Kategorie
Uprawnienia architektoniczne

Egzamin testowy na uprawnienia architektoniczne

Egzamin pisemny na uprawnienia architektoniczne różni się nieco pod względem formalnym od tego przeprowadzanego w PIIB. Jego przebieg i zakres określono w Regulaminie Postępowania Kwalifikacyjnego opracowanym przez IARP.

Pytania na egzamin na uprawnienia architektoniczne

Pytania na egzamin przygotowywane są przez Komisje Kwalifikacyjną IARP w oparciu o aktualne przepisy. Przed każdym egzaminem Izba publikuje wykaz wymaganych aktów prawnych oraz norm, których znajomość będzie wymagana na egzaminie w danej sesji (przykładowy wykaz – lato 2018). W bazie znajduje się kilka tysięcy pytań z poszczególnych aktów prawnych.

Forma i przebieg egzaminu

Egzamin przeprowadza się w formie testu jednokrotnego wyboru. Zdający zaznacza prawidłową odpowiedź spośród trzech dostępnych.

Podczas egzaminu zabronione jest korzystanie z urządzeń wyposażonych w pamięć elektroniczną oraz służących do porozumiewania się na odległość ( telefony, komputery itp.).

Zakres egzaminu, czas i wymagana liczba odpowiedzi

Zakres pytań na egzaminie testowym obejmuje 60 pytań egzaminacyjnych w tym:

  • 42 pytania z zakresu ustaw i przepisów wykonawczych związanych ze specjalnością architektoniczną
  • 12 pytań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych
  • 6 pytań z Kodeksu postępowania administracyjnego

Czas trwania egzaminu pisemnego wynosi 90 minut.

Wymagana liczba poprawnych odpowiedzi do zdania egzaminu wynosi 45 (75%).

Wyniki egzaminów

Wkrótce po zakończeniu egzaminu pisemnego następuje sprawdzenie testów egzaminacyjnych i ogłoszenie wyników. Architekci, którzy uzyskali wyniki pozytywny zostają dopuszczeni do egzaminu ustnego. Pozostali kandydaci, którym się nie powiodło mogą ponowne przystąpić do egzaminu w kolejnych sesjach. Niestety w takim wypadku ponoszą ponownie koszty za przeprowadzenie egzaminu. Natomiast nie ma w tym wypadku potrzeby ponownej kwalifikacji wykształcenia, czy też praktyki zawodowej.

Przykładowy test

Przykładowy test egzaminacyjny na uprawnienia architektoniczne udostępniony przez Komisję Kwalifikacyjną IARP. Test ma charakter przykładowy i może zawierać niektóre zagadnienia wg nieaktualnego już stanu prawnego.

Pobierz

Program do nauki egzamin na uprawnienia architektoniczne

https://uprawnieniabudowlane.pl/uprawnienia-budowlane-program-do-nauki-na-egzamin/

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *