Kategorie
Aktualności Prawo

Sprawdzanie uprawnień budowlanych w e-Crub

e-CRUB rewolucjonizuje sektor budowlany! Poznaj nowy system GINB do weryfikacji uprawnień budowlanych i architektonicznych wprowadzony w 2022 roku

Kategorie
Prawo

Procedury zgłaszania i likwidacji szkody w OC inżyniera budownictwa

Najważniejsze procedury zgłaszania i likwidacji szkód w OC inżyniera budownictwa. Przydatna wiedza w razie popełnienia błędu podczas budowy.

Kategorie
PIIB Prawo

Wyjaśnienia do decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

PIIB wyjaśni Twoje uprawnienia budowlane zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Poznaj obowiązujące procedury oraz terminy.

Kategorie
Prawo

Uprawnienia majstra budowlanego – zakres i znaczenie

Rola i znaczenie uprawnień majstra budowlanego. Zakres uprawnień budowlanych i aktualny status na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz innych przepisów.

Kategorie
Prawo

Uprawnienia wodno-melioracyjne – znaczenie i zakres

Znaczenie i definicja uprawnień budowlanych wodno-melioracyjnych w budownictwie. Jaki jest zakres i znaczenie tych uprawnień.

Kategorie
Prawo

Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Kluczowa zmiana w interpretacji uprawnień budowlanych z klauzulą budownictwo osób fizycznych. Zmiany po wyrokach WSA wpływają na architektów i inżynierów.

Kategorie
Aktualności Prawo

Stare uprawnienia można już dodawać do e-Crub

Uprawnienia budowlane wydane przed 1995 rokiem można już dodawać co systemu e-Crub. Urzędnicy sami sprawdzą uprawnienia budowlane.

Kategorie
Prawo

Dodatkowe ubezpieczenie OC dla inżynierów

Jakie korzyści i ochronę umożliwia dodatkowe ubezpieczenie dla inżynierów budownictwa zrzeszonych w PIIB. Wysokości składek i sumy ubezpieczenia.

Kategorie
Prawo

Informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu inżynierów budownictwa

Informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej dla inżyniera budownictwa oraz architekta. Jaki jest jego zakres i wymagania?

Kategorie
Prawo

Jak zmieniały się uprawnienia budowlane w Polsce

Od PRL-u po współczesność, przepisy dotyczące uprawnień budowlanych w Polsce przeszły znaczące przemiany. Zagłębmy się w historię tych zmian i ich wpływ na dzisiejsze budownictwo.

Kategorie
Prawo

Czy uprawnienia budowlane można stracić. Na co uważać?

Sprawdź kiedy można stracić posiadane uprawnienia budowlane. Kiedy obowiązuje odpowiedzialność zawodowa w budownictwie a kiedy odpowiedzialność karna.

Kategorie
Prawo

Jednolity tekst ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

Jednolity tekst ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.