Skip to main content

Planowane zmiany w uprawnieniach 2017 – praktyka zawodowa

Pragniemy przedstawić planowane przez PIIB zmiany w uprawnieniach budowlanych dotyczące praktyki zawodowej zawarte w projektach rozporządzeń zgłoszonych do Ministra Infrastruktury i Budownictwa pod koniec 2016 roku.

1.Czas trwania praktyki zawodowej

Do uzyskania uprawnień budowlanych w zależności od specjalności i rodzaju będzie potrzebne odpowiednio:

Wydłużenie o 1 rok praktyki projektowej i konieczność posiadania tytułu mgr inż ( zmiana jedynie formalna )

Wydłużenie o 1 rok praktyki projektowej i konieczność posiadania tytułu mgr inż lub inż.

Wydłużenie o pół roku praktyki wykonawczej i konieczność posiadania tytułu mgr inż lub inż.

Wydłużenie o pół roku praktyki wykonawczej i konieczność posiadania tytułu mgr inż lub inż.

Osoby z tytułem mistrza nie będą mogły zdobywać uprawnień.

Wydłużenie o 1 rok praktyki projektowej i konieczność posiadania tytułu mgr inż.

Wydłużenie o 1 rok praktyki projektowej i konieczność posiadania tytułu mgr inż. lub inż.

2.Dodatkowe wymagania odnośnie kierownika praktyki

Osobą nadzorującą praktykę zawodową może być wyłącznie osoba posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe przy sporządzaniu projektów lub na budowie w ramach posiadanych uprawnień budowlanych oraz pełniąca funkcję projektanta lub kierownika budowy lub robót w danej specjalności.

3.Rozliczanie czasu praktyki zawodowej

Zaliczeniu podlega praktyka zawodowa odbyta w wymiarze 40 godzin tygodniowo, czyli 8 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu.
Jeżeli praktykę zawodową odbywa się w niepełnym wymiarze czasu, okres praktyki zawodowej podlega odpowiedniemu wydłużeniu, wynikającemu z różnicy czasu w stosunku do wymiaru pełnego etatu.

4.Dokumentowanie praktyki zawodowej

Osoba odbywająca praktykę dokumentuje przebieg praktyki zawodowej w zeszycie formatu A4 z ponumerowanymi stronami, zwanym dalej ,,książką praktyki zawodowej„.
Przed rozpoczęciem dokumentowania przebiegu praktyki zawodowej osoba odbywająca tę praktykę jest obowiązana złożyć książkę praktyki zawodowej do opieczętowania w organie właściwym w sprawach uprawnień. Organ zwraca opieczętowaną książkę praktyki zawodowej w terminie 7 dni.

 

38 myśli na temat “Planowane zmiany w uprawnieniach 2017 – praktyka zawodowa

 1. Dzwoniłam dzisiaj do Katowickiej Izby i nic nie wiedza o takich planowanych zmianach. Narazie obowiązuje nas dalej Zbiorcze zestawienie praktyki i stary okres praktyki (1rok w biurze i 2 lata na budowie dla mgr inz)

   1. Jak Państwo oceniają, czy jest możliwość chociażby ze względów legislacyjnych, że proponowane zmiany mogłyby by obowiązywać już na egzamin w sesji jesiennej?

   2. Przed najbliższą nie (czyt wiosenną) a jak to się ma z jesienną? Może to wejść w życie?

 2. Czu to znaczy ze zniknie zapis ograniczajacy w uprawnueniach do projektowania i kierowania elem. Konstrukcyjnych o rozpietosci do 6 m? Bo to jest chory zapis. Bo jak narazue uprawnien wykonawczych w ogr. Zakresie nie warto robic.
  Dobrze to pojmuje?

  1. Niestety tez zapis jest także w projekcie nowego rozporządzenia w/s samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( par. 16 )

 3. jak to się ma do praktyki , którą wykonuję i zapisuję w zbiorczym zestawieniu? Czy będę musiał kontynuować w książce praktyki? I czy również będzie obowiązywało mnie wydłużenie okresu praktyki? Obecnie robię praktyki na kierowanie w zakresie pełnym, jestem po studiach inżynierskich. Wcześniejszy dokument pozwalał mi na zdobycie uprawnień w zakresie pełnym już po inż., teraz nie będę mógł tego zrobić? będę miał prawo tylko do ograniczonych?

  1. Zmiany są dopiero planowane, więc na razie obowiązuje dotychczasowy system.
   Nie wiadomo czy zmiany wejdą w życie oraz w jakiej formie wiec na razie mało jest konkretów.
   Będziemy na stronie informować o „postępach”

 4. Czy zatem aktualnym pozostaje:
  Uzyskanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wymaga:

  * odbycia półtorarocznej praktyki na budowie – dla kandydatów, którzy ukończyli studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności
  * odbycia trzyletniej praktyki na budowie – dla kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności

 5. Czy praktyka zawodowa 40h tyg. może być na umowę zlecenie ? czy musi być umowa o pracę na pełen etat?

 6. Jak dla praktyki zawodowej w wymiarze 20h/tyg (pół etatu) powinno się prawidłowo zapisywać pracochłonność. Np. W tabeli z liczbą tygodni: 8 tyg praktyki= do wpisania 4 tyg. (ze względu na 1/2 etatu) . W tabeli pracochłonnośćwpisuję 20h/tydz czy łączną ilość godzin?

  1. Są na to różne podejścia w zależności od izby, natomiast wg Nas bezpiecznie będzie wpisać liczbę tygodni pomniejszoną ze względu na 1/2 etatu , natomiast w kolumnie okres praktyki od do – faktyczny okres jej odbywania.

 7. Czy jest minimalny okres odbywania praktyk w jednym miejscu? Czy mozna zbierać np po 2 miesiące w różnych placówkach na różnych umowach? Czy podczas odbywania praktyk studenckich obowiazkowych na uczelni można podpiąć to do praktyk na uprawnienia, czy porozumienie z uczelnią jest dokumentem umożliwiającym to czy konieczne jest podpisanie umowy np zlecenia?

  1. Nie ma określonego minimalnego okresu praktyki. Natomiast trzeba też tutaj podchodzić do tego z rozsądkiem.
   Praktyki studenckie nie są zaliczane do praktyki zawodowej. Chyba, ze uczelnia ma podpisaną umowę z PIIB… natomiast aktualnie żadna nie ma.

 8. Charakter wykonywanych czynności- wiadomo przy projektowaniu piszemy udział w pracach projektowych , na budowie – udział w nadzorowaniu/ udział w kierowaniu pracami. Czy to bezpieczny zapis? nie pełnimy samodzielnej funkcji technicznej

 9. Witam. Pracuję w Urzędzie Miasta I Gminy jako Referent ds. budownictwa drogowego i mam pytanie czy praca na tym stanowisku zalicza się do praktyki zawodowej?

  1. Jeśli zadania jednostki polegają na zarządzaniu drogami publicznymi, a zakres Pana obowiązków wiąże się z wykonywaniem czynności na terenie budowy lub czynności inspekcyjno-kontrolnych i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk, stanu technicznego budowli i urządzeń budowlanych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych to tak.

   Taka praktyka jednak wiąże się z dwukrotnym wydłużeniem wymaganego jej okresu.

   podstawa – paragraf 3 Rozporządzenia w/s samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: https://uprawnieniabudowlane.pl//wp-content/uploads/2016/02/rozporz%C4%85dzenie-samodzielne-funkcje-techniczne.pdf

 10. Witam, czy aktualnie obowiązuje też punkt: „2.Dodatkowe wymagania odnośnie kierownika praktyki”?

  Oraz czy po zmianach, dany kierownik robót ma posiadać 5 letnie doświadczenie zawodowe (jak to dokumentować?) oraz uprawnienia w danej specjalności od 5 lat wstecz, czy tylko posiadać uprawnienia w momencie dokumentowania mojej praktyki?

  1. Dodatkowe wymaganie obecnie obowiązuje w stosunku to PATRONA PRAKTYKI ZAWODOWEJ

   W zmianie chodzi o to by kierownik praktyki już pracował 5 lat z posiadanymi uprawnieniami. Więc dokumentacja tego jest bardzo prosta, jeśli upłynęło 5 lat od uzyskania przez niego uprawnień ( i prawdopodobnie będzie jeszcze wymóg by przez ten okres cały czas był zarejestrowany w Izbie – i płacił składki 😉 )

   1. Dziękuję za odpowiedź. Czy w takim razie, jeżeli już dokumentuję praktykę na budowie pod kierownictwem kierownika robót (posiada uprawnienia krócej niż 5 lat), w momencie zmiany przepisów np. w czerwcu 2017, okres praktyki przepada czy prawo nie zadziała wstecz?

   2. Wg. aktualnego tekstu projektu rozporządzenia zostanie zaliczona… natomiast ostateczny tekst rozporządzenia może się jeszcze zmienić.

    § 27
    [Obowiązek stosowania przepisów nowych]
    Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia , a praktyka odbywana na mocy dotychczasowych przepisów podlega zaliczeniu, jako spełniająca wymogi niniejszego rozporządzenia.

 11. Witam, mam inny problem. Mam wykształcenie takie: planowanie przestrzenne-inżynier a z architektury studia magisterskie. Czy mogę się ubiegać o uprawnienia projektowe arch. ?

  1. Izby wymagają by wykształcenie I i drugiego stopnia było tożsame. Jeśli tak nie jest to konieczne będzie uzupełnienie różnic programowy między ukończonym kierunkiem I stopnia, a wymaganym do uzyskania odpowiednich uprawnień.
   Jak to technicznie zrobić, musi Pani już pytać na uczelni, ewentualnie w okręgowej IARP.

 12. witam
  Mam problem z udokumentowaniem praktyki zawodowej do projektowania bez ograniczeń, a mianowicie:
  książka była wydana w 2011 roku w tym czasie praktyka odbywana na podstawie umowy o dzieło lub projekty wykonywane bez umowy pod patronatem osoby posiadającej uprawnienia. W związku z tym rodzi się zagwostka jaki czas zostanie zaliczony w świetle obowiązujących obecnie przepisów w przypadku niepełnego wymiaru pracy, pragnę nadmienić, że do 2014 roku do projektowania wymagane było udokumentowanie 2 lat w biurze. A składając książkę w 2017 jak to zostanie rozpatrzone? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. Długość praktyki wymagana będzie wg. obecnie obowiązujących przepisów.
   Instytucja patrona obowiązuje od września 2014, więc praktyki przed tą datą nie mogły się odbywać na zasadzie patronatu.
   Z rozliczaniem czasu pracy, jest różnie w każdej izbie. Generalnie najbezpieczniej przyjąć zasadę iż praktyka ulegnie wydłużeniu proporcjonalnie od brakującego okresu.

 13. Witam

  Jestem na etapie przygotowywania dokumentacji do jesiennej sesji egzaminacyjnej. Będę starał się o uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Zgodnie z obecnymi przepisami mam odbytą roczną praktykę przy projektowaniu oraz półtoraroczną na budowie. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nagle się okaże, że na jesień będą obowiązywać nowe przepisy? Głownie obawiam się tutaj o okres 5 letniego doświadczenia kierownika praktyki. Tak budowę jak i projektowanie mam pod nadzorem osób z mniejszym stażem…

  1. Ostatnie doniesienia PIIB wskazują na zmiany w lipcu.
   Ryzyko istnieje, aczkolwiek nie wiadomo jeszcze za bardzo jakie będą ostatecznie te przepisy gdyż prace nad kodeksem budowlanym się ślimaczą, a pojawiają się informację, iż PIIB będzie przygotowywał swoją wersję, co jeszcze ten proces wydłuży.

   1. Wobec tego kiedy będzie wiadomo jak będzie wyglądała jesienna sesja egzaminacyjna? Wnioskuję, że w tym momencie jakiekolwiek przygotowania są bezsensowne, bo nie wiadomo co będzie wymagane?

   2. Hmmm dla naszych ustawodawców wszystko jest możliwe;-)

    Przypomnę tylko, iż w sesji jesiennej 2014 nic nie było wiadomo aż do 24 września, gdy zmieniły się przepisy. Wycofano wtedy w czerwcu „stare” rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie…. a nowe pojawiło się dopiero właśnie we wrześniu. https://uprawnieniabudowlane.pl/nowe-rozporzadzenie-w-sprawie-samodzielnych-funkcji-technicznych-w-budownictwie/

 14. A co w sytuacji kiedy nie odebrałam książki praktyk do specjalności architektonicznej? Obecnie posiadam uprawnienia konstrukcyjno budowlane do projektowania bez ograniczeń. Czy Izba architektów może nie uznać tej praktyki na budowie skoro była odbywana w 2009 roku bez posiadanej książki w spec. architektonicznej. Skoro posiadam uprawnienia to znaczy że praktykę na budowie odbyłam tylko że była w innej książce ale dotyczyła tego samego zakresu kierownik nadzorujący praktykę posiada uprawnienia konstrukcyjno budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń – pełniłam funkcję inżyniera budowy.
  Obecnie pracuję w biurze architektonicznym i chciałabym wykorzystać zdobyte doświadczenie – praktykę projektową dokumentuję na nowych zasadach. Chodzi mi tylko o praktykę na budowie czy Izba Architektów może jej nie uznać jeżeli do wniosku dołączę posiadane uprawnienia konstr-bud. do projektowania bez ograniczeń

  1. do wniosku również planowałam dołączyć kserokopię książki do specjalności konstr. budowlanej potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Izbę Inżynierów

  2. Specjalność do projektowania architektoniczna oraz konstrukcyjno budowlane to dwie różne specjalności oraz związane z tym różne zakresy praktyk projektowych. Dodatkowo od 2014 roku uprawnienia KB są zdawane w PIIB a architektoniczne w IARP , a to dwie różne izby.

 15. Jest taka sytuacja: odbyłem praktykę w biurze projektowym w latach 2010 – 2012 i kierownikiem tej praktyki był projektant który nie posiadał tego 5 letniego stażu. Czy kiedy nowe przepisy wejdą w życie ta praktyka będzie zaliczona?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *