Kategorie
Egzamin

Zakres pytań oraz warunki przeprowadzania egzaminu pisemnego w roku 2015

[tlt_header important=”2″]Zakres egzaminu pisemnego ( testowego ) na uprawnienia budowlane[/tlt_header]

na uprawnienia bez ograniczeń – łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi – test zawiera 90 pytań testowych w tym:

 • 63 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie
 • 18 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych
 • 9 pytań z postępowania administracyjnego
 • czas trwania egzaminów – 135 minut
 • wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 68

na uprawnienia bez ograniczeń – odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi –   test zawiera 75 pytań testowych w tym:

 • 53 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie
 • 15 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych
 • 7 pytań z postępowania administracyjnego
 • czas trwania egzaminów – 115 minut
 • wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 57

na uprawnienia w ograniczonym zakresie – łącznie na uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi –   test zawiera 60 pytań testowych w tym:

 • 42 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie
 • 12 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych
 • 6 pytań z postępowania administracyjnego
 • czas trwania egzaminów – 90 minut
 • wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 45

na uprawnienia w ograniczonym zakresie – odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi –   test zawiera 45 pytań testowych w tym:

 • 32 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie
 • 9 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych
 • 4 pytania z postępowania administracyjnego
 • czas trwania egzaminów – 70 minut
 • wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 34

na uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi dla osób posiadających tytuł zawodowy mistrza –   test zawiera 45 pytań testowych w tym:

 • 32 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie
 • 9 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych
 • 4 pytania z postępowania administracyjnego
 • czas trwania egzaminów – 70 minut
 • wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 34

[tlt_header important=”2″]Warunki przeprowadzania egzaminu testowego[/tlt_header]

 1. Egzamin pisemny polega na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytania testowe jednokrotnego wyboru zawarte w zestawie przygotowanym przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną.Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego (testu) tj. 75% prawidłowo udzielonych odpowiedzi, jest niezbędnym warunkiem przystąpienia (dopuszczenia) do egzaminu ustnego.
 2. Czas trwania egzaminu testowego wynika z pomnożenia liczby pytań przez 1,5 minuty.

[tlt_header important=”2″]Wyniki egzaminów[/tlt_header]

 1. Podsumowanie wyników egzaminów następuje na posiedzeniu niejawnym Zespołu Egzaminacyjnego (bez udziału egzaminowanego) i zostaje odnotowane w protokole, który podpisują wszyscy członkowie Zespołu Egzaminacyjnego. Wzór protokołu egzaminu ustala Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB.
 2. Wyniki egzaminów są podawane zainteresowanym bezpośrednio po niejawnym posiedzeniu Zespołu Egzaminacyjnego.
 3. Zespół Egzaminacyjny występuje do Przewodniczącego Komisji Okręgowej z wnioskiem o nadanie uprawnień budowlanych w określonym zakresie osobom, które złożyły egzamin z wynikiem pozytywnym.
 4. Pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest ważny przez 3 lata od dnia jego uzyskania.
 5. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu kandydat otrzymuje decyzję zawierającą pouczenie o możliwości ponownego przystąpienia do egzaminu w terminie nie krótszym niż 3 miesiące. Osoba, która uzyskała negatywny wynik części ustnej egzaminu, może ponownie przystąpić tylko do tej części.

2 odpowiedzi na “Zakres pytań oraz warunki przeprowadzania egzaminu pisemnego w roku 2015”

Więc jak to jest, czy na pisemnym możemy mieć ustawy rozporządzenia w formie pisemnej czy nie nie ??

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *