Skip to main content

Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane

Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane:

w specjalnościach i zakresach należących do kompetencji Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
SPECJALIZACJE TECHNICZNO-BUDOWLANE
określone w rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

część I – określa
TRYB EGZAMINÓW W OKRĘGOWYCH IZBACH INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
część II – zawiera
WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI

Program uwzględnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Szczegółowy program został uchwalony przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną PIIB. Stan prawny na dzień 12 marca 2015.

POBIERZ DEMO Pobrano 4964 razy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *