Kategorie
Egzamin Program

Program Uprawnienia Budowlane

Program do nauki na testowy egzamin na uprawnienia budowlane na komputery i laptopy z systemem Windows. Obszerna baza pytań, wysoka powtarzalność na egzaminach i wiele użytecznych funkcji wspomagających naukę. Odpowiedni dla każdego rodzaju i specjalności uprawnień z PIIB i IARP.

Program Uprawnienia Budowlane przeznaczony jest dla kandydatów przygotowujących się do egzaminu testowego na uprawnienia budowlane w każdej specjalności. Umożliwia szybkie przyswojenie i sprawdzenie znajomości aktów prawnych, skracając tym samym czas poświęcony na naukę i znacznie usprawniając jej proces.

Na egzaminie testowym na uprawnienia budowlane wymagana jest znajomość kilkudziesięciu ustaw i rozporządzeń, często bardzo obszernych. Przygotowywanie się w sposób tradycyjny przez czytanie/ zapamiętywanie jest nieefektywne i czasochłonne, a często prowadzi jedynie do zniechęcenia. Z programem Uprawnienia Budowlane przejdziesz przez proces egzaminacyjny szybko i bezproblemowo.

funkcja inteligentne podpowiedzi - program uprawnienia budowlane

Uprawnienia Budowlane – Program na komputer z Windows

Po zakupie licencji otrzymasz kod aktywacyjny, który aktywuje wersję demonstracyjną i uruchomi pełną fukcjonalność programu.

W wersji DEMO program błędnie wskazuje poprawne odpowiedzi.

Stan prawny i aktualizacje

Program Uprawnienia Budowlane został zaktualizowany do wymagań PIIB i IARP na sesję Luty 2021 ( przeniesioną z Jesieni 2020). Druga wersja programu na egzaminy w maju 2021 zawiera aktualizacje przepisów w oparciu o nowe Prawo budowlane.

Luty 2021

 • Egzamin w PIIB – 26 luty 2021
 • Egzamin w IARP – 19 luty 2021

Wiosna 2021

 • Egzamin w PIIB – 28 maj 2021
 • Egzamin w IARP – 11 czerwiec 2021

Aktualizacje programu są bezpłatne przez 1 rok od zakupu licencji.

Cennik

Licencja podstawowa

130 zł

Dla użytkowników kupujących program po raz pierwszy.

Licencja dodatkowa

85 zł

Dla zainteresowanych większą liczbą licencji lub przedłużających licencję na kolejny okres.

Licencja działa niezależnie od licencji podstawowej.

 • Licencja na okres 12 miesięcy.
 • Bezpłatne aktualizacje programu w okresie ważności licencji.
 • Wszystkie rodzaje i specjalności uprawnień budowlanych ( PIIB ) i architektonicznych ( IARP )
 • Unikalna baza pytań i odpowiedzi. Wysoka powtarzalność na egzaminach nawet do 95%.
 • Każdy użytkownik otrzymuje gratis aktualny zestaw ponad 3200 pytań na egzamin ustny z ostatnich 6 lat, z możliwością filtrowania wg rodzaju i specjalności oraz Izby (PIIB)

30 000+

sprzedanych programów do nauki

do 95%

powtarzalność pytań na egzaminach

18

sesji egzaminacyjnych już za Nami

2011

edukujemy już od 9 lat

Jak działa program Uprawnienia budowlane – prezentacja

Najważniejsze funkcje programu:

 • Program uprawnienia budowlane posiada dwa niezależne tryby pracy: NAUKA oraz EGZAMIN , które ułatwiają szybką naukę i sprawdzanie nabytej wiedzy.
 • Możliwość wyboru dowolnej liczby aktów do nauki lub działów oraz sortowanie wg wymaganego stopnia znajomości
 • Szybkie zapamiętywanie dzięki funkcji PYTAJ DO SKUTKU oraz podpowiedziom do każdego pytania
 • Wygodny dostęp do podstawy prawnej każdego pytania – INTELIGENTNE PODPOWIEDZI – kolorowanie najważniejszych fragmentów.
 • Przegląd odpowiedzi, szczegółowe statystyki i historia wyników na wykresach
 • Program Uprawnienia Budowlane działa lokalnie na komputerze użytkownika i nie wymaga dostępu do internetu co gwarantuje szybkość działania

Wybór rodzaju uprawnień i specjalności

Program Uprawnienia Budowlane umożliwia wybór konkretnego rodzaju uprawnień budowlanych oraz specjalności co pozwala ograniczyć ilość aktów prawnych do przyswojenia do jedynie tych wymaganych przez Izbę. Program zawiera pytania ze wszystkich rodzajów i specjalności uprawnień budowlanych oraz architektonicznych.

Tryb nauki

W tym trybie w program wyświetla losowo pytania z wybranych aktów prawnych. Po wybraniu odpowiedzi automatycznie jest ona weryfikowana a rezultat wyświetlany na ekranie, co pozwala na wzrokowe zapamiętanie prawidłowej odpowiedzi. Dzięki eksponowaniu odpowiedzi oraz czytelnym komunikatom wizualnym, wiedza przyswajana jest niezwykle szybko.

Wybór aktów prawnych do nauki

Użytkownik ma możliwość jednoczesnego wyboru dowolnej liczby aktów prawnych do nauki. Akty prawne można wybierać pojedynczo, poszczególnymi działami lub całościowo.

Dla wygody użytkownika akty prawne w programie zostały one pogrupowane w działy zgodnie z listą wymagań PIIB.

Jednocześnie wyświetlana jest liczba wszystkich pytań oraz udzielonych odpowiedzi dla każdej pozycji oraz suma w poszczególnych działach.

Program uprawnienia budowlane - wybór aktów prawnych i działów
Wybór aktów prawnych i działów – program uprawnienia budowlane

Inteligentne podpowiedzi do pytań – kolorowanie najważniejszych fragmentów przepisu

Do każdego pytania zawartego w bazie, program wyświetla przypisany mu artykuł/paragraf aktu prawnego. Dodatkowo najważniejsze fragmenty związane z pytaniem lub odpowiedziami są podświetlane, co pozwala użytkownikowi zarówno znać kontekst pytania jak i wzrokowo szybko zapamiętać prawidłową odpowiedź.

Podpowiedzi do pytań - program uprawnienia budowlane
Podpowiedzi do pytań – program uprawnienia budowlane

Pytaj do skutku

Funkcja PYTAJ DO SKUTKU umożliwia powtórne wyświetlenie pytań, na które udzielono błędnej odpowiedzi. Pytania powtarzane są tak długo, aż wszystkie odpowiedzi w danym akcie prawnym będą poprawne. Usprawnia to znacznie proces nauki, gdyż pozwala użytkownikowi skupić się tylko na pytaniach sprawiających problemy i szybko wyeliminować popełniane błędy.

Statystyki

Na każdym etapie nauki program umożliwia wyświetlenie szczegółowego podsumowania pokazującego liczbę pytań w danym akcie prawnym, liczbę udzielonych odpowiedzi, liczbę poprawnych, błędnych odpowiedzi oraz postęp i wynik w procentach.

Statystyki do pytań i odpowiedzi - program uprawnienia budowlane
Statystyki do pytań i odpowiedzi – program uprawnienia budowlane

Wykresy

Program automatycznie zapamiętuje wyniki z poprzednich odpowiedzi. Wyniki następnie można wyświetlić na wykresach i obserwować postępy w nauce dla poszczególnych aktów prawnych, działów jak i całościowo. Dzięki temu użytkownik może na bieżąco oceniać swoje postępy w nauce i realnie ocenić jej skuteczność.

Wyniki testów na wykresach - program uprawnienia budowlane
Wyniki na wykresach – program uprawnienia budowlane

Podgląd odpowiedzi

Na każdym etapie nauki użytkownik ma możliwość podglądu udzielonych odpowiedzi. Program może wskazać wszystkie odpowiedzi, tylko poprawne, bądź tylko błędne. Dodatkowo odpowiedzi pogrupowano według konkretnego aktu prawnego.

Przegląd udzielonych odpowiedzi - program uprawnienia budowlane
Przegląd udzielonych odpowiedzi – program uprawnienia budowlane

Tryb egzamin

W tym trybie użytkownik ma możliwość sprawdzenia swojej wiedzy zdobytej podczas nauki. Warunki egzaminu, takie jak liczba pytań, dobór ich zakresu, czas trwania oraz wymagany poziom do zaliczenia zostały dobrane w oparciu o Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane opublikowany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Umożliwia do bardzo dokładne sprawdzenie i ocenę stopnia swojego przygotowania do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane.

Tryb egzaminu - program uprawnienia budowlane
Tryb egzaminu – program uprawnienia budowlane

Po zakończonym egzaminie użytkownik jest informowany o jego wyniku i łącznym czasie udzielania odpowiedzi. Wymagana liczba poprawnych odpowiedzi jest ustalana w zależności od specjalności i rodzaju uprawnień budowlanych. Po egzaminie jest możliwość przeglądu wszystkich pytań i odpowiedzi.

Wszystkie wyniki zakończonych egzaminów zapisywane są w pamięci programu. Następnie można je przeglądać w wygodnej formie na wykresach, co pozwala ocenić skuteczność nauki.

Pytania i akty prawne w programie

Program Uprawnienia budowlane umożliwia sprawdzenie i przyswojenie wiedzy z 97 aktów prawnych wymaganych na egzaminie na uprawnienia budowlane i architektoniczne przeprowadzanym przez PIIB oraz IARP. W bazie programu dostępne jest 3215 pytań opracowanych przez specjalistów posiadających uprawnienia budowlane m.in z najstępujących zakresów wiedzy związanej z budownictwem:

 • Prawo Budowlane
 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Przepisy budowlane BHP
 • Przepisy branżowe

Uprawnienia budowlane program do nauki – Lista aktów prawnych i liczba pytań dostępnych: SPRAWDŹ

Pytania opracowywane są w oparciu o wytyczne, które publikują izby inżynierów i architektów przed każdą sesją egzaminacyjną:

 • Lista opublikowana przez PIIB na egzamin Jesień 2020 – POBIERZ
 • Lista opublikowana przez IARP na egzamin na uprawnienia architektoniczne Zima 2020 – POBIERZ

Aktualizacje programu Uprawnienia Budowlane

Program aktualizowany jest dwa razy w roku, tuż po ogłoszeniu przez PIIB ustaw obowiązujących na najbliższym egzaminie oraz ich wymaganego stanu prawnego.

Aktualizacje programu są darmowe w okresie 1 roku od daty zakupu licencji.

Instrukcję aktualizacji programu znajdziesz TUTAJ
Informacja o terminach i zakresach ostatnich aktualizacji SPRAWDŹ

Wymagania programu

 • Program przeznaczony na komputery z systemem Windows. Do poprawnego działania wymagana jest biblioteka Net Framework 4 ( jeżeli jej niema, pogram automatycznie ją zainstaluje)
 • Przed zakupem licencji zalecamy sprawdzenie wersji demonstracyjnej programu.
 • Do instalacji oraz aktywacji programu wymagane jest połączenie z internetem

Umowa licencyjna na użytkowanie programu UPRAWNIENIA BUDOWLANE – POBIERZ

Instrukcja obsługi programu uprawnienia budowlane – SPRAWDŹ

Instrukcja aktualizacji programu uprawnienia budowlane – PRZECZYTAJ

Lista najczęściej zadawanych pytań – program uprawnienia budowlane FAQ

Pobierz program i zacznij naukę już teraz

Zapraszamy do pobierania i sprawdzenia programu Uprawnienia Budowlane w wersji demonstracyjnej oraz zakupu pełnej wersji.

Program Uprawnienia budowlane galeria zdjęć