Kategorie
Egzamin Wymagane przepisy i normy

Wykaz aktów prawnych i norm – egzamin JESIEŃ 2020 PIIB

Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała aktualny wykaz aktów prawnych oraz norm, których znajomość będzie wymagana na egzaminach na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2020. Wykazy ustalono zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Akty prawne na egzamin JESIEŃ 2020 w PIIB

Wykaz aktów prawnych składa się z 163 aktów prawnych regulujących proces budowlany. Ustawy i rozporządzenia pogrupowano działami, a dla każdej pozycji podano specjalność i rodzaj uprawnień, dla których znajomość będzie wymagana. Nowością jest zawarcie w wymaganiach nowelizacji ustawy Prawo Budowlane, która wprowadza znaczne zmiany w niektórych istotnych artykułach.

Pobierz

Normy na egzamin JESIEŃ 2020 w PIIB

Zestawienie polskich norm, instrukcji oraz poradników, których znajomość będzie wymagana na egzaminie w sesji jesiennej w 2020 roku. Każda specjalność i rodzaj uprawnień posiada konkretnie sprecyzowany zestaw.

Pobierz

Komplet aktów prawnych na egzamin JESIEŃ 2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *