Kategorie
Program

Program Uprawnienia Budowlane [Aktualności]

Uprawnienia budowlane aplikacja i program do nauki – informacje o zmianach i aktualizacjach

[25.02.2024]  Aktualizacja bazy pytań – wersja 2/2024 –  WIOSNA 2025

 • Aktualizacja bazy pytań egzaminacyjnych na egzamin na uprawnienia budowlane w PIIB w sesji Wiosna 2024
 • Do bazy pytań egzaminacyjnych programu uprawnienia budowlane dodano blisko 500 nowych pytań z poprzednich sesji egzaminacyjnych.

[31.08.2023]  Aktualizacja bazy pytań – wersja 4/2023 –  JESIEŃ 2023

 • Aktualizacja bazy pytań egzaminacyjnych na egzamin na uprawnienia budowlane w PIIB w sesji JESIEŃ 2023

[27.02.2023]  Aktualizacja bazy pytań – wersja 2/2023 –  WIOSNA 2023

 • Aktualizacja bazy pytań egzaminacyjnych na egzamin na uprawnienia budowlane w PIIB w sesji Wiosna 2023

[07.01.2023] Aktualizacja bazy pytań – wersja 1/2023 – Wiosna 2023

[30.08.2022] Aktualizacja bazy pytań – wersja 3/2022 – Jesień 2022

 • Aktualizacja bazy pytań egzaminacyjnych do stanu prawnego zgodnego z wymaganiami PIIB na egzaminy na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2022

[27.02.2022] Aktualizacja bazy pytań – wersja 2/2022 – Wiosna 2022

 • Aktualizacja bazy pytań egzaminacyjnych do stanu prawnego zgodnego z wymaganiami PIIB na egzaminy na uprawnienia budowlane w sesji WIOSNA 2022

[11.12.2021] Aktualizacja bazy pytań – wersja 1/2022

 • Aktualizacja bazy pytań egzaminacyjnych do stanu prawnego 1 styczeń 2022 r. Zaktualizowano m.in. pytania z ustawy Prawo budowlane, rozporządzenia w sprawie dziennika budowy, KPA i kilkanaście innych przepisów.

[25.08.2021] Aktualizacja wersja JESIEŃ 2021- wersja 2/2021

 • Aktualizacja bazy pytań do wymagań PIIB na sesję JESIEŃ 2021

[11.04.2021] Aktualizacja bazy pytań- wersja 1.1/2021

 • Aktualizacja niewielkiej liczby pytań w bazie – głównie rozporządzenie ws BHP przy urządzeniach energetycznych

[04.03.2021] Aktualizacja wersja WIOSNA 2021- wersja 1/2021

 • Aktualizacja bazy pytań do wymagań PIIB na sesję WIOSNA 2021

[15.10.2020] Aktualizacja wersja JESIEŃ 2020- wersja 4.2/2020

 • Aktualizacja jedynie dla zdających w PIIB w terminie późniejszym niż 26 luty 2021 oraz dla zdających w IARP

[4.10.2020] Alternatywna wersja JESIEŃ 2020- wersja 4.1/2020

 • Alternatywna wersja ze „starym” Prawem budowlanym

[21.09.2020] Aktualizacja do stanu prawnego JESIEŃ 2020- wersja 4/2020

 • Aktualizacja bazy pytań do wymagań PIIB na sesję JESIEŃ 2020: link

[22.06.2020] Aktualizacja do stanu prawnego i 2 wersje programów- wersja 3.1/2020

 • Wprowadzenie 2 wersji programu na egzaminy we wrześniu oraz grudniu 2020 więcej informacji: link

[12.05.2020] Aktualizacja do stanu prawnego oraz nowe pytania – wersja 2/2020

 • Aktualizacja pytań do stanu prawnego JESIEŃ 2020 ( egzamin przeniesiony z WIOSNA 2020 ) (maj 2020)

[10.02.2020] Aktualizacja do stanu prawnego oraz nowe pytania – wersja 1/2020

 • Dodano pona 500 nowych pytań do bazy programu
 • Aktualizacja pytań do stanu prawnego WIOSNA 2020 (luty 2020)
 • Usunięto duplikujące się pytania
 • Poprawki błędów językowych

[30.09.2019] Aktualizacja odpowiedzi w 1 pytaniu JESIEŃ 2019 – wersja 3.1/2019

[11.09.2019] Aktualizacja programu do stanu prawnego JESIEŃ 2019 – wersja 3/2019

Pytania w programie zostały zaktualizowane do stanu prawnego sierpień 2019.

[22.08.2019] Aktualizacja programu do stanu prawnego sierpień 2019 – wersja 2/2019

Pytania w programie zostały zaktualizowane do stanu prawnego JESIEŃ 2019 wg listy PIIB.

[19.04.2019] Aktualizacja programu dla IARP – wersja 1.1/2019

Program został zaktualizowany do wymagań IARP na egzamin na uprawnienia architektoniczne LATO 2019

W przypadku uprawnień budowlanych PIIB nie ma potrzeby aktualizacji z wersji z dnia 30.01.2019

[30.01.2019] Aktualizacja programu – wersja 1/2019

Aktualizacja bazy pytań programu do stanu prawnego LUTY 2019.

Zmiana kolorystyki. Poprawa jakości wyświetlania i czcionek na ekranach ze skalowaniem DPI. Dodanie możliwości włączenia dodatkowej numeracji wg listy PIIB.

Uwaga! Aktualizacja dostosowuje bazę pytań do wymagań PIIB na egzamin WIOSNA 2019.

[20.01.2018] Aktualizacja programu

Aktualizacja bazy pytań do stanu prawnego STYCZEŃ 2018

[20.08.2017] Aktualizacja programu do wymagań PIIB na egzamin JESIEŃ 2017

Aktualizacja bazy pytań – niewielkie zmiany w stosunku do aktualizacji z 09.08.2017.

W aktualizacji usunięto z programu wybór aktów wg znajomości ( ogólnej i szczegółowej) -> PIIB w wymaganiach zrezygnował z podawania stopnia wymaganej znajomości.

[09.08.2017] Aktualizacja bazy pytań wersji na system Windows oraz Android

Do programu dodano 12 nowych aktów prawnych oraz blisko 100 nowych pytań. Baza pytań została zaktualizowana wg stanu prawnego na sierpień 2017 roku.

Rozporządzenie MF z dnia 11.12.2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa4
Rozporządzenie MI z dnia 31.10.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz urbanistów.9
Rozporządzenie MPiPS z dnia 7.01.2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.3
Ustawa z dnia 20.07.1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska1
Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej8
Ustawa z dnia 18.07.2001 r. – Prawo wodne12
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.3
Rozporządzenie MKiDZN z dnia 14.10.2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych
działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków
2
Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.8
Rozporządzenie MI z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.5
Ustawa z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji4
Kodeks Etyki Zawodowej Architektów  uchw. dn. 18.06.200513

14 odpowiedzi na “Program Uprawnienia Budowlane [Aktualności]”

Uwaga:

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym miała nowelizację w lipcu. W aktualnej wersji programu ustawa zdaje się być w poprzednim brzmieniu.

Proszę zwrócić uwagę, iż wspomniane zmiany zostały w lipcu ogłoszone, a wchodzą w życie od 3 września 2023. Tymczasem wymagany stan prawny przepisów na sesję JESIEŃ w PIIB to 1 lipca , natomiast na sesję ZIMA w IARP to 31 sierpnia.
Tak więc będą one wymagane dopiero na egzaminach wiosna lato 2024

Dz. U. z 2023 r. poz. 977 – taki numer podanej ustawy został w spisie obowiązujących ustaw i jej wersja ujednolicona zawiera już zapisy po aktualizacji.
„Obowiązuje znajomość aktów prawnych AKTUALNYCH na dzień 31 sierpnia.” Może nie jest obowiązująca, ale jest aktualna?
W innych aplikacjach już jest tej wersji aktualnej.
Dziękuję za opinię, którą podzielam – natomiast podejrzewam, że znajomość dwóch wersji będzie w tym przypadku najlepszą opcją.

Nie ma potrzeby uczyć się dwóch wersji, gdyż ta zawarta w programie jest odpowiednia.
Na stronie IARP nawet ta kwestia została wyjaśniona: ( z tym że wtedy obowiązywał stan prawny w dniu egzaminu, a teraz ten podany przez komisję – natomiast idea pozostaje ta sama, czyli wejście w życie aktu prawnego )

Przystępuję do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w dniu 12 czerwca 2015 r., i mam pytanie dotyczące wykazu aktów prawnych obowiązujących na tym egzaminie. Czy obowiązujący aktualny stan prawny na dzień 12 czerwca 2015 r. obejmuje nowelizację ustawy Prawo Budowlane, już podpisaną, a wchodzącą w życie z dniem 28 czerwca-
Na egzaminie na uprawnienia budowlane sprawdza się znajomość aktualnie obowiązujących aktów prawnych – na dzień egzaminu (Patrz – Regulamin Postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej). W związku z tym, że nowelizacja ustawy Prawo Budowlane wchodzi w życie 28 czerwca 2015 r., a egzamin odbędzie się 12 czerwca 2015 r., na najbliższym egzaminie w sesji letniej nie będzie obowiązywała ustawa Prawo Budowlane w znowelizowanej wersji.

tutaj podaję Pani link, można sprawdzić: https://www.izbaarchitektow.pl/kategoria/uprawnienia_pytania_i_odpowiedzi,330

ps. jeżeli chodzi o tekst jednolity tzn. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 to został o wydany jeszcze w maju 2023 (2023-05-23) dlatego też jest podany taki na liście wymagań IARP. Proszę zwrócić uwagę, iż teksty jednolite są aktualizowane sukcesywnie wg kolejności ustalanej przez SEJM i jeżeli pobierze Pani tekst z ISAP w dniu jego ogłoszenia to będzie on różny od tego pobranego np. w dniu 20.11.2023
Z tego też wynika, że np. w dniu ogłoszenia wymagań tj. 31.8.2023 starsze brzmienie ( np. z lipca 2023 ) jest już niekiedy niedostępne do pobrania i trzeba posłużyć się nowym.

Witam w aktualizacji z 27.02 brak wszystkich obowiązujących przepisów czy zostanie to uzupełnione?

W stosunku do sesji JESIEŃ 2021 usunięto pytania związane z działem Prawo zamówień publicznych gdyż w najnowszym zestawieniu na wiosnę 2022 PIIB przestał wymagać ich znajomości. Poza tym liczbą pytań i aktów się nie zmieniła.
W razie dalszych pytań zapraszamy do kontaktu bezpośrednio na email lub przez formularz kontaktowy https://uprawnieniabudowlane.pl/kontakt/

Dzień Dobry,
Czy program zostanie zaktualizowany do wersji ZIMA 2021 IARP?
Na razie widzę tylko aktualizację JESIEŃ 2021 PIIB.

Dzień dobry,
Kiedy program zostanie zaktualizowany do stanu prawnego Listopad 2019. Wszystkie wymagane akty są już na stronie Izb.

Aktualizacje programu odbywają się dwa razy w roku po ogłoszeniu wymagań przez PIIB. Zwykle ma to miejsce na początku marca dla sesji wiosna oraz początku września dla sesji jesiennej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *