Uprawnienia budowlane nadawane są na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez okręgową komisję kwalifikacyjną samorządu zawodowego. Komisja nadaje uprawnienia osobom, które spełniły wymagania odnośnie odpowiedniego wykształcenia, odbycia praktyki zawodowej oraz zakończyły z wynikiem pozytywnym egzamin.

Co zawiera decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych?

Każda wydana decyzja o nadaniu uprawnień zawiera między innymi:

  • wskazanie podstaw prawnych do jej wydania – podstawy prawne nadawania uprawnień budowlanych
  • wskazanie organu wydającego – okręgowa komisja kwalifikacyjna PIIB
  • wskazanie osoby, której decyzja dotyczy
  • określenie czego decyzja dotyczy – w tym przypadku wydania uprawnień budowlanych
  • uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości złożenia odwołania
Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych
Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych

Określenie zakresu uprawnień budowlanych

Decyzja nadająca uprawnienia budowlane zawiera szczegółowe określenie zakresu uprawnień budowlanych. Wskazuje do czego uprawniają wydane na jej podstawie uprawnienia oraz jakie czynności w budownictwie można dzięki niej wykonywać.

Decyzja uprawnienia budowlane - zakres uprawnień
Decyzja uprawnienia budowlane – zakres uprawnień

Jak zdobyć uprawnienia budowlane – poradnik krok po kroku

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here