Kategorie
Prawo

Jednolity tekst ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

Jednolity tekst ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

Kategorie
Prawo

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane

Jak zarejestrować uprawnienia budowlane przez centralny rejestr GUNB. Do czego jest potrzebny i kiedy wymagany wpis do centralnego rejestru uprawnień?

Kategorie
Prawo

Co po zdanym egzaminie?

Procedury formalne po zdaniu egzaminu na uprawnienia budowlane, niezbędne do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Kategorie
Prawo

Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych

Uprawnienia budowlane nadawane są na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez okręgową komisję kwalifikacyjną samorządu zawodowego. Komisja nadaje uprawnienia osobom, które spełniły wymagania odnośnie odpowiedniego wykształcenia, odbycia praktyki zawodowej oraz zakończyły z wynikiem pozytywnym egzamin. Co…

Kategorie
Prawo

Karalność a uprawnienia budowlane

Niektórzy kandydaci ubiegający się o uprawnienia budowlane zastanawiają się czy fakt wcześniejszego wyroku karnego przekreśla ich szanse na zdobycie uprawnień. W przypadku karalności nie musi tutaj być mowy o poważnych przestępstwach. Warto mieć na uwadze,…

Kategorie
Prawo

Uprawnienia budowlane a zmiana nazwiska

Zmiana nazwiska lub imienia osoby, która wcześniej uzyskała uprawnienia budowlane to problem generujący wiele formalnych konsekwencji. Szczególnie dotyka on młode panie inżynierki, które po zawarciu związku małżeńskiego przyjęły nazwisko męża. Podczas wykonywania samodzielnych funkcji technicznych…