Kategorie
Praktyka Przydatne

Projekt wykonawczy a praktyka zawodowa

Zakres dokumentacji projektowej w ramach odbywania praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych projektowych to kwestia, która budzi wiele wątpliwości oraz jest tematem zaciekłych dyskusji. Często komentujący zwracają uwagę, iż sam projekt budowlany jest „mało ciekawy” z punktu widzenia projektanta, gdyż składa się głownie z opracowania założeń, analiz i części opisowych – samego projektowania jest natomiast niewiele. Co innego natomiast projekt wykonawczy, który głównie polega na sporządzaniu szczegółowych rysunków oraz obliczeń konkretnych zagadnień danego elementu budynku lub budowli. Wydawać by się mogło, iż może on stanowić idealną podstawę do zaliczenia go do zakresu praktyki projektowej. Okazuje się jednak, że stanowisko organów samorządu zawodowego jest niejednoznaczne.

Projekt wykonawczy a uprawnienia budowlane w PIIB

Stanowisko organów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie sporządzania projektów wykonawczych w ramach odbywania praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych projektowych może wydać się niektórym zaskakujące, ale jest jednoznaczne – projekty wykonawcze nie są zaliczane do praktyki projektowej.

PIIB argumentuje, iż projekt wykonawczy nie jest zaliczany do projektów budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Zakres, forma i treść projektu wykonawczego nie jest uregulowana w Ustawie Prawo budowlane, tylko w przepisach dotyczących zamówień publicznych. W związku z powyższym do jego sporządzenia nie są wymagane uprawnienia budowlane.

W ocenie PIIB zgodnie z art.12 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo budowlane praktyka zawodowa powinna obejmować wykonywanie projektów architektoniczno-budowlanych, których zakres oraz forma zostały określone w prawie budowlanym i rozporządzeniu MTBiGM w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekty budowlane są podstawą do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Projekt wykonawczy natomiast jest już wykonywany głównie na potrzeby wykonywania robót budowlanych. Prace obejmujące sporządzanie projektu wykonawczego nie wchodzą w zakres uprawnień budowlanych. Do sporządzania projektów wykonawczych nie są potrzebne uprawnienia budowlane.

Powyższe stanowisko Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB zostało przedstawione w wyroku WSA w Warszawie z 18.07.2014 roku, w sprawie kandydatki ubiegającej się o uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Ostatecznie, której odmówiono nadania uprawnień bez przeprowadzania egzaminu.

Powyższe stanowisko potwierdzają także informacje dostępne na stronach okręgowych izb inżynierów , między innymi lubuska: „Uwaga. Wykonywanie projektu wykonawczego nie jest zaliczane do praktyki na uprawnienia budowlane w zakresie projektowania

Projekt wykonawczy a uprawnienia architektoniczne w IARP

W przypadku praktyki zawodowej do uzyskania uprawnień architektonicznych projektowych, izby architektów dopuszczają projekty wykonawcze do zakresu praktyki zawodowej. Co więcej projekty takie są wymieniane na stronach okręgowych IARP jako jeden z zasadniczych elementów praktyki oraz wymagane do przedstawienia w procesie kwalifikacyjnym.

Informacja z małopolskiej i podlaskiej okręgowej izby architektów:

Dokumenty jakie należy złożyć wraz z wnioskiem kwalifikacyjnym – Od jednego do trzech wybranych projektów przy których odbywała się praktyka projektowa – wymagane po zaklasyfikowaniu się do egzaminu. Ilość zostanie wskazana przez przydzieloną osobę egzaminującą.
(projekt: projekt budowlany, projekt wykonawczy lub rysunki poszczególnych prac z praktyki projektowej złożone i trwale spięte do formatu A4)

Podsumowanie

Duże wątpliwości budzi znacząca rozbieżność poszczególnych organów samorządów zawodowych w kwestii zaliczania projektu wykonawczego do praktyki do uprawnień projektowych. W przypadku IARP opracowanie projektów wykonawczych, stanowi zasadniczy element praktyki projektowej. Natomiast dla kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane w PIIB praktyka przy projektach wykonawczych nie zostanie zaliczona. Jeszcze ciekawiej staję się, gdy zdamy sobie sprawię, iż zarówno PIIB jak i IARP podstawy swych działań opierają na tych samych przepisach ustawy Prawo budowlane oraz odpowiednich rozporządzeniach wykonawczych.

Jeżeli mieliście problemy z zaliczeniem sporządzania projektów wykonawczych do praktyki zawodowej lub taka praktyka została zaliczona (co też się w PIIB zdarza, gdyż każda izba to różne interpretacje) prosimy o komentarz.

12 odpowiedzi na “Projekt wykonawczy a praktyka zawodowa”

Witam, ktoś wie może czy projekty techniczne wykonywane na potrzeby legalizacji samowoli budowlanej (do nadzoru budowlanego) są zaliczane do praktyki projektowej?

Projekt techniczny jest zgodnie z PB częścią projektu budowlanego tak więc formalnie powinien zostać zaliczony do praktyki zawodowej. Jeżeli przy tym będzie opracowany przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami, która będzie kierowała praktyka to wszystkie wymagania formalne będą spełnione.

Na zgłoszenie także są akceptowane, ale ze względu na skalę i zakres dominującymi powinny być te wymagające pozwolenia.

Jeżeli projekt zamienny jest wykonywany w wyniku art 51 ustawy Prawo budowlane to praktyka powinna zostać zaliczona. Chodzi tutaj o zamienny projekt budowlany

Chyba najlepiej po prostu dokładnie opisać wszystkie czynności z projektu wykonawczego w zestawieniu do projektu budowlanego i czas poświęcony na wykonawczy ująć w projekcie budowlanym.

Znacie kogoś komu odmówili praktyki z faktu że wykonywał projekty wykonawcze pod nadzorem osoby która posiada uprawnienia często jest tak że inwestor wraz z projektem budowlanym chcę od razu wykonawczy i co niby ten cały projekt się nie liczy dla mnie to głupota ze projekt wykonawczy nie jest wliczany tym bardziej że jest dużo bardziej wymagający niż budowlany w przypadku uprawnień konstrukcyjno-budowlanych

Jezus jakie bzdury…. to jest przerażające że w budowlanym można nic nie liczyć tylko rąbnąć ściemę i uznają…

A prawdziwego liczenia nie, masakra… leśne dziady…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *