Egzamin ustny jest najbardziej wymagającą częścią egzaminu na uprawnienia budowlane. Statystycznie pozytywny wynik udaje się osiągnąć około 75% osób zdających. Warto wcześniej wiedzieć jaki jest jego przebieg oraz odpowiednio się przygotować.

Data i miejsce egzaminu

O miejscu i terminie egzaminu ustnego komisja egzaminacyjna informuje do kilku godzin po pozytywnym zakończeniu egzaminu testowego. Zwyczajowo egzaminy odbywają się w okręgowych siedzibach Izb Inżynierów Budownictwa, na drugi dzień lub do kilku (nastu) dni po egzaminie pisemnym. Często kolejność ustalana jest alfabetycznie, w obrębie danej specjalności wg nazwiska więc orientacyjne można określić czy po egzaminie pisemnym zostanie jeszcze kilka dni na naukę. Na „pierwszy ogień” zwykle przeznaczona jest specjalność konstrukcyjno-budowlana, a „instalatorzy” zamykają egzaminy.

Forma egzaminu

Egzamin przeprowadzany jest w formie ustnej. Kandydat odpowiada na pytania przygotowane przez komisję kwalifikacyjną w formie zestawu pytań. Zestawy pytań są losowane. W skład komisji wchodzi 3-5 osób z wykształceniem kierunkowym oraz odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi oraz ewentualnie jeden z członków z wykształceniem prawniczym.

Zestawy przygotowywane są oddzielnie dla każdego rodzaju i specjalności uprawnień budowlanych, na podstawie obowiązującego wykazu przepisów regulujących proces budowlany. Odpowiedzi zdających oceniane są punktowo, w skali od 0 do 5 punktów za każdą odpowiedź.

Liczba pytań, czas i zakres egzaminu, wymagana liczba poprawnych odpowiedzi

Zwyczajowo czas na przygotowanie się do odpowiedzi wynosi około 25 minut, a łączny czas egzaminu nie powinien przekraczać 60 minut. Egzamin odbywa się w turach po kilka lub kilkanaście osób. W zależności od kolejności oraz tempa odpowiedzi pozostałych uczestników, czasu na przygotowanie może być więcej. Po odpytaniu wszystkich kandydatów z danej tury komisja ogłasza wyniki.

Kandydat otrzymuje 5 do 10 pytań z zakresów zależnych od wybranej specjalności i rodzaju uprawnień:

uprawnienia bez ograniczeń – łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi

10 pytań w tym:

 • 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa
 • 4 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej
 • 4 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadania projektowego albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy

Wymagana liczba punktów – 34 na 50 możliwych

uprawnienia bez ograniczeń – odrębnie do projektowania albo kierowania robotami budowlanymi

8 pytań w tym:

 • 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa
 • 3 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej
 • 3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadania projektowego albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy

Wymagana liczba punktów – 27 na 40 możliwych

uprawnienia w ograniczonym zakresie łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

8 pytań w tym:

 • 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa
 • 3 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej
 • 3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadania projektowego albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy

Wymagana liczba punktów – 27 na 40 możliwych

uprawnienia w ograniczonym zakresie odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi

6 pytań w tym:

 • 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa
 • 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej
 • 2 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadania projektowego albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy

Wymagana liczba punktów – 20 na 30 możliwych

uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi dla osób posiadających tytuł zawodowy mistrza

6 pytań w tym:

 • 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa
 • 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej
 • 2 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadania projektowego albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy

Wymagana liczba punktów – 20 na 30 możliwych

Dodatkowe informacje i porady

 • Członkowie komisji kwalifikacyjnych mogą zadawać pytania dodatkowe, których zakres wiąże się z pytaniami z wylosowanego zestawu. Często dodatkowe pytania zadawane są w wyniku kłopotów z odpowiedzią na podstawowe pytania z zestawu. (tzw. pytania ratunkowe)
 • Przygotowując się do odpowiedzi ( szczególnie na pytania techniczne ) warto sporządzać rysunki, gdyż to zawsze pozytywnie jest odbierane przez komisję.
 • Zwykle komisja nie pozwala na czytanie odpowiedzi z kartki, tak więc wszystkie kwestie należy zapamiętać w czasie dostępnym na przygotowanie się.
 • Podczas przygotowywania się do odpowiedzi dopuszczalne jest posługiwanie się tekstami aktów prawnych, Polskimi Normami oraz Eurokodami, posiadanymi przez kandydata lub udostępnionymi przez komisję kwalifikacyjną.
 • Porady zdających z ostatnich lat – link
 • Pytania z poprzednich egzaminów – link

2 KOMENTARZE

 1. A jak to wygląda w przypadku izby Architektów? jest tyle samo pytań co u Inżynierów? Termin ustnego jest następnego dnia po pisemnym czy dłużej to trwa?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here