Kategorie
Egzamin Program

Program Uprawnienia Budowlane

Program do nauki na testowy egzamin na uprawnienia budowlane na komputery i laptopy z systemem Windows. Obszerna baza pytań, wysoka powtarzalność na egzaminach i wiele użytecznych funkcji wspomagających naukę. Odpowiedni dla każdego rodzaju i specjalności uprawnień z PIIB i IARP.

Program Uprawnienia Budowlane 2024 przeznaczony jest dla kandydatów przygotowujących się do egzaminu testowego na uprawnienia budowlane. Umożliwia szybkie przyswojenie i sprawdzenie znajomości aktów prawnych, skracając tym samym czas poświęcony na naukę i znacznie usprawniając jej proces. Program jest odpowiedni dla wszystkich specjalności i rodzajów uprawnień budowlanych i architektonicznych.

Na egzaminie testowym na uprawnienia budowlane wymagana jest znajomość kilkudziesięciu ustaw i rozporządzeń, często bardzo obszernych. Przygotowywanie się w sposób tradycyjny przez czytanie oraz zapamiętywanie jest nieefektywne i czasochłonne, a często prowadzi jedynie do zniechęcenia. Program Uprawnienia Budowlane znacznie przyspieszy naukę i ograniczy Twój czas. Z Nami przejdziesz przez proces egzaminacyjny szybko i bezproblemowo.

funkcja inteligentne podpowiedzi - program uprawnienia budowlane

Uprawnienia Budowlane – Program na komputer z Windows

Po zakupie licencji otrzymasz kod aktywacyjny, który aktywuje wersję demonstracyjną i uruchomi pełną funkcjonalność programu.

W wersji DEMO program błędnie wskazuje poprawne odpowiedzi.

Stan prawny pytań w programie i aktualizacje

Program Uprawnienia Budowlane został zaktualizowany do stanu prawnego na sesję WIOSNA – LATO 2024

Bazę pytań programu uzupełniono o blisko 500 pytań z poprzednich sesji egzaminacyjnych. Mamy pytania ze wszystkich aktów prawnych z wykazu PIIB.

Wiosna – Lato 2024

 • Egzamin na uprawnienia budowlane w PIIB – 24 maj 2024
 • Egzamin na uprawnienia architektoniczne w IARP – 7 czerwca 2024

Aktualizacje programu są bezpłatne przez 1 rok od zakupu licencji

Cennik programu

cena licencji podstawowej na program uprawnienia budowlane

Licencja podstawowa

195 zł

Dla użytkowników kupujących program po raz pierwszy.

cena licencji dodatkowej na program uprawnienia budowlane

Licencja dodatkowa

145 zł

Dla zainteresowanych większą liczbą licencji lub przedłużających licencję na kolejny okres.

Licencja działa niezależnie od licencji podstawowej.

 • Licencja na okres 12 miesięcy.
 • Bezpłatne aktualizacje programu w okresie ważności licencji.
 • Wszystkie rodzaje i specjalności uprawnień budowlanych ( PIIB ) i architektonicznych ( IARP )
 • Unikalna baza pytań i odpowiedzi. Wysoka powtarzalność na egzaminach nawet do 95%.
 • Każdy użytkownik otrzymuje gratis aktualny zestaw ponad 3200 pytań na egzamin ustny z ostatnich 6 lat, z możliwością filtrowania wg rodzaju i specjalności oraz Izby (PIIB)

Program uprawnienia budowlane – egzamin ustny

Każdy posiadacz licencji pełnej na program uprawnienia budowlane na komputer lub urządzenia mobilne może zakupić program na egzamin ustny w cenie 75 zł ( zamiast 125 zł )

60 000+

sprzedanych programów do nauki

do 95%

powtarzalność pytań na egzaminach

30

sesji egzaminacyjnych już za Nami

2011

edukujemy już od 13 lat

Jak działa program uprawnienia budowlane

Najważniejsze funkcje jakie oferuje program uprawnienia budowlane:

 • Program uprawnienia budowlane posiada dwa niezależne tryby pracy: NAUKA oraz EGZAMIN , które ułatwiają szybką naukę i sprawdzanie nabytej wiedzy.
 • Możliwość wyboru dowolnej liczby aktów do nauki lub działów oraz sortowanie wg wymaganego stopnia znajomości
 • Szybkie zapamiętywanie dzięki funkcji PYTAJ DO SKUTKU oraz podpowiedziom do każdego pytania
 • Wygodny dostęp do podstawy prawnej każdego pytania – INTELIGENTNE PODPOWIEDZI – kolorowanie najważniejszych fragmentów.
 • Przegląd odpowiedzi, szczegółowe statystyki i historia wyników na wykresach
 • Program Uprawnienia Budowlane działa lokalnie na komputerze użytkownika i nie wymaga dostępu do internetu co gwarantuje szybkość działania

Wybór rodzaju uprawnień i specjalności

Program Uprawnienia Budowlane umożliwia wybór konkretnego rodzaju uprawnień budowlanych oraz specjalności co pozwala ograniczyć ilość aktów prawnych do przyswojenia do jedynie tych wymaganych przez Izbę. Program zawiera pytania ze wszystkich rodzajów i specjalności uprawnień budowlanych oraz architektonicznych.

Tryb nauki

W tym trybie w program wyświetla losowo pytania z wybranych aktów prawnych. Po wybraniu odpowiedzi automatycznie jest ona weryfikowana a rezultat wyświetlany na ekranie, co pozwala na wzrokowe zapamiętanie prawidłowej odpowiedzi. Dzięki eksponowaniu odpowiedzi oraz czytelnym komunikatom wizualnym, wiedza przyswajana jest niezwykle szybko.

Tryb nauki zalecany jest od samego początku przygotowań do egzaminu testowego. Dopiero gdy regularnie procent poprawnych odpowiedzi będzie przekraczał 90%, można rozszerzyć naukę poprzez włączenie trybu egzaminu. Bardzo istotne jest jednak, by opanować cały dostępny zakres materiału, przerabiając wszystkie pytania. Każdego roku bowiem komisja kwalifikacyjna modyfikuje testy o nowe pytania.

Program uprawnienia budowlane umożliwia dowolny wybór przepisów do nauki

Użytkownik programu ma możliwość jednoczesnego wyboru dowolnej liczby aktów prawnych do nauki. Akty prawne można wybierać pojedynczo, poszczególnymi działami lub całościowo.

Dla wygody użytkownika akty prawne w programie zostały one pogrupowane w działy zgodnie z listą wymagań PIIB.

Jednocześnie program wyświetla liczbę wszystkich pytań oraz udzielonych odpowiedzi dla każdej pozycji oraz sumę w poszczególnych działach.

Wybór aktów prawnych i działów - program uprawnienia budowlane
Wybór aktów prawnych i działów do nauki

Inteligentne podpowiedzi do pytań – kolorowanie najważniejszych fragmentów przepisu

Do każdego pytania zawartego w bazie, program wyświetla przypisany mu artykuł/paragraf pochodzący z aktu prawnego, z którego dane pytanie powstało. Dodatkowo najważniejsze fragmenty związane z pytaniem lub odpowiedziami są podświetlane, co pozwala użytkownikowi zarówno znać kontekst pytania jak i wzrokowo szybko zapamiętać prawidłową odpowiedź. Akty prawne aktualizujemy zgodnie z wymaganiami komisji kwalifikacyjnych. Nie ma więc potrzeby samodzielnego wyszukiwania w tekstach drukowanych bądź w plikach PDF.

Podpowiedzi do pytań - program uprawnienia budowlane
Podpowiedzi do pytań – program uprawnienia budowlane

Pytaj do skutku

Funkcja PYTAJ DO SKUTKU umożliwia powtórne wyświetlenie pytań, na które udzielono błędnej odpowiedzi. Pytania powtarzane są tak długo, aż wszystkie odpowiedzi w danym akcie prawnym lub wybranym zakresie będą poprawne. Takie rozwiązanie może znacznie usprawnić naukę do egzaminu, gdyż pozwala skupić się tylko na pytaniach sprawiających problemy oraz szybko wyeliminować popełniane błędy. Użytkownik nie traci więc czasu na ponowne przeglądanie pytań, które doskonale już zna.

Statystyki

Na każdym etapie nauki program umożliwia wyświetlenie szczegółowego podsumowania pokazującego liczbę pytań w danym akcie prawnym, liczbę udzielonych odpowiedzi, liczbę poprawnych, błędnych odpowiedzi oraz postęp i wynik w procentach. Statystki pokazują powyższe dane w ujęciu globalnym oraz w rozbiciu na poszczególne zakresy przepisów, na jakie podzielono akty prawne w zestawieniu wymagań przygotowanym przez komisje kwalifikacyjne.

Statystyki do pytań i odpowiedzi - program uprawnienia budowlane
Statystyki do pytań i udzielonych odpowiedzi

Wykresy – program uprawnienia budowlane

Program automatycznie zapamiętuje wyniki z poprzednich odpowiedzi. Wyniki następnie można wyświetlić na wykresach i obserwować postępy w nauce dla poszczególnych aktów prawnych, działów jak i całościowo. Dzięki temu użytkownik może na bieżąco oceniać swoje postępy w nauce i realnie ocenić jej skuteczność.

Wyniki na wykresach - program uprawnienia budowlane
Wyniki na wykresach – dotychczas przerobione testy

Podgląd odpowiedzi

Na każdym etapie nauki użytkownik ma możliwość podglądu udzielonych odpowiedzi. Program Uprawnienia Budowlane może wskazać wszystkie odpowiedzi, tylko poprawne, bądź tylko błędne. Dodatkowo odpowiedzi pogrupowano według konkretnego aktu prawnego. Pozwala to w wygodny sposób wrócić do przerobionych pytań i odpowiedzi na zakończenie nauki lub przeglądać je w dowolnym momencie.

Przegląd udzielonych odpowiedzi - program uprawnienia budowlane
Przegląd udzielonych odpowiedzi w trybie nauki

Tryb egzamin

W tym trybie użytkownik ma możliwość sprawdzenia swojej wiedzy zdobytej podczas nauki. Warunki egzaminu, takie jak liczba pytań, dobór ich zakresu, czas trwania oraz wymagany poziom do zaliczenia zostały dobrane w oparciu o Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane opublikowany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Umożliwia do bardzo dokładne sprawdzenie i ocenę stopnia swojego przygotowania do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane.

Tryb egzaminu - program uprawnienia budowlane
Tryb egzaminu – program uprawnienia budowlane

Po zakończonym egzaminie użytkownik jest informowany o jego wyniku i łącznym czasie udzielania odpowiedzi. Wymagana liczba poprawnych odpowiedzi jest ustalana w zależności od specjalności i rodzaju uprawnień budowlanych. Po egzaminie jest możliwość przeglądu wszystkich pytań i odpowiedzi.

Wszystkie wyniki zakończonych egzaminów zapisywane są w pamięci programu. Później można je przeglądać w wygodnej formie na wykresach, co pozwala ocenić skuteczność nauki.

Pytania i akty prawne jakie zawiera program uprawnienia budowlane

Program Uprawnienia budowlane umożliwia sprawdzenie i przyswojenie wiedzy z 155 aktów prawnych wymaganych na egzaminie na uprawnienia budowlane i architektoniczne przeprowadzanym przez PIIB oraz IARP. W bazie programu dostępne jest blisko 4500 niepowtarzających się pytań opracowanych przez specjalistów posiadających uprawnienia budowlane m.in z następujących zakresów wiedzy związanej z budownictwem:

 • Prawo Budowlane
 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Przepisy budowlane BHP
 • Przepisy branżowe

Pytania zawarte w programie przygotowano w oparciu o przykładowe zestawy pytań egzaminacyjnych udostępniane przez komisje kwalifikacyjne. Baza pytań uwzględnia również testy na uprawnienia budowlane i architektoniczne pojawiające się na egzaminach w bieżących sesjach egzaminacyjnych. Niektóre pytania i odpowiedzi tworzymy również samodzielnie w oparciu o nieuwzględnione wcześniej przez PIIB czy IARP części przepisów budowlanych.

Uprawnienia budowlane program do nauki na egzamin

Pytania i odpowiedzi aktualizowane są w oparciu o wytyczne, które publikują izby inżynierów i architektów przed każdą sesją egzaminacyjną. Dobór wymaganych przepisów dla poszczególnych specjalności i rodzajów uprawnień budowlanych, również odbywa się w oparciu o poniższe wytyczne komisji kwalifikacyjnych.

Program uprawnienia budowlane – aktualizacje

Program uprawnienia budowlane aktualizowany jest dwa razy w roku, tuż po ogłoszeniu przez PIIB ustaw obowiązujących na najbliższym egzaminie oraz ich wymaganego stanu prawnego. Dla sesji wiosennej aktualizacja ma miejsce zwykle na koniec lutego, natomiast w przypadku sesji jesiennej to koniec sierpnia.

Aktualizacje programu są darmowe w okresie 1 roku od daty zakupu licencji.

Przydatne informacje:

Wymagania

 • Program przeznaczony na komputery z systemem Windows. Do poprawnego działania wymagana jest biblioteka Net Framework 4 ( jeżeli jej niema, pogram automatycznie ją zainstaluje)
 • Przed zakupem licencji zalecamy sprawdzenie wersji demonstracyjnej programu.
 • Do instalacji oraz aktywacji programu wymagane jest połączenie z internetem. Po aktywacji internet nie jest już wymagany do prawidłowego działania programu.

Jakie licencje oferuje program uprawnienia budowlane

Program uprawnienia budowlane można nabyć opłacając dwa rodzaje licencji:

 • Licencja podstawowa umożliwia korzystanie z programu na jednym stanowisku komputerowym. Jest możliwość jej przeniesienia na inny komputer w wyjątkowych sytuacjach ( np. awaria lub wymiana sprzętu). Użytkownik, który nigdy wcześniej nie korzystał z programu powinien wybrać właśnie tą opcję.
 • Licencja dodatkowa umożliwia korzystanie z programu na większej liczbie komputerów przez tego samego lub różnych użytkowników. Może ją nabyć osoba, która wcześniej posiadała lub aktualnie posiada licencję podstawową na program. Licencja dodatkowa działa niezależnie od licencji podstawowej. Także jej termin ważności jest liczony niezależnie. Ponadto dodatkową licencję może wybrać osoba, której licencja podstawowa straciła ważność. W tym wypadku będzie ona traktowana jako przedłużenie licencji na kolejny okres abomamentowy.

Pobierz program i zacznij naukę już teraz

Zapraszamy do pobierania i sprawdzenia programu Uprawnienia Budowlane w wersji demonstracyjnej oraz zakupu pełnej wersji.

Program uprawnienia budowlane galeria zdjęć

program uprawnienia budowlane - promocja 2 w 1

Promocja 2 w 1

Program uprawnienia budowlane na komputer i telefon

Każdy kupujący program uprawnienia budowlane na komputer ma możliwość skorzystania z promocji 2 w 1. Promocja umożliwia zakup dodatkowej licencji na aplikację mobilną, przeznaczoną na telefony i tablety z systemem Android, w znacznie niższej cenie. Umożliwi to wygodną naukę do egzaminu w domu na komputerze, oraz dostęp do testów na uprawnienia w każdym miejscu na urządzeniu mobilnym.

Pytania na egzamin ustny

Każdy kto zakupi program do nauki razem z licencją bezpłatnie otrzymuje zestaw pytań z ustnych egzaminów na uprawnienia budowlane. Są to realne zestawy egzaminacyjne z ostatnich lat, jakie zostały przesłane przez użytkowników naszego forum. Pytania są pogrupowane według specjalności, rodzaju i zakresu uprawnień budowlanych. Jest także możliwość wyboru konkretnej okręgowej izby inżynierów, w której dany egzamin się odbył.

Oczywiście najliczniejszą grupę zestawów stanowi ze względu na popularność specjalność konstrukcyjno-budowlana, a na kolejnych miejscach instalacyjna sanitarna oraz inżynieryjna drogowa. Dostępność pytań wg poszczególnych izb inżynierów także zależy od liczby w niej zdających. Najczęściej występują zestawy z izby mazowieckiej, śląskiej oraz małopolskiej. W związku z tym w mniej popularnych izbach lub specjalnościach uprawnień zestawów może być niewielka ilość lub nie być ich wcale.

Uprawnienia budowane – program – Częste pytania

Jak zaktualizować program Uprawnienia Budowlane?

Aby zaktualizować program należy pobrać najnowszą wersję demo, na następnie zaktualizować i aktywować otrzymanym po zakupie kodem aktywacyjnym. Wcześniej zainstalowaną wersję należy odinstalować. Warto wcześniej sprawdzić jaka jest aktualna wersja programu.

Program standardowo aktualizujemy dwa razy do roku, po ogłoszeniu wymagań na egzamin przez samorządy zawodowe inżynierów i architektów. Zwykle aktualizacje odbywają się na koniec lutego dla egzaminów w sesjach wiosna i lato, oraz na koniec sierpnia dla tych odbywających się na jesień oraz zimę.

Dlaczego program uprawnienia budowlane nie zawiera wszystkich aktów prawnych z listy wymagań PIIB lub IARP?

Lista aktów prawnych wymaganych na egzamin na uprawnienia budowlane oraz architektoniczne zawiera przepisy, których znajomość jest wymagana na egzamin testowy oraz ustny. Program służy do przygotowania na testy, tak więc ogólna liczba przepisów będzie mniejsza. Warto również podkreślić ,iż na egzaminach testowych nie pojawiają się pytania ze wszystkich przepisów a jedynie wybranych zagadnień. Przez okres 10 lat istnienia programu, dotarliśmy do większości pytań jakie pojawiają się na testach na uprawnienia budowlane i architektoniczne. Egzamin z Naszą pomocą zdało już ponad 30 000 osób.

Program uprawnienia budowlane wyświetla pytania niezwiązane ze specjalnością uprawnień budowlanych jaką zdaję.

Akty prawne w programie dobieramy na podstawie listy wymaganych przepisów jakie publikują izby inżynierów oraz architektów, przed każdą sesją egzaminacyjną. Każda specjalność uprawnień ma jednoznacznie określone przez komisje kwalifikacyjne ustawy i rozporządzenia. Pojawiają się w nich także zakresy pozornie niezwiązane z daną specjalnością. Czasem na egzaminach zdający są zaskakiwani właśnie takimi pytaniami. Warto więc przerabiać wszystkie wymagane przepisy.

Ostateczną decyzję natomiast pozostawiamy użytkownikowi. W oknie wyboru przepisów do nauki można wybrać, zakres przepisów z jakich program będzie zadawał pytania.

50 odpowiedzi na “Program Uprawnienia Budowlane”

Dzień dobry. Czy obecna wersja programu nadaje się do nauki na egzamin w 2024? Czy jest przewidziana aktualizacja programu?

Będzie jeszcze jedna aktualizacja po ogłoszeniu przez izbę wymagań na egzamin Wiosna 2024 ( zwykle ogłaszają na wiosnę z początkiem lutego ). Natomiast stan prawny dostępnych pytań został już zaktualizowany na 1.1.2024 ( taki jak zwykle jest wymagany na egzaminie wiosennym ) i część osób już rozpoczęło naukę.
ps. Aktualizacje są bezpłatne przez 1 rok od momentu zakupu licencji.

Zdawałem na jesień 2023 KB projektowe. Pytania na egzaminie trafiły się dosyć ciężkie i szczegółowe. Na szczęście większość z nich przerobiłem wcześniej z tego programu i ostatecznie wynik pozytywny. Tak więc mogę z czystym sumieniem go polecić.

Kupiłem nauczyłem egzamin zaliczyłem. Ceny licencji śmieszne w porównaniu z konkurencyjnymi platformami ( kolega zapłacił ponad 2 x więcej i niby miał mieć więcej pytań, a jak się okazało bardzo wiele pytań się u niego powtarzało)

Kolorowe podpowiedzi i podstawy prawne robią tutaj dobrą robotę. Przy długich paragrafach program automatycznie przewija do konkretnego ustępu lub punktu. Wszystko podane kawa na ławę 😉

W tym tygodniu zostanie wydana pierwsza aktualizacja. Natomiast ostateczna aktualizacja na sesję zostanie wydania po udostępnieniu wymagań przez PIIB. Zwykle na sesję jesień ma to miejsce na początku września.

Natomiast aktualizacje programu są bezpłatne przez 1 rok o zakupu tak więc naukę można rozpocząć już wcześniej, gdyż zwykle zmiany nie są „przełomowe”.

Dzień dobry. Czy obecna wersja programu nadaje się do nauki na egzamin jesień 2023? Czy jest przewidziana aktualizacja programu?

Dzień dobry,
czy istnieje możliwość drukowania pytań z wersji mobilnej lub komputerowej programu?

czy materiały te są adekwatne w zakresie: uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych? Oraz w zakresie uprawnień architektonicznych?

Tak w programie dostępne są wszystkie specjalności i rodzaje uprawnień budowlanych, w tym także specjalność w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz architektoniczna.

Program OK. Mogę go polecić do nauki testów.
Przerobiłem 3 razy cały zestaw dla wykonawczych KB BO i uzyskałem wynik 87% na egzaminie. Tak też oceniam powtarzalność pytań.
Pamiętajcie żeby w całym procesie nauki przeczytać chociaż raz najważniejsze ustawy i rozporządzenia.

Zakupiłam program do nauki. Zdaję egzamin na uprawnienia sanitarne natomiast w opcjach widzę iż program wyświetla branże konstrukcyjno-budowlaną. Jak to zmienić?

Bardzo dobry program do nauki na uprawnienia. Każde pytanie posiada podstawę prawną oraz tekst paragrafu z, którego pytanie pochodzi. Dodatkowo bardzo ułatwia naukę kolorowe zaznaczenie najważniejszych fragmentów przepisu. Nie ma potrzeby wertować całego paragrafu, a wszystko łatwo ogarnąć wzrokiem 😉

Zdawałem w sesji jesień 2021 na uprawnienia konstrukcyjno-budowlane wykonawcze. Program bardzo pomocny. Dużo pytań identycznych, w sporej części brzmienie podobne i można łatwo się domyślić odpowiedzi. Nauka około jeden miesiąc przed egzaminem. Ustny również do przodu i teraz czekam na decyzję 😉

Kupiłem program i po wyborze specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń w teście mam 60 pytań.
Powinno być 75 pytań. Czy to jest jakiś błąd, czy program jest niepełny?

Dzień dobry,
Czy posiadając wersję programu mobilną, mogę skorzystać z promocji 2w1 i wykupić wersję na komputer jako licencję dodatkową?

Przystępuje do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej. Czy ten program do nauki uwzględnia także tą specjalność uprawnień?

Program zawiera testy i pytania dostosowane do każdego rodzaju oraz specjalności uprawnień budowlanych z PIIB i uprawnień architektonicznych z IARP.
Aktualny rodzaj i zakres uprawnień można zmienić w zakładce OPCJE. Domyślnie wersja DEMO po instalacji uruchamia się z wybranymi uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlane wykonawczymi bez ograniczeń.

Tak, w przypadku zakupu licencji na program uprawnienia budowlane na komputer oraz aplikacji mobilnej jest możliwość skorzystać z promocji 2 w 1, która znacznie obniży koszty licencji mobilnej. Z zakupu w obniżonej cenie mogą skorzystać także osoby kupujące większą liczbę licencji na komputer lub telefon. Wówczas każda licencja dodatkowa będzie dostępna w obniżonej cenie.

Jako bezpłatny dodatek do programu przesyłamy zestaw pytań z egzaminu ustnego z lat poprzednich jakie otrzymaliśmy od użytkowników. Pytania są w formacie pliku Excel i nie posiadają odpowiedzi.

Korzystałem z tego programu na egzaminie w lutym 2021. Uprawnienia konstrukcyjno budowlane zdane bez problemu. Nauka na test praktycznie wyłącznie program + przeglądanie najważniejszych ustaw. Nie miałem problemów z pytaniami, raczej nic mnie nie zaskoczyło.

Pomyliłem się podczas składania zamówienia i zamiast wybrać wersję licencji na komputer zamówiłem i opłaciłem wersję na urządzenia mobilne. Czy jest szansa aby jeszcze to zmienić gdy zamówienie zostało już opłacone?

Bez problemów możemy zamienić licencję na program do nauki. Prosimy o kontakt przez email oraz podanie numeru zamówienia.

Kupiłam licencję na program na komputer wcześniej, natomiast teraz chciałabym także dokupić także wersję na Android. Czy muszę zapłacić pełną cenę czy mogę liczyć na zniżkę dla stałych klientów 😉

Kupując kolejną licencję ( na komputer lub Android ) można wybrać Zakup licencji dodatkowej lub w promocji 2 w 1. Wówczas koszt licencji będzie znacznie niższy.

Pytanie dotyczące programu do nauki. Czy jest możliwość dokupienia licencji na program na dodatkowe stanowisko w terminie późniejszym? Od kiedy będzie się liczyła data ważności licencji dodatkowej?

Tak nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń. Licencję na program można dokupić nawet po wygaśnięciu tej podstawowej.

Okres ważności licencji dodatkowej będzie się liczył od daty jej zakupu i będzie ona działać niezależnie od licencji podstawowej zakupionej wcześniej.

Korzystałem z tego programu kilka lat wcześniej jednak moja licencja już wygasła. Czy jest możliwość uzyskania zniżki na aktualny program czy muszę kupić nową licencję za pełną cenę?

Osoby, które korzystały z licencji na program Uprawnienia Budowlane wcześniej mają możliwość jej przedłużenia lub odnowienia na kolejny rok. Odbywa się to poprzez zakup licencji na dodatkowe stanowisko ( na komputer lub urządzenia mobilne ). Zakupu można dokonać w naszym sklepie.

Nie ma znaczenia w takim wypadku rodzaj pierwotnej licencji ( komputer / urządzenie mobilne). Wystarczy w formularzu zamówienia podać takie same dane kupującego ( email ) jak podczas pierwszego zakupu. Nowa licencja będzie działała niezależnie od licencji pierwotnej – należy pobrać i zainstalować najbardziej aktualną wersję DEMO programu.

Koszt odnowienia licencji na program będzie w ten sposób znacznie niższy niż zakup nowej licencji podstawowej.

Skomentuj PatrykPytanie Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *