanie.
Kończe studia mgr inż na kierunku ekologiczne źródła energii, czy mogę starać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie na Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Witam,

Aktualnie jestem inżynierem po elektrotechnice i myślę o uprawnieniach budowlanych elektrycznych bez ograniczeń. Pracuję jako projektant. Na studia drugiego stopnia chcę iść dopiero od września zaocznie. Czy w tym wypadku, aktualna praktyka będzie już wliczana w poczet wymagany do wyrobienia uprawnień? Chodzi o to, że jednocześnie studiować będę zaocznie drugi stopień studiów i robić praktykę. Moje pytanie wynika z tego, że dla mojej specjalizacji niestety by projektować bez ograniczeń potrzebuję tego magistra. 🙂

Poprawnie w tym przypadku byłoby rozpocząć praktykę po uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia , tak więc dopiero po ukończeniu studiów.

Witam.

Czy obecnie wybierając na kierunku budownictwo, specjalizację drogową, będę mógł zrobić uprawnienia konstrukcyjne?

Po każdym kierunku budownictwo ( oczywiście na renomowanej uczelni, a nie zdalnie 😉 ) można ubiegać się o uprawnienia w specjalności KB

Witam. Skończyłem studia inżynierskie I stopnia w kierunku Logistyka. Zatrudniłem się w firmie z branży budownictwa kolejowego na stanowisku Inżynier budowy, w trakcie których zrobiłem uprawnienia toromistrza. Na stanowisku Inżyniera budowy przepracowałem 2,5 roku. Na stanowisku Toromistrza pracuje już 3 lata. Łączne doświadczenie w branży to ponad 5 lat. Czy mogę się ubiegać o jakiekolwiek uprawnienia kolejowe (ograniczone / nieograniczone) do kierowania robotami?

Niestety aktualnie kierunek logistyka nie umożliwi zdobycia jakichkolwiek uprawnień budowlanych.

Dzień dobry,
w lutym tego roku uzyskałem tytuł inżyniera, chce się starać o uprawnia do kierowania i projektowania w nie ograniczonym zakresie. Będę szedł zaocznie na studia magisterskie. Czy praktyka którą zacznę przed uzyskaniem tytułu mgr. liczyła się będzie do uprawnień?

Wg. przepisów praktykę można rozpocząć m.in. po uzyskaniu tytułu zawodowego inżyniera tak więc istnieje szansa na zaliczenie takiej praktyki. Oczywiście muszą być spełnione wszystkie pozostałe warunki jak odpowiedni zakres praktyki oraz jej kierownik.

Czy na stanowisku Junior Project Manager i doświadczeniu na budowie 3 lata, można się ubiegać o uprawnienia budowlane bez ograniczeń? Dodatkowo inżynier po inżynierii środowiska

Junior Project Manager to stanowisko związane bardziej z zarządzaniem i finansami oraz formalnościami a nie bezpośrednio związane z kierowaniem robotami budowlanymi. Tak więc w tym wypadku takie stanowisko może okazać się nieodpowiednie.

Ukończyłem studia I Stopnia Zarządzanie na Politechnice specjalność BHP
Wcześniej pracowałem 4 lata na stanowisku Brygadzista ds. ogólnobudowlanych. Po ukończeniu politechniki pracowałem 5 lat jako inżynier budowy. Jeśli ukończę technikum budowlane, to będę potrzebował jeszcze praktyki do zdobycia uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie?

Po technikum do uprawnień ograniczonych wykonawczych potrzebne 4 lata praktyki zawodowej.

Posiadajac magistra z elektrotechniki oraz posiadając staż 18 miesięcy pracy jako monter instalacji teletechnicznych oraz 12 miesięcy jako elektromonter na budowie będę mógł ubiegać się o uprawnienia budowlane do kierowania i projektowania bez ograniczeń w zakresie instalacji elektrycznych wtedy gdy zdobędę jeszcze conajmniej 1 rok stażu pracy w biurze projektowym albo jako inżynier przy kierowaniu robotami i pracownikami?

Niestety monter i elektromonter to praca fizyczna. Do praktyki potrzebne są obowiązki związane z nadzorem oraz kierowaniem pracami wykonując obowiązki analogiczne jaki kierownik budowy lub robót.

Ukończyłem technikum budowlane, wraz z wszystkimi kwalifikacjami, tzn. Bd.29 wykonywanie i kontrolowanie robot konstrukcyjno budowlanych / Bd.30 organizacja i kontrola robot budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Po technikum podjąłęm prace jako asystent kierownika budowy w firmie deweloperskiej przy budowie bloków, oraz studia zaoczne na kierunku budownictwo.

Czy w tym przypadku po ukończeniu magisterki mogę się ubiegać o uprawnienia budowlane jeżeli mam już przepracowane 2lata na budowie.
Oraz kieruję pytanie czy praca jako kontroler jakosci przy produkcji prefabrykatów/ modułow zalicza się do praktyki budowlanej.

Tytuł technika budownictwa umożliwia ubieganie się jedynie o ograniczone uprawnienia wykonawcze. Po ukończeniu studiów na odpowiednim kierunku będzie można ubiegać się o uprawnienia bez ograniczeń. Praktykę zawodową do uprawnień BO także można odbywać dopiero po ich ukończeniu.
Wykonywanie i nadzór nad prefabrykacją można zaliczyć do praktyki tylko jeżeli odbywa się to bezpośrednio na budowie.

Dzień dobry,
W 2019 skończyłem technikum i uzyskałem tytuł technik elektryk. Od tego czasu studiuje elektrotechnikę i pracuję na budowie. Mam 2 lata doświadczenia jako elektromonter potwierdzoną umową o pracę. Teraz pracuję jako elektromonter ale na umowie zlecenie. Czy forma zatrudnienia wpływa na staż potrzebny do uzyskania uprawnień budowlanych?

Czy dopiero po skończeniu 3 roku studiów na politechnice zaczyna się liczyć mój staż potrzebny do uzyskania uprawnień budowlanych?

Umowa o pracę jak i zlecenie są akceptowane. Natomiast wykonywanie obowiązków elektromontera będzie ciężko zaliczyć do praktyki zawodowej, gdyż tutaj bardziej istotne jest kierowanie pracami i zarządzanie pracownikami oraz procesami budowlanymi. Tak więc na to zwracamy uwagę. A praktyka w tym wypadku po uzyskaniu tytułu zawodowego na odpowiednim kierunku.

Witam,
Jestem zatrudniony firmie na stanowisku Kierownik Kontraktu.
Czy takie stanowisko będzie akceptowane przy złożenia dokumentów na uprawnieni?
W jaki sposób należy poświadczyć na jakim stanowisku było się zatrudnionym w firmie?

Niestety takie stanowisko nie będzie odpowiednie, gdyż nie jest związane bezpośrednio z kierowaniem robotami budowlanymi i organizacja prac, a bardziej z zarządzaniem, administrowaniem oraz finansami.

Dzień dobry,
Od jakiegoś czasu interesuje mnie uzyskanie uprawnień budowlanych, jednak chciałbym dowiedzieć się, czy byłbym w stanie je w ogóle uzyskać przy obecnym poziomie wykształcenia i doświadczenia. Otóż sprawa wygląda w ten sposób, że ukończyłem szkołę jako technik elektronik o specjalizacji automatyki przemysłowej z pozytywnie uzyskaną kwalifikacją, jednak od momentu ukończenia szkoły pracuję na stanowisku elektromontera i obecnie mam ponad 6 lat praktyki związanej z tym zawodem. Czy istnieje możliwość do uzyskania uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie uwzględniając taki przebieg sytuacji??
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.

Czy nazwa stanowiska pracy na jakim pracuje ma znaczenie, tzn. pracuje na budowie ale nie jestem zatrudniony na stanowisku inżyniera budowy tylko na stanowisku koordynatora realizacji projektu? jak wpisać to w załączniku do oświadczenia potwierdzającego praktykę.

Tak generalnie nazwa stanowiska ma znaczenie, gdyż powinna odzwierciedlać zakres obowiązków jaki się wykonuje.
Jeżeli będzie inna niż ta preferowana ( inżynier budowy dla praktyki wykonawczej ) to oczywiście nie przekreśla takiej praktyki ale może wzbudzić podejrzenia komisji oraz np. spowodować konieczność dodatkowych wyjaśnień.

Witam
Pracuje na stanowisku inżynier budowy od 7 lat. 04.2022 obroniłem tytuł inż. budownictwa, czy praktyka zawodowa potrzebna do uprawnień liczy się dopiero od dnia uzyskania dyplomu czy wcześniejsza praca też może zaliczona na poczet praktyki?

Tak, praktykę liczymy od daty uzyskania tytułu zawodowego lub po ukończeniu 3 roku studiów ( przy studiach 5 letnich)

Szanowni Państwo,
Zatrudniony jestem na stanowisko „inspektor nadzoru” u jednego z największych Operatorów Dystrybucyjnych w Polsce. Zwracam się do Państwa z pytaniem: czy mogę przystąpić do uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych? Zgodnie z pełnioną funkcją w umowach na wykonanie robót budowlanych z wykonawcą wpisany jestem jako osoba prowadząca umowę/budowę.
Jednym z najważniejszych zadań należących do mnie jest reprezentowanie inwestora na placu budowy poprzez: – przekazanie placu budowy; – sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową i zawartą umową; – współpracę z gestorami infrastruktury oraz terenowymi organami administracji państwowej; – kontrolę jakości wykonanych robót oraz uczestniczenie we wszelkich decyzjach dotyczących budowy zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz aktualnie obowiązującymi przepisami; – przechodzenie do protokolarnych odbiorów robót budowlanych jako osoba uczestnicząca przy komisji odbiorowej. Jestem po kierunku elektrotechnika (mgr inż.), staż pracy 2,5 roku.
Serdecznie dziękuję za pomoc.

Dzień dobry
Posiadam praktykę 2-letnią na budowie ale odbyła się w 2010 roku .Czy mogę złożyć dziennik praktyk z tak daleko odbytą praktyką .
pozdrawiam Tomek

Nie ma w tym zakresie ograniczeń czasowych. Jeżeli pozostałe elementy praktyki są odpowiednie to praktykę powinno udać się zaliczyć.

Dzień dobry,
czy pracując na budowie jako Inżynier Przygotowania Produkcji można się ubiegać o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej?

Należy odbywać praktykę bezpośrednio na terenie budowy, przy wykonywaniu robót budowlanych.

Dzień dobry,
posiadam wykształcenie Inżynier Budownictwa, 4 lata pracowałem w laboratorium budowlanym na kontraktach GDDKiA, 2 lata jako Inżynier Materiałowy (od miesiąca młodszy technolog) na kontrakcie PLK.
Czy z takim doświadczeniem i stanowiskiem mogę ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami?

Prace w laboratorium i technologa raczej nie będą zaliczone do praktyki zawodowej. Tutaj potrzeba praktyki przy wykonywaniu obowiązków bezpośrednio na budowie, przy nadzorowaniu robót budowlanych pod nadzorem kierownika praktyki z odpowiednimi uprawnieniami.

Witam
Mam ukończone technikum elektryczne i posiadam dyplom technika elektryka. Chciałbym zdobyć uprawnienia w ograniczonym zakresie.
Czy pracę w PKP PLK jako zarządcy infrastruktury kolejowej – sieć trakcyjna, instalacje w budynkach, oswietlenie zewnetrzne, EOR, można traktować jako praktykę? Jeszcze dodam że jestem zatrudniony na stanowisku diagnosty ds. energetyki i nadzoruję pracę firm zewnetrznych – utrzymanie i budowę nowych w/w urządzeń energetycznych.

Pytanie zasadnicze czy wykonywane są w ramach tych prac roboty budowlane, na które potrzeba dziennika budowy? Czy jest powołany kierownik budowy/robót z odpowiednimi uprawnieniami, który mógłby taką praktykę nadzorować.
Bieżące naprawy, konserwacje i prace utrzymaniowe nie będą mogły zostać zaliczone do praktyki.

Czy czas praktyki liczy się od zawiadomienia kierownika budowy o rozpoczęciu robót budowlanych do zawiadomienia o ukończeniu budowy?
Czy od zawiadomienia kierownika budowy o rozpoczęciu robót budowlanych do ostatniego dnia wskazania daty o zakończeniu prac budowlanych?
Jak to jest?

Najbezpieczniej jest stosować ramy czasowe możliwe do udokumentowania czyli te formalnie potwierdzone dokumentami.

Cześć
Ukończyłem 5 letnie studia (mgr inż) o specjakizacji eksploatacja siłowni okretowych na wydziale mechanicznym Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Chciałbym uzyskac uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi: Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Odpowiednie doświadczenie posiadam.
Pozdr

Witam,
Czy posiadając uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie można ubiegać się o uprawnienia w zakresie nieograniczonym? Jeśli tak, to w jaki sposób? Jakie kryteria należy spełnić?

Oczywiście, że tak. Warunkiem jest zdobycie odpowiedniego wykształcenia dla uprawnień bez ograniczeń. Jeżeli praktyka była już obyta pod kierownictwem osoby z pełnymi uprawnieniami to istnieje szansa, że zostanie ona już zaliczona i nie trzeba odbywać jej ponownie.

Witam,
ukończyłam studia II stopnia na kierunku Architektura i Urbanistyka. Od pewnego czasu pracuję w biurze projektującym drogi. Czy po nabyciu praktyki będę mogła ubiegać się o uprawnienia drogowe, czy muszę mieć dodatkowo wykształcenie w tym kierunku?

Witam,
czy po ukończeniu studiów inżynierskich na kierunku: Inżynieria Ochrony Środowiska Naturalnego, będę spełniać wymagania określone dla Specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami?

Nazwa tego kierunku nie figuruje na liście odpowiednich w rozporządzeniu. Będzie to indywidualna decyzja komisji kwalifikacyjnej. Lepiej zapytać bezpośrednio w izbie gdyż jest tutaj duże ryzyko.

Witam,
czy można zdobyć uprawnienia budowlane po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn?

Jeśli tak, to o jakie uprawnienia budowlane mogę się ubiegać?

Dodam, iż pomimo ukończenia studiów I stopnia MiBM, pracowałem przez ponad 10lat na stanowisku specjalisty ds. konstrukcyjnych / technologa w firmie budowlanej, obecnie dalej pracuję w tej firmie lecz na stanowisku specjalisty ds. reklamacji i roszczeń.

Pozdrawiam
Adam

Niestety kierunek Mechanika i budowa maszyn nie umożliwi zdobycie jakichkolwiek uprawnień budowlanych. Doświadczenie zawodowe w tym wypadku też nie pomoże gdyż warunek odpowiedniego wykształcenia jest konieczny.

Proszę o informację, bo jestem w temacie noga. Chcę wnioskować o wydanie książki praktyki w izbie mazowieckiej. Na stronie izby mazowieckiej nie mogę znaleźć żadnego wniosku o wydanie i opieczętowanie książki. Jak to formalnie załatwić?

Książka praktyki nie obowiązuje od 2014 roku, to pewnie jest przyczyna 😉 Proszę przeczytać

Dzień dobry, ukończyłam studia budowlane(Budownictwo- specjalność konstrukcje inżynierskie i budowlane) pracuje 3lata w biurze projektowym. Wiem że muszę jeszcze mieć praktykę na budowie. Czy będąc w biurze na umowę o pracę ta praktyka zawodowa będzie wliczana? Oczywiście jestem wpisana w tabelkach projektów które wykonywałam.

Jeżeli mówimy o praktyce projektowej to powinna zostać zaliczona jeżeli jej zakres będzie odpowiadał zakresowi specjalności o jakie się ubiegasz i będzie nadzorowana przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Mam ukończone studia inżynieria środowiska I i II w zakresie urządzeń i instalacji sanitarnych. Prowadzę swoją działalność gospodarczą ok. 15, lat która głownie zajmuje się budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Czy prowadzenie takiej działalności może być uznane za praktykę?

Na pierwszy rzut oka zakres wydaje się za mały. Pytanie czy te roboty wymagają pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, czy jest ustanowiony kierownik budowy?

Witam
Czy po ukończeniu kierunku Elektrotechnika, specjalność Elektroautomatyka II st. można by przystąpić do Uprawnień budowlanych elektrycznych bez ograniczeń w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi?
Pozdrawiam

Witam,
Jeśli dobrze rozumiem, do zrobienia upr. budowlanych bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami elektrycznymi wystarczy sam inżynier oraz 3 lata praktyki nie muszę robić mgr?

Jestem zainteresowana podjęciem studiów zaocznych II stopnia na kierunku budownictwo. Studia pierwszego stopnia ukończyłam z tytułem inżyniera architekta na kierunku Architektura. Od ponad roku pracuję na budowie. Czy będę mogła ubiegać się o uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń?

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznychkomentarz:

Witam,
Chciałbym podejść do egzaminu na uprawnienia do kierowania robotami oraz projektowania – Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Mam ukończone w 2019 roku studia I stopnia kier. Elektrotechnika, na ten moment kończę studia II stopnia na tym samym kierunku. Wiem, że przy studiach inżynierskich praktyki liczą się od ukończenia 3 roku studiów (posiadam zaświadczenie z uczelni), zaś obronę mam w czerwcu (zakładam że pozytywnie). Do egzaminu na jesień licząc 3 lata praktyki brakuje mi 28 tygodni (przez wolne i urlopy). Teraz pytanie moje brzmi czy po obronie magisterki wymagany czas mi się skróci oraz będzie obowiązywała krótsza praktyka – wykonywana podczas studiowania mgr aby podejść do uprawnień w tym roku.
Ponadto po inżynierce mogę zrobić uprawnienia projektowe w ograniczonym zakresie, lecz jak się ma do tego magister, czy tutaj czas praktyk ulegnie skróceniu i zaliczą mi się praktyki podczas studiowania II stopnia oraz czy będę mógł zdawać od razu po obronie (praktykę mam) czy należy liczyć czas praktyk od ukończenia mgr

W przypadku studiów dwustopniowych bardziej odpowiedni termin rozpoczęcia praktyki to obrona inżyniera, po 3 roku liczy się w przypadku studiów 5 letnich. Do uprawnień projektowych zalicza się już praktyka wykonawcza na budowie z wcześniej zdobytych uprawnień wykonawczych.

Witam,
obecie odbywam praktykę budowlaną, finalnie chcialabym ubiegać się o uprawnienia architektoniczne do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń.
Moje pytania odnosi się:
1) Czy praktyka budowlana w teorii trwająca 1,5 roku na papierze ma być rownież udokumentowana w takim okresie czasu ? (czy rok praktyk to to samo co rok kalenadrzowy, bo np w specjalności architektonicznej rok praktyk=2 lata na budowie, jak jest w tym przypadku)?
2) CZy mogę jednocześnie robić obie praktyki ?
Dziękuję za odpowiedź

Czas praktyki powinien być równoważny z faktycznym okresem jej odbywania, po odliczeniu dłuższych przerw urlopów itp.
Można odbywać praktykę projektową i na budowie jednocześnie ale czas praktyki powinien być wpisany z rozsądkiem. tzn 2 x 8 godzin dziennie nie przejdzie 😉

Witam, posiadam tytuł technika budownictwa i od prawie 10 lat prowadzę firmę budowlaną. Czy można ten czas jakoś zaliczyć do praktyki?

Można w tym wypadku ubiegać się o ograniczone uprawnienia wykonawcze pod warunkiem że praktyka była nadzorowane przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Witam, czy praktykę zawodową może podpisać mi osoba stopniem naukowym niższym niż mój, lecz z uprawnieniami wydanymi przed nowelizacjami ( bez ograniczeń projektowe i wykonawcze)?

Tytuł naukowy nie ma znaczenia przy uprawnieniach – istotny jest rodzaj i specjalność.

Dzień dobry,

czy można zdobyć uprawnienia budowlane nie będąc mgr inż., a jedynie mgr? Dodam, że tytuł inżyniera zdobyłem na kierunku geodezja i kartografia.

Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za informację!

Przepisy precyzują ukończenie studiów II stopnia na jednym z kierunków wskazanych w rozporządzeniu, tak więc jest taka możliwość. Niekiedy jednak komisja kwalifikacyjna „wnika” w wykształcenie na I stopniu studiów, ale to już nie do końca wiadomo na jakiej podstawie.

Witam,
Aktualnie skończyłem studia mgr inż. budownictwa , pracuje w firmie projektowej i moje pytania są takie:
1) czy do uprawnień projektowych po zmianie przepisów liczy się opracowywanie i projektów PAB PT i PW czy jest tu jakieś ograniczenie?
2) czy pracując na etat w firmie projektowej mogę zaliczać równocześnie praktykę na budowie, na podstawię umowy zlecenia? tak powiedzmy dodatkowo 4h dziennie poza moimi 8h
3) jeżeli moja firma ma wielu projektantów to czy zestawienia zbiorcze muszą być uzupełniane na jednego projektanta czy muszą być podzielone i na każdą inwestycje i na każdego projektanta, który ją prowadzi?

1/ dla uprawnień projektowych najbezpieczniej jedynie PB
2/ Jest taka możliwość do 4 h na dzień,
3/ Każdy wpisuje w zestawieniu to czym on się zajmował i potwierdza ten projektant który faktycznie praktykę nadzorował.

Pracuję w rodzinnej firmie instalacyjnej od 8 lat, początkowo jako monter a od około 4 lat prowadzę budowy prawie w pełnym zakresie oprócz wpisów do dziennika, zawsze pod nadzorem kierownika robót do kierowania robotami sanitarnymi bez ograniczeń, w tym roku kończę inżynierię środowiska, jak dobrze pójdzie i się obronię to uzyskam dyplom inżyniera.
Czy praktyka którą odbyłem do tej pory będzie wliczać się do 3 letniej praktyki zawodowej ?

W takim wypadku praktyka może zostać zaliczona po zdobyciu tytułu zawodowego, jeżeli wcześniej nie było odpowiedniego wykształcenia.

Witam, mam tytuł magistra inżyniera budownictwa. Czy praktyka odbyta w biurze projektowym może pokrywać się z praktyką na budowie? Mam na myśli pracę na pełen etat w biurze plus wolontariat półetatowy na budowie równocześnie. Z góry dziękuję za odpowiedź.

To już troszkę ryzykowne, szczególnie w przypadku wolontariatu ( najwięcej nadużyć )

Dzień dobry, jeżeli mam ukończone studia II stopnia na wydziale inżynierii środowiska, a moją specjalnością jest Inżynieria odnawialnych źródeł energii to czy mogę ubiegać się o uprawnienia budowlane specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych? Bądź pozwolenia specjalność w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych?

Dzień dobry,
Czy po przepracowaniu 1,5 roku przy Inwestycjach związanych wyłącznie z budową sieci wod-kan mam możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń?

To już indywidualna decyzja komisji kwalifikacyjnej czy uzna taki zakres praktyki za odpowiednio szeroki dla uprawnień sanitarnych. Niestety nie da się udzielić bardziej szczegółowej odpowiedzi.

Mam ukońcozne studia drugiego stopnia na kierunku IŚ. Posiadam roczną praktykę przy sporządzaniu projektów. Przez ponad 4 lata pracuje w przedsiębiorstwie wod-kan zajmując się odbiorami, nadzorem inwestycji sieciowych, uzgodnieniami dokumentacji projektowych etc. Pierwsze 3 lata na stanowisku specjalisty ds wod-kan – bark pracownika w firmie posiadającego uprawnienia budowlane oraz ponad rok na stanowisku mistrza ds gosp wod-kan – jest pracownik w firmie z aktualnymi uprawnieniami ale w innym dziale na niezależnym stanowisku poza ZWiK. Co w takiej sytuacji z udokumentowaniem półtorarocznej praktyki na budowie? Czy moje doświadczenie jakkolwiek może się w to wliczać?

Praktyka wykonawcza powinna dotyczyć wykonywania czynności kierownika budowy lub robót bezpośrednio na terenie budowy lub przy robotach budowlanych. Z tego co Nam wiadomo praktykę w przedsiębiorstwach wod-kan izby traktują bardziej jako nadzór inwestorski, a tego już zaliczyć do praktyki nie można.
Najprościej odbyć praktykę pod kierownikiem robót, które aktualne wykonuje się dla zakładu, jeżeli takie są.

Czy np. dwie roboty wykonywane w jednym czasie (obie trwające 2 miesiące) należy traktować jako 2 miesiące, czy 4?

To może zależeć od tego w jakiej formie wykonywana jest praktyka, ale generalnie jeżeli w ramach tego samego etatu to 2 miesiące.

Praktyka nie powinna być uznana. Wymagana jest praktyka bezpośrednio na budowie – funkcja inżyniera budowy pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy lub kierownika robót w branży instalacyjno-sanitarnej.

Czy czas praktyki liczy się od zawiadomienia kierownika budowy o rozpoczęciu robót budowlanych do zawiadomienia o ukończeniu budowy?
Czy od zawiadomienia kierownika budowy o rozpoczęciu robót budowlanych do ostatniego dnia wskazania daty o zakończeniu prac budowlanych?
Jak to jest?

Witam, czy mając tytuł inżyniera można ubiegać się o uprawienia projektowe bez ograniczeń w zakresie sieci i instalacji elektrycznych?
Patrząc na wymagania załączone na tej stronie nie ma możliwości, a znam osoby, które posiadają w.w tytuł i posiadają uprawienia projektowe. Mógłby prosić o rozjaśnienie tego tematu?

Aktualnie takiej możliwości nie ma, natomiast w przeszłości była. Niektóre osoby z naprawdę „starymi” uprawnieniami posiadają nawet uprawnienia do wszystkiego. Niestety ich zakres jest inny niż ten niż obecnie.

Witam, czy po kierunku Gospodarka Przestrzenna można ubiegać się o uprawnienia konstrukcyjno – budowlane w ograniczonym zakresie do kierowania robotami?

Witam,
Ukończyłem studia I stopnia na kierunku Inżynieria Naftowa i Gazownicza (Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH), aktualnie pracuje na stanowisku inżynier budowy przy budowie sieci gazowych. Czy po odbyciu 3 letniej praktyki mogę się ubiegać o uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń – Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ?

Kierunek Inżynieria Naftowa i Gazownicza nie jest niestety bezpośrednio wymieniony w rozporządzeniu, aczkolwiek bardzo powiązany z kierunkiem Wiertnictwo Nafty i Gazu. Tak więc takie studnia powinny umożliwić zdobycie uprawnień w specjalności instalacyjnej sanitarnej. ( o czym nawet informuje AGH w prospekcie)

Czy to oznacza, że uznanie takiego wykształcenia i dopuszczenie do egzaminu zależeć będzie od komisji kwalifikacyjnej ?

Jeżeli dany kierunek nie jest bezpośrednio wymieniony w rozporządzeniu do decyzję o jego kwalifikacji może podjąć komisja kwalifikacyjna. Warto zapytać w miejscu swojego zamieszkania.

Witam, skończyłem studia drugiego stopnia w lipcu 2021r na kierunku budownictwo (specjalność technologia i organizacja budownictwa ), staram się uzyskać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Moje pytanie brzmi czy jeżeli pracuje na stanowisku inżyniera budowy od czasu ukończenia studiów inżynierskich do dnia dzisiejszego bez przerw, to czy praktyka zostanie mi zaliczona ? Głównie chodzi mi o praktykę podczas robienia studiów magisterskich (studia te robiłem zaocznie ).
Dodam jeszcze, że od 05.2020 roku do 08.2021 roku miałem umowe zlecenie, a od września 2021r mam umowe o prace.

Studia na kierunku budownictwo są odpowiednie dla uprawnień w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Praktykę zawodową można rozpocząć najwcześniej po ukończeniu studiów I stopnia co w tym przypadku zostało zrobione, tak więc pod tym względem nie powinno być problemów.
Oczywiście pomijamy to pozostałe kwestie związane z kierownikiem praktyki, zakresem obowiązków itp.
Rodzaj umowy ma niewielkie znaczenie dla praktyki zawodowej, istotne by móc ją jedynie udokumentować.

Dzień dobry,
Czy mając ukończone studia I st. na kierunku elektronika i telekomunikacja oraz będąc teraz na studiach II st. na kierunku elektrotechnika. Będę mógł:
1. Ubiegać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie elektrotechniki?
2. Ubiegać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie telekomunikacji?
3. Jeśli tak to czy będąc teraz na studiach drugiego stopnia mogę rozpocząć praktykę zawodową do jednych lub drugich uprawnień?

Dziękuję i pozdrawiam

1. nie ma uprawnień budowlanych w zakresie elektrotechniki. Są uprawnienia elektryczne bądź telekomunikacyjne. uprawnienia budowlane rodzaje
2. Elektronika lub elektronika i telekomunikacja są odpowiednie dla ubiegania się o uprawnienia budowlane telekomunikacyjne. Szczegóły w kalkulatorze uprawnień
3. Kierunek elektroniczna i telekomunikacja jest odpowiedni dla uprawnień bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej więc praktykę można rozpoczynać już po I stopniu. W przypadku uprawnień elektrycznych ten kierunek jest odpowiedni tylko dla uprawnień elektrycznych wykonawczych w ograniczonym zakresie.

Ok, dziękuję. Sprawa z telekomunikacji jest rozwiązana.

Ale w przypadku uprawnień elektrycznych wymagane są studia II st. z elektrotechniki, które teraz realizuję. Natomiast studia I st. mam z elektroniki i telekomunikacji. Czyli ukończenie studiów magisterskich z elektrotechniki nie pozwoli mi ubiegać się o uprawnienia elektryczne bez ograniczeń?

Ukończenie II stopnia elektrotechniki także umożliwi ubieganie się o uprawnienia elektryczne bez ograniczeń. Z tym, że z praktyką należy wówczas poczekać do ich ukończenia jeżeli I stopnień studiów jest odpowiedni jedynie dla uprawnień ograniczonych.

Dzień dobry.
Czy jest możliwość udokumentowania praktyki wykonawczej np. poprzez odbycie stażu? Mowa już o okresie po studiach. Czy jest to weryfikowane w jakikolwiek sposób? Załóżmy, że pracuję na UOP w pewnej firmie niezwiązanej z uprawnieniami, ale np. po godzinach lub w wybranych przeze mnie dniach nabywam praktykę wykonawczą, ale w formie stażu w danej firmie. Czy weryfikowane są umowy, potwierdzenia, czy pieczątka i podpis kierownika wystarcza w takim przypadku. Z góry dziękuję za pomoc.

Tak większość izb wymagana umowy na podstawie, której została odbyta praktyka zawodowa. Jeżeli coś wzbudzi podejrzenia komisji mogą drążyć głębiej wymagając dodatkowych dokumentów np. od organu architektoniczno-budowlanego, inwestora itp.

Witam!
Ukończyłam studia na kierunku Inżynieria Środowiska I i II stopnia. Od niedawna pracuje na stanowisku młodszy specjalista ds. kalkulacji instalacji sanitarnych, czy czas który przepracuje na podanym stanowisku zostanie wliczony do praktyki zawodowej?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam.

Nie wchodząc w szczegóły nazwa stanowiska nie wydaje się odpowiednia aby wykonywane obowiązki mogły zostać uznane jako odpowiednie do praktyki zawodowej. Nawet jeżeli posiadane wykształcenie będzie odpowiednie do planowanej specjalności uprawnień budowlanych.

Witam serdecznie,
Moje pytanie dotyczy również momentu rozpoczęcia praktyki. Będąc już Technikiem Budownictwa rozpocząłem praktykę zawodową na budowie. Kończąc pierwszy stopień studiów będę miał ponad 4 lata praktyki na budowie a więc spełnię wymagania dotyczące praktyki i wykształcenia, czy to oznacza, że będę mógł ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń? Czy moment od którego mogę liczyć praktykę do tych uprawnień to moment, w którym ukończę pierwszy stopień studiów?

Przepisy nie regulują bezpośrednio tej kwestii więc to będzie indywidualna decyzja komisji kwalifikacyjnej. Natomiast w tym wypadku raczej powinno się liczyć praktykę od momentu uzyskania odpowiedniego wykształcenia.
Natomiast można podejść do tego w następujący sposób:
1/ posiadając praktykę 4 letnią po technikum ubiegamy się o uprawnienia wykonawcze ograniczone.
2/ po zdobyciu odpowiedniego wykształcenia tytuł inżyniera można ubiegać się o uprawnienia bez ograniczeń w tej samej specjalności. Nie ma wówczas potrzeby powtórnego odbywania praktyki ( oczywiście pod warunkiem, iż pierwotną praktykę będzie nadzorować osoba z uprawnieniami bez ograniczeń. )

Dzień dobry,
Chciałbym zrobić uprawnienia bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym.
Ukończyłem studia inżynierskie i magisterskie na kierunku Automatyka i Robotyka – jest to kierunek pokrewny.
– czy możliwe jest uzyskanie odstępstwa i zakwalifikowanie kierunku do kierunku odpowiedniego? (zakładam że nie)
– w jaki sposób po uzyskaniu uprawnień „bez ograniczeń w ograniczonym zakresie” możliwe jest podniesienie kwalifikacji do uprawnień „bez ograniczeń”? czy np. po ukończeniu odpowiednich studiów musiałbym ponownie przystąpić do egzaminu? czy możliwy jest inny sposób?

Dodam tylko, że w mojej opinii kierunek już dawno powinien zostać dodany do kierunków odpowiednich tym bardziej widząc jak bardzo branża srk zmierza w kierunku automatyzacji i sterowania z użyciem komputerowych systemów.

Pozdrawiam
Marcin

Aktualnie kwalifikacja odbywa się poprzez stwierdzenie zgodności kierunku z tym wymienionym w rozporządzeniu. Oczywiście jest możliwość indywidualnej interpretacji przez komisję ale zwykle kończy się to odmową. Oraz oczywiście decyzja dopiero po złożeniu wniosku i dokumentów, a to już realne koszty.
Po zdobyciu uprawnień w ograniczonym zakresie można ubiegać się o uprawnienia bez ograniczeń np po uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia. Jeżeli praktykę zawodową będzie nadzorowała osoba z uprawnieniami bez ograniczeń, to nie będzie potrzeby powtarzania praktyki zawodowej w takim wypadku.

Witam, studiuje budownictwo w UK z tzw. Year in Industry czyli odbywam roczna praktyke po drugim roku studiow. Czy taka praktyka nie zostanie uznana?

Praktyka do uprawnień budowlanych w Polsce może być zaliczana najwcześniej po ukończeniu 3 roku studiów na odpowiednim kierunku. Więc taka praktyka z dużym prawdopodobieństwem nie zostanie zaliczona przez PIIB.
Dodatkowo pozostaje kwestia uznania wykształcenia zdobytego za granicą.
Polecamy kontakt bezpośrednio z izbą inżynierów gdyż w takich wypadkach zwykle są problemy z kwalifikacją.

Witam, będąc na kierunku I stopnia energetyka o specjalności elektroenergetyka od którego roku nauki mogę się starać o uprawnienia budowlane tak aby praktyka się liczyła? Oczywiście zakładając kontynuację nauki na kierunku II stopnia – elektrotechnika. Mowa oczywiście o uprawnieniach elektrycznych w nieograniczonym zakresie, najbardziej zależy mi na projektowych.
Pozdrawiam

Standardowo praktykę zawodową rozpoczynamy po ukończeniu studiów na odpowiednim kierunku I lub II stopnia, ewentualnie po 3 roku studiów dla studiów jednolitych.
W tym przypadku po ukończeniu energetyki można ubiegać się o uprawnienia wykonawcze ograniczone w zakresie elektrycznym: https://uprawnieniabudowlane.pl/kalkulator-specjalnosci-uprawnien/
Jeżeli praktykę będzie nadzorować osoba z uprawnieniami bez ograniczeń to nie będzie potrzeby powtarzać jej przy ubieganiu się o uprawnienia niegraniczone.

Ukończenie elektrotechniki niestety pozwoli jedynie na ubieganie się o uprawnienia projektowe elektryczne w ograniczonym zakresie. Tak więc warto zastanowić się nad innym odpowiednim kierunkiem studiów.

Z tego co czytałem to właśnie po elektrotechnice na II stopniu można starać się o uprawnienia budowlane elektryczno-energetyczne nieograniczone i to niezależnie od specjalizacji na tymże kierunku. ”Aby uzyskać uprawnienia budowlane elektryczne do projektowania bez ograniczeń należy ukończyć studia drugiego stopnia na jednym z kierunków: elektrotechnika, inżynieria elektryczna lub elektroenergetyka.” .

Czy w takim razie zaczynajac praktykę po trzecim roku studiów na kierunku Energetyka o specjalnosci elektroenergetyka z zamiarem kontynuacji na kierunku II stopnia – elektrotechnika – ten rok, czy więcej praktyki odbytej zanim skończe studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika liczyłyby się?

Prosiłbym o wyjaśnienie, ponieważ uzyskana odpowiedź, trochę nie zgadza się z tym, co czytałem, jeżeli to ja czegoś nie rozumiem, to oczywiście przepraszam, ale póki co jest to dla mnie niejasne.

Druga część odpowiedzi miała odnosić się do kierunku Energetyka.
Przepraszamy, oczywiście po kierunku elektrotechnika będzie możliwość ubiegania się o nieograniczone uprawnienia elektryczne projektowe.

Dzień dobry, czy jako inż. makrokierunku materiały współczesnych technologii oraz mgr. kierunku prawnego oraz jednocześnie posiadając aktualnie 7 letnie doświadczenie w realizacji zadań dla GDDKiA z ramienia Generalnego Wykonawcy (Technolog Kontraktu) mogę starać się o jakiekolwiek uprawnienia?

Dzień dobry,
Skończyłem studia 1 stopnia kierunek Informatyka, odbyłem praktykę na budowie ponad 3 lata, którą poświadczyła osoba z uprawnieniami do kierowania bez ograniczeń. Zdobyłem uprawnienia do kierowania ograniczone w telekomunikacji. Obecnie kończę studia 2 stopnia kier. Elektronika i telekomunikacja i zamierzam się starać o uprawnienia do projektowania i kierowania bez ograniczeń. Praktykę na budowie mam zaliczoną poprzednią to wiem, muszę odbyć praktykę projektową, czy tą praktykę musi mi poświadczyć osoba z uprawnieniami bez ograniczeń do projektowania czy do projektowania i kierowania? Dziękuję za informację. Pozdrawiam

Z tytułem technik budownictwa można ubiegać się o ograniczone uprawnienia wykonawcze np. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Konieczne będzie odbycie 4 lat praktyki zawodowej.
Z takim wykształceniem można także ubiegać się o inne specjalności uprawnień wykonawczych ograniczonych. Proszę skorzystać z naszego kalkulatora specjalności uprawnień

Dzień dobry,
Mam dwa pytania:
1. Posiadam wykształcenie średnie ogólne (liceum), dyplom mistrza murarza, firma, w której pracuje zajmuje się głównie pracami wykończeniowymi (sucha zabudowa, układanie płytek, malowanie) – czy mogę ubiegać się o uprawnienia w ograniczonym zakresie? jest realna szansa na pozytywne przejście etapu kwalifikacji?
2. Jakie stanowisko należy mieć na umowie o pracę w celu odbycia praktyki zawodowej i pozytywnego przejścia etapu kwalifikacji?

Z góry dziękuję za szybką odpowiedź. Pozdrawiam

Dzień dobry,

jestem absolwentem gospodarki przestrzennej (stopień inżynier) na Politechnice Krakowskiej. Nasz kierunek różnił się w porównaniu do innych uczelni. Gospodarka przestrzenna była miedzywydzialowa (Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Lądowej oraz Wydział Architektury). Mieliśmy dużo zagadnień związanych z urbanistyka, budownictwem oraz transportem. Od roku pracuje w biurze projektowym. Firma zajmuje się projektowaniem oraz budowaniem domów jednorodzinnych. Chciałbym zdobyć uprawawnienia budowlane. Czy jest to możliwe po takim wykształceniu i praktyce, jeżeli zdobędę doświadczenie powyżej 2 lat?
Pozdrawiam

Jeżeli pytanie dotyczy uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej to IARP akceptuje jedynie wykształcenie na kierunkach architektura lub architektura i urbanistyka.

Dzień dobry, kończę trzeci rok na kierunku Budownictwo studia zaoczne, w jaki sposób mogę zacząć „zbierać” praktykę zawodową? Pracuję na umowę o pracę jako inżynier budowy, mam nad sobą kierownika z odpowiednimi uprawnieniami, muszę prowadzić jakąś ewidencje robót przy jakich uczestniczyłem, pozdrawiam

Czy będąc zatrudnionym na stanowisku specjalisty ds. inwestycji mogę realizowac praktykę zawodową pod kierunkiem osoby z odpowiednimi uprawnieniami? czy osoba ta musi być pracownikiem tej samej firmy ?

Stanowisko specjalista ds inwestycji jest często kojarzone z wykonywaniem zadań z zakresu nadzoru inwestorskiego, które to nie mogą być zaliczane do praktyki zawodowej. Mogą więc być kłopoty z zaliczeniem takiej praktyki zawodowej przez komisje kwalifikacyjną. Wszystko zależy tutaj od zakresu prac, ale nazwa stanowiska go w dużym stopniu definiuje.
Jednocześnie należy podkreślić , iż nie jest wymagane by kierownik praktyki oraz jego podopieczny byli zatrudnieni w tej samej firmie.

Dzień dobry, jestem studentką studiów niestacjonarnych magisterskich Inżynierii Środowiska. Uzyskałam tytuł mgr inż. Budownictwa. Aktualnie nie mam wykształcenia sanitarnego (planowana obrona na wrzesień 2021r.) Czy roczna praktyka odbyta na budowie przed uzyskaniem tytułu magistra Inżynierii Środowiska (nie mając tytułu inż. Inżynierii Środowiska) kwalifikuje się do uzyskania uprawnień?

Przepisy bezpośrednio tego nie regulują, natomiast zwykle komisje kwalifikacyjne pozwalają na zaliczanie praktyki zawodowej dopiero po ukończeniu studiów na odpowiednim kierunku lub ukończeniu studiów I stopnia, ewentualnie 3 roku studiów na kierunku odpowiednim.

Witam.
Mam chyba nietypowe pytanie, a mianowicie pracuję w branży górniczej/podziemnej (obowiązuje prawo górnicze i geologiczne) jako inżynier elektryk, konkretnie nadzoruję prace związane z wykonywaniem infrastruktury podziemnej związanej m.in. z budowa rozdzielni elektrycznych SN i nn oraz instalacjami nn. Pomimo tego że prawo budowlane pod ziemią nieobowiązuje (przynajmniej teoretycznie) to w kwestii projektów elektrycznych zamawiający zastrzega konieczność ich wykonania przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w tej branży bez ograniczeń. Czy ma do tego prawo? Ja uważam że nie ale chcę zapytać o coś innego czy PIIB byłaby w stanie zaakceptować praktykę zawodową przy sporządzaniu tego typu projektów, przy założeniu że są one wykonywane przez osoby z uprawnieniami budowlanymi? Czy ktoś się spotkał z podobnymi przypadkami??

Nie ma niestety oficjalnych interpretacji PIIB w tym zakresie. Tak więc będzie to indywidualna decyzja komisji kwalifikacyjnej.
Ze względu na fakt, iż w jednym z pierwszych artykułów ustawy PB wyłączono kopalnie i wyrobiska górnicze raczej komisje będą podchodzić negatywnie.

Witam,
chciałbym zapytać czy po uzyskaniu kolejno tytułu inżyniera (studia I stopnia) na kierunku budownictwo, a następnie tytułu magistra (studia II stopnia) na kierunku pokrewnym do budownictwa – inżynieria środowiska będę mógł w przyszłości ubiegać się zarówno o uprawnienia konstrukcyjno-budowlane (na podstawie tytułu inżyniera) oraz wodno-kanalizacyjne (na podstawie tytułu magistra). Niestety w kalkulatorze oraz wyżej wymienionych tabelach są lekkie rozbieżności.
Pozdrawiam

Witam,
czy będąc po inżynierii środowiska i robiąc uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie instalacji, praktykę na budowie może podpisywać mi osoba mająca uprawnienia w ograniczonym zakresie?

Praktykę do uprawnień bez ograniczeń może potwierdzać jedynie osoba, która posiada uprawnienia tożsame. Tak więc kierownik z uprawnieniami ograniczonymi niestety nie nadaję się.

Witam, czy jeżeli mam studia II stopnia na kierunku Budownictwo w specjalności Konstrukcje, czy mogę zrobić uprawnienia w specjalności wodno-kanalizacyjne do projektowania ?

Dzień dobry,

Czy do praktyki przy sporządzaniu projektów liczy się również czas poświęcony przy sporządzaniu projektów wykonawczych i projektów budowloano-wykonawczych? Czy praktyka oparta głównie na „PW” może zostać podważona przez izbę?

Pozdrawiam

1. Czy podczas praktyki w biurze projektowym i ubieganiu się o uprawnienia projektowe konieczne jest wpisywania się w tabelkach projektowych jako osoba opracowującą projekt ?
2. Czy takie projekty należy wykazać w komisji egzaminacyjnej ?

Dane praktykanta w tabelkach na projekcie są zalecane, gdyż ułatwiają weryfikację komisji. Natomiast w razie ich braku może to potwierdzić dodatkowo kierownik praktyki projektowej.
Komisja wzywa do przedłożenia takich projektów w piśmie informującym o dopuszczeniu do egzaminu na uprawnienia budowlane.

1. Czy do ubiegania się o uprawnienia projektowe, wymagane jest przedstawienie projektów, w których się uczestniczyło ?
2. Czy w takiej sytuacji (pkt. 1) konieczna jest obecność i podpis w tabelce projektowej jako osoba, która opracowała projekt ?

Witam,

Pytanie odnośnie miejsca pobytu, zameldowania, jak wygląda sytuacja w której na stałe przebywa się za granicą. Czy jest możliwość zdawania egzaminu na uprawnienia w wybranej przez siebie izbie? Czy adres zameldowania może być zagraniczny a korespondencyjny Polski ?

Pozdrawiam,

Witam, ukończyłem studia I stopnia na kierunku Energetyka. Mój pracodawca posiada uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie, zdane ponad 30 lat temu jako mistrz elektryk. Czy praktyka zawodowa jako „Inżynier budowy” przez 3 lata będzie uprawniała mnie do uzyskania uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie dla sieci i instalacji elektrycznych i energetycznych, czy jednak muszę mieć praktykę pod okiem kogoś, kto posiada tytuł inżyniera lub uprawnienia budowlane w zakresie nieograniczonym?

Dzień dobry
przejrzałem pytanie ale nie znalazłem mojego, mianowicie:
skończyłem inżynierię środowiska, posiadam uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń od 10 lat, pracuję jako kierownik robót, inspektor nadzoru przy dużych tematach, czasami na umowę o pracę czasami na działalność gospodarczą. Chciałbym uzupełnić uprawnienia o projektowanie. Potwierdzenie praktyki w biurze projektowym – wiadomo potwierdza to projektant. A potwierdzenie praktyki na budowie, którą już mam i pracuje w tym od lat jako kierownik robót, kto ma ją potwierdzić?
Będę wdzięczny za informację.

Pozdrawiam,
Tomek

Witam,
aktualnie jestem na studiach magisterskich – Inżynieria środowiska. Pracuję w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji i zajmuję się sprawami technicznym od projektów po kontrole w terenie naszych budów, zazwyczaj roboty zlecamy zewnętrznej firmie wykonawczej. Aktualnie nasz pracownik mający stosowne Uprawnienia został powołany jako Inspektor Nadzoru i tutaj pytanie – ponieważ w mojej strukturze organizacyjnej nie ma stanowisk związanych z Funkcjami Technicznymi, czy może mój Zarząd w formie pisemnej oddelegować mnie na dane roboty jako np. Inżynier Budowy bez zmiany angażu?? tak jak wspomniałam mam współpracownika z odpowiednim doświadczeniem i uprawnieniami i tak naprawdę, faktycznie będę wykonywać jego zadania zarówno w terenie jak w całości. Czy cos takiego jest praktykowane? co napisać w Oddelegowaniu? jakie możliwości ma pracownik pwik-u? Pozdrawiam

Widać tutaj kilka problemów:
1/ „czy może mój Zarząd w formie pisemnej oddelegować mnie na dane roboty jako np. Inżynier Budowy bez zmiany angażu???”

Jeżeli pracujesz np. na stanowisku inspektor brak zmiany stanowiska może oznaczać trudności przy kwalifikacji w PIIB. Będzie trzeba udowadniać zakres obowiązków itp.

2/ Inspektor nadzoru nie może kierować praktyką zawodową w PIIB. Taka praktyka nie zostanie zaliczona: https://uprawnieniabudowlane.pl/praktyka-pod-kierownictwem-inspektora-nadzoru/

W tym wypadku najepszym rozwiązaniem będzie praktyka bezpośrednio u wykonawcy na budowie.

Umowa oddelegowania jest możliwa natomiast wszystko zależy od zakresu czasowego takiej praktyki. Jeżeli ma ona bowiem wynosić np kilka godzin dziennie to może warto zatrudnić się na standardowej umówie u wykonawcy na pół etatu, ewentualnie umowa zlecenie lub o praktykę bezpłatną i wybrać stanowisko inżynier budowy.

Tutaj więcej info o oddelegowaniu: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-oddelegowanie-pracownika-do-innej-pracy

Czy mając tytuł inżyniera budownictwa ogólnego mogę ubiegać się (po odbyciu 3-letniej praktyki na budowie) uprawnień w specjalności drogowej?

Witam.
Czy po ukończeniu studiów 1 stopnia (AGH) wydział wiertnictwa nafty i gazu kierunek Górnictwo i Geologia mogę robić uprawnienia budowlane z zakresu sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Nie mogę nigdzie uzyskać jednoznacznej odpowiedzi.

Czy posiadając studia I i II stopnia na kierunku architektura, robiąc tylko studia magisterskie na wydziale inżynierii środowiska posiadając odpowiednią praktykę, mogę ubiegać się o uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie instalacji sanitarnych?

Czy po ukończeniu studiów na kierunku Inżynieria Środowiska na dowolnej uczelni (w moim przypadku AGH), mogę starać się o uprawnienia gazowe mimo że nie miałem z tym tematem za wiele do czynienia na studiach?

Nie ma uprawnień budowlanych gazowych. Są natomiast uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Można je uzyskać po ukończeniu studiów m.in. na kierunku inżynieria środowiska.

Czy jak ukończyłem Geodezje i Karografie na studiach pierwszego stopnia i na drugi stopień pójdę na energetyke to czy mogę w w zakresie Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ubiegać się o nieograniczone uprawnienia? Czy studia inżynierskie muszą być na tym samym kierunku co magisterskie? Zgodnie z powyższymi przepisami teoretycznie to nie bo ukończe studia 2 stopnia na danym kierunku. Pozdrawiam

W praktyce niestety istnieje ryzyko wymagania przez Izbę również zgodności kierunku studiów I stopnia. Nie jest to oczywiście zgodne z wymaganiami rozporządzenia, ale warto pamiętać iż ostateczna decyzja o kwalifikacji należy do komisji.

Witam
Obecnie postaram się obronić tytuł inż z Geodezji i Kartografi na Polibudzie. Planuje na II stopień wybrać się na Energetykę w celu zrobienia uprawnień: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych czy będe mógł sie starać o uprawnienia w tym zakresie pomimo iż kierunek I stopnia jest różny od II stopnia. Wdług przytoczonego artykułu tak-o ile zdobęde tytuł mgr. z Enegetyki. Proszę o potwierdzenie. Pozdrawiam

Witam,
ukończyłem studia inżynierskie na kierunku budownictwo w grudniu 2019 roku. Czy posiadając odpowiednią praktykę (1,5 roku) i podchodząc w sesji zimowej 2021 do uprawnień w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowalnej będę mógł już w sesji letniej 2022 podchodzić do egzaminu bez ograniczeń, mimo iż de facto będę miał 2,5 roku praktyki w momencie ubiegania się o uprawnienia bez ograniczeń. Pytam z ciekawości, ponieważ słyszałem o takim przypadku, ale jakoś nie wydaje mi się on prawdziwy.

Jeżeli praktyka do uprawnień ograniczonych będzie nadzorowana przez osobę z uprawnieniami bez ograniczeń to nie ma potrzeby ponownie jej odbywać przy ubieganiu się o uprawnienia nieograniczone.

ps. Z logicznego punktu widzenia nie ma sensu robić 2x tych samych uprawnień jeżeli w krótkiej perspektywie zamierzamy ubiegać się o nieograniczone -> 2 x koszt kwalifikacji i egzaminu ( 2 x 1500 zł) + 2 x egzamin.
W praktyce natomiast uprawnienia ograniczone praktycznie są bezużyteczne.

Witam,
Wykształcenie: inżynier elektrotechniki
Specjalność; instalacje elektryczne w budownictwie
1. Czy Wykształcenie pozwala mi na odbycie praktyki do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym czy pełnym zakresie.
2.Od obrony inż. praca (pół roku) na stanowisku elektromontera (w sumie 9 lat na tym stanowisku). Aktualnie praca w zakładzie energetycznym na stanowisku specjalisty do spraw realizacji inwestycji. Od jakiego momentu mogę liczyć praktykę zawodową.? Czy zaliczają się projekty i budowy w których aktywnie uczestniczyłem w przeciągu ostatnich lat.?

1. pozwala do kierowania BO lub kierowanie/projektowanie ograniczone
2. praktyka najwcześniej po uzyskaniu tytułu lub po 3 roku studiów. Praca bezpośrednio na budowie przy wykonywaniu odpowiednich obowiązków pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Praca jako elektromonter nie będzie raczej zaliczona gdyż jest to stanowisko „fizyczne”.

Witam, posiadam tytuł inżyniera na kierunku mechaniki i budowy maszyn, czy w związku z tym mam możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane? Czy musiałbym jednak robić studia na kierunku budownictwa? Planuje zrobić również kurs murarza, ponieważ zmieniałem całkowicie branże i czy to w czymś pomoże.
Pozdrawiam

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn niestety nic nie dają w kontekście zdobywania uprawnień budowlanych. Podobnie jak kurs murarski. Jedyną drogą jest w takim wypadku ukończenie studiów na kierunku wymienionym w rozporządzeniu.

Czy jak ukończyłem Automatykę i Robotykę na studiach pierwszego stopnia i na drugi stopień pójdę na elektrotechnikę to czy mogę w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ubiegać się o nieograniczone uprawnienia? Czy studia inżynierskie muszą być na tym samym kierunku co magisterskie?

W przepisach jest mowa o wymaganiach dotyczących odpowiedniego kierunku na studiach II stopnia. Niestety docierają do Nas informacje, iż niektóre izby wymagają zgodności obu kierunków studiów tzn I i II stopnia.

Witam,
Mam ukończone studia 1 i 2 stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji oraz studia 1 stopnia na kierunku górnictwo i geologia, oba kierunki ukończone na AGH, Wydział górnictwa i geoinzynierii. Czy jeśli ukonczylbym studia podyplomowe na kierunku budownictwo i odbył praktyke na budowie to czy mógłbym starać się o uzyskanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń lub z ograniczeniami?

Z góry dziękuję za odpowiedź

Niestety studia podyplomowe nie mają żadnego znaczenia dla ubiegania się o uprawnienia budowlane. Ukończenie studiów inżynierskich/magisterskich na odpowiednim kierunku to jedyna droga w tym wypadku.

Witam serdecznie.
Posiadam Uprawnienia Budowlane wydane w 1994 roku na podstawie Dyplomu Mistrza Elektryka, które niewiele dają w praktyce. W między czasie ukończyłem technikum skwitowane Dyplomem Technika Elektryka. Chciałbym zdobyć uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności elektrycznej, czy muszę w tym wypadku również dokumentować 4 letnią praktykę i zdawać egzamin? Nadmienię, iż od wielu lat jestem członkiem Izby Inżynierów.
Bardzo proszą o odpowiedź.

Tutaj już wchodzi w grę jedynie indywidualna interpretacja izby. Należ się zwrócić z takim zapytaniem bezpośrednio to PIIB.

Mam pytanie pół roku praktyki(z 1,5 roku) mam odbyte pod panem który ma uprawnienia instalacyjne(inżynier) a nie pełne sieciowe(mgr inż) , staram się o sieciowe czy jego pieczątka w tym momencie jest coś warta w wykazie praktyk czy musi być podbity przez osobę posiadającą nie ograniczone uprawnienia w zakresie sieci i instalacji ,drugie pytanie jestem technikiem elektromechanikiem czy w tym wypadku mogę starać się o uprawnienia elektryczne odbywając praktykę w świetle obowiązujących przepisów (jako elektryk) mimo że wyższe mam z inżynierii środowiska ?

Z opisu trudno wywnioskować o jakie konkretnie uprawnienia chodzi. Prawdopodobnie są to tzw „stare” uprawnienia, których niestety PIIB już nie akceptuje u kierowników praktyki.
Jeżeli chodzi o wykształcenie to drugi kierunek lub wykształcenie na poziomie technikum o innej specjalności także są akceptowane. Problemem tutaj jednak może być fakt, iż stopnia technik elektromechaniki nie ma na liście kierunków odpowiednich do zdobycia uprawnień elektrycznych. Tak wiec w tym przypadku jedyna droga to indywidualna interpretacja izby inżynierów.

Dzień dobry, ukończyłam budownictwo 2 stopnia ze specjalnością „Realizacja obiektów budowlanych”. Mam problem jak rozumieć zapis z rozporządzenia poniżej – czy dobrze rozumiem, że nie będę mogła się ubiegać o uprawnienia przykładowo mostowe lub drogowe, ze względu na niespójność mojej specjalności na studiach ze specjalnością uprawnień?
„Wymóg posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie, o którym mowa w załączniku nr2 do rozporządzenia, uznaje się za spełniony, jeżeli:
1)nazwa specjalności określona w ramach kierunku studiów odpowiada zakresowi wiedzy i umiejętności dla danej specjalności uprawnień budowlanych lub
2)informacje zawarte w suplemencie do dyplomu albo wypisie z przebiegu studiów potwierdzonym przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni potwierdzają, że program studiów obejmuje zajęcia w tym zakresie.”
Pozdrawiam

Witam. Skończyłem studia I-go stopnia Inżynierii Środowiska i chcę teraz ukończyć studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo. Czy po ukończeniu studiów będę mógł się ubiegać o uprawnienia budowlane drogowe ?

Witam, posiadam pełne wykształcenie techniczne, dyplom technika, uprawnienia dozorowe eksploatacyjne, skończone technikum elektryczne. Mam pytanie, pracuje od około 5 lat (od samego zakonczenia szkoly) w państwowej firmie jako elektryk, dokładniej w Metrze na pełen etat, czy liczy się to jako praktyka? Nie bardzo mam możliwość bez odejścia z pracy zrobienia praktyk gdzieś na budowie. Pozdrawiam

Dzień dobry,
Mam umowę o pracę od 02.01.2018r. na stanowisku asystent projektanta.
przez 6 miesięcy projektowałam, później przez 2 lata odbyłam praktykę na budowie i znów wracam do praktyki projektowej, stanowisko pracy w umowie od 2018r mam to samo. W przyszłym roku chce podejść do uprawnień, stąd moje pytanie:
Czy liczy mi się praktyka budowlana z wpisanym stanowiskiem „asystent projektanta” ?

Witam,
ukończyłem studia pierwsze stopnia na kierunku budownictwo, chciałbym zasięgnąć informacji dotyczących  uprawnień budowlanych, a konkretnie:
Uprawnienia od projektowania w ograniczonym zakresie i do kierowania robotami budowlanymi w zakresie nieograniczonym, czy jest to możliwe posiadając tytuł inżyniera? 
Czy praktyka potrzebna do tego typu uprawnień to 1 rok przy projektowaniu i 3 lata praktyki na budowie?
Czy w moim przypadku praktyka na budowie może być odbyta pod nadzorem kierownika budowy posiadającego uprawnienia w specjalności „konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń” oraz w specjalności „architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń”?

Czy praktyka na budowach na Zgłoszenie Zamiaru Budowy będzie zatwierdzona czy liczą się tylko budowy na Pozwolenie na Budowę?

Dzień dobry,
Ukończyłem technikum budowlane. Obecnie studiuję budownictwo na pwr I stopień. W planach mam zrobić również II stopień. Kiedy mógłbym najszybciej zacząć robić praktykę zawodową, aby uzyskać uprawnienia nieograniczone konstrukcyjno-budowlane?
Pozdrawiam,

Dzień dobry,
Studiowałem od 2009 roku zaliczając szósty semestr toku studiów w siedmiosemestalnym trybie I stopnia na kierunku budownictwo. Niestety przez problemy zdrowotne studia ukończyłem na innej uczelni dopiero w marcu 2019 osiągając tytuł inżyniera. Pracuję zawodowo od kwietnia 2014 roku na stanowisku Inżynier budowy. Czy mam już wystarczający okres praktyki abym mógł podejść do egzaminu na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej?

Teoretycznie wg przepisów wystarczy ukończenie 3 roku studiów, natomiast to wymaganie odnosi się raczej do studiów 5 letnich. W tym przypadku bezpieczniej będzie uznać dopiero tą część praktyki zawodowej, która odbyta została po obronie inżyniera i uzyskaniu dyplomu.

Witam.
Interesuje mnie zdobycie uprawnień do kierowania robotami w nieograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. W lutym 2018 skończyłem studia I stopnia na kierunku Energetyka. W sierpniu 2019 podjąłem pracę jako inżynier budowy. W czerwcu 2020 ukończę studia II stopnia na kierunku Energetyka. Od października 2020 chcę iść zaocznie na studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika, które prawdopodobnie ukończę w 2022.
Od kiedy mogę zacząć liczyć czas praktyki na budowie?

To zależy niestety od konkretnej izby. Przepisy mówią, iż jednym z warunków jest ukończenie 3 roku studiów lub studiów I stopnia.
Natomiast z informacji, które do Nas docierają wynika, iż niektóre izby wymagają ( poniekąd słusznie ) by zdobyte już wykształcenie było odpowiednie do rodzaju uprawnień o jakie się ubiega kandydat.
W tym konkretnym przypadku kierunek Energetyka umożliwia ubieganie się jedynie o uprawnienia w ograniczonym zakresie. Natomiast przy założeniu, iż kierownik praktyki będzie posiadał uprawnienia bez ograniczeń, bardziej prawdopodobne jest, iż izba zaliczy taką praktykę już po 3 roku studiów.
Ostatecznie lepiej sprawdzić i upewnić się w swojej okręgowej izbie inżynierów.

Dzień dobry, Chcę zdobyć uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Ukończyłem studia inżynierskie na kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrycznym. Na studia magisterskie na kierunku Elektrotechnika poszedłem zaocznie. Jednocześnie rozpocząłem pracę na pełen etat, jako Inżynier Budowy pod kierownikiem robót posiadającym powyższe uprawnienia bez ograniczeń.
Czy mogę zaliczyć czas spędzony na budowie już do czasu praktyki, czy muszę wstrzymać się aż do czasu uzyskania tytułu mgr z Elektrotechniki?
Pozdrawiam

W przepisach jest mowa o zaliczeniu praktyki najwcześniej po ukończeniu 3 roku studiów. Natomiast niektóre izby wymagają by kierunek był już zgodny z tym wymaganym dla danej specjalności uprawnień. W takim przypadku praktyka zaliczona mogłaby zostać dopiero po magistrze.
Nie mniej jednak nie zawsze jest to reguło i najlepiej upewnić się w swojej okręgowej izbie, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Witam,
W 1999 r. zdobyłem uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w spec. linie, węzły i stacje kolejowe, które nadane zostały mi przez Okręgowego Inspektora Kolejnictwa. Wykazać przy tym musiałem 5-letnią praktykę zawodową, przedstawioną na tzw. płachcie (lata 91-97). Uprawnienia te zrobiłem jeszcze jako technik kolejowy (byłem w trakcie studiów: lata 96-02). W 2002 r. skończyłem na Politechnice Gdańskiej studia inżynierskie na kierunku Budownictwo w specjalności Inżynieria Kolejowa (z tytułem inżyniera).
Czy chcąc teraz zdobyć uprawnienia bud. do kierowania robotami bez ograniczeń, muszę jeszcze raz odbyć praktykę zawodową? Jej przebieg był tożsamy z wymogami na bez ogr. (prowadzenie robót pod nadzorem). Czy w ogóle jako inżynier, mogę takie uprawnienia teraz uzyskać, mając na uwadze fakt, że w tamtym okresie tytuł inż. pozwalał na zdobycie uprawnień bez ogr.?
Dziękuję i pozdrawiam.

Przepisy się zmieniły i teraz z tytułem inżyniera można ubiegać się o nieograniczone uprawnienia do kierowania. Prawdopodobnie praktykę będzie trzeba odbyć jeszcze raz. To będzie zależeć od uprawnień kierownika praktyki, który wtedy podpisywał praktykę do uprawnień ograniczonych. Najlepiej udać się na dyżur do OKK z dokumentami potwierdzającymi posiadane wykształcenie i uprawnienia i wyjaśnić bezpośrednio tam tą kwestię.

Pani z Izby stwierdziła, że nie muszę powtarzać praktyki ani składać żadnych dokumentów z nią związanych. Mogę rozszerzyć uprawnienia do bez ograniczeń pod warunkiem zachowania tej samej specjalności. Czyli tylko złożyć kwity i przystąpić do egzaminu.
Pozdrawiam.

Witam. Według Prawa Budowlanego do uzyskania uprawnień projektowych i wykonawczych bez ograniczeń, ze stopniem Magistra potrzebuje 1,5 roku praktyki na budowie. W Rozporządzeniu z 2019 roku jest zapis, iż Dwa lata pracy zalicza się jako rok praktyki zawodowej na budowie. Czy dobrze rozumiem, że potrzebuję więc przepracować 3 lata na budowie i 1 rok w biurze projektowym ? Rok rozumiem to 52 tygodnie pracy 5 dni po 8 godzin.

Zapis o wydłużeniu okresu praktyki dotyczy jedynie praktyki odbywanej w nadzorze budowlanym. Normalnie na budowie jest tyle ile zapisano w przepisach.

Dzień dobry,
Czy mając półtoraroczną praktykę na budowie, ukończone studia pierwszego stopnia na kierunku Ochrona Środowiska oraz drugiego stopnia na kierunki Inżynieria Środowiska można starać się o
uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych?

Witam, czy po ukończeniu studiów 1 stopnia na kierunku budownictwo (specjalność budownictwo ogólne) i studiów 2 stopnia inżynieria środowiska (gazownictwo) lub 2 stopnia budownictwo (instalacje budowlane), mając odpowiednią praktykę mogę ubiegać się o uprawnienia bez ograniczeń w zakresie projektowania dla specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych?
Pozdrawiam

Teoretycznie w przepisach jest wymaganie odnośnie drugiego stopnia studiów natomiast niektóre Izby tym względem podchodzą uznaniowo. Więc nie ma jednoznacznej odpowiedzi i warto przynajmniej w swojej izbie zapytać przed rozpoczęciem studiów.

Dzień dobry,

Chciałbym się zapytać czy będąc w trakcie studiów II stopnia na kierunku elektrotechnika a po ukończeniu studiów, które nie są wymienione jako pokrewne dla „Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych” praktyka, którą będę odbywał podczas studiów II stopnia będzie zaliczona czy dopiero po uzyskaniu tytułu mgr, zacznie się ona liczyć?
Pozdrawiam,

Polecamy upewnić się w swojej izbie czy wykształcenie I stopnia na kierunku innymi niż odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności zostanie zaliczone przez komisję kwalifikacyjną, gdyż bywają z tym problemy.

Mam uprawnienia KB do kierowania robotami bez ograniczeń. To w przypadku uprawnień projektowych jaką musze mieć praktykę? Czy wystarczy tylko praktyka w biurze projektowym???

Dzień dobry,
Czy praca na budowie w zespole Inwestora na stanowisku asystent Inspektora Nadzoru wlicza się do praktyki na budowie ?

Czy po ukończeniu studiów na PW kierunek: Mechanika i Projektowanie Maszyn; specjalność: Energetyka cieplna, będę mógł uzyskać uprawnienia w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych? (Dz. U. poz 1278 z 2014 roku)

Witam, czy po ukończeniu kierunku inżynieria ciepła na AGH mogę starać się o Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń?

Wspomnianego kierunku nie ma na liście kierunków odpowiednich dla danej specjalności uprawnień więc bezpośrednio nie będzie takiej możliwości. Istnieje niewielka szansa na akceptację poprzez analizę przedmiotów na kierunku oraz porównanie ich z tymi na jednym z akceptowanych kierunków.

Po zmianach na AGH nie ma już takiego kierunku jak inżynieria środowiska zamiast tego powstał kierunek inżynieria kształtowania środowiska na WGiG czy ten kierunek się łapie ?

Nie ma go na liście więc na pierwszy rzut oka, nie.
Oczywiście jest procedura analizy i porównywania przedmiotów na kierunku natomiast jest kłopotliwa i nie gwarantuje sukcesu.

Witam jestem mgr inż.w kierunek -Maszyny i urządzenia do podnoszenia i transportu, budowy dróg, budownictwa, melioracji (Lifting and transport, road-building, construction, melioration machines and equipment). Czy mogę starać się o uzyskanie uprawnień w specjalności konstrukcyjno budowlanej do projektowania

Aktualne przepisy nie uwzględniają wspomnianego kierunku dla uprawnień w specjalności KB

czy technik energetyk z 32 letnim udokumentowanym doświadczeniem zawodowym i praktycznym doświadczeniem zawodowym może być kierownikiem robót elektrycznych czy musi mieć tytuł inż. żeby wykonywać swój zawód i zdać swoją robotę bo jeżeli nie to jest to dla mnie bardzo dziwne mówimy o ograniczeniu do 1000 m3.

W świetle obowiązujących przepisów technik energetyk nie został wyszczególniony jako odpowiednie wykształcenie dla specjalności elektrycznej uprawnień budowlanych. Jest nikła szansa na uznanie takiego wykształcenia w ramach indywidualnego rozpatrzenia wniosku przez komisję kwalifikacyjną.

Witam,
skończyłam studia Gospodarki Przestrzennej i Urbanistyki, posiadam tytuł magistra inżyniera od dwóch lat nadzoruje inwestycje budowlane pracując jako inspektor budowlany w jednostce samorządowej.
Czy z posiadanym wykształceniem mogę starać się o uzyskanie uprawnień w zakresie kierowania robotami budowlanymi ?

Jeżeli mówimy o specjalności konstrukcyjno-budowlanej to wymieniony kierunek jest nieodpowiedni.

A czy istnieje inna możliwość, żeby móc przy tym wykształceniu uzyskać wyżej wspomniane uprawnienia ?
Zrobienie dodatkowych studiów podyplomowych (w zakresie inżynierii środowiska, czy budownictwa) dałoby taką możliwość ?

Witam! Czy miał ktoś taką sytuację, że nie miał podpisu jednego z kierowników budowy będącego opiekunem praktyki w tabeli zbiorczej oraz na oświadczeniu odbycia praktyki (niestety kierownik jest aktualnie nieosiągalny…) i złożył niepodpisane do wniosku o uprawnienia? (izba dolnośląska)
Będę mogła to uzupełnić w ciągu tych 30 dni czy od razu odrurzucą mój wniosek i opłata kwalifikacyjna przepadnie?
Moją praktykę dokumentuje 3 opiekunów, ale nie mam podpisu tego jednego, który uzupełni mi to za 2 tygodnie. Boję się, że automatycznie odrzucą mi wniosek…

Witam.
Posiadam tytuł mistrza -monter sieci komunalnych oraz skończone studia I stopnia Zarządzanie i inżynieria produkcji. Czy mogę ubiegać się o uprawnienia w ograniczonym zakresie -Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie?

Zawód ten nie jest bezpośrednio określony w rozporządzeniu więc niestety ostateczną decyzję może podać jedynie okręgowa komisja kwalifikacyjna PIIB.

Witam.
Kończę Mechatronikę na studiach I stopnia i chciałbym iść na studia II stopnia na kierunek Elektrotechnika. Czy będę mógł się ubiegać o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń? Czy muszę mieć skończone studia I stopnia na kierunku odpowiednim?

To niestety zależy od opinii konkretnej izby. Teoretycznie przepisy w przypadku ukończenia studiów dwu-stopniowych, odnoszą się do II stopnia ( a nie ma nic na temat I ) natomiast z docierających informacji wynika, iż niektóre izby także wymagają zgodności I stopnia studiów. Więc najprościej udać się na dyżur do swojej OKK i zapytać.

Dzień dobry.
Czy po ukończeniu studiów:
I stopnia na wydziale elektrotechniki i infornatyki, kierunek elektrotechnika (Politechnika Lubelska)
II stopnia na wydziale inżynierii produkcji, kierunek motoryzacja i energetyka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie).
Mogę podejść do egzaminu na uprawnienia budowlane w pełnym zakresie w „Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych”?

Pozdrawiam.

Dzień dobry,
jestem inżynierem – kierunek Budownictwo, specjalność Inżynieria Procesów Budowlanych. Chciałbym uzyskać uprawnienia do kierowania robotami drogowymi – czy dobrze rozumiem że powinienem odbyć praktykę 1,5 roku (roboty drogowe)? Czy istnieje możliwość pracy na 1/2 etatu i wydłużenie okresu praktyki do 3 lat? Wykonuję aktualnie pracę na pełnym etacie, ale istnieje możliwość pracy w firmie drogowej na 1/2 etatu.

Witam,

Jestem absolwentem wydziału elektrycznego z tytułem mgr inż.kierunek mechatronika. Pytanie moje brzmi czy z moim wykształceniem istnieje możliwość zdobycia uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalność instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Zadaje to pytanie ponieważ dla kierunków takich jak automatyka i robotyka czy też elektronika i telekomunikacja istnieje taka możliwość. Zastanawia mnie zatem dlaczego kierunek mechatronika nie jest brany pod uwagę. Zważywszy na fakt, że zajęcia prowadzone na tym kierunku pokrywają się z zajęciami na wyżej wymienionych kierunkach.

Cześć, skończyłem studia 2 stopnia inzynierii środowiska i chciałbym zapytać jak można zdobyć uprawnienia KB bez ograniczeń? Czy jest możliwość po zdaniu uprawnień z ograniczeniami rozszerzyć sobie w późniejszym czasie na uprawnienia bez ograniczeń?

Po inżynierii środowiska jest możliwe jedynie zdobycie uprawnień KB ograniczonych. Rozszerzenie jest możliwe po uzupełnieniu wykształcenia.

Witam. Kończę studia I stopnia (inż) na kierunku mechatronika i czeka mnie wybór kierunku studiów II stopnia. W przyszłości chciałbym ubiegać się o uprawnienia w specjalnościach instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. Oba uprawnienia chciałbym uzyskać do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Moim wyborem kierunku studiów magisterskich prawdopodobnie będzie elektrotechnika. I tu pojawia się moje pytanie czy wymagane jest skończenie studiów I i II stopnia na kierunku odpowiednim dla tych specjalności, czy wystarczy II stopień?

Witam
Praktyki zawodowej mam już ok 6 lat tylko że tytuł technika ma od 3 laty czy mogę śmiało składać formularz o przystąpienie do egzaminu ?

Praktykę w przypadku wykształcenia średniego zalicza się po jego zdobyciu, tak więc w tym przypadku maksymalnie może zostać zaliczone 3 lata.

Czesc, jak z tytulem mgr inz po kierunku inzynieria srodowiska mozna uzyskac upraniwnia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen? Czy po zdaniu uprawnien z ograniczeniami mozna rozszerzyc takie uprawnienia?

W opisywanym przypadku można starać się o uprawnienia KB w ograniczonym zakresie. Uprawnienia te można rozszerzyć pod warunkiem uzupełnienia wykształcenia na jedno z wymienionych w rozporządzeniu.

Dzień dobry!
Czy dobrze rozumiem ustawę, że po skończonych studiach pierwszego i drugiego stopnia kierunku Transport, mogę się ubiegać o uprawnienia w zakresie kolejowych obiektów budowlanych niezależnie od skończonego profilu czy specjalności?

Tak, aktualnie kwalifikuje się wg. nazwy kierunku. Specjalność nie ma tutaj znaczenia.

Witam.
Mam ukończone studia inżynierskie elektronika i telekomunikacja o specjalności aparatura elektroniczna, oraz magistra elektrotechniki. Czy mogę uzyskać pełne uprawnienia dotyczące telekomunikacji czy muszę ukończyć również studia magisterskie na kierunku telekomunikacja?

Wg rozporządzenia wystarczy ukończenie jedynie drugiego stopnia studiów na kierunku odpowiednim, w tym przypadku elektrotechnika jest wystarczająca.
Natomiast docierały do Nas informacje, iż niektóre izby wymagały zgodności I i II kierunku studiów.

Ukończyłem studia I stopnia na kierunku Architektura Krajobrazu (wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu), a następnie studia II stopnia na kierunku Architektura i Urbanistyka (wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej). Czy będą jakieś problemy z przystąpieniem do egzaminu na uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – słyszałem sprzeczne opinie na ten temat.

Jeżeli mówimy o uprawnieniach budowlanych w specjalności architektonicznej to niestety mogą być problemy gdyż IARP wymaga ukończenia I i II stopnia studiów na kierunku Architektura lub Architektura i Urbanistyka.
Natomiast w przypadku uprawnień budowlanych konstrukcyjno-budowlanych wspomniane kierunki nie są niestety wymienione na liście odpowiednich.

Witam,
Czy do uzyskania uprawnień: Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania w pełnym zakresie ukończony kierunek drugiego stopnia Ekoenergetyka jest równoważny z kierunkiem Energetyka?

Obecnie kwalifikuje się wg nazwy kierunku więc może nie być odpowiedni. Natomiast to zależy od liczby i rodzaju przedmiotów na kierunku – porównanie ich z przedmiotami na kierunku Energetyka. Najlepiej wejść na stronę państwowej politechniki i sprawdzić jakie przedmioty są na danym kierunku i porównać.

Witam,
ukończyłem Politechnikę Poznańską, wydział budownictwa i architektury na kierunku budownictwo o specjalizacji konstrukcje budowlane z tytułem mgr. Bardzo zależy mi na uzyskaniu uprawnień w specjalności „instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych”. I tutaj moje pytanie. Czy jest możliwość zaczęcia od razu studiów magisterskich na kierunku elektrotechnika?

Pozdrawiam

To już pytanie, które należy zadać na danej uczelni jakie są wymagania na kierunku elektrotechnika.
Radziłbym jednak sprawdzić jak do tematu ukończenia jedynie II stopnia studiów podchodzi dana okręgowa izba, gdyż mimo że wg przepisów sprawdza się II stopień studiów to wśród izb są takie, które wymagają I i II stopnia na odpowiednim kierunku.

Witam. Czy ukończenie Inżynierii Sanitarnej ze stopniem mgr inż ale w 2001 r. nadal umożliwia zdobycie uprawnień w specjalności instalacyjnej ?

Jeżeli studia odbywane były na państwowej uczelni typu politechnika to nie powinno być problemów.

Dzień dobry,
jestem absolwentem I-stopnia studiów inżynierskich Odnawialne Źródła Energi- kierunek pokrewny do Energetyki. Czy ukończenie studiów magisterskich II-stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska oraz odbycie stosownej praktyki zawodowej umożliwi mi późniejsze uzyskanie uprawnień bez ograniczeń do projektowania i kierowania budowami w zakresie instalacji sanitarnych. Czy konieczne jest w typ wypadku posiadanie również tyt. inżyniera kierunku Inżynierii Środowiska?
pozdrawiam

Pomimo, iż w takim przypadku aktualne przepisy nie nakazują zgodności I stopnia studiów do niektóre izby tego wymagają. Więc najprościej przed rozpoczęciem studiów upewnić się na dyżurze w swojej okręgowej izbie.

Dzień dobry
Ukończyłem studia I i II stopnia na wydziale wiertnictwa nafty i gazu w AGH w Krakowie. Kierunek górnictwo i geologia spec. eksploatacja złóż surowców płynnych. Chciałbym się dowiedzieć, czy mogę uzyskać uprawnienia w zakresie instalacji gazowych.

Witam!
Ukończyłam Inżynierię Środowiska, I i II stopień i w związku tym chciałabym zrobić uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.
Nie mniej jednak budzi to jedną moją watpliwość- czy czas podany w tabeli (rok i półtora roku) należy zsumować, czy też można obskoczyć praktykę zawodową u tego samego pracodawcy zdobywając równolegle praktykę na budowie oraz przy sporządzaniu projektów? Bardzo proszę o rozjaśnienie tej kwestii.
No i drugie pytanie: gdzie można uzyskać książeczkę praktyk?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam.

Praktykę należy odbywać oddzielnie na budowie i przy projektowaniu. Książka praktyki nie obowiązuje od 2014 roku.
Więcej informacji o praktyce w dziale PRAKTYKA

Witam
Jestem mgr inż. po kierunku Energetyka. Jak wygląda możliwość uzyskania uprawnień budowlanych: Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Na budowie kolejowej zajmuję się elektroenergetyką nietrakcyjną bez branży SRK. Czyli grzałki Eor, budowa linii oświetleniowych, złaczy kablowych, rozdzielnic elektrycznych, zasileń budynków itd.

I czy w takim razie ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:
elektrotechnika, zmieni coś w mojej sytuacji- pozwoli na uzyskanie pełnych uprawnień?

Na pierwszy rzut oka opisywany zakres prac w ramach praktyki zawodowej wydaje się odpowiedni do uzyskania uprawnień elektrycznych wykonawczych. Ukończenie studiów na kierunku elektrotechnika da możliwość ubiegania się o uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń.

Witam, ukończyłem Politechnikę Szczecińską Wydział Budownictwa i Architektury na kierunku Budownictwo specjalność Urządzenia Sanitarne. Czy mogę starać się o uzyskanie uprawnień w specjalności konstrukcyjno budowlanej. Mgr inż. Czy dobrze rozumiem, że w moim przypadku specjalność nie ma znaczenia bo jest zgodność kierunku studiów zgodnie z rozporządzeniem?

Czy będąc na własnej działalności gospodarczej zajmującą się instalacjami elektrycznymi mogę zaliczyć to do praktyk?

Akceptowana jest także własna działalność gospodarcza do odbycia praktyki zawodowej.

Czy majac mgr inz. z inżynierii srodowiska, moge starac sie o uprawnienia drogowe? Jesli nie, to w jaki mozliwy sposob moglabym moc je zdobyc? ( studia podyplomowe z budownictwa, zrobienie mgr z budownictwa)

Witam, ukończyłem Politechnikę Szczecińską Wydział Budownictwa i Architektury na kierunku Budownictwo specjalność Urządzenia Sanitarne. Czy mogę starać się o uzyskanie uprawnień w specjalności konstrukcyjno budowlanej. Mgr inż.

witam !
Jestem mgr inż. gospodarki przestrzennej i dodatkowo robię teraz mgr z budownictwa specjalizacja technologia i organizacja i budownictwa na Politechnice Poznańskiej. Chciałabym się dowiedzieć jak w takiej sytuacji wygląda kwestia uprawnień?
Z góry dziękuję za odpowiedź

Niektóre izby wymagają zgodności dwóch kierunków I i II stopnia. Więc mogą być trudności. Natomiast warto zadać pytanie w swojej izbie na dyżurze członka OKK.

Mam tytuł technika urządzeń sanitarnych oraz 4 letnią praktykę zawodową mam tytuł inżyniera z ochrony środowiska mogę starać się o uprawnienia w ograniczonym zakresie czy beż ograniczeń?

1. Czy pracując na kolei jako specjalista diagnosta ds. nawierzchni i podtorza kolejowego i posiadając uprawnienia toromistrzowskie można zdawać uprawnienia inżynieryjne drogowe do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie?
2. Czy pracując na stanowisku specjalista diagnosta ds. nawierzchni i podtorza kolejowego i posiadając mgr z geodezji i kartografii (nie posiadając uprawnien toromistrza) można zdawać uprawnienia inżynieryjne drogowe do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie?

1. posiadanie uprawnienia toromistrza nie wpływa w żaden sposób na uzyskanie uprawnień budowlanych, tutaj liczy się tylko odpowiednia praktyka i wykształcenie.
2. Nie można gdyż wykształcenie jak i stanowisko pracy są nieodpowiednie

Czy po technikum budowlanym i mając staż w formie własnej firmy instalacyjnej, można otrzymać uprawnienia budowlane bez 5 rocznego studiowania???

Tak, można uzyskać ograniczone uprawnienia wykonawcze po odbyciu 4 lat praktyki pod kierunkiem odpowiedniego kierownika praktyki.

Witam.
Czyli jeżeli dobrze zrozumiałem – mając tytuł mgr inż. konstrukcji budowlanych i inżynierskich mogę starać się o zdobycie uprawnień w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń po odbyciu półtorarocznej praktyki? Mogliby mi Państwo przypomnieć jak było wcześniej ? w sensie ile lat miała trwać praktyka?

Wcześniej do praktyki wykonawczej w takim wypadku wymagano 2 lat praktyki na budowie.

czy po ukończeniu studiów podyplomowych na Wydziale inżynierii środowiska i energetyki na kierunku Postęp techniczny w wodociągach i kanalizacji i po odbyciu praktyk zawodowych nabywa się uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych?

Niestety studia podyplomowe nie mają znaczenia jeżeli chodzi o uzyskanie uprawnień budowlanych. Liczą się tylko studia zasadnicze wymienione w rozporządzeniu.

Czy jako magister inżynier elektroniki i telekomunikacji mogę się starać o uprawnienia z zakresu Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie? Dodam że praktykę mam potwierdzoną przez opiekuna właśnie z takimi uprawnieniami.

Sęk w tym że w tabelce nie ma mojego przypadku. Ukończyłem studia kiedy nie było jeszcze studiów dwustopniowych. Formalnie to tak jak bym ukończył studia drugiego stopnia. W dodatku ukończyłem kierunek tzw odpowiedni nie pokrewny. Z takim wykształceniem i roczną praktyką w projektowaniu oraz półtoraroczna na budowie można zdawać na uprawnienia projektowe i do kierowania robotami bez ograniczeń. Ponieważ jednak mój opiekun miał tylko uprawnienia ograniczone ja również chciałbym zdawać na uprawnienia w ograniczonym zakresie. Niestety nie ma takiego przypadku w prawie budowlanym. Jak sądzicie – co zrobi komisja kwalifikacyjna? Co ja mogę zrobić w takim przypadku?

Widzę jednak że i tu nikt nie potrafi jednoznacznie wyjaśnić mojego problemu. Aż dziwne że nie było takich przypadków wcześniej w innych specjalnościach.

Czy posiadając tytuł inżyniera geodezji oraz mając ukończone technikum budowlane (brak uzyskanego tytułu technika) mając 4 letnia praktykę na budowie dróg mogę starać się o uprawnienia do kierowania robotami drogowymi w ograniczonym zakresie ? W czerwcu chce eksternistycznie zdawać egzamin zawodowy na technika drogownictwa. Czy po uzyskaniu tego tytułu mogę odrazu starać się o nabycie uprawnień czy powinienem czekać 4 lata od momentu uzyskania tytułu technika drogownictwa ?

To już niestety zależy od interpretacji konkretnej izby. Standardowo do uprawnień ograniczonych wymagany jest tytuł zawodowy technika.

Witam
Skończyłem studia na kierunku Budownictwo w specjalności Konstrukcje Mostowe.
Zamierzam uzyskać uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej oraz konstrukcyjno-budowlanej.
Czy praktyka roczna przy budowie obiektu mostowego będzie się też liczyć przy uzyskiwaniu uprawnień w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, czy muszę oprócz wyżej wymienionej praktyki odbyć osobno roczną praktykę na budowie w drugiej dziedzinie, aby móc uzyskać uprawnienia?

Praktyka powinna swoim zakresem odpowiadać zakresowi uprawnień o jakie się ubiegamy oraz być odbyta pod kierownictwem opiekuna z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Tak więc konieczne będzie obycie oddzielnych praktyk dla różnych specjalności uprawnień.

Czy jako magister elektrotechniki ze specjalnością elektroenergetyki mogę starać się o uprawnienia z zakresu Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ?

Ta cała praktyka w tym dzienniczku to jest jakieś nieporozumienie. Mam 20lat doświadczenia na budowie . „Kieruję” 20 -50 ludźmi wszystkie budowy są zbudowane i oddane do użytkowania żadna się nie zawaliła. Przyjezdzaja Panowie inżynierowie którzy sa w komisjach kwalifikacyjnych i odbierają te budowy. Niestety Pani która weryfikuje ten pseudo dokumencik praktyk wymyśla , ze mi brakuje wpisów. Nie jestem już studentem. Na każdej budowie mam sterte dokumentów do opisania i naprawdę człowiek by musiał mieć 6miesięcy wolnego żeby to coś uzupełnić. Niech robią egzamin, a nie jakieś dzienniczki. Z tego co obserwuje to studenci szkole szybciej dostaja te uprawnienia bo mają czas na praktykach to wypisywać niż ludzie z doświadczeniem.

Witam ukończyłem studia 1 stopnia o kierunku elektrotechnika czy mogę zrobić uprawnienia budowlane pełne bez ograniczeń jeśli będę miał 3 lata pracy w branży energetycznej.

Witam,

Ukończyłem studia I stopnia na Kierunku Elektronika i telekomunikacja oraz na innej uczelni studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika. Nie musiałem nadrabiać różnicy programowej lecz na dyplomie mam uzyskany tytuł magistra Elektrotechniki. Dodatkowo mam ukończone technikum o profilu technik elektryk.
W takim wypadku jestem uprawniony do zdobycia uprawnień budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń ?

Niestety odpowiedź na to pytanie nie jest do końca jasna, gdyż niektóre izby wymagają zgodności I i II kierunku studiów. W tym konkretnym przypadku kierunek studiów I stopnia umożliwia jedynie uprawnienia w ograniczonym zakresie.
Nie jest to jednak regułą, zawartą w przepisach regulujących nadawanie uprawnień a jedynie interpretacją danej OKK więc z góry nic nie jest przesądzone.

Witam. Czy uprawnienia toromistrza i praca w tym zawodzie od 2014r pozwala na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie? Szkole która ukończyłem to liceum Informatyczne.

Dzień dobry,
Mam pytanie odnośnie samych uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Nigdzie nie mogłem znaleźć konkretnego opisu tego typu uprawnień, co po tym można robić, a co nie.

Uzyskując takie uprawnienia można projektować wszystkie obiekty zaczynając od domów jednorodzinnych, po wielkokubaturowe budowle? prowadzić adaptacje projektów, itp, dobrze rozumiem?

Tak uprawnienia „bez ograniczeń” właśnie to umożliwiają. Oczywiście własne doświadczenie i rozsądek też trzeba brać pod uwagę bo uprawnienia projektowe b.o. można uzyskać już po 2,5 roku praktyki.

Dobry wieczór. Posiadam wymagane wykształcenie i przekroczyłem wymagany okres praktyki uprawniające mnie do podejścia do egzaminu na uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w branży KB. Pytanie mam co do sposobu wypełniania oświadczeń i zbiorczego zestawienia odbytej praktyki. Pracuje w podwykonawstwie, przez przeszło 2 lata jestem zatrudniony w mojej firmie jako inżynier budowy. W tym czasie prowadziliśmy roboty na 9ciu budowach. Czy potrzebuje posiadać oświadczenia od kierowników każdej z tych budów czy takie oświadczenie może wypełnić mi kierownik z uprawnieniami zatrudniony w mojej firmie?

Takie oświadczenie wypełnia kierownik praktyki zawodowej, którym może być zarówno kierownik budowy jak i kierownik robót. Należy wspomnieć iż w przypadku kierownika robót może być potrzeba aby był on wpisany w dziennik budowy.

Witam, ukończyłem technikum elektryczne,
Na Świadectwie dojrzałosci napisano „(…)ukończył szkołę w zawodzie technik elektryk spec. maszyny i aparaty elektryczne”, natomiast na Dyplomie uzyskania tytułu zawodowego napisano „(..)tytuł zawodowy technik …(brak słowa elektryk)…….spec. maszyny i aparaty elektryczne(…)”
Czy w/w wykształcenie kwalifikuje się do ubiegania się o uprawnienia budowlanye?

Obawiam się iż może być z tym problem gdyż liczy się w tym przypadku tytuł zawodowy ( technik elektryk).
Może Pan się udać na dyżur pracownika okręgowej komisji kwalifikacyjnej w Pana miejscu zamieszkania i dopytać bezpośrednio ale wg nasz szanse są małe.

Witam,
za miesiąc zostanę inżynierem budownictwa, podejmę zaocznie studia II stopnia (magisterskie) a w tym czasie będę pracował na cały etat. W jaki sposób naliczany będzie mi czas praktyki jeśli chcę otrzymać uprawnienia do kierowania i projektowania BEZ ograniczeń?
Czy praktyka będzie mogła być zaliczona w postaci:
– 1,5 roku pracy na budowie (mając inż. i studiując) oraz 1 rok pracy przy sporządzaniu projektów (po zdobyciu magistra)?
– czy będzie dopiero liczona jak będę miał tytuł mgr (czyli mam inż. pracuję i studiuję mgr przez 1,5 roku i dopiero wtedy 1,5 roku pracy na budowie oraz 1 rok przy projektach)?
Proszę o informację, bo nigdzie nie mogę takiej znaleźć.
Pozdrawiam

Witam,
Ukończyłam pierwszy stopień studiów na kierunku – Geodezja i Kartografia, teraz studiuję drugi stopień na kierunku – Inżynieria Środowiska (przed dostaniem się nie ten kierunek zdałam ogólny test wiedzy ze stopnia pierwszego Inżynierii Środowiska). Czy po ukończeniu obecnych studiów mam szansę ubiegania się o uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych?

To już niestety nie jest do końca jednoznaczne. Mamy informacje, iż jedne komisje zaliczą bez problemu natomiast w innych województwach wymaga się zgodności obu kierunków lub nadrabiania różnic programowych. Najprościej zgłosić się na dyżur OKK w swoim mieście i zapytać dyżurującego członka komisji. Warto wtedy zabrać dokumenty potwierdzające swoje wykształcenie.

Witajcie,

Posiadam ukończone studia pierwszego stopnia na wydziale Elektronika i Telekomunikacja oraz drugiego stopnia na wydziale Mechatronika. Chcąc starać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń, które warunki mnie dotyczą? Wydziału Mechatronika nawet nie ma w zestawieniach …
Dodatkowo przez 2 lata pracowałem w firmie projektowej. Czy za tamten okres musiałbym przedstawić jakieś dowody że to wykonywałem? Czy już po sprawie?
Dzięki za odpowiedź.

Witam,
studjuję budownictwo i planuję wyjechać na studia na erasmusa w związku z czym program studiów ulegnie zmianie (jeden semestr, studia magisterskie), jak wpłynie to na możliwość uzyskania uprawnień z KB bez ograniczeń? Czy są przedmioty obligatoryjne, które trzeba zrealizować?

To już zależy od konkretnego przypadku. Natomiast w teorii nie powinno to stanowić problemu.

Witam
Ukończyłem studia I i II stopnia na kierunku elektrotechnika i od 9 lat prowadzę własną działalność związaną z instalacjami elektrycznymi
planuję starać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
W jaki sposób mam udokumentować praktykę zawodową??

Dzień dobry,
Na Politechnice Gdańskiej powstaje nowy kierunek studiów II stopnia „inzynieria morska i brzegowa” czy ukończenie takiego kierunku tez upowaznia do zdobycia uprawnien do kierowania budową, w dziedzinie hydrotechniki, bez ograniczen po 1.5 roku praktyki?
Pozdrawiam

Witam,
Posiadam dyplomy mistrzowskie w ciesielstwie i stolarstwie, dyplom technika budownictwa ogólnego (szkoła dla dorosłych) podparta zasadniczą szkołą zawodową. Staż pracy 41 lat w tym 15 jak majster budowy. Czy mogę starać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie?

Witam serdecznie. Skończyłem studia inż na kierunku Ochrona Środowiska. Studia mgr na kierunku inżynieria środowiska (na dyplomie mgr inż inżynierii środowiska). Czy mogą być jakiekolwiek problemy przy kwalifikacji na uprawnienia instalacyjne sanitarne wykonawcze bez ograniczeń?

Witam,

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, możliwe jest ubieganie się o uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń mając ukończone studia 1 stopnia, m.in. na kierunku ELEKTROENERGETYKA.
Niestety nie znalazłem uczelni, która by prowadziła nabór na takowy KIERUNEK. Tylko i wyłącznie są specjalizacje z tego zakresu na innych kierunkach,np. jak energetyka czy elektrotechnika.
Jak mam to więc rozumieć? Jeżeli mam ukończone studia na kierunku Energetyka w specjalizacji związanej z elektroenergetyką to mogę się ubiegać o te uprawnienia?
Czy można gdzieś sprawdzić wykaz przedmiotów jakie powinno się ukończyć na ww. studiach elektroenergetycznych wg. Izby Inżynierów/Ministerstwa, aby porównać jakie są różnice programowe względem obecnie przeze mnie ukończonych? Czy też może powinienem napisać pismo do ministerstwa z prośbą o wyjaśnienie? Co zrobić?

Pozdrawiam,
Patryk.

Obecnie podstawowa weryfikacja odbywa się po nazwie kierunków. Analiza przedmiotów na kierunku przeprowadzana jest jedynie w szczególnych przypadkach i nie do końca są znane jej zasady.
Wykaz kierunków najprościej sprawdzić na stronie uczelni która dany kierunek prowadzi.

Witam
Ukończyłem studia 1 stopnia inż. budownictwa w 2014r
studnia 2 stopnia mgr inżynieria środowiska w 2018 r
chciałem robić uprawnienia bez ograniczeń z zakresu instalacji sieci wod kan, c.o. gaz, wentylacji ..
od kiedy mogę liczyć praktykę – książkę do praktyk mam z 2013 r (po zakończonym 3 roku studiów inżynierskich – budownictwo)

czy praktykę mogę pisać od 2013 roku czy liczyć dopiero po zakończonych studniach 2018 r ??

Praktykę można zaliczyć najwcześniej po ukończeniu 3 roku studiów lub obronie inżyniera.

Witam,
ukończyłem technikum budowlane. Oczywiście uzyskałem dyplom technika budownictwa. Czy mam szanse zdobyć ograniczone uprawnienia? Jak tak to jakie ? ile czasu musi trwać praktyka zawodowa?

Jest szansa na uprawnienia wykonawcze KB po odbyciu 4 letniej praktyki. Informacja taka jest przecież zawarta powyżej 😉

Posiadam tytuł technika elektryka, co uprawnia mnie do podjęcia praktyki na ograniczone uprawnienia do kierowania.
Czy wówczas, gdyby podczas 4-ro letniej praktyki uzyskać (zaocznie) tytuł inżyniera jest możliwość od razu po studiach przystąpić do egzaminu na pełne uprawnienia? (bez konieczności rozpoczynania od nowa praktyki)?

Teoretycznie jest taka możliwość, pod warunkiem iż praktyka będzie od razu odbywana jak do uprawnień bez ograniczeń ( kierownik będzie miał pełne uprawnienia). Jest to jednak niestandardowy przypadek i najbezpieczniej udać się na dyżur członka OKK w swoim mieście i potwierdzić.

Czy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku budownictwo i rozpoczeciu praktyki uprawniajacej do uzyskania uprawnień ograniczonych projektowych i kontroli budowlanych można kontynuować studia i po uzyskaniu tytułu magistra od razu dostać uprawnienia bez ograniczeń czy trzeba odbywać praktykę jeszcze raz ?

Nie trzeba powtarzać praktyki ponownie. Warunkiem natomiast jest by opiekun praktyki posiadał uprawnienia bez ograniczeń.

Witam
Jestem technikiem elektrykiem z wykształcenia. Widzę, że mogę się ubiegać o uprawnienia do kierowania pracami elektrycznymi w ograniczonym zakresie. Jaki to zakres? Od kilku lat jestem asystentem kierownika robót elektrycznych (6 lat). Czy mogę wpisać do zaświadczenia o odbyciu praktyki w tym okresie całego 6 letniego okresu, mimo tego, że pomiędzy wykonywanymi pracami były kilku miesięczne przerwy? Jak liczy się czas odbycia praktyki?
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Witam
Ukończyłem studia inż. budownictwa kierunek budownictwo o specj. budownictwo ogólne.
Czy powyższe jest odpowiednie aby uzyskać uprawnienia w specj. KB do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń po odbyciu 3 letniej praktyki zawodowej?

Kierunek jest zgodny z listą kierunków więc jeżeli uczelnia techniczna państwowa to nie powinno być problemów.

Witam, ukończyłem AGH wydział Inżynieria Materiałowa i Metalurgia, kierunek Metalurgia, a specjalizacja od III roku Ogrzewnictwo i Klimatyzacja, tytuł mgr inż. Czy mam szanse na jakiekolwiek uprawnienia ?

Jeżeli kierunku nie ma na liście powyżej to raczej szanse są nikłe. Co prawda jest teoretycznie szansa na zaliczenie wykształcenia na podstawie analizy przedmiotów na kierunku i ECTS, ale to się zdarza bardzo rzadko.

Witam,
Czy praca w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji na stanowisku Specjalisty ds. wod-kan, a następnie Kierownika ds. wod-kan daje możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane?

Chodzi mi konkretnie o sytuację, w której Zakład prowadził prace budowlane na sieciach i funkcję kierownika na tej budowie sprawowała osoba nie zatrudniona na stałe w zakładzie. Czy w takim przypadku oświadczenie podpisane przez owego kierownika, że ja pełniłem funkcję inżyniera budowy będzie respektowane przez PIIB?

Praktyka w zakładzie wodociągów jeżeli nie wykonuje on bezpośrednio prac na budowie raczej nie zostanie zaliczona.

Czy po ukończeniu studiów magisterskich-budownictwo na renomowanej uczelni jest możliwe uzyskanie uprawnień jeśli studia inżynierskie ukończono na innym kierunku?

Teoretycznie jest taka możliwość gdyż przepisy aktualnie mówią o ukończeniu studiów II stopnia. Natomiast wiemy, iż użytkownicy zgłaszają niekiedy problem z zaliczeniem takiego wykształcenia.
W przypadku np IARP ukończenie innego kierunku I stopnia niż architektura przekreśla szanse na uprawnienia.

Dzień dobry. Chcialbym sie dowiedziec, czy po kierunku mechatronika jest możliwość uzyskania uprawnień budowlanych z zakresu elektyki? Choćby uprawnień z ograniczeniem? Kierunek nie jest wymieniony, mimo, ze jest bardzo zblizony do kierunku automatyka i robotyka. Pozdrawiam

Jeżeli kierunek nie jest wymieniony to kwalifikacja może się odbyć na podstawie analizy przedmiotów na kierunku wg punktacji ECTS, jednak procedura jest niejasna i raczej dużo tutaj zależy od podejścia danej izby.

Dzień dobry,

a co w przypadku gdy studiuję na WAT Energetykę o specjalizacji Elektroenergetyka czy mogę zrobić uprawnienia wykonawcze/projektowe nie ograniczone ? W Polsce na żadnej Uczelni nie ma kierunku Elektroenergetyka – co jest napisane w waszych wytycznych. Sylabus Politechniki Elektrotechniki a Energetyki o specjalizacji Elektroenergetyka na WAT jest bardzo podobny do tego pracuje w Energetyce zawodowej dokonuje przeglądów stacji WN, SN, NN odpowiadam za automatykę telemechanikę itd. Czy jest możliwość abym mógł przystąpić do egzaminu bez ograniczeń kubatury/napięcia ?

Kierunek energetyka jest dostępny praktycznie na każdej poltechnice -> google: energetyka+politechnika.
Polecam wejść na stronę uczelni i sprawdzić zakres przedmiotów.

Niemniej jednak obecnie kwalifikuje się po nazwie kierunku. Weryfikacja przedmiotów na innym kierunku jest procedurą niestandardową i mało opisaną w przepisach kwalifikacyjnych.

Witam, czy są to aktualne dane, chodzi o czas praktyki do konkretnych uprawnień, czy coś może zmieniło się w kwestii zakresu i czasu ?

Witam, pewnie temat podobny już był ale w mojej sytuacji sprawa wygląda następująco:
Pod koniec czerwca uzyskałem tytuł inżyniera budownictwa. W firmie budowlanej pracuje już od 1,5 roku a od lutego jestem na budowie (inżynier budowy). Wybieram się też na studia II stopnia Budownictwo. Od którego momentu będzie liczona praktyka budowlana jeśli tytuł mgr zdobędę po dwóch latach?

Praktyka zawodowa jest liczona zawsze od momentu ukończenia 3 roku studiów lub uzyskania wymaganego wykształcenia ( w tym przypadku będzie to od obrony inżyniera)

Czy po takich studiach podyplomowych – Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV Wydział Nauk Technicznych
Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry i 4 letniej praktyce będę mogła starać się o uprawnienia w ograniczonym zakresie?

Witam,
Do którego momentu budowy wliczamy tygodnie praktyki? Udzielenie pozwolenia na użytkowanie? Złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie? Czy może jeszcze dłużej np do odbioru bezusterkowego?

Najrozsądniej wpisywać faktyczny okres praktyki, w którym są prowadzone roboty. Nie da się ukryć, iż po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie „konkretne” roboty są już zakończone.

W Rozporządzeniu MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 11 września 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, widnieje zapis: ” 4. Wymóg ukończenia studiów na kierunku odpowiednim lub pokrewnym dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych uznaje się za spełniony, jeżeli:
2) informacje zawarte w suplemencie do dyplomu albo wypisie z przebiegu studiów potwierdzonym przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni wskazują, iż nie mniej niż jedna trzecia programu studiów określonego w punktach ECTS, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, lub liczbie
godzin zajęć obejmuje zajęcia kształtujące wiedzę i umiejętności odnoszące się do zakresu kierunku studiów”.
W związku z powyższym, w jaki sposób Izba/Komisja Kwalifikacyjna wskazuje, że 1/3 programu studiów obejmuje zajęcia kształtujące wiedzę i umiejętności odnoszące się do zakresu kierunku studiów? Czy jest gdzieś dostępna lista przedmiotów dla danego kierunku studiów, według której Izba porównuje przedmioty z kierunków pokrewnych? Czy każda Izba rozpatruje taki przypadek indywidualnie i nie ma wskazanego dokładnego algorytmu?

Informacji należy szukać na stronach uczelni, na których kształci się na kierunkach odpowiednich i pokrewnych. Zwykle tam podawane są listy przedmiotów wraz z punktacją ECTS. Oczywiście ostateczna decyzja w tej sprawie będzie należeć do komisji kwalifikacyjnej PIIB.

Dzień Dobry,

Mam pytanie odnośnie: Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych..
Zakres:
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Czy praktyka w biurze projektowym odbywana w trakcie studiów II. stopnia (a po ukończonym I. stopniu) jest liczona do wymaganej rocznej praktyki zawodowej?

Mam również to samo pytanie, ale dotyczące praktyki na budowie.

Witam serdecznie. Mam w zasadnie trzy pytania:
1.Jak liczyć czas odbytej praktyki na budowie w sytuacji gdy jestem pracownikiem Zarządu Dróg Powiatowych? Wiem, że czas praktyki wydłuża mi się dwukrotnie, ale nie wiem, czy jest to czas przepracowany w danym miejscu w tym przypadku ZDP, liczony z umowy o pracę, czy łączna suma czasu realizacji robót budowlanych, których inwestorem/nadzorcą był ZDP, dająca wymagany czas potrzebny do zaliczenia praktyki odbytej na budowie?
2. Kto potwierdza tą praktykę? Dyrektor, jeśli ma uprawnienia budowlane w wymaganym zakresie i specjalności – czas praktyki liczony z umowy o prace, czy kierownik budowy/robót od Wykonawcy, który wykonuje roboty na podstawie podpisanej umowy z ZDP?
3. Jak udokumentować taką praktykę, jakie dokumenty połączyć (umowy, protokoły itp.)

W przypadku starania się o uprawnienia w zakresie kierowania robotami w ograniczonym zakresie (s.i. drogowa) moją praktykę i przygotowanie może prowadzić i potwierdzić osoba, która uzyskała uprawnienia w latach 50, tj. upoważniona do „kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowli dróg, lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, typowych przepustów i mostów o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych”?

Z opisu wynika, iż są to tzw. uprawnienia do wszystkiego 😉 i raczej nie będzie możliwości aby osoba je posiadająca mogła kierować praktyką do uprawnień na aktualnych zasadach.

Czy kierunek teleinformatyka jest odpowiedni do zdobywania uprawnień wynikaczych i projektowych w specjalności teletechnicznej?

Jeżeli nie ma go na liście to oznacza , iż nie jest. Ewentualnie pozostaje analiza przedmiotów na kierunku wg. ECTS.

Witam wszystkich serdecznie. Mam pytanie dotyczące zdobycia praktyki dot. projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Mianowicie, jako oficer w Wojsku Polskim, nie mogę zrezygnować z służby jeszcze przez kilka lat. Jednocześnie chciałbym rozpocząć odbycie ww. praktyk zawodowych, rozpoczynając od projektowych. Moje pytanie dotyczy rekomendowanego przez Państwa sposobu, pozwalającego odbyć praktykę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jedyna szansa to zatrudnić się jako projektant i zdobywać praktykę. Może to być dodatkowe stanowisko na pół etatu. Ewentualnie patronat.

Dzień dobry,
właśnie skończyłem studia stacjonarne I stopnia o specjalności drogowo/kolejowej i uzyskałem tytuł inż.
Od października rozpoczynam studia niestacjonarne II stopnia na specjalności drogowej.
Od 02.2018 r. pracuje na etacie jako inż budowy w firmie drogowej.
Od którego momentu liczy mi się praktyka do uprawnień które planuje robić? (inżynieria drogowa, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń)
Czy po ukończeniu studiów II stopnia (trwają 2 lata) i ciągłej w tym czasie pracy, będę miał zaliczoną już wymaganą (po studiach II st.) 1,5 roczną praktykę czy będę musiał odbywać ją jeszcze rok żeby uzyskać 3 letnią wymaganą po studiach I stopnia?

Praktyka liczy się po ukończeniu odpowiednich studiów lub ukończeniu co najmniej 3 roku. Do kierowania robotami można wiec taką praktykę zaliczyć już od stopnia inżyniera.

Witam. Ukończyłem studia I i II stopnia na kierunku elektrotechnika, oraz odbyłem praktykę pod kier. robót elektrycznych. Zamierzam wkrótce przystąpić do egzaminu do kierowania robót bez ograniczeń w zakresie instalacji elektrycznych.
W przyszłości chciałbym uzyskać uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w zakresie instalacji telekomunikacyjnych. Z tego co widzę to ukończenie przeze mnie kierunku elektrotechnika powinno mnie kwalifikować (oczywiście po odbyciu praktyki jako asystent kierownika robót tel.) do przystąpienia do egzaminu. Lecz w Rozporządzeniu Ministra widnieje zapis o kierunkach studiów odpowiadających danym specjalnościom: „elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji”. Czyli mam interpretować to w ten sposób że – elektrotechnika ok, pod warunkiem że w moim suplemencie komisja stwierdzi wystarczającą liczę przedmiotów z zakresu telekomunikacji? A co jeśli na mojej uczelni nie wykładano na kierunku Elektrotechnika przedmiotów z zakresu telekomunikacji? to w takim razie należałoby rozpocząć studia od początku (od I stopnia, a następnie II stopień) na kierunku telekomunikacja? Czy wystarczy jak tylko ukończę studia II stopnia na kierunku Telekomunikacja (i w tym czasie odbyłbym sobie praktykę bud.) a jako I stopień zostanie mi uznana ta elektrotechnika, lub na odwrót (I stopień zrobić Inż. telekomunikacji, a II stopień zostanie uznana mi ta elektrotechnika)? Oczywiście bierzemy tylko pod uwagę uprawnienia bez ograniczeń. Pozdrawiam

Aktualnie wykształcenie kwalifikuje się po nazwie kierunku. Jeżeli więc jest ono odpowiednie wg listy z rozporządzenia oraz zdobyte na renomowanej państwowej uczelni ( politechnika lub odpowiednik) to nie powinno być problemu z kwalifikacją wykształcenia.

Witam.
Ukończone mam studia I stopnia na wydziale Inzynierii Środowiska. Rozpoczęłam studia na II stopniu na takim samym wydziale. Chciałabym rozpocząć praktykę zawodową do uprawnień ds projektowych i kierowania budową. Czy rozpoczynając teraz praktykę zawodową.. Otrzymam uprawnienia z ograniczeniem czy bez? Chciałabym rozpocząć praktykę juz wczesniej aby nie „marnować” czasu na praktyke po studiach II stopnia. Jak tapraktyka będzie się liczyć do uprawnień

Po pierwszym stopniu studiów można już ubiegać się o uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń także spokojnie można odbywać już praktykę wykonawczą.

Lecz praktyka będzie trwała 3 lata? Czy trzeba się zgłaszać gdzieś na szkolenia czy wystarczy samemu uzyskać książeczkę rozpocząć praktykę a na koniec samemu ubiegać się o egzamin?

Witam
Czy do zdobycia uprawnień do projektowania bez ograniczeń bądź do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń konieczna jest praktyka zarówno przy projektowaniu jak i na budowie czy jedna z nich?
Pozdrawiam

Tajemnica została rozwikłana w artykule, do którego jest ten komentarz. Najprościej będzie przeczytać 😉

Witam,
Czy dobrze rozumiem, w przypadku uprawnień do projektowania w ograniczonym zakresie z telekomunikacji wystarczy odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów ORAZ odbycie rocznej praktyki na budowie czy tylko jeden warunek musi być spełniony? I tytuł inżyniera oczywiści?

Witam. Skończylem energetyke studia I stopnia. Czy moge sie starac o uprawnienia budowlane w zakresie instalacji cieplowniczych

Witam wszystkich. Skończyłem studia inżynierskie na kierunku elektronika i telekomunikacja. W związku z tym mam pytanie: czy jeśli skończyłbym studia magisterskie na kierunku elektrotechnika to po odbyciu odpowiednich praktyk mógłbym ubiegać się o uprawnienia elektryczne projektowe bez ograniczeń? Pomijam już fakt, gdzie ustawodawca podział rozum w momencie pisania ustawy, skoro ktoś po magisterce z elektrotechniki może zrobić uprawnienia telekomunikacyjne bez ograniczeń, a ktoś po magisterce z elektroniki i telekomunikacji uprawnienia elektryczne może zdobyć jedynie w ograniczonym zakresie.

Oba kierunki widnieją na liście odpowiednich dla specjalności telekomunikacyjnej także byłaby taka możliwość.

Dzień dobry,
czy jeżeli ukończyłem studia I stopnia na kierunku Budownictwo, a II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska, mogę ubiegać się o nadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej (sanitarnej).

Niektóre izby wymagają zgodności kierunku studiów I i II stopnia ( pomimo braku takiego wymagania w aktualnie obowiązujących przepisach ). Tak więc najbezpieczniejszą opcją będzie zadanie pytania w swojej okręgowej izbie.

Dzien dobry, posiadam uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń. Aktualnie pracuję w biurze projektowym i chciałabym zrobić upranienia bez ograniczeń do projektowania. Czy muszę w tym celu dodatkowo odbywać praktykę na budowie?

Nie ma potrzeby ponownego odbywania praktyki wykonawczej na budowie w takim wypadku. Należy pamiętać by w procesie kwalifikacji dołączyć posiadane już uprawnienia razem z innymi dokumentami.

Witam. Czy do pozyskania uprawnien w zakresie bez ograniczen wystarczy posiadanie magistra z danej dziedziny, czy konieczny jest rowniez (poza magistrem) inzynier? Nie jest to jednoznacznie sprecyzowane. Oraz czy mozna rozpoczac okres praktyk przed zdobyciem tytulu magistra/inzyniera (odbywac praktyki i studiujac dany kierunek jednoczesnie)?
Pozdrawiam
Mateusz

Nie ma tej kwestii jednoznacznie określonej w przepisach natomiast izby często wymagają by kierunki studiów I i II stopnia były zgodne. Poza tym większość ( jeżeli nie wszystkie ) kierunki z listy kierunków w rozporządzeniu kończą się inżynierem i magistrem.

Witam

Posiadam studia inż. budownictwa o specjalności budownictwo ogólne.
Czy mogę starać się o uprawnienia KB do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń?

Witam,
Mam pytanie odnośnie długości praktyki. W sesji jesiennej chciałbym zdawać uprawnienia projektowe i wykonawcze bez ograniczeń, w specj. KB.
1) Praktykę rozpocząłem po skończeniu studiów I stopnia, na umowie o pracę (asystent projektanta / inżynier budowy), dyplom II stopnia otrzymałem w grudniu 2017r., więc większość praktyki odbyłem jeszcze jako inż. Czy to nie wyklucza ubiegania się o uprawnienia bez ograniczeń?
2) Jeśli chodzi o długość praktyki, czy dodatkowe 11 tyg praktyki w przypadku wykonawstwa i 17 tyg. w przypadku projektowania będzie wystarczającym „nadmiarem” do złożenia wniosku.
Pozdrawiam

1) Nie wyklucza jeżeli oczywiście kierunek studiów był odpowiedni
2) Zapas wydaje się wystarczający, natomiast ostateczna decyzja w rękach komisji.

Witam,

Czy ukończenie kierunku studiów „automatyka i elektrotechnika” jest jednoznacze z ukończeniem kierunku „elektrotechnika” z punktu widzenia uprawnień budowlanych? Dodam ze studiowałem w Finlandi.

Nie, nie jest równoznaczne. Dodatkowo sytuację znacznie komplikuje fakt zdobywania wykształcenia za granicą. Prawdopodobnie należy przeprowadzić procedurę nostryfikacji dyplomu, a dopiero wtedy gdy kierunek okaże się odpowiednim lub pokrewnym określonym w rozporządzeniu, można ubiegać się o uprawnienia.

Napisz coś więcej jeżeli możesz jakiego kierunku i jakich uprawnień to dotyczyło. Czy izba samodzielnie bez żadnych dodatkowych zabiegów uznała Twoje wykształcenie zdobyte za granicą?

Witam,
Pracuję w Zakładzie Energetycznym na stanowisku mistrza na posterunku energetycznym. Zajmujemy się utrzymaniem sieci nn i SN. Nie prowadzimy żadnych robót inwestycyjnych na większa skalę. Mam ukończone studia 1 i 2 stopnia na kierunku elektroenergetyka. W jaki sposób mogę zdobyć wymaganą praktykę niezbędna do uzyskania uprawnień budowlanych??? I czy pracując w
zakładzie energetycznym jest to w ogóle możliwe?

Utrzymanie sieci raczej nie zostanie zaliczone do praktyki zawodowej przez komisję kwalifikacyjną. Konieczne będzie zatrudnienie się w firmie wykonawczej/projektowej i tam odbycie takiej praktyki.

Witam,

Czy mogę rozpocząć praktykę do uprawnień od praktyki projektowej?
Do uprawnień projektowych muszę mieć również praktykę na budowie.
Czy mając działalność gospodarczą i projektując przy współpracy z projektantami z uprawnieniami mogę wpisać jako praktykę zawodową?

Kolejność nie ma znaczenia. Jeśli zatrudniasz osobę mającą stosowne uprawnienia, która podpisze ci praktyki i jesteś właścicielem firmy bądź wspówłaścicielem możesz ubiegać się o uprawnienia. W moim przypadku należało dodatkowo przedstawić wyciąg z KRS potwierdzajacy, że jesteś włascicielem.

Witam, ukończyłam studia na kierunku energetyka (1 i 2 stopien). Jestem zatrudniona w firmie gdzie jest możliwość zdobycia uprawnień budowlanych. Stąd moje pytanie odnośnie udokumentowania praktyki. Czy fakt rozpoczecia praktyki musi być gdzieś zgłoszony? Wiem, że dawniej odbierana była książka w której wszystko sie zapisywalo, ale nie wiem jak wygląda to w świetle nowych przepisów. Bardzo proszę o odpowiedź

Witam,
Moje pytanie jest następujące: czy i w jaki sposób następuje weryfikacja czasu trwania praktyk? W sierpniu 2015 roku zatrudniłem się w firmie projektowo-wykonawczej na podstawie umowy-zlecenie. Od lipca 2016 roku dostałem w tej samej firmie umowę o pracę. Na tę chwilę mam więc 1 rok i 10 m-cy pracy na pełen etat oraz kilka miesięcy na podstawie umowy zlecenie z tego 2015 roku – nie była to praca w pełnym wymiarze godzin, ale same ramy czasowe by właściwie wystarczyły, ponieważ w te wakacje minie 3 lata odkąd tę praktykę wykonuję. Czy wystarczy tylko oświadczenie kierownika robót (z odpowiednim zestawieniem odbytej praktyki), czy też na potwierdzenie czasu odbycia praktyk potrzebne będą jakieś dodatkowe dokumenty (umowy/wyciągi bankowe potwierdzające wypłatę wynagrodzenia)? W jaki sposób jest dokładnie liczony czas odbywania praktyk?

Podstawowa weryfikacja następuje w oparciu o składane przez kandydata zestawienie zbiorcze i oświadczenie kierownika budowy. Niektóre izby wymagają dodatkowo złożenia kopii umowy na podstawie, której praktyka była odbywana.
W razie wątpliwości komisja ma cały arsenał środków przewidzianych w KPA czyli dodatkowe dokumenty np. z PINB, starostwa, zeznania świadków itp.

Dziękuję za odpowiedź. A co z wymiarem czasowym? Czy te dwa i pół roku praktyki to musi być de facto 913 przepracowanych dni? Co jeśli pracowałem jednego dnia 12 godzin, a innego 4 godziny?

Na chwile obecną bezpieczniej rozliczać to w dniach, gdyż jeżeli z zestawienia wyniknie mniejsza ich liczba to komisja zacznie prawdopodobnie bardziej szczegółowo analizować złożone dokumenty.

Witam
Skończyłem Politechnikę Białostocką wydział Mechaniczny Automatyka i Robotyka drugiego stopnia – czy po obyciu stażu będę mógł ubiegać się o uprawnienia do kierowania robót w ograniczonym zakresie?

Aby odrobić praktykę w przygotowywaniu dokumentacji projektowej muszę być na stanowisku projektant lub asystent projektanta.
Stanowisko asystent projektanta architektury a miałbym zamiar robić uprawnienia specjalności konstrukcyjno budowlanej gdyż jestem po budownictwie.
Może być z dodatkiem ARCHITEKTURY czy musi być wyłącznie asystent projektanta?

Na pierwszy rzut oka budzi podejrzenia, że zakres praktyki będzie inny niż potrzebny do uprawnień KB. Tak więc nie warto ryzykować.

Witam.
Zwracam się z zapytaniem ponieważ ukończyłem studia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej na kierunku Budownictwo. Na trzecim roku wybieraliśmy specjalność i byłem na TOB – Technologia i organizacja Budownictwa.
Czy mając tytuł inżyniera oraz odbytą praktykę mogę starać się o uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania? Czy wybrana specjalność dyskwalifikuje, a jeśli tak to jaka powinna być?
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Aktualnie specjalność studiów nie ma specjalnego znaczenia gdyż ważny jest ogólnie sam kierunek. ( oczywiście są też „budownictwa” na egzotycznych uczelniach, których program może nie odpowiadać wymaganiom PIIB). Natomiast w przypadku Politechniki Krakowskiej nie będzie problemów ze zrobieniem uprawnień po budownictwie.

Witam,

A co w przypadku gdy pracę zawodową zaczęłam po skończeniu studiów inżynierskich po półtora roku później skończyła magistra. Czyli mam magistra i półtora roku stażu. Kierunek właściwy, stanowisko i kierownik też.
Mogę prsystepowac ro uprawnień bez ograniczeń?

Jeżeli praktyka odbywana po 09.2014 to tak, jest na to duża szansa.

Tylko szansa?
Bo mam podobny przypadek co Monika.
Ktoś tak miał i nie było problemów z zaliczeniem praktyki?

Szansa gdyż praktyka zależy od bardzo wielu czynników ( odpowiedni kierownik praktyki, odpowiedni zakres prac, odpowiednie dokumentowanie a nawet czas w którym została odbyta) a ostatecznie zatwierdza ją komisja kwalifikacyjna. W teorii wszystko jest OK, natomiast każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.

Czy w przypadku specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych znaczenie ma specjalizacja na studiach magisterskich?
Np czy można zrobić uprawnienia bez ograniczeń na inżynierii środowiska, ale specjalizacji infrastruktura wodna lub technologie w inżynierii środowiska? czy trzeba skończyć specjalizacje sieci i instalacje?

Obecnie specjalizacja nie ma wielkiego znaczenia, gdyż do uprawnień liczy się nazwa kierunku. Natomiast pojawiają się już plany w PIIB aby kwalifikować na podstawie przedmiotów na kierunku i wtedy może to mieć znaczenie.
Więc długofalowo najbezpieczniej jest studiować kierunek wymieniony na liście odpowiednich i pokrewnych kierunków: https://uprawnieniabudowlane.pl/wymagane-wyksztalcenie-i-praktyka-zestawienie/
Dodatkowo to „bezpieczeństwo” poprawi renoma uczelni – najlepiej oczywiście politechnika lub uczelnia typowo techniczna.

Witam,
jestem studentem Inżynierii Środowiska na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska na AGH, czy ukończenie tego kierunku daje możliwość tych samych uprawnien inżyniera środowiska z tego samego kierunku na innym wydziale, lub innej uczelni (np. inzynieria srodowiska na Wydziale Geoinzynierii i Inzynierii Hórniczej na AGH, lub inżynierii środowiska na Politechnice Krakowskiej)?

Jestem po pierwszym semestrze i póki jeszcze nie jest za późno (lepiej późno niż wcale) zastanawiam się nad zmianą na PK, ponieważ jest tam specjalizacja Inzynieria Sanitarna na kierunku Inzynierii środowiska, i nie wiem czy kierunek inżynieria środowiska na Wydziale Geologii (…) daje mi to samo.

Obecnie specjalizacja nie ma wielkiego znaczenia, gdyż do uprawnień liczy się nazwa kierunku. Natomiast pojawiają się już plany w PIIB aby kwalifikować na podstawie przedmiotów na kierunku i wtedy może to mieć znaczenie.
Więc długofalowo najbezpieczniej jest studiować kierunek wymieniony na liście odpowiednich i pokrewnych kierunków: https://uprawnieniabudowlane.pl/wymagane-wyksztalcenie-i-praktyka-zestawienie/
Dodatkowo to „bezpieczeństwo” poprawi renoma uczelni – najlepiej oczywiście politechnika lub uczelnia typowo techniczna.

Czyli zakładając, że interesuje mnie specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, najważniejsze, że jestem studentem kierunku Inżynierii Środowiska na AGH na obojętnie jakim wydziale i o obojętnej specjalizacji np. odnawialne źródła energii? Mam na mysli to, czy po ukończeniu tej specjalności jest możliwość zrobienia specjalności instalacyjnej w zakresi sieci(…) i uzyskania takowych uprawnień. W ww. linku, by uzyskać takowe napisano, że należy po prostu ukończyć studia I lub w niektórych przypadkach II stopnia na odpowiednim kierunku (w mym przypadku IŚ), a następnie odbyć praktyke. Nie ma żadnej wzmianki o specjalności.

Z góry dziękuje za pomoc.

Jestem po pierwszym semestrze i zastanawiam sie nad zmianą bo na PK jest specjalizacja inzynieria sanitarna i nie wiem czy ejst jakaś różnica w uprawnieniach.

Obecnie specjalizacja nie ma wielkiego znaczenia, gdyż do uprawnień liczy się nazwa kierunku. Natomiast pojawiają się już plany w PIIB aby kwalifikować na podstawie przedmiotów na kierunku i wtedy może to mieć znaczenie.
Więc długofalowo najbezpieczniej jest studiować kierunek wymieniony na liście odpowiednich i pokrewnych kierunków: https://uprawnieniabudowlane.pl/wymagane-wyksztalcenie-i-praktyka-zestawienie/
Dodatkowo to „bezpieczeństwo” poprawi renoma uczelni – najlepiej oczywiście politechnika lub uczelnia typowo techniczna.

Witam, obecnie jestem na ostatnim semestrze II stopnia budownictwa na specjalności drogowej, czy po przepracowaniu 1,5 roku na budowie kubaturowej będę mogł się ubiegać o uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

Skończyłam studia na kierunku nie wymienionym na liście z racji tego ze jest to nowy kierunek, mowa o inżynierii ekologicznej. Czy po ukończeniu inżynierii ekologicznej 1 stopnia i inżynierii środowiska 2 stopnia jest możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane ?

Na chwilę obecną obowiązuje zasada zgodności kierunku z listą kierunków wymienionych we wpisie / rozporządzeniu. Niektóre izby wymagają by kierunek studiów I i II stopnia był taki sam. Ewentualnie należy uzupełnić różnice programowe.
Polecam zadać pytanie w konkretnej izbie gdyż pod tym względem niestety są różnice w podejściu.

Witam,
Proszę o informację. Obecnie jestem studentką studiów II stopnia na Inżynierii Środowiska. Chciałabym ubiegać się o uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez w zakresie instalacji gazowych dodam, że pracuję w firmie zajmującej się tą branżą. Moje pytanie brzmi:
1. Czy wykształcenie zdobyte na studiach II stopnia z inż. środowiska zupełnie wystarcza do ubiegania się o uprawnienia bez ograniczeń w zakresie instalacji gazowych?
2. Czy podczas trwania studiów mogę jednocześnie odbywać praktykę czy to projektową czy na budowie? Czy praktyka dopiero jest liczona od momentu uzyskania dyplomu? Dodam, że nie posiadam studiów I stopnia z inż. środowiska.

W przepisach jest mowa o rozpoczęciu praktyki „po ukończeniu 3 roku studiów” więc wydawać by się mogło, że każdych. W praktyce jednak niektóre izby wymagają by kierunek był odpowiedni lub pokrewny dla danych uprawnień, to samo tyczy się studiów I stopnia, co potwierdzają nawet zapisy w przygotowywanych przez PIIB aktualizacjach przepisów: https://uprawnieniabudowlane.pl/planowane-zmiany-w-uprawnieniach-budowlanych-2017-rok/

Mam ważne pyt. Czy jak obroniłem inż. na kierunku Budownictwo w lutym 2014 roku to mogę mieć uprawnienia do kierowania bez ograniczeń skoro nowa ustawa weszła we wrześniu 2014?

Tak. W rozporządzeniu określono jedynie wymagania odnośnie wykształcenia. Nie ma znaczenia kiedy zostało zdobyte.

Witam,

Czy robiąc uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej mogą uznać mi rok pracy na budowie widuktu autostrady?

Opisany zakres prac bardziej „nadaje się ” dla uprawnień mostowych.
Ostatecznie niestety decyzja komisji kwalifikacyjnej po weryfikacji.

Jestem absolwentem studiów magisterskich, na kierunku elektronika. Czy mając specjalność, która wiąże się z elektrotechniką i to wykażę- czy mogę ubiegać się o uprawnienia bez ograniczeń ?

Jeżeli nie to czy odbywając praktykę będąc po elektronice i zdając uprawnienia ograniczone, a następnie uzyskanie mgr z elektrotechniki (mam realną możliwość zapisać się na IIst. po elektronice)
, to czy muszę znowu robić praktykę na nieograniczone ?

Jak to działa ?

Pozdrawiam,
Krzysiek

Obecnie brane są pod uwagę nazwy kierunków z rozporządzenia: https://uprawnieniabudowlane.pl/wymagane-wyksztalcenie-i-praktyka-zestawienie/
tak więc po elektronice jedynie uprawnienia ograniczone ( które de facto są bezużyteczne ).

W przypadku gdy raz już będzie odbyta praktyka na uprawnienia ograniczone, a kierownik praktyki posiada uprawnienia bez ograniczeń to wtedy takiej praktyki nie trzeba powtarzać do uprawnień tzw. pełnych.

Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź – już nie mam wątpliwości !
Szkoda, że jest tak „sztywno” z kierunkami studiów ;/
Natomiast pozytywny jest fakt, że praktykę można odbyć a dokształcić się równolegle 🙂

Witam,
mam pytanie, jestem studentem obecnie 1 roku II stopnia budownictwa. Mam za sobą osiem miesięcy pracy w wykonastwie jako asystent kierownika, obecnie pracuję w biurze projektowym od 5 mcy. Interesują mnie uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń po skończeniu stuidów.
Czy praktyka będzie się liczyć dopiero od momentu zdobycia tytułu mgr, czy ta którą obecnie mam już może być wliczana ?

Praktyka jest liczona najwcześniej po ukończeniu 3 roku studiów na kierunku odpowiednim do uprawnień o jakie się ubiegamy.

Czyli praktyka projektowa do uprawnien pelnych konstrukcyjno budowlanych bedzie sie liczyc od ukonczenia II stopnia studiów ? Dobrze to rozumiem ?

Czyli jezeli bede sie ubiegal o uprawnienia bez organiczen, do ktorych jest konieczny II stopien studiow ktore trwaja dwa lata, to 1,5 roku na budowie i 1 rok w biurze projektowym bedzie mi sie liczyc od momentu ukonczenia tego II stopnia ?

Czyli tak, skoro bede sie staral o pelne konstrukcyjno-budowlane, to 1 rok w biurze i 1,5 roku na budowie beda liczone od ukonczenia II stopnia ktory jest pod to wymagany, a trwa dwa lata ? Czy to liczy sie od momentu skonczenia 3 roku studiów I stopnia ?

Czyli tak, skoro bede sie staral o pelne konstrukcyjno-budowlane, to 1 rok w biurze i 1,5 roku na budowie beda liczone od ukonczenia II stopnia ktory jest pod to wymagany, a trwa dwa lata ? Czy to liczy sie od momentu skonczenia 3 roku studiów I stopnia ?

Witam. Mam pytanie odnośnie zdawania egzaminu we właściwej izbie. Zameldowany jestem w powiecie olsztyńskim, od 8 lat mieszkam w Warszawie, tu też kończyłem politechnikę. Obecnie od pół roku przebywam i pracuje na inwestycji w Lublinie która potrwa jeszcze około roku. Gdzie mógłbym ( muszę ) zdawać egzamin. Oczywistym jest , że najwygodniej będzie mi zdawać w okolicy miejsca obecnego przebywania, ale czy to możliwe?

Tak jest to możliwe. Generalnie zdaje się w miejscu zameldowania, natomiast zdecydowana większość izb dopuszcza także tymczasowe miejsce zamieszkania gdyż z takiego kandydata ma po prostu dodatkowy dochód.

Witam,
czy 6-miesięczny staż z urzędu pracy i późniejsze zatrudnienie na umowę o pracę również przez 6 miesięcy w biurze projektowym na stanowisku asystent projektanta liczy się jako rok praktyki przy sporządzaniu projektów? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Liczy się każda forma umowy cywilno-prawnej w tym także staż.
To czy praktyka zostanie zaliczona zależy od bardzo wielu czynników: odpowiedni kierownik praktyki, odpowiedni zakres praktyki itp. Rodzaj umowy jest tylko jednym ze składników.

Czy po skończeniu energetyki na I stopniu i wybraniu studiów II stopnia na mechanice i budowie maszyn na specjalności energetyka cieplna i odnawialna jest możliwość uzyskania uprawnień instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Witam,
Prosiłbym o informację: chciałbym uzyskać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie nieograniczonym studia ukończone II stopnia Architektura i Urbanistyka. Czy jest to możliwe? I pytanie nr 2 jak udokumentować praktykę zawodową w sensie umowy typu np Wolontariat tak żeby było to uznane przez Izbę?
Pozdrawiam

Czy studia I stopnia także były ukończone na kierunku Architektura? Z tego co Nam wiadomo IARP tego wymaga z zdarzają się przypadki odrzucania wniosków jeżeli jest inaczej.
Dokumentacja w formie pisemnej umowy z określeniem nazwy stanowiska oraz zakresu obowiązków. Wolontariat jest najbardziej weryfikowaną formą odbywania praktyki przez izby.

Proszę o informację czy coś się zmieniło w przepisach odnośnie uprawnień bez ograniczeń w wykonawstwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej dla inżynierów?
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA z dnia 28 kwietnia 2006 r. z załącznika nr 1 wynika, iż w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, aby uzyskać uprawnienia budowlane bez ograniczeń należy mieć ukończone studia magisterskie na kierunku budownictwo.
Jeżeli jednak inżynier może mieć uprawnienia bez ograniczeń w wykonawstwie po zdobyciu 3 letniej praktyki zawodowej, to na jakim rozporządzeniu/ przepisach mogę się oprzeć? Ponieważ mam problem z otrzymaniem zaświadczenia o odbyciu części (1,5 roku) praktyki na budowie na terenie zamkniętym (obiekty wojskowe).

Rozporządzenie zmieniło się znacznie w 2014 roku. Wg nowego brzmienia osoby z odpowiednim wykształceniem inżynierskim mogą ubiegać się o uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń. Tekst rozporządzenia

Witam,
Czy może ktoś z Was orientuje się jak wygląda sytuacja kierunków pokrewnych. Skończyłam Odnawialne Źródła Energii i Gospodarkę Odpadami na specjalizacji Odnawialne Źródła Energii. I porównując sylabusy kierunków inżynieria środowiska i energetyka i pokrywa się w sporej części z jednym i w innych punktach z drugim. Powiedziałabym nawet, że jest bardziej dopasowany do projektowania instalacji cieplnych, klimatyzacyjnych, sanitarnych itd. niż wymienione przeze mnie. Ktoś z was wie jak wygląda taka sytuacja?

Witam,
W 2000 roku ukończyłem technikum kolejowe w specjalności drogi i mosty. Od 2000 roku pracuje w PLK na stanowisku Diagnosty ds. nawierzchni i podtorza. Od kiedy będę mógł się starać o uprawnienia budowlane w ograniczonym stopniu i czy praca w PLK będzie zaliczona mi jako praktyka zawodowa?

Witam

Chcialem sie dowiedziec czy praktyka odbyta w czy czasie studiow przed 4 rokiem studiow, gdy juz posiadam tytul technika budownictwa bedzie sie liczyc na uprawnienia budowlane w nieograniczonym zakresie?

Witam,
Zwracam się z pytaniem czy data zdobycia dyplomu II stopnia elektrotechniki w 1998r. ma znaczenie jeśli chodzi o dokumentowanie praktyki zawodowej, przy ubieganiu się o uprawnienia budowlane?

Ma znaczenie jaki był konkretnie program studiów oraz oczywiście kierunek I stopnia też jest istotny.

Witam,

1) Zakładając że posiadam uprawnienia do projektowania bez ograniczeń uzyskane w jednej z izb. Czy uprawnienia do kierowania w tej samej specjalności co do projektowania mogę uzyskać w innej izbie ?
2) Czy posiadając uprawnienia do projektowania bez ograniczeń i podchodząc na uprawnienia do kierowania ponownie muszę zdawać egzamin pisemny? (uprawnienia projektowe uzyskane w poprzedniej sesji).

1/Można zdawać w innej izbie niż pierowtne uprawnienia projektowe
2/ Tak trzeba ponownie zdawać egzamin jednak zakres materiału będzie mniejszy.. czego nie można niestety powiedzieć o opłatach gdyż te pozostają na standardowym poziomie.

Witam
Mam pytanie ukończyłem studia pierwszego stopnia inż elektronika i telekomunikacja. Moje pytanie czy mogę sie starać o kierowanie i projektowanie bez ograniczeń???? Czy muszę odbyć studia mgr??? Z zapisów wynika ze mogę się starać o kierowanie pracami budowlanymi a do projektowania bez ograniczeń już niestety nie. Czy sie mylę??

Witam 🙂 czy praca na pół etatu może być zaliczona do praktyk do uprawnień projektowych? Jeśli tak to czy okres tej pracy musi być wydłużony ze względu na mniejszą ilość godzin niz na etacie?

Różnie do tego podchodzą izby w Polsce. Najbezpieczniej i realnie jest uznać iż praktyka wydłuża się o połowę.

Witam,
czy po skończonych studiach 1 i 2 stopnia na kierunku inżynieria środowiska, oraz tylko 2 stopnia na kierunku budownictwo mogę ubiegać się o uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń?

Witam, czy osoba z uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi w nieograniczonym zakresie, w celu przystąpienia do egzaminu na uprawniania projektowe musi udokumentować tylko rok w biurze ? (wg. zapisów jest to 1 rok biuro + 1 rok budowa, jednak jeżeli mowa o osobie która posiada dużą praktykę na budowie poświadczoną uprawnieniami wykonawczymi, czy ten drugi wymóg do uprawnień na budowie jest konieczny ? i jak niby go udokumentować)
czy stanowisko na umowie o pracę (inżynier budowy/kierownik robót) jest problemem przy dokumentowaniu praktyki projektowej ?

Przy posiadaniu uprawnień wykonawczych nie trzeba już drugi raz odbywać praktyki wykonawczej do uprawnień projektowych. Po prostu w postępowaniu kwalifikacyjnym składa się kopię decyzji o posiadanych uprawnieniach.

Dzień dobry. Czy jeśli ukończyłem studia 1 stopnia (inżynierskie) na kierunku Inżynieria Środowiska a studia drugiego stopnia na kierunku Energetyka (niezależnie od specjalności) to mogę się ubiegać o uprawnienia „do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń”? Pozdrawiam

Obydwa kierunki są odpowiednie by ubiegać się o uprawnienia budowlane w specjalności IS.
Natomiast należy zaznaczyć, iż przygotowywane są zmiany ( na razie na etapie projektu) gdzie jednym z warunków kwalifikacji była zgodności kierunków.

witam,
Mam pytanie jak rozumieć sformułowanie „można robić praktykę po ukończeniu 3 roku studiów” Po trzecim roku przechodząc na czwarty miałem trzy warunki.Czy w związku z tym mogę zacząć odbywać praktykę czy izba może mi nie zaliczyć praktyki od tego momentu sugerująć że nie byłem „na czysto”
przechodząc na czwarty rok studiów.Dodam że studia I stopnia trwają cztery lata.

Na każdej uczelni stwierdzenie „ukończenia 3 roku studiów” może oznaczać co innego. Zwykle jeżeli jest wpis na 4 rok to oznacza, iż 3 się ukończyło.

Studia I stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska odbyłam w trybie dziennym (stacjonarnym). Studia II stopnia zaczęłam w trybie zaocznym (niestacjonarnym), rozpoczynając RÓWNOLEGLE prace na stanowisku Inżynier Budowy. Czy moja praca do momentu obrony (1,5 roku studiów mgr) liczy się do praktyki? Czy dopiero po uzyskaniu tytułu mgr bede musiała kolejne 1,5 roku pracować na w/w stanowisku?

Witam serdecznie,

uzyskałem tytuł inżyniera na kierunku Energetyka (specjalność Inżynieria Eksploatacji w Elektroenergetyce), a teraz skończyłem studia magisterskie na kierunku Elektrotechnika (specjalność Elektroenergetyka), jednak nie zdążyłem się obronić z przyczyn ode mnie niezależnych. Najbliższy termin obron będzie w marcu. Czy jeśli teraz rozpocznę praktykę zawodową (stanowisko inżynier budowy) i w międzyczasie się obronię to ta praktyka normalnie będzie się zaliczała i będę mógł na jej podstawie starać się o uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH)?

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Pozdrawiam serdecznie!

Witam serdecznie,

mag. inż. po kierunku Elektrotechnika chcący uzyskać uprawnienia nieograniczone w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Obecnie pracuję na umowie i pracę w firmie elektroenergetycznej, po której niestety nie mogę starać się o uzyskanie uprawnień. Niemniej, mam okazję i pozwolenie by móc pracować równolegle w Biurze Projektowym i teraz pytanie. Na jakiej zasadzie zaleca się, aby Biuro Projektowe zatrudniło mnie, ponosząc przy tym jak najmniejsze koszty?

Z góry dziękuję.

Liczy się każdy rodzaj umowy cywilno prawnej do praktyki zawodowej. Zwykle takie sprawy załatwiano umową o bezpłatną praktykę, staż itp ale to zależy od wielu czynników.

Witam, czy posiadając tytuł inżynieria z gospodarki przestrzennej (politechnika) oraz mgr z inżynierii środowiska można ubiegać się o uprawnienia instalacyjne w zakresie instalacji sieci wodociągowych?

Czasem izby wymagają by kierunki I i II stopnia były tożsame lub zgodne. Jeżeli nie to należy uzupełniać różnice programowe ( ale to na etapie studiów). Niestety najlepiej odwiedzić swoją OKK i dowiedzieć się na dyżurze.

Witam
Jak to jest z tymi uprawnieniami ograniczonymi do projektowania w specjalności architektonicznej? Jestem po kierunku budownictwo-specjalność konstrukcje, mam II stopień wykształcenia. Mimo to w postępowaniu kwalifikacyjnym Okręgowa Komisja odmówiła mi nadania uprawnień twierdząc – powołując się na wyrok Sądu (nie mam decyzji przy sobie teraz, żeby dokładnie to opisać) – że kierunku pokrewnego dla specjalności architektura nie ma….Dodatkowo wyliczyli mi dokładnie godziny przedmiotów związanych z architekturą i uznali, że było za mało, dodatkowo nie miałem historii sztuki i mało urbanistyki, no ale chyba trudno o to na kierunku konstrukcje. Poza tym składałem podanie na ograniczone, a nie pełne, nie będę projektował pałaców, można jedynie do 1000m3, a o to mi chodziło. Wiem też o przypadku w jednym z województw, że ludzie zdali egzamin na ograniczone do architektury i kiedy przyszło do wpisania na listę członków, Warszawa zażądała dokumentów z Komisji Okręgowej. Nie znam finału sprawy. Czyżby izba architektów „nie lubiła” konstruktorów chcących zdobyć uprawnienia choćby ograniczone? Wracając do pytania – jak to jest, czy mając takie wykształcenie mogę ubiegać się o uprawnienia ograniczone do projektowania? Tabela z wykazem specjalności pokrewnych wskazuje, że tak…Pracowałem 11 lat przy projektach architektonicznych, myślałem, że z tej pracy będę miał korzyść również w postaci uprawnień…

Witam,
Jest jednak tak, że Krajowa Izba Architektów nie uznaje pokrewieństwa kierunku budownictwo. Cytuje z mojej decyzji odmownej: „(…) Przede wszystkim nie został spełniony przez wnioskodawcę wymóg ukończenia studiów na kierunku pokrewnym, o czym stanowi §5 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia – nazwa kierunku studiów winna być zgodna z określeniem zakresu kierunku studiów wskazanym w załączniku nr 2 do przedmiotowego Rozporządzenia. Z opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 grudnia 2015r., a także stanowiska Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2014r. wynika, że kierunku pokrewnego do architektury/architektury i urbanistyki, spełniającego wymagania prawne, w szczególności pod względem spełnienia ustawowych standardów kształcenia oraz wynikających z nich wymagań programowych i zachowania wysokiej jakości kształcenia – nie ma. (…)”. Ponadto wykazano, że na kierunku budownictwo specjalność konstrukcje nie miałem przedmiotów takich jak: projektowanie urbanistyczne, historia architektury i urbanistyki, sztuk plastycznych i technik warsztatowych, etyki zawodu architekta, ekonomiki procesu inwestycyjnego, organizacji procesu inwestycyjnego, prawa budowlanego. Okręgowa Komisja odmówiła mi nadania uprawnień na etapie kwalifikacji. Pytałem w sąsiednim województwie, bo mieszkam na granicy, tam okręgowa komisja dopuściła osoby do egzaminu, który zdali, ale przy wpisaniu na listę członków z Warszawy zażądano dokumentów z komisji okręgowej i nie wiadomo czy w końcu otrzymają te uprawnienia., ale jaki mi powiedziano Krajowa Izba Architektów nie uznaje pokrewieństwa dla architektury kierunku budownictwo.

Ciekawa sprawa, kierunek budownictwo jest wprost wymieniony w rozporządzeniu jako pokrewny dla architektury. Wygląda na to, iż tutaj wszystko można dowolnie interpretować..

Witam, chciałbym się dowiedzieć o jakie uprawnienia z dziedziny telekomunikacji mogę się starać pełne czy z ograniczeniami.
Moje wykształcenie to:
egzamin zawodowy z teleinformatyki ( pewnie nie jest to istotna wiadomość),
studia inżynierskie skończone na wydziale elektronika o kierunku elektronika i telekomunikacja specjalizacja Telekomunikacja Mobilna
studia Magisterskie na wydziale elektronika kierunek Teleinformatyka specjalizacja Projektowanie sieci teleinformatycznych

Na pewno można robić uprawnienia ograniczone ( natomiast nie wiem czy jest sens ;)) . Co do uprawnień bez ograniczeń to należałoby sprawdzić zakres przedmiotów na kierunku teleinformatyka na podstawie punktacji ECTS dołączonej do suplementu dyplomu , czy odpowiada od przedmiotom na kierunkach odpowiednich dla uprawnień nieograniczonych, czyli:

telekomunikacja
elektrotechnika
elektronika
elektronika i telekomunikacja
miernictwo elektryczne i telekomunikacja

Ok. A czy potwierdzenie takich prac może dokonać jedynie osoba z ważnymi uprawnieniami budowlanymi posiadająca członkowstwo Izby z opłaconymi składkami ,
czy też może to być osoba z uprawnieniami) ale bez opłaconych skladek ?

Witam !
Czy do udokumentowania praktyki zawodowej mogę wpisać prace, które nie wymagały pozwolenia na budowę ?
Wymagane było tylko zgłoszenie lub rodzaj prac nie wywagał nawet zgłoszenia (prace remontowe).
Pozdrawiam

Można wpisać natomiast lepiej, aby takie prace stanowiły jedynie dodatek do prac na pozwoleniu na budowę ( zwykle bardziej wymagających i trudniejszych), a nie cały zakres praktyki.

Witam,
Ukończyłem studia I stopnia i chciałbym zdobyć uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie. Czy po zdobyciu tych uprawnień jeśli będę chciał uzyskać uprawnienia bez ograniczeń muszę tylko uzupełnić wykształcenie (studia II stopnia)? Czy muszę od nowa odbyć praktykę?

Nie będzie potrzeby robić ponownie praktyki pod warunkiem, iż kierownik praktyki będzie posiadał odpowiednie uprawnienia bez ograniczeń.

Co do robienia uprawnień ograniczonych to jeśli nie ma naprawdę dobrego powodu ( szybki obiecany awans, podwyżka, potrzeba korzystania z uprawnień w pracy) to nie warto ich robić gdyż naprawdę niewiele w dzisiejszych czasach dają ze względu na bardzo ograniczony zakres oraz praktycznie podwójne koszty egzaminu i kwalifikacji ( gdyby potem robiło się pełne uprawnienia).
Ponadto sama praktyka potrwa ponad 2 lata , a to okres który wystarczy na zdobycie mgr i od razu ubieganie się o pełne uprawnienia.

W roku 2004 zarejestrowałem Dziennik Praktyki Zawodowej w OIIB na podstawie świadectwa ukończenia w 1996 r. Technikum Budowlanego z tytułem technik budownictwa. W roku 2012 rozpocząłem studia I stopnia na kierunku Budownictwo, które ukończyłem w 2016 r. uzyskując tytuł inżyniera.
Jednocześnie w 2012 roku rozpocząłem dokumentowanie praktyki na budowie w posiadanym Dzienniku jako technik i udokumentowałem tam okres 12 miesięcy (z opinią co 3 miesiące wg instrukcji z Dziennika). Pozostałą praktykę udokumentowałem na zbiorczym zestawieniu od 2015 do 2017 roku (łącznie 25 miesięcy) w między czasie uzyskując tytuł inżyniera.
Czy udokumentowana w ten sposób praktyka (rozpoczęta jako technik) trwająca 42 miesiące może być brana pod uwagę przy kwalifikacji do egzaminu przez KK w OIIB?

Witam
W lipcu tego roku ukończyłem studia II stopnia na kierunku budownictwo, do tego mam 2 lata praktyki jako inżynier budowy, którą zacząłem zaraz po uzyskaniu tytułu inżyniera. Czy mogę przystąpić do jesiennej sesji egzaminacyjnej? Czy jednak te 1,5 roku praktyki liczy się dopiero od momentu uzyskania stopnia magistra?

Witam
Ubiegam się o uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
W 04.2015 uzyskałem tytuł inżyniera na kierunku energetyka (specjalność: elektroenergetyka), po czym rozpocząłem praktyki. Tytuł magistra na kierunku elektrotechnika uzyskałem w 06.2017.
Z powyższej tabeli wynika, że kierunek energetyka nie jest kierunkiem odpowiednim dla uprawnień bez ograniczeń w tej specjalności.
1. Czy w takim przypadku odbyta praktyka w okresie od 04.2015 do 06.2017 (ponad 2 lata) będzie wystarczająca do uzyskania uprawnień bez ograniczeń czy jednak okres wymaganej 1,5 rocznej praktyki biegnie dopiero od 06.2017 (chwili uzyskania tytułu magistra na kierunku elektrotechnika)?
2. W jaki sposób izba weryfikuje czy rozpoczęliśmy odbywanie praktyk po uzyskaniu tytułu I stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, czy trzeba w takim przypadku złożyć dyplom I stopnia?

1. Aktualne przepisy mówią jedynie o ukończeniu 3 roku studiów ( nawet nie ma mowy o kierunku). W praktyce izby mogą to interpretować różnie. Niestety trafiają się także interpretacje niekorzystne dla Pana tzn. okres praktyki liczony po ukończeniu odpowiedniego kierunku studiów.
2. Aktualnie praktyka nie jest już rejestrowana ( od września 2014 ) więc polecam po prostu odbywać ją pod kierunkiem osoby z uprawnieniami bez ograniczeń, tak by złożyć dokumenty jak najszybciej na uprawnienia nieograniczone. Z zamianą takiej praktyki na uprawnienia ograniczone nie będzie pewnie żadnego problemu.

Witam
Czy po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku budownictwo o specjalności technologia i organizacja budownictwa można zdobyć uprawnienia w takich specjalnościach jak inżynieria mostowa lub inżynieria drogowa? Z tego co wyczytałem to można, ponieważ liczy się kierunek a nie specjalność, ale chciałbym się upewnić. Pozdrawiam i z góry dziękuję z odpowiedź.

Mam pytanie odnośnie zaliczenia praktyk budowlanych w biurze projektowym. Jestem po studiach magisterskich, specjalność Konstrukcje budowlane i inżynierskie. Pracuję w biurze projektowym, które projektuje mosty jednoprzęsłowe i przepusty drogowe. Szef ma uprawnienia do projektowania i nadzoru budowlanego bez ograniczeń (czyli obecne konstrukcyjno-budowlane). Czy w tej sytuacji praktyka projektowa zostanie mi zaliczona jeśli będę się ubiegał o uprawnienia konstrukcyjno-budowlane nieograniczone (oczywiście po odbyciu praktyki na budowie), czy też będzie to zależało od interpretacji izby? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Widać tutaj co najmniej 2 wątpliwości:
*zakres praktyki tzn, projekty mostów oraz przepustów może zostać uznany jako nieodpowiedni dla specjalności KB
*uprawnienia „do nadzoru” brzmią bardzo staro i nie wiadomo czy do końca odpowiadają dzisiejszym KB ( zdarza się, że izby kwestionują takie wiekowe uprawnienia)
Więc podsumowując wiele będzie zależało niestety od Izby, dlatego też polecam się wybrać na dyżur OKK i bezpośrednio dopytać.

Zastanawia mnie czy do egzaminu na uprawnienia mogę przystąpić po każdej uczelni, politechnice bądź szkole? Czy muszą one spełniać jakieś wymagania programowe itp. Nie chcę ryzykować, że po skończeniu uniwersytetu bądź prywatnej uczelni studiując budownictwo nie będe mogła przystąpić do egzaminów.

Witam,
Posiadam tytuł mgr inż. i posiadam pełne uprawnienia konstrukcyjno – budowlane, chciałbym zdobyć uprawnienia sanitarne. Czy mogę je zdobyć jako bez ograniczeń czy w ograniczonym zakresie?

Witam wszystkich,
Do kogo (do politechniki czy oiib) należy analiza suplementu do dyplomu i sprawdzenie w jakim stopniu zakres przedmiotów ( wg. punktacji ECTS) odpowiada kierunkowi odpowiedniemu dla danych uprawnień ? Kto powinien to obliczyć? Zanim ktoś zaangażuje się w praktykę musi wiedzieć czy będzie mógł ubiegać się o uprawnienia.
Pozdrawiam,

Izba to weryfikuje natomiast dopiero na etapie postępowania kwalifikacyjnego ( po wniesieniu opłaty I raty). Wcześniej należy zweryfikować we własnym zakresie by wiedzieć czy jest sens dany kierunek rozpoczynać. Ewentualnie w każdej izbie okręgowej okresowo dyżurują członkowie komisji i wtedy można zadać pytania z tym związane.

Witam,
Ukończyłem studia na wydziale Mechaniczno-Energetycznym, kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalizacja termoenergetyka. Rozumiem że aby ubiegać się uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, in