Przedstawiamy zbiór blisko 3400 pytań na egzamin ustny na uprawnienia budowlane zebrany od użytkowników naszego forum, którzy jego trudy mają już za sobą. Pytania pogrupowano wg okręgowej izby, specjalności oraz rodzaju uprawnień budowlanych i architektonicznych.

Pytania są aktualne gdyż pochodzą najpóźniej sprzed 6 lat. Można je pobrać w formie interaktywnego pliku excel, z możliwością filtrowania wg. rodzaju specjalności i uprawnień a także Izby PIIB lub IARP gdzie je zadano.

zestawienie pytań - egzamin ustny
Przykładowy widok zestawienia pytań

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane – pytania

Pobierz

 

64 KOMENTARZE

 1. Dolnośląska Izba Architektów, wiosna 2019:
  1. czemu służy cyrkulacja ciepłej wody w budynkach
  2. wysokości pomieszczeń pracy- kiedy możliwe jest jej obniżenie
  3. wyjście, przejście, dojście, droga ewakuacyjna- omówić pokrótce i wyjaśnić różnice.

  Mimo, iż stres jest ogromny, to należy trzymać nerwy i głos na wodzy- trzeba sprawiać wrażenie osoby pewnej siebie i tego co się mówi 😉 Powodzenia!

 2. Hej,
  Szykuję się do zdawania egzaminu IS sesja jesienna wykonawcze bez ogranicznen małopolska izba.
  Czy byłby ktoś uprzejmy kto podzielił (nawet odpłatnie) by się materiałami na egzamin ustny, oraz powiedział by co i jak młodszemu koledze przed egzaminem 🙂 ?

  Z góry dzieki za odpwiedz!

  Adam
  adamgadzina65@gmail.com

 3. Pomorska Izba Architektoniczna wiosna 2019:
  1.Przekroj przez ścianę warstwową.
  2.Kiedy w budynkach istniejących nie obowiązują warunki ppoż.
  3. Odległości od stacji z gazem płynnym.
  4.Sposób wyznaczania odległości między budynkami.
  5.Rodzaje izolacji.
  6.Ochrona cieplna budynków.
  7. Powierzchnia biologicznie czynna.
  8.Narysuj linijkę słońca.
  9. Rodzaje konstrukcji drewnianych.
  10.Narysuj warstwy na balkonie.

 4. Mazowiecka Izba Wiosna 2019 kolejowe wykonawcze
  1. Jak uklada się szyny między rozjazdami odległymi od siebie o mniej niż 30m.
  2. Co to jest tor bezstykowy i jaka jest jego długość
  3. Cele szkolenia bhp dla pracowników
  4. Jaka jest odległość granicy pasa granicznego oznakowanego ogranicznikami ( taka żeby nie zakłócać pracy urządzeń; -) )
  5. Kto od kiedy i na jakiej podstawie wydaje deklaracje dopuszczenia do eksploatacji
  6. Jaka jest odległość banerów reklamowych od przejazdu kolejowego
  7. Obowiązki kierownika budowy w czasie katastrofy
  8. Jakie wymagania powinna spełniać linia żeby była dostosowana do danej prędkości
  Dodatkowo jeszcze były pytania
  9. Projektowanie niwelety na przesłach powyżej 30m
  10. Tory o stałym pochyleniu
  11. Co to jest tor klasyczny
  12. Badania nośności

  Komisja bardzo w porządku. Życzę każdemu powodzenia

 5. Małopolska izba, sanitarne do kierowania robotami bez ograniczeń wiosna 2019
  Pytania pisane w luźnej formie tyle ile pamiętam:
  1. Jakie uprawnienia ma projektant na budowie.
  2. Co zrobić w momencie bezpośredniego zagrożenia życia podczas pracy.
  3. Wentylacja nadciśnieniowa – gdzie się stosuje.
  4. Kiedy powinna być sporządzona dokumentacja wykopu skarpowanego.
  5. Próby podczas odbioru kanalizacji sanitarnej.
  6. Urządzenia wentylacji mechanicznej w garażu. Sposób montażu.
  7. Warunki bezodpływowych zbiorników na nieczystości.
  8. Kiedy wykonuje się prace ręczne, a kiedy mechaniczne na sieci gazowej z PE.

  • Hej,
   Jako młodszy kolega który ma egzamin przed sobą mógłbys mi nakreślić materiały z jakich sie przygotowywałes na egzamin ustny ? Prosze o kontakt
   Z góry dzieki,
   Adam

 6. Witam,

  Pytania z wczorajszego Egzaminu ustnego IS wykonawcze w Małopolskiej Izbie:

  1.Kto wchodzi w skład komisji po katastrofie budowlanej i kto ją powołuje
  2.Co powinien ocenić pracodawca jeśli chodzi o ocene ryzyka przy transporcie ręcznym ciężarów
  3.Opisać naciąg wtępny na sieciach
  4.Jakie wymagania powinny znajdować się w projekcie sieci gazociągowej przy przejściu przez wodną przeszkodę
  5.Jakie wymagania stawiane są przy uruchumieniu oraz remoncie w tłoczni gazu oraz podać kiedy powinien włączyć się próbny alram
  6.Kto może dokonywać przeglądów komina i wentylacji
  7.Opisać jakie metody stosujemy do odwodnienia wykopów układając sieci kanalizacyjne i opisać szczegółowo jedną z nich
  8.Opisać montaż wentylacji mechanicznej wywiewno-nawiewnej w 5-piętrowym bloku,dokładnie opisać montaż przewodów,czerpni,wyrzutni,centrali oraz na czym polega kontrola na końcu

 7. Dzień dobry,
  Przesyłam poniżej pytania z egzaminu na uprawnienia kolejowe do projektowania, sesja wiosna 2019. Inny zamieszczali pytania i to mi pomogło więc i ja się odwdzięczam. Komisja prezentuje wysoką kulturę osobistą i wiedzę. Po egzaminie cenne rady komisja udziela czego się jeszcze douczyć. Jak się czegoś nie widziało zadawane były pytania pomocnicze. Ja się uczyłem na pisemny około 1,5 miesiąca a na ustny 1,5 tygodnia.

  Co do pytań na ustny przesyłam poniżej :

  1) Jak się układa przepust aby zapewnić przepływ wody pod nasypem kolejowym ?
  2) Jakie dokumenty powinien złożyć Wykonawca robót aby potwierdzić dobrą jakość wykonanych robót ?
  3) Opisać przejście kategorii F i czym się zabezpiecza.
  4) Opisać co powinno być na rysunku na planie zagospodarowania terenu.
  5) Jak się projektuje warstwy ochronne ?
  6) Opisać klasyczne złącze szynowe.
  7) Złącze izolowane opisać.
  8) Jak się projektuje stację na 160 km/h.

 8. Pytania na egzamin ustny uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń 28.05.2019r. ŚOIIB
  1. Co należy dołączyć do wniosku o pozwolenia na budowę.
  2. Wymiary drzwi do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
  3. Temperatura w pomieszczeniach pracy.
  4. Co to jest znak budowlany.
  5. Więźba płatwiowo-kleszczowa wymiana słupa narysować wytłumaczyć.
  6. Maksymalna wilgotność drewna w konstrukcji budowlanej.
  7. Czy nadzór budowlany powinien obserwować osiadanie budowli w 2 kategorii geotechnicznej.
  8. Jak ustawić urządzenie mechaniczne na stropie. (Chodziło o podkładki pod urządzeniem przejmujące wibracje urządzenia).

 9. Czy ktoś kto ma już ustny (spec.KB P+W bez ogr.) za sobą (w sesji wiosna 2019) ze Śląskiej może się podzielić wrażeniami z egzaminu i zestawem pytań? Jak wygląda losowanie – czy losuje się od razu wszystkie 10 pytań, ile było czasu na przygotowanie, jakie nastawienie miała komisja itp.

 10. W ramach podziękowania za aktualizowaną przez Was bazę, ja również podzielę się moimi pytaniami. Uprawnienia budowlane specjalność drogowa do kierowania robotami bez ograniczeń – Świętokrzyskie Sesja Jesienna 2018.
  1. Wymienić obowiązki Inspektora Nadzoru.
  2. Wymienić podmioty uprawnione do dokonywania wpisów w dzienniku budowy.
  3. Podać definicje: skrzyżowanie, węzeł, przecięcie dróg publicznych.
  4. Wymienić obowiązki pracownika w zakresie przepisów BHP.
  5. Omówić drenaż francuski.
  6. Omówić zagęszczanie MMA.
  7. Omówić spadki poprzeczne i podłużne na drogach.
  8. Omówić podbudowę stabilizowaną wapnem.

 11. czy ktoś wie jakie były pytania na ustnym egzaminie z instalacji sanitarnych w świętokrzyskiej izbie w sesji jesiennej 2018 r.? za informację dziękuję

  • Cześć, czy udało Ci się zdobyć jakieś pytania z egzaminu ustnego z instalacji sanitarnych w świętokrzyskiej izbie?
   Z góry dzięki za odpowiedź 🙂

 12. Mazowiecka Izba, konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń jesień 2018:
  1. podać definicję katastrofy budowlanej
  2.okresowa kontrola 5 letnia wg. prawa budowlanego – co podlega sprawdzeniu
  3. wymienić obowiązki członka izby inżynierów budownictwa
  4. wymienić organy PIP (Państwowej Inspekcji Pracy)
  5. czy w ramach wydanego pozwolenia na budowę można odwadniać wykop
  6.zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych
  7.opisać metodę lekko-mokrą docieplenia ścian
  8.organizacja czynności przy betonowaniu płyty dennej zbiornika o wymiarach 40x10x1 m

 13. Małopolska izba, sanitarne do kierowania robotami bez ograniczeń jesień 2018
  Pytania pisane w luźnej formie tyle ile pamiętam:

  1.Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych – jakich.
  2.Kiedy pracownik może odmówić wykonywania pracy.
  3.Jakie jest minimalne zabezpieczenie klimatyzacji i wentylacji nawiewnej i wywiewnej przed pyłami.
  4.Co powinien zawierać projekt wykopu kanalizacji.
  5.Omówić wykonanie przejścia pod drogą (przewiert sterowany, kanalizacja z rur kamionkowych). Jakie będą potrzebne dokumenty. Jak zabezpieczyć komorę startową i końcową w gruncie nawodnionym.
  6.Narysować przekrój wykopu pod wodociąg w gruncie nawodnionym.
  7.Omówić wykonanie próby szczelności sieci gazowej przed oddaniem do użytkowania. Kiedy próba jest pozytywna. Co to jest ciśnienie maksymalne.
  8.Jak wykorzystać spalinowy komin murowany po kotle na paliwo stałe przy zastosowaniu kotła gazowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here