Kategorie
Praktyka Przydatne

Dokumentowanie praktyki zawodowej w roku 2015 oraz okresie przejściowym

Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które weszło w życie 25.09.2014 wprowadziło spore zamieszanie z dokumentowaniu praktyki zawodowej. Wycofana została książka praktyki zawodowej , a dokumentowanie praktyki odbywać się ma za pomocą oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki . Ze względu na problemy kandydatów z interpretacją zapisów rozporządzenia przypominamy jak powinno się to odbywać w okresie przejściowym.

Rozróżnijmy 3 przypadki:

Osoby, które odebrały książkę praktyki zawodowej przed dniem 10.08.2014

( 10.08.2014 – dzień wejścia w życie tzw. ustawy deregulacyjnej – Izby Inżynierów budownictwa od tego dnia zaprzestały wydawania książek praktyki zawodowej )

do dnia 24.09.2014 – praktykę zawodową możemy dokumentować na starych zasadach w posiadanym dzienniku praktyki zawodowej. Należy jednak dopilnować by ostatni wpis osoby potwierdzającej praktykę został wykonany, nie później niż w 15.10.2014 ( czyli 21 dni od wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie )

od dnia 25.09.2014 – praktykę zawodową dokumentujemy na nowych zasadach za pomocą oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej oraz dołączonego do niego zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej dostępnego tutaj – ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Osoby, które nie posiadają książki praktyki, a chciałyby rozpocząć praktykę w okresie 10.08.204 do 24.09.2014

( 10.08.2014 – dzień wejścia w życie tzw. ustawy deregulacyjnej – Izby Inżynierów budownictwa od tego dnia zaprzestały wydawania książek praktyki zawodowej natomiast nie było jeszcze ustanowionych przepisów wykonawczych. Rozporządzenie w/s samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie weszło w życie dopiero 25.09.2014 )

od dnia 10.08.2014 do dnia 24.09.2014 -praktykę zawodową dokumentować można na zasadach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego za pomocą oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań. Kandydat składa po prostu oświadczenie, że we wskazanym okresie odbył stosowną praktykę zawodową. Ze względu na brak ustalonego wzoru oświadczenia ( w okresie 10.08.2014- 24.09.2014 żadne przepisy nie definiowały jego treści ) proponujemy zwrócić się do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o pomoc w tym zakresie. Dane teleadresowe Izb – KLIKNIJ

od dnia 25.09.2014 – praktykę zawodową dokumentujemy na nowych zasadach za pomocą zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej dostępnego tutaj – ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Osoby, które rozpoczynają praktykę zawodową od dnia 25.09.2014 lub później

Dokumentowanie praktyki zawodowej w całości powinno odbywać się na nowych zasadach za pomocą oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej oraz dołączonego do niego zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej dostępnego tutaj – ZESTAWIENIE ZBIORCZE

78 odpowiedzi na “Dokumentowanie praktyki zawodowej w roku 2015 oraz okresie przejściowym”

„do dnia 24.09.2014 – praktykę zawodową MOŻEMY dokumentować na starych zasadach w posiadanym dzienniku praktyki zawodowej”
A możemy na nowych zasadach?

Teoretycznie jest to możliwe gdyż w okresie od 10.08.2014 do 24.09.2014 nie obowiązują żadne wytyczne odnośnie dokumentowania praktyki. Będzie jednak to kwestia indywidualnego podejścia komisji kwalifikacyjnej i należy takie rozwiązanie traktować jako „mniej bezpieczne” niż książka praktyki zawodowej.

Witam
Mam pytanie o dokumentowanie praktyki w okresie przejściowym.
Budowa rozpoczęła się w kwietniu 2014 r a skończyła w listopadzie 2015 r.
Jak poprawnie rozpisać praktykę?
Do 24.09.2014 uzupełniłam książkę, z co tygodniowym potwierdzeniem opiekuna.
Pozostałą część wpisać do zestawienia?? Czy wystarczy oświadczenie opiekuna?
Pozdrawiam serdecznie

Dzień dobry,
Chciałam zapytać o sytuację kiedy pracuję w firmie budowlanej na umowie o dzieło i w umowie mam wpisywane, że jest to zapłata za wykonanie inwentaryzacji budynku choć w biurze zajmuje się też innymi rzeczami obliczeniami czy wykonywaniem rysunków konstrukcyjnych. Czy taki zapis na umowie pozwoli mi na wyliczenie tego okresu do praktyk zawodowych. Czy potrzebuje jakiegoś potwierdzenia że wykonywałam w tym okresie również inne zadania?

Witam
Powiedzcie jak to jest, z projektami które zabiera się na egzamin. Co to mają być za projekty? jaki ich zakres? jaka ilość? Dopytuję bo od dłuższego czasu w pracy zajmuje się tylko budownictwem jednorodzinnym, więc tych projektów nakreśliłem bardzo dużo, stad pytanie odnośnie tego co potem zabrać na egzamin? Chodzi o uprawnienia architektoniczne. mam tez prośbę. Podesłałby ktoś z Was jak uzupełnia to zestawienie,chodzi mi o szczegółowość opisu. jakby co podaje e-mail: tk_architektura@interia.pl

Cześć,

miał może ktoś postanowienie od komisji kwalifikacyjnej, aby uzupełnić braki poprzez dostarczenie nowego, zbiorczego zestawienia ze szczegółowym określeniem formy odbywania praktyk, wymiar etatu i charakter wykonywanych czynności?
O co może dokładnie chodzić? Miałem zestawienie z Dziennika Ustaw, wpisałem stanowisko, pełen etat i kilka myślników opisujących, czym się zajmowałem. Może ktoś mi pomóc?

Witam,
posiadam książke praktyk od 2010 roku
od roku 2015 do 12.2016 roku byłam na L4/ urlop macierzyński
także:
do 09.2014 uzupełniam książkę praktyk, dalszą praktykę czyli od 2017 uzupełniam oświadczenia
Jak to jest z przerwą pomiędzy wypisaniem praktyk?
Ile dokładnie na dzień dzisiejszy w latach/godzinach muszę mieć praktyki projektowej a ile wykonawczej?

znalazłam odpowiedź w linku, dziękuję
a jesli chodzi o wpisy rozumiem, że mimo iz mam książkę praktyk a praktykę wykonawcza będzie/jest po 09.2014 to wtedy wypisuje juz oświadczenia czyli oddaję książkę praktyk + oswiadczenia

Witam, mam pytanie odnośnie dokumentowania praktyki w biurze projektowy. Zdarzały się tematy w których inwestor nie życzył sobie aby w tabelce projektu był wpisany ktoś oprócz projektanta i sprawdzającego. Czy pracę przy takich projektach mogę zaliczyć do czasu praktyki jeżeli nie widnieje w projekcie jako asystent projektanta?

Można, natomiast w razie wątpliwości Izba może zarządać dodatkowych wyjaśnień i dokumentów potwierdzających praktykę.

Witam,
Mam wykształcenie inżynierskie, zdobyte konstrukcyjne uprawnienia budowlane bez ograniczeń w 2006r. przed wejściem nowelizacji ustawy.
Praktykę dokumentowałem w książce. Część praktyki udokumentowanej w książce dotyczyła branży drogowej, dzisiaj chciałbym kontynuować wpisy celem uzyskania uprawnień drogowych b/o.
1. Czy jest możliwość odebrania książki praktyk z Izby po takim czasie w celu kontynuowania wpisów?
2. Jeżeli nie ma możliwości odebrania książki, w jaki sposób udokumentować praktykę odbytą w 2005r czy istnieją jakieś archiwa, w których można odnaleźć książki lub ich kopie?
2. Czy dla kontynuacji praktyk obowiązywać mnie będzie ustawa z 2005r i 2-letni okres praktyki?

Mam pytanie odnośnie rozpoczęcia praktyki.

Jeżeli posiadam tytuł technika (kilkanaście lat), aktualnie jestem na drugim roku studiów I stopnia, czy mogę w tym przypadku rozpocząć praktyki zawodowe w celu uzyskania uprawnień bez ograniczeń. Aktualnie nic nie stoi na przeszkodzie aby jako technik dokumentować praktyki w celu uzyskania uprawnień w zakresie ograniczonym.

Czy praktyki rozpoczęte jako „w zakresie ograniczonym” (technik) będą zaliczone do okresu czteroletniego w celu uzyskania uprawnień bez ograniczeń, czy dopiero muszę rozpocząć „zbieranie” praktyki po trzecim roku studiów przez kolejne trzy lata.

Jeżeli jest to możliwe to w moim przypadku mając możliwość udokumentowania praktyki od 2015 przez cztery kolejne lata, czyli do 2019 miałbym wymaganą czteroletnią praktykę. Uzyskując w 2019 tytuł inż. czy mógłbym przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane bez ograniczeń.

Aktualnie uprawnienia ograniczone dają bardzo niewiele ( budowa budynków w zabudowie zagrodowej do 1000 m3 + inne ograniczenia). Proponuje wcześniej zorientować się czy będzie miał Pan okazje je faktycznie wykorzystać.
Co do praktyki to nie ma na to jednoznacznego określenia w przepisach, natomiast interpretacje wskazują, iż bezpiecznie będzie uznać praktykę po ukończeniu 3 roku studiów na odpowiednim kierunku.

Zdaję sobie sprawę o „bardzo” ograniczonym zakresie uprawnień z tytułem technika.

Dokładniej chodziło mi o kwestię możliwości rozpoczęcia dokumentowania praktyk, czy można taką praktykę rozpocząć jako technik a po skończeniu studiów I stopnia z tymi praktykami można podchodzić do egzaminu bez ograniczeń.
Jak inny przypadek (czysto teoretycznie), również jeżeli ktoś posiada tytuł inż. (lub nawet uprawnienia w innej dziedzinie np.: mostowej / sieci ….) i zaczyna studia II stopnia (wiem dodatkowo trzeba uzupełnić zakres I stopnia) to czy w tym samym czasie może rozpocząć zbieranie praktyk do uzyskania uprawnień konstrukcyjno-budowlanych, aby po zakończeniu studiów okres od kiedy są praktyki był liczony faktycznie od momentu rozpoczęcia praktyk czy w tym wypadku trzeba rozpoczynać praktyki po zakończeniu studiów.

W takim wypadku najbezpieczniej będzie dokumentować praktykę po zakończeniu studiów na odpowiednim kierunku ( lub ukończeniu co najmniej 3 roku)

Witam.
Chcę przystąpić do uprawnień projektowych, ale praktykę mam w latach 2010-2013 czyli wypełnienie książki praktyki niestety nie byłam na bieżąco :(. Większym problemem jest to, że nie wiem czy mogę wpisać wszystkie opracowane przeze mnie projekty. Mam zatem pytanie. Czy jest konieczność, żeby kierownik praktyki który potwierdza moją praktykę widniał jako projektant w danym projekcie? Inaczej mówiąc, czy taki projekt w którym ja jestem jako osoba opracowująca a projektantem jest osoba z tego samego biura ale nie jest to kierownik praktyki (który podbija mi książkę praktyk), to czy taki projekt zostanie odrzucony? Czy to jest konieczne, żeby zarówno osoba odbywająca praktykę jak i kierownik praktyk znajdował się na tabeli zgłaszanego w książce praktyk projektu? Czy są jakieś przepisy które to regulują?

Nie ma przepisów regulujących tą sprawę, natomiast warto wiedzieć ,że gdy kierownik praktyki wpisany jest w projekt jak i kandydat ( jako sporządzający) to wtedy komisja ma pełną jasność. Natomiast w przeciwnym przypadku może pojawić się potrzeba składania dodatkowych wyjaśnień, ewentualnie zaświadczeń w celu potwierdzenia.

Cześć!
Pracuję od jakiegoś czasu w firmie zajmującej się kompleksowym wykończeniem wnętrz łącznie z instalacjami (wchodzimy na stan surowy i lecimy po całości budowlanka, elektryka, HVAC itd… czasami zdarzy się coś grubszego jak rozbiórka stropu itp.). Każdą taką inwestycją opiekuje się inżynier budowy z uprawnieniami nie są to jednak prace konstrukcyjne i nie zawsze potrzeba pozwolenia na budowę.
Czy jest jakieś rozporządzenie określające czy mogę wpisać czas na tego typu kierowania pracami wykończeniowymi do zestawienia uprawnień? Czy możne w jakimś ograniczonym czasie? Proszę o odpowiedź

Praktyka powinna być zgodna z zakresem uprawnień o jakie się ubiegamy. Tak więc jeśli mowa o uprawnieniach konstrukcyjno-budowlanych to prace takie jak elektryka, instalacje sanitarne nie mają żadnego znaczenia.
Liczą się tylko prace związane bezpośrednio z uprawnieniami.
Dodatkowo jeśli są prace związane z uprawnieniami, ale przy pracach o mniejszym znaczeniu ( jak np. te które Pan wymienił ) to może pojawić się wątpliwość czy miał Pan szanse zapoznać się z całym zakresem prac dla danej specjalności uprawnień.
Zaliczenie/bądź niezaliczenie praktyki leży już w gestii konkretnej komisji i z góry nie można niczego przesądzać, natomiast na pierwszy rzut oka może to nie być wystarczające.

dziękuję za odpowiedź , gdzieś przeczytałem, że na wykończeniówce można wpisac tylko do max iluś tyg – chciałem potwierdzić taką informację bo nie pamiętałem źródła a nie mogłem się doszukać – docelowo oczywiście mam zamiar zdobywać (i już dosyć trochę tyg mam udokumentowanych) doświadczenie w bardziej konstrukcyjnych tematach, chciałem jedynie się zorientować czy to w jakiś sposób „przyśpieszy” sprawę 😉

Nie ma nigdzie w przepisach ustalonego czasu wykończeniówka/roboty konstrukcyjne. Należy tu jedynie zachować zdrowy rozsądek.

Witam, mam pytanie odnośnie weryfikacji książki praktyk: czy to następuje dopiero w momencie gdy składam wniosek o przystąpienie do egzaminu czy też książkę mogę złożyć do weryfikacji w dowolnym terminie a do egzaminu podejść np. za rok?

Weryfikacja następuje po złożeniu wniosku o kwalifikację do egzaminu i złożeniu kompletu dokumentów.

witam,
termin składania dokumentów w podlaskiej izbie skończył się 16.01 ja natomiast złożyłem je 2.02 i mam pytanie do kiedy uznają praktykę, czy do 16.01 czy do 02.02 ?????

Witam.
Słyszałem pogłoski że ma wrócić książka praktyk. Czy jest coś wiadomo na ten temat? Czy w najbliższym czasie szykują się zmiany w sposobie dokumentowania praktyki?
Pozdrawiam

Witam,
w tym roku kończę studia I stopnia (niestacjonarne, inżynier elektryk). Od stycznia 2013 roku pracuję w firmie, która zajmuje się elektroenergetyką (praktyka na budowach od 4 lat).
– Czy po obronie moja praktyka będzie honorowana i będę mógł starać się o egzamin na uprawnienia?

Praktyka jest zaliczana najwcześniej po ukończeniu 3 roku studiów lub po uzyskaniu tytułu inż / mgr inż.

Witam. Posiadam tytuł inżyniera po kierunku Energetyka. W kwietniu 2016 rozpocząłem pracę w firmie elektroenergetycznej na stanowisku inżyniera robót. Obecnie zaocznie studiuję na kierunku Elektrotechnika na studiach II stopnia – magisterskich. W przyszłości chcialbym zdobyć uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Chciałbym zadać dwa pytania:
1. Czy mogę dokumentować swoją praktykę na budowie już od momentu podpisania umowy, tj. od kwietnia 2016 czy należy to zrobić po uzyskaniu tytułu magistra elektrotechniki?
2. Czy jeżeli możliwe jest dokumentowanie praktyki, to czy kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia w ograniczonym zakresie ( technik) może być moim opiekunem praktyk-podpisywać mi zbiorcze zestawienie? Jeżeli tak, to rozumiem przez to, że starać będę się mógł o uprawnienia w ograniczonym zakresie?

Proszę o odpowiedz. Pozdrawiam

1. Nie ma tego sprecyzowanego w aktualnych przepisach, ale generalnie logiczne jest ukończenie studiów na kierunku odpowiednim lub pośrednim specjalności uprawnień o jakie się kandydat będzie ubiegał.
2. W takim wypadku można będzie starać się jedynie o uprawnienia ograniczone. Dodatkowo izby nie uznają potwierdzenia praktyki przez techników z uprawnieniami zdobytymi na „starych zasadach” ( niestety nie pamiętam , od którego roku ).

Witam,
Przed zmianą w 2014 r. do pełnych uprawnień projektowo – budowlanych, należało udokumentować odbycie 2 letniej praktyki projektowej jak i 2 lata na budowie. Zakładam że zawsze trzeba udokumentować troszkę większy okres czasu – około 26 miesięcy samej praktyki, ( nie wliczając w to w tym okresie urlopów), tak aby w przypadku jakichś wątpliwości nie było na ,,styk ” . Po sierpniu 2014 r. zmieniła się długość wymaganej praktyki. Książkę praktyk uzupełniam od kwietnia 2012r. Moje pytanie brzmi, czy mimo tej zmiany, do 10. sierpnia 2014r. powinienem uzupełniać książkę na starych zasadach tj. praktykę 2 letnią ( 26 miesięcy + urlopy – wyjdzie mi właśnie sierpień 2014r), czy mogę skrócić ten czas np. do 1,5 roku bez obaw?

Witam,
Pracuje na stanowisku urzędniczym w jednostce samorządu terytorialnego (gminie), na stanowisku inspektora ds. inwestycji. Posiadam tytuł inż. budownictwa, spec. konstrukcie budowlane. Podczas mojej praktyki zawodowej zostały zrealizowane inwestycje kubaturowe (np. budowa świetlic ), na pozwolenie na budowę i bez niego (brak wymogów prawnych), na których pełnił funkcje jakiś kierownik budowy/robót, inspektor nadzoru inwestorskiego lub osoba z ramienia firmy wykonawczej posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami.
Moje pytania są następujące:
Czy mogę wykazać tego typu zadania inwestycyjne w mojej praktyce zawodowej do uzyskania uprawnień do kierowania robotami, potwierdzane przez którąś z powyższych osób ( w szczególności inspektora nadzoru inwestorskiego) ? Chciałbym zaznaczyć, że w/w osoby były związane z gminą umową i ściśle ze mną i ja z nimi współpracowałem jako pracownik merytoryczny.
Podobnie ma się z projektami inwestycji gminnych. Czy również mogę wykazać to jako praktykę projektową do uzyskania UB?
Proszę jeszcze o informację czy po pracy (praca na pełen etat) mogę na pół etatu pełnić funkcję asystenta kierownika budowy/robót, inspektora nadzoru budowlanego na innych budowach niż gminne w ramach umowy wolontariatu/ umowy o bezpłatne praktyki? Jak to wygląda na dzień dzisiejszy. Dodam jeszcze, że to obręb woj. Dolnośląskiego.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam

Rozporządzenie, w przypadku osób pracujących w jednostkach samorządowych mówi jedynie o praktyce odbywanej przy budowie dróg lub kolei. W przypadku specjalności KB są małe szanse by taka praktyka została zaliczona. Dodatkowo inspektor nadzoru nie może potwierdzać praktyki ( przynajmniej w PIIB).
Można oczywiście poza pracą na etacie odbywać praktykę już bezpośrednio jako pracownik na budowie w ramach dowolnej umowy cywilnoprawnej.

Mam wydaną książkę praktyk a jednocześnie wpisuję praktykę do zestawienia zbiorczego (od 10.2014). Nie mam pewności czy pracodawca podpisze mi książkę praktyk i tutaj moje pytanie – czy wystarczy że złożę przed komisją kwalifikacyjną zestawienie zbiorcze z oświadczeniem projektanta niezwiązanego z tym biurem w którym pracuje, czy komisja może się domagać okazania książki praktyk? Mam jeszcze pytanie dotyczące dokumentacji projektowej której może zażądać komisja – czy należy przynieść ze sobą po jednym egzemplarzu z każdego tematu w którym brało się udział czy wystarczy jeden egzemplarz do wybranego przez siebie projektu? Czy ma to być projekt budowlany czy wykonawczy i czy wystarczy egzemplarz archiwalny tj bez podpisów? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam!

Książka praktyki obowiązuje dla praktyki odbywanej do września 2014, potem już tylko oświadczenie.

Witam,
Czy to prawda, że praktyki budowlane liczą się do uprawnień dopiero po 3 roku studiów?
Czy praktyki wykonywane przeze mnie na drugim roku nie będą uznane?
Z wyrazami szacunku
Weronika

Tak, to prawda. Praktykę zawodową do uprawnień budowlanych można rozpocząć dopiero po ukończeniu 3 roku studiów wyższych.
Dodatkowo praktyki w ramach programu studiów także nie są zaliczane.

Czy mógłbym otrzymać, od Państwa wyjaśnienie następującej sytuacji, odnośnie wpisu ostatniej budowy, jaką zamieściłem w książce praktyki zawodowej?
Poniżej przedstawiam mój problem.
Budowa trwała od 18 sierpnia 2014r. do 18 listopada 2014r.
Ostatni zapis, w szczegółowym przebiegu praktyki, wykonałem w tygodniu od 22-09-2014 do 26-09-2014r. i po tym tygodniu, kierownik budowy wystawił opinię.
Natomiast w zestawieniu zbiorczym odbytej praktyki, w kolumnie trzeciej dotyczącej czasu praktyki, wypełniłem cały okres trwania budowy, czyli od 18.08.2014 do 18.11.2014r., a w kolumnie 4, wpisałem ilość miesięcy 3=528h
Czy jest to poprawne?
Czy muszę jeszcze dodatkowo, wypełnić oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej?
Pozdrawiam Marcin

Do dnia 24.09.2014 praktykę można dokumentować w książce praktyki zawodowej. Od dnia 25.09.2014 praktykę dokumentuje się za pomocą oświadczenia. Więc tak należy tą praktykę rozpisać u Pana. ( więcej o tym przeczyta Pan w tym wpisie: https://uprawnieniabudowlane.pl/dokumentowanie-praktyki-zawodowej-w-roku-2015-oraz-okresie-przejsciowym/ )

Dodatkowo okresy w książce praktyki w jej szczegółowym zestawieniu oraz zestawieniu zbiorczym muszą być takie same.

Witam! Mam pytanie. Czy oprocz oswiadczenia opiekuna praktyk i zbiorczego zestawienia praktyk musze dodatkowo zalaczac umowe o prace i czy w zamian tej umowy moze byc umowa o wolontariat. Mam mozliwosc zrobienia praktyk pod warunkiem ze nie beda one obciazac pracodawcy. A jak sprawdzilem kazda umowa procz wolontariatu generuje koszty w postaci chociazby skladki zdrowotnej. I wtedy moj opiekun nie zgodzi sie wziac mnie na praktyki. Jak to rozwiazac i czy w ogole mam obowiazek okazywac sie przed komisja tego rodzaju umowa? Prosze o fachowa odpowiedz, poniewaz w rozporzadzeniu nic na ten temat nie ma! Pozdrawiam Jacek.

Wolontariat jest zaliczany do praktyki zawodowej, natomiast z formalnego punktu widzenia jest praktycznie niemożliwe świadczyć wolontariat prywatnej firmie ( szczegóły: https://uprawnieniabudowlane.pl/pytania/odpowiedz/praktyka-zawodowa-na-wolontariacie/ ).

Co do okazywania umowy o pracę / staż / wolontariat to generalnie Izby nie wymagają … natomiast są wyjątki. Najlepiej wejść na stronę swojej Izby i tam sprawdzić. Dane kontaktowe tutaj.

Witam,
Zgubiłem książkę praktyk, którą wypełniałem przed 24.09.2014 r. Umknęło mi 3 miesiące brakujące do odbycia wystarczającej praktyki. Czy jest jakieś wyjście z zaistniałej sytuacji, czy muszę czekać do następnego terminu ze zdawaniem egzaminu?

Można spróbować udokumentować je na zaświadczeniu natomiast zatwierdzenie tego to indywidualna sprawa każdej OIIB, więc uprzednio radziłbym się tam dowiedzieć czy to zostanie zaliczone.

Witam, staram się o uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń. Czy do zbiorczego zestawienia praktyki przy sporządzaniu projektów mogę wpisywać projekty termomodernizacji?

Projekty termomodernizacji raczej nie powinno się wliczać do praktyki projektowej. Cytat strony IARP

Praktyka zawodowa przy projektowaniu powinna polegać na bezpośrednim i zgodnym z regulacjami wewnętrznymi Izby Architektów RP uczestnictwie w pracach projektowych przy sporządzaniu projektów budowlanych

Witam,
A jak się ma sprawa z technikami?
Przed zmianami przez kilka lat nie mogli ubiegać się o uprawnienia – toteż nie mają książek praktyk itp. Jak mogą udokumentować swoja praktykę z lat ubiegłych?

Z technikami sprawa ma się tak, że od wejścia w życie nowych przepisów możesz złożyć wniosek do Izby z zaświadczeniem (brak książki), praktyka ma się odbyć po uzyskaniu tytułu zawodowego technika (data na dyplomie) i niestety uzbroić się w cierpliwość bo czekają cię odwołania i walczenie w sądzie administracyjnym
Link do wyroku: http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/vi-sa-wa-1978-15/samodzielne_funkcje_techniczne_w_budownictwie_uprawnienia_do_wykonywania_zawodu/32d082e.html?q=&_symbol=601_6017&show=okres&_okres=2015_11&pth=%2Fszukaj
LUB
czekać do egzaminów w 2018 roku bo taki będzie pierwszy po 3 latach od wejścia w życie nowych przepisów.

Zakładam, że nie rozpocząłeś studiów.

Dzień dobry,
Czy praktyka odbyta za granicą powinna być potwierdzona zaświadczeniem sporządzonym przykładowo w języku angielskim, po czym przetłumaczona (tłumacz przysięgły) na język polski? Czy oficjalnie istnieje ten dokument w wersji angielskiej?
Pozdrawiam
Iza

Język zaświadczenia może być dowolny natomiast, postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na podstawie KPA więc obowiązuje język polski. Tak więc będzie konieczność tłumaczenia. Izby inżynierów wymagają tłumaczenia przysięgłego gdyż ma ono poza zmianą języka także formę urzędowego poświadczenia jego treści

Tutaj wymagania z PIIB w emailu do jegnego z użytkowników: http://forum.uprawnieniabudowlane.pl/praktyka-za-granic%C4%85

Witam. Pracuje w Rejonie Dróg Wojewódzkich na stanowisku majster obwodu drogowego. Nadzoruje prace ludzi, pracę wykonawców przy budowie i remontach dróg oraz tym podobnych jak również prowadzę magazyn na obwodzie. co mogę wpisać do stażu na uprawnienia bez ograniczeń do prowadzenia robót? Ile muszę przepracować na budowie w moim przypadku?

Witam. Czy praca na budowie jako elektromonter też się zalicza. Moje obowiązki są duzo szersze niż elektromontera al takie mam wpisane stanowisko? Drugie pytanie to czy można wypisac sobie dzisiaj już praktykę za ostatnie kilka miesięcy a następną kartę dopiero za kolejne kilka, czy wszystko musi być zbiorczo pod koniec trwania praktyk?

Czy wpisanie wyłącznie prac polegających na kontroli robót izolacyjnych, będzie potraktowane jako wystarczające do zaliczenia praktyki.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, iż taka praktyka nie będzie odzwierciedlać całości wymaganej wiedzy dla uprawnień wykonawczych konstrukcyjno-budowlanych. Dodatkowo należy przypomnieć, iż na egzaminie w części praktycznej obowiązuje cały zakres wiedzy, a pracując wyłącznie przy izolacjach ciężko się z nim zaznajomić.

Witam. Mam pytanie odnoście opiekuna praktyk. Na starych zasadach musiała to być osoba z tytułem mgr inż. i pełnymi uprawnieniami. Czy w 2015 roku opiekunem może być inżynier z uprawnieniami lub jak bywało dawniej technik z uprawnieniami?

Opiekunem może być tylko osoba posiadająca uprawnienia bez ograniczeń w danej specjalności o którą się ubiegasz. Może być nawet po podstawówce jesli tylko ktoś wyda jej takie uprawnienia.

Fakt odbywania praktyki potwierdza osoba wpisana na listę członków izby, posiadająca ODPOWIEDNIE uprawnienia budowlane (czyli w przypadku ubiegania się o uprawnienia „bez ograniczeń” osoba potwierdzająca praktykę również musi posiadać uprawnienia „bez ograniczeń”).

Większość Izb nie akceptuje kierowników praktyki tylko z tytułem technika.. nawet jeśli mają odpowiednie uprawnienia.

Witam!
Czy kartę ze zbiorczym zestawieniem praktyki zawodowej muszę wybierać w Izbie (chodzi czy jest tak jak z książką, że trzeba ją rejestrować) czy wystarczy ją wydrukować samemu z internetu i gdy praktykę już odbędziemy to wystarczy złożyć ją w odpowiedniej izbie??

Dzień Dobry,
Według MOIIB, dla osób które posiadają zeszyt, zeszyt wypisujemy do 10.08.2014, a po tym terminie zaświadczenie, a nie tak jak jest w objaśnieniach powyżej, że zeszyt do września. Zresztą, na logikę, chyba obie formy są dopuszczalne.

Poniżej podajemy oficjalne stanowisko Małopolskiej Izby Inżynierów opublikowane na jej stronie internetowej ( ważne ostatnie zdanie ):
„W związku z wejściem w życie w dniu 10 sierpnia 2014 r. ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa uprzejmie informuje, że nie wydajemy książek praktyki zawodowej. Osoby, które pobrały książkę powinny dokumentować praktykę do dnia 24.09.2014r.”

Witam.
Czy praktykę zawodową można zaliczyć na podstawie oświadczenia od np. wrzesnia 2011 roku, nie posiadając książki praktyk??

Witam. Czy mogę zaliczyć do praktyki budowę własnego domu? Budowa realizowana była tzw. systemem gospodarczym.

Prawdopodobnie kilka miesięcy mogłoby zostać zaliczone przez komisję. Natomiast jeżeli taka budowa stanowiła by większość w Pana praktyce do uprawnień do raczej nie ma co liczyć na pozytywny skutek. Przy tak małej skali nie ma okazji by zapoznać się ze wszystkimi zagadnieniami związanymi np. uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi.

Witam. Czy w przypadku, gdy posiadam już książkę praktyk uzupełnioną do dnia 15-10-2014r, mogę te praktyki złożyć w formie oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej oraz dołączonego do niego zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej, bez złożenia książki praktyk?

Witam. Chciał bym się dowiedzieć czy praktykę zawodową którą odbywałem do dnia 10.08.2015 mogę udokumentować w formie oświadczenia?

Posiadam zeszyt praktyk od 2007 roku. Cały czas aktywnie pracuje jako projektant i kierownik. Dziennika nigdy nie uzupełniałem ze względu na brak czasu. Czy w świetle nowych przepisów nie muszę już go wypisywać ? Czy wystarczy, że złożę oświadczenie z zestawieniem zbiorczym odbytych praktyk, licząc od daty 24.09.2014 r. ? Będę wdzięczny za odpowiedź.

Praktykę sprzed 24.09.2014 można zaliczyć jedynie na podstawie książki praktyk, natomiast jeżeli okres praktyki po 24.09.2014 jest wystarczająco długi to należy tylko wypełnić oświadczenie z zestawieniem zbiorczym

Cześc Tomek jak byś mógł pomóc wypełnieniu tej książki byłbym wdzięczny . Proszę o wzór wypełnionej książki . Z góry dziękuję Rafał

Witam,
Czy można złożyć całą książkę praktyk bez tego oświadczenia?
Robię zapisy od czerwca 2013 do stycznia 2015 w książce praktyk.

Zgodnie z informacją podaną w artykule od dnia 25.09.2014 praktykę należy dokumentować za pomocą oświadczenia, także z dużym prawdopodobieństwem wpisana w książkę nie zostanie zaliczona

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *