Kategorie
Opłaty PIIB

Składki członkowskie PIIB i ubezpieczenie OC w 2020 roku – ceny

Znamy już wysokość obowiązkowych opłat, które będą ponosili członkowie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w 2020 roku. Obowiązek członkostwa w samorządzie zawodowym wynika bezpośrednio z zapisów ustawy Prawo budowlane ( art.12 ust.5f ). Każda osoba wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie musi być członkiem izby inżynierów lub architektów, co wiąże się z ponoszeniem opłat członkowskich.

Składki członkowskie PIIB w 2020 roku

Osoba będąca członkiem samorządu zawodowego inżynierów, opłaca dwa rodzaje składek członkowskich:

  1. składka na okręgową izbę inżynierów wynosi 29 zł miesięcznie. Opłaty należy dokonać jednorazowo za cały rok z góry ( 348 zł ) lub w dwóch ratach po 174 zł.
  2. składka na krajową izbę wynosi 6 zł miesięcznie i należy ją opłacić za jednorazowo za cały rok – 72 zł.

Łączna wysokość opłat członkowskich w PIIB w 2020 roku wynosi więc 420 złotych.

Członkowie PIIB w przesyłce czasopisma „Inżynier Budownictwa” otrzymują blankiety płatnicze. Na blankietach wydrukowano wszystkie niezbędne informacje. W przypadku zlecenia płatności drogą elektroniczną należy w dyspozycji umieścić wszystkie dane znajdujące się na drukach.

Obowiązkowe składki członkowskie a koszty uzyskania przychodów

Jak sprawdzić do kiedy ważne członkostwo i ubezpieczenie OC

Sprawdzenia daty ważności zaświadczenia, a tym samym daty wygaśnięcia członkostwa w samorządzie zawodowym możemy sprawdzić za pomocą wyszukiwarki PIIB – sprawdź uprawnienia. Dodatkowo korzystanie z tego narzędzia umożliwia wydruk spersonalizowanych blankietów opłat na rzecz Izby oraz ubezpieczenia OC.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC – stawka w 2020 roku

Wysokość stawki obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w 2020 roku wyniesie 70 zł rocznie. Składkę na ubezpieczenie OC należy uregulować łącznie z opłatą na izbę krajową PIIB. Opłata na ubezpieczenie powinna być dokonana co najmniej 15 dni przed końcem poprzedniego okresu ubezpieczenia.

Łącznie więc osoba, która chce wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w 2020 roku poniesie koszty 490 zł związane z członkostwem w samorządzie PIIB oraz ubezpieczeniem OC.

Ubezpieczenie OC inżyniera i architekta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *