Kategorie
Rodzaje Specjalności

Uprawnienia elektryczne

Uprawnienia budowlane elektryczne umożliwiają projektowanie obiektu budowlanego lub kierowanie robotami budowlanymi przy wykonywaniu: sieci elektrycznych, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, kolejowych, sieci trakcyjnych.

Uprawnienia elektryczne czyli uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych są niezbędne do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych przy wykonywaniu robót elektrycznych jako kierownik robót elektrycznych oraz sporządzania projektów i instalacji  elektrycznych sprawując funkcję projektanta. Uprawnienia elektryczne wymagane są także od inspektora nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uprawnienia budowlane elektryczne wydawane są przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa ( PIIB ) po spełnieniu określonych warunków.

Uprawnienia elektryczne –  zakres i rodzaje

Uprawnienia budowlane elektryczne bez ograniczeń umożliwiają projektowanie obiektu budowlanego lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

  • sieci elektryczne
  • instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne
  • kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
  • sieci trakcyjne metra,
  • wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów

Uprawnienia budowlane elektryczne w ograniczonym zakresie umożliwiają natomiast projektowanie obiektów budowlanych lub kierowanie robotami budowlanymi przy instalacjach elektrycznych łącznie z przyłączami o napięciu do 1 kV, w obiektach budowlanych których kubatura nie przekracza 1000 m3.

Uprawnienia elektryczne – wymagania

Aby uzyskać uprawnienia budowlane elektryczne do projektowania bez ograniczeń należy ukończyć studia drugiego stopnia na jednym z kierunków: elektrotechnika, inżynieria elektryczna lub elektroenergetyka. Dodatkowo wymagane jest odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów oraz rocznej praktyki zawodowej na budowie.

Do uzyskania uprawnień elektrycznych wykonawczych bez ograniczeń także potrzebne będzie ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunkach: elektrotechnika, inżynieria elektryczna lub elektroenergetyka  i odbycie 1,5 roku praktyki na terenie budowy.

Alternatywą może być tutaj natomiast ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunkach wcześniej wspomnianych. Natomiast w takim wypadku potrzebne będzie już trzy lata praktyki budowlanej na budowie.

Uprawnienia elektryczne po technikum

Aktualne przepisy umożliwiają uzyskanie uprawnień budowlanych elektrycznych wykonawczych w ograniczonym zakresie po uzyskaniu tytułu zawodowego: technik elektryk, technik elektroenergetyk, technik transportu szynowego lub technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych. Oprócz posiadania niezbędnego wykształcenia niezbędne będzie także odbycie 4 letniej praktyki zawodowej na budowie.

Jak zdobyć uprawnienia elektryczne

Uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej wydawane są przez organy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Oprócz posiadania odpowiedniego wykształcenia i praktyki zawodowej wskazanych wcześniej od kandydatów wymaga się także przejścia procesu kwalifikacyjnego oraz złożenia egzaminu na uprawnienia budowlane.

Egzaminy na uprawnienia budowlane odbywają się dwa razy w roku w sesjach wiosennej i jesiennej i są organizowane w poszczególnych miastach przez komisje kwalifikacyjne PIIB.

Egzamin składa się z części testowej ze znajomości przepisów oraz części ustnej, na której oprócz wiedzy z przepisów wymaga się także od kandydata praktycznej wiedzy technicznej. Do egzaminu w części testowej jako kurs bardzo przydatny będzie program do nauki.

Ile kosztują uprawnienia elektryczne

Uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności elektrycznej wiąże się z dosyć znacznymi opłatami. W zależności od rodzaju uprawnień ( oddzielnie do projektowania lub kierowania lub oddzielne) koszty kwalifikacji i egzaminu kształtują się w zakresie 1600 zł do 2200 zł.

Dodatkowo do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie jako projektant, kierownik lub inspektor w zakresie obiektów i sieci elektroenergetycznych wiąże się z coroczną opłatą w wysokości blisko 500 zł. Opłata stanowi składki członkowskie oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Co dają uprawnienia elektryczne

Uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej umożliwiają pracę na stanowiskach wiążących się z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: sporządzaniu projektów obiektów, urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych i energetycznych jako projektant, kierowania robotami przy budowie sieci  i obiektów elektroenergetycznych jako kierownik budowy lub kierownik robót. Nadzorowaniu robót elektrycznych i elektroenergetycznych jako inspektor nadzoru inwestorskiego.

Uprawnienia budowlane elektryczne wymagane są także w organach i jednostkach administracji rządowej oraz pracy u dostawców i regulatorów sieci elektrycznych.

149 odpowiedzi na “Uprawnienia elektryczne”

Czy jest szansa na zmianę prawa w aspekcie uprawnień dla techników elektryków? Chodzi mi o uprawnienia projektowe w ograniczonym zakresie, a także pewne zmiany w aspekcie kubatury obiektu (te nieszczęsne 1000m3).

Witam,
Prowadzę działalność gospodarczą, w której między innymi wykonuję odbiory instalacji elektrycznej. W nowym prawie budowlanym do odbioru budynku wymagane są m.in. protokoły z badań i sprawdzeń przyłączy i instalacji elektrycznych sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności. Jakie to są uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności w przypadku protokołu z badania ochrony przeciwporażeniowej i ochrony odgromowej? Czy wystarczą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie?

Dzień dobry.
Czy przewiduje się zmiany w uprawnieniach budowalnych dla techników elektryków do projektowania w ograniczonym zakresie? Wielu ludzi po technikum zajmuje się projektowaniem linii niskiego napięcia, niestety nie mogą nabyć stosownych uprawnień.

Witam,
Mam pytanie czy mogę ubiegać się o UPR. Bud z zakresie instalacje i sieci elek. jeżeli ukończyłem studia na kierunku energetyka, pytam ponieważ wcześniejsze roczniki mieli wpisane jako kierunek studiów elektroenergetyka, na wydziale elektrycznym a od mojego rocznika zmienili kierunek na energetyka i przenieśli na wydział środowiska i energetyki po mimo, że zakres przedmiotów się nie zmienił. Czy istnieje coś takiego ze przedstawiłbym komisji że moje przedmioty i tok nauczania odpowiadają 100% kierunku elektroenergetyka

Czy to prawda, że w roku 2024-2025 mają zmienić się przepisy i absolwenci kierunku energetyka będą mogli starać się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w PEŁNYM zakresie?

Dzień dobry,
Ukończyłem studia inżynierskie na kierunku Elektrotechnika, planuję zacząć studia magisterskie na kierunku Elektronika i Telekomunikacja.
Czy w takiej sytuacji mogę uzyskać uprawnienia elektryczne po 1,5 roku praktyki?
Jeśli nie, to czy 3 letnia praktyka i ukończone studia inżynierskie z elektrotechniki pozwolą uzyskać uprawnienia (chodzi mi o to, czy studia z Elektroniki i teletechniki nie przeszkadzają w takiej sytuacji)

Należy po prostu spełnić wymagania z rozporządzenia. Jeżeli są ukończone studia I stopnia na kierunku elektrotechnika to jest to kierunek odpowiedni i po 3 latach praktyki można ubiegać się o uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń.
Kierunek Elektronika i Telekomunikacja nie jest wymieniony w rozporządzeniu dla uprawnień IE tak więc tutaj się nie przyda. Ale jego ukończenie też w niczym nie przeszkodzi w kontekście uprawnień budowlanych.

Czy to prawda, że w roku 2024-2025 mają zmienić się przepisy i absolwenci kierunku energetyka będą mogli starać się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w PEŁNYM zakresie?

Witam ukończyłem technikum wraz z danym egzaminem, udokumentowana praktyka 5 lat .
Interesują mnie UB w ograniczonym zakresie Czy jest możliwość zdobycie tego tytułu ?

Istnieje szansa na uprawnienia budowlane wykonawcze w zakresie ograniczonym, po odbyciu 4 lat praktyki na budowie.
Proszę sprawdzić w kalkulatorze wykształcenia czy specjalność ukończonego technikum odpowiada specjalności uprawnień jaką jesteś zainteresowany, bo to ważna kwestia.

Dzień dobry,
Ukończyłem studia pierwszego stopnia na wydziale Automatyki i Robotyki, a teraz jestem na drugim semestrze studiów drugiego stopnia na wydziale Elektrotechniki. Moje pytanie brzmi czy jeśli teraz w trakcie studiów rozpocznę praktykę to czy ona będzie się już naliczać, czy dopiero praktyka będzie się liczyć po ukończeniu wymaganego przez przepisy kierunku?
Z góry dziękuje za odpowiedź.

Przepisy nie są tutaj jednoznaczne i decyduje komisja kwalifikacyjna. Bezpieczniej poczekać do ukończenia właściwego kierunku.

Po kierunku automatyka robotyka możesz uzyskać uprawnienia
Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami o napięciu do 1 kV w obiektach budowlanych o kubaturze do 1000 m3

Czy projektant posiadający uprawnienia w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych może projektować przyłącza kablowe nN do budynków w formie linii kablowej (taki zapis zawarty jest w warunkach przyłączenia).

Jakie przewiduje się zmiany w prawie, które umożliwią technikom elektrykom zdobycie uprawnień w szerszym zakresie? Czy jest jakaś szansa, aby znieść zapis o kubaturze 1000 m3 ? Uważam, że to ograniczenie bardzo szkodzi w aspekcie prowadzenia robót.

Coś zaczyna się już dziać w temacie. Docierają informacje, iż będzie można wykorzystać uprawnienia ograniczone na budowach do 300 m2 powierzchni. Jest aktualnie mocny protest architektów ( bo dotyczy do także projektowania) natomiast czas pokaże jak się to potoczy.

Chodzi mi o to, że nie widzę związku kubatury obiektu z zakresem napięciowym dla elektryka. Uprawnienia wykonawcze dla sieci do 1 kV – tutaj sam zakres ograniczenia napięć jest formą nadania uprawnień w ograniczonym zakresie. Natomiast jeżeli chodzi o projektowanie to uważam, że nadawanie uprawnień dla techników nie ma większego sensu. Technik to przede wszystkim człowiek na obiekcie, przynajmniej jak zaczynałem pracę to tak było.

Ograniczenie kubatury jest w większości specjalności, w przypadku specjalności elektrycznej faktycznie jest niefortunne. Ustawodawca prawdopodobnie się kierował zasadą większy budynek, większa instalacja, większe napięcia. Jakość to można ogólnie tak powiązać. Aktualnie dąży się do tego by technikom umożliwić zdobywanie uprawnień wykonawczych w szerszym zakresie, to miałoby sens.

Być może istotne jest to, że dla obiektów powyżej 1000m3 mamy już inne przepisy dotyczące bezpieczeństwa w tym np wymagany jest już PWP.

Czy doświadczenie wymagane do uprawnień można nabyć za granicą?
Czy też musi to być praca pod osobą posiadającą Polskie uprawnienia?

Taki kierunek nie znajduje się niestety na liście kierunków odpowiednich lub pokrewnych dla żadnej specjalności uprawnień.

Czy po uzyskaniu dyplomu I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja oraz II stopnia na kierunku elektrotechnika mogę starać się o uprawnienia w zakresie kierowania robotami elektrycznymj bez ograniczeń?

W przepisach jest mowa o ukończeniu studiów II stopnia na danym kierunku więc powinno być wystarczające. Natomiast trafiają do nas pojedyncze informacje iż czasem komisje robią problemy i analizują I stopień studiów.

Dzień dobry. Czy projekt budowlany dla instalacji teletechnicznych można wpisać do zbiorczego zestawienia praktyk dla uprawnień elektrycznych?

Dzień dobry
Czy mogę starać się o uprawnienia budowalne w zakresie elektrycznym w przypadku gdy I stopień uzyskałem na kierunku mechatronika, a na II stopniu na kierunku elektrotechnika?

Przepisy wymagają by II stopień studiów był odpowiedni więc jest taka możliwość. Jednak pojedyncze izby robią problemy i czasem weryfikują I stopień studiów. Tutaj niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi, najlepiej zapytać w swojej izbie gdzie się będzie zdawać.

Dzień dobry,
Mam pytanie odnośnie uprawnień do kierowania robotami elektrycznymi:
– w 2013 roku ukończyłem studia inżynierskie na kierunku Elektronika i Telekomunikacja – uprawniają mnie one do uzyskania uprawnień ograniczonych elektrycznych,
– od roku 2022 studiuje elektrotechnikę (drugi stopień), jak wszystko dobrze pójdzie to w styczniu 2024 roku będę miał ukończone studia magisterskie,
– w okresie pomiędzy obroną na pierwszym stopniu i na drugim stopniu czyli prawie 11 lat, spokojnie uzbieram 3 lata praktyki na uprawnienia ograniczone.
I teraz mam pytanie: czy jeśli nie będę się ubiegał o uprawnienia ograniczone (posiadając inż. na EiT), tylko poczekam do obrony magistra na kierunku elektrotechnika, to czy zdobycie uprawnień nieograniczonych będzie wymagało kolejnych 1,5 roku praktyk, czy w jakiś sposób będę mógł wykorzystać praktykę potrzebną do uprawnień ograniczonych?

Bardzo proszę o odpowiedź!
Jeśli wyniknie konieczność kolejnych 1,5 roku praktyk po obronie magistra, będę niestety musiał podzielić uzyskanie uprawnień i pierwsze uzyskać ograniczone (wymogi od pracodawcy), co będzie generowało dodatkowe koszty, czas do uzyskania nieograniczonych oraz stres związany z podwójnymi egzaminami 🙂 .

Po pierwszym stopniu studiów można już odbywać praktykę zawodową, która powinna zostać zaliczona na poczet uprawnień bez ograniczeń.

Chce sobie zrobic smart home dorzucajac przewody 230V i podlaczajac urzádzenia typu rolety, dopuszkowe przekazniki z wifi itd. Jakie uprawnienia potrzebuje zeby instalacje zrobione przeze mnie byly uznane przez ubezpieczycieli? Jakie uprawnienia bym potrzebowal gdybym sie zdecydowal w przyszlosci robic instalacje smart home dla klientow?

Witam

Jestem Inżynierem Elektrotechniki, w trakcie obrony Magistra z tego samego kierunku. Już podczas studiów inżynierskich asystowałem przy projektowaniu i kierowaniu robotami br. elektr. Czy taka praktyka może być uwzględniana przy ubieganiu się o uprawnienia do projektowania i kierowana robotami bez ograniczeń?
Dziękuje i pozdrawiam.
Maciej

Czy prace były wykonywane na budowie/ biurze projektowym pod nadzorem projektant/kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami oraz praktyka rozpoczęła się do najmniej po uzyskaniu tytułu inżyniera?

Tak, praktyka rozpoczęła się po uzyskaniu tytułu inżyniera Elektrotechniki i opiekunami praktyki były osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Tak, praktyka rozpoczęła się po uzyskaniu tytułu inżyniera oraz była prowadzona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Z ostatnich komentarzy wynika, że tutaj nie będzie problemu, także dziękuję za odpowiedź i pomoc. Pozdrawiam Maciej

Dzień dobry.
Planuję w sesji jesiennej 2023 uzyskać uprawnienia wykonawcze w ograniczonym zakresie.
Jestem technikiem elektrykiem i inżynierem energetykiem. Inżynier obroniony w lutym 2022. Intensywna praktyka od 25.09.2014 do kwietnia 2019, także 4 lata powinny się uzbierać jako technikowi.
Jaki tytuł zawodowy będę miał wpisany w uprawnienia – technik, czy inżynier?
Magisterka na elektroenergetyce w trakcie, w sesji wiosennej 2024 planuję zdać uprawnienia bez ograniczeń 😉

Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Prośba o udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytanie. Czy jeżeli ubiegam się o uprawnienia ograniczone elektryczne (do 1 kV), to będzie jakiś problem że znaczną część praktyki odbyłem przy budowie sieci napowietrznych i kablowych 15 kV oraz budowie trafostacji 15/0,4 kV?

Szerszy zakres praktyki nie powinien stanowić problemu. Istotna jest natomiast także różnorodność praktyki w ramach danej specjalności uprawnień.

Dziękuję bardzo za odpowiedź. Była duża różnorodność w praktyce, bo składa się na nią np. budowa rozległego oświetlenia drogowego na długim odcinku budowy nowej drogi ekspresowej, itd. Po prostu kilka lat intensywnej praktyki w dynamicznej firmie wykonawczej.
No właśnie jest jakiś problem z uznaniem tej praktyki w jednej izbie. Ktoś twierdzi, że mam za wysoki poziom napięć w praktyce, aby uznać że to jest adekwatna praktyka do uprawnień do 1 kV. Dla mnie absurd i jest to krzywdzące. Wyrzucenie lat rzetelnej i solidnej praktyki do kosza. Nie chcę absolutnie podważać kompetencji wydającego opinię, ale co mogę zrobić, żeby sobie i izbie pomóc? U jakiego eksperta mogę skonsultować temat? Jakiś prawnik? Organ wyższej instancji?

Niestety nie. Dla uprawnień IE-WO akceptowane są:
technik elektryk
technik elektroenergetyk transportu szynowego
technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych
elektryk

Czy po ukończeniu szkoły w zawodzie technik elektryk, bez zdanego egzaminu na technika mogę starać się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie?

Jestem studentem na kierunku inżynieria zarządzania o specjalizacji automatyki budynkowej i technologii Smart. Czy po skończeniu I stopnia tego kierunku mogę ubiegać się o uprawnienia elektryczne bez ograniczeń? Czy to wystarczy? Czy jednak muszę II stopień studiów ukończyć na kierunku energetycznym, elektrycznym itp., aby ubiegać się o pełne uprawnienia?

ludzie zadają tak idiotyczne pytania że komisja z automatu powinna was oblewać 😉
czy książkę praktyk pisać na komputerze czy ręcznie…
i do tego co druga osoba po technikum ze 100 letnim doświadczeniem pyta o to samo, czy może przystąpić do egzaminu na uprawnienia bez ograniczeń.. przecież jest napisane jasno że studia II go stopnia o specjalności….
po technikum tylko uprawnienia z ograniczeniami, nieważne czy się ma 3 5 10 czy 30 lat doświadczenia w Energa czy w NASA.

Witam,
Posiadam uprawnienia elektryczne uzyskane w Irlandii wraz z 8 letnim dowiadczeniem na budowie. Obecnie ukoczyłem studia pierwszego stopnia na kierunku Inżynier instalacji elektrycznych również w Irlandii.
Jakie kroki muszę podjąć aby moje uprawnienia były uznawane w Polsce?

Witam.
Posiadam uprawnienia budowlane elektryczne w zakresie projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi.
Mam pytanie w jaki sposób mogę je wykorzystać przy budowie np. Domku jednorodzinnego? Oprócz wykonania projektu technicznego. Czy przy odbiorze domu są one niezbędne ? Czy wystarcza uprawnienia Sep do wykonania pomiarów i protokołów.

Teoretycznie na budowie domku jednorodzinnym obowiązują takie same przepisy jak na innych większych budowach tak więc roboty elektryczne powinien nadzorować elektryk z uprawnieniami budowlanymi, jednak w praktyce wykorzystywane są uprawnienia SEP i potwierdzenie kierownika budowy. Oczywiście nie jest to zgodne z ustawą natomiast w większości przypadków ” przechodzi „

Czy jako monter klimatyzacji będący na własnej działalności potrzebuje uprawnienia SEP E + D? czy wystarczy samo E?

Potrzebujesz SEP E z pomiarami
Oprócz tego posiadanie uprawnień F-gazy
Radzę poczytać dziennik ustaw który precyzyjnie reguluje te sprawy.

Być może głupie pytanie, ale je zadam. Czy zbiorcze zestawienie praktyk może być wypełnione na komputerze czy powinno być uzupełnione odręcznie?

Czy można zdobyć uprawnienia elektryczne bez ograniczeń po studiach na kierunku elektrotechnika w języku angielskim?

Kwestia języka jest tutaj drugorzędna ( rozumiem że chodzi o studia w Polsce tylko po angielsku), istotny jest zakres przedmiotów na kierunku i zgodności kierunku z wymaganiami rozporządzenia.

Witam czy jako praktyke na budowie zaliczaja sie tylko lata odbyte na umowie o prace czy na umowe zlecenie takze?

Tytuł inżyniera zdobyłem w lipcu 2020 roku (kier. elektrotechnika), od momentu uzyskania tytułu inżyniera mam udokumentowane 1,5 roku praktyki na budowie jako inżynier budowy. W kwietniu 2022 roku ukończyłem studia II stopnia uzyskując tytuł magistra (kier. elektrotechnika). Czy takowe zestawienie wykształcenia i praktyk umożliwia mi przystąpienie do uprawnień do kierowania bez ograniczeń?

Tak, jest możliwość zaliczenia praktyki już po obronie inżyniera na I stopniu studiów.

Dzień dobry,
Ukończyłem dziennie studia 1 stopnia na Politechnice Krakowskiej, na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Od kilku lat mam swoja firme, kilku pracownikow i zajmuje sie elektryka. Jestem podwykonawca wielu sporych inwestycji, dobrze znam aktualne normy oraz zasady projektowania. Czy jestem w stanie starac sie o dostep do egzaminu na uprawnienia elektryczne budowlane? Nawet ograniczone? Pozdrawiam

Niestety kierunek mechanika i budowa maszyn nie umożliwia aktualnie staranie się o jakiekolwiek uprawnienia budowlane

Czy p kierunku energetyka soecjalnosc elektroenergetyka i sutomatyka mam szanse na uzyskanie uprawnien i w jakim stopniu.

Czy odbywanie praktyki zawodowej w firmie projektującej i realizującej instalacje elektryczne w branży inteligentnego budownictwa będzie wystarczalne do ubiegania się o uprawnienia budowlane? Oczywiście osoba, która ukończyła studia 2. Stopnia na kierunku Elektrotechnika I Automatyka

Wszystko zależy do zakresu wykonywanych obowiązków i złożoności prac. Czy to roboty wymagające pozwolenia lub zgłoszenia, czy jest kierownik robót elektrycznych z uprawnieniami?

Mam pytanie po ukonczeniu studiow na kierunku energetyka w specjalnosci elektroenergetyka i automatyka mam szanse na uzyskanie uprawnien budowlanych i w jakiej dziedzinie??

Witam serdecznie.
Chciałbym wykonywać projekty instalacji elektrycznej na mniejszych obiektach np. Domki, zaplecza gospodarcze, domy wielorodzinne.
Posiadam bardzo dużą praktykę ponad 25lat jestem inżynierem.
Jakie jeszcze powinienem spełnić warunki
Czy jest wymagana magisterka.
Oczywiście kierownikiem prac też bym mógł zostać.
Niestety projektanci ostatnio wykonują projekty na bardzo niskim poziomie i tak myślę czy właśnie się tym nie zająć.
Proszę o normalne podpowiedzi za co dzięki z góry.
Pozdrawiam wszystkich.

Standardowo potrzebne uprawnienia budowlane w określonej specjalności w tym wypadku IE

Witam , jestem technikiem elektrykiem pracujacym w zawodzie od 8 lat . Ukończyłem technikum elektryczne zdając egzaminy zawodowe , czy mogę podejść do egzaminu na uprawnienia budowlane jak rozpoczac ten proces , czym są uprawnienia ograniczone ? pozdrawiam z góry dziękuje za odpowiedź

W przypadku uprawnień elektrycznych ograniczony zakres oznacza możliwość kierowania lub projektowania instalacji do 1kV w obiektach budowlanych o kubaturze do 1000 m3, czyli w praktyce domki jednorodzinne. uprawnienia elektryczne zakres
W tym uzyskania uprawnień należy posiadać odpowiednie wykształcenie oraz odbyć praktykę zawodową. Następnie zgłosić wniosek kwalifikacyjny do izby i zdać egzamin. Proszę zajrzeć do kategorii Praktyka tam jest wiele wyjaśnione.

Witam,
Będąc studentem studiów I stopnia na kierunku Elektrotechnika i chcąc w przyszłości ubiegać się o uprawnienia elektryczne do projektowania bez ograniczeń, kiedy mogę przystąpić do odbywania praktyki zawodowej? Czy muszę najpierw ukończyć pierwszy stopień studiów?

Witam,
jestem aktualnie asystentem projektantem w branży fotowoltaicznej. Biorę udział przy wielu projektach, jednakże niewiele z nich wymaga uprawnień projektowych a wystarczające są uprawnienia związane stricte z OZE – czy takie projekty też mogę przedstawić komisji? Druga sprawa, jak udowodnię, że pracowałem przy danych projektach jeśli nie ma żadnej wzmianki o mnie w dokumentacji?

Teoretycznie można takie projekty zaliczyć do praktyki zawodowej natomiast rozsądniej będzie jedynie w niewielkiej części. Zakres praktyki powinien być możliwie szeroki i zgodny z czynnościami jakie wykonuje kierownik praktyki w ramach samodzielnej funkcji technicznej. W tym przypadku komisja kwalifikacyjna może uznać iż będzie on niewystarczający by poznać wszystkie aspekty pracy projektanta IE.
Jeżeli chodzi o potwierdzenia to zwykle osoba wykonująca dane zadanie projektowe wymieniana jest w tabelce lub innej dokumentacji projektowej. Ostatecznie praktykę potwierdza także kierownik praktyki w odpowiednim oświadczeniu.

Witam.
Technik Elektroenergetyk, 12 lat praktyki, sep E,D do 25kV.
Pytanie: jakie muszę spełnić kryteria do uzyskania upr elektryczno budowlanych do projektowania inst elektrycznych w budownictwie wraz z przyłączem.

Dzień dobry, mam takie pytanie odnośnie wypełnienia zbiorczego zestawienia praktyk. Realizujemy w firmie duża inwestycję, obejmuje ona rozbudowę zakładu. W skład naszych prac wchodzi modernizacja istniejących instalacji jak i nowa instalacja w nowo wybudowanych budynkach. Tych budynków jest kilkanaście w ramach jednego dużego projektu. Moje pytanie w związku z tym, czy powinienem mieć jedno duże, zbiorcze zestawienie dla całego projektu czy kilka zestawień, osobno dla każdego budynku?

Ilość budynków czy projektów nie ma w tym przypadku dużego znaczenia. Kluczowy jest kierownik praktyki zawodowej, gdyż to on podpisuje oświadczenie i załączone do niego zbiorcze zestawienie praktyki.
* jeden kierownik praktyki -> jedno oświadczenie i zestawienie
* kilku kierowników – każdy oddzielnie podpisuje oświadczenie i zestawienie

Pytanie czysto kosmetyczne. Wypełniam zestawienie na komputerze. Nie będzie z tym problemu czy lepiej widziane jest wypisane ręcznie?

Pracuję w firmie jako Inżynier Realizacji Projektów, mam odpowiednie wykształcenie, aby uzyskać uprawnienia elektryczne bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi. Wykonujemy m.in. prace modernizacyjne, w skład których wchodzą prace budowlane i elektryczne, jednak w większości przypadków nie wymagają one decyzji o pozwoleniu na budowę. Jak najbardziej pod takimi pracami mogłaby mi się podpisać osoba z uprawnieniami. Pytanie tylko czy prace bez pozwolenia na budowę mogą zaliczać się do praktyki?

Najprostszym sposobem stwierdzenia czy zakres wykonywanych prac jest odpowiedni do praktyki zawodowej jest sprawdzenie czy wymagają one ustanowienia kierownika budowy lub robót z odpowiednimi uprawnieniami. Wiąże się to więc także z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Wykonywanie prac modernizacyjnych może więc w tym wypadku zostać zakwestionowane przez komisję kwalifikacyjną jako niewystarczające, by w pełni zapoznać się z wszystkimi zagadnieniami związanymi z realizacją prac w danej specjalności.
Ostateczna decyzja oczywiście należy do komisji, natomiast w tym wypadku istnieje duże ryzyko nieprzychylnej interpretacji.

Witam, będąc na kierunku energetyka ze specjalnością elektroenergetyka od kiedy mogę rozpocząc zdobywanie praktyki zawodowej do uprawnień elektrycznych bez ograniczeń (na początek projektowych)? Dalszym stopniem będzie Elektrotechnika.

Jakie są możliwości zdobycia praktki zawodowej, pracuje w Kopalni Węgla Brunatnego w branży telekomunikacyjnej. Wykształcenie inż. elektrotechnika. W mojej pracy brak możliwości zdobycia takiej praktyki. Czy są inne sposoby?

Mam ukończone studia I stopnia (Inżynierskie) kierunek edukacja techniczno-informatyczna. Robię studia podyplomowe: Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwpożarowa w instalacjach elektrycznych. Czy będę mogła się starać o uprawnienia budowlane w zakresie elektrycznym?

Witam
Ukończyłem studia I stopnia na kierunku Energetyka i jestem teraz w trakcie studiów II stopnia na kierunku Elektrotechnika. Przeczytałem że niektóre Izby potrzebują zgodności kierunków na I i II stopniu, czyli poniekąd mogę ubiegać sie o uprawnienia elektryczne, nie wszędzie ale można. Pytanie mam odnośnie praktyki, czy w trakcie studiów II stopnia mogę zaczynać praktyki w biurze, czy dopiero po skończonych studiach magisterskich?

Najbezpieczniej jest rozpocząć odbywanie praktyki zawodowej już po uzyskaniu odpowiedniego lub pokrewnego wykształcenia dla danej specjalności uprawnień. Ewentualnie po ukończeniu 3 roku studiów na takim kierunku.

Dzień dobry,

ukończyłem studia jednolite magisterskie, kierunek Automatyka i robotyka (2011). Od tego czasu zajmuję się projektowaniem instalacji eleketrycznych na rynek morski. Czy istnieje możliwość zaliczenia tego doświadczenia na poczet uzyskania uprawnień budowlanych?

Kierunek automatyka i robotyka nie znajduje się na liście kierunków odpowiednich i pokrewnych dla uprawnień elektrycznych więc jedyną możliwością zaliczenia takiego wykształcenia będzie indywidualna decyzja komisji kwalifikacyjnej.

Witam,
Czy roczną praktykę przy sporządzaniu projektów lub roczną praktykę na budowie można zacząć przed ukończeniem I-go stopnia studiów na kierunku elektrotechnika?

Nie. Praktyka będzie zaliczona dopiero po ukończeniu co najmniej studiów I stopnia na odpowiednim kierunku ( lub 3 roku w przypadku studiów jednolitych)

Z izby dostałem informację, że jeśli chodzi o 3 rok studiów, praktyka jest zaliczana bez względu na rodzaj studiów, czyli w przypadku I stopnia jest możliwość zaliczenia praktyki od 6 semestru.
W ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU, Z DNIA 29 KWIETNIA 2019 R. W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO WYKONYWANIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE – § 2. 3. „Izba uznaje również praktykę zawodową odbytą po ukończeniu trzeciego roku studiów, potwierdzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i wpisaną na listę członków izby”
Czy jest to źle interpretowane przez izbę?

Interpretacja izb jest w tym wypadku niejednolita. Większość przypadków niestety wskazuje, iż wymagane jest wykształcenie na odpowiednim kierunku. Ale akurat ta interpretacja jest literalnie wskazana w przepisach, więc jest ona jak najbardziej poprawna.
Proszę zwrócić tylko uwagę na to, kto taką informacje przekazał, czy Pani w sekretariacie, czy też odpowiednia osoba z komisji kwalifikacyjnej. Warto byłoby także mieć to na piśmie, ale w izbach niestety o to bardzo ciężko.
ps. Jeżeli to możliwe proszę o podanie w której izbie przekazano tą informację i w jakich okolicznościach ( kto).

Witam. Mam skończone studia z zarządzania licencjat 3 lata czy mogę się starać o jakie kolwiek uprawnienia budowlane

Aktualnie kierunek zarządzanie nie umożliwia ubieganie się o jakiekolwiek uprawnienia budowlane. Więcej informacji na temat wymaganego wykształcenia dla poszczególnych uprawnień można uzyskać za pomocą naszego kalkulatora wykształcenia

Czy mogę starać się o uprawnienia budowalne w zakresie elektrycznym w przypadku gdy I stopień uzyskałem na kierunku energetyka specjalizacja elektroenergetyka.

Witam. Jestem absolwentem studiów 1 stopnia na wydziale elektrotechniki (kierunek energetyka) od 6 lat pracuję w branży energetycznej (sieci SN i nn) przyłącza, linie stacje transformatorowe. Zajmuje się na zmianę praktyczną budowa ww. inwestycji oraz projektowaniem. Studia 1 stopnia ukończyłem 1,5 roku temu. Czytając artykuł rozumiem, że mogę w tym momencie przystąpić do procesu uzyskania uprawnień budowlanych BEZ ograniczeń. Zgadza się? Z góry dziękuje za odpowiedź.

Dzień dobry, jeżeli projektowałem instalacje elektryczne w zagranica to czy nadal mogę ubiegać się o uprawnienia w Polsce ?

Czy do zaliczenia praktyki budowlanej (branża elektryczna) konieczne jest posiadanie uprawnień SEP w analogicznym okresie?

Witam, ukończyłem studia I stopnia na kierunku mechatronika. W tym momencie projektuję szafy sterownicze oraz robię projekty budowlane z części elektrycznej (pod nadzorem osoby z uprawnieniami). Czy w takim wypadku mogę ubiegać się o uprawnienia oraz w jaki sposób mogę zaliczyć praktyki zawodowe? Moja firma jest firmą projektowo wykonawczą w branży ściekowej i często przebudowujemy lub projektujemy i budujemy od podstaw obiekty (jako firma podwykonawcza).

Niestety kierunek mechatronika nie znajduje się na liście kierunków odpowiednich lub pokrewnych dla specjalności instalacje elektryczne.

Aby zrobić uprawnienia są dwie możliwości:
1/ ukończyć studia II stopnia na kierunku odpowiednim, lub
2/ porównać przedmioty ukończone na kierunku mechatronika z listą przedmiotów na jednym z wiodących kierunków dla specjalności instalacje elektryczne. Jeżeli ich udział będzie większy niż 30% to istnieje szansa na zaliczenie takiego wykształcenia. Więcej informacji na ten temat:
https://uprawnieniabudowlane.pl/jak-zweryfikowac-wyksztalcenie-gdy-nazwa-kierunku-jest-nieodpowiednia/

Witam,
Czy praca modernizacyjna przy obiektach elektroenergetycznych (pod nadzorem osoby z aktualnymi UB), która nie wymaga pozwolenia na budowę wlicza się w zakres praktyki zawodowej do uprawnień wykonawczych?

Praktyka zawodowa co do zasady powinna być wykonywana na budowie lub przy wykonywaniu robót budowlanych.
Prace modernizacyjne to bardzo ogólne pojęcie. Jeżeli zakres obejmuję przebudowę lub rozbudowę ( np. wymagającą zgłoszenia do organu) obiektu to istniałaby szansa aby zaliczyć je jako część praktyki.
Jeżeli natomiast są to prace typowo związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektu to nie ma raczej możliwości ich zaliczenia do praktyki.

Natomiast tutaj już ważne są szczegóły no i interpretacja komisji kwalifikacyjnej.

Nie zalecamy natomiast opierania całości takich prac jako praktyka zawodowa, gdyż zakres prac wykonywanych w obrębie uprawnień budowlanych elektrycznych jest znacznie szerszy.

https://uprawnieniabudowlane.pl/miejsca-i-formy-odbywania-praktyki-zawodowej/

Czy po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Elektrotechnika i po odbyciu rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów oraz rocznej na budowie można ubiegać się jedynie o uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych do projektowania w ograniczonym zakresie ale bez uprawnień do kierowania robotami?

Witam
Jestem zainteresowany zrobieniem uprawnień do kierowania w ograniczonym zakresie mam ukonczone studia 1 stopnia na elektrotechnice i 7 lat firmę wykonujaca instalacje elektryczne
Proszę o informację czy to starczy czy kuerownik bez ograniczen musi mi podpisać praktyki
Pozdrawiam
Piotr

Witam,
Jestem absolwentem studiów I stopnia na kierunku elektrotechnika oraz studiuję obecnie na II stopniu na kierunku energetyka. W przyszłości chciałbym starać się o uprawnienia do projektowania w zakresie instalacji […] elektrycznych i energetycznych. Czy będę mógł uzyskać uprawnienia bez ograniczeń, czy tylko w ograniczonym zakresie?
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Dzień dobry,
Czy po ukończeniu II stopnia studiów magisterskich na kierunku Elektrotechnika, specjalność Układy Elektryczne i Informatyczne w Przemyśle i Pojazdach i odbyciu odpowiednio długiej praktyki będę mógł ubiegać się o uprawnienia budowlane elektryczne bez ograniczeń??
Czy specjalność ma również znaczenie czy tylko kierunek Elektrotechnika??
Oraz czy po studiach kierunek Energetyka, specjalność Elektroenergetyka będę również mógł ubiegać się o uprawnienia elektryczne bez ograniczeń?

Czy jako absolwent technikum elektronicznego i posiadając własną działalność elektryczną oraz uprawnienia SEP do 15kV od 2012 mógłbym aplikować o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie?

Witam. Od kilku lat nie ma książki praktyk. Jak obecnie trzeba się rozliczyć z czasu i danych projektów? Jakie informacje trzeba „zbierać” wystarczy miejsce i nazwa budowy i uprawnienia kierownika?

Witam. Jestem absolwentem pierwszego stopnia mechatroniki. Pracuje jako elektryk/automatyk 5 lat. W tej chwili zaczyna się budowa domu nowego zakładu. Pracodawca może wystawić mi dokument zaświadczający pracę przy instalacjach elektrycznych na budowie. Czy mój kierunek studiów i taki staż jest wystarczający do ubiegania się o tytuł kierownika robót elektrycznych?

Witam pracuje Polsce na własnej działalnosci 4,5 roku wczesniej zagranica robiłem .Wystarczy ze przedstawie wykaz z ceidg ze posiadam 4,5 lata działalnosc i wypisze co robiłem w rubryki z praktykimi czy musze miec praktyki u obcej firmy???z góry dziekuje:)

Nie praktyka musi zostać Podpisana przez kierownika z uprawnieniami budowlanymi który poświadczy wykonywanie odpowiednich funkcji na prowadzonych przez siebie budowach.

Czy mogę starać się o uprawnienia budowalne w zakresie elektrycznym w przypadku gdy I stopień uzyskałem na kierunku elektronika i telekomunikacja, a na II stopniu na kierunku elektrotechnika? Co w sytuacji gdy chciałbym uzyskać uprawnienia w zakresie elektrycznym oraz telekomunikacyjnym? Czy praktykę muszę odbyć ponownie czy pokrywają się ?

Niektóre izby wymagają zgodności kierunków I i II stopnia studiów, pomimo iż w przepisach jest mowa jedynie o wymaganiach odnośnie II stopnia studiów.

Praktyka do uprawnień w specjalności elektrycznej i telekomunikacyjne nie pokrywają się – są to zupełnie oddzielne zakresy uprawnień.

Jestem w podobnej sytuacji, ukończyłem studia 1 stopnia na kierunku informatyka. Na stronie UTP znalazłem takie oto wymagania:

Kandydaci – Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek ELEKTROTECHNIKA jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera:

a) kierunku obieralnego,

b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; informatyka; matematyka; nauki fizyczne; nauki o zarządzaniu i jakości (kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji ukończony w UTP).

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (punkt b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie wydziałowej oraz na stronie rekrutacji.

Dzień dobry,
jestem po studniach inżynierskich na kierunku Elektrotechnika. Aktualnie studiuję dziennie Elektrotechnikę na stopniu II, dostałam też możliwość pracy na pół etatu w biurze projektowym – częściowo zdalnej (plan zajęć na uczelni umożliwia mi taki sposób pracy). Chciałabym się dowiedzieć czy okres tej pracy będzie wliczał się do praktyki projektowej?

Jeżeli mówimy o specjalności instalacyjnej elektrycznej uprawnień to tak. Pod warunkiem oczywiście, że wszystkie pozostałe wymagania odnośnie praktyki zawodowej i kierownika praktyki będą spełnione.

Jestem po kierunku OZEiGO inż oraz magisterkich. Rozumiem, że aby starac się o uprawnienia musze iść na jakiekolwiek studia magisterskie uzupełniające? Np. elektrotechnika i wtedy mógłbym się starać o uprawnienia? Oraz czy po uzyskanym obecnym tytule mgr inż. juz mogę odbywać praktyki czy dopiero po skończeniu mgr uzupełniających elektrotechnika?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *