Kategorie
Egzamin

Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane

Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane:

w specjalnościach i zakresach należących do kompetencji Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
SPECJALIZACJE TECHNICZNO-BUDOWLANE
określone w rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

część I – określa
TRYB EGZAMINÓW W OKRĘGOWYCH IZBACH INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
część II – zawiera
WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI

Program uwzględnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Szczegółowy program został uchwalony przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną PIIB. Stan prawny na dzień 12 marca 2015.

[download id=”6″ format=”1″]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *