Kategorie
Przydatne Uprawnienia architektoniczne

Praktyka studencka a praktyka zawodowa – IARP wyjaśnia

Informacje o praktyce studenckiej i praktyce zawodowej na uprawnienia architektoniczne. Czy praktyka studencka może być jednocześnie praktyką na uprawnienia.

Kategorie
Praktyka Przydatne

Kiedy nie trzeba odbywać praktyki zawodowej?

Informacje w jakich przypadkach nie jest konieczne odbywanie praktyki zawodowej do uzyskania uprawnień budowlanych. Jakie dodatkowe wymagania należy spełnić?

Kategorie
Praktyka Przydatne

Projekt wykonawczy a praktyka zawodowa

Zakres dokumentacji projektowej w ramach odbywania praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych projektowych to kwestia, która budzi wiele wątpliwości oraz jest tematem zaciekłych dyskusji. Często komentujący zwracają uwagę, iż sam projekt budowlany jest „mało ciekawy” z…

Kategorie
Praktyka Przydatne

Planowane zmiany w uprawnieniach 2017 – praktyka zawodowa

Pragniemy przedstawić planowane przez PIIB zmiany w uprawnieniach budowlanych dotyczące praktyki zawodowej zawarte w projektach rozporządzeń zgłoszonych do Ministra Infrastruktury i Budownictwa pod koniec 2016 roku. 1.Czas trwania praktyki zawodowej Do uzyskania uprawnień budowlanych w…

Kategorie
Praktyka Przydatne

Dokumentowanie praktyki zawodowej w roku 2015 oraz okresie przejściowym

Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które weszło w życie 25.09.2014 wprowadziło spore zamieszanie z dokumentowaniu praktyki zawodowej. Wycofana została książka praktyki zawodowej , a dokumentowanie praktyki odbywać się ma za pomocą oświadczenia…