Wszystkie wpisy chronologicznie

Kategorie
Praktyka

Forma zatrudnienia a praktyka na uprawnienia budowlane

Jakie formy zatrudnienia są akceptowane przez komisje kwalifikacyjne do praktyki na uprawnienia budowlane. Wszystkie rodzaje umów dopuszczone w przepisach.

Kategorie
Praktyka

Uprawnienia budowlane bez praktyki zawodowej

Omawiamy warunki i zasady zwolnienia z obowiązku odbywania praktyki zawodowej na uprawnienia budowlane. Czy uprawnienia budowlane bez praktyki są możliwe?

Kategorie
Przydatne Uprawnienia architektoniczne

Praktyka studencka a praktyka zawodowa – IARP wyjaśnia

Informacje o praktyce studenckiej i praktyce zawodowej na uprawnienia architektoniczne. Czy praktyka studencka może być jednocześnie praktyką na uprawnienia.

Kategorie
Praktyka

Jak wypełnić zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej

Przykład i porady jak wypełnić zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej na uprawnienia budowlane. Jakie dane należy wpisać w kolumny i na co zwrócić uwagę.

Kategorie
Praktyka

Zakres praktyki zawodowej na uprawnienia budowlane

Jaki powinien być zakres praktyki zawodowej na uprawnienia budowlane? Zasady określone w obowiązujących przepisach oraz interpretacje PIIB i IARP. Kiedy praktyka zostanie zaliczona i na co zwrócić szczególną uwagę?

Kategorie
Praktyka Przydatne

Kiedy nie trzeba odbywać praktyki zawodowej?

Informacje w jakich przypadkach nie jest konieczne odbywanie praktyki zawodowej do uzyskania uprawnień budowlanych. Jakie dodatkowe wymagania należy spełnić?

Kategorie
Praktyka Wymagania

Kalkulator wykształcenia i praktyki

Kalkulator wykształcenia i praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych. Podaj specjalność, rodzaj i zakres uprawnień jakie Cię interesują i sprawdź jakie wymagania musisz spełnić.

Kategorie
Praktyka

Odpowiedzialność osób kierujących praktyką zawodową

Za co odpowiada osoba kierująca praktyką zawodową? Jakie konsekwencje mogą wyniknąć z niedbałego prowadzenia praktyki? Odpowiedzialność etyczna, zawodowa i karna.

Kategorie
Praktyka

Merytoryczna weryfikacja praktyki zawodowej

W jaki sposób komisje kwalifikacyjne PIIB i IARP weryfikują merytorycznie praktykę zawodową. Na czym polega procedura wyjaśniania wątpliwości. Na co należy szczególnie uważać podczas praktyki zawodowej?

Kategorie
Miejsca Praktyka

Praktyka zawodowa w zarządzie dróg i kolei

Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych u zarządcy drogi lub infrastruktury kolejowej. Jaki zakres prac może zostać zaliczony? Kto może kierować praktyką i jak ją dokumentować?

Kategorie
Praktyka

Praktyka zawodowa a rodzaj umowy

Omówienie rodzajów umów, na podstawie których jest możliwe odbywanie praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych. Czy praktykant i kierownik praktyki muszą pracować w tej samej firmie by praktyka została uznana?

Kategorie
Praktyka

Miejsca i formy odbywania praktyki zawodowej

Gdzie i w jakiej formie można odbywać praktykę do uprawnień budowlanych. Jakie nazwy stanowisk są zalecane. Jakie czynności nie można wykonywać odbywając praktykę. Kiedy nie trzeba odbywać praktyki zawodowej.