Zbiór 500 przykładowych pytań na egzamin testowy na uprawnienia budowlane opublikowany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Ostatnia aktualna wersja ze stanem prawnym na 01.07.2014
[tlt_header important=”3″]Zbiór zawiera pytania z zakresu:[/tlt_header]
[tlt_list type=”bullet-4″]
[tlt_list_item ]PRAWO BUDOWLANE  [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]PB – PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE – WARUNKI TECHNICZNE  [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]PB – POZOSTAŁE PRZEPISY WYKONAWCZE  [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]SKUTKI DZIAŁANIA ŻYWIOŁU – PRZEPISY SZCZEGÓLNE  [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]SAMORZĄD ZAWODOWY W BUDOWNICTWIE  [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]WYROBY BUDOWLANE  [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]NORMALIZACJA  [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]CERTYFIKACJA  [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]GEODEZJA  [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]BHP – KODEKS PRACY – PRZEPISY WYKONAWCZE[/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]OCHRONA ŚRODOWISKA [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]ZAOPATRZENIE W WODĘ – ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW[/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]DOZÓR TECHNICZNY  [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]AUTOSTRADY PŁATNE  [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]DROGI PUBLICZNE  [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]KOLEJE  [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]ENERGETYKA  [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]TELEKOMUNIKACJA  [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]MATERIAŁY WYBUCHOWE PRZEZNACZONE DO UŻYTKU PUBLICZNEGO[/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE  [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]OCHRONA ZABYTKÓW [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]KODEKS CYWILNY  [/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO[/tlt_list_item]

[/tlt_list]

[download id=”7″ format=”1″]

1 KOMENTARZ

  1. Brak nowego rozporządzenie o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie. A stare wygasło 10 sierpnia. Nie rozumiem jak może się wogóle odbyć jesienna sesja.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here