Wykaz aktów prawnych i norm – egzamin JESIEŃ 2020 PIIB

Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała aktualny wykaz aktów prawnych oraz norm, których znajomość będzie wymagana na egzaminach na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2020. Wykazy ustalono zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Akty prawne na egzamin JESIEŃ 2020 w PIIB

Wykaz aktów prawnych składa się z 163 aktów prawnych regulujących proces budowlany. Ustawy i rozporządzenia pogrupowano działami, a dla każdej pozycji podano specjalność i rodzaj uprawnień, dla których znajomość będzie wymagana. Nowością jest zawarcie w wymaganiach nowelizacji ustawy Prawo Budowlane, która wprowadza znaczne zmiany w niektórych istotnych artykułach.

Pobierz

Normy na egzamin JESIEŃ 2020 w PIIB

Zestawienie polskich norm, instrukcji oraz poradników, których znajomość będzie wymagana na egzaminie w sesji jesiennej w 2020 roku. Każda specjalność i rodzaj uprawnień posiada konkretnie sprecyzowany zestaw.

Pobierz

Komplet aktów prawnych na egzamin JESIEŃ 2020

Przeczytaj rówież

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *