Skip to main content

Planowane zmiany w uprawnieniach 2017 – praktyka zawodowa

Pragniemy przedstawić planowane przez PIIB zmiany w uprawnieniach budowlanych dotyczące praktyki zawodowej zawarte w projektach rozporządzeń zgłoszonych do Ministra Infrastruktury i Budownictwa pod koniec 2016 roku.

1.Czas trwania praktyki zawodowej

Do uzyskania uprawnień budowlanych w zależności od specjalności i rodzaju będzie potrzebne odpowiednio:

Wydłużenie o 1 rok praktyki projektowej i konieczność posiadania tytułu mgr inż ( zmiana jedynie formalna )

Wydłużenie o 1 rok praktyki projektowej i konieczność posiadania tytułu mgr inż lub inż.

Wydłużenie o pół roku praktyki wykonawczej i konieczność posiadania tytułu mgr inż lub inż.

Wydłużenie o pół roku praktyki wykonawczej i konieczność posiadania tytułu mgr inż lub inż.

Osoby z tytułem mistrza nie będą mogły zdobywać uprawnień.

Wydłużenie o 1 rok praktyki projektowej i konieczność posiadania tytułu mgr inż.

Wydłużenie o 1 rok praktyki projektowej i konieczność posiadania tytułu mgr inż. lub inż.

2.Dodatkowe wymagania odnośnie kierownika praktyki

Osobą nadzorującą praktykę zawodową może być wyłącznie osoba posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe przy sporządzaniu projektów lub na budowie w ramach posiadanych uprawnień budowlanych oraz pełniąca funkcję projektanta lub kierownika budowy lub robót w danej specjalności.

3.Rozliczanie czasu praktyki zawodowej

Zaliczeniu podlega praktyka zawodowa odbyta w wymiarze 40 godzin tygodniowo, czyli 8 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu.
Jeżeli praktykę zawodową odbywa się w niepełnym wymiarze czasu, okres praktyki zawodowej podlega odpowiedniemu wydłużeniu, wynikającemu z różnicy czasu w stosunku do wymiaru pełnego etatu.

4.Dokumentowanie praktyki zawodowej

Osoba odbywająca praktykę dokumentuje przebieg praktyki zawodowej w zeszycie formatu A4 z ponumerowanymi stronami, zwanym dalej ,,książką praktyki zawodowej„.
Przed rozpoczęciem dokumentowania przebiegu praktyki zawodowej osoba odbywająca tę praktykę jest obowiązana złożyć książkę praktyki zawodowej do opieczętowania w organie właściwym w sprawach uprawnień. Organ zwraca opieczętowaną książkę praktyki zawodowej w terminie 7 dni.

 

8 myśli na temat “Planowane zmiany w uprawnieniach 2017 – praktyka zawodowa

 1. Dzwoniłam dzisiaj do Katowickiej Izby i nic nie wiedza o takich planowanych zmianach. Narazie obowiązuje nas dalej Zbiorcze zestawienie praktyki i stary okres praktyki (1rok w biurze i 2 lata na budowie dla mgr inz)

   1. Jak Państwo oceniają, czy jest możliwość chociażby ze względów legislacyjnych, że proponowane zmiany mogłyby by obowiązywać już na egzamin w sesji jesiennej?

   2. Przed najbliższą nie (czyt wiosenną) a jak to się ma z jesienną? Może to wejść w życie?

 2. Czu to znaczy ze zniknie zapis ograniczajacy w uprawnueniach do projektowania i kierowania elem. Konstrukcyjnych o rozpietosci do 6 m? Bo to jest chory zapis. Bo jak narazue uprawnien wykonawczych w ogr. Zakresie nie warto robic.
  Dobrze to pojmuje?

  1. Niestety tez zapis jest także w projekcie nowego rozporządzenia w/s samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( par. 16 )

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *