Strona główna Praktyka zawodowa a wolontariat

Praktyka zawodowa a wolontariat

389 wyświetleńPraktyka zawodowa
0

Czy dopuszczalną formą odbywania praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych może być wolontariat?

0

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  wolontariat to dobrowolna praca, bez wynagrodzenia na rzecz osób, organizacji pożytku publicznego oraz organów administracji publicznej. Istotnym jest fakt, iż ustawa zabrania angażowania wolontariuszy do prowadzonej  przez instytucje działalności gospodarczej.

Tak więc formalnie nie można odbywać wolontariatu  w firmie lub instytucji, związanego z ich działalnością gospodarczą ( np. w firmie budowlanej, biurze projektowym).  Może natomiast, w takim przypadku być to bezpłatny staż / praktyka.

Jeżeli natomiast wolontariat spełniałby, wymagania określone w ustawie o wolontariacie, oraz był świadczony przez okres dłuższy niż 30 dni na podstawie porozumienia sporządzonego na piśmie, przed jego rozpoczęciem,  to większość Okręgowych Izb jest przychylna. Natomiast polecam zadać pytanie w konkretnej Izbie, gdyż nie ma w tej sprawie jednolitego stanowiska PIIB, a jedynie interpretacje poszczególnych Izb ( np. dolnośląskiej, mazowieckiej).