Kategorie
Egzamin

Przykładowe pytania na egzamin testowy na uprawnienia budowlane

Zbiór 500 przykładowych pytań na egzamin testowy na uprawnienia budowlane opublikowany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Ostatnia aktualna wersja ze stanem prawnym na 01.07.2014
[tlt_header important=”3″]Zbiór zawiera pytania z zakresu:[/tlt_header]
[tlt_list type=”bullet-4″]
[tlt_list_item ]PRAWO BUDOWLANE  [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]PB – PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE – WARUNKI TECHNICZNE  [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]PB – POZOSTAŁE PRZEPISY WYKONAWCZE  [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]SKUTKI DZIAŁANIA ŻYWIOŁU – PRZEPISY SZCZEGÓLNE  [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]SAMORZĄD ZAWODOWY W BUDOWNICTWIE  [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]WYROBY BUDOWLANE  [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]NORMALIZACJA  [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]CERTYFIKACJA  [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]GEODEZJA  [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]BHP – KODEKS PRACY – PRZEPISY WYKONAWCZE[/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]OCHRONA ŚRODOWISKA [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]ZAOPATRZENIE W WODĘ – ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW[/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]DOZÓR TECHNICZNY  [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]AUTOSTRADY PŁATNE  [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]DROGI PUBLICZNE  [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]KOLEJE  [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]ENERGETYKA  [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]TELEKOMUNIKACJA  [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]MATERIAŁY WYBUCHOWE PRZEZNACZONE DO UŻYTKU PUBLICZNEGO[/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE  [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]OCHRONA ZABYTKÓW [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]KODEKS CYWILNY  [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO[/tlt_list_item]

[/tlt_list]

[download id=”7″ format=”1″]

W odpowiedzi na “Przykładowe pytania na egzamin testowy na uprawnienia budowlane”

Brak nowego rozporządzenie o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie. A stare wygasło 10 sierpnia. Nie rozumiem jak może się wogóle odbyć jesienna sesja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *