0

Czy dopuszczalną formą odbywania praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych może być wolontariat?