Kategorie
Prawo

Procedury zgłaszania i likwidacji szkody w OC inżyniera budownictwa

Najważniejsze procedury zgłaszania i likwidacji szkód w OC inżyniera budownictwa. Przydatna wiedza w razie popełnienia błędu podczas budowy.

Kategorie
Prawo

Dodatkowe ubezpieczenie OC dla inżynierów

Jakie korzyści i ochronę umożliwia dodatkowe ubezpieczenie dla inżynierów budownictwa zrzeszonych w PIIB. Wysokości składek i sumy ubezpieczenia.

Kategorie
Prawo

Informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu inżynierów budownictwa

Informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej dla inżyniera budownictwa oraz architekta. Jaki jest jego zakres i wymagania?

Kategorie
Opłaty PIIB

Składki członkowskie PIIB i ubezpieczenie OC w 2020 roku – ceny

Znamy już wysokość obowiązkowych opłat, które będą ponosili członkowie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w 2020 roku. Obowiązek członkostwa w samorządzie zawodowym wynika bezpośrednio z zapisów ustawy Prawo budowlane ( art.12 ust.5f ). Każda osoba wykonująca…

Kategorie
Akty prawne

Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa za szkody wyrządzone w związku…

Kategorie
Funkcje techniczne

Ubezpieczenie OC inżyniera i architekta

Każdy członek samorządu zawodowego inżynierów PIIB oraz architektów IARP podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, za szkody które mogą wystąpić w wyniku wykonywania przez niego samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Podstawy prawne Ustawa z dnia…

Kategorie
Samorządy

Koszty ubezpieczenia OC oraz składek członkowskich PIIB 2019

Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała komunikat dotyczący składek członkowskich oraz kosztów obowiązkowego ubezpieczenia OC, które będą obowiązywały członków izb w 2019 roku. Opłata za ubezpieczenie OC Od 1 stycznia 2019 roku wysokość stawki za obowiązkowe…

Kategorie
Aktualności

Składki członkowskie i koszty ubezpieczenia OC dla członków PIIB w 2018 roku

Polska Izba Inżynierów Budownictwa ogłosiła wysokość składek członkowskich na krajową i okręgowe izby oraz obowiązkową składkę na ubezpieczenie OC obowiązujące w 2018 roku. Wysokość składek członkowskich Składka na okręgową izbę inżynierów wynosi 348 zł (płatność…

Kategorie
Aktualności

Komunikat o składkach członkowskich i kosztach ubezpieczenia OC w 2017 roku

Polska Izba Inżynierów Budownictwa informuje, iż wysokości składek członkowskich w 2017 roku będą kształtowały się następująco: składka na okręgową izbę – 29 zł / miesiąc ( możliwość jednorazowej opłaty za 6 miesięcy – 174 zł…

Kategorie
Aktualności

Składki członkowskie i koszty ubezpieczenia OC w 2016

Znamy już wysokość składek członkowskich jakie będą obowiązywały w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa w 2016 roku. Przestawiają się one następująco: składka na okręgową izbę – 348 zł za rok ( istnieje możliwość wpłaty w ratach…

Kategorie
Samorządy

Zadania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Do zadań Izby jako samorządu zawodowego należy reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków, a w szczególności: realizacja zadań określonych w art. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa…