Kategorie
Praktyka Przydatne

Planowane zmiany w uprawnieniach 2017 – praktyka zawodowa

Pragniemy przedstawić planowane przez PIIB zmiany w uprawnieniach budowlanych dotyczące praktyki zawodowej zawarte w projektach rozporządzeń zgłoszonych do Ministra Infrastruktury i Budownictwa pod koniec 2016 roku.

1.Czas trwania praktyki zawodowej

Do uzyskania uprawnień budowlanych w zależności od specjalności i rodzaju będzie potrzebne odpowiednio:

Wydłużenie o 1 rok praktyki projektowej i konieczność posiadania tytułu mgr inż ( zmiana jedynie formalna )

Wydłużenie o 1 rok praktyki projektowej i konieczność posiadania tytułu mgr inż lub inż.

Wydłużenie o pół roku praktyki wykonawczej i konieczność posiadania tytułu mgr inż lub inż.

Wydłużenie o pół roku praktyki wykonawczej i konieczność posiadania tytułu mgr inż lub inż.

Osoby z tytułem mistrza nie będą mogły zdobywać uprawnień.

Wydłużenie o 1 rok praktyki projektowej i konieczność posiadania tytułu mgr inż.

Wydłużenie o 1 rok praktyki projektowej i konieczność posiadania tytułu mgr inż. lub inż.

2.Dodatkowe wymagania odnośnie kierownika praktyki

Osobą nadzorującą praktykę zawodową może być wyłącznie osoba posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe przy sporządzaniu projektów lub na budowie w ramach posiadanych uprawnień budowlanych oraz pełniąca funkcję projektanta lub kierownika budowy lub robót w danej specjalności.

3.Rozliczanie czasu praktyki zawodowej

Zaliczeniu podlega praktyka zawodowa odbyta w wymiarze 40 godzin tygodniowo, czyli 8 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu.
Jeżeli praktykę zawodową odbywa się w niepełnym wymiarze czasu, okres praktyki zawodowej podlega odpowiedniemu wydłużeniu, wynikającemu z różnicy czasu w stosunku do wymiaru pełnego etatu.

4.Dokumentowanie praktyki zawodowej

Osoba odbywająca praktykę dokumentuje przebieg praktyki zawodowej w zeszycie formatu A4 z ponumerowanymi stronami, zwanym dalej ,,książką praktyki zawodowej„.
Przed rozpoczęciem dokumentowania przebiegu praktyki zawodowej osoba odbywająca tę praktykę jest obowiązana złożyć książkę praktyki zawodowej do opieczętowania w organie właściwym w sprawach uprawnień. Organ zwraca opieczętowaną książkę praktyki zawodowej w terminie 7 dni.

 

140 odpowiedzi na “Planowane zmiany w uprawnieniach 2017 – praktyka zawodowa”

Witam,

Proszę o podanie informacji na temat wykształcenia niezbędnego do uzyskania uprawnień w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń.

Posiadane wykształcenie: mgr inż inżynierii środowiska
Praktyka zawodowa: 2 lata
Stanowisko pracy: inżynier budowy

Czy jakieś studia podyplomowe mogą uratować sytuacje ?

Witam,

Pytanie odnosnie kierownika budowy. na budowie zostal zmieniony kierownik budowy . Ten ktory odszedl nie uzupelnil wpisow w zbiorczym zestawieniu praktyk. Czy nowy kierownik ktory pracuje na tej budowie moze mi takie wpisy dokonac czy to musi byc poprzedni kierownik??

Praktykę podpisuje kierownik praktyki ją nadzorujący. Więc w tym wypadku powinien to uczynić poprzedni kierownik.

Witam serdecznie,
jestem studentem ostatniego roku budownictwa na Politechnice Opolskiej, między czasie pracuje w firmie która zajmuje się projektowniem i wykonastwem domów szkieletowych. Zatrudniony jestem na umowie o pracę. Przyszedł czas żeby w końcu przestać marnować czas, tylko złożyć dokumenty o praktykę w celu uzyskania uprawnień budowlanych. Stąd moje pytanie, czy istotne jest stanowisko na którym jestem zatrudniony? nie jestem sprzątaczem, lecz na umowie mam napisane architekt, nadmienię iż celem są uprawnienia do projektowania i kierowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej. Nie będzie gryzło kogoś w izbie że zatrudniony jestem jako architekt a staram się o uprawnienia konstrukcyjno-budowlane?
Z góry dzięki za odpowiedź, pozdrawiam

Stanowisko na umowie jest bardzo istotne gdyż Izby podchodzą do tego dosyć formalnie. Najczęściej występujące stanowiska w wykonawstwie to inżynier i majster budowy, natomiast w projektowaniu asystent projektanta.
W powyższym wypadku może zajść potrzeba składania dodatkowych wyjaśnień, zaświadczeń od pracodawcy ewentualnie wyjaśnień samego kierownika praktyki.. a i o w ostateczności może nie okazać się wystarczające. Dlatego też jeżeli jest szansa na zmianę to najlepiej to zrobić.

wtam
czy pracujac w cukrowni na pełnym etacie( i prowadząc własną działalność ) mam szanse aby praca w cukrowni została zaliczona do praktyk? dodam ze posiadam uprawnienia pomiarowe oraz D i E w dziedzinie elektrycznej ( w zawodzie pracuje 20 lat)

Uprawnienia pomiarowe nie mają znaczenia przy zdobywaniu uprawnień budowlanych. Ważne są odpowiednie wykształcenie oraz praktyka zawodowa. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Mam pytanie o czas praktyk. Czy jeśli pracuję w firmie czasami po 10-12h dziennie, to czas praktyk może być krótszy niż wymagane np. 1,5 roku na budowie? Przykładowo, jeśli w miesiąc przepracuję 200h zamiast 160 to czy czas praktyk może być krótszy o tydzień, itd? Czy też może zapis 'Zaliczeniu podlega praktyka zawodowa odbyta w wymiarze 40 godzin tygodniowo, czyli 8 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu.’ ogranicza maksymalny czas zaliczany do praktyk do tylu właśnie godzin?

Zmieniło się coś? Zostałem zatrudniony na zleceniu jako inżynier budowy ponad miesiąc temu i sie zastanawiam czy nadal to całe oświadczenie mnie obowiązuje?

Jeszcze się nic nie zmieniło ale jeśli nie potrafisz i nie chcesz takich informacji szukać samemu to zastanów się czy warto robić uprawnienia tylko dla „papierka”

patrząc na proponowane zmiany w Kodeksie budowlanym to uprawnienia budowlane projektowe w ograniczonym zakresie będzie można wykorzystać w przypadku braku papieru toaletowego

Czy udało się komuś podejść do egzaminu mając część praktyk wpisane jako praktyka bezpłatna? Szczególnie interesuje mnie Śląska izba.

Kodeks budowlany wejdzie w życie za około 2 lata natomiast od nowego roku planowane są spore zmiany w prawie budowlanym i ustawach pokrewnych które mają nakierować prawo w stronę przyszłego kodeksu budowlanego.

Moja Izba (Wielkopolska) zakwalifikowała mi praktykę wykonawczą na zasadzie umowy o praktykę bezpłatną. Zanim podjąłem decyzję sprawdziłem wszystkie komentarze i interpretacje. Te z jakimi się spotkałem, wskazywały na możliwość odbycia praktyki w takiej formę, więc taką praktykę zaplanowałem i odbyłem. Dla mnie bardzo wygodna forma.

Tylko czy umowa o praktykę bezpłatną była obarczona jakimikolwiek składkami (ZUS, ubezp. zdrowotne)? Czy tylko tak spisana „na kolanie”?
Chciałbym zdawać w sesji wiosennej, a mam praktyki na styk i boję się że jak mi policzą to jej braknie, a zmiany jakie mają wejść od przyszłego roku będą duże i mam nadzieję że jeszcze sesji wiosennej nie obejmą.

Umowa moja nie była spisana na kolanie. Miałem oficjalną cywilno-prawną umowę. Umowa taka nie może być objęta składkami, skoro jest bezpłatna, to od kwoty „0,00zł” podatek będzie 0,00zł, choćby nie wiadomo jaki to by był % :). Jeżeli jesteś już gdzieś ubezpieczony, to tu na tej umowie nie potrzeba. Natomiast nie wiem jak jest z osobą bezrobotną… Ubezpieczona jest w Biurze Pracy (zdrowotne), ale czy może podjąć coś na zasadzie takiej umowy? Nie wiem. Zapytaj w BP. Ja prowadzę działalność gospodarczą, więc składki ZUS odprowadzałem swoją drogą, ale nie były one związane z umową o praktykę, tylko z inną działalnością jaką prowadzę. A Izba… Wiem, że są różne interpretacje poszczególnych Izb, na zasadzie „tutaj tak to widzą, a tam inaczej”.

Witam
Mam pytanie. Czy w czasie trwania praktyk miał Pan wykonane badania lekarskie? Jeśli tak to czy były one wykonane ww własnym zakresie Czy przez zakład w którym były praktyki. Z góry dziękuję za odp

Takie są zapowiedzi , jednak dotyczy to całej puli przepisów związanych z kodeksem architektoniczno budowlanym. Nie wiadomo kiedy przepisy związane z uprawnieniami wejdą konkretnie.

Witam, posiadam wykształcenie kierunkowe (tytuł mgr inż. Inżynierii Środowiska) i pracuję 5 lat w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. Na co dzień zajmuję się nadzorem nad budową sieci i przyłączy ciepłowniczych, węzłów cieplnych oraz ich eksploatacją. Prace które wymagają pozwolenia na budowę (budowy sieci cieplnych) wykonujemy w firmie średnio przez 3 miesiące w roku i są one realizowane przez podmiot zewnętrzny nad którymi sprawuję nadzór. Przyłącza ciepłownicze i węzły cieplne (te wykonujemy samodzielnie) nie wymagają pozwolenia na budowę. Na co dzień wykonuję czynności na terenie budowy gdzie występuje konieczność fachowej oceny zjawisk oraz samodzielnego rozwiązywania zagadnień techniczno-organizacyjnych. Czy taka praca będzie zaliczona do praktyki zawodowej? Chciałbym uzyskać uprawnienia wykonawcze w specjalności Sieci i Instalacje Sanitarne.

Witam.
Pragnę rozpocząć prowadzenie praktyki budowlanej na uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń. Niestety firma w której jest zatrudniony kierownik, który zgodził się na prowadzenie mojej praktyki nie ma chęci opłacania jakichkolwiek składek opodatkowanych wynikających z zawarcia umowy. Czy istnieje rozwiązanie bądź jakaś forma umowy jaką mogę zawrzeć z firmą budowlaną, która będzie wystarczała do zaakceptowania przez komisję weryfikacyjną?
Dodam iż zamierzam wykonywać praktykę bezpłatną.

Witam,
Czy obecnie obowiązuje regulacja prawna ile lat kierownik praktyki musi posiadać stosowne uprawnienia aby praktyka była zaliczona? Ubiegam się o uprawnienia bez ograniczeń, kierownik praktyki w 2016 uzyskał uprawnienia projektowe bez ograniczeń. Czy taka praktyka zostanie zaliczona jeśli trwała krócej niż 5-lat na przy obecnym stanie prawnym?
Drugie pytanie: Czy kierownikiem praktyki może być sprawdzający? mgr inż uprawnienia bez ograniczneń powyżej 10 lat?

Witam,
Studia inżynierskie zakończyłem w Lutym 2016 r. Na uprawnienia kierownika budowy, po inżynierze są 3 lata praktyk a po magistrze 1,5 roku. Teraz jestem na drugim stopniu niestacjonarnych, które zakończę w kwietniu 2018r. Do kwietnia będę miał łącznie dwa lata praktyki… Czy otrzymując tytuł magistra będzie mi potrzebne jeszcze 1,5 roku praktyk ? Czy licząc od zostania inżynierem (Luty 2016r.) niecały rok ? Baardzo prosiłbym o odpowiedź w powyższej sprawie.

Witam, ukończyłem nie dawno studia podyplomowe Inżynieria Ruchu Drogowego, czy mogę ubiegać się o uprawnienia budowlane i na jakich warunkach.
I pracuje w firmie drogowej już 18 lat na stanowisku majster czy praktyki będą zaliczone

Witam, pracuję w biurze projektowym przy wykonywaniu koncepcji oraz projektów budowlanych dla projektów typowych domków jednorodzinnych. Czy taki rodzaj projektów jest zaliczany do odbycia praktyki w biurze projektowym? Moje wątpliwości wzbudza fakt, iż projekty te doprowadzane są do końca, czyli do uzyskania pozwolenia na budowę dopiero przez lokalnych architektów. Czy to ma znaczenie?

Witam, jeśli nie jestem jeszcze inżynierem, ale studentem drugiego roku i chciałbym pracować w biurze projektowym powiedzmy 20h/tydzień, to czy praca ta będzie zaliczana do praktyki zawodowej czy muszę najpierw zdobyć tytuł inżyniera? Pozdrawiam

Witam.Pytanie odnośnie nieodpłatnej praktyki konstrukcyjno budowanej bez ograniczeń.Czy można taką odbyć będąc w wieku powyżej 30 roku życia?Czy obowiązuje jakiś wzór umowy nieodpłatnej praktyki?

Praktykę do uprawnień można odbyć na podstawie dowolnej umowy cywilnoprawnej, w tym także umowy o praktykę bezpłatną. Kwestie formalne związane z umowami regulują przepisy odrębne niezwiązane z budownictwem.

Witam. Jestem w bardzo podobnym położeniu jak Kamil. Pisałem już o tym na którymś z działów o umowach. Mało tego jak „zrobiłem już praktykę” tj. złożyłem dokumentację w (Woiib) do kwalifikacji na tę, jesienną sesję. Jednak przy składaniu dokumentów i Izbie , przyjmująca je pani, patrząc na umowę (właśnie o bezpłatną ), jakby już wydała decyzję, stwierdziła, że tego typu umowa może być fikcją… I właśnie teraz nie wiem , co myśleć. Czekam jak na igłach na pismo kwalifikujące, które może być na miesiąc przed egzaminem. W zasadzie nie powinienem mieć obaw, bo wszelkie fora, interpretacje w szczególności tej witryny, którą cenię wskazują jednoznacznie. Ale… coś jest w tyle głowy z powodu tego głupiego komentarza przyjmującej. Nawet żałowałem, że składałem do tej, a nie sąsiedniej Izby, gdzie podchodził mój kolega i nawet nie chciano od niego umowy… Aha, praktyka też k-b, b/o, jestem też po 30. a nawet i dalej…

Niestety w interpretacji w poszczególnych izbach panuje czasem duża rozbieżność, gdyż nie ma jasnych odgórnych uregulowań w tym zakresie.
Tak naprawdę normalna umowa ( nie bezpłatna ) także może być fikcją więc problem można w ten sposób przenieść na każdą praktykę.
ps.
proszę dać znać odnośnie decyzji PIIB

Jeszcze jedno. Czy ma (miał) ktoś podobne problemy? A jak wygląda sprawa ewentualnego odwołania od takich decyzji komisji kwalifikacyjnych? Jaka jest droga?

Postępowanie prowadzone jest wg KPA więc można złożyć skargę na decyzję KK PIIB do sądu administracyjnego. Natomiast trzeba się liczyć z czasem oraz kosztami.. a efekty mogą być zerowe.

Witam,
Czy, w związku ze zmianami, posiadając tytuł mgr inż. budownictwa w specjalności Inżynierii Produkcji Budowlanej (po Inżynierii Lądowej -PW) nie będę mógł się już ubiegać o uprawnienia pełne w zakresie projektowania? Dodam, że studia I stopnia skończyłem na specjalności KBI.

Liczy się kierunek, a nie specjalność więc jeśli jest on odpowiedni to jak najbardziej można.

Jaki jest okres praktyki do uprawnien projektowych w branzy kontrukcyjnej jak rowniez Architektonicznej i w jaki sposob nalezy ja przprowadzic dla inzyniera budownictwa kierunek Budownictwo spec. Architektira w Budownictwie posiadajacego uprawnienie KB Wykonawcze od roku 1994.

Jestem Inzynierem Budownictwa na kierunku Budownictwo specjalnosc Architektura w Budownictwie obronilem sie styczen 2016. Posiadam uprawnienia w ograniczonym zakresie KB Wykonawcze z roku 1994 czyli uzyskane poprzez zdanie egzaminu (Technik Budownictwa Ogolnego). Praktyka w Budownictwie funkcje samodzielne 25lat.
Jak bedzie wygladal proces uzyskania uprawnien KB wykonawczych bez ograniczen.

Należy odbyć stosowną praktykę oraz przejść proces kwalifikacji i zdać egzamin. Istnieje niewielka szansa, iż dotychczasowa praktyka w ramach uprawnień ograniczonych zostanie zaliczona wg aktualnie obowiązujących przepisów – ale oczywiście najlepiej zapytać w swojej izbie.

Witam,

W związku z ubieganiem się o uprawnienia budowlane specjalność (instalacyjna).

Czy zbiorcze zestawienie odbycia praktyki zawodowej trzeba jak to było wcześniej opieczętować i zarejestrować w Izbie jak to miało miejsce w przypadku książki praktyki zawodowej?. Słyszałem, iż zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej może być wypełniane na komputerze, przy zastrzeżeniu zachowania ciągłości, czyli albo wypełniamy ręcznie albo na komputerze (nie mieszamy).

Aktualnie (od 09.2014r.) nie ma potrzeby rejestracji praktyki. Technika wypełniania jest dowolna.

Witam,

mam pytanie, czy pracując w firmie na umowie o pracę na stanowisku elektryk/automatyk posiadając tytuł inż (kierunek elektrotechnika) liczy się staż pracy ? Czy musi jednak być to stanowisko kierownicze?

Czy posiadając ograniczone uprawnienia budowlane w zakresie instalacji chcą starać się pełne uprawnienia musze ponownie podchodzić do egz ?

Nie ma wymagania by praktyka odbywała się na kierowniczym stanowisku. Tak naprawdę zwykle dzieje się odwrotnie, tzn. osoby na początku kariery odbywają praktykę do uprawnień ( by potem te kierownicze stanowiska zajmować ).
Tak, trzeba ponownie podchodzić do egzaminu mając uprawnienia ograniczone. Jego zakres jest nieco mniejszy, ale zdać trzeba.

Dzień dobry
Jakie jest prawdopodobieństwo że to nowe rozporządzenie wejdzie w życie ? 🙂 Czas praktyki wykonawczej mam na styk. Boję się że gdy złożę dokumenty to komisja może orzec że nie ma wymaganego czasu praktyki, więc zastanawiam się żeby poczekać do sesji wiosennej ale gdy zmienią się zasady to cała praktyka mi przepadnie 🙁 Czy jest na tą sytuację jakaś rada ? ;-(

Witam,

podbijam pytanie. Ja będę miał zapas 3 tygodni i też się boję, że mogą mnie nie dopuścić do egzaminu.

W jednej z wypowiedzi członka PIIB wspomniano o jesieni bieżącego roku, więc pewnie najbliższa sesja przebiegnie „normalnie”, a potem może być różnie.

Oczywiście każdy sam musi przekalkulować ryzyko.
Jeśli ma się „konkretną praktykę” tzn. duża budowa lub duży projekt trwający przez cały okres praktyki to raczej małe szanse by odrzucono jego część.
Jeśli natomiast jest dużo małych projekcików/budów to ryzyko jest większe.

Witam.
Mogę w tym samym czasie wypelniac praktykę z dwóch budow? Praktyka odbywa się w ramach jednych uprawnień. Pracuje jednocześnie na dwóch mniejszych budowych.

Oczywiście można wpisać kilka budów jednocześnie w ramach praktyki do tej samej specjalności i rodzaju uprawnień.

Witam, czy trzeba przedstawić rachunki/faktury za świadczone usługi inżyniera budowy, nadzoru itp. w ramach działalności gospodarczej?

Raczej nie jest to wymagane domyślnie. Jedynym wyjątkiem, który można sobie wyobrazić gdy izba zarząda dodatkowych wyjaśnień.

Proszę o informację, czy technik z uprawnieniami bez ograniczeń może podpisać praktykę zawodową?

To zależy od daty kiedy je uzyskał. Jeśli w treści jego uprawnień są stwierdzenia takie jak ” w budownictwie osób fizycznych” lub ” o powszechnie znanych rozwiązaniach” itp to istnieje duże ryzyko, że nie.

Obecnie jeszcze mogą, natomiast wg przygotowanego przez PIIB projektu rozporządzenia taką możliwość stracą. Dokładnie nie wiadomo kiedy ( i czy ) to rozporządzenie wejdzie w życie, ale warto wiedzieć o takim ryzyku i działać od razu.

Witam,

w artykule dot. rozliczania czasu pracy przy odbywaniu praktyki zawodowej 2016 pojawia się informacja:
„Nie ma znaczenia liczba przepracowanych godzin w danym dniu pracy. Tak więc niezależnie od tego czy kandydat pracował 1 godzinę czy 10 , i tak zostanie to potraktowane jaki 1 dzień pracy”.
Natomiast powyżej znajduje się informacja: „Zaliczeniu podlega praktyka zawodowa odbyta w wymiarze 40 godzin tygodniowo, czyli 8 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu.”.
Czy coś się zmieniło w tym zakresie? Jaki przepis wskazuje jak należy interpretować okres odbycia praktyki np. rocznej (w jaki sposób należy liczyć)?

Jeszcze się nie zmieniło ale może się zmienić. W powyższym artykule są informacje z czego to wynika.

Czy stanowisko w umowie o pracę dyskwalifikuje (kosztorysant budowlany) z zaliczenia praktyki budowlanej? Zaznaczam że pełniłem obowiązki inżyniera budowy czy kierownika robót i przebywałem na budowie, biorąc w niej czynny udział. Niestety poprzednia firma w której pracowałem prowadziła taką politykę pracy, jeżeli chodzi o stanowisko.Wszelkie wpisy do dziennika budowy dokonywał naturalnie kierownik robót z uprawnieniami.Kierownik budowy uzupełnił mi również praktyki z okresu pracy w ówczesnej firmie, oraz wyda zaświadczenie o pełnieniu obowiązków inżyniera.

W większości izb niestety może być dyskwalifikujące. Polecamy udać się do konkretnej i zadać pytanie gdyż to głównie zależy od komisji weryfikującej.

Witam. Mam pytanie o praktykę zawodową dla specjalności związanej z elektroenergetyką. Czy stanowisko związane z pracami pomiarowymi i uruchomieniowymi łapie się pod praktykę na uprawnienia budowlane? Od 2 lat pracuję w firmie budującej stacje wysokich napięć i zajmuję się takimi rzeczami jak np. pomiary kabli, transformatorów, przekładników prądowych, sprawdzenia poprawności działania poszczególnych urządzeń, pomiary ochrony przeciwporażeniowej, tworzenie protokołów z badań itp. sprawy związane z uruchomieniami. Wszystko odbywa się na budowach w całej Polsce i u różnych kierowników budów.

Wszystko zależy od tego czy ten zakres wchodzi w zakres uprawnień budowlanych.
Najprościej jest to sprawdzić w następujący sposób:
Jeśli Pan wykonuje tzw. czarną robotę a podpisy na wszystkich protokołach i inne formalności podpisuje kierownik budowy to jest szansa na zaliczenie takiej praktyki.
Jeśli natomiast Pana stanowisko jest samodzielne i działa Pan niezależnie od kierownika budowy, to oznacza iż nie potrzebuje Pan uprawnień budowlanych a tym samym obowiązki takie nie mogą zostać zaliczone

Czyli np. jak w tym roku był weekend majowy, czyli od poniedziałku do piątku liczymy
1-wolne
2
3-wolne
4-7
Czyli na 7 dni kalendarzowych 2 mamy wolne od pracy.
To tydzień jest zaliczony, bo w ciągu tygodnia są tylko dwa dni wolne, mimo iż jest sobota i niedziela? Czyli przy praktykach zakłada się, iż cały tydzień jest roboczy i teoretycznie można pracować nawet w niedzielę, żeby wyrobić te 40h?
Musi być taki zapis np. w umowie? Czy umowa musi zawierać określony czasowy wymiar pracy, czy może być proste hasło przy umowie zlecenie, że zleca się pomoc w nadzorowaniu robót na budowie itp?

Czy aby praktyki były zaliczone to obowiązkowa jest umowa? Mam taka sytuację, że jestem na DG, nie mam umowy z pracodawcą na piśmie, jestem co miesiąc rozliczany z raportów, w których spisuję efekty mojej pracy na budowie (inżynier budowy), które pracodawca mi podpisuje i ja po tym wystawiam mu co miesiąc fakturę. W umowach z podwykonawcami również tkwię jako inżynier budowy do kontaktu. Czy taka forma odbywania praktyki będzie zaliczona?
Drugie pytanie. Praktyki zacząłem odbywać początkiem 2016r. zatem rok już minął. Obowiązują mnie stare zasady ze zbiorczym zestawieniem praktyk?
I ten zapis, że jak w tygodniu były więcej niż 2 dni wolne, to o kolejny tydzień powinienem przedłużyć praktyki? Trochę to bez sensu rozliczanie praktyk według tygodni, bo mamy sporo pojedynczych świąt, które są w tygodniu i mając jeden dzień w tygodniu święto, które przypada na dzień roboczy tracę cały tydzień. W taki sposób z rocznej praktyki budowlanej zrobi mi się 1,5roku.

A i jeszcze jedno pytanie.
Jak zacząłem pracę na budowie (początek 2016), to obowiązywało zbiorcze zestawienie praktyk i oświadczenie, tego z kolei nigdzie nie trzeba było zgłaszać ani rejestrować, czy to nadal aktualne? Żeby po roku czasu nie okazało się, że przy rozpoczęciu pracy na budowie powinienem coś rejestrować.

Witam,
chciałem zapytać, jak rozumiecie Państwo przypadek, gdzie obecnie pracuje w biurze, gdzie wykonuje praktyki projektowe – w lutym minęło mi 2 lata, osobie prowadzącej praktyki zaś minęło 5 lat od zdobycia uprawnień w marcu. Czy w myśl planowanych przepisów moja 2 letnia praktyka będzie zaliczona? Rozumiem, ze są to na razie propozycje zmian i ostatecznej odpowiedzi nie można uzyskać, natomiast jak Państwo to interpretują.

Wiadomo coś o tych zmianach kiedy mogą wejść w życie? Sesji jesiennej raczej to nie załapie.

Od kilku lat pracuję w biurze architektonicznym teraz chciałabym odbyć praktykę na budowie nie rezygnując z pracy w biurze. Czy istnieje możliwość odbycia praktyki na budowie w formie wolontariatu? Jeśli tak to czy muszę podpisać umowę z firmą, na której budowie będę odbywać praktykę czy muszę być na budowie ubezpieczona jeśli na budowę będę chodzić w godzinach pracy w biurze? Czy wystarczy zbiórcze zestawienie praktyk podpisane przez kierownika budowy? Jeąli muszę podpisać umowę z firmą budowlaną to na jakiej zasadzie?
Czy nadzór autorski pełniony w biurze, polegający na rozwiązywaniu problemów powstałych na budowie można zaliczyć do praktyki budowlanej? Czy jeśli mam już wypełnione i podpisane zbiórcze zestawienie praktyki w biurze i i zacznę praktykę na budowie przy obecnym zapisie o wymiarze godzin ale nie zdążę złorzyć tych zestawień przed wejściem w życie nowych przepisów to czy wszystko przepada i muszę praktykę na budowie zaczynać od nowa w wymiarze 8 godzin? Czy istnieje możliwość odbycia praktyki budowlanej pracując w biurze na pełny etat jeżeli na budowie trzeba być kolejne 8 godzin?

Fizycznie nie da się być w 2 miejscach na raz, więc musi Pani się zdecydować czy to ma być prawdziwa praktyka czy „wirtualna”.
Generalnie do każdej praktyki potrzebna jest jakaś forma umowy cywilnoprawnej na podstawie, której jest ona odbywana. Może to być także staż, wolontariat itp.

Co do praktyki w ramach nadzoru autorskiego, to w PIIB jest on niezaliczany do praktyki ale w IARP już tak.

Witam. Dotycz specjalności instalacji sanitarnych.
Wiadomo,że do uprawnień w zakresie ograniczonym wymagany jest przynajmniej na razie 1 rok praktyki w biurze projektowym oraz 1,5 roku na budowie. Na praktyce wykonuje się rożne prace. Ile jest wymaganych projektów budowlanych w okresie praktyki projektowej. Czy jest jakieś nie pisane minimum. W jakich kategoriach należy to rozpatrywać?

Nie ma takiego uregulowania, gdyż zależy to od konkretnego projektu. Można przez cały okres zajmować się jednym dużym projektem lub kilkoma mniejszymi.
Ważniejszy jest tutaj zakres projektu oraz jego zgodność z uprawnieniami o jakie się ubiegamy.

Witam, przypuscmy ze do sesji jesiennej nie weszly zmiany i zlozylem dokumenty z 1,5 roczna praktyka, wynik egzaminu byl negatywny a ja zmienilem prace na administracyjna i nie wydluzam czasu praktyki, przed kolejna sesja wchodza zmiany, czy dopuszcza mnie do egzaminu ponownego czy bede musial miec 2 lata praktyki wg nowych zasad?

Na razie brak informacji by to jednoznacznie stwierdzić. Każde zmiany niosą ryzyko, iż ktoś na nich ucierpi, a w zakresie uprawnień było już kilka „bolesnych” 😉

Witam,
Mam pytanie odnośnie udokumentowania praktyki na budowie do uprawnień do kierowania robotami bez ograniczeń. Jeśli z końcem roku wejdzie książka praktyki to podchodząc do sesji na jesień 2017/wiosnę 2018 będę miał zaliczoną: praktykę rozpocząłem we wrześniu 2015r i dotychczas dokumentuje ją na oświadczeniach; czy będę musiał od początku uzupełniać książkę praktyk przez kolejne 2 lata?
Pozdrawiam

Witam, pierwsze moje pytanie brzmi czy wiadomo coś więcej na temat kiedy wejdzie w życie wydłużenie czasu praktyki i poprawki? Kolejne pytanie: czy już lepiej teraz robić praktyke u kierownika z conajmniej 5 letnim stażem? (Czy ten przepis bedzie dzialal rowniez wstecz? Np odbywam praktyke u mlodego kierownika ale nie zdazylem zlozyc i weszly poprawki i czy ta praktyka bedzie zaliczona?)
Ostatnie pytanie: przypuscmy ze do sesji jesiennej nie weszly zmiany i zlozylem dokumenty z 1,5 roczna praktyka, wynik egzaminu byl negatywny a ja zmienilem prace na administracyjna i nie wydluzam czasu praktyki, przed kolejna sesja wchodza zmiany, czy dopuszcza mnie do egzaminu ponownego czy bede musial miec 2 lata praktyki wg nowych zasad?

Niestety dokładnie nie wiadomo kiedy przepisy wejdą i w jakiej formie. Ostatnie pogłoski mówią o jesieni bieżącego roku, natomiast czy jeszcze przed sesją to nie wiadomo.
Raczej odbędzie się ona „po staremu”. Jeśli ktoś może sobie wybierać między kierownikami, to lepiej wybrać tego z doświadczeniem. Jeśli nie, to nie należy popadać w panikę.

Witam.
Jak rozumiem obecnie nie ma konieczności dokumentowania praktyki na bieżąco? Tzn powiedzmy po 2 latach praktyki mogę po prostu na koniec zbiorczo wypełnić zestawienie?

Pozdrawiam

Nie ma aktualnie takiego obowiązku. Oczywiście jeśli się ma „pełne zaufanie” do kierownika praktyki i nie obawia się, że ten po 2 latach powie, że nie podpisze 😉

Mam pytanie dotyczące formy zatrudnienia. Co jeśli prowadzi się działalność i świadczy usługi inżyniera budowy dla firm budowlanych? Czy taka praktyka zostanie pozytywnie rozpatrzona?

Akceptowana jest każda forma umowy cywilno-prawnej , w tym także jednoosobowa działalność gospodarcza.

Czy okres gdy miałem zawieszoną działalność a brałem czynny udział w nadzorowaniu i kierowaniu robotami budowlanymi( co jest potwierdzone wpisami do praktyk przez kierownika budowy) zostanie wliczone do praktyk?

Zwykle jest potrzebna podstawa prawna na jakiej praktyka została odbywana, więc jeśli w momencie zawieszenia była jakaś inna umowa to tak. Jeśli natomiast nie było to może być to ryzykowne.

Witam,
Pracuję jako inżynier budowy u dewelopera. Budynki realizujemy w systemie generalnego wykonawstwa (zewnętrznym wykonawcą) jednak z ramienia Inwestora, nie wykonawcy pracuję na budowie. Czy praca w takim układzie wlicza się do praktyki zawodowej ? Dzwoniąc do Izby Inżynierów uzyskałem odpowiedź, że jedynie praca u firm wykonawczych wlicza się do praktyki zawodowej.

Generalnie tak jest, iż „najpewniejsza” jest praktyka w firmie wykonawczej. Wtedy komisja ma pewność, że kandydat miał styczność z budową. W przypadku praktyki u inwestora wszystko zależy od zajmowanego stanowiska oraz wykonywanych obowiązków.

Jest taka sytuacja: odbyłem praktykę w biurze projektowym w latach 2010 – 2012 i kierownikiem tej praktyki był projektant który nie posiadał tego 5 letniego stażu. Czy kiedy nowe przepisy wejdą w życie ta praktyka będzie zaliczona?

A co w sytuacji kiedy nie odebrałam książki praktyk do specjalności architektonicznej? Obecnie posiadam uprawnienia konstrukcyjno budowlane do projektowania bez ograniczeń. Czy Izba architektów może nie uznać tej praktyki na budowie skoro była odbywana w 2009 roku bez posiadanej książki w spec. architektonicznej. Skoro posiadam uprawnienia to znaczy że praktykę na budowie odbyłam tylko że była w innej książce ale dotyczyła tego samego zakresu kierownik nadzorujący praktykę posiada uprawnienia konstrukcyjno budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń – pełniłam funkcję inżyniera budowy.
Obecnie pracuję w biurze architektonicznym i chciałabym wykorzystać zdobyte doświadczenie – praktykę projektową dokumentuję na nowych zasadach. Chodzi mi tylko o praktykę na budowie czy Izba Architektów może jej nie uznać jeżeli do wniosku dołączę posiadane uprawnienia konstr-bud. do projektowania bez ograniczeń

do wniosku również planowałam dołączyć kserokopię książki do specjalności konstr. budowlanej potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Izbę Inżynierów

Specjalność do projektowania architektoniczna oraz konstrukcyjno budowlane to dwie różne specjalności oraz związane z tym różne zakresy praktyk projektowych. Dodatkowo od 2014 roku uprawnienia KB są zdawane w PIIB a architektoniczne w IARP , a to dwie różne izby.

Witam

Jestem na etapie przygotowywania dokumentacji do jesiennej sesji egzaminacyjnej. Będę starał się o uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Zgodnie z obecnymi przepisami mam odbytą roczną praktykę przy projektowaniu oraz półtoraroczną na budowie. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nagle się okaże, że na jesień będą obowiązywać nowe przepisy? Głownie obawiam się tutaj o okres 5 letniego doświadczenia kierownika praktyki. Tak budowę jak i projektowanie mam pod nadzorem osób z mniejszym stażem…

Ostatnie doniesienia PIIB wskazują na zmiany w lipcu.
Ryzyko istnieje, aczkolwiek nie wiadomo jeszcze za bardzo jakie będą ostatecznie te przepisy gdyż prace nad kodeksem budowlanym się ślimaczą, a pojawiają się informację, iż PIIB będzie przygotowywał swoją wersję, co jeszcze ten proces wydłuży.

Wobec tego kiedy będzie wiadomo jak będzie wyglądała jesienna sesja egzaminacyjna? Wnioskuję, że w tym momencie jakiekolwiek przygotowania są bezsensowne, bo nie wiadomo co będzie wymagane?

Hmmm dla naszych ustawodawców wszystko jest możliwe;-)

Przypomnę tylko, iż w sesji jesiennej 2014 nic nie było wiadomo aż do 24 września, gdy zmieniły się przepisy. Wycofano wtedy w czerwcu „stare” rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie…. a nowe pojawiło się dopiero właśnie we wrześniu. https://uprawnieniabudowlane.pl/nowe-rozporzadzenie-w-sprawie-samodzielnych-funkcji-technicznych-w-budownictwie/

witam
Mam problem z udokumentowaniem praktyki zawodowej do projektowania bez ograniczeń, a mianowicie:
książka była wydana w 2011 roku w tym czasie praktyka odbywana na podstawie umowy o dzieło lub projekty wykonywane bez umowy pod patronatem osoby posiadającej uprawnienia. W związku z tym rodzi się zagwostka jaki czas zostanie zaliczony w świetle obowiązujących obecnie przepisów w przypadku niepełnego wymiaru pracy, pragnę nadmienić, że do 2014 roku do projektowania wymagane było udokumentowanie 2 lat w biurze. A składając książkę w 2017 jak to zostanie rozpatrzone? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Długość praktyki wymagana będzie wg. obecnie obowiązujących przepisów.
Instytucja patrona obowiązuje od września 2014, więc praktyki przed tą datą nie mogły się odbywać na zasadzie patronatu.
Z rozliczaniem czasu pracy, jest różnie w każdej izbie. Generalnie najbezpieczniej przyjąć zasadę iż praktyka ulegnie wydłużeniu proporcjonalnie od brakującego okresu.

Witam, mam inny problem. Mam wykształcenie takie: planowanie przestrzenne-inżynier a z architektury studia magisterskie. Czy mogę się ubiegać o uprawnienia projektowe arch. ?

Izby wymagają by wykształcenie I i drugiego stopnia było tożsame. Jeśli tak nie jest to konieczne będzie uzupełnienie różnic programowy między ukończonym kierunkiem I stopnia, a wymaganym do uzyskania odpowiednich uprawnień.
Jak to technicznie zrobić, musi Pani już pytać na uczelni, ewentualnie w okręgowej IARP.

Witam, czy aktualnie obowiązuje też punkt: „2.Dodatkowe wymagania odnośnie kierownika praktyki”?

Oraz czy po zmianach, dany kierownik robót ma posiadać 5 letnie doświadczenie zawodowe (jak to dokumentować?) oraz uprawnienia w danej specjalności od 5 lat wstecz, czy tylko posiadać uprawnienia w momencie dokumentowania mojej praktyki?

Dodatkowe wymaganie obecnie obowiązuje w stosunku to PATRONA PRAKTYKI ZAWODOWEJ

W zmianie chodzi o to by kierownik praktyki już pracował 5 lat z posiadanymi uprawnieniami. Więc dokumentacja tego jest bardzo prosta, jeśli upłynęło 5 lat od uzyskania przez niego uprawnień ( i prawdopodobnie będzie jeszcze wymóg by przez ten okres cały czas był zarejestrowany w Izbie – i płacił składki 😉 )

Dziękuję za odpowiedź. Czy w takim razie, jeżeli już dokumentuję praktykę na budowie pod kierownictwem kierownika robót (posiada uprawnienia krócej niż 5 lat), w momencie zmiany przepisów np. w czerwcu 2017, okres praktyki przepada czy prawo nie zadziała wstecz?

Wg. aktualnego tekstu projektu rozporządzenia zostanie zaliczona… natomiast ostateczny tekst rozporządzenia może się jeszcze zmienić.

§ 27
[Obowiązek stosowania przepisów nowych]
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia , a praktyka odbywana na mocy dotychczasowych przepisów podlega zaliczeniu, jako spełniająca wymogi niniejszego rozporządzenia.

Witam. Pracuję w Urzędzie Miasta I Gminy jako Referent ds. budownictwa drogowego i mam pytanie czy praca na tym stanowisku zalicza się do praktyki zawodowej?

Jeśli zadania jednostki polegają na zarządzaniu drogami publicznymi, a zakres Pana obowiązków wiąże się z wykonywaniem czynności na terenie budowy lub czynności inspekcyjno-kontrolnych i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk, stanu technicznego budowli i urządzeń budowlanych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych to tak.

Taka praktyka jednak wiąże się z dwukrotnym wydłużeniem wymaganego jej okresu.

podstawa – paragraf 3 Rozporządzenia w/s samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: https://uprawnieniabudowlane.pl//wp-content/uploads/2016/02/rozporz%C4%85dzenie-samodzielne-funkcje-techniczne.pdf

Charakter wykonywanych czynności- wiadomo przy projektowaniu piszemy udział w pracach projektowych , na budowie – udział w nadzorowaniu/ udział w kierowaniu pracami. Czy to bezpieczny zapis? nie pełnimy samodzielnej funkcji technicznej

Czy jest minimalny okres odbywania praktyk w jednym miejscu? Czy mozna zbierać np po 2 miesiące w różnych placówkach na różnych umowach? Czy podczas odbywania praktyk studenckich obowiazkowych na uczelni można podpiąć to do praktyk na uprawnienia, czy porozumienie z uczelnią jest dokumentem umożliwiającym to czy konieczne jest podpisanie umowy np zlecenia?

Nie ma określonego minimalnego okresu praktyki. Natomiast trzeba też tutaj podchodzić do tego z rozsądkiem.
Praktyki studenckie nie są zaliczane do praktyki zawodowej. Chyba, ze uczelnia ma podpisaną umowę z PIIB… natomiast aktualnie żadna nie ma.

Jak dla praktyki zawodowej w wymiarze 20h/tyg (pół etatu) powinno się prawidłowo zapisywać pracochłonność. Np. W tabeli z liczbą tygodni: 8 tyg praktyki= do wpisania 4 tyg. (ze względu na 1/2 etatu) . W tabeli pracochłonnośćwpisuję 20h/tydz czy łączną ilość godzin?

Są na to różne podejścia w zależności od izby, natomiast wg Nas bezpiecznie będzie wpisać liczbę tygodni pomniejszoną ze względu na 1/2 etatu , natomiast w kolumnie okres praktyki od do – faktyczny okres jej odbywania.

Czy praktyka zawodowa 40h tyg. może być na umowę zlecenie ? czy musi być umowa o pracę na pełen etat?

Czy zatem aktualnym pozostaje:
Uzyskanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wymaga:

* odbycia półtorarocznej praktyki na budowie – dla kandydatów, którzy ukończyli studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności
* odbycia trzyletniej praktyki na budowie – dla kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności

jak to się ma do praktyki , którą wykonuję i zapisuję w zbiorczym zestawieniu? Czy będę musiał kontynuować w książce praktyki? I czy również będzie obowiązywało mnie wydłużenie okresu praktyki? Obecnie robię praktyki na kierowanie w zakresie pełnym, jestem po studiach inżynierskich. Wcześniejszy dokument pozwalał mi na zdobycie uprawnień w zakresie pełnym już po inż., teraz nie będę mógł tego zrobić? będę miał prawo tylko do ograniczonych?

Zmiany są dopiero planowane, więc na razie obowiązuje dotychczasowy system.
Nie wiadomo czy zmiany wejdą w życie oraz w jakiej formie wiec na razie mało jest konkretów.
Będziemy na stronie informować o „postępach”

Czu to znaczy ze zniknie zapis ograniczajacy w uprawnueniach do projektowania i kierowania elem. Konstrukcyjnych o rozpietosci do 6 m? Bo to jest chory zapis. Bo jak narazue uprawnien wykonawczych w ogr. Zakresie nie warto robic.
Dobrze to pojmuje?

Niestety tez zapis jest także w projekcie nowego rozporządzenia w/s samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( par. 16 )

Dzwoniłam dzisiaj do Katowickiej Izby i nic nie wiedza o takich planowanych zmianach. Narazie obowiązuje nas dalej Zbiorcze zestawienie praktyki i stary okres praktyki (1rok w biurze i 2 lata na budowie dla mgr inz)

Jak Państwo oceniają, czy jest możliwość chociażby ze względów legislacyjnych, że proponowane zmiany mogłyby by obowiązywać już na egzamin w sesji jesiennej?

Dzien dobry, pierwszy raz bede wypełniała zbiorcze zestawienie stazu-praktyki . chciałabym zapytac czy mam przyjsc do kierownika aby podpisal mi zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej i tylko to? czy jeszcze wypełnić oswiadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej (tylko tu jest niejasno sformułowane bo kierownik potwierdza ze odbyło się staż a na samym końcu nie ma nawet miejsca na jego podpis tylko jest podpis składającego oświadczenie)

Jezeli chodzi o oświadczenie to na początku są dane kierownika, pozniej w pkt 1 dane praktykującego i w pkt 2 i 3 dane uprawnień kierownika?

W oświadczeniu potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej początku są dane kierownika, później w pkt 1 dane odbywającego praktykę i w pkt 2 i 3 dane uprawnień kierownika i na samym końcu (podpis składającego oświadczenie)- to podpis kierownika czy odbywającego praktykę?

Skomentuj uprawnienia Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *