Kategorie
Wymagania

Jak zdobyć uprawnienia budowlane – poradnik krok po kroku

Praktyczny poradnik opisujący proces zdobywania uprawnień budowlanych, od wykształcenia, poprzez praktykę zawodową, kwalifikację i egzamin na uprawnienia budowlane.

Dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z branżą budowlaną, bądź też zastanawiają się nad podjęciem kształcenia w tym kierunku przygotowaliśmy praktyczny poradnik jak zdobyć uprawnienia budowlane.

Przypomnijmy, iż według ustawy Prawo Budowlane posiadanie uprawnień budowlanych jest warunkiem koniecznym by sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Tak więc osoba decydująca się na podjęcie nauki na kierunku „budowlanym” musi zdawać sobie sprawę, iż ukończenie studiów to tak naprawdę połowa sukcesu, a tytuł magistra w pełni wykorzystany może być dopiero po uzyskaniu tytułowych uprawnień.

Poniżej podano kolejne etapy na drodze do zdobycia uprawnień budowlanych we wszystkich rodzajach i specjalnościach.

Kto może się ubiegać o uprawnienia budowlane?

O uprawnienia budowlane mogą się ubiegać osoby, które posiadają odpowiednie wykształcenie zawodowe, średnie lub wyższe w zakresie określonym w przepisach. Dodatkowym warunkiem jest odbycie praktyki zawodowej odpowiedniej do zakresu wnioskowanych uprawnień budowlanych, pod nadzorem kierownika praktyki z odpowiednim uprawnieniami.

Zdobycie odpowiedniego wykształcenia

Do uzyskania uprawnień budowlanych wymagane jest odpowiednie wykształcenie, którego zakres określa rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Każda specjalność uprawnień budowlanych wymaga ukończenia innego kierunku studiów. Akceptowane są zarówno studia inżynierskie ( I stopnia ) jak i magisterskie ( II stopniowe) –  lista kierunków studiów

Kalkulator specjalności uprawnień

Opcjonalnie uprawnienia budowlane można także uzyskać posiadając tytuł zawodowy technika lub mistrza w odpowiednim zawodzie budowlanym. W takim wypadku jednak będzie można ubiegać się o uprawnienia w ograniczonym zakresie. – lista zawodów związanych z budownictwem

Sprawdź najlepsze uczelnie do zdobywania uprawnień budowlanych w Polsce.

Odbycie praktyki zawodowej

Zdobycie uprawnień budowlanych wymaga odbycia praktyki zawodowej na terenie budowy lub / i w biurze projektowym. Długość praktyki wynosi od 1 roku do 4 lat i zależna jest od rodzaju i specjalności uprawnień o jakie się ubiegamy a także wykształcenia jakie posiadamy – długość praktyki zawodowej

Praktyka powinna być nadzorowana przez kierownika praktyki z odpowiednimi uprawnieniami, który ostatecznie ją potwierdza podpisując specjalne oświadczenie.

Przebieg praktyki zawodowej dokumentowany jest w zbiorczym zestawieniu praktyki, które należy dołączyć do oświadczenia kierownika praktyki.

Kalkulator wykształcenia i praktyki

Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie.

Praktykę zawodową można rozpocząć po uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia. Prawo dopuszcza także rozpoczęcie praktyki po ukończeniu 3 roku studiów.

Więcej informacji dotyczących praktyki zawodowej.

Kwalifikacja

Po zdobyciu odpowiedniego wykształcenia oraz odbycia praktyki zawodowej, kandydat składa wniosek o nadanie uprawnień budowlanych, wraz z kompletem dokumentów kwalifikacyjnych do właściwej okręgowej komisji kwalifikacyjnej PIIB.

Komisja sprawdza czy uzyskane wykształcenie jest odpowiednie dla wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych oraz weryfikuje odbytą praktykę zawodową.

W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku, kandydat zostaje dopuszczony do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Sam proces kwalifikacji oraz przeprowadzenie egzaminów związane jest z dość znacznymi opłatami.

Wszystkie informacje związane z kwalifikacją.

Egzamin na uprawnienia budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane to ostatni etap w drodze do uzyskania uprawnień budowlanych. Egzamin składa się z dwóch części:

 • pisemnej – w formie testu sprawdzającego znajomość przepisów prawnych związanych z przebiegiem procesu budowlanego – egzamin testowy
 • ustnej – w formie rozmowy z komisją egzaminacyjną, która sprawdza umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej przez kandydata – egzamin ustny

Egzaminy na uprawnienia odbywają się dwa razy do roku w terminach wyznaczonych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zwykle w sesji wiosennej przypadają na miesiąc maj, natomiast w sesji jesiennej na listopad.

Więcej informacji związanych z egzaminem na uprawnienia budowlane.

——————————————————————————–
Nie znalazłeś wszystkich informacji – zadaj pytanie na FORUM

73 odpowiedzi na “Jak zdobyć uprawnienia budowlane – poradnik krok po kroku”

Witam. Ponad 20 lat temu ukończyłem technikum budowlane wówczas nie można było uzyskać uprawnień budowlanych. Czy teraz mógłbym je „dorobić”?

Tak obecnie tytuł technika na odpowiednim kierunku pozwala na uprawnienia wykonawcze ograniczone.

Dzień dobry,
Mam 15 lat doświadczenia w budowie/montażu konstrukcji prefabrykowanych stalowych i betonowych. Od 4 lat pracuje na stanowisku Majstra budowy, praca fizyczno biurowa.
Mam licencjat z politologi.
Jaka szkołę muszę zrobić, żeby mieć uprawnienia do samodzielnego nadzorowania prac na budowie, w zakresie montażu konstrukcji prefabrykowanych?

Dzien dobry posiadam wykształcenie mgr inż. metalurg. Czy mogę się starać o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, czy muszę zrobić studia podyplomowe budownictwo?

Aktualnie taki kierunek nie pozwala na zdobycie uprawnień budowlanych. Ukończenie studiów podyplomowych niestety też nic nie wnosi w temacie uprawnień budowlanych. Jedynie jednolite studia inż lub mgr inż na odpowiednim kierunku.

1-Dzień dobry, posiadam ukończone technikum „technik elektronik” wraz z egzaminami e06 i e20. Z tego co wyczytałem, nie mogę podejść do egzaminu na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie.

2-Muszę posiadać technika elektryka lub elektryka czeladnika albo elektryka mistrza. Wtedy jeżeli posiadam któryś z tych tytułów mogę podejść do egzaminu na upr budowlane do kierowania w ograniczonym zakresie?

3-Czy nie da się połączyć techinka elektronika z upr budowlanymi? Czytałem, że jeżeli część przedmiotów się zgadza, to można przystąpić do egzaminu?

4-Jeżeli się nie da połączyć technika elektronika, to jaki najlepiej zrobić egzamin? Technik elektryk, elektryk czeladnik czy elektryk mistrz?

1 i 2 tak
Nie ma takiego tytułu na liście odpowiedniego wykształcenia w rozporządzeniu. W przypadku techników raczej programy nauki nie są szczegółowo publikowane więc byłoby to praktycznie niemożliwe.
4 którekolwiek z opcji będzie odpowiednia.

Witam mam tytul mistrza w zawodzie elektryk , chciał bym się starać o uprawnienia budowlane i móc odbierać instalacje elektryczne w domach jednorodzinych , czy jest to możliwe

A czy można starać się o uprawnienia ograniczone, jak ma się większość praktyki odbytej przy budowie linii kablowych i napowietrznych SN 15kV?

Praktyka powinna odpowiadać swym zakresem specjalności uprawnień o jakie się ubiega zdający. Wydaje się że taka praktyka przynajmniej w części będzie odpowiednia, jednak ostatecznie decyzję podejmuje komisja kwalifikacyjna.

witam czy przy ukończeniu szkoły zawodowej kierunek elektromechanik i dość długim stażem pracy na budowach w Polsce i zagranica mam możliwość uzyskania kwalifikacji jako murarz bądź innych?

Niestety szkoła zawodowa na kierunku elektromechanik nie pozwala na zdobycie jakichkolwiek uprawnień. Minimum to tytuł mistrzowski w konkretnym zakresie odpowiednim dla danych uprawnień.

witam,
mam średnie wykształcenie na kierunku technik budownictwa oraz zdany egzamin zawodowy. Obecnie pracuje w Inspektoracie Nadzoru Budownictwa. Chciała bym ubiegać się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie. Czy do zaliczenia okresu praktyk można w jakiejś części zaliczyć pracę w Nadzorze ?

Witam,
Ukończyłem studia inżynierskie o specjalności telekomunikacja.
Pracuję w firmie telekomunikacyjnej w której zajmujemy się budową sieci światłowodowych dla jednego z większych operatorów.
Głównie wykonujemy inwestycje oparte na projektach wykonawczych z uwagi na art 29a prawa budowlanego, dzięki czemu nie ma konieczności posiadania pozwolenia ani wykonywania prac na zgłoszenie.
Co należy wpisać w formularzu praktyk zamiast numeru pozwolenia ?

Jeżeli nie ma pozwolenia na budowę ani zgłoszenia i cała praktyka tak będzie wyglądać to może być problem z jej zaliczeniem. Ostatecznie decyduje komisja kwalifikacyjna natomiast mogą być tutaj wątpliwości.

Dzień dobry
Jestem w trakcie przygotowywania dokumentów do kwalifikacji do uprawnień i nie mogę znaleźć informacji co w przypadku gdy zmieniałam nazwisko – dyplom ukończenia studiów oraz część praktyki mam na nazwisko rodowe a część praktyki na nowe. Czy w związku z tym powinnam przedstawić jakieś dodatkowe dokumenty? Ksero dowodu osobistego gdzie są oba nazwiska?
Pozdrawiam

Dzień dobry.
Mam pytanie czy stanowisko pracy „głównego technologa” uprawnia do uzyskania uprawnień drogowych i konstrukcyjnych wykonawczych? Chodzi mi o technologa będącego na budowie dużej drogi – klasy S bądź A, który jest odpowiedzialny za zatwierdzanie wszystkich materiałów używanych na budowie, wszystkie sprawy technologiczne takie jak recepty i inne tego typu? Zatwierdzenia betonów mostowych, odbiory na budowie itp. Czy podlega to weryfikacji czy lepiej od razu postarać się o dopisek do stanowiska np. kierownik robót? Jakby zmiana nazwy stanowiska nie jest dla mnie problemem a nie chcę po czasie dowiedzieć się że moje stanowisko nie uprawnia do uzyskania uprawnień. Z góry dziękuję za odpowiedź.

Kluczowe jest tutaj słowo zakres obowiązków. Czy wykonuje się roboty bezpośrednio na budowie związane z zarządzaniem procesem budowlanym i pracownikami dokładnie tak jak kierownik budowy lub robót. Zakres obowiązków technologa jest znacząco inny więc tutaj należy uważać.
Dodatkowo budowa drogi nie pozwoli na odbywanie praktyki do uprawnień w specjalności konstrukcyjno budowlanej

Dzień dobry, mój mąż zajmuje się projektowaniem mebli, wcześniej zajmował się również ich wykonywaniem i montażem. Klienci często zapraszają go na pomiar zaraz po odbiorze mieszkania zatem zdarzyło się, że kilkakrotnie w nich uczestniczył. Nie ma wykształcenia inżynierskiego ale jestem przerażona gdy widzę, że ma większą wiedzę niż niejeden specjalista od budowy czy niestety inspektor. Czy jest szansa żeby zdobył uprawnienia bez studiów?

To tak niestety nie działa. Bez wykształcenia i praktyki nie ma takiej możliwości.

Dzień dobry,
Ukończyłem studia budowlane na Ukrainie 2004 We Lwowie Politechnika Lwowska, nam zaświadczenie z Ministerstwa oświaty że mój dymlop jest równoważny dyplopu polskiemu magistra inżyniera budownictwa. Mam już komplet dokumentów potwierdzają cy odbycia praktyk. Czy mogę przystopic do kwalifikacji!?

Jeżeli przygotowany jest komplet dokumentów to jak najbardziej można składać w odpowiedniej izbie. Na chwilę obecną bardzo mało izb uruchomiło możliwość składania dokumentów na sesję WIOSNA 2022. Zwykle dokumenty zbierane są w styczniu lub lutym.
Tutaj można śledzić informacje o terminach na sesję wiosna 2022 lub bezpośrednio na stronie wybranej izby.

Nadal są potrzebne dzienniki praktyk czy wystarczy zaświadczenie od pracodawcy że u niego odbyło się przykładowo półtora roku praktyk na budowie ? Czy jest może jakieś specjalne zaświadczenia które trzeba pobrać z jakiejś strony ?

Witam. Ukończyłem technikum budowlane. Mam 12 lat doświadczenia przy budowie stanów surowych otwartych różnego rodzaju obiektów budowlanych począwszy od budynków wielorodzinnych a kończąc na mostach. Czy zdobyte doświadczenie zawodowe oraz wyuczony zawód sprawiają że mogę ubiegać się o uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń?

Witam. Mam 10 lat doświadczenia w branży budowlanej – inżynieria środowiska. Kieruje robotami wykonawczymi na budowach. Znam wszystkie etapy związane z inwestycją oraz posiadam wiedzę teoretyczna i praktyczną z zakresu sieci zewnętrznych i instalacji sanitarnych wewnętrznych. Czy jest jakaś formalna droga do uzyskania uprawnień bez ograniczeń do kierowania robotami instalacyjnymi czy jedyna droga to 5 lat studiów i egzamin?

Witam zrobiłem magisterkę na Technologi i organizacja robót budowlanych na budownictwie ogólnym. Pracuje już 6 lat w instalacjach Sanitarnych i chciałbym w tym kierunku zrobić uprawnienia co muszę zrobić? Jaka podyplomowke skaczyc lub co innego muszę skaczyc

Witam
Proszę o informację co zrobić z udokumentowaniem praktyki kiedy opiekun praktyki zmarł? Może w takim wypadku podpisać praktykę inny projektant?

Jeżeli to on bezpośrednio nadzorował praktykę zawodową ( i nikt inny w tym samym momencie / przy tym samym projekcie ) to niestety nie ma zgodnego z przepisami sposobu by, ktoś inny taką praktykę mógł potwierdzić.

Witam.
Posiadam wykształcenie wyższe pierwszego stopnia( inż.Gospodarki Przestrzennej – skonczyłem Politechnike Łódzką) Pracuję w branży drogowej chciałbym uzyskać uprawnienia. Czy technikum budowlane zaoczne będzie wystarczające do uzyskania uprawnień? Czy będę mógł uzyskać uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie? Jaka jest najprostsza droga do uzyskania uprawnień.

Po technikum jest możliwość ubiegania się o uprawnienia drogowe w ograniczonym zakresie. Wtedy potrzebne jest 4 lata praktyki zawodowej.
W praktyce jednak uprawnienia ograniczone są mało użyteczne i sens ich istnienia jest przez wielu kwestionowany.

Aby ubiegać się o te uprawnienia należy ukończyć technikum:

 • technik drogownictwa
  technik dróg i mostów kolejowych
  technik budownictwa
 • Dzień dobry . Chciałbym zadać nieco złożone pytanie. Ukończyłem studia inżynierskie na kierunku Elektrotechnika ze specjalnością Układy sterowania i Systemy pomiarowe. Pracowałem 1 i 10 miesięcy jako : Konstruktor elektryk w firmie produkującej silniki indukcyjne . Później w wyniku redukcji zmieniłem firmę. Zatrudniłem się w firmie , która wytwarza konstrukcje stalowe do hutnictwa . Pracuję tutaj 5 lat wykonując zawód : Brygadzista . Czy po tych zajęciach mogę ubiegać się o uprawnienia budowlane . Jeżeli tak to w jakich gałęziach ?

  Wykształcenie na kierunku elektrotechnika umożliwia ubieganie się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej elektrycznej, natomiast to tego potrzebna jest odpowiednia praktyka branżowa.
  Praca w zakładach prefabrykacji, montażowych itp nie jest zaliczana do praktyki zawodowej.

  Witam,
  czy na stanowisku „technolog elementów budowlanych” po odbyciu półtorarocznej praktyki można starać się o uprawnienia wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń? (posiadam odpowiednie wykształcenie) Bardziej chodzi mi o nazewnictwo stanowiska, czy nie będzie problemu podczas składania zbiorczego zestawienia praktyk. Czy może warto naciskać na określenie stanowiska w umowie o prace na „inżynier budowy”. Dodam tylko, że firma zajmuje się produkcją i wykonawstwem głównie elementów szklanych i aluminiowych na elewacje budynków.

  Technolog elementów budowlanych wskazuje na wykonywanie obowiązków przy elementach prefabrykowanych. O ile nie jest to prefabrykacja na budowie, to takie zajęcie niestety nie może zostać zaliczone jako praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych.
  Jeżeli natomiast do obowiązków należy główne montaż takich elementów na budowie, to wtedy nazwa stanowiska inżynier budowy byłaby znacznie bardziej odpowiednia.

  Witam
  Pracuję jako Diagnosta ds. energetyki w PKP PLK. Mój zakres obowiązków to:
  -wykonywanie pomiarów i badan diagnostycznych powierzonych elementów infrastruktury w celu przeprowadzania kontroli stanu technicznego powierzonych elementów infrastruktury,
  -prowadzenie dokumentacji technicznej w zakresie kontrolowanych elementów infrastruktury,
  -współudział w komisjach odbiorczych po remontach, inwestycjach i modernizacjach w celu odbioru wykonanych prac.

  Czy taki zakres obowiązków kwalifikuje się do praktyki do uprawnień bud.? Dziękuję

  Dzień dobry!
  Ukończyłam studia w Brzeskim Państwowym Uniwersytecie Technicznym w latach 2008-2013 na Białorusi, specjalność Budownictwo przemysłowe i cywilne, nadana kwalifikacja inżyniera budownictwa. Potem ukończyłam studia magisterskie, to była roczna magistratura w 2013-2014, po specjalności Budownictwo, w tym samym uniwersytecie, nadany tytuł magistra nauk technicznych. Pracowałam w biurze projektowym na Białorusi w latach 2013-2019, oraz na uczelni w latach 2014-2016.
  Teraz mieszkam w Polsce, w Chełmie, mam pobyt czasowy i jestem żoną obywatela Polski, pracuję w biurze projektowym w Chełmie.
  Także chciałabym dowiedzieć się po pierwsze: czy to możliwe dla mnie zdobyć uprawnienia konstrukcyjnie-budowlane? na jakich zasadach i jak być z moimi białoruskimi dyplomami?

  W przypadku wykształcenia uzyskanego zagranicą, przed składaniem dokumentów prawdopodobnie należy przejść procedurę nostryfikacji zagranicznego dyplomu. Ma ona na celu potwierdzenia zakresu wykształcenia oraz porównanie go z polskimi odpowiednikami.
  Jeżeli w toku nostryfikacji okaże się, iż Twoje wykształcenie odpowiada temu polskiemu, wówczas będzie to podstawą do rozpoczęcia starań o uzyskanie uprawnień budowlanych. W przypadku gdyby wykształcenie nie było do końca odpowiednie, należy złożyć wniosek do okręgowej izby inżynierów w celu indywidualnego rozpatrzenia konkretnego przypadku.
  Procedurę nostryfikacji na chwilę obecną prowadzi NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Tutaj więcej szczegółów na ten temat: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach

  Witam, czy jeżeli skończyłam studia z Gospodarki Przestrzennej i uzyskałam tytuł inżyniera, natomiast magistra mam na kierunku budownictwo. To czy mogę się starać o uprawnienia budowlane ? Czy muszę skończyć studia w kierunku budownictwa zarówno I jak i II stopnia ?

  Witam,
  Mam tytuł inżyniera (kierunek inżynieria komunalna), więc mogę uzyskać uprawnienia budowlane do projektowania z ograniczeniami oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. I mam w związku z tym kilka pytań:
  1. Czy mogę ubiegać się jednocześnie o jedne i drugie uprawnienia? Czy muszę najpierw zdobyć uprawnienia do projektowania i kierowania robotami z ograniczeniami, a następnie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń?
  2. Czy praktykę zawodową na budowie można zaliczyć jednocześnie do uprawnień do projektowania z ograniczeniami i do uprawnień do kierowania robotami bez ograniczeń? Do uprawnień do projektowania potrzebny jest rok, a do uprawnień do kierowania robotami trzy lata? Czy ten jeden rok można zaliczyć do jednych i drugich uprawnień?
  3. Pracuję 3 lata w biurze projektowym, jako asystent projektanta. Czy ten okres mogę teraz wpisać/zgłosić, jako praktykę zawodową? Czy najpierw trzeba zgłosić się do OIIB, pobrać książkę praktyk i dopiero od teraz będzie się liczył czas praktyki?
  Szukałem, ale jakoś nie mogę znaleźć tych informacji.
  Pozdrawiam

  Pracuje w firmie podwykonawczej jako kierownik robót, w tej chwili realizuje prace przy budowie gazociągu.
  zajmujemy się głównie pracami ziemnymi wykopy.
  Ale również mamy w zakresie montaż/demontaż ścianek szczelnych.
  Mój przełożony kierownik robót posiada uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń.
  Czy prace związane z wykopami i montażem/demontażem ścianek szczelnych na budowie gazociągu mogę wpisać do praktyki na uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń.

  Dzień dobry
  A co mają zrobić technolog i to pracujący w nadzorze (zespół Inżyniera – na FIDICu)?

  Witam serdecznie mam takie pytanie. Mam skończone technikum budownictwa z dyplomem technika . Zdane w 2009 roku. Przeczytałem teraz że po 2014 roku zmieniła się ustawa, i mogę się ubiegać o uprawnienia budowlane z ograniczeniami. Czy jest to możliwe i co muszę zrobić. Proszę o pomoc.

  Witam,
  Mam pytanie czy aby liczył się czas praktyki na uprawnienia można być zatrudnionym na podstawie umowy o staż ?

  Akceptowana jest każda forma umowy cywilno-prawnej. Jeżeli więc zostanie poprawnie sformalizowany to izba powinna go zaliczyć.

  Witam,
  Mam pytanie.
  Mianowicie, ukończyłem studia inżynierskie na kierunku budownictwo ze specjalnością budownictwo ogólne.
  Chciałbym zacząć starać się o uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń (3 lata praktyki).
  Czy po budownictwie ogólnym mógłbym starać się jednie o uprawnienia ze specjalności konstrukcyjno – budowlanej, czy może również byłaby możliwość o uprawnienia ze specjalności drogowej (oczywiście po odbyciu praktyki w firmie budowlanej drogowej)?

  Koncze inzyniera i czeka mnie pol roku przerwy do obrony(uwalony jeden egzamin z 6 sem) czy posiadajac tytul technika budownictwa moge zaczac odbywac praktyke i czy ona mi sie bedzie liczyc po zrobieniu inzyniera do uprawnien? Czy dopiero po uzyskaniu tytulu bedzie liczyc sie praktyka do uprawnien nieograniczonych?

  Witam,
  Mam wykształcenie wyższe mgr inż. na kierunku Energetyka. Rozumiem, że po takim fakultecie mogę ubiegać się jedynie o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie. Czy po uzyskaniu tych uprawnień mogę ubiegać się o pełne uprawnienia bez ograniczeń?

  Tak, dla kierunku energetyka można ubiegać się o uprawnienia elektryczne w ograniczonym zakresie.
  Uprawnienia będzie można w przyszłości rozszerzyć , natomiast konieczne będzie także uzupełnienie wykształcenia do wymienionego kierunku w rozporządzeniu.

  Dzień dobry,
  Chce się ubiegać o pełne uprawnienia konstrukcyjno budowlane.
  Jestem zatrudniony na umowę o prace w pełnym wymiarze godzin na stanowisku asystent kierownika budowy – czy te stanowisko jest akceptowane przez komisje czy muszę być zatrudniony jako Inżynier budowy ? (Pełnie te same funkcje jak IB, a nawet dużo więcej, bo mój kierownik na budowie jest raz na 2 tyg…)

  Stanowisko asystent kierownika budowy nie do końca charakteryzuje zakres wykonywanych czynności, gdyż taki asystent może także zajmować się dokumentami i papierologią. Jeżeli natomiast wykonywane czynności są techniczne i zgodne z zakresem praktyki zawodowej oraz zostaną dobrze opisane to nie powinno być problemów.

  ps. Fakt, iż kierownika budowy na tej budowie w większości nie ma, w przypadku praktyki zawodowej działa tutaj zdecydowanie na niekorzyść i raczej proponuje przemilczeć to w kontaktach z izbą oraz na ewentualnym egzaminie ustnym ;-). Ideą praktyki jest nauka od kierownika, tego czego w książkach nie ma wyjaśnionego a w tym przypadku jest to niemożliwe.

  Ukończyłem studia na wydziale architektury Politechniki Warszawskiej z tytułem mgr inż.
  Czy mogę równolegle uzyskać uprawnienia projektowe i do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie.

  Jeżeli mówimy o jednej specjalności architektonicznej to można ubiegać się od razu o uprawnienia łączone.

  Witam
  Mam skonczone studia elektryczne (Mgr. Inz.) jak i wieloletnie doswiadczenie w kierowaniu pracami projektowanymi jak i wykonawczymi, bylem odpowiedzialny za zespol projektowy jak i wykonawczy. Wszytskie projekty prowadzone poza krajem, chcialbym uzyskac uprawnienia, jak moge to zrobic. Czy doswiadczenie z przeszlosci moze byc zaliczone jako praktyka? Prosze o pomoc.

  witam. Mam uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń. Chciałabym mieć również projektowe. Czy mogę uzupełnić tylko praktykę w projektowaniu?

  Tak. Nie ma potrzeby ponownie powtarzać praktyki wykonawczej do uprawnień projektowych.

  Jeżeli mam już uprawnienia wykonawcze w ograniczonym zakresie to jak wygoda wtedy proces uzyskania pelnych uprawnień? Czy dobrze rozumiem art. 14.5 Pb że teraz wystarczy tylko po zdanym egzaminie przejść w następnym terminie do pelnych uprawnień bez praktyki?

  To jeszcze zależy kto podpisywał pierwotną praktykę do uprawnień ograniczonych. Jeżeli ówczesny kierownik praktyki posiadał tylko uprawnienia ograniczone, to niestety także praktykę trzeba powtórzyć.

  mam inżyniera a teraz zaocznie robię magistra, moje pytanie brzmi czy mogę robić jednocześnie praktykę zawodową wymaganą do uzyskania uprawnień w nieograniczonym zakresie?
  wiem że do uprawnień w nieograniczonym zakresie wymagany jest stopień drugi czyli magister dlatego się zastanawiam czy mogę jednocześnie studiować na drugim stopniu i wyrabiać praktykę zawodową

  Tak jak dla pełnych uprawnień – po uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia ( inżynier, magister, technik) lub po 3 roku studiów na odpowiednim kierunku

  Witam zrobilem magisterke z elektrotechniki i mam pytanie, czy wie ktos gdzie szukac pracy jako inzynier budowy zeby zaczac wyrabiac uprawnienia ?

  czy jeśli posiadam już wykształcenie inżynierskie, lecz niewymienione w zakresie kierunków, lecz zaczełem studia magisterskie na kierunku wymienionym to czy mogę już wybrać dziennik praktyk?

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *