Kategorie
Egzamin Program

Program uprawnienia budowlane na KOMPUTER

Program do nauki na testowy egzamin na uprawnienia budowlane na komputery i laptopy z systemem Windows. Obszerna baza pytań, wysoka powtarzalność na egzaminach i wiele użytecznych funkcji wspomagających naukę. Odpowiedni dla każdego rodzaju i specjalności uprawnień z PIIB i IARP.

Program Uprawnienia Budowlane przeznaczony jest dla kandydatów przygotowujących się do egzaminu testowego na uprawnienia budowlane w każdej specjalności. Umożliwia szybkie przyswojenie i sprawdzenie znajomości aktów prawnych, skracając tym samym czas poświęcony na naukę i znacznie usprawniając jej proces. Na egzaminie testowym na uprawnienia budowlane wymagana jest znajomość kilkudziesięciu ustaw i rozporządzeń, często bardzo obszernych. Przygotowywanie się w sposób tradycyjny przez czytanie/ zapamiętywanie jest wysoce nieefektywne i czasochłonne, a często prowadzi jedynie do zniechęcenia. Z programem Uprawnienia Budowlane przejdziesz przez proces egzaminacyjny szybko i bezproblemowo.

Aktualizacja programu – JESIEŃ 2020
Program Uprawnienia Budowlane został zaktualizowany do wymagań PIIB i IARP na sesję Jesień 2020.

Aktualizacje programu są bezpłatne przez 1 rok od zakupu – naukę możesz rozpocząć już teraz.

Pobieranie wersji demonstracyjnej:

 Uwaga! Dwie wersje DEMO programu do pobrania

POBIERZ DEMO

ZAMÓW LICENCJĘ

Funkcje programu:

 • Program uprawnienia budowlane posiada dwa niezależne tryby pracy: „NAUKA” oraz „EGZAMIN” ,które ułatwiają szybką naukę i sprawdzanie wiedzy.
 • Możliwość wyboru dowolnej liczby aktów do nauki lub działów oraz sortowanie wg wymaganego stopnia znajomości
 • Szybkie zapamiętywanie dzięki funkcji „PYTAJ DO SKUTKU” oraz podpowiedziom do każdego pytania
 • Przegląd odpowiedzi, szczegółowe statystyki i historia wyników na wykresach
 • Unikalna baza pytań i odpowiedzi, duża powtarzalność na egzaminach sięgająca nawet 90%
 • Bezpłatne i nieograniczone aktualizacje programu w okresie obowiązywania licencji.
 • Każdy użytkownik otrzymuje aktualny zestaw ponad 3200 pytań na EGZAMIN USTNY z ostatnich 6 lat, z możliwością filtrowania wg rodzaju i specjalności oraz Izby (PIIB)
 • Program Uprawnienia Budowlane działa lokalnie na komputerze użytkownika i nie wymaga dostępu do internetu co gwarantuje szybkość działania

Wybór rodzaju uprawnień i specjalności

Program Uprawnienia Budowlane umożliwia wybór konkretnego rodzaju uprawnień budowlanych oraz specjalności co pozwala ograniczyć ilość aktów prawnych do przyswojenia do jedynie tych wymaganych przez Izbę. Program zawiera pytania ze wszystkich rodzajów uprawnień budowlanych oraz architektonicznych.

Tryb nauki

W tym trybie w program wyświetla losowo pytania z wybranych aktów prawnych. Po wybraniu odpowiedzi automatycznie jest ona weryfikowana a rezultat wyświetlany na ekranie, co pozwala na wzrokowe zapamiętanie prawidłowej odpowiedzi. Dzięki eksponowaniu odpowiedzi oraz czytelnym komunikatom wizualnym, wiedza przyswajana jest niezwykle szybko.

Wybór aktów prawnych do nauki

Użytkownik ma możliwość jednoczesnego wyboru dowolnej liczby aktów prawnych do nauki. Dla wygody w programie zostały one pogrupowane w działy zgodnie z listą wymagań PIIB. Jednocześnie wyświetlana jest liczba wszystkich pytań oraz udzielonych odpowiedzi dla każdej pozycji oraz suma w poszczególnych działach.

Program uprawnienia budowlane - wybór aktów prawnych i działów
Wybór aktów prawnych i działów – program uprawnienia budowlane

Inteligentne podpowiedzi do pytań

Do każdego pytania zawartego w bazie, program wyświetla przypisany mu artykuł/paragraf aktu prawnego. Dodatkowo najważniejsze fragmenty związane z pytaniem lub odpowiedziami są podświetlane, co pozwala użytkownikowi zarówno znać kontekst pytania jak i wzrokowo szybko zapamiętać prawidłową odpowiedź.

Podpowiedzi do pytań - program uprawnienia budowlane
Podpowiedzi do pytań – program uprawnienia budowlane

Pytaj do skutku

Funkcja PYTAJ DO SKUTKU umożliwia powtórne wyświetlenie pytań, na które udzielono błędnej odpowiedzi. Pytania powtarzane są tak długo, aż wszystkie odpowiedzi w danym akcie prawnym będą poprawne. Usprawnia to znacznie proces nauki, gdyż pozwala użytkownikowi skupić się tylko na pytaniach sprawiających problemy i szybko wyeliminować popełniane błędy.

Statystyki

Na każdym etapie nauki program umożliwia wyświetlenie szczegółowego podsumowania pokazującego liczbę pytań w danym akcie prawnym, liczbę udzielonych odpowiedzi, liczbę poprawnych, błędnych odpowiedzi oraz postęp i wynik w procentach.

Statystyki do pytań i odpowiedzi - program uprawnienia budowlane
Statystyki do pytań i odpowiedzi – program uprawnienia budowlane

Wykresy

Program automatycznie zapamiętuje wyniki z poprzednich odpowiedzi. Wyniki następnie można wyświetlić na wykresach i obserwować postępy w nauce dla poszczególnych aktów prawnych, działów jak i całościowo.

Wyniki testów na wykresach - program uprawnienia budowlane
Wyniki na wykresach – program uprawnienia budowlane

 

Podgląd odpowiedzi

Na każdym etapie nauki użytkownik ma możliwość podglądu udzielonych odpowiedzi. Program może wskazać wszystkie odpowiedzi, tylko poprawne, bądź tylko błędne. Dodatkowo odpowiedzi pogrupowano według konkretnego aktu prawnego.

Przegląd udzielonych odpowiedzi - program uprawnienia budowlane
Przegląd udzielonych odpowiedzi – program uprawnienia budowlane

Tryb egzamin

W tym trybie użytkownik ma możliwość sprawdzenia swojej wiedzy zdobytej podczas nauki. Warunki egzaminu, takie jak liczba pytań, dobór ich zakresu, czas trwania oraz wymagany poziom do zaliczenia zostały dobrane w oparciu o Szczegółowy program egzaminów opublikowany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Umożliwia do bardzo dokładne sprawdzenie i ocenę stopnia swojego przygotowania do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane.

Tryb egzaminu - program uprawnienia budowlane
Tryb egzaminu – program uprawnienia budowlane

Po zakończonym egzaminie użytkownik otrzymuje komunikat o jego wyniku, czasie trwania oraz ma możliwość szczegółowego przeglądu wszystkich udzielonych pytań i odpowiedzi.

Wyniki przeprowadzonych egzaminów na uprawnienia budowlane są bieżąco są zapisywane oraz jest możliwość ich podglądu na czytelnych wykresach.

Pytania i akty prawne

Program umożliwia sprawdzenie i przyswojenie wiedzy z 97 aktów prawnych wymaganych na egzaminie na uprawnienia budowlane przeprowadzanym przez PIIB oraz IARP. W bazie programu dostępne jest 3215 pytań opracowanych przez specjalistów posiadających uprawnienia budowlane.

 • Prawo Budowlane
 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Przepisy budowlane BHP
 • Przepisy branżowe

Dodatkowe nigdzie nie publikowane pytania z egzaminów:

 • Ustawa Prawo budowlane – 16 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – 175 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych – 11 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – 30 pytań
 • Ustawa Prawo ochrony środowiska – 14 pytań
 • Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – 8 pytań
 • Ustawa Kodeks Cywilny – 6 pytań
 • Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego – 35 pytań
 • Wiele innych przepisów branżowych

Uprawnienia budowlane program do nauki – Lista aktów prawnych i liczba pytań dostępnych: SPRAWDŹ

Stan prawny pytań zawartych w programie

Przed każdym egzaminem PIIB i IARP publikują na swych stronach internetowych listę aktów prawnych, których znajomość będzie wymagana na egzaminie w danej sesji egzaminacyjnej. Ponadto na tych listach przy każdej ustawie znajduje się stan prawny, który będzie obowiązywał.

Przykładowo, dla Ustawy Prawo Budowlane:

 • Jednolity tekst – Dz.U.13.1409
 • Zmiany – Dz.U.14.40 art.57, Dz.U.14.768 art.1, Dz.U.14.822. art.3, Dz.U.14.1133

Aktualny stan prawny: JESIEŃ 2020

 • Lista opublikowana przez PIIB na egzamin Jesień 2020 – POBIERZ
 • Lista opublikowana przez IARP na egzamin na uprawnienia architektoniczne Zima 2020 – POBIERZ

Lista aktów prawnych zawarta w programie – POBIERZ

Aktualizacje programu Uprawnienia Budowlane

Program aktualizowany jest dwa razy w roku, tuż po ogłoszeniu przez PIIB ustaw obowiązujących na najbliższym egzaminie oraz ich wymaganego stanu prawnego.

Aktualizacje programu są darmowe w okresie 1 roku od daty zakupu licencji.

Instrukcję aktualizacji programu znajdziesz TUTAJ
Informacja o terminach i zakresach ostatnich aktualizacji SPRAWDŹ

Pobierz DEMO

Zapraszamy do pobierania i sprawdzenia programu Uprawnienia Budowlane w wersji demonstracyjnej. Wersja DEMO oferuje pełną funkcjonalność. Jedyną różnicą jest błędne wyświetlanie prawidłowych odpowiedzi

Pobieranie wersji demonstracyjnej:

Uwaga! Dwie wersje DEMO programu do pobrania

WYBIERZ WERSJE

Pełna wersja programu

ZAMÓW LICENCJĘ

Galeria zdjęć z programu