Skip to main content

Zakres pytań oraz warunki przeprowadzania egzaminu pisemnego w roku 2015

[tlt_header important=”2″]Zakres egzaminu pisemnego ( testowego ) na uprawnienia budowlane[/tlt_header] na uprawnienia bez ograniczeń – łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi – test zawiera 90 pytań testowych w tym: 63 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych […]

Czytaj więcej

Przykładowe pytania na egzamin testowy na uprawnienia budowlane

Zbiór 500 przykładowych pytań na egzamin testowy na uprawnienia budowlane opublikowany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Ostatnia aktualna wersja ze stanem prawnym na 01.07.2014 [tlt_header important=”3″]Zbiór zawiera pytania z zakresu:[/tlt_header] [tlt_list type=”bullet-4″] [tlt_list_item ]PRAWO BUDOWLANE  [/tlt_list_item] [tlt_list_item ]PB – PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE – WARUNKI TECHNICZNE  [/tlt_list_item] [tlt_list_item ]PB – POZOSTAŁE PRZEPISY WYKONAWCZE  [/tlt_list_item] [tlt_list_item ]SKUTKI DZIAŁANIA […]

Czytaj więcej