Kategorie
Uprawnienia architektoniczne

Egzamin testowy na uprawnienia architektoniczne

Egzamin pisemny na uprawnienia architektoniczne różni się nieco pod względem formalnym od tego przeprowadzanego w PIIB. Jego przebieg i zakres określono w Regulaminie Postępowania Kwalifikacyjnego opracowanym przez IARP.

Pytania na egzamin

Pytania na egzamin przygotowywane są przez Komisje Kwalifikacyjną IARP w oparciu o aktualne przepisy. Przed każdym egzaminem Izba publikuje wykaz wymaganych aktów prawnych oraz norm, których znajomość będzie wymagana na egzaminie w danej sesji (przykładowy wykaz – lato 2018). W bazie znajduje się kilka tysięcy pytań z poszczególnych aktów prawnych.

Forma i przebieg egzaminu

Egzamin przeprowadza się w formie testu jednokrotnego wyboru. Zdający zaznacza prawidłową odpowiedź spośród trzech dostępnych.

Podczas egzaminu zabronione jest korzystanie z urządzeń wyposażonych w pamięć elektroniczną oraz służących do porozumiewania się na odległość ( telefony, komputery itp.).

Zakres egzaminu, czas i wymagana liczba odpowiedzi

Zakres pytań na egzaminie testowym obejmuje 60 pytań egzaminacyjnych w tym:

  • 42 pytania z zakresu ustaw i przepisów wykonawczych związanych ze specjalnością architektoniczną
  • 12 pytań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych
  • 6 pytań z Kodeksu postępowania administracyjnego

Czas trwania egzaminu pisemnego wynosi 90 minut.

Wymagana liczba poprawnych odpowiedzi do zdania egzaminu wynosi 45 (75%).

Wyniki egzaminów

Wkrótce po zakończeniu egzaminu pisemnego następuje sprawdzenie testów egzaminacyjnych i ogłoszenie wyników. Architekci, którzy uzyskali wyniki pozytywny zostają dopuszczeni do egzaminu ustnego.

Przykładowy test

Przykładowy test egzaminacyjny na uprawnienia architektoniczne udostępniony przez Komisję Kwalifikacyjną IARP

Pobierz

Program do nauki egzamin na uprawnienia architektoniczne

https://uprawnieniabudowlane.pl/uprawnienia-budowlane-program-do-nauki-na-egzamin/

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.