Kategorie
Rodzaje Specjalności

Uprawnienia elektryczne

Uprawnienia budowlane elektryczne umożliwiają projektowanie obiektu budowlanego lub kierowanie robotami budowlanymi przy wykonywaniu: sieci elektrycznych, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, kolejowych, sieci trakcyjnych.

Uprawnienia elektryczne czyli uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych są niezbędne do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych przy wykonywaniu robót elektrycznych jako kierownik robót elektrycznych oraz sporządzania projektów i instalacji  elektrycznych sprawując funkcję projektanta. Uprawnienia elektryczne wymagane są także od inspektora nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uprawnienia budowlane elektryczne wydawane są przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa ( PIIB ) po spełnieniu określonych warunków.

Uprawnienia elektryczne –  zakres i rodzaje

Uprawnienia budowlane elektryczne bez ograniczeń umożliwiają projektowanie obiektu budowlanego lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

  • sieci elektryczne
  • instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne
  • kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
  • sieci trakcyjne metra,
  • wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów

Uprawnienia budowlane elektryczne w ograniczonym zakresie umożliwiają natomiast projektowanie obiektów budowlanych lub kierowanie robotami budowlanymi przy instalacjach elektrycznych łącznie z przyłączami o napięciu do 1 kV, w obiektach budowlanych których kubatura nie przekracza 1000 m3.

Uprawnienia elektryczne – wymagania

Aby uzyskać uprawnienia budowlane elektryczne do projektowania bez ograniczeń należy ukończyć studia drugiego stopnia na jednym z kierunków: elektrotechnika, inżynieria elektryczna lub elektroenergetyka. Dodatkowo wymagane jest odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów oraz rocznej praktyki zawodowej na budowie.

Do uzyskania uprawnień elektrycznych wykonawczych bez ograniczeń także potrzebne będzie ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunkach: elektrotechnika, inżynieria elektryczna lub elektroenergetyka  i odbycie 1,5 roku praktyki na terenie budowy.

Alternatywą może być tutaj natomiast ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunkach wcześniej wspomnianych. Natomiast w takim wypadku potrzebne będzie już trzy lata praktyki budowlanej na budowie.

Uprawnienia elektryczne po technikum

Aktualne przepisy umożliwiają uzyskanie uprawnień budowlanych elektrycznych wykonawczych w ograniczonym zakresie po uzyskaniu tytułu zawodowego: technik elektryk, technik elektroenergetyk, technik transportu szynowego lub technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych. Oprócz posiadania niezbędnego wykształcenia niezbędne będzie także odbycie 4 letniej praktyki zawodowej na budowie.

Jak zdobyć uprawnienia elektryczne

Uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej wydawane są przez organy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Oprócz posiadania odpowiedniego wykształcenia i praktyki zawodowej wskazanych wcześniej od kandydatów wymaga się także przejścia procesu kwalifikacyjnego oraz złożenia egzaminu na uprawnienia budowlane.

Egzaminy na uprawnienia budowlane odbywają się dwa razy w roku w sesjach wiosennej i jesiennej i są organizowane w poszczególnych miastach przez komisje kwalifikacyjne PIIB.

Egzamin składa się z części testowej ze znajomości przepisów oraz części ustnej, na której oprócz wiedzy z przepisów wymaga się także od kandydata praktycznej wiedzy technicznej. Do egzaminu w części testowej jako kurs bardzo przydatny będzie program do nauki.

Ile kosztują uprawnienia elektryczne

Uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności elektrycznej wiąże się z dosyć znacznymi opłatami. W zależności od rodzaju uprawnień ( oddzielnie do projektowania lub kierowania lub oddzielne) koszty kwalifikacji i egzaminu kształtują się w zakresie 1600 zł do 2200 zł.

Dodatkowo do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie jako projektant, kierownik lub inspektor w zakresie obiektów i sieci elektroenergetycznych wiąże się z coroczną opłatą w wysokości blisko 500 zł. Opłata stanowi składki członkowskie oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Co dają uprawnienia elektryczne

Uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej umożliwiają pracę na stanowiskach wiążących się z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: sporządzaniu projektów obiektów, urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych i energetycznych jako projektant, kierowania robotami przy budowie sieci  i obiektów elektroenergetycznych jako kierownik budowy lub kierownik robót. Nadzorowaniu robót elektrycznych i elektroenergetycznych jako inspektor nadzoru inwestorskiego.

Uprawnienia budowlane elektryczne wymagane są także w organach i jednostkach administracji rządowej oraz pracy u dostawców i regulatorów sieci elektrycznych.

45 odpowiedzi na “Uprawnienia elektryczne”

Witam
Ukończyłem studia I stopnia na kierunku Energetyka i jestem teraz w trakcie studiów II stopnia na kierunku Elektrotechnika. Przeczytałem że niektóre Izby potrzebują zgodności kierunków na I i II stopniu, czyli poniekąd mogę ubiegać sie o uprawnienia elektryczne, nie wszędzie ale można. Pytanie mam odnośnie praktyki, czy w trakcie studiów II stopnia mogę zaczynać praktyki w biurze, czy dopiero po skończonych studiach magisterskich?

Najbezpieczniej jest rozpocząć odbywanie praktyki zawodowej już po uzyskaniu odpowiedniego lub pokrewnego wykształcenia dla danej specjalności uprawnień. Ewentualnie po ukończeniu 3 roku studiów na takim kierunku.

Dzień dobry,

ukończyłem studia jednolite magisterskie, kierunek Automatyka i robotyka (2011). Od tego czasu zajmuję się projektowaniem instalacji eleketrycznych na rynek morski. Czy istnieje możliwość zaliczenia tego doświadczenia na poczet uzyskania uprawnień budowlanych?

Kierunek automatyka i robotyka nie znajduje się na liście kierunków odpowiednich i pokrewnych dla uprawnień elektrycznych więc jedyną możliwością zaliczenia takiego wykształcenia będzie indywidualna decyzja komisji kwalifikacyjnej.

Witam,
Czy roczną praktykę przy sporządzaniu projektów lub roczną praktykę na budowie można zacząć przed ukończeniem I-go stopnia studiów na kierunku elektrotechnika?

Nie. Praktyka będzie zaliczona dopiero po ukończeniu co najmniej studiów I stopnia na odpowiednim kierunku ( lub 3 roku w przypadku studiów jednolitych)

Z izby dostałem informację, że jeśli chodzi o 3 rok studiów, praktyka jest zaliczana bez względu na rodzaj studiów, czyli w przypadku I stopnia jest możliwość zaliczenia praktyki od 6 semestru.
W ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU, Z DNIA 29 KWIETNIA 2019 R. W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO WYKONYWANIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE – § 2. 3. „Izba uznaje również praktykę zawodową odbytą po ukończeniu trzeciego roku studiów, potwierdzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i wpisaną na listę członków izby”
Czy jest to źle interpretowane przez izbę?

Interpretacja izb jest w tym wypadku niejednolita. Większość przypadków niestety wskazuje, iż wymagane jest wykształcenie na odpowiednim kierunku. Ale akurat ta interpretacja jest literalnie wskazana w przepisach, więc jest ona jak najbardziej poprawna.
Proszę zwrócić tylko uwagę na to, kto taką informacje przekazał, czy Pani w sekretariacie, czy też odpowiednia osoba z komisji kwalifikacyjnej. Warto byłoby także mieć to na piśmie, ale w izbach niestety o to bardzo ciężko.
ps. Jeżeli to możliwe proszę o podanie w której izbie przekazano tą informację i w jakich okolicznościach ( kto).

Witam. Mam skończone studia z zarządzania licencjat 3 lata czy mogę się starać o jakie kolwiek uprawnienia budowlane

Aktualnie kierunek zarządzanie nie umożliwia ubieganie się o jakiekolwiek uprawnienia budowlane. Więcej informacji na temat wymaganego wykształcenia dla poszczególnych uprawnień można uzyskać za pomocą naszego kalkulatora wykształcenia

Czy mogę starać się o uprawnienia budowalne w zakresie elektrycznym w przypadku gdy I stopień uzyskałem na kierunku energetyka specjalizacja elektroenergetyka.

Witam. Jestem absolwentem studiów 1 stopnia na wydziale elektrotechniki (kierunek energetyka) od 6 lat pracuję w branży energetycznej (sieci SN i nn) przyłącza, linie stacje transformatorowe. Zajmuje się na zmianę praktyczną budowa ww. inwestycji oraz projektowaniem. Studia 1 stopnia ukończyłem 1,5 roku temu. Czytając artykuł rozumiem, że mogę w tym momencie przystąpić do procesu uzyskania uprawnień budowlanych BEZ ograniczeń. Zgadza się? Z góry dziękuje za odpowiedź.

Dzień dobry, jeżeli projektowałem instalacje elektryczne w zagranica to czy nadal mogę ubiegać się o uprawnienia w Polsce ?

Czy do zaliczenia praktyki budowlanej (branża elektryczna) konieczne jest posiadanie uprawnień SEP w analogicznym okresie?

Witam, ukończyłem studia I stopnia na kierunku mechatronika. W tym momencie projektuję szafy sterownicze oraz robię projekty budowlane z części elektrycznej (pod nadzorem osoby z uprawnieniami). Czy w takim wypadku mogę ubiegać się o uprawnienia oraz w jaki sposób mogę zaliczyć praktyki zawodowe? Moja firma jest firmą projektowo wykonawczą w branży ściekowej i często przebudowujemy lub projektujemy i budujemy od podstaw obiekty (jako firma podwykonawcza).

Niestety kierunek mechatronika nie znajduje się na liście kierunków odpowiednich lub pokrewnych dla specjalności instalacje elektryczne.

Aby zrobić uprawnienia są dwie możliwości:
1/ ukończyć studia II stopnia na kierunku odpowiednim, lub
2/ porównać przedmioty ukończone na kierunku mechatronika z listą przedmiotów na jednym z wiodących kierunków dla specjalności instalacje elektryczne. Jeżeli ich udział będzie większy niż 30% to istnieje szansa na zaliczenie takiego wykształcenia. Więcej informacji na ten temat:
https://uprawnieniabudowlane.pl/jak-zweryfikowac-wyksztalcenie-gdy-nazwa-kierunku-jest-nieodpowiednia/

Witam,
Czy praca modernizacyjna przy obiektach elektroenergetycznych (pod nadzorem osoby z aktualnymi UB), która nie wymaga pozwolenia na budowę wlicza się w zakres praktyki zawodowej do uprawnień wykonawczych?

Praktyka zawodowa co do zasady powinna być wykonywana na budowie lub przy wykonywaniu robót budowlanych.
Prace modernizacyjne to bardzo ogólne pojęcie. Jeżeli zakres obejmuję przebudowę lub rozbudowę ( np. wymagającą zgłoszenia do organu) obiektu to istniałaby szansa aby zaliczyć je jako część praktyki.
Jeżeli natomiast są to prace typowo związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektu to nie ma raczej możliwości ich zaliczenia do praktyki.

Natomiast tutaj już ważne są szczegóły no i interpretacja komisji kwalifikacyjnej.

Nie zalecamy natomiast opierania całości takich prac jako praktyka zawodowa, gdyż zakres prac wykonywanych w obrębie uprawnień budowlanych elektrycznych jest znacznie szerszy.

https://uprawnieniabudowlane.pl/miejsca-i-formy-odbywania-praktyki-zawodowej/

Czy po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Elektrotechnika i po odbyciu rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów oraz rocznej na budowie można ubiegać się jedynie o uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych do projektowania w ograniczonym zakresie ale bez uprawnień do kierowania robotami?

Witam
Jestem zainteresowany zrobieniem uprawnień do kierowania w ograniczonym zakresie mam ukonczone studia 1 stopnia na elektrotechnice i 7 lat firmę wykonujaca instalacje elektryczne
Proszę o informację czy to starczy czy kuerownik bez ograniczen musi mi podpisać praktyki
Pozdrawiam
Piotr

Witam,
Jestem absolwentem studiów I stopnia na kierunku elektrotechnika oraz studiuję obecnie na II stopniu na kierunku energetyka. W przyszłości chciałbym starać się o uprawnienia do projektowania w zakresie instalacji […] elektrycznych i energetycznych. Czy będę mógł uzyskać uprawnienia bez ograniczeń, czy tylko w ograniczonym zakresie?
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Dzień dobry,
Czy po ukończeniu II stopnia studiów magisterskich na kierunku Elektrotechnika, specjalność Układy Elektryczne i Informatyczne w Przemyśle i Pojazdach i odbyciu odpowiednio długiej praktyki będę mógł ubiegać się o uprawnienia budowlane elektryczne bez ograniczeń??
Czy specjalność ma również znaczenie czy tylko kierunek Elektrotechnika??
Oraz czy po studiach kierunek Energetyka, specjalność Elektroenergetyka będę również mógł ubiegać się o uprawnienia elektryczne bez ograniczeń?

Czy jako absolwent technikum elektronicznego i posiadając własną działalność elektryczną oraz uprawnienia SEP do 15kV od 2012 mógłbym aplikować o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie?

Witam. Od kilku lat nie ma książki praktyk. Jak obecnie trzeba się rozliczyć z czasu i danych projektów? Jakie informacje trzeba „zbierać” wystarczy miejsce i nazwa budowy i uprawnienia kierownika?

Witam. Jestem absolwentem pierwszego stopnia mechatroniki. Pracuje jako elektryk/automatyk 5 lat. W tej chwili zaczyna się budowa domu nowego zakładu. Pracodawca może wystawić mi dokument zaświadczający pracę przy instalacjach elektrycznych na budowie. Czy mój kierunek studiów i taki staż jest wystarczający do ubiegania się o tytuł kierownika robót elektrycznych?

Witam pracuje Polsce na własnej działalnosci 4,5 roku wczesniej zagranica robiłem .Wystarczy ze przedstawie wykaz z ceidg ze posiadam 4,5 lata działalnosc i wypisze co robiłem w rubryki z praktykimi czy musze miec praktyki u obcej firmy???z góry dziekuje:)

Nie praktyka musi zostać Podpisana przez kierownika z uprawnieniami budowlanymi który poświadczy wykonywanie odpowiednich funkcji na prowadzonych przez siebie budowach.

Czy mogę starać się o uprawnienia budowalne w zakresie elektrycznym w przypadku gdy I stopień uzyskałem na kierunku elektronika i telekomunikacja, a na II stopniu na kierunku elektrotechnika? Co w sytuacji gdy chciałbym uzyskać uprawnienia w zakresie elektrycznym oraz telekomunikacyjnym? Czy praktykę muszę odbyć ponownie czy pokrywają się ?

Niektóre izby wymagają zgodności kierunków I i II stopnia studiów, pomimo iż w przepisach jest mowa jedynie o wymaganiach odnośnie II stopnia studiów.

Praktyka do uprawnień w specjalności elektrycznej i telekomunikacyjne nie pokrywają się – są to zupełnie oddzielne zakresy uprawnień.

Jestem w podobnej sytuacji, ukończyłem studia 1 stopnia na kierunku informatyka. Na stronie UTP znalazłem takie oto wymagania:

Kandydaci – Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek ELEKTROTECHNIKA jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera:

a) kierunku obieralnego,

b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; informatyka; matematyka; nauki fizyczne; nauki o zarządzaniu i jakości (kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji ukończony w UTP).

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (punkt b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie wydziałowej oraz na stronie rekrutacji.

Dzień dobry,
jestem po studniach inżynierskich na kierunku Elektrotechnika. Aktualnie studiuję dziennie Elektrotechnikę na stopniu II, dostałam też możliwość pracy na pół etatu w biurze projektowym – częściowo zdalnej (plan zajęć na uczelni umożliwia mi taki sposób pracy). Chciałabym się dowiedzieć czy okres tej pracy będzie wliczał się do praktyki projektowej?

Jeżeli mówimy o specjalności instalacyjnej elektrycznej uprawnień to tak. Pod warunkiem oczywiście, że wszystkie pozostałe wymagania odnośnie praktyki zawodowej i kierownika praktyki będą spełnione.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.