Przedstawiamy zbiór blisko 3200 pytań na egzamin ustny na uprawnienia budowlane zebrany od użytkowników naszego forum, którzy jego trudy mają już za sobą. Pytania pogrupowano wg okręgowej izby, specjalności oraz rodzaju uprawnień budowlanych i architektonicznych.

Pytania są aktualne gdyż pochodzą najpóźniej sprzed 6 lat. Można je pobrać w formie interaktywnego pliku excel, z możliwością filtrowania wg. rodzaju specjalności i uprawnień a także Izby PIIB lub IARP gdzie je zadano.

zestawienie pytań - egzamin ustny
Przykładowy widok zestawienia pytań

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane – pytania

Pobierz

 

53 KOMENTARZE

 1. Czy ktoś kto ma już ustny (spec.KB P+W bez ogr.) za sobą (w sesji wiosna 2019) ze Śląskiej może się podzielić wrażeniami z egzaminu i zestawem pytań? Jak wygląda losowanie – czy losuje się od razu wszystkie 10 pytań, ile było czasu na przygotowanie, jakie nastawienie miała komisja itp.

 2. W ramach podziękowania za aktualizowaną przez Was bazę, ja również podzielę się moimi pytaniami. Uprawnienia budowlane specjalność drogowa do kierowania robotami bez ograniczeń – Świętokrzyskie Sesja Jesienna 2018.
  1. Wymienić obowiązki Inspektora Nadzoru.
  2. Wymienić podmioty uprawnione do dokonywania wpisów w dzienniku budowy.
  3. Podać definicje: skrzyżowanie, węzeł, przecięcie dróg publicznych.
  4. Wymienić obowiązki pracownika w zakresie przepisów BHP.
  5. Omówić drenaż francuski.
  6. Omówić zagęszczanie MMA.
  7. Omówić spadki poprzeczne i podłużne na drogach.
  8. Omówić podbudowę stabilizowaną wapnem.

 3. czy ktoś wie jakie były pytania na ustnym egzaminie z instalacji sanitarnych w świętokrzyskiej izbie w sesji jesiennej 2018 r.? za informację dziękuję

 4. Mazowiecka Izba, konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń jesień 2018:
  1. podać definicję katastrofy budowlanej
  2.okresowa kontrola 5 letnia wg. prawa budowlanego – co podlega sprawdzeniu
  3. wymienić obowiązki członka izby inżynierów budownictwa
  4. wymienić organy PIP (Państwowej Inspekcji Pracy)
  5. czy w ramach wydanego pozwolenia na budowę można odwadniać wykop
  6.zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych
  7.opisać metodę lekko-mokrą docieplenia ścian
  8.organizacja czynności przy betonowaniu płyty dennej zbiornika o wymiarach 40x10x1 m

 5. Małopolska izba, sanitarne do kierowania robotami bez ograniczeń jesień 2018
  Pytania pisane w luźnej formie tyle ile pamiętam:

  1.Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych – jakich.
  2.Kiedy pracownik może odmówić wykonywania pracy.
  3.Jakie jest minimalne zabezpieczenie klimatyzacji i wentylacji nawiewnej i wywiewnej przed pyłami.
  4.Co powinien zawierać projekt wykopu kanalizacji.
  5.Omówić wykonanie przejścia pod drogą (przewiert sterowany, kanalizacja z rur kamionkowych). Jakie będą potrzebne dokumenty. Jak zabezpieczyć komorę startową i końcową w gruncie nawodnionym.
  6.Narysować przekrój wykopu pod wodociąg w gruncie nawodnionym.
  7.Omówić wykonanie próby szczelności sieci gazowej przed oddaniem do użytkowania. Kiedy próba jest pozytywna. Co to jest ciśnienie maksymalne.
  8.Jak wykorzystać spalinowy komin murowany po kotle na paliwo stałe przy zastosowaniu kotła gazowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here