Kategorie
Program

Aplikacja uprawnienia budowlane na ANDROID

Aplikacja do nauki na egzamin na uprawnienia budowlane na telefony i tablety z systemem Android. Wszystkie funkcjonalności wersji stacjonarnej programu do nauki ( nauka, egzamin, statystyki ) a dodatkowo znacznie większa mobilność i możliwość nauki wszędzie, nawet bez internetu.

Aplikacja UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2020 na ANDROID umożliwia przygotowanie do egzaminu testowego na uprawnienia budowlane. Aplikacja przeznaczona jest na telefony oraz tablety z systemem Android.

Aplikacja pozwala na szybkie przyswojenie oraz sprawdzenie znajomości aktów prawnych, skracając tym samym czas poświęcony na naukę i znacznie usprawniając jej proces. Od teraz możesz uczyć się wszędzie, nie ogranicza Cię także konieczność stałego połączenia z internetem gdyż aplikacja działa offline.

Aktualizacja JESIEŃ 2020
Aplikacja została zaktualizowana do wymagań PIIB na sesję Jesień 2020

Aktualizacje aplikacji są bezpłatne przez 1 rok od zakupu – naukę możesz rozpocząć już teraz.

Pobieranie wersji demonstracyjnej:

Uwaga! Dwie wersje DEMO aplikacji do pobrania

POBIERZ DEMO

ZAMÓW LICENCJĘ

Zalety aplikacji Uprawnienia Budowlane:

 • Nie wymaga stałego dostępu do internetu, poza instalacją i aktywacją.
 • Aplikacja działa lokalnie na urządzeniu co przekłada się na płynność działania.
 • Tryb nauki, tryb egzaminu, statystyki odpowiedzi oraz wykresy.
 • Unikatowe funkcje optymalizujące naukę: trudne pytania, pytaj do skutku, ulubione pytania.
 • Możliwość dowolnego wyboru pytań wg aktów oraz działami
 • Funkcja inteligentne podpowiedzi do pytań

Tryb nauki

W tym trybie w aplikacji wyświetlane są losowo pytania z wybranych aktów prawnych – po wybraniu odpowiedzi automatycznie jest ona weryfikowana a rezultat wyświetlany na ekranie, co pozwala na „wzrokowe zapamiętanie prawidłowej odpowiedzi. Dzięki eksponowaniu odpowiedzi oraz czytelnym komunikatom wizualnym, wiedza przyswajana jest niezwykle szybko .

Tryb nauki - aplikacja Uprawnienia Budowlane

Wybór pytań do nauki

Aplikacja oferuje pełną dowolność w wyborze pytań. Można wybrać jeden lub wiele aktów prawnych jednocześnie. Do tego jest możliwość wyboru działami (zakresami) wg. zestawienia PIIB.

Wybór ustaw- aplikacja Uprawnienia Budowlane

Funkcje przyspieszające naukę: trudne pytania, pytaj do skutku, ulubione pytania

 • Funkcja trudne pytania analizuje każdą odpowiedź udzieloną przez użytkownika oraz określa w jakim stopniu dane pytanie zostało opanowane. Po kilkukrotnym ( minimum 3 ) przerobieniu wszystkich pytań, można skupić się już jedynie na pytaniach sprawiających największe problemy, a te dobrze opanowane ( łatwe) powtarzać jedynie okazjonalnie. Stopień trudności można płynnie zmieniać gdyż aplikacja oferuje jego 6 zakresów.
 • Funkcja pytaj do skutku umożliwia odpytywanie użytkownika z wybranego zakresu do skutku tzn. do momentu gdy wszystkie odpowiedzi na pytania będą już poprawne. Usprawnia to znacznie proces nauki, gdyż pozwala użytkownikowi skupić się tylko na pytaniach sprawiających problemy i szybko wyeliminować popełniane błędy.
 • Dzięki funkcji ulubione pytania użytkownik ma możliwość stworzenia swojego zakresu pytań z dostępnej bazy pytań wg dowolnych kryteriów.

Wyniki nauki

Na każdym etapie nauki jest możliwość wyświetlenia w aplikacji szczegółowego podsumowania pokazującego liczbę pytań w danym akcie prawnym, liczbę udzielonych odpowiedzi, liczbę poprawnych odpowiedzi.

Statystyki i wyniki - aplikacja Uprawnienia Budowlane

Tryb egzaminu – testy na uprawnienia budowlane

W tym trybie użytkownik ma możliwość sprawdzenia swojej wiedzy zdobytej podczas nauki. Warunki egzaminu, takie jak liczba pytań, dobór ich zakresu, czas trwania oraz wymagany poziom do zaliczenia testu zostały dobrane w oparciu o Szczegółowe wymagania dla egzaminów na uprawnienia budowlane opublikowany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Umożliwia do bardzo dokładne sprawdzenie i ocenę stopnia swojego przygotowania do egzaminu.
Po zakończonym egzaminie użytkownik otrzymuje komunikat o jego wyniku, czasie trwania oraz ma możliwość szczegółowego przeglądu wszystkich udzielonych pytań i odpowiedzi.

Tryb egzamin - aplikacja Uprawnienia Budowlane
Wyniki egzaminów na bieżąco są zapisywane i jest możliwość śledzenia postępów na czytelnych wykresach.
Statystyki egzaminów - aplikacja Uprawnienia Budowlane

Wybór rodzaju uprawnień i specjalności

Aplikacja Uprawnienia budowlane umożliwia wybór konkretnego rodzaju uprawnień oraz specjalności co pozwala ograniczyć ilość aktów prawnych do przyswojenia do jedynie tych wymaganych przez Izbę. Zawiera pytania ze wszystkich rodzajów uprawnień budowlanych oraz architektonicznych.
Rodzaj uprawnień i specjalności - aplikacja Uprawnienia Budowlane

Inteligentne podpowiedzi do pytań

Aplikacja Uprawnienia Budowlane umożliwia wskazanie podpowiedzi do każdego pytania, poprzez wyświetlanie podstawy prawnej ( artykuł, paragraf, punkt itp) z aktu prawnego, z którego pochodzi wybrane pytanie. Dodatkowo najważniejsze artykuły/paragrafy związane z pytaniem lub odpowiedziami są podświetlane, co pozwala użytkownikowi zarówno znać kontekst pytania jak i wzrokowo szybko zapamiętać prawidłową odpowiedź.
Inteligentne podpowiedzi - Aplikacja Uprawnienia Budowlane na Android

Pytania i akty prawne

Aplikacja umożliwia sprawdzenie i przyswojenie wiedzy z 97 aktów prawnych wymaganych na egzaminie przeprowadzanym przez PIIB oraz IARP. W bazie dostępne jest ponad 3215 pytań opracowanych przez specjalistów posiadających uprawnienia budowlane.

 • Prawo Budowlane
 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Przepisy BHP
 • Przepisy branżowe

Lista aktów prawnych – POBIERZ

Aktualizacje

Baza pytań aktualizowana jest dwa razy w roku, tuż po ogłoszeniu przez PIIB ustaw wymaganych na najbliższym egzaminie oraz ich wymaganego stanu prawnego.

Aktualizacje aplikacji Uprawnienia Budowlane są darmowe w okresie 1 roku od daty zakupu licencji.

Wersja DEMO aplikacji

Zapraszamy do pobierania i testowania aplikacji w wersji demonstracyjnej. Wersja testowa oferuje pełną funkcjonalność. Jedyną różnicą jest błędne wyświetlanie prawidłowych odpowiedzi

Pobieranie wersji demonstracyjnej:

Uwaga! Dwie wersje DEMO aplikacji do pobrania

POBIERZ DEMO

 

Pełna wersja aplikacji Uprawnienia Budowlane

ZAMÓW LICENCJĘ