Egzamin pisemny to pierwsza i statystycznie najłatwiejsza część egzaminu na uprawnienia budowlane. Warto jednak odpowiednio się do niego przygotować oraz znać jego szczegółowy przebieg.

Pytania egzaminacyjne

Pytania na egzamin przygotowywane są przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną PIIB w oparciu o aktualne przepisy. Przed każdym egzaminem Izba publikuje wykaz wymaganych aktów prawnych oraz norm, których znajomość będzie wymagana na egzaminie w danej sesji. W bazie znajduje się kilka tysięcy pytań.

Forma egzaminu

Egzamin pisemny jest przeprowadzany w formie testu jednokrotnego wyboru. Zadający wybiera prawidłową odpowiedź spośród trzech dostępnych.

Liczba pytań, czas i zakres egzaminu, wymagana liczba poprawnych odpowiedzi

Powyższe parametry egzaminu testowego ustalane są w zależności od rodzaju i zakresu uprawnień o jakie ubiega się zdający. Kształtują się one w sposób następujący:

uprawnienia bez ograniczeń – łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi

90 pytań testowych w tym:

 • 63 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie
 • 18 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych
 • 9 pytań z postępowania administracyjnego

Łączny czas trwania egzaminu – 135 minut
Wymagana liczba pozytywnych odpowiedzi – 68

uprawnienia bez ograniczeń – odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi

75 pytań testowych w tym:

 • 53 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie
 • 15 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych
 • 7 pytań z postępowania administracyjnego

Łączny czas trwania egzaminu – 115 minut
Wymagana liczba pozytywnych odpowiedzi – 57

uprawnienia w ograniczonym zakresie – łącznie na uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi

60 pytań testowych w tym:

 • 42 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie
 • 12 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych
 • 6 pytań z postępowania administracyjnego.

Łączny czas trwania egzaminu – 90 minut
Wymagana liczba pozytywnych odpowiedzi – 45

uprawnienia w ograniczonym zakresie – odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi

45 pytań testowych w tym:

 • 32 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie
 • 9 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych
 • 4 pytania z postępowania administracyjnego

Łączny czas trwania egzaminu – 70 minut
Wymagana liczba pozytywnych odpowiedzi34

uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi dla osób posiadających tytuł zawodowy mistrza

45 pytań testowych w tym:

 • 32 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie
 • 9 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych
 • 4 pytania z postępowania administracyjnego

Łączny czas trwania egzaminu – 70 minut
Wymagana liczba pozytywnych odpowiedzi – 34

 

Data i miejsce egzaminu

Egzamin pisemny odbywa się we wszystkich okręgowych izbach w tym samym czasie. Data ustalana jest przez komisję kwalifikacyjną. Miejsce egzaminu natomiast jest ustalane niezależnie w każdej okręgowej izbie inżynierów.

Na miesiąc przed egzaminem, każdy kandydat otrzymuje listem poleconym informację o dopuszczeniu do egzaminu wraz z podaniem dokładnej jego daty oraz miejsca.

 

Wyniki egzaminów

Wyniki egzaminu ogłaszane są przez członków okręgowych komisji kwalifikacyjnych maksymalnie do kilku godzin po zakończeniu egzaminu. W przypadku pozytywnego rezultatu, dla każdego kandydata ustalany jest termin egzaminu ustnego.

Egzamin pisemny dla osób rozszerzających zakres uprawnień lub ubiegających się o dodatkową specjalność

Zestawy pytań dla osób, które legitymują się posiadaniem uprawnień budowlanych – ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych innego rodzaju lub w innym zakresie niż posiadane – przygotowuje się indywidualnie, uwzględniając rodzaj i zakres posiadanych uprawnień budowlanych oraz termin ich uzyskania. Obowiązujący zakres i forma egzaminu ustalane są każdorazowo w postępowaniu kwalifikacyjnym według następujących zasad:

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (łącznie)

75 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju i zakresu uprawnień w tym:

 • 50 pytań z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie
 • 25 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych

Czas trwania egzaminu pisemnego – 115 minut
Wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 57

do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (rozdzielnie)

60 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju i zakresu uprawnień w tym:

 • 40 pytań z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie
 • 20 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych

Czas trwania egzaminu pisemnego – 90 minut
Wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 45

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (łącznie)

45 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju i zakresu uprawnień w tym:

 • 30 pytań z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie
 • 15 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych

Czas trwania egzaminu pisemnego – 70 minut
Wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 34

do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (rozdzielnie)

30 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju i zakresu uprawnień w tym:

 • 20 pytań z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie
 • 10 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych

Czas trwania egzaminu pisemnego – 45 minut
Wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 23

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here