Kategorie
Praktyka

Zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej WZÓR

Wzór jak wypełnić zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej, który został pozytywnie zweryfikowany przez komisję kwalifikacyjną PIIB. Przykład przygotowano dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej sanitarnej, instalacyjnej elektrycznej oraz inżynieryjnej drogowej.

W związku z licznymi pytaniami prezentujemy przykład jak wypełnić zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej, które obowiązuje przy dokumentowaniu praktyki zawodowej od dnia 25.09.2014. Zbiorcze zestawienie zostało wprowadzone rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zastąpiło dotychczas stosowaną książkę praktyki zawodowej. Wzór i przykłady opracowano dla głównych specjalności uprawnień budowlanych w PIIB: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej sanitarnej, elektrycznej oraz inżynieryjnej drogowej.

zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej wzór

Jak wypełnić zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej – wzór dla specjalności:

specjalność konstrukcyjno-budowlana

przykład uprawnienia konstrukcyjne zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej

uprawnienia wykonawcze

 • budowa centrum handlowo-usługowego z parkingiem wielopoziomowym i zapleczem
 • budowa hali widowiskowo-sportowej
 • budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami

wzór obejmuje 2 strony A-4 oraz 1 strona dodatkowe informacje i wyjaśnienia (zamów)

uprawnienia projektowe

 • projekt centrum handlowo-usługowego z parkingiem wielopoziomowym i zapleczem
 • projekt hali widowiskowo-sportowej
 • projekt zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami

przykład obejmuje 2 strony A-4 oraz 1 strona dodatkowe informacje i wyjaśnienia (zamów)

specjalność instalacyjna sanitarna

przykład uprawnienia sanitarne zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej

uprawnienia wykonawcze

 • budowa instalacji sanitarnych w hali produkcyjno-magazynowej łącznie z budynkiem biurowym i infrastrukturą techniczną
 • budowa, przebudowa i remont sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami

wzór obejmuje 7 stron A-4 oraz 1 strona dodatkowe informacje i wyjaśnienia (zamów)

uprawnienia projektowe

 • projekt instalacji sanitarnych w budynku przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej, z funkcjami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną
 • projekt kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze w ciągu ul. Gazowniczej

przykład obejmuje 6 stron A-4 oraz 1 strona dodatkowe informacje i wyjaśnienia (zamów)

specjalność instalacyjna elektryczna

przykład uprawnienia elektryczne zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej

uprawnienia wykonawcze

 • budowa instalacji elektrycznych w salonie sprzedaży i serwisie samochodowym wraz z usługami towarzyszącymi
 • przebudowa stacji transformatorowej małogabarytowej w obudowie betonowej i budowa elektrycznych linii kablowych SN 15kV

wzór obejmuje 6 stron A-4 oraz 1 strona dodatkowe informacje i wyjaśnienia (zamów)

uprawnienia projektowe

 • projekt instalacji elektrycznych przy adaptacji istniejącego budynku magazynowego na halę targową
 • projekt stacji trafo i agregatu prądotwórczego dla zadania „budowa parku technologii medycznych”

przykład obejmuje 7 stron A-4 oraz 1 strona dodatkowe informacje i wyjaśnienia (zamów)

specjalność inżynieryjna drogowa

uprawnienia wykonawcze

 • budowa obwodnicy drogowej w ciągu drogi ekspresowej S-11

wzór obejmuje 3 strony A-4 oraz 1 strona dodatkowe informacje i wyjaśnienia (zamów)

uprawnienia projektowe

 • projekt przebudowy i rozbudowy ciągu komunikacyjnego północnej obwodnicy Strzelec Opolskich

przykład obejmuje 3 strony A-4 oraz 1 strona dodatkowe informacje i wyjaśnienia (zamów)

specjalność architektoniczna

uprawnienia wykonawcze

 • budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego;
 • budowa przedszkola
 • rozbudowa hali magazynowej

wzór obejmuje 3 strony A-4 oraz 1 strona dodatkowe informacje i wyjaśnienia (zamów)

uprawnienia projektowe

 • projekt centrum handlowo-usługowego z parkingiem;
 • projekt hali sportowej;
 • projekt zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych

przykład obejmuje 3 strony A-4 oraz 1 strona dodatkowe informacje i wyjaśnienia (zamów)

Przykład jak wypełnić zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej przygotowano w formie pliku PDF, który możesz pobrać na komputer oraz wydrukować. Wymagana jest jedynie przeglądarka plików PDF, która domyślnie powinna być dostępna na każdym urządzeniu.

Zakup

Przejdź do formularza zamówienia i wybierz specjalność i zakres uprawnień budowlanych odpowiedni dla Ciebie. Wzór zbiorczego zestawienia praktyki pasuje zarówno dla uprawnień budowlanych bez ograniczeń jak i w ograniczonym zakresie.

111 odpowiedzi na “Zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej WZÓR”

Dzień dobry,
Chciałam podejść do egzaminów na uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do projektowania i kierowania robotami.
Byłam zatrudniona w firmie na stanowisku Asystentka Projektanta ( oczywiście przy sporządzaniu projektów). Po pewnym czasie firma postanowiła postawić własną halę, korzystając oczywiście z własnych pracowników (Kierownik Budowy no i oczywiście Inżynier Budowy – Ja, ale bez zmiany formy zatrudnienia, czyli nadal umowa na stanowisku Asystentki Projektanta). Czy jest szansa , ze komisja zaakceptuje ten okres jako praktyki na budowie ?

Tutaj może pojawić się problem gdyż stanowisko powinno odzwierciedlać zakres obowiązków, a w tym wypadku tak nie będzie. Natomiast sytuacja nie jest beznadziejna, jednak wszystko zależy od komisji kwalifikacyjnej oraz tego jak to kandydat udokumentuje. Ryzyko to koszt kwalifikacji.

czy będzie zaliczona praktyka, jak pracowałem na stanowisku montera sieci sanitarnych, a nie byłem inżynierem robót

Prace fizyczne przy wykonywaniu robót nie są zaliczane. Liczy się jedynie kierowanie i zarządzanie pracami oraz ich organizacja i nadzór.

Czy w momencie kiedy w okresie X wykonuje pracę przy projekcie budowlanym danego obiektu, a następnie w okresie Y wykonuję pracę przy projekcie wykonawczym tego samego obiektu, to okresu Y nie mogę wpisać do zestawienia i ten okres nie liczy mi się do praktyki?

1). Pracuję w biurze projektowym, gdzie jest trzech projektantów z uprawnieniami. Czy w przypadku, kiedy pracuję przy projektach, których projektantami, osobami podpisującymi się pod danymi projektami, są różni projektanci zbiorcze zestawienie może podpisać mi tylko jeden z nich, a wszystko mogę wpisać do jednej tabeli? Czy powinnam przygotować trzy zestawienia i w każdym z nich powinny być projekty wykonywane pod opieką każdego z trzech projektantów (wszyscy zatrudnieni są w jednej firmie, dwóch z nich to właściciele) ?
2) Czy w przypadku kiedy zdarza się, że pracuję w krótkim czasie przy kilku różnych projektach, powinnam wpisać wszystkie z nich do tabeli (nawet jeśli był to np. okres tygodnia, gdzie pracowałam czy danym projekcie), czy lepiej ograniczyć się do mniejszej ilości projektów wykonywanych w danym okresie czasu? Czy mogę wpisać, że np. w okresie danego miesiąca jednocześnie pracowałam przy kilku projektach jednocześnie?

1/ Zasada jest taka, iż każdy kierownik praktyki wypełnia oddzielnie oświadczenie potwierdzające praktykę kandydata, a do tego każdego oświadczenia dołącza się zestawienie zbiorcze.
2/ Zawsze lepiej są traktowane większe projekty zakresy. Wg Naszej opinii takich projektów na kilka dni nie ma sensu pisać jeżeli jest możliwość wpisana znacznie większych zakresów.
W zestawienie należy wpisać projekty zgodnie z prawdą, jeżeli są odpowiednie do danego rodzaju praktyki zawodowej. Decyzja o wpisaniu należy do kandydata i jego kierownika.

A czy mogę np. wybrać jednego z właścicieli jako kierownika praktyki i wpisać do tabeli również projekty, przy których nie był on głównym projektantem (nie on jest wpisany) czy lepiej przygotować trzy osobne zestawienia?
3). Czy jeśli pracowałam dłuższy czas przy projekcie wykonując najpierw projekt budowlany, następnie przez dłuższy okres wykonywałam projekt wykonawczy, to czas kiedy opracowywałam projekt wykonawczy, również się liczy? Czy mogę wpisać jego wykonanie do wykonywanych zadań? Czy np. wpisać cały okres pracowania przy tym projekcie (łącznie z projektem wykonawczym), jednak nie wpisywać projektu wykonawczego jako jednego z zdań do tabeli (w związku z tym, iż wyczytałam, że wykonanie takiego projektu nie wlicza się do praktyki). Pytam, ponieważ nie wiem jak dokładnie mogą sprawdzać odbywaną praktykę i jak dokładnie trzeba się z niej rozliczyć.

Najbezpieczniej wpisywać osobę bezpośrednio odpowiedzialną na dany projekt, która jest wpisana w tabelce lub można to w łatwy sposób udowodnić.

Jeżeli chodzi o projekty wykonawcze to większość izb niestety ich nie akceptuje. W PIIB jest to standardem. W IARP natomiast generalnie są akceptowane.
Tutaj artykuł na ten temat: projekt wykonawczy i praktyka zawodowa do uprawnień

WItam,
Chcialbym ubiegać się o uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.
Moim pytaniem jest czy do praktyki zawodowej zostanie mi zaliczone wykonywanie przyłączy tymczasowych wod-kan dla zapleczy budowy? Wykonałem już podłączenie dla głównego wykonawcy oraz czterech podwykonawców. Ponadto wykonujemy roboty na takich zakładach jak Orlen, Lotos, Anwil, kładziemy duże średnice do np wody technicznej, ppoż, kanalizacja przemysłowa, deszczowa. Czy takie czynności zostaną mi zaliczone bez problemów? Co jesli izba zażyczy sobie kopie dziennika budowy? Takie rzeczy raczej nie chętnie są wydawane przez tak duże zakłady. Pozdrawiam.

Wydaję się, że opieranie całości praktyki zawodowej na wykonywaniu przyłączy ( tymczasowych ) może być znacząco niewystarczające do zaliczenia jako całość praktyki zawodowej.
Jeżeli takie prace są prowadzone na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia i jest kierownik budowy to oczywiście jest możliwość zaliczenia jako praktyka zawodowa. Natomiast wszystko zależy od stopnia zróżnicowania wykonywanych zadań. Na pierwszy rzut oka wydaje się on tutaj za mało zróżnicowany by zaliczyć jako całość praktyki.

Nie są wymagane skany dziennika budowy razem z dokumentami kwalifikacyjnymi do uprawnień budowlanych. Istnieją natomiast procedury umożliwiające PIIB dostęp do tych dokumentów, ale to już nie wymaga Twojego udziału.

Staram się o uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych. Jakie informacje powinienem zamieścić w 1 kolumnie zbiorczego zestawienia? Dodam, iż chodzi o zestawienie przy sporządzaniu projektów.

Proszę o informację czy przy praktykach projektowych również trzeba podawać nr decyzji o pozwoleniu na budowę? Projektant nie musi jej znać skoro inwestor składa papiery w urzędzie, co wtedy? Jaki może mieć charakter czynności przy projektowaniu poza kreśleniem, opisem technicznym czy ewentualnie obliczeniach statycznych, uzgodnienia z konserwatorem??

Jest to dozwolone, natomiast praktyka jest taka by nie przekraczać 1,5 etatu. Tzn, jeżeli jeden etat trwa 8 godzin/dzień, to ta druga praca nie będzie mogła być zaliczona w ilości większej niż 4 godziny/dziennie.

Witam serdecznie. Proszę o informację skąd wynika ograniczenie możliwości wykonywania pracy, która mogłaby by zaliczona do praktyk do 1,5 etatu?

Taki zapis o zaliczeniu maksymalnie 0,5 etatu ( 4 godziny/dzień) znajdował się w książkach praktyki zawodowej. Pomimo tego, iż aktualnie w przepisach nigdzie go niema, izby nadal podchodzą do tego w ten sposób. Jest to raczej rozsądne podejście gdyż stała praca każdego dnia powyżej 12 godzin dziennie wydaje się mało prawdopodobna w rzeczywistości.

Czy jesteście Państwo pewni, że komisje kwalifikacyjne nadal uznają praktykę w rozumieniu np. 8h na budowie + 4h w biurze projektowym z uwagi na fakt, iż obecnie obowiązuje Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki, w którym obecnie konkretnie podaje się:
– w jednej z kolumn: dokładny czas praktyk „od – do”
– w kolejnej kolumnie: „Łączna ilość TYGODNI odbytej praktyki zawodowej”, a nie liczba godzin?
(CZY MOŻNA / DA SIĘ PODZIELIĆ / ROZCIĄGNĄĆ TYDZIEŃ? – CHYBA NIE).
Jakie macie Państwo doświadczenia w tym temacie? W przypadku pracy w firmie wykonawczo-projektowej, gdzie przy danym kontakcie wykonuje się zarówno projekty, jak i instalacje, takie podejście pozwoliłoby na „skrócenie” łącznej liczby wymaganych tygodni w przypadku ubiegania się o uprawnienia projektowo-wykonawcze, gdzie należy odbyć praktyki w wymiarze 12 m-cy w biurze projektowym + 18 m-cy na budowie.
Dziękuję za podzielenie się doświadczeniami.

Maksymalny czas pracy w danym dniu i związana z tym ilość godzin podawanej praktyki zawodowej obecnie nie są zdefiniowane w przepisach. To od komisji kwalifikacyjnej będzie zależało ostatecznie ile ostatecznie zostanie zaliczone. Może być tak, iż takie same dokumenty złożone w 2 różnych izbach spowodują różne rezultaty – tak działa PIIB – każda izba regionalna ma dużą dowolność interpretacji.

Warto jednak pamiętać, iż izby naprawdę weryfikują to co kandydat wpisuje w dokumenty. Praca 12 godzin dziennie przez 2 lata jest „szczególnie” podejrzana dla komisji i złożony wniosek jest dokładnie weryfikowany w tym wypadku. Nie wystarczy jedynie wpisać te 1,5 etatu do dokumentów, ale należy także przygotować się by móc to w późniejszych czasie w razie weryfikacji udowodnić.

ps. Liczbę godzin można w łatwy sposób przeliczyć na dni, a dni na tygodnie itp…

Witam, pracuje w firmie budowlanej jako inżynier budowy niestety większość naszych robót to roboty remontowe na obiektach inwestycyjnych typu szkoły, przedszkola oraz obiekty na terenach wojskowych. Czy tego typu roboty budowlane, dla których jest powołany nadzór inwestorski i które są prowadzone przez kierownika budowy, lecz nie są na pozwolenia na budowę także mogę wpisach w zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej?

Takie prace także można zaliczyć do praktyki zawodowej. Należy jednak uważać by nie stanowiły one 100 % praktyki, gdyż w niektórych przypadkach komisja może uznać zakres praktyki za niewystarczający dla danego rodzaju i specjalności uprawnień.

Witam, chciałabym zdobyć uprawniania do projektowania w specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, moje pytanie brzmi gdzie mogłabym odbywać praktykę na budowie? Dużo firm budująca sieci nie mają kierownika budowy bo dotychczas sieci telekomunikacyjne były budowane na zgłoszenie co nie wymaga prowadzenia dziennika budowy.

Uprawnienia budowlane telekomunikacyjne do jedne z najmniej popularnych specjalności uprawnień. Posiada je bardzo mało osób i o kierownika praktyki w takim wypadku też trudno.

Pytanie dotyczy pracy na stanowisku kierownika produkcji w zakładzie prefabrykacji. Produkujemy domy modułowe z drewna. Zajmuję się bezpośrednim nadzorem prac pod względem zgodności z projektem, BHP oraz szeroko pojętą organizacją pracy. Czy taka praktyka poświadczona przez dyrektora produkcji (osoba z uprawnieniami budowlanymi) może być zaliczona do praktyki zawodowej.

Niestety praktyka w zakładzie prefabrykacji nie zostanie zaliczona. Zaliczane są jedynie praktyki bezpośrednio na budowie. Tak więc ewentualnie prace wykonywane przy montażu tych elementów w całości lub w części mogą wchodzić w skład praktyki zawodowej.

Witam
Pracuje w malym przedsiebiorstwie, nie ma u nas stanowisk typu majster czy inzynier budowy, prace wykonujemy jako podwykonawcy, na umowie mam wpisane pracownik ogolnobudowlany. Moje pytania brzmia:
1) czy z takim stanowiskiem moge ubiegac sie o uprawnienia budowlane wykonastwo instalacyjne
2) jak policzona zostanie praktyka jezeli przez 4 lata mam ciezko uzyskac 78 pelnych tygodni (5 dni roboczych) z reguly mam po 4 dni chociaz pracuje wiecej niz 8h dziennie
3) czy moge udokumentowac praktyke nowy trybem jezeli pobralem ksiazke praktyk zawodowych dawno temu ktora mi zaginela ( a caly okres praktyk mam od 2016roku)

Witam,
Chcę obiegać się o uprawnienia budowlane w najbliższej sesji. W firmie w której pracuje, Inżynierem budowy jestem dopiero od 11.2016. Wykonuje obowiązki Inżyniera Budowy jak nadzór pracowników, kontrola i realizacja dokumentacji projektowej, BHP itp. Pytanie czy okres kiedy zanim uzyskałem tytuł inżyniera miałem stanowisko referent ( na umowie pomoc biurowa, w praktyce organizacja pracy i pomoc przy prowadzeniu biur budów) mogę przedstawić i zaliczyć jako praktyka do uprawnień. jako że mam tytuł tylko inżyniera potrzebuje 3 lata praktyki.

Udowodnienie wykonywania obowiązków inżyniera na stanowisku referent będzie raczej karkołomnym zadaniem, więc raczej nie nie ma co liczyć na zaliczenie takiej praktyki.

czy praca w organach administracji architektonicznych – budowlanej może zostać zaliczona jako część praktyki zawodowej?

Obecne przepisy dopuszczają możliwość odbywania praktyki zawodowej jedynie w organach nadzoru budowlanego.

Witam,

Mam pytanie odnośnie wpisow okresu czasu w jakim odbywała się praktyka. Pracuje w firmie budowlanej na budowie moim opiekunem jest k.budowy. Jako firma zaczynamy budowe inwestycji od podstaw. Zakladany czas trawania inwestycji to np 1 rok. Na poczatku rozboty ziemne ,fundamentowe,konstrukcyjne itd itp.- czas trwania 6 miesiecy. A Co z okresem gdzie np przez nastepne 6 m-cy trwaja prace wykoczeniowe termizolacyjne itd itp. gdzie rzeczy strikte konstrukcyjnych jest juz mniej w tej fazie budowy. Okres jaki mozna wpsac w zestawienie to tylko czas trwania robot konstrukcyjnych czy mogę wpisac caly rok do zakonczenia budowy w zestawienie praktyk.?? Bardzo proszę o informację

Jeżeli ubiegasz się o uprawnienia konstrukcyjno-budowlane to odpowiednie będą wszystkie roboty zarówno typowo związane z wykonywaniem konstrukcji ( czyli konstrukcyjne ) jak i pozostałe roboty budowlane ( np. wykończeniowe, montażowe, termoizolacyjne. itp )
Sama nazwa tych uprawnień mówi konstrukcyjne i budowlane. Tutaj może sprawdzić co dokładnie wchodzi w zakres uprawnień KB https://uprawnieniabudowlane.pl/uprawnienia-konstrukcyjno-budowlane/#rodzaje-i-zakres

Czy praktyka odbyta przed 24.09.2014 i opisana w Książce praktyki zawodowej może być jeszcze obecnie przyjęta jako dokument kwalifikacyjny?
Czy praktyka może być udokumentowana częściowo w Książce praktyki zawodowej, a częściowo poprzez zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej?

Jak najbardziej praktyka dokumentowana w książce praktyki zawodowej przed 24.09.2014 może zostać zaliczona. Można także w ten sposób zaliczyć jedynie część praktyki zawodowej a resztę w oświadczeniu.

Pracuję na stanowisku inżynier budowy, w biurze budowy, w odpowiednim zakresie wymiaru praktyk niezbędnych do ubieganie się o uprawnienia budowlane, jednak w zakres moich obowiązków nie wchodzi bezpośredni nadzór nad robotami na placu budowy (np. roboty żelbetowe, montażowe itp.). Zajmuje się techniczną analizą dokumentacji projektowej, przygotowywaniem przedmiarów i wycen robót, budżetem, zamawianiem materiałów, przygotowywaniem dokumentacji technicznej kontraktu (protokoły badań i sprawdzeń, np. badania laboratoryjne, zatwierdzenia materiałów), przygotowywaniem raportów, terminowym przygotowywaniem dokumentów sprzedaży do Zamawiającego, bieżącym wspomaganiem Kierownika Budowy w prowadzeniu Inwestycji, oczywiście na budowę też wyjeżdżam, jednak nie nadzoruję bezpośrednio prac. Czy zakres moich obowiązków – charakter wykonywanych czynności – który podałem będzie podstawą do zaliczenia mi praktyki, czy będę miał z tym kłopot, bo nie wykonuje pracy stricte na budowie?? Proszę o rozwianie moich wątpliwości.

Z opisu wynika iż wykonywane czynności mają charakter biurowo-kosztorysowy i raczej nie mogą być podstawą do zaliczenia ich na poczet praktyki zawodowej.

Witam.

Ubiegam się o uprawnienia do kierowania robotami w specjalności sanitarnej. Czy w zestawieniu należy uwzględnić harmonogram prac, tj co zostało w poszczególnych tygodniach wykonane, czy daty muszą dokładnie pokrywać się z dziennikiem budowy? w której rubryce o tym ewentualnie nadmienić. Czy w rubryce pierwszej gdzie jest zapis o parametrach charakterystycznych należy uwzględnić np. z jakiego materiału została wykonana instalacja, w jakim zakresie średnic, parametry pracy instalacji? czy znajduje się może gdzieś ewentualnie wzór jak takie zestawienie powinno zostać wypełnione? czy ewentualny brak nr decyzji o pozwolenie na budowę przekreśla uwzględnienie jej czasie odbycia praktyki? z góry dziękuję za odpowiedzi i rozwianie ewentualnych wątpliwości.

Pozdrawiam

Tak, daty w zbiorczym zestawieniu praktyki zawodowej powinny mieć odniesienie do dat z dziennika budowy. Nie trzeba dokładnie opisywać szczegółów wykonywania prac oraz ich harmonogramu czasowego. Wystarczy w kolumnie Charakter wykonywanych prac ogólnie omówić zakres robót przy których brało się udział.

Dla praktyki wykonawczej brak decyzji o pozwoleniu na budowę może dotyczyć jedynie wąskiego zakresu prac o małym skomplikowaniu. Ale wtedy też nie ma kierownika budowy itp,

Witam, czy realizacja fit-outów niewymagających Pozwolenia na Budowę jest zaliczana do praktyki wykonawczej?

Raczej jest to niemożliwe by izba zaliczyła taką praktykę to uprawnień budowlanych.

Jestem zatrudniony w firmie jako Kierownik Działu Montażu. Do moich obowiązków należą m.in kontrola jakości i zaawansowania prac, wsparcie techniczne dla montażystów, kontrola zgodności z dokumentacją wykonawczą, kontrole BHP. Generalnie wszystko za co odpowiedzialny jest Kierownik Robót, który to współpracuje z nami z zewnątrz na zlecenie. Interesuje mnie co mam wpisać jako formę odbywania praktyki. Dodam, że ubiegam się o uprawnienia w specjalizacji instalacji sanitarnych.
Pozdrawiam

Duże wątpliwości budzi m.in. nazwa stanowiska i wynikający z niej zakres obowiązków wskazujący nie do końca na odbywanie praktyki bezpośrednio na budowie. Prace montażowe także mają różny zakres i mogą nie odpowiadać zakresowi uprawnień o jakie się Pan ubiega.

Ukończyłam studia wyższe na kierunku budownictwo ogólne specjalność konstrukcje budowlane. Jestem zatrudniona u Inwestora na stanowisku kierownik administracyjny i prowadzę inwestycje oraz zatrudniam inspektorów nadzoru do odbiorów robót, które prowadzimy (nowe budowy oraz remonty istniejących obiektów). Czynnie uczestniczę w procesie budowlanym po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych w fazie wykonywania robót budowlanych oraz odbiorach. Mam pytanie następujące – czy mogę w jakiś sposób zaliczać odbytą praktykę zawodową np. jako oddelegowana przez inwestora na budowę na funkcji inżyniera budowy?

Bezpośrednio na wspomnianym stanowisku nie będzie raczej takiej możliwości. Po kierownictwem inspektora nadzoru także. Jedyna szansa to zatrudnienie bezpośrednio na budowie na stanowisku technicznym

Witam

Czy udział w wykonaniu projektów wykonawczych (czy tylko w projektach budowlanych) liczy się do uprawnień budowlanych?

Sprawa budzi od dawna wątpliwości natomiast należy przyjąć, iż izby PIIB nie uznają praktyki przy sporządzaniu projektów wykonawczych.

Witam mam pytanie co do uzupełnienia zbiorczej karty praktyk czy każdy projekt ma być na oddzielnej karcie czy po prostu w innym wierszu. Również nurtuje mnie pytanie bo słyszę sprzeczne informacje co do wpisywanych projektów czy możemy wpisać tylko te, w których „jesteśmy w tabelce” ?

Generalnie projekt powinien być wyraźnie odznaczony od kolejnego.
Brak nazwiska w tabelce oznacza duże prawdopodobieństwo dodatkowych wyjaśnień. Nie przekreśla to jednak od razu takiego projektu.

Mam pytanie odnośnie dokumentowania odbytej praktyki projektowej. Mianowicie, czy do zbiorczego zestawienia praktyki niezbędne jest załączanie tworzonej przez kandydata dokumentacji rysunkowej (np w postaci PDF) z projektów, przy których brał udział? Czy wystarczające jest zbiorcze zestawienie praktyki?

Niektóre izby wymagają wykazu prac projektowych wykonanych w ramach praktyki, niekiedy także kserokopii pierwszych stron projektów.
Szczegóły należy sprawdzać na stronie swojej izby, gdyż wymagania się różnią w zależności od konkretnej izby.

Witam,

Proszę o pomoc. Nie wiem co wpisać jako charakter wykonywanych czynności w zbiorczym zestawieniu, czy chodzi o prace jakie ja wykonuję (np. obmiary, nadzór nad wykonywanymi pracami), czy chodzi jednak o konkretne prace trwające akurat w tym czasie na budowie (np. wznoszenie ścian, wykonywanie zbrojenia stropu)?

Chodzi o faktycznie wykonywane czynności przez praktykanta. Obmiarów raczej nie zalecamy wpisywać, a także bezpośredniego nadzoru nad pracami bo to może robić dopiero osoba z uprawnieniami.

Czy będąc formalnie zatrudnionym w biurze projektów (umowa zlecenie), mogę być oddelegowany do pracy na budowie w celu odbycia praktyki pod okiem uprawnionego kierownika budowy?, czyli w kolumnie 4 cały czas umowa zlecenie ( 2 i pół roku) w jednej firmie proj., natomiast połowa praktyki w biurze, a połowa na budowie.

Jeżeli będzie 2 różnych kierowników praktyki to będą potrzebne 2 oddzielne zestawienia gdyż są one załącznikami do odpowiednich oświadczeń kierowników praktyki.
Co do samego oddelegowania to raczej ryzykowny pomysł gdyż nie ma oficjalnego orzecznictwa w tej kwestii i trzeba liczyć na łaskę/niełaskę komisji.

Witam
Jak rozumieć zapis w rozporządzeniu rozdz. 2 punkt 4.3:
„4. Do praktyki zawodowej na budowie zalicza się:
3) pracę u zarządcy infrastruktury kolejowej lub w podmiocie odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury kolejowej
we właściwym stanie technicznym działającym na zlecenie zarządcy infrastruktury kolejowej, polegającą na wykonywaniu
czynności na terenie budowy lub czynności inspekcyjno-kontrolnych i obejmującą konieczność fachowej oceny
zjawisk, stanu technicznego budowli i urządzeń budowlanych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych
oraz techniczno-organizacyjnych.”
Jestem kierownikiem jednostki, która utrzymuje/prowadzi eksploatację urządzeń elektroenergetycznych dla zarządcy kolejowego i czy to można wpisać jako praktykę czy tylko prace na pozwolenie/zgłoszenie na budowę?

Czynności inspekcyjno-kontrolne także są dopuszczone więc jest możliwość odbycia praktyki. Proszę pamiętać jednak o 2 kwestiach:
1/ w powyższym przypadku okres praktyki wydłuża się 2 krotnie.
2/ praktykę potwierdza osoba z uprawnieniami i będąca czynnym członkiem izby – zwykle to właśnie kierownik.

A ja się zastanawiam czy jak mam oświadczenie od kierownika praktyk projektowych k-b to w polu „nazwa obiektu budowlanego” mam wpisać wszystkie projekty ze zbiorczego zestawienia na jednym oświadczeniu czy do każdego projektu z zestawienia zbiorczego osobne oświadczenia kierownika.

Na odwrót. To zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej jest załącznikiem do oświadczenia kierownika praktyki. Jeżeli więc kierownik praktyki jest ten sam to wystarczy wszystkie projekty wpisać w jedno zestawienie zbiorcze.

Czy podczas odbywania praktyki na budowie muszę mieć stanowisko „inżynier budowy”? Czy mogę być na budowie jako „asystent projektanta”? Ewentualnie czy akceptowane jest podwójne stanowisko tj. „asystent projektanta – inżynier budowy”?

Nazwa stanowiska jest dosyć istotna gdyż dużo mówi o zakresie obowiązków. Ciężko powiązać stanowisko „asystent projektanta” ze stałym wykonywaniem obowiązków na budowie. Tak więc optymalnie jest rozdzielić praktykę projektową i wykonawczą na 2 oddzielne stanowiska.
Jeżeli chodzi o wspomniane łączne stanowisko, też wydaje się do zaakceptowania, natomiast trzeba wziąć poprawkę na fakt, iż oficjalnych interpretacji nie ma, a ostatecznie decyzja należy do OKK – a te niestety się różnią. Więc najlepiej udać się na dyżur przedstawiciela OKK przy danej izbie i sprawę wyjaśnić na początku.

Dzień dobry, mam pytanie dotyczące kolumny 1 – czy przy dokumentowaniu praktyki projektowej przy sporządzaniu projektów, pod nazwą inwestycji należy również podawać numer decyzji o pozwoleniu na budowę? Czy dotyczy to tylko praktyki wykonawczej?

Można podać w miarę możliwości. Natomiast prawda jest taka, iż na etapie projektu numer pozwolenia jest jeszcze nieznany, a trudno czekać ze składaniem dokumentów dotyczących praktyki do czasu realizacji inwestycji.

Mam pytanie dotyczące oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej – czy w przypadku gdy projektant ma uprawnienia mniej niż 5 lat (i nie może podpisać oświadczenia) takie oświadczenie może podpisać sprawdzający który ma możliwość podpisania takiego dokumentu bowiem spełnia wymóg posiadania uprawnień dłużej niż 5 lat?

Wymóg 5 letniego doświadczenia dotyczy jedynie funkcji patrona praktyki. W przypadku kierownika praktyki on nie obowiązuje.
PIIB nie akceptuje sprawdzających jako kierowników praktyki.

Witam, co należy wpisać w piątej kolumnie w zbiorczym zestawieniu praktyki zawodowej przy projektowaniu mając umowę o pracę ?
Wystarczy wpisać: pełen etat umowa o pracę oraz stanowisko asystent projektanta to wystarczy ?

Witam
Pracuje na stanowisku Specjalista ds. realizacji inwestycji na budowie czy mogę ubiega się o uprawnienia budowlane

Co do zasady liczy się zakres wykonywanych obowiązków ( jego zgodność z wymaganiami dla danej specjalności i rodzaju uprawnień ). Natomiast wspomniana nazwa stanowiska już na pierwszy rzut oka wygląda „mało technicznie” i raczej wzbudzi podejrzliwość komisji kwalifikacyjnej co będzie wiązało się z potrzebą dodatkowych wyjaśnień.

Witam,
mam pytanie w sprawie prawidłowego uzupełnienia zbiorczego zestawienia oraz oświadczenia w przypadku kilku kierowników praktyk.
Jest 2 konstruktorów – A i B.
Wykonałem 5 projektów: 1,2 pod okiem A, 3,4 pod okiem B i 5 pod okiem A (Chodzi też o kolejność, bo zgodnie z datami tak to wygląda).
Teraz pytanie jak to wszystko poprawnie udokumentować?
Zrobić I zestawienie z projektem 1,2 i do tego oświadczenie z wpisanymi projektami 1 i 2 od kierownika A.1 Następnie II zestawienie z wpisanymi projektami 3,4 i do tego oświadczenia z projektami 3,4 od opiekuna B, a potem znów III zestawienie z projektem 5, z oświadczeniem do 5 od A?

Każdy kierownik praktyki składa oddzielne oświadczenie do którego załączone jest zestawienie praktyki kandydata, ale jedynie ten zakres którym kierownik konkretnie się zajmował. Więc oświadczeń tyle ile kierowników.

Witam,
W czasie mojej praktyki mialem przyjemnosc pracowac na dwoch budowach, na ktorych dochodzilo do zmiany kierownika budowy. Rozumiem, ze tutaj tez musze kazda budowe niejako zapisac dwa razy (moja funkcja, obowiazki i nadzorowane prace sie nie zmienialy)? Czy wystarcza podpisy obu kierownikow przy kazdej budowie? pozdrawiam

Ubiegam się o uzyskanie uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (specjalność instalacyjna) z racji ukończenia studiów II stopnia specjalność Inżynieria Sanitarna. Obecne pełnię stanowisko Kierownika Sieci Wodociągowej, a opiekunem mojej praktyki jest mój przełożony Dyrektor Techniczny uprawnienia sanitarne bez ograniczeń (projektowe i wykonawcze). W związku z koniecznością rozbudowy sieci wod-kan przez nasze Przedsiębiorstwo Wodociągowe część przyłączy i sieci wod-kan wykonujemy sami a część zlecamy firmom zewnętrznym.
Czy w przypadku wykonywania sieci wod-kan na nasze zlecenie przez firmy zewnętrzne, takie roboty mogą być zaliczane do praktyki zawodowej, jeśli tak to w jakiej formie ???. Dodam również, że wszelkie odbiory z ramienia Inwestora dokonujemy wspólnie ja jako Kierownik Sieci Wodociągowej oraz Dyrektor Techniczny.

Generalnie zaliczana powinna być praktyka związana bezpośrednio z wykonywaniem czynności na budowie pod kierownictwem osoby z uprawnieniami. Jeżeli natomiast prace wykonywane są przez firmy zewnętrzne to prawdopodobnie Wasza rola ogranicza się do sprawowania nadzoru inwestorskiego – a to nie jest w PIIB zaliczane.

Czy praca w Zarządzie Dróg może zostać mi zaliczona jako praktyka zawodowa? Jakie czynności musiałabym wykonywać? Dodam, iż biorę czynny udział w przeglądach bieżących, podstawowych i rozszerzonych zarówno obiektów mostowych jak i ciągów dróg. Ponadto przebywam na terenie robót (budowa, przebudowa, remont), analizuję dokumentację techniczną, mam kontakt z wykonawcami na każdym etapie wykonywania robót (od przetargu do podpisania protokołu odbioru robót). Prowadzę książki obiektów mostowych i drogowe, czy można to jakoś uwzględnić?

Praca w zarządzie dróg jest dopuszczalna przy odbywaniu praktyki zawodowej jeżeli kandydat:

wykonuje czynności na terenie budowy i
obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych

Proszę pamiętać, iż okres takiej praktyki podlega 2 krotnemu wydłużeniu.

(par. 3 rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie)

W jaki sposób uzupełnić wpisy w przypadku praktyki wykonawczej i projektowej jeżeli projektową robimy pod patronatem projektanta? Czy czas praktyki może się w tym przypadkunakładać? Tzn. cały etat jako inżyneir budowy i dodatkowa praca nad projektem np dwie godziny dziennie? Z zakupionych przeze mnie zestawień to nie wynika – nie ma w nich żadynych przykładów patronatu.

Przykład dotyczy ogólnego i najbardziej powszechnego przypadku czyli praktyki pod kierownictwem.
Patronat należy dokumentować dokładnie w taki sam sposób jak praktykę projektową na umowie. Jedyna różnica to wskazanie patrona zamiast kierownika praktyki w ostatniej kolumnie oraz wpisanie PATRONAT zamiast rodzaju umowy w kolumnie „FORMA ODBYWANIA PRAKTYKI”.

W przygotowanym przez PIIB projekcie rozporządzenia w/s samodzielnych funkcji technicznych znalazł się zapis:

Zaliczeniu podlega praktyka zawodowa odbyta w wymiarze 40 godzin tygodniowo, czyli 8 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu.

więc tak najbezpieczniej to interpretować. Można oczywiście robić równocześnie praktykę ale z dużym prawdopodobieństwem okres praktyki proporcjonalnie się wydłuży.

ps. Proszę pamiętać o wymaganiu 5 lat praktyki dla patrona w ramach posiadanych przez niego uprawnień.

Bardzo dziękuję za wyjaśnienie. Pisze Pan o projekcie, który na razie jeszcze nie wszedł w życie. Egzamin chciałabym zdawać w najbliższej sesji, czyli te przepisy jeszcze mnie nie obowiązują i okresy mogą się3 pokrywać bez wydłużenia czasu odbywania praktyki?

Problem w tym, iż rozliczanie nigdzie nie jest w dokumentach opisane i każda izba może interpretować to inaczej.
W czasach książki praktyki zawodowej był w nich zapis, iż można dodatkowo poza etatem maksymalnie dodatkowo odbyć 4 godzinny dziennie. Natomiast od września 2014 nic już tego oficjalnie nie reguluje, a ten projekt o którym wspomiałem oczywiście nie jest jeszcze obowiązujący ale najbardziej chyba w tym momencie pokazuje podejście izb do tego zagadnienia.
Najbezpieczeniej zadać pytanie bezpośrednio do izby.. chociaż większość z nich odpowiada kandydatom wymijająco zostawiając sobie furtkę przy oficjalnym rozliczeniu po złożeniu wszystkich dokumentów.

Jak uzupelnic wpisy, jeżeli pracowało się na kilku budowach jednocześnie, domki jednorodzinne jako zastępca kierownika budowy ?

Po prostu trzeba wszystkie budowy wpisać kolejno do zestawienia praktyki.
ps. Same domki jednorodzinne dla niektórych komisji mogą okazać się niewystarczające.

Jest z tym także związane pewne ryzyko, ostatecznie decyduje komisja kwalifikacyjna.

Witam, sytuacja u mnie wygląda następująco: Praktyki miałem na 4 budowach na pierwszej i trzeciej miałem tego samego kierownika. Oczywiście będą tu 4 zaświadczenia dotyczące każdej z budów ale jak ze zbiorczym zestawieniem praktyk? Czy w wariancie
1. Na każdą budowe osobne zestawienie
2. Jedno zestawienie na kierownika, czyli 4 zaświadczenia i 3 zestawienia
3. Jedno zestawienie na wszystkich kierowników
Proszę o pomoc.

Wypełnia się oświadczenie kierownika, do którego załącznikiem jest zestawienie zbiorcze praktyki. Więc tyle oświadczeń i zestawień ile kierowników.

Witam.
Czy robił ktoś może praktykę zawodową w Nadzorze Budowlanym i wie jak w takim przypadku należy wypełniać zestawienie praktyk? Chciałbym zacząć wypełniać zestawienie ale nie wiem jak się za to zabrać. Z góry dziękuje za odpowiedź.

Czy w ostatniej kolumnie musi się pojawić ocena wystawiona przez opiekuna?
W rozporządzeniu jest zapis „ogólną ocenę teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu wnioskowanej specjalności, dokonaną przez osobę, pod nadzorem której odbywana była praktyka.” (Rozdział 2, $4, pkt 2.).

Natomiast w zbiorczym zestawieniu nie pojawia się taka informacja.

rak pytanie dotyczy nie obowiązującej juz ksiazki praktyk. Czyli rozumiem ze należało osobno dokumentować praktykę zawodowa ? Czy tylko w przypadku jednoczesnego odbywania praktyki wykonawczej i projektowej należało podzielić ksiazke na dwie części ?

Czy książek praktyk uzupełniamy z podziałem na praktykę projektowa tzn chronologicznie wykonane projekty a następnie chronologicznie praktyka wykonawcza? Jezleli pol roku było praktyki projektowej następnie pol roku wykonawczej zestawiam to osobno ? Czyli wykonuje osobno zbiorcze zestawienie praktyki projektowej i zbiorcze zestawienie praktyki wykonawczej ? Analogicznie zapisy szczegółowego przebiegu praktyki ? Bardzo prosze o pomoc ksiazke mam juz uzupełniona wypislalam praktykę projektowa a teraz chciałam uzupełnić wykonawcza.

Jeśli faktycznie pytanie dotyczy wypełniania książki praktyki zawodowej ( która już nie obowiązuje od 2,5 roku ) to odpowiedź na to pytanie jest następująca:

W przypadku odbywania praktyki „projektowej” i „wykonawczej”, część książki przeznaczoną na zapisy szczegółowe (strony 19-92)
należy podzielić części i oddzielnie dokumentować praktykę przy sporządzaniu projektów oraz oddzielnie praktykę na budowie; zapisy należy prowadzić dwustronnie, chronologicznie, w sposób ciągły. W przypadku odbywania praktyki równolegle u różnych pracodawców, każdą z tych praktyk należy dokumentować na wydzielonych w tym celu stronach „Książki”.

https://uprawnieniabudowlane.pl/wypelnianie-ksiazki-praktyki-zawodowej-porady/

Witam. Czy informacja o konstrukcji oraz dane techniczne również trzeba odpisać w przypadku chęci ubiegania się o uprawnienia w specjalności instalacyjnej wod kon wentylacja (IS), etc czy pisze się inne informacje?

W nagłówku kolumny drugiej zestawienia jest informacja, iż informacje powinny być odpowiednie do wnioskowanej specjalności uprawnień.. więc dla instalacyjnej sanitarnej mogą to być moc, wydajność instalacji, ciśnienie robocze, maksymalne przekroje, średnice oraz parametry głównych urządzeń.

Witam czy posiadacie Państwo wzór zbiorczego zestawiena na Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

Aktualizacja. Przykład dla zbiorczego zestawienia praktyki dla specjalności instalacyjnej sanitarnej jest dostępny powyżej we wpisie.

Witam!
Jestem na etapie wypełniania zbiorczego zestawienia w takiej specjalności, jak Ty. Czy mógłbyś napisać, jak ostatecznie uzupełniłeś kolumnę nr 2?

Witam,

Czy trzeba miec w momencie zlożenia papierow wymagana liczbe tygodni praktyk? zabraknie mi 3-4 tygodnie, jednak w maju bede mial juz wszystko, czy jest szansa ze to zalicza?

Liczy się okres czasu w momencie złożenia.
Można pokusić się o złożenie tak jak jest, a potem liczyć na to iż komisja prześle pismo celem uzupełnienia dokumentów ( co może zająć około miesiąca) i wtedy przedłożyć już cały okres praktyki – jednak proponujemy bezpośrednio zapytać w danej komisji czy jest taka możliwość, gdyż ryzyko jest duże.

Kupiłem Wasz wzór ale bardzo ubogo jest opisana kolumna 5. A Izba Małopolska wymaga:
WAŻNE!: W zestawieniu zbiorczym odbytej praktyki po 24.09.2014 w kolumnie nr 5 należy wpisać charakter wykonywanych czynności tzn. wyszczególnić rodzaj wykonywanych prac na budowie lub przy projektowaniu.
Jak bardzo trzeba wyszczególnić rodzaj tych prac?

Co do zestawienia proponuje bardzo ogólnie wpisać zakres wykonywanych czynności przykładowo
*pomoc przy sprawowaniu nadzoru nad robotami żelbetowymi, montażem konstrukcji stalowych, pracami murarskimi ( wymienić czym się faktycznie zajmowało)
*kontrola jakości i zaawansowania robót
*kontrola ilościowa i jakościowa wbudowywanych materiałów
* pomoc przy sprawowaniu kontroli nad stanem BHP na budowie
* kontrola i weryfikacja dokumentacji

Nie chodzi tu raczej o rozpisywanie wszystkiego tygodniami jak to miało miejsce w książce praktyki.

Czyli w jednej książce praktyk (przed wrześniem 2014) można wpisać praktykę zarówno projektową jak i wykonawczą naprzemiennie tak jak to się faktycznie odbywało a nie trzeba dwóch osobnych książek?

Podobnie w postaci tego oświadczenia po wrześniu 2014?

Nie naprzemiennie. Masz napisane w książce praktyk, że praktykę projektową zapisujesz w osobnej części książki, a wykonawczą w osobnej, żeby było łatwiej sprawdzać.

Co w przypadku, gdy firma w której jestem zatrudniony pełni funkcję Podwykonawcy, natomiast osobą pełniącą funkcję techniczną na budowie (kierownik robót/kierownik budowy) jest Przedstawiciel firmy będącej Wykonawcą?

Czy wypełniając zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej mogę uzyskać potwierdzenie kierownika robót, z którym nie łączy mnie żadna zależność formalno-prawna, natomiast jest On w stanie potwierdzić moje uczestnictwo w całym procesie budowlanym?

Czy w tym przypadku powinienem przedstawić oświadczenia potwierdzające odbycie praktyki zawodowej, podpisane przez osoby pełniące funkcje techniczne na poszczególnych budowach?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *