Kategorie
Egzamin

Aktualne pytania na egzamin ustny – interaktywny zbiór

Przedstawiamy zbiór blisko 3400 pytań na egzamin ustny na uprawnienia budowlane zebrany od użytkowników naszego forum, którzy jego trudy mają już za sobą. Pytania pogrupowano wg okręgowej izby, specjalności oraz rodzaju uprawnień budowlanych i architektonicznych.

Pytania są aktualne gdyż pochodzą najpóźniej sprzed 6 lat. Można je pobrać w formie interaktywnego pliku excel, z możliwością filtrowania wg. rodzaju specjalności i uprawnień a także Izby PIIB lub IARP gdzie je zadano.

zestawienie pytań - egzamin ustny
Przykładowy widok zestawienia pytań

Aplikacja Uprawnienia budowlane – Egzamin Ustny

Akty prawne na egzamin WIOSNA 2024

Egzamin ustny – pytania i odpowiedzi

Zapraszamy do nowego serwisu Uprawnienia Budowlane – Egzamin Ustny, w którym wspólnymi siłami dodajemy gromadzimy odpowiedzi na pytania z egzaminów ustnych. Każdy ma możliwość bezpłatnego założenia konta, dodawania własnych odpowiedzi oraz oczywiście przeglądania  odpowiedzi innych użytkowników. Baza odpowiedzi tworzona jest przez użytkowników i ciągle się powiększa.

Pytania i odpowiedzi

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane – pytania

Dodaj pytania z egzaminu ustnego

Jeżeli egzamin ustny masz już za sobą i chciałbyś podzielić się z innymi swoimi pytaniami  możesz skorzystać z formularza. Dziękujemy w imieniu wszystkich zdających.

Dodaj pytania

81 odpowiedzi na “Aktualne pytania na egzamin ustny – interaktywny zbiór”

Mazowiecka, konstrukcyjno budowlane, wykonawcze bez ograniczeń, sesja wiosenna 2023
1. Stosowane w zakładzie pracy drabiny przenośne powinny spełniać wymagania Polskich Norm. Co jest szczególnie niedopuszczalne przy używaniu drabin przenośnych.
2. Konsekwencje złego utrzymania stanu technicznego obiektu – kary dla właściciela/administratora. Moja odp: Kara grzywny minimum 100 stawek dziennych, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (Art. 91a. Prawa Budowlanego)
3. Warunki gruntowe w zależności od stopnia skomplikowania. Moja odp. Proste, złożone, skomplikowane + krótki opis, najważniejsze było położenie zwierciadła wody w stosunku do poziomu posadowienia (Par. 4.2 Rozporządzenie w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków)
4. 5 rodzajów badań obejmujących wykonanie przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych murowanych z cegły. Moja odp. Wymiary, drożność, odporność na temperaturę, szczelność, jakość konstrukcji czyli spoiny/przewiązania.
5. Odbiór podłoża gruntowego przed betonowaniem. Na czy polega, co jest sprawdzane, metody badań kontrolnych
6. Na czym polega kontrola zbrojenia przed betonowaniem? Moja odp. Zgodność z projektem – średnice, rodzaj stali (żebrowania), rozstawy, zakłady, otuliny, wysokość kobyłek… Dodałąm o jakości wykonania – czy spawy/wiązania są ok, czy nie jest pogięte od chodzenia po nim itp.
7. Co powinien zawierać projekt rozbiórki budynku? Moja odp. Zgodę właściciela, sposób i kolejność wykonania rozbiórki (odłączenie gazu/prądu/wody!), sposób utylizacji odpadów, sposób zabezpieczenia osób i mienia, dane o obiekcie, szkic usytuowania, ewentualnie inwentaryzację zdjęciową.
8. Warunki przy wykonywaniu robót ziemnych w okresie mrozów.

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Wiosna 2023r., Projektowe Sanitarne

1. Jakie stosujemy podział ciśnieniowy dla gazociągów?
2. Jaki zakres ciśnienia wody musi być w instalacji wodociągowej?
3. Jakie przepisy prawne normują sprawy projektowania i budowy przydomowej oczyszczalni ścieków?
4. Jaki tytuł prawny musi posiadać inwestor do procedury wydania pozwolenia na budowę?
5. Jakie są wymagania dla materiałów i urządzeń wentylacji oddymiającej?
(tutaj zwrócono mi uwagę, że nie chodzi tylko o rodzaj materiału i wytrzymałość ogniową samych kanałów, ale również wentylatorów wyciągowych oraz wysokość montażu i odległości poszczególnych kratek wentylacyjnych)
6. Do studni wodomierzowej PE o średnicy 2000mm i zagłębieniu 2,5m p.p.t do której doprowadzono rurę PEHD fi100mm przyjęto wodomierz sprzężony fi80mm i fi20mm. Poziom wód gruntowych 1,0m p.p.t.. Podaj sposób sporządzenia opisu technicznego dla takiej studni wodomierzowej, podaj zestawienie materiałów dla studni oraz jakie obliczenia trzeba przeprowadzić dla takiej studni (tutaj warto podać opis TYLKO dla studni wodomierzowej bo o nią pytali, zestawienie to studnia PE, właz, pokrywa, cała armatura, zasuwy, zawór zwrotny antyskaż. + płyta dociążająca zabezpieczająca i sprzęgi zabezpieczające przed wypchnięciem studni przez wody gruntowe; obliczenia trzeba zrobić naporu wód i policzyć ile betonu na płytę dociążającą)
7. Dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zaprojektowano kocioł na olej opałowy o mocy 32 kW zainstalowany w piwnicy o wymiarach 2x2x1,8m. Podaj sposób sporządzenia opisu technicznego dla takiego kotła. (znowu opis dotyczy tylko kotła, projekty techniczny kotła; warto wspomnieć że pomieszczenie nie spełnia wymagań dla montażu kotłów wysokość pomieszczenia, w którym instaluje się kotły na olej opałowy nie może być mniejsza niż 2,2 m, a kubatura nie mniejsza niż 8 m3)

Co do samego egzaminu:
– komisja bardzo pomocna, naprowadzali, podpowiadali, podawali pomocne przykłady,
– można korzystać z własnych segregatorów z materiałami,
– dodatkowo jest stolik z komputerem gdzie są wszystkie akty prawne w PDF-ach (nie trzeba szukać w papierach, duży plus)

Przesyłam moje pytania: uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do projektowania bez ograniczeń. Uzupełnienie już posiadanych uprawnień wykonawczych.
Kujawsko – pomorskie
02.06.2023
1) Jakie sytuację przejściowe należy uwzględnić projektując żelbetowe elementy prefabrykowane?
2) W jaki sposób uwzględniamy smukłość przy obliczaniu murowych konstrukcji obciążonych głownie pionowo?
3) Wymagania konstrukcyjne dla zbrojenia na skręcanie.
4) Na jakie stany graniczne projektujemy mury oporowe?
5) Jakie czynniki mają wpływ na porjektowanie fundamentów posadowionych bezpośrednio?
6) Zadanie: schody płytowe: omówić schematy obliczeniowe, obciążenia, rozmieszczenie zbrojenia.
Powodzenia zdającym
Ja mam to już za sobą 🙂

DOIIB P+W KB bo

1. W jakich przypadkach wykonawca nie może ubiegać się o wynagrodzenie za roboty dodatkowe?

2. Jaki obowiązek spoczywa na inwestorze w sytuacji, kiedy powołanych jest kilku INB różnych specjalności?

3. Jaki powinien być kierunek wentylacji w pomieszczeniach mieszkalnych?

4. Jakie wyróżnia się klasy pożarowe w zależności od przeznaczenia i sposobu użytkowania budynków?

5. Z jakiego warunku określa się szerokość schodów wewnętrznych w budynkach?

6. Omówić typowe przyczyny zarysowania ścian murowanych oraz sposoby ich wzmocnienia (ogólnie).

7. Jaka jest minimalna odległość zachodzenia pustaków w kolejnych warstwach w murach niezbrojonych?

8. W jakim celu wykonywane są trzpienie żelbetowe w ścianach kolankowych przy dachach stromych?

9. Od czego zależy głębokość posadowienia bezpośredniego budynku?

10. Na jaką wysokość należy wyprowadzić komin odległy o 1,5m od budynku przyległego, o wysokości 1,2m ponad kalenice tego budynku?

Zestaw złoto 🙂

Izba WAM, sesja letnia 2022
ID wykonawcze bez ograniczeń
1. Kiedy wypadek przy pracy jest określany jako ciężki
2. Jak zmienia się szerokość drogi w zależności od promienia łuku kołowego
3. Prawa KB (nie wymienić, a omówić krok po kroku proces budowlany od planu BIOZ aż do pozwolenia na użytkowanie – bardzo szczegółowo!)
4. Sączki podłużne i poprzeczne (co to, gdzie się stosuje, spadki, średnice, materiały – dodatkowo leżały obok geotekstylia trzeba było wskazać właściwe i omówić kilka innych)
5. Łączenie działek roboczych nawierzchni od strony czołowej (schodkowanie, ucięcie itd)
6. Przygotowanie podłoża gruntowego (omówić roboty związane z przygotowaniem podłoża do G1, badania, metody wzmocnień, pomiary)
7. Dobór mieszanek asfaltowych do pracy
8. Narysować szczegół krawężnika na ławie betonowej z oporem (wymiary, technologia wykonania, pytania o posadowienie takowego krawężnika)

Na przygotowanie było 25 minut, na odpowiedź 30. Pytań było 6, podzielonych na 2 grupy – 3 od okręgowej PIIB i 3 od krajowej PIIB. Egzamin był nagrywany.
Izba: Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Specjalność: Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.
Sesja: XXXVII Wiosna 2021
Pytania:
Okręgowa Komisja PIIB
Wymienić elementy konstrukcyjne gwarantujące bezpiecznie użytkowanie rusztowania?
Omówić warunki użytkowania kominów spalinowych i dymowych?
Omówić posadowienie budynku na podstawie załączonego przekroju geotechnicznego (przekrój był wydrukowany w kolorze, opisy według PN-B)?
Krajowa Komisja PIIB
Co należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę?
Klasy użytkowania konstrukcji drewnianych- ile ich jest i od czego zależą?
Co to są klasy wykonania konstrukcji EXC?

Egzamin w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, izba śląska, wiosna 2021.
1. Wymienić warunki gruntowe
2. Scharakteryzować i podać rodzaje stropu kleina
3. Narysować zbrojenie wieńca w przekroju i w narożniku
4. Czy komin może być odchylony od pionu i o ile stopni i ile długości
5. Wymienić 5 elementów zagospodarowania placu budowy przed rozpoczęciem robót
6. Czym jest plan Bioz i kiedy trzeba go wykonać i podać 5 rodzajów robot kiedy jest wymagany
7. Jakie prawa ma członek izby inżynierów budownictwa
8. W jakich przypadkach osoba może zostać ukarana z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

Egzamin zdany za pierwszym podejściem. Uczestnictwo w kursie przygotowującym było pomocne. Nauka do testu z programu. Nauka do ustnego ze zbioru pytań. I najważniejsze, żeby się nie zestresować na egzaminie. Komisja była bardzo w porządku, dopytywali, ale po to, żeby naprowadzić na poprawną odpowiedź.

Lista pytań na egzaminie ustnym, małopolska OIIB, specjalność inżynieryjna drogowa do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
1. MOP II – podać elementy wyposażenia, narysować układ z obustronnymi miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, podać podstawowe wymiary planu sytuacyjnego
2. Kto i kiedy powołuje inspektorów nadzoru inwestorskiego dla branż, kto nimi kieruje
3. Ogrodzenia (kiedy, jakie, czym można je zastąpić, jak są zbudowane)
4. Etapy budowy przepustu z blachy falistej od wytyczenia geodezyjnego do ułożenia warstw konstrukcyjnych
5. Na jakim etapie dokonuje się oceny techniczno-ekonomicznej planowanej drogi
6. Odkop (co to jest i do czego można wykorzystać)
7. Miejsca składowania materiałów (zagadnienie z bhp)
8. Zabezpieczenie przed przenikaniem drobnych cząstek do warstw konstrukcji
9. Podbudowy (jakie są, z czego mogą być wykonane, jak badamy)
10. Dostępność do drogi w odniesieniu do skrzyżowań i zjazdów

Śląska izba, specjalność konstrukcyjno-budowlana, uprawnienia do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń
1. Wymagania dla szybów i maszynowni dźwigów.
2. Podział geotechnicznych warunków posadowienia.
3. Dokumenty, które należy dołączyć do pozwolenia na rozbiórkę.
4. Jak przeprowadza się pielęgnację betonu i kiedy zaczyna się to robić.
5. Omówić technologię wznoszenia stropu Teriva.
6. Omówić sposób projektowania żelbetowych, jednoprzęsłowych belek swobodnie podpartych w warunkach pożaru.
7. Minimalna średnica pręta w słupie oraz minimalna ilość prętów głównych w słupach o przekroju kołowym w EC i PN.
8. Sposób wymiarowania połączenia zakładkowego z elementami rozciąganymi.
9. Omówić technologię rozdeskowywania stropu żelbetowego.
10. Podać warstwy w stropodachu odwróconym.

Izba Mazowiecka, uprawnienia drogowe do projektowania i kierowania:
1. Organy nadzoru budowlanego.
2. Kto wydaje decyzję ZRID?
3. Pas dzielący autostrady płatnej.
4. Opisz dwie metody badania wskaźnika zagęszczenia i opisz jedną z nich.
5. Z czego składa się plac budowy na inwestycjach liniowych i mostowych.
6. Technologia wykonania i pielęgnacja podbudowy betonowej.
7. Poszerzenia pasa ruchu na łukach.
8. Sposób kształtowania przechyłki na łukach.
9. Zasady prowadzenia niwelety w przypadku przebudowy drogi na terenie zabudowanym.
10. Określenie kategorii podłoża na podstawie o danych oraz uzasadnić wybór:
– KR3,
– glina piaszczysta (CBR=9%),
– niweleta w wykopie na głębokości 3,2m,
– PWG 4,9 m poniżej terenu

Wielkopolska izba, konstrukcyjne, wykonawcze bez ograniczeń:

1. Obowiązki inwestora w procesie budowlanym wg. Ustawy PB.
2. Do czego przeznaczony jest dziennik budowy.
3. Co obejmuje szkolenie wstępne.
4. Co to kondygnacja podziemna wg. WT.
5. Zagospodarowanie placu budowy.
6. Połączenie(sposób,…chodzi o kotwy itp.) ściany istniejącej z nowobudowana.
7. Izolacje fundamentów i ścian fundamentowych
8. Rodzaje stali w budownictwie (podałem zbrojenie oraz wymieniłem nazwe stali konstrukcyjej)

Śląska Izba, egzamin 11.09.2020, wykonawcze IS
1. Co to jest ciśnienie krytyczne szybkiej propagacji pęknięć gazociągu
2. Co to jest strefa ochronna gazociągu
3. Gdzie powinien być zlokalizowany główny kurek gazu
4. Co to jest i co zawiera plan zagospodarowania terenu
5. Jak dobieramy grubość izolacji cieplnej wg normy PN xxxxx
6. Narysuj zestaw wodomierzowy, wymień rodzaje zaworów antyskażeniowych i omów ich działanie
7. Jakie instrukcje BHP pracodawca powinien udostępnić pracownikom na co dzień (chodziło o tabliczki na stanowiskach pracy, insrukcje p.poż.; telefony alarmowe itp.)
8. Co zawiera dokumentacja odbiorowa wodociągu.

Jako, ze dla mnie wymarzone pytania, musiałem zdać 🙂
Pozdrawiam i życzę sukcesu.

Pytania z egzaminu ustnego – konstrukcyjno-budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń – Wrocław, wrzesień 2020

1. Specjalności uprawnień budowlanych.

2. Jakie informacje powinien zawierać protokół odbioru rusztowania.

3. Co to jest wyrób budowlany regionalny.

4. Nowa klasyfikacja drewna litego wg. Eurokodu 5.

5. Przy jakich warunkach nie należy pracować na rusztowaniu. – koment. chodziło o warunki atmosferyczne.
6. Dachówka karpiówka, układana w formie łuski oraz koronki (prośba o rysunek), główna różnica.

7. Czy można opierać belkę stalową nadprożową bezpośrednio na murze wykonanym z Porothermu.

8. W hali sportowej pokrytej deszczułką parkietowa, lokalnie w kilku miejscach uległa ona wybrzuszeniu. Przeanalizować przyczynę oraz podać ewentualny sposób naprawy.

Lubuska KB bez ograniczeń wykonawcze, zestaw prawniczo-wnętrzarski z samego dołu kupki.
1. Z praktyki (czyjej? nie wiem) – Omówić ogólne zasady ochrony przed hałasem – tu drążyli do konstrukcji budynku – przegród stolarki że pakiety szybowe.
2. Co oznacza wg prawa obiekt budowlany
3. Omówić warstwy podłogi – konstrukcja warstwa po warstwie
4. Wykończenie podłogi – jak się dobiera od czego zależy
5. Jaki jest przedmiot rozporządzenia o WT jakim powinny odpowiadać budynki i sytuowanie (przedmiot omówiony w art 1 rozporządzenia)
6. Jakie przedsięwzięcia wg prawa są podejmowane w dziedzinie ochrony ppoż (tu z ustawy artykuł są wymienione przedsięwzięcia)
7. Funkcja wieńca wewnętrznego, kiedy jest stosowany omówić
8. Czym jest ciężki wypadek przy pracy

Taki zestaw, że wstyd, aż komisja nie była zadowolona, bo to takie pytania mało inżynierskie, ale taki trafiłam.

KB PW Izba Podkarpacka wiosna 2019
1. Ściana oporowa (schemat stat, obciazenia, wykresy, jak zabezpieczyc przed przesunięciem ściany)
2. Kiedy ekspertyza budowlana, kto ją może wykonywać.
3. Czy nadzór może ukarać inwestora?
4.Stężenia międzywiązarowe
5. Wieńce pionowe
6. Obiekty stwarzajace duze ryzyko awarii
7. Kiedy słup stalowy wielogałęziowy możemy liczyć jak jednolity
8. Maksymalne odległości pojemników na śmieci (koszy)
9.Montaż elementów wielkogabarytowych (kiedy nie mozzemy, ile to jest 10m/s ->….km/h)
10. nie pamiętam

Dolnośląskie 2019 jesień, sanitarne
1. Lokalizacja zaworu głównego gazu
2. Czy osoba kupująca obiekt w trakcie budowy musi uzyskać nowe pozwolenie na budowę? Jakie formalności musi dopełnić.
3. Podaj co powinien zawierać protokół kontroli okresowej budynków
4. Podaj jakie kryteria/cechy powinna spełniać izolacja wentylacji
5. Co powinna zawierać dokumentacja powykonawcza instalacji wodnej
6. Narysuj schemat kotłowni gazowej w układzie otwartym, opisz i podaj urządzenia zabezpieczające
7. Zasada działania zaworu nadmiarowo-upustowego gazu
8. nie pamiętam

Dolnośląska Izba Architektów, wiosna 2019:
1. czemu służy cyrkulacja ciepłej wody w budynkach
2. wysokości pomieszczeń pracy- kiedy możliwe jest jej obniżenie
3. wyjście, przejście, dojście, droga ewakuacyjna- omówić pokrótce i wyjaśnić różnice.

Mimo, iż stres jest ogromny, to należy trzymać nerwy i głos na wodzy- trzeba sprawiać wrażenie osoby pewnej siebie i tego co się mówi 😉 Powodzenia!

Hej,
Szykuję się do zdawania egzaminu IS sesja jesienna wykonawcze bez ogranicznen małopolska izba.
Czy byłby ktoś uprzejmy kto podzielił (nawet odpłatnie) by się materiałami na egzamin ustny, oraz powiedział by co i jak młodszemu koledze przed egzaminem 🙂 ?

Z góry dzieki za odpwiedz!

Adam
adamgadzina65@gmail.com

Pomorska Izba Architektoniczna wiosna 2019:
1.Przekroj przez ścianę warstwową.
2.Kiedy w budynkach istniejących nie obowiązują warunki ppoż.
3. Odległości od stacji z gazem płynnym.
4.Sposób wyznaczania odległości między budynkami.
5.Rodzaje izolacji.
6.Ochrona cieplna budynków.
7. Powierzchnia biologicznie czynna.
8.Narysuj linijkę słońca.
9. Rodzaje konstrukcji drewnianych.
10.Narysuj warstwy na balkonie.

Mazowiecka Izba Wiosna 2019 kolejowe wykonawcze
1. Jak uklada się szyny między rozjazdami odległymi od siebie o mniej niż 30m.
2. Co to jest tor bezstykowy i jaka jest jego długość
3. Cele szkolenia bhp dla pracowników
4. Jaka jest odległość granicy pasa granicznego oznakowanego ogranicznikami ( taka żeby nie zakłócać pracy urządzeń; -) )
5. Kto od kiedy i na jakiej podstawie wydaje deklaracje dopuszczenia do eksploatacji
6. Jaka jest odległość banerów reklamowych od przejazdu kolejowego
7. Obowiązki kierownika budowy w czasie katastrofy
8. Jakie wymagania powinna spełniać linia żeby była dostosowana do danej prędkości
Dodatkowo jeszcze były pytania
9. Projektowanie niwelety na przesłach powyżej 30m
10. Tory o stałym pochyleniu
11. Co to jest tor klasyczny
12. Badania nośności

Komisja bardzo w porządku. Życzę każdemu powodzenia

Małopolska izba, sanitarne do kierowania robotami bez ograniczeń wiosna 2019
Pytania pisane w luźnej formie tyle ile pamiętam:
1. Jakie uprawnienia ma projektant na budowie.
2. Co zrobić w momencie bezpośredniego zagrożenia życia podczas pracy.
3. Wentylacja nadciśnieniowa – gdzie się stosuje.
4. Kiedy powinna być sporządzona dokumentacja wykopu skarpowanego.
5. Próby podczas odbioru kanalizacji sanitarnej.
6. Urządzenia wentylacji mechanicznej w garażu. Sposób montażu.
7. Warunki bezodpływowych zbiorników na nieczystości.
8. Kiedy wykonuje się prace ręczne, a kiedy mechaniczne na sieci gazowej z PE.

Hej,
Jako młodszy kolega który ma egzamin przed sobą mógłbys mi nakreślić materiały z jakich sie przygotowywałes na egzamin ustny ? Prosze o kontakt
Z góry dzieki,
Adam

Witam,

Pytania z wczorajszego Egzaminu ustnego IS wykonawcze w Małopolskiej Izbie:

1.Kto wchodzi w skład komisji po katastrofie budowlanej i kto ją powołuje
2.Co powinien ocenić pracodawca jeśli chodzi o ocene ryzyka przy transporcie ręcznym ciężarów
3.Opisać naciąg wtępny na sieciach
4.Jakie wymagania powinny znajdować się w projekcie sieci gazociągowej przy przejściu przez wodną przeszkodę
5.Jakie wymagania stawiane są przy uruchumieniu oraz remoncie w tłoczni gazu oraz podać kiedy powinien włączyć się próbny alram
6.Kto może dokonywać przeglądów komina i wentylacji
7.Opisać jakie metody stosujemy do odwodnienia wykopów układając sieci kanalizacyjne i opisać szczegółowo jedną z nich
8.Opisać montaż wentylacji mechanicznej wywiewno-nawiewnej w 5-piętrowym bloku,dokładnie opisać montaż przewodów,czerpni,wyrzutni,centrali oraz na czym polega kontrola na końcu

Dzień dobry,
Przesyłam poniżej pytania z egzaminu na uprawnienia kolejowe do projektowania, sesja wiosna 2019. Inny zamieszczali pytania i to mi pomogło więc i ja się odwdzięczam. Komisja prezentuje wysoką kulturę osobistą i wiedzę. Po egzaminie cenne rady komisja udziela czego się jeszcze douczyć. Jak się czegoś nie widziało zadawane były pytania pomocnicze. Ja się uczyłem na pisemny około 1,5 miesiąca a na ustny 1,5 tygodnia.

Co do pytań na ustny przesyłam poniżej :

1) Jak się układa przepust aby zapewnić przepływ wody pod nasypem kolejowym ?
2) Jakie dokumenty powinien złożyć Wykonawca robót aby potwierdzić dobrą jakość wykonanych robót ?
3) Opisać przejście kategorii F i czym się zabezpiecza.
4) Opisać co powinno być na rysunku na planie zagospodarowania terenu.
5) Jak się projektuje warstwy ochronne ?
6) Opisać klasyczne złącze szynowe.
7) Złącze izolowane opisać.
8) Jak się projektuje stację na 160 km/h.

Egzamin Ustny specjalność konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń ŚOIIBkomentarz:

Pytania na egzamin ustny uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń 28.05.2019r. ŚOIIB
1. Co należy dołączyć do wniosku o pozwolenia na budowę.
2. Wymiary drzwi do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
3. Temperatura w pomieszczeniach pracy.
4. Co to jest znak budowlany.
5. Więźba płatwiowo-kleszczowa wymiana słupa narysować wytłumaczyć.
6. Maksymalna wilgotność drewna w konstrukcji budowlanej.
7. Czy nadzór budowlany powinien obserwować osiadanie budowli w 2 kategorii geotechnicznej.
8. Jak ustawić urządzenie mechaniczne na stropie. (Chodziło o podkładki pod urządzeniem przejmujące wibracje urządzenia).

Czy ktoś kto ma już ustny (spec.KB P+W bez ogr.) za sobą (w sesji wiosna 2019) ze Śląskiej może się podzielić wrażeniami z egzaminu i zestawem pytań? Jak wygląda losowanie – czy losuje się od razu wszystkie 10 pytań, ile było czasu na przygotowanie, jakie nastawienie miała komisja itp.

W ramach podziękowania za aktualizowaną przez Was bazę, ja również podzielę się moimi pytaniami. Uprawnienia budowlane specjalność drogowa do kierowania robotami bez ograniczeń – Świętokrzyskie Sesja Jesienna 2018.
1. Wymienić obowiązki Inspektora Nadzoru.
2. Wymienić podmioty uprawnione do dokonywania wpisów w dzienniku budowy.
3. Podać definicje: skrzyżowanie, węzeł, przecięcie dróg publicznych.
4. Wymienić obowiązki pracownika w zakresie przepisów BHP.
5. Omówić drenaż francuski.
6. Omówić zagęszczanie MMA.
7. Omówić spadki poprzeczne i podłużne na drogach.
8. Omówić podbudowę stabilizowaną wapnem.

czy ktoś wie jakie były pytania na ustnym egzaminie z instalacji sanitarnych w świętokrzyskiej izbie w sesji jesiennej 2018 r.? za informację dziękuję

Cześć, czy udało Ci się zdobyć jakieś pytania z egzaminu ustnego z instalacji sanitarnych w świętokrzyskiej izbie?
Z góry dzięki za odpowiedź 🙂

Mazowiecka Izba, konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń jesień 2018:
1. podać definicję katastrofy budowlanej
2.okresowa kontrola 5 letnia wg. prawa budowlanego – co podlega sprawdzeniu
3. wymienić obowiązki członka izby inżynierów budownictwa
4. wymienić organy PIP (Państwowej Inspekcji Pracy)
5. czy w ramach wydanego pozwolenia na budowę można odwadniać wykop
6.zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych
7.opisać metodę lekko-mokrą docieplenia ścian
8.organizacja czynności przy betonowaniu płyty dennej zbiornika o wymiarach 40x10x1 m

Małopolska izba, sanitarne do kierowania robotami bez ograniczeń jesień 2018
Pytania pisane w luźnej formie tyle ile pamiętam:

1.Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych – jakich.
2.Kiedy pracownik może odmówić wykonywania pracy.
3.Jakie jest minimalne zabezpieczenie klimatyzacji i wentylacji nawiewnej i wywiewnej przed pyłami.
4.Co powinien zawierać projekt wykopu kanalizacji.
5.Omówić wykonanie przejścia pod drogą (przewiert sterowany, kanalizacja z rur kamionkowych). Jakie będą potrzebne dokumenty. Jak zabezpieczyć komorę startową i końcową w gruncie nawodnionym.
6.Narysować przekrój wykopu pod wodociąg w gruncie nawodnionym.
7.Omówić wykonanie próby szczelności sieci gazowej przed oddaniem do użytkowania. Kiedy próba jest pozytywna. Co to jest ciśnienie maksymalne.
8.Jak wykorzystać spalinowy komin murowany po kotle na paliwo stałe przy zastosowaniu kotła gazowego.

Małopolska izba, sanitarne do kierowania robotami bez ograniczeń jesień 2018:
1.omówić zasady montaż przykanalików (cobriti)
2. wymień rodzaje prac gazoniebezpiecznych (BHP w sieciach gazowych)
3. w jakim przypadku można przystąpić do rozbiórki obiektu bez wymaganego pozwolenia / zgłoszenia na rozbiórkę. (PB)
4. Co należy zrobić jeśli po próbach kompleksowych instalacji gdy urządzenia regulacyjne nie działają poprawnie. (cobriti)
5. W jakich kotłach gazowych używa się przewodów koncentrycznych. Narysować przekrój przez przewód koncentryczny. (praktyka)
6.Izolacja rurociągów wody ciepłej i zimnej w budynkach wewnątrz w rurociągach PP, PVC, PB. (praktyka)
7. Omówić metodykę przecisku sterowanego. Wymienić właściwości rur kamonikownych i żelbetowych do tego typu przecisków. Narysować połączenie rur kamionkowych w metodzie przecisku. (praktyka)
8.Omówić próby ciśnieniowe szczelności i wytrzymałości dla gazociągów zlokalizowanych na stacjach gazowych posiadających armaturę. Czym charakteryzuje się próba stresowa gazociągu w/c.

Dolnośląska izba, sanitarne do kierowania robotami bez ograniczeń jesień 2018:
1. Na jakiej wysokości nalezy montować gazomierz.
2. Rodzaje odbiorów w kanalizacji sanitarnej.
3. Co podlega ( jakie instalacje) roczNej kontroli w budynku.
4. Pytanie z kpa , chodziło o Premiera. Ze jest naczelnym przełożonym organów administracyjnych cos w tym stylu.
5. Narysować i omówić przyłącze gazow.
6. Zasady montażu czerpni i wyrzutni.
7. Omówić odbiór częściowy kanalizacji sanitarnej.
8 narysować i omówić zasady wymiany uszkodzonego odcinka rur zeliwnych uszokdzenie na kielichu

POMORSKA
Uprawnienia konstrukcyjno budowlane do kierowania bez ograniczeń
(Uzupełnienie posiadanych uprawnień – mam drogowe)

ZESTAW PYTAŃ NR 163

1. Jaki obowiązek ma osoba dokonująca kontroli okresowej w budynkach wielkopowierzchniowych?
2. Warunki konstrukcyjne dla rozstawów prętów zbrojeniowych w płytach żelbetowych.
3. Rodzaje izolacji w budynkach (ogólnie)
4. Technologia wykonywania fundamentów bezpośrednich (stopy, ławy).
5. Jakie elementy stanowią pionowe usztywnienia w rusztowaniach?
6. Pytanie z zakresu praktyki – Narysuj i omów szczegół połączenia więźby dachowej o konstrukcji jętkowej z ścianą kolankową.

Lubelska izba KB wykonawcze
1. Jakie są obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego
2. Jakie są obowiązki pracodawcy przed dopuszczeniem pracowników do ręcznych prac transportowych
3. Jak wygląda tablica informacyjna i gdzie należy ją umieścić
4. Co obejmuje ubezpieczenie OC
5. Jakiej wysokości powinien być Komin na dachu płaskim w odległości 1m od przeszkody o wysokości 3m
6. Co oznacza napis na worku CEM II/A-V 32,5R. Jaki kolor ma worek, a jaki napis
7. Czy zmiana użytkowania jest istotnym odstepstwem od projektu
8. Do jakich prac słuszne jest użycie koparek przedsiebiernych

Małopolska, drogowe wykonawcze bez ograniczen.

1. Prawa kierownika budowy
2. Kiedy mówimy o ciężkim wypadku przy pracy.
3. Obszary Natura 2000 a inwestycje drogowe na tych terenach.
4. Elementy przekroju poprzecznego drogi
Praktyka :
1. Określ przydatność materiałów do nasypów drogowych
2. Określić cechy placu budowy dla robót liniowych, co się na nim znajduje oraz co należy zrobić po zakończeniu budowy.
3. Omówić oraz rozrysować połączenie chodnika z nawierzchnia wybudowanego w miejscu rowu przydrożnego.
4. Podbudowa z betonu cementowego : cechy, materiały, kiedy stosujemy, jakie maszyny używane oraz pielęgnacja.

Konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń – Śląska Izba
1. Protokół kontroli obiektu budowlanego przeznaczonego do rozbiórki niewykończonego co powinno się w nim znaleźć.
2. Dylatacja – wymień rodzaje dylatacji
3. Ścianki szczelne – wymień przynajmniej jeden typ grodzic
4. Ewidencja sieci uzbrojenia terenu – co zawiera
5. Schody płytowe – narysować zbrojenie
6. Protokół odbioru rusztowania – co powinien zawierać
7. Sposób zabezpieczenia osi konstrukcji budowlanej przy wykonywaniu wykopów
8. Uzgodnienie projektu w zakresie p.poż, przez kogo i w jaki sposób

7.

Witam.
Moje pytania z dziś (sesja jesień 2018, ŚlOIIB).
Pytania z przepisów:
1. Jakie warunki muszą zaistnieć, aby kierownik budowy był zobowiązany zapewnić sporządzenie planu BiOZ (czas trwania budowy, liczba pracowników).
2. Podać zakres PZT (z jakich części się składa, na jakiej mapie, co ma zawierać część opisowa, a co część rysunkowa).
3. Co nazywamy pracą na wysokości. Jakie zabezpieczenia należy zapewnić pracownikom pracującym na wysokości.
4. Co jest przedmiotem Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (podać najważniejsze założenia, rozdziały, co zawierają). Podać przykład zależności ujętych w w/w Rozporządzeniu dla budynku oraz działki (przykładowe odległości).

Pytania z praktyki:
1. Strop TERIVA – przekroje, wymiary, rozpiętości. Jaką rolę pełnią w tym stropie pustaki? (koniecznie trzeba powiedzieć o żebrach rozdzielczych i ich roli) – poproszono mnie, aby przekroje narysować sobie w trakcie przygotowania, żeby nie tracić czasu na rysowanie podczas udzielania odpowiedzi.
2. Narysować szczegół oparcia stropu gęstożebrowego na ścianie z betonu komórkowego. Co się stanie, jeśli nie wykonamy tego węzła odpowiednio (chodzi o możliwość wykruszenia się betonu w strefie oparcia i możliwość obrotu stropu).
3. Metody pielęgnacji betonu zimą i latem.
4. Jak ma zachować się pracodawca, gdy stwierdzi bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia pracowników podczas wykonywania pracy.

Cześć wszystkim,
Czy ktoś się orientuje jakie materiały można wnieść na egzamin ustny zdawany w Pomorskiej Izbie Inżynierów Budownictwa?
Czy można mieć ze sobą książki bądź inne opracowania inne niż normy i akty prawne?

Konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń, mazowiecka, ogólny sens pytań:
1. Na czym polega ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia,
2. W jakim celu ustala się kategorie geotechniczne,
3. Co wpisujemy w protokół odbioru rusztowania,
4. Zaproponuj izolację tarasu nad pomieszczeniem,
5. Odbiór murowanych kominów dymowych i wentylacyjnych,
6. Sposoby odbioru zagęszczenia nasypów i zasypki,
7. Sposoby zabezpieczenia nasypów przed erozją. Naturalne i sztuczne,
8. Rodzaje połączeń konstrukcji drewnianych.

Hydrotechniczne wykonawcze
TEORETYCZNE:
1) Kontrola okresowa budynków, co ile? Jaka? Jakich obiektów dotyczy? (§ 61 Prawo Budowlane)
2) Rodzaje badań i kontrola zagęszczenia nasypów. Pytanie dopytujące o wilgotność optymalną
3) Jakie warunki powinny spełniać konstrukcje żelbetowe i kamienne oraz wykonane z betonu słabo zbrojonego? (§ 10 warunki techniczne budowli hydrotechnicznych)
4) Jakie warunki bezpieczeństwa powinny spełniać budowle hydrotechniczne żelbetowe i kamienne oraz wykonane z betonu słabo zbrojonego? (§ 30 warunki techniczne budowli hydrotechnicznych)
PRAKTYCZNE:
5) Części składowe jazu. Jako, że temat rzeka to dużo pytań dopytujących. Pamiętam dwa – jak zabezpiecza się przyczółki przed filtracją (chodziło o skrzydełka), plus naszkicować przekrój przez jaz klapowy.
6) Beton hydrotechniczny, jakie są jego podstawowe parametry, transport, pielęgnacja
7) Przejście przez koryto rzeki, jak wykonywać
8) Naszkicować i omówić etapy wykonywania betonowego zbiornika ppoż. o wymiarach 15x15x2

drogowe, wykonawcze, lubelska izba

1. Dziennik budowy – co znajduje się na pierwszych stronach dziennika (łącznie ze stroną tytułową) i kto te informacje wpisuje.
2. Opisz rodzaje gwarancji na nawierzchnię asfaltową.
3. Sposoby uszorstniania nawierzchni w pierwszej fazie użytkowania.
4. Wymień rodzaje uszkodzeń nawierzchni asfaltowej i podaj przyczyny ich powstawania.
5. Czym się różni asfalt modyfikowany od asfaltu drogowego.
6. Jaki rodzaj geotekstyli stosowany jest w warstwach asfaltowych? W jakim celu się je tam umieszcza oraz w jaki sposób wykonuje się taką warstwę.
7. Wymień rodzaje lepiszczy stosowanych do warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego. Jakie badania wykonuje się podczas projektowania takiej mieszanki?
8. WT-5 podaje cztery rodzaje mieszanki kruszywa związanego spoiwem. Porównaj je ze sobą – wskaż podobieństwa i różnice.

Sanitarne WOIIB
„Z praktyki”:
Montaż central na budynku 5 kondygnacyjnym
Przygotowanie zaplecza budowy
Kto podpisuje odbiór instalacji … nie pamiętam już jakich
Drenaż opaskowy
„Z Ustaw, Norm”:
Minimalna średnica wew rur inst. wody
Materiały pożaroniebezpieczne
Zajęcie pasa drogowego …
Ostatniego nie pamiętam

Witam
MOIIB wykonawcze, bo, rozszerzenie
1. Co to są igłofiltry i do czego służą? Pytania dopytujące: Gdzie wylewamy wodę podczas odwodnienia? Chodziło o grunt, rów, studnia. Czy igłofiltry są ze sobą połączone. Oczywiście zrobiłem rysunek obniżenia zwierciadła wody.
2. Omówić schody…. nie pamiętam jak one się nazywały, ale jedno z czym mi się kojarzyły to ze schodami terenowymi wykonanymi w gruncie ale to nie było to.
3. Jakie czynności należy podjąć gdy podczas robót ziemnych znaleziono metalowy przedmiot niewiadomego pochodzenia.
4. Co powinien zrobić kierownik budowy jeżeli stwierdzi na budowie pojawienie się czynników zagrażających życiu pracowników.
5. Drewniany element wbudowany w konstrukcję został wykonany z drewna klasy K27 zgodnie z dokumentację. Proszę podać jaką klasę drewna należy założyć do analizy statycznej robiąc orzeczenie techniczne.
6. Podział budynków z uwagi na wysokość. N, SW, W, WW Pytania dopytujące: Jak mierzymy wysokość budynku? Od którego miejsca budynku wokół budynku? I do którego miejsca na dachu.
Był to mój już 3 egzamin w tej izbie ale całkiem odmienny od 2 pozostałych. Były tylko 2 komisje obie przy prezydium a nie jak kiedyś 3. Nie było tutaj sztywnych regułek z przepisów tylko rozmowa na zasadzie co by Pan zrobił, jak rozwiązał ten problem. Oczywiście jak wyklepałeś regułkę to i tak dopytywali czy rozumiesz tą regułkę.
Ja zdałem, życzę powodzenia.

Pytania na egz. ustny rozszerzone upr. wykonawcze (Małopolska 05.2018)

1. Jak jest maksymalna ilość stopni dla jednego biegu schodów w budynkach opieki zdrowotnej?
2. Wymienić sposoby przewiązania murów krzyżujących się.
3. Wymień prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej.
4. W jaki sposób należy prowadzić roboty betonowe zimą.
5. Wymienić i omówić kategorie tynków cementowo-wapiennych oraz ich odbiór na budowie.
6. Mamy istniejący niepodpiwniczony budynek 2-kondygnacyjny objęty ochroną konserwatorską. Obok niego w bliskim sąsiedztwie dostawiamy się nowym budynkiem o dwóch kondygnacjach podziemnych i 4 nadziemnych. Jakie sposoby, metody kontroli stanu istniejącego budynku przeprowadza się w trakcie prowadzonej budowy?

Witam. Super portal i stronka. Ja przygotowuję sie do zdania na Uprawnienia Budowlane brazna elektryczna bez ogranioczeń na Kierowanie i projektowanie.
Prosze o podpowiedz bo jestem laikiem gdzie znajde jakies informację , testy , odpowiedzi na pytania itp. Dziekuję za informację
Pozdrawiam

Mazowiecka, 06.12.2017
1. Budowa ogrodzenia – obowiązki formalne inwestora (zgłoszenie jeśli powyżej 2,20m)
2. Wymień 5 spośród 7 materiałów niebezpiecznych pożarowo (Rozp. w sprawie ochrony ppoz budynkow (…) z 7 czerwca 2010)
3. Czy pracownikowi należy się wynagrodzenie jeśli opuścił stanowisko pracy powiadamiając o tym wcześniej pracodawcę (Kodeks pracy)
4. Obowiązki pracodawcy jeśli wydarzy się wypadek przy pracy (Kodeks pracy)
5. Dylatacje w płycie dennej
6. Poddasze wentylowane
7. Zabezpieczenia wykopów ściankami szczelnymi – jakie korzyści wynikają z tego rozwiązania, co należy wykonać jeśli zabezpieczamy głęboki wykop (rozpory, zakotwienie w gruncie)
8. Połączenia bezwrębowe w konstrukcjach drewnianych (sworznie, śruby, blachy, pierścienie, blachy z kolcami)

Cześć.
Bardzo fajnie że powstaje taki zbiór.
Celem pielęgnacji podaję swoje. Szczęśliwe zdałem!
Dolnośląska KB -W
1. Kiedy orzeka się zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
2. Czy ustawa Prawo Budowlane jest jeden aktem prawnym regulującym jak ma być sporządzony wniosek o pozwolenie na budowę.
3. Kanały i przewody dymowe a kanały i przewody spalinowe
4. Kiedy nie można prowadzić montażu i demontażu rusztowań.
5. Kiedy stosujemy tynki renowacyjne
6. Zasady pielęgnacji betonu na stropie monolitycznym
7. Rodzaje pokryć dachowych dachów stromych
8. Wykonywanie termomodernizacji od wewnątrz.

Witam,
Na świeżo pytania z izby mazowieckiej, konstrukcyjno-budowlane ograniczone do projektowania i kierowania:
1.Jakie obowiązki ma projektant
2. Co to jest kondygnacja
3.Jakie elementy kontrolować raz na 5 lat.
4.Jakie obiekty nie potrzebują zezwolenia na rozbiórkę
5. Prace przygotowawcze przed przystąpieniem do robót ziemnych
6.Kto odpowiada za PLAN BIOZ i kiedy nie trzeba sporządzać
7.Wymienić izolacje cieplne
8.Narysować przekrój przez dach z pełnym deskowaniem i pokryciem np. dachówką bitumiczną

Hej Justyna, nie wiem czy chcesz wiedzieć czy: co możesz mieć, czy co należy.
Ja wiem tyle:
„Podczas przygotowywania się do odpowiedzi dopuszczalne jest posługiwanie się tekstami aktów prawnych, Polskimi Normami oraz Eurokodami, posiadanymi przez kandydata lub udostępnionymi przez komisję kwalifikacyjną.”
To jest odpowiedź ze Śląskiej Izby. A na końcu mejla tak:
„W przepisach nie ma mowy o możliwości korzystania z książek, jedynie komisja w trakcie egzaminu może wyrazić na to zgode.”

Także możesz mieć to co dostępne na sali, zorganizowane przez komisję, ale może się okazać że komisja dopuści posługiwanie się książkami, np. Sławetny Majster Budowlany 🙂
Ale przykładowo koledzy, którzy zdawali uprawnienia 2 czy 3 lata temu w Małopolskiej mogli mieć wszystko 🙂 za wyjątkiem laptopa…
pozdrawiam,
Jakub

Konstrukcyjno budowlane ustny pomorskie sesja 05.2017.
1.oparcie płyt kanalowych na scianach
2.wykonuwanie posadzek przemysłowych na gruncie
3.kto opodpowiada za zły stan techniczny obiektu i jaka kara
4.kto odpowiada za zły stan techniczny lokalu
5.kiedy przysługuje prawo do wykupu nieruchomosci w związku z ochrona środowiska
6.oc inzyniera
7.kominy zasady wykonywania kominów murowanych
8.Mop na autostradach

izba warmińsko-mazurska, konstrukcyjno-budowlane do prowadzenia robót i projektowania bez ograniczeń.
bardzo miła i przyjazna komisja, podpowiada i naprowadza, moje pytania:
– w jakich przypadkach organ nadzoru wydaje decyzję o usunięciu nieprawidłowości
– obowiązki pracodawcy w przypadku gdy w jednym miejscu pracują pracownicy różnych pracodawców
– gdzie nie można stosować schodów z noskami i podcięciami
– zasada wibrowania betonu wibratorem buławowym
– nie pamiętam
– obliczyć długość zakotwienia na podstawie danych
– omówić zależność odkształcenie-naprężenie w betonie i wpływ tego na obliczanie elementów żelbetowych
– więźba płatwiowo-kleszczowa, narysować schemat statyczny i omówić montaż
– co to jest parametr imperfekcji i jak się go określa
– zaprawy do murów zbrojonych, podać materiał i wytrzymałość na ściskanie
egzamin zdany

Witam
Udało mi się co nieco opracować z tych pytań dostępnych tu na stronie, dla specjalności KBI nie wiem gdzie to wrzucić by każdy mógł sobie je pobrać. Jeżeli ktoś chce bym podesłał to proszę pisać na maila.
Pozdrawiam

MOJE PYTANIA WIOSNA 2017:
1. Naprawa fundamentów – podać sposób.
2. Pielęgnacja betonu.
3. Rama stalowa – naprężenia w podwalinie słupa.
4. Dźwigi i maszynownie w budynkach wielorodzinnych.
5. Jak zabezpieczyć belkę stalową przed zwichrzeniem?
6. Jakie działania zabezpieczające należy podjąć w przypadku, kiedy wykonywany jest parking w pobliżu budynku czterokondygnacyjnego, nie podpiwniczonego.
7. Pomieszczenia pracy – podać temperaturę.
8. Wykopy pod płytę betonową – wykonanie i zabezpieczenie.
9. Rozbiórka – na jakiej podstawie jest wydawana?
10. Płya żelbetowa – kiedy jednokierunkowo zbrojona?

Witam mam pytanie na jakiej stronie można pobrać przykładowe pytania na ustny egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nieogranczonej wykonawczej. Pozdrawiam

Witam czy teraz na egz. ustnym w maju wiosna 2017 będą obowiązywać nowe przepisy z marca bieżącego roku ? Będę wdzięczna za odpowiedź 🙂
Pozdrawiam

Oczywiście, że nie na 01.01.2017. Na samym wykazie z izby jest późniejsza data.
A teoretycznie to obowiązuje aktualny stan prawny.

Czy na egzamin ustny należy zabrać projekty przy których uczestniczyło się w trakcie wykonywania praktyki projektowej? a dokładniej czy wystarczy jeżeli przyniosę materiały czyli obliczenia konstrukcyjne plus wydrukowane rysunki ? projektem budowlanym wiadomo nie dysponuję – dostawałam konkretne zlecenie na wykonanie obliczeń + przesłane rysunki od architekta, oczywiście praktyka odbywała się pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia. Osoba nadzorująca praktyką widnieje w projekcie budowlanym jako projektant. Chciałam zapytać jakie materiały należy przynieść dysponuję wydrukami, rysunkami, ręcznymi obliczeniami, wszystko było dokładnie sprawdzane przez projektanta, wszelkie uwagi były zamieszczane na wydrukach lub na odręcznych obliczeniach.

Zakupić nie można gdyż są dostępne w tym wpisie . Każdy może je pobrać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *