Skip to main content

Jak zdobyć uprawnienia budowlane – poradnik krok po kroku.

Dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z branżą budowlaną, bądź też zastanawiają się nad podjęciem kształcenia w tym kierunku przygotowaliśmy praktyczny poradnik jak zdobyć uprawnienia budowlane.

Przypomnijmy, iż według ustawy Prawo Budowlane z 1994 roku z póź. zm. posiadanie uprawnień budowlanych jest warunkiem koniecznym by sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Tak więc osoba decydująca się na podjęcie nauki na kierunku „budowlanym” musi zdawać sobie sprawę, iż ukończenie studiów to tak naprawdę połowa sukcesu, a tytuł magistra w pełni wykorzystany może być dopiero po uzyskaniu tytułowych uprawnień.

Etapy zdobywania uprawnień budowlanych:

 1. Zdobycie wykształcenia odpowiedniego lub pokrewnego dla danej specjalności.
 2. Odbycie praktyki zawodowej, potwierdzonej przez osobę posiadającą uprawnienia w specjalności, o którą się staramy.
 3. Zdanie egzaminu ze znajomości przepisów prawnych dotyczących procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

1. Zdobycie wykształcenia odpowiedniego lub pokrewnego dla danej specjalności.

Wykaz kierunków, których ukończenie uprawnia do zrobienia uprawnień budowlanych w poszczególnych specjalnościach znajdziesz TU

Listę specjalności budowlanych wraz z ich szczegółowym zakresem i opisem znajdziesz TU

2. Odbycie praktyki zawodowej, potwierdzonej przez osobę posiadającą uprawnienia w specjalności, o którą się staramy.

Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju.

Zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, dokumentem potwierdzającym przebieg praktyki zawodowej jest książka praktyki zawodowej.

Szczegółowy poradnik na temat dziennika praktyki zawodowej znajdziesz TU

Zawiera on m.in informacje:

 • Jak zdobyć książkę praktyki zawodowej
 • Kto może być opiekunem praktyki
 • Co powinna zawierać książka praktyki zawodowej
 • Jakie czynności można zaliczyć do praktyki zawodowej
 • Jak wypełnić książkę praktyki zawodowej

Przykład wypełnionej książki praktyki : TU

3. Złożenie wniosku o nadanie uprawnień budowlanych.

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych składa się do właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego.

Do wniosku należy dołączyć:

 • odpis dyplomu inżyniera/dyplomu technika albo świadectwa potwierdzającego uzyskanie średniego wykształcenia technicznego lub dyplomu mistrza i świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej,
 • Książkę praktyki zawodowej/Zaświadczenia odbycia praktyki zawodowej
 • życiorys zawodowy,
 • dowód (kserokopię) uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
 • kartę osobową

4. Zdanie egzaminu pisemnego i ustnego.

Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest złożenie egzaminu ze znajomości przepisów prawnych dotyczących procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. Egzamin składa się przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez organ samorządu zawodowego.

Szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane znajdziesz TU

Opisano w nim m.in.:

 • Zakres merytoryczny egzaminów
 • Organizacja egzaminów
 • Zakres wiedzy i umiejętności
 • Szczegółowe warunki egzaminów
 • Egzamin testowy (pisemny)
 • Egzamin ustny
 • Uprawnienia innego rodzaju
 • Wyniki egzaminów
 • Terminy egzaminów

Zbiór norm i przepisów prawnych, których znajomość wymagana jest na egzaminie: PRZEPISY | NORMY

Przykładowe pytania na egzamin na uprawnienia budowlane: PYTANIA_1 | PYTANIA_2

Więcej aktualności na temat samego egzaminu i jego zdawalności dowiesz się AKTUALNOŚCI

Polecamy zapoznać się także z historią uprawnień budowlanych w naszym kraju HISTORIA
——————————————————————————–
Nie znalazłeś wszystkich informacji – zadaj pytanie na FORUM

2 myśli na temat “Jak zdobyć uprawnienia budowlane – poradnik krok po kroku.

 1. czy jeśli posiadam już wykształcenie inżynierskie, lecz niewymienione w zakresie kierunków, lecz zaczełem studia magisterskie na kierunku wymienionym to czy mogę już wybrać dziennik praktyk?

 2. Witam zrobilem magisterke z elektrotechniki i mam pytanie, czy wie ktos gdzie szukac pracy jako inzynier budowy zeby zaczac wyrabiac uprawnienia ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *