Skip to main content

Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej

Według zaktualizowanego rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie od dnia 25.09.2014 dokumentowanie praktyki zawodowej powinno odbywać się za pomocą oświadczenia, którego wzór prezentujemy poniżej.

Do oświadczenia należy dołączyć następujące załączniki:

 1. zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej – POBIERZ
 2. decyzja w sprawie nadania uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
 3. zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego ( aktualne na czas odbywania praktyki )

 

POBIERZ DEMO Pobrano 15380 razy

64 myśli na temat “Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej

 1. Witam,
  Co muszę zrobić aby rozpocząć odbywanie praktyki zawodowej na nowych zasadach. Muszę iść do izby i się zarejestrować, czy też mogę od razu wypełniać zestawienie odbytej praktyki zawodowej? Proszę od odpowiedź

 2. Witam, ponawiam pytanie Emila, czy można od razu rozpocząć odbywanie praktyki i wypełnianie zestawienia, czy należy najpierw zgłosić ten fakt we właściwej izbie i dopiero po ich decyzji rozpoczyna się ten proces?

 3. w jaki sposob wypelnic zbiorcze zestawienie?
  tzn aktualnie pracuej przy budowie farmy wiatrowej i czy moge wpisac w 1 punkcie wszystkie 38 fundamentow jako 1 farma wiatrowa i termin podac od-do?
  czy musze rozpisywac na 38 tabelek z roznymi terminami w ktorych byly poszczegolne fundamenty wykonywane?

 4. Witam, pełniłam funkcję inżyniera budowy przez 5 miesięcy, inwestycja niestety się skończyła, wypełniłam zbiorcze zestawienie, ale nie wiem co z oświadczeniem. Chodzi mi o to czy to oświadczenie ma być jedno na koniec praktyk, czy jak np. podczas trwania praktyki miałam 3 opiekunów, bo np byłam zatrudniona w trzech firmach, to musze mieć 3 oświadczenia???

  1. Każdy z opiekunów powinien wypełnić oddzielne oświadczenie zgodnie z zakresem praktyki zawodowej, którym się zajmował.

 5. Witam, w oświadczeniu jest „Jednocześnie oświadczam, że niniejsza praktyka była odbywana pod moim patronatem, zgodnie z art. 14 ust. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn.
  zm.): tak/nie*” Czy odpowiedź „tak” jest prawdziwa tylko dla osób uznanych za „Patrona” praktyki czy oznacza również osobę kierującą praktyką wg. starych zasad. Kto powinien zostawić „tak” a kto „nie” ?

  1. Odpowiedź TAK – patron praktyki ( tylko praktyka projektowa ) , odpowiedź NIE – kierownik praktyki ( praktyka wykonawcza oraz praktyka projektowa niebędąca patronatem )

 6. Witam,
  Proszę o informację czy do każdego oświadczenia musi być oddzielne zbiorcze zestawienie odbytej praktyki?
  Chodzi o to że w oświadczeniu należy podać nazwę obiektu a jeżeli obiektów jest np 3 to należy też wypisać 3 oświadczenia i oddzielne 3 zestawienia zbiorcze?

  1. Czy uzyskałeś odpowiedź? Ja rozumuje że jeśli praktykę prowadziło nam dwóch kierowników=patronów praktyk to przedstawiamy dwa oświadczenia i dwa zestawienia zbiorcze odbytej praktyk – oddzielnie dla każdego z „patronów”

 7. Witam, moja praktyka trwała w terminie 16.06.2014 – 26.10.2015. W związku z tym mam pytanie – okres 16.06 – 24.09.2014 dokumentuję w Dzienniku Praktyk, za resztę oświadczenie Kierownika Budowy. Aczkolwiek nie jestem pewna co do terminu, jaki powinien być na oświadczeniu – wpisywać CAŁY okres budowy (łącznie z terminem, gdzie obowiązywał jeszcze Dziennik) czy tylko 25.09.2014 – 26.10.2015 w moim przypadku? Pozdrawiam

 8. Witam,
  W książce praktyk również znajdują się strony przeznaczone na zbiorcze zestawienie odbytej praktyki. Czy jeżeli posiadam już książkę praktyk (część praktyki, przed wejściem nowego rozporządzenia, mam rozpisaną w książce), mogę zbiorcze zestawienie wypełnić tam?
  Czy oddzielnie do zaświadczenia powinienem złączyć zbiorczą tabelę ?

  1. Do 24.09.2014 praktykę należy dokumentować w książce, po tym okresie w oddzielnym zestawieniu praktyki.

 9. Witam. Czy jeżeli w zestawieniu zbiorczym dokumentuję więcej niż jedną inwestycję, to czy mam wypełniać jedno oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki, czy do każdej pozycji jedno?

  1. Zestawienie zbiorcze odbytej praktyki zawodowej jest załącznikiem do oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej podpisywanego przez kierownika praktyki. Jeżeli na różnych inwestycjach byli różni kierownicy praktyki to wskazane jest by wypełnili oddzielne oświadczenia, do których załącznikami będą oddzielne zbiorcze zestawienia praktyki.

   1. Dzień dobry! Proszę o wyjaśnienie moich pytań:
    1.Jeżeli pracuję w biurze projektowym i np. w okresie od 09.2015 do 02.2016 uczestniczyłam w np. 10 projektach i moją pracę nadzorował 1 projektant, to potrzebuję tylko jednego oświadczenia? Czy dla każdego projektu musi być oddzielne oświadczenie?
    2. Czy w zestawieniu na każdej stronie muszą być 2 pozycje ( tak jak we wzorze), czy uzupełnia się tak jak w zestawieniu zbiorczym w książce praktyk tj. wypisywanie po kolei wszystkich projektów?

   2. 1. Jeżeli jest jeden kierownik praktyki to podpisuje on jedno oświadczenie, do którego załącznikiem będzie zestawienie zbiorcze praktyki, w którym należy wymienić wszystkie projekty pod jego kierownictwem.
    2. Nie musi być po dwie pozycje na stronie, po prostu ile się zmieści po kolei chronologicznie.

 10. Jeszcze jedno: czy należy ręcznie wypisywać zestawienie zbiorcze praktyk czy można na komputerze uzupełnić?

 11. Ubiegam się o uprawnienia do kierowania robotami oraz do projektowania jednocześnie, czy w oświadczeniu w punkcie 1 gdy odbywałam praktykę na budowie wpisuje tylko że ubiegam się o uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami czy do kierowania robotami i projektowania. Podsumowując gdy oświadczenie dotyczy praktyki na budowie to wpisuje do kierowania robotami a gdy pracy w biurze do projektowania? Przecież aby mieć uprawnienia do projektowania też potrzebna jest praktyka na budowie.

 12. Witam,
  Czy będąc majstrem budowy i współpracując z kierownikiem budowy i kierownikiem sanitarnym mogę w tym samym czasie z tej samej budowy zbierać oświadczenia od kierownika budowy do uprawnienie konstrukcyjno-budowlanych bez ograniczeń i od kierownika sanitarnego do uprawnień sanitarnych w ograniczonym zakresie? W pieszej kolejności chce zrobić konstrukcyjno-budowlane, a w następnej sesji sanitarne, ktoś będzie sprawdzał na jakiej podstawie zrobiłem pierwsze uprawnienia przy składaniu dokumentów do kolejnej specjalności? W ustawie nie udało mi się znaleźć informacji na ten tematy, czyżby luka prawna?

  1. Może Pan ubiegać się o uprawnienia pod warunkiem uzyskania odpowiedniego wykształcenia oraz odbycia praktyki odpowiedniej dla danego rodzaju i specjalności uprawnień. Nie można zbierać praktyki w tym samym czasie. ( tak aby np. odbyć w 1 roku dwie praktyki). Można teoretycznie robić to naprzemiennie np. co tydzień natomiast dokumentowanie jest dosyć uciążliwe, a co najważniejsze nie przyspiesza procesu a nawet go wydłuża. Gdyż i tak np. rok praktyki wykonawczej dla danej specjalności, przy cotygodniowej zamianie będzie trwał 2 lata. A robiąc praktykę tylko dla danej specjalności można ją zdobyć np. w rok.

 13. Witam, mam jedno małe pytanie – jeśli odbywam praktykę projektową „pod patronatem” – bez zachowania stosunku prawnego, jak określić to w rubryce, w której należy wpisać rodzaj umowy (umowa o pracę, dzieło itd.)?

 14. Witam mam pytanie dotyczace wypelniania tabeli zbiorczego zestawienia praktyki. Jakie informacje powinny sie znalezc w kolumnie „pelniona funkcja techniczna (…) odbywajacego praktyke (charakter wykonywanych czynnosci)” czy ma sie tuaj opisywac konkretne prace przy ktorych sie bylo czy ogolnie napisac ze nadzro nad pracami czy moze jeszcze cos innego.

 15. Witam!
  Nurtuje mnie jedna kwestia. Może ktoś zna odpowiedź. Do zestawienia zbiorczego dołącza się oświadczenia opiekuna praktyki, albo do każdego oświadczenia dołącza się zestawienie zbiorcze. Wiadomo że do każdego opiekuna trzeba dołączyć osobne zestawienie zbiorcze z praktyką odbywaną pod jego okiem (ilu opiekunów tyle oświadczeń i zestawień). Czy do każdej nowej budowy należałoby załączać nowe oświadczenie kierownika (w załącznikach jest mowa o dołączeniu dokumentu o wpisie opiekuna na listę członków właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa, a zaświadczenie wydawane jest tylko na rok także nie obejmie wszystkich budów na których opiekun sprawował nadzór nad praktykantem- w moim przypadku). Rozumiem to tak że do każdej budowy trzeba dołączyć oświadczenie kierownika z aktualnymi na tej budowie zaświadczeniami. Jak uważacie?

  1. Oczywiście zaświadczenia o członkowstwie kierownika praktyki muszą obejmować cały okres praktyki kandydata. Jeśli np. budowa trwa 2 lata to będą minimum dwa ( lub więcej ) zaświadczeń.

 16. Czy przy wypełnianiu zbiorczego zestawienia odbytej praktyki konieczne jest wpisywanie numeru pozwolenia na budowę ? Czy wystarczą ogólne informacje?

  1. A czy budowy wykonywane na zgłoszenie zaliczane będą do praktyki zawodowej? czy muszą być tylko takie inwestycje które są wymagane na pozwolenia na budowę?

   1. Nie ma obowiązku odbywania praktyki na budowach tylko z pozwoleniem, natomiast pojawiają się zwykle tutaj następujące problemy:
    * jeśli nie ma pozwolenia , to nie jest także zazwyczaj potrzebny kierownik z uprawnieniami, więc także nie będzie kto miał nadzorować tej praktyki.
    * budowy na zgłoszenie ( lub bez) to zwykle mało znaczące zakresy prac i jeśli będą one stanowiły 100% praktyki to może pojawić się komisji wątpliwość czy osoba mogła zapoznać się z całym zakresem robót dla uprawnień o jakie się ubiega.

 17. Czy decyzja w sprawie nadania uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie ma być poświadczona za zgodność oryginałem?

  1. To już zależy z jakiej Izby jest kierownik praktyki. Jeżeli należy do tej samej, w której Pani będzie zdawać to zwykle nie trzeba gdyż i tak dokumenty mają na miejscu.
   W przypadku natomiast gdy należy do innej izby to zwykle jest taka konieczność ( ale też nie wszędzie). Najlepiej zajrzeć na stronę właściwej izby, tam zwykle podawane są takie informacje.

 18. Witam
  Czy do praktyki w specjalności np konstrukcyjno-budowlanej jest wliczany czas tylko z tej specjalności czy np jest możliwość wzięcia pod uwagę części czasu z innej specjalizacji np mostowej?

  1. Bezpieczniej jest wpisywać tylko praktykę bezpośrednio związaną ze specjalnością o jaką się ubiegamy.

   Teoretycznie wspomniane specjalności są powiązane, i niektóre zakresy robót są bardzo podobne, natomiast granica jest bardzo płynna i ostatecznie będzie to zależało jak zakwalifikuje to weryfikujący.
   Oczywiście do uprawnień KB potrzebna jest osoba nadzorująca z takimi właśnie uprawnieniami ( a nie mostowymi).

 19. Witam,
  w maju planuję podejść do egzaminu na uprawnienia KB bez ograniczeń. Osoba potwierdzająca moją praktykę budowlaną jest inżynierem budownictwa. Posiada przygotowania zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:
  1. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków i budowli, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych …
  2. do sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych wszelkich budynków i budowli,
  3. do sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych:
  a. budynków inwentarskich i gospodarczych…
  b. budowli nie będących budynkami

  z góry dziękuję za odpowiedź!!!

   1. Niestety jest duże ryzyko, iż nie może. Za Mazowiecką Izbą:

    osoby posiadające uprawnienia budowlane nadane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a posiadające w treści uprawnień pojęcia „o powszechnie znanych rozwiązaniach” lub „w budownictwie osób fizycznychnie mogą kierować praktyką zawodową

   2. ubiegam się o uprawnienia KB wykonawcze bez ograniczeń.

    na decyzji o uprawnieniach budowlanych osoby potwierdzającej moje praktyki w pkt 1 nie ma wzmianki o budownictwie osób fizycznych czy o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych czyli nie zostały nałożone ograniczenia

    pkt 2 i 3 to projektowanie, które mnie nie dotyczy

    czy w takim wypadku również istnieje ryzyko nie zaliczenia praktyki?

   3. Istnieje, polecam udać się do swojej izby i to wyjaśnić przed jej rozpoczęciem.

 20. Witam,
  Z jaką datą Kierownik powinien potwierdzić praktykę na oświadczeniu: dla każdej budowy z datą końcową budowy, czy dla wszystkich trzech może podpisać z jedną datą? Przykład:
  1. Budowa X od 03.2015 do 11.2016
  2. Budowa Y od 12.2016 do 04.2017
  3. Budowa Z od 05.2017 do 11.2018

  Proszę o odpowiedź z jaką datą powinny być podpisywane te oświadczenia przez Kierownika Robót. Dodam, że są to różni kierownicy choć w jednej firmie.

  1. Powinni podpisać na zakończenie praktyki będącej w ich zakresie.
   Czemu miałoby służyć jednoczesny podpis 3 różnych kierowników?

 21. Witam
  Jakie dokumenty są potrzebne od praktyki odbytej za granicą.
  1.Zaświadczenie wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa – proszę o wzór takiego zaświadczenia.
  2.Ogólną ocenę teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu wnioskowanej specjalności
  Te dwa dokumenty są wymagane dodatkowo przy praktyce za granicą. Jak mają wyglądać takie zaświadczenia. Praktyka po 10.08.2014

 22. Jak to jest z inwestycjami bez pozwolenia na budowę? Pracuję w takiej branży że 2/3 inwestycji jest na zgłoszenie i tyle mam też stosunkowo tej praktyki jak to jest z wpisywaniem takich inwestycji do oświadczeń? Jest możliwość że taka praktyka zostanie odrzucona?

  1. Niestety tak kwestia nie jest uregulowana w przepisach. Wszystko zależy od konkretnej komisji i jej decyzji.
   Rozsądek podpowiada natomiast, iż roboty bez pozwolenia są zwykle mniejszej wagi(zakresie) i opieranie w całości swojej praktyki na nich może być „ryzykowne”.

 23. Witam. Ubiegam się o uprawnienia bez ograniczeń w specjalności sanitarnej. Chciałbym zapytać jak wygląda weryfikacja złożonego oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej? Załącznikiem jest zbiorcze zestawienie praktyki gdzie opisuje się zakres wykonywanych prac na danej inwestycji. Czy komisja weryfikacyjna będzie wypytywała o prowadzone prace i na tej podstawie sprawdzała znajomość zagadnienia albo czy istnieje szansa, że będą kontaktować się np. z kierownikiem praktyk żeby sprawdzić moją wiarygodność, jak to wygląda w praktyce? Bardzo proszę o odpowiedź

  1. Komisja może zadawać pytania z praktyki dopiero na egzaminie ( czyli już po kwalifikacji). W razie wątpliwości może kontaktować się z kierownikiem a także wnioskować o przedstawienie dodatkowych dokumentów potwierdzających praktykę.

 24. Witam, czy opiekun praktyk mający nieograniczone uprawnienia może podpisać praktyki jeśli jest jedynie inżynierem bez magistra ?

 25. Witam. Czy decyzja w sprawie nadania uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie oraz zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego osoby podpisującej zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej mogą być załączone jako zwykłe ksero oryginału?? Czy muszę wykonać ksero notarialne tych dokumentów??

  1. Co do zasady wymaga się poświadczenia notarialnego lub oryginału.
   Wyjątek stanowi przypadek gdy kierownik praktyki ma uprawnienia wydane w tej samej izbie, w której składamy dokumenty – wtedy zwykle ksero wystarczy.

 26. W oświadczeniu potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej jest miejsce do uzupełnienia (nazwa obiektu budowlanego/rodzaj robót budowlanych). Więc jeżeli moja praktyka odbywała się na kilku różnych inwestycjach to mój opiekun praktyk może je tutaj wymienić wszystkie czy dla każdego obiektu ma być wypisane osobne oświadczenie?

  1. Zestawienie praktyki jest załącznikiem do oświadczenia kierownika, więc dla jednego kierownika może być kilka obiektów

   1. To jest dla mnie nie do końca jasny punkt.
    Załóżmy, że robiłem u danego projektanta 10 różnych projektów. W takim wypadku w oświadczeniu, które on przygotowuje w „pełniący(-ca) samodzielną funkcję techniczną projektanta/kierownika budowy/kierownika robót”: powinien wypisać te wszystkie obiekty.
    Zajmie to sporo miejsca, a zarazem te 10 punktów zostanie zaraz opisanych w zestawieniu.
    1) Co w takim przypadku należy zrobić? Chodzi mi o to, żeby oświadczenie było czytelne, a nazwa obiektu czy rodzaj robót często jest bardzo długi. Jak należy przygotować dokumenty?
    2) Czy nie będzie w takim razie głupotą przygotować do każdej praktyki oddzielne oświadczenie, do którego oczywiście dołączymy zestawienie z jednym tylko punktem?

   2. Liczba oświadczeń jest zależna od liczby kierowników praktyki. Jeżeli jest jeden to także jedno oświadczenie oraz jedno zestawienie zbiorcze.
    Można w oświadczeniu zawrzeć formułę obiekty wg szczegółowego zestawienia praktyki będącego załącznikiem do oświadczenia.

    Tak naprawdę w każdej izbie nie ma jednej formuły, najlepiej złożyć oświadczenie odpowiednio wcześnie. Czasem przy składaniu przyjmujący wskazuje już co należy poprawić. Ewentualnie w razie błędów czy niejasności komisja wzywa do uzupełnienia.

 27. Mam podobny dylemat, odnośnie oświadczeń mam kilka obiektów i jednego opiekuna, dzwoniłam nawet do dwóch izb i w jednej nie otrzymałam odpowiedzi w ogóle… Pani sama nie wiedziała jak jest poprawnie, a w drugiej powiedziano mi, żeby skrótowo wypisać wszystkie obiekty w oświadczeniu. Niestety jak dla mnie to też jest bez sensu bo jak ktoś ma dużo obiektów to może np powtórzyć się bardzo podobna nazwa. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia i mógłby się podzielić?

 28. Dzień dobry, mam jedno pytanie może ktoś będzie znał na nie odpowiedź zastanawia mnie jedna kwestia, chciałabym zdobyć uprawnienia budowlane w pełnym zakresie do projektowania i kierowania w zakresie instalacji- pracuję w biurze projektowym, mam umowę o pracę bezterminową na pełen etat ,w takim razie w jaki sposób mam odbyć praktykę na budowie ? Z góry dzięki za odpowiedź

 29. Witam Państwa.
  Mam pytanie dotyczące oświadczeń do praktyki zawodowej (po 2014 roku). Czy to dokumentowanie jest na zasadzie zbiorczej czy również szczegółowej? Nie mogę się doszukać innego zaświadczenia niż zbiorcze..
  Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *