Kategorie
Akty prawne

Jak korzystać z systemu ISAP

Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) to podstawowe i najbardziej dostępne źródło aktów prawnych na terenie Polski. ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych publikowanych przez wydawnictwa urzędowe: Dziennik Ustaw i Monitor Polski wydawanych przez Rządowe Centrum Legislacji. Przygotowaliśmy krótki poradnik jak z niego korzystać aby ułatwić wyszukiwanie potrzebnych aktów prawnych.

Adres publikacyjny

To unikatowe oznaczenie każdego aktu prawnego umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację. Adres składa się z czterech części:

 • Wydawnictwo – w którym akt prawny został opublikowany: Dziennik Ustaw (Dz.U.) lub Monitor Polski (M.P.)
 • Rok publikacji
 • Numer publikacji
 • Pozycja publikacji

Przykładowo adres  Dz.U.03.47.401 oznacza odpowiednio:

 • Dz.U – Dziennik Ustaw
 • 03 -rok publikacji (2003 – w wyszukiwarce należy wpisać „cały” rok, nie wystarczy 03)
 • 47 – numer publikacji
 • 401 – pozycja publikacji

Dla aktów publikowanych od 2012 nie podaje się już numeru publikacji, tak więc adres publikacyjny ma krótszą formę, przykładowo Dz.U.17.1332 co odpowiednio oznacza:

 • Dz.U – Dziennik Ustaw
 • 17 -rok publikacji (2017)
 • 1332 – pozycja publikacji

Akty prawne zasadniczo możemy wyszukiwać na dwa sposoby:

podając rok, numer (dla aktów publikowanych do 2011 r. włącznie) oraz pozycję w wydawnictwie publikacyjnym lub ewentualnie wpisując tytuł danego aktu prawnego lub jego fragment.

Uwagi:

 • Szukanie wg tytułu ( lub fragmentu tytułu) jest generalnie mniej wygodne gdyż wyszukiwarka nie obsługuje odmiany wyrazów i należy wpisać dokładną nazwę danego aktu lub dokładny jej fragment. Tak więc wpisując frazę „warunki techniczne” w pole tytuł nie otrzymamy żadnych wyników, gdyż dokładny tytuł aktu to „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.
 • Jeżeli wpisaliśmy poprawny adres publikacyjny lub tytuł ( przykładowo Dz.U.06.156.1118 ), a wyszukiwarka nie zwróci żadnych wyników może to oznaczać, iż szukany akt prawny nie jest już obowiązujący, a jak łatwo zauważyć wyszukiwarka domyślnie wyszukuje tylko obowiązujące akty prawne. Zmieniając status szukanego aktu prawnego na Wszystkie otrzymamy już konkretny wynik z informacją iż dany akt wygasł.

PIIB oraz IARP w swoich wykazach aktów prawnych na egzamin, podają konkretne adresy publikacyjne tak więc szukanie jest o wiele prostsze.

Polecamy

Komplet aktów prawnych na egzamin JESIEŃ 2020

Aplikacja Akty Prawne na Android

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *