Egzamin pisemny to pierwsza i statystycznie najłatwiejsza część egzaminu na uprawnienia budowlane. Warto jednak odpowiednio się do niego przygotować oraz znać jego szczegółowy przebieg, gdyż zdawalność od kilku lat systematycznie spada.

Pytania egzaminacyjne

Testy na egzaminie przygotowywane są przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną PIIB w oparciu o aktualne przepisy. Przed każdym egzaminem Izba publikuje wykaz wymaganych aktów prawnych oraz norm, których znajomość będzie wymagana na egzaminie w danej sesji. W bazie znajduje się kilka tysięcy pytań, z których następnie w sposób losowy tworzone są testy dla poszczególnych specjalności i rodzajów uprawnień budowlanych.

Forma egzaminu

Egzamin pisemny jest przeprowadzany jako test jednokrotnego wyboru. Zadający wybiera prawidłową odpowiedź spośród trzech dostępnych.

Liczba pytań, czas i zakres egzaminu, wymagana liczba poprawnych odpowiedzi

Powyższe parametry egzaminu testowego ustalane są w zależności od rodzaju i zakresu uprawnień o jakie ubiega się zdający. Kształtują się one w sposób następujący:

uprawnienia bez ograniczeń – łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi

90 pytań testowych w tym:

 • 63 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie
 • 18 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych
 • 9 pytań z postępowania administracyjnego

Łączny czas trwania egzaminu – 135 minut
Wymagana liczba pozytywnych odpowiedzi – 68

uprawnienia bez ograniczeń – odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi

75 pytań testowych w tym:

 • 53 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie
 • 15 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych
 • 7 pytań z postępowania administracyjnego

Łączny czas trwania egzaminu – 115 minut
Wymagana liczba pozytywnych odpowiedzi – 57

uprawnienia w ograniczonym zakresie – łącznie na uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi

60 pytań testowych w tym:

 • 42 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie
 • 12 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych
 • 6 pytań z postępowania administracyjnego.

Łączny czas trwania egzaminu – 90 minut
Wymagana liczba pozytywnych odpowiedzi – 45

uprawnienia w ograniczonym zakresie – odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi

45 pytań testowych w tym:

 • 32 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie
 • 9 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych
 • 4 pytania z postępowania administracyjnego

Łączny czas trwania egzaminu – 70 minut
Wymagana liczba pozytywnych odpowiedzi34

uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi dla osób posiadających tytuł zawodowy mistrza

45 pytań testowych w tym:

 • 32 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie
 • 9 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych
 • 4 pytania z postępowania administracyjnego

Łączny czas trwania egzaminu – 70 minut
Wymagana liczba pozytywnych odpowiedzi – 34

 

Data i miejsce egzaminu

Egzamin pisemny odbywa się we wszystkich okręgowych izbach w tym samym czasie. Data ustalana jest przez komisję kwalifikacyjną. Miejsce egzaminu natomiast jest ustalane niezależnie w każdej okręgowej izbie inżynierów.

Na miesiąc przed egzaminem, każdy kandydat otrzymuje listem poleconym informację o dopuszczeniu do egzaminu wraz z podaniem dokładnej jego daty oraz miejsca.

 

Wyniki egzaminów

Wyniki egzaminu testowego ogłaszane są przez członków okręgowych komisji kwalifikacyjnych maksymalnie do kilku godzin po zakończeniu egzaminu. W przypadku pozytywnego rezultatu, dla każdego kandydata ustalany jest termin egzaminu ustnego.

Testy dla osób rozszerzających zakres uprawnień lub ubiegających się o dodatkową specjalność

Testy dla kandydatów, które legitymują się posiadaniem uprawnień budowlanych – ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych innego rodzaju lub w innym zakresie niż posiadane – przygotowuje się indywidualnie, uwzględniając rodzaj i zakres posiadanych uprawnień budowlanych oraz termin ich uzyskania. Obowiązujący zakres i forma egzaminu ustalane są każdorazowo w postępowaniu kwalifikacyjnym według następujących zasad:

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (łącznie)

75 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju i zakresu uprawnień w tym:

 • 50 pytań z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie
 • 25 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych

Czas trwania egzaminu pisemnego – 115 minut
Wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 57

do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (rozdzielnie)

60 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju i zakresu uprawnień w tym:

 • 40 pytań z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie
 • 20 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych

Czas trwania egzaminu pisemnego – 90 minut
Wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 45

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (łącznie)

45 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju i zakresu uprawnień w tym:

 • 30 pytań z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie
 • 15 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych

Czas trwania egzaminu pisemnego – 70 minut
Wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 34

do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (rozdzielnie)

30 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju i zakresu uprawnień w tym:

 • 20 pytań z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie
 • 10 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych

Czas trwania egzaminu pisemnego – 45 minut
Wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 23

Program do nauki

4 KOMENTARZE

 1. Wykaz aktów prawnych dzieli się na Ogólną znajomość i Szczegółową, czy oznacza to, że na egzaminie pisemnym będą tylko zagadnienia z aktów, które muszę znać szczegółowo a ogólne pojawią się dopiero na egzaminie ustnym czy się mylę? Znajomość ogólna oznacza, że mam umieć posługiwać się danym aktem a na pisemnym nie można podobno mieć wydrukowanych aktów więc nie do końca rozumiem. Chodzi o uprawnienia bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

  • chyba nie, ponieważ pytania dotyczące warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych wymagane są w stopniu ogólnym. A przeznaczone będzie na nie aż 15 pytań, jeżeli mówimy o uprawnieniach bez ograniczeń.

 2. Czy po sesji jesiennej z 2017 można już coś powiedzieć na temat tego jak PIIB podchodzi do układania zestawów w związku z wycofaniem podziału na znajomość ogólną i szczegółową? Czy na IE mogę z dużym prawdopodobieństwem spodziewać się pytań o rozstaw szyn kolei normalnotorowej, albo miejsce montażu wodomierza?

  • Rewolucji nie było w tym zakresie. Niemniej jednak teoretycznie pytania z warunków technicznych dla elektryków są możliwe i były teraz i wcześniej w wymaganiach.
   Ostatnio izby się troszkę „uspokoiły” z podawaniem takich pytań na egzaminach, ale jeszcze kilka lat temu zdarzały się „pogromy” właśnie na takich pytaniach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here