Skip to main content

Uprawnienia Budowlane – Program do nauki na egzamin

Program UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 przeznaczony jest dla kandydatów przygotowujących się do egzaminu na uprawnienia budowlane w każdej specjalności. Umożliwia przyswojenie i sprawdzenie znajomości aktów prawnych, skracając tym samym czas poświęcony na naukę i znacznie usprawniając jej proces. Program jako uzupełnienie nauki, polecamy także kandydatom ubiegającym się o uprawnienia architektoniczne.

Na egzaminie wymagana jest znajomość kilkudziesięciu ustaw i rozporządzeń, często bardzo obszernych. Przygotowywanie się w sposób tradycyjny przez czytanie/ zapamiętywanie jest wysoce nieefektywne i czasochłonne, a często prowadzi jedynie do zniechęcenia. Z programem Uprawnienia Budowlane przejdziesz przez proces egzaminacyjny szybko i bezproblemowo.

UWAGA! – Aktualizacja JESIEŃ 2017
Program został zaktualizowany do wymagań PIIB na egzamin JESIEŃ 2017.
 • Dwa niezależne tryby pracy programu „NAUKA” oraz „EGZAMIN” ułatwiają naukę i sprawdzanie wiedzy.
 • Możliwość wyboru dowolnej liczby aktów do nauki lub działów oraz sortowanie wg wymaganego stopnia znajomości
 • Szybkie zapamiętywanie dzięki funkcji „PYTAJ DO SKUTKU” oraz podpowiedziom do każdego pytania.
 • Przegląd odpowiedzi, szczegółowe statystyki i historia wyników na wykresach.
 • Unikalna baza pytań i odpowiedzi, duża powtarzalność na egzaminach sięgająca nawet 90%.
 • Bezpłatne i nieograniczone aktualizacje programu w okresie obowiązywania licencji.
 • Każdy użytkownik otrzymuje aktualny zestaw ponad 1500 pytań na EGZAMIN USTNY z ostatnich 5 lat, z możliwością filtrowania wg rodzaju i specjalności oraz Izby (PIIB).
 • Program działa lokalnie na komputerze użytkownika i nie wymaga dostępu do internetu co gwarantuje szybkość działania.

WYBÓR RODZAJU UPRAWNIEŃ I SPECJALNOŚCI

Program umożliwia wybór konkretnego rodzaju uprawnień oraz specjalności co pozwala ograniczyć ilość aktów prawnych do przyswojenia do jedynie tych wymaganych przez Izbę. Program zawiera pytania ze wszystkich rodzajów uprawnień budowlanych oraz architektonicznych.

 

TRYB NAUKI

W tym trybie wyświetlane są losowo pytania z wybranych aktów prawnych, po wybraniu odpowiedzi automatycznie jest ona weryfikowana a rezultat wyświetlany na ekranie, co pozwala na „wzrokowe zapamiętanie prawidłowej odpowiedzi. Dzięki eksponowaniu odpowiedzi oraz czytelnym komunikatom wizualnym, wiedza przyswajana jest niezwykle szybko .

Widok okna głównego w trybie nauki

WYBÓR AKTÓW PRAWNYCH

Użytkownik ma możliwość jednoczesnego wyboru dowolnej liczby aktów prawnych do nauki. Dla wygody zostały one pogrupowane w działy zgodnie z listą wymagań PIIB. Dużym ułatwieniem jest także opcja sortowania według wymaganego stopnia znajomości: ogólnego lub szczegółowego.

 

Okno wyboru aktów prawnych do nauki

PODSTAWA PRAWNA – PODPOWIEDZI

Program podpowiada podstawę prawną dla każdego pytania i odpowiedzi. Dzięki temu bardzo łatwo sprawdzić w każdej ustawie i rozporządzeniu konkretny artykuł lub paragraf, na bazie którego pytanie powstało.


PYTAJ DO SKUTKU

Funkcja PYTAJ DO SKUTKU umożliwia powtórne wyświetlenie pytań, na które udzielono błędnej odpowiedzi. Pytania powtarzane są tak długo, aż wszystkie odpowiedzi w danym akcie prawnym będą poprawne. Usprawnia to znacznie proces nauki, gdyż pozwala użytkownikowi skupić się tylko na pytaniach sprawiających problemy i szybko wyeliminować popełniane błędy.

STATYSTYKI

Na każdym etapie nauki jest możliwość wyświetlenia szczegółowego podsumowania pokazującego liczbę pytań w danym akcie prawnym, liczbę udzielonych odpowiedzi, liczbę poprawnych, błędnych odpowiedzi oraz postęp i wynik w procentach.

Widok statystyk wyników testów

WYKRESY

Program automatycznie zapamiętuje wyniki poprzednich testów. Wyniki następnie można wyświetlić na wykresach i obserwować postępy w nauce dla poszczególnych aktów prawnych, działów jak i całościowo.

Widok wykresów

PODGLĄD ODPOWIEDZI

Na każdym etapie nauki użytkownik ma możliwość podglądu udzielonych odpowiedzi. Program może wskazać wszystkie odpowiedzi, tylko poprawne, bądź tylko błędne. Dodatkowo odpowiedzi pogrupowano według konkretnego aktu prawnego.


Podgląd udzielonych odpowiedzi

TRYB EGZAMINU

W tym trybie użytkownik ma możliwość sprawdzenia swojej wiedzy zdobytej podczas nauki. Warunki egzaminu, takie jak liczba pytań, dobór ich zakresu, czas trwania oraz wymagany poziom do zaliczenia testu zostały dobrane w oparciu o Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane opublikowany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Umożliwia do bardzo dokładne sprawdzenie i ocenę stopnia swojego przygotowania do egzaminu.

Widok okna głównego w trybie egzaminu

 Po zakończonym egzaminie użytkownik otrzymuje komunikat o jego wyniku, czasie trwania oraz ma możliwość szczegółowego przeglądu wszystkich udzielonych pytań i odpowiedzi.

Wyniki egzaminów na bieżąco są zapisywane i jest możliwość ich podglądu na czytelnych wykresach.


PYTANIA

Program umożliwia sprawdzenie i przyswojenie wiedzy z 97 aktów prawnych wymaganych na egzaminie przeprowadzanym przez PIIB. W bazie programu dostępne jest ponad 2671  pytań opracowanych przez specjalistów posiadających uprawnienia budowlane.

 • Prawo Budowlane
 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Przepisy BHP
 • Przepisy branżowe

Dodatkowe nigdzie nie publikowane pytania:

 • Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – 16 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – 175 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych – 11 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – 30 pytań
 • Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – 14 pytań
 • Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – 8 pytań
 • Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny – 6 pytań
 • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego – 35 pytań
 • Wiele innych przepisów branżowych
Lista aktów prawnych i liczba pytań dostępnych w programie: POBIERZ

STAN PRAWNY PYTAŃ ZAWARTYCH W PROGRAMIE

Przed każdym egzaminem Polska Izba Inżynierów Budownictwa publikuje na swej stronie internetowej listę aktów prawnych, których znajomość będzie wymagana. Ponadto na tej liście przy każdej ustawie znajduje się stan prawny, który będzie obowiązywał.

Przykładowo, dla Ustawy Prawo Budowlane:

 • Jednolity tekst – Dz.U.13.1409
 • Zmiany – Dz.U.14.40 art.57, Dz.U.14.768 art.1, Dz.U.14.822. art.3, Dz.U.14.1133
Aktualny stan prawny: JESIEŃ 2017
 • Lista opublikowana przez PIIB na egzamin Jesień 2017 – POBIERZ
 • Lista opublikowana przez IARP na egzamin Lato 2017 – POBIERZ

Lista aktów prawnych zawarta w programie – POBIERZ

AKTUALIZACJE

Baza pytań aktualizowana jest dwa razy w roku, tuż po ogłoszeniu przez PIIB ustaw wymaganych na najbliższym egzaminie oraz ich wymaganego stanu prawnego.

Aktualizacje programu są darmowe w okresie 1 roku od daty zakupu licencji.

Instrukcję aktualizacji programu znajdziesz TUTAJ
Informacja o terminach i zakresach ostatnich aktualizacji SPRAWDŹ

VIDEO PREZENTACJA MOŻLIWOŚCI PROGRAMU

TRYB NAUKI

TRYB EGZAMINU

 

WERSJA DEMO

Zapraszamy do pobierania i testowania programu w wersji demonstracyjnej. Wersja testowa oferuje pełną funkcjonalność. Jedyną różnicą jest błędne wyświetlanie prawidłowych odpowiedzi

POBIERZ DEMO Pobrano 45006 razy

 

PEŁNA WERSJA PROGRAMUDokonaj zakupu

Wybór produktu/usługi:
Rodzaj licencji: Liczba sztuk:

Licencja podstawowa – na pierwsze stanowisko

[Windows] – Cena: 130zł brutto

Licencja dodatkowa – na kolejne stanowiska

[Windows] – Cena: 80zł brutto
Dodatkowo polecamy:

Licencja Android – promocja 2 w 1

[Android] – Cena: 70zł brutto – dla posiadaczy wersji na komputer ( warunki promocji )

Opracowanie Akty Prawne

egzamin na Uprawnienia Budowlane – Cena: 50zł brutto [ szczegóły ]
Dane kupującego:


Forma płatności:

Wystaw fakturę VAT

Akceptuję regulamin oraz umowę licencyjną

 

Aktywacja programu
Po wpłacie otrzymasz unikalny numer licencji, który umożliwi użytkowanie programu w wersji pełnej.

promocja2w1

KONIECZNIE SPRAWDŹ PRZED ZAKUPEM

 • Umowa licencyjna na użytkowanie programu UPRAWNIENIA BUDOWLANE – POBIERZ
 • Instrukcja obsługi – POBIERZ

Pytania i problemy związane z programem należy zgłaszać pod adresem: kontakt@uprawnieniabudowlane.pl

 • System operacyjny Windows
 • Działająca wersja DEMO programu
 • Microsoft NET Framework 4 ( jeżeli nie ma, program automatycznie go zainstaluje)
 • Do instalacji oraz aktywacji programu wymagane jest połączenie z internetem

 • Przed zakupem licencji na użytkowanie programu należy koniecznie zapoznać się z wersją DEMO
 • Zakup licencji na użytkowanie programu oznacza akceptację warunków umowy licencyjnej, regulaminu sprzedaży oraz regulaminu świadczenia pomocy technicznej
 • Faktury wystawiane są na żądanie Klienta i przesyłane w formie elektronicznej

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Umożliwia to szybkie i bezpieczne przeprowadzenie transakcji. Dzięki temu użytkownik ma możliwość pobrania pliku natychmiast po dokonaniu wpłaty ( w przypadku płatności kartą bądź e-przelewem). Dla płatności realizowanych zwykłym przelewem, przekazem pocztowym, z sieci Moje Rachunki bądź Zapłać w Żabce plik wysyłany jest mailem po zarejestrowaniu wpłaty na koncie zgodnie z regulaminem sprzedaży.
Najdogodniejszy sposób płatności można wybrać po kliknięciu na przycisk Wykonaj przelew. Preferowany sposób to e-przelew lub płatność kartą.

93 myśli na temat “Uprawnienia Budowlane – Program do nauki na egzamin

 1. Używam program kilka dni i oto co mi się nasuwa:

  #szybka możliwość przyswojenia wiedzy, szczególnie jeśli jesteś wzrokowcem
  # możliwość obserwowania postępów na wykresach daje większą motywację do nauki
  # program jest „ładny” 🙂

  Podsumowując jak na razie jestem zadowolony… zdam relację po egzaminie.

 2. Witam,

  Sądzę, że bardzo przydatny byłby tryb egzaminu z możliwością wyboru specjalności, typu i zakresu uprawnień budowlanych dla jakich chcemy aby program przeprowadzał egzamin.

  Generalnie świetna robota.

  Pozdrawiam
  Jarek

  1. Generalnie polecam naukę wszystkich aktów prawnych zamieszczonych w programie, gdyż nie ma gwarancji, że nie pojawią się z nich pytania na egzaminie.

   Praktycznie wszystkie z nich są opisane w wymaganiach PIIB jako znajomość całości aktu prawnego lub ogólna znajomość. Nigdzie jednak nie ma definicji „ogólnej znajomości zagadnienia” i w praktyce pytanie można dostać ze wszystkiego.

   Jako przykład na egzaminie w sesji jesiennej 2010 specjalność elektryczna dostała całkiem sporo pytań z warunków technicznych jakim powinny odpowiadać tory kolejowe.
   Czy ktoś z elektryków spodziewał się tego? 🙂

   Zestaw pytań zamieszczony w bazie programu pozwolił mi zdać egzamin z wyróżnieniem. Oceniam, że powtórzyło się od 90-95% pytań, ale to oczywiście nie musi być regułą na kolejnych egzaminach

 3. Witam
  Dziś zdawałem uprawnienia instalacyjne z 90 pytań testowych 80 się powtórzyło, Zdecydowanie polecam zakup tego programu. Po nauce na tym programie 80% szansy na zdanie egzaminu.
  P.S. Do autorów programu proszę w przyszłych wersjach dolożyć pytania z sieci gazowych.

  Polecam

 4. Witam,
  Polecam program, bardzo ciekawie zrobiony, mnóstwo pytań, które pokrywają się prawie w 99% z egzaminem. Wszystkie pytania aktualne, łatwość nauki i przyswajania wiedzy. Szkoda tylko, że nie posiada do wglądu samych treści rozporządzeń i ustaw, ale myślę, że twórcy coś z tym zrobią.

  Ogólnie świetna robota, a pieniądze zainwestowana uważam za jedne z lepiej wydanych !!

 5. witam

  80% pytań spokojnie się pojawiło, kolega Michał bardzo słusznie zauważył brak pytań z sieci gazowych

  Jeśli chodzi o uprawnienia to jedne z lepiej wydanych pieniążków ;-))

 6. Witam,

  Czy zostaną w przyszłości dodane pytania z warunków technicznych dla drogowych obiektów inżynierskich oraz warunków technicznych dla autostrad płatnych?

  1. tak, planujemy dodać wspomniane akty prawne przed jesienną sesją egzaminacyjną.
   prosimy śledzić aktualizacje na naszej stronie www

 7. Witam,

  Program warty polecenia dla Architektow.
  Dzieki niemu zdalem egzamin pisemny w sesji letniej 2012.

 8. Z przyjemnością informujemy, że do bazy pytań programu dodano pytania z zakresu warunków technicznych dla drogowych obiektów inżynierskich oraz warunków technicznych dla autostrad płatnych

 9. Witam,

  Na jakiej podstawie została sporzadzona baza pytan w programie ?
  Uczac sie wylacznie z uzyciem programu na egzamin pisemny jaka jest szansa jego zdania = jaka jest szansa ze pytania sie powtorza ??

  1. Pytania opracowano na podstawie listy przykładowych pytań publikowanych przez PIIB oraz opracowań własnych uwzględniających wieloletnią analizę pytań pojawiających się na egzaminach i weryfikację najważniejszych aktów prawnych pod kątem wymagań egzaminacyjnych.

   Na egzaminach zwykle powtarza się od 80% do 95% pytań zawartych w programie, oczywiście w zależności od rodzaju i specjalności uprawnień. Tak więc istnieje bardzo duża szansa na solidne przygotowanie się do egzaminu tylko i wyłącznie z pomocą programu UPRAWNIENIA BUDOWLANE.

   1. w tym roku powtórzyło się znacznie mniej pytań, po rozmowie z dwoma znajomymi wyszły Nam takie stystyki:
    1 izba – projektowe bez ograniczeń 45/75
    2 izba – wykonawcze bez ograniczeń 48/75
    3 izba – wykonawcze bez ograniczeń 49/75

    więc powtarzalność to około 63 procent, samym programem więc nie zdamy pisemnego, trzeba poczytać żeby się nie przeliczyć 🙂

   2. nie wyciągałbym takich wniosków bo próba jest niemiarodajna 3 osoby / 3600 i jeszcze pewnie z tej samej specjalności.

    Natomiast w tej sesji Izba, o czym sama poinformowała na stronie wprowadziła i zmodyfikowała sporo pytań więc mogło być nieco gorzej i tutaj bierzemy się za aktualizację do następnej sesji

   3. Na kiedy można się spodziewać (w związku z „nieaktualnością” pytań) kolejnej aktualizacji programu?

   4. Pierwszą aktualizacje planujemy na początek nowego roku. Aktualizacje są bezpłatne przez 1 rok od momentu zakupu.

 10. Witam
  Program bardzo pomógł mi w nauce do części pisemnej. W dniu dzisiejszym zaliczyłem z wynikiem pozytywnym egzamin w specjalności sanitarnej – projektowanie. Z 75 pytań testowych powtórzyło się około 60, które zawiera program. To wystarczyło aby znać. Teraz jeszcze „tylko” ustny…… Pozdrawiam

 11. W moim przypadku znalazłem ten program dosłownie w ostatniej chwili i dzięki niemu czekam teraz na egzamin ustny
  Polecam

 12. Na egzaminie (90 pytań) powtórzyło się ok 80% pytań – także bardzo dużo.
  Aby zdać egzamin wystarczy poza programem doczytać PB i warunki techniczne.
  Zdecydowanie polecam!!

 13. Czy ktoś się orientuje czy na testach pojawiają się pytania z aktów prawnych których znajomość dla danej specjalności określona została jako znajomość ogólna??

 14. Program przydatny. Właśnie dziś popchnięty egzamin pisemny, do którego uczyłem się z jego pomocą. Jedyne uwagi, jaki można mieć – mimo podawania aktualizacji na sesję wiosna 2013, to kilku pytać z 500 publikowanych przez Izbę w programie brakowało (na szczęście nie padły 🙂 ). A druga sprawa – to już bardziej techniczna dla przyszłych użytkowników niż uwaga – fajnie, jakby dało radę warunki techniczne (popularną „2”) podzielić na kategorie tematyczne (sanitarka, elektryka, wymiary pomieszczeń, etc.) bo zakuwanie na raz 500 pytać jest dość trudne. Mniejsze partie lepiej wchodzą, bo szybciej wraca się do przerobionych pytać. Myślę, że mogłoby to być ułatwienie, jeżeli jest technicznie do wykonania. Ogólnie program polecam. Z 75 pytań testowych myślę, że około 55 – 60 dziś się pojawiło czyli minimum na zdanie zapewnione. Reszta z własnej nauki, praktyki i łutu szczęścia 🙂 Tak więc polecam.

 15. Dzisiaj zdałem cześć testową egzaminu Kb- kierowanie bez ograniczeń 🙂
  Nauka z powyższego programu oraz doczytanie przepisów gwarantuje sukces.
  Spoza programu były może trzy pytania – reszta taka sama 😀
  POLECAM!

 16. Po zakupie programu, bez jakiegokolwiek przygotowania, uzyskałem ok. 60%. Przy drugim podejściu do pytań osiągnąłem już wynik ok. 80%. Doczytałem PB, WT, BHP i na egzaminie właściwym było już 90%. Polecam program, mocno ułatwił przygotowania.

 17. Dzisiaj zdałem egzamin ustny z KB do kierowania bez ograniczeń.
  Pytania na wcześniejszym teście pokryły się w 90% wystarczy przeczytać 2 razy KPA,PB,BHP i spokojnie mozna zdawać.
  Na ustnym miałem proste pytania oprócz 4 z mojej praktyki dostałem; 1.kiedy nie wymagane jest pozwolenie na rozbiórke, 2. Co to są fundamenty bezpośrednie :), 3. Młodociani na budowie podać 3 rodzaje prac jakich nie mogą wykonywać. 4. Warunki jakie muszą spełniać dojścia do stanowisk pracy.

  Spokojnie na wszystko jest czas, nie ma się naprawde czego obawiać 😀
  Pozdrawiam i życze powodzenia 😀

 18. Witam
  Po wcześniejszych komentarzach powiedziałem sobie, że jak zdam to podzielę się swoimi przeżyciami. Szczere i obiektywne porady są bardzo potrzebne osobom, które maja zamiar zdawać na uprawnienia. Do rzeczy, piszę-zdałem!
  Izba podlaska, specjalność sieci sanitarne, uprawnienia do projektowania b.ograniczeń. Test przeszedł ze stresem ale chyba nieźle 71/75 pkt. Wielką zasługę na pewno ma ten program prezentowany na stronie+czytanie całych rozdziałów ustaw i rozporządzeń dot. np. jednego pytania. Pod koniec uczenia na pytania testowe odpowiadałem z automatu, oczywiście wiedziałem o podstawie prawnej danej odpowiedzi. Tak, że na teście ok. 80 pytań się powtórzyło z programu, a jeśli były nowe pytania to intuicyjnie się domyśliłem. Egz. ustny, stres większy, pewnie ze względu na czekanie na swoją kolej, a później na wynik. Pytania na moim ustnym, łącznie z zakresu mojej książki, kolejności i dokładnej treści pytań nie pamiętam, ale: 1. jakie substancje nie można wprowadzać do kanalizacji sanitarnej, 2.co to jest zabezpieczenie wodne w kanalizacji (z pytań pomocniczych, jakie to urządzenie), 3. w jakiej odległości w inst went. i klimat. są umieszczone otwory rewizyjne, 4. co dołączamy do wniosku o pozwolenie na budowę, 5. war. techn. wodociągu na obszarach wiejskich na podstawie projektu (z mojej książki), 6.war. techn. kanalizacji sanit. na podst. projektu (z mojej książki), 7. od czego zależy obl. strat ciepła, 8. czy można wprowadzać ścieki do ziemi. Niby proste i trudne. to zależy. Wtedy było trudne. Ciężko było znaleźć odpowiedzi w moich materiałach-wtedy. W domu bez problemu 🙂
  W każdym razie, uczyłem się ok 1,5 mies. na luzie, ostatnie 2 tyg. intensywne. Za duży nacisk kładłem na rozporządzeni typu „ogólna znajomośc” Wogle nie przydała się wiedza typu kolejowe, hydrotechniczne, drogi itp. Teraz nacisk kładłbym na PB,PB,PB, WT,WT,WT,BHP,KPA,KC, OŚ. Dotyczy testu i ustnego. Życzę wszystkim najlepszego. Pozdrawiam

 19. Miałem egzamin w branży KB projektowanie/budowa bez ograniczeń, czyli 90 pytań na teście.
  Uczyłem się do testu głównie przy pomocy programu, przed testem przeczytałem tylko raz PB, warunki techniczne i KPA.
  65 pytań w teście było identycznych jak w programie (te pytania wypełniłem i policzyłem), pozostałe były albo nieco inaczej sformułowane albo inne.
  Wniosek jest taki, że program bardzo pomaga, można szybciutko odfajkować większość pytań a nad resztą porządnie się zastanowić. Koniec końców 80 na 90 miałem dobrze.
  Ustny to osobna historia, zaliczony, nie było specjalnie ciężko, trzeba poświęcić 2 całe dni na przejrzenie wszystkich norm i przepisów plus jeden dzień na przemyślenie swojej praktyki i ponowne przejrzenie warunków technicznych i 5 najbardziej podstawowych norm (fundamenty, stal, żelbet, obciążenia, murowa – ta ostatnia bardzo ważna).

 20. Hej, niecałe 2 tyg. temu zdałem część testową egzaminu, a dzień później część ustną, specjalność Kb – do kierowania bez ograniczeń. Na teście z poza programu nie było wiele pytań. Powtórzyło się 80-90%. Program bardzo ułatwia przygotowania. Przeczytanie najważniejszych przepisów: PB, WT, BHP, KPA … a następnie utrwalenie ich rozwiązując testy gwarantuje sukces. Dołączę się do uwagi, którą ktoś wcześniej napisał, że przydało by się część z WT „2” podzielić na jakieś działy, bo przerobienie na raz 494 pytań jest dość trudne, a mniejsze partie łatwiej się zapamiętuje :). Poza tym program rewelacja. Warto wydać te 130 zł. POLECAM!

 21. Cześć, też się pochwalę i podam pytania z ustnego dla projektantów sanitarnych jakie miałem.
  Zdałem 13.12.2013 Izba Dolnośląska egzamin ustny. Pisemny bez większych problemów, program ze tej strony polecam szczerze-bardzo ułatwia przygotowanie i można iść na pewniaka z uśmiechem na test… , ale przeczytać należy nawet po kilka razy PB, WT budynków, zresztą to jest wiedza potrzebna każdemu uprawnionemu w przyszłości, polecam też KPA, trochę BHP, i WT sieci gazowych
  Komisja na ustnym przystępna rzeczowa i konkretna, stres przed wejściem…masakra. Przy odpowiadaniu gdy widzą, że człowiek wie co mówi i zna się na temacie bez kręcenia, idzie lekko i łatwo. Powodzenie uważam zależy w 70% od pytań jakie się dostanie z praktyki i tych wylosowanych. Mi poszło łatwo, odpowiadałem kilka minut, konkretnie i bez czytania z kartki, to jest punktowane na plus:) Odpowiedziałem na wszystko, punktacji nie podali mi, ale pogratulowali wyniku. Oto pytania:1.w jaki sposób i jakim powietrzem dopuszcza się wentylowanie garaży zamkniętych i pom. nie przeznaczonych na stał pobyt ludzi?2. Co to jest obiekt budowlany?3.Podaj warunki lokalizacji wyrzutni i czerpni dachowych. 4. Kiedy decyzja ulega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania? + 4 pytania bezpośrednio z praktyki projektowej.
  Życzę wszystkim powodzenia

 22. Program pomógł bardzo chociaż część pytań była nowa. Testy zdane za pierwszym razem. Ustny za drugim …. na pierwszym brakło 0,25pkt …

 23. Izba dolnoślaska. Uprawnienia elektryczne bez ograniczen do prowadzenia robot. Egzamin zdany. Program pomógł ale było około 20 nowych pytań (dotyczacych specjalizacji elektrycznej z gazociagów, kolei). Na pewno dla przyszłych zdających ważną informacją będzie jak było na ustnym egzaminie. Zacznę od pytań:

  1. Co to jest obiekt budowlany zdefiniowany w Ustawie Prawo Budowlane?
  2. Jakie warunki muszą spełniać dojścia i przejścia do urządzeń technicznych ?
  3. Co to jest urządzenie elektryczne ?
  4. Jakie powinny być spełnione warunki przy układaniu kabli elektroenergetycznych pod mostami i wiaduktami kolejowymi

  Z praktyki:
  5. Podaj podstawe prawną i zasady układania kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych pomiędzy szafkami kablowymi
  6. Podaj podstawe prawną i zasady instalowania ograniczników przepięć
  7. Podaj podstawe prawną i zasady przygotowania dokumentacji pomontażowej i odbiorowej
  8. Podstawa prawna i zasady prowadzenia prac rozruchowych przy wprowadzaniu linii 220kV do stacji.

  Jak ktoś się uczył i faktycznie był na budowie to pytania były proste.
  Komisja była pozytywnie nastawiona, nie było naporu by udowodnić mi że czegoś nie umiem. Pytania można było dowolnie przedstawiać. Czasu na przygotowanie było około godziny. Odpowiadałem jakieś 15-20 min. Komisja zwracała uwagę na to czy się czyta czy mówi (ja trochę czytałem). Można było mieć swoje materiały ze szkolenia.

 24. Witam. Czytam teraz tekst projektu rozporządzenia z dnia 7 lipca 2014 r., opublikowany na stronie Śląskiej Izby Inż. Budownictwa, odnośnie sposobu przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane. Rozdział 3, paragraf 6, punkt 4 głosi, że: „Wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi jednej z czterech propozycji odpowiedzi (A albo B, albo C, albo D)”. Czy to rozporządzenie już weszło w życie? Bo jeśli tak, to czy nowa wersja programu do nauki na uprawnienia uwzględni nowy sposób przeprowadzenia egzaminu (cztery a nie trzy możliwe odpowiedzi)?

 25. kupiłam ten program 2 lata temu jak zdawałam na upr. budowlane wykonawcze – wtedy skutecznie pomogło; teraz startuje na projektowe i znowu kupiłam – genialna pomoc, która pomaga poukładać sobie w głowie ten ogrom materiału do opanowaniu – dzięki dla pomysłodawcy i oczywiscie polecam

 26. Właśnie jestem świeżo po pisemnej części egzaminu – specjalność konstrukcyjno-budowlana, upr. do proj. i kier. robotami bud. bez ograniczeń. Sesja jesienna 2014, Podkarpacka Izba.W zasadzie jeszcze nie znam wyników:) Pytania powtórzyły się w ok. 75-80%, także wg mnie warto.

 27. Witam egzamin pisemny zdałem w dniu dzisiejszym. Branza sanitarna uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń. Z programu powtórzyło się około 50 pytań na 75. Polecam wszystkim, choć warto przeczytać też najważniejsze ustawy bo w kilku pytaniach w programie są błędne odpowiedzi.

 28. Witam, slask, specjalnosc konstrukcyjno-budowlana do kierow. robotami bez ograniczen. Dzis po pisemnym – do przodu 65/75. Do testu uczylem sie wylacznie przy uzyciu programu i moje spostrzezenia takie: 1.) mysle ze warto wydac te pare zlotych, gdyz pokrylo sie okolo 65-70% pytan, 2.) nie bardzo mialem pomysl jak sie zabrac do nauki a po odpaleniu programu jakos to poszlo 3.) szkoda ze nie ma opcji drukowania ale jak ktos sie uprze to i z tym klopotem jakos sie upora 4.) przydalaby sie opcja mozliwosci rozwiazywania testow w formie zblizonej do egzaminu badz archiwalnych. Reasumujac zainwestowane pare zlotych sie oplacilo, teraz czas na ustny w sumie nie mam jeszcze pomyslu jak sie teraz za to zabrac takze gdyby ktos mial jakies sugestie to smialo. Milego zakuwania i powodzenia na ustnym

 29. Witam. Tak jak inni chcę się podzielić się swoimi wspomnieniami. A więc zaczynamy, Podlaska Izba Inżynierów Białystok listopad 2014, uprawnienia wykonawcze instalacje sanitarne bez ograniczeń. Swoją naukę zacząłem 11 dni przed egzaminem pisemnym, pierwsze 6 dni tylko czytałem ustawy, a ostatnie 5 dni tylko i wyłącznie testy z tego programu. Starczyło, ale na styk. Otrzymałem 57/75, ale nie miałem ich super opanowanych (2100pytań), ale też wiem, że kilka co wiedziałem to pomyliłem, generalnie sam program wystarczył więc do zdania pisemnego, ale przeczytałem ze zrozumieniem PB, WT budynków sieci gazowych, obiektów rolnych, obiekty kolejowe, KPA, KC, OŚ, i dosłownie z tego i tylko tego miałem pytania na egzaminie. Generalnie ok 50-55 pytań było z tego programu, ok 5 pytań było zmienionych, a reszta inna szczególnie z ochrony środowiska i sieci gzowych. Nie polecam tak krótkiej nauki jak u mnie, tydzień więcej i byłoby o wiele lepiej, minimum 3 tygodnie ale takich wolne od pracy i kujesz od 7 do 23, weźcie se to do serca bo musisz to umieć!!. Co do ustnego, 8 pytań, w tym 4 z praktyki, a jedno było takie naprawdę z praktyki wykonawczej lub projektowej, projektowe to jakieś zadanko przyłącze do narysowania omówienia można było mieć w zasadzie jakie miałeś materiały w domu, to i te miałem, ale czas..skrócony teraz do 25minut pozwoli ci znaleźć maksymalnie odp na 3 pytania. Pytań na ustnym jest 8, na 6 wiedziałem, na 2 znalazłem z Norm. Moje pytania z ustnego:
  1- co powinien zawierać plan BIOZ (str tyt cz opisowa cz rys) i to wsio, 2 – kiedy gdzie nie można stosować instalacji gazowej gdy gaz jest cięższy od powietrza (piwnica bo może gromadzić się na dole i iść do kratek kan), 3- jaka musi być powierzchnia przewodów spal dymowych wentylacyjnych(chodziło, że musi być odporna na temp, nie może się rozszerzać itp), 4 – jak powinny być wyprowadzone wyloty kanałów dymowych spalinowych wentylacyjnych na dachu o spadku 10st, że np. dymowe do wylotu komina i 0,6m od kalenicy – z Normy, i teraz pytania z praktyki, 5 – rodzaje studni kanalizacyjnych, jakie są z czego zrobione i co robią (PVC PP PE betonowe, żelbetowe, GRP, zmiany kierunku, przepływowe, włazowe, niewłazowe, 6-jakie są zabezpieczenia wykopów (czyli szalunki systemowe i grodzice stalowe ścianka szczelna), 7- montaż separatora na kanale deszczowym( podłoże: że podbudowa z chudziaka B10do wyrównania, później B30 30cm i tutaj zatopione zbrojenie, i montujemy nasz betonowy sep, na górę płyta dociążając,a jak sep stalowy to dodatkowo pasy i kotwy by nie wypłynął gdy duży poziom wód gruntowych), 8 – to było zadanie: rura DN300 wykop 0,9m głębokości grunt niespoisty jak będzie wykonywał taki kanał, czyli szerokość wykopu jakie ściany i czy z szalunkiem czy bez.

  1. Do Adam S.
   Widze że miałeś 4 pytania z praktyki z sieci zewnętrznych.
   Czy ty wylosowałeś taki zestaw pytania i czy miałeś praktykę głównie na sieciach i komisja zadaje pytania z praktyki?

   1. Pytanie z sieci kanalizacyjnych to były w kopertach. Ogólnie losujesz sobie 3 koperty. Razem te 8 pytań. Miałem praktykę głównie na sieciach. Ale to różnie z tym bywało. Stres większy na ustnym, ale wiadomo, pierw zdać trzeba pisemny.

 30. Śląska Izba Inżynierów, sesja jesienna 2014 branża sanitarna – egzamin zdany . Polecam program do nauki, bardzo przystępna forma przyswajania wiedzy. Na egzaminie powtórzyło się ok 70% pytań. W programie brakuje pytań z ustawy o gospodarce odpadami, BHP przy budowie i eksploatacji sieci gazowych i stosunkowo mało jest pytań dotyczących warunków technicznych dla sieci gazowych. Na pewno oprócz uczenia się testów z programu trzeba przeczytać prawo budowlane, warunki, techniczne, BHP I KPA. Powodzenia

 31. Opolska Izba Inżynierów, sesja jesień 2014 uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do projektowania bez ograniczeń – egzamin zdany! Program baaardzo pomocny, szybko się uczy, pytania praktycznie identyczne – ALE – nie radzę bazować tylko i wyłącznie na programie, aczkolwiek jest duża szansa, że ucząc się tylko z niego zda się. Pytania żywcem z bazy programu w ilości ok 55/75 czyli prawie na „styk” (potrzeba 57 prawidłowych). Warto poczytać prawo budowlane, warunki techniczne, bhp, KPA. W tym roku sporo pytań z ochrony środowiska, odpadów i bhp ogólnego (min. ubezpieczenia). Skomentuję może od razu ustny, bo sam szukałem o nim informacji i z tym było różnie. Wg mojego odczucia ustny dużo trudniejszy od pisemnego, bardzo mało czasu na przygotowanie się (25 min), trzeba mieć dobrze opanowane i pozaznaczane co gdzie jest. Sama konkretna odpowiedź na wylosowane pytania w zupełności nie wystarcza, oprócz tego pojawia się wiele pytań „około” związanych z danym zagadnieniem, trzeba się mocno orientować. Komisja przyjazna, ale wymagająca i dociekliwa. W moim przypadku pytania min – wzmacnianie słupów murowanych; schematy, obciążenia i obliczanie ścian murowanych; rodzaje więźby dachowej w zależności od rozpiętości (tutaj oprócz wymienienia zgodnie z pytaniem dodatkowo prośba komisji o dokładne omówienie jednej wskazanej przez komisję); stężenia dachowe w hali o konkretnie podanych wymiarach – rozrysowań i omówić zasady, współczynnik wyboczeniowy, obciążenia, praca stężeń; belki podsuwnicowe i estakady z suwnicami – kombinacje obciążeń, siły od suwnicy; ustalanie kategorii geotechnicznych; dokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie po nieistotnych zmianach w projekcie budowlanym. Suwnice były częste na ustnym, inni mieli też min. spoiny w murach – grubości i odchyłki, łączniki w drewnie itp. Trzeba solidnie przeglądnąć i przypomnieć normy, tok postępowania przy wymiarowaniu 🙂 na szczęście już za mną i to z sukcesem, powodzenia wszystkim przyszłym zdającym!

 32. Witam
  Na uprawnienia drogowe bez ograniczeń zdawałam w Szczecinie – udało sie:)
  Program rewelacyjny – 80% pytań było na teście. Co do ustnego, to komisja bardzo sympatyczna, cierpliwa i niestresująca. Nie oblewała nikogo specjalnie. Pytania:
  1. Z jakiego powodu właściwy organ może nakazać przeprowadzenie kontroli obiektu budowlanego?
  2.Z jakich powodów właściciel / zarządca / użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzenia napraw w obiekcie budowlanym?
  3. Zadania nadzoru BHP.
  4. Jakie wody należą do właściciela działki – chodziło o wody stojące, deszczówka, woda, za którą zapłacił właściciel – z wodociagu
  5. dot. Normy – średnice ziaren poszczególnych gruntów – np piadek drobny itd. Jakie kruszywo do podbudowy pomocniczej itd
  6.Ścieki na drogach poza zabudowaniami – temat rzeka
  7.Wymienić elementy drogi w zależności od jej klasy – jezdnia, chodniki, pobocza, pasy awaryjne itd
  8. Praktyczne – drogi klasy S wszystko na ich temat- przekrój poprzeczny, jak budować nasypy itd.

  Polecam nie zostawiać nauki na 2-3 tyg przed, tylko zacząć chociaż z miesięcznym wyprzedzeniem. Robić testy do bólu – z czasem juz nawet nie czyta się do końca pytań. Do tego nie omijać rozporządzeń.Norm przyznam szczerze nie przegladałam, ale udało mi się znaleźć w normach komisji to, co potrzebowałam. Przeczytac chociaż raz rozporządzenia i duzo zaznaczać bo pozniej na egzaminie jest bardzo mało czasu, wiec lepiej jest miec dobrze wszystko pokładane. Nie polecam nauki tylko z testów.
  Powodzenia wszystkim, którzy będą przystepować do kolejnej sesji.

 33. WSTĘP
  Obiecałem sobie napisać poniższy mini poradnik po tym, jak usłyszałem takie oto dwa zdania:
  Pracodawca przed egzaminem: „Masz 2 tygodnie urlopu na przygotowanie się do egzaminu – ja zdałem, to i ty zdasz!” oraz słowa kolegi po oblanym egzaminie: „Słuchaj, w 3 tygodnie na pewno nie opanujesz materiału”. Jedno i drugie zdanie można uznać za prawdę w takim samym stopniu jak i fałsz. Wszystko zależy od metodyki przygotowywania się oraz indywidualnego podejścia do samego egzaminu. Na pewno można się prześlizgnąć i zdać po 2 tygodniach jeśli ktoś jest odważny, ma szczęście i wielki łeb, ale równie dobrze można oblać po miesiącu szczerej, ale nieefektywnej nauki. Zaczynamy!

  Istnieją 2 opcje przygotowania się do egzaminu
  1) Uczciwe
  2) „po łebkach”

  reszta w pliku wordowskim na moim chomiku

  1. Zacznę od końca, czyli od metody nr 2 w bardzo dużym skrócie:
   – kupujemy programy komputerowe z bazą pytań testowych (np. uprawnienia budowlane.pl);
   – uczymy się odpowiedzi na pamięć bardzo intensywnie – kilka dni pod rząd;
   – odświeżamy całą wiedzę ze studiów z zakresu praktycznych zagadnień wykonawczych oraz konstrukcyjnych (w oparciu o zrozumienie zagadnień);
   – odświeżamy wszelkie zagadnienia praktyczne i konstrukcyjne dotyczące wszelkich robót i procesów ujętych i wpisanych w naszą książkę praktyki.

   O ile egzamin pisemny da się zdać po szybkiej i intensywnej nauce z programami komputerowymi (jeżeli mamy szczęście i trafimy na dobry zestaw pytań), o tyle egzamin ustny to loteria* i tylko nasza wiedza i umiejętności praktyczne zadecydują o wyniku egzaminu. Nie warto ryzykować czasu i pieniędzy dla tak dużego ryzyka niepowodzenia.

   *dotyczy osób nieprzygotowanych

  2. PODSUMOWANIE
   Zdanie egzaminu pisemnego to formalność, pod warunkiem, że poświęcimy odpowiednio dużo czasu i sił na rzetelną naukę budowlanych biblii. Pytania powtarzają się, ale co roku jest większa lub mniejsza ilość pytań nowych lub sformułowanych w nowy sposób. Nauka pytań z programem da nam pewność znajomości odpowiedzi na 40-70% pytań, zaś uczciwa nauka poprzez czytanie ze zrozumieniem treści aktów da nam pewność, że wybrniemy z odpowiedziami na całą resztę nowych pytań i przezwyciężymy element zaskoczenia czy to drogą eliminacji, pamięcią wzrokową, czystą wiedzą czy logiką. Pamiętajmy też, że ciężka nauka będzie pomocna od momentu, kiedy rozpoczniemy pełnić samodzielne funkcje. Dzięki rzetelnej nauce będziemy mogli szybko odnaleźć poszukiwane zagadnienia (będziemy wiedzieć gdzie je w ogóle szukać), ale nie oszukujmy się, że zapamiętamy wartości, wielkości i wytyczne do końca życia. Grunt to być w pełni świadomym swoich obowiązków, odpowiedzialności i sytuacji na budowie generujących konsekwencje, o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia!

   Zdaliśmy egzamin pisemny. Egzamin ustny może odbyć się tego samego dnia lub kilka dni po nim. Jeżeli 3 tygodnie nauki norm do egzaminu ustnego odbyliśmy rzetelnie – możemy spać spokojnie i liczyć na pozytywny wynik całości.

   *w sesji jesiennej 2014 na egzaminie pisemnym nie było pytań z aktów pobocznych, czyli: dróg, kolei, budowli morskich, mało było z warunków technicznych, zaś przytłaczająca ilość pytań stanowił zakres BHP. Oczywiście standardowo sporo było z prawa budowlanego. Rok wcześniej zaś na egzaminie do uprawnień wykonawczych – konstrukcyjnych trafiła się duża ilość pytań z dróg.

  3. Egzamin pisemny konstrukcyjno-budowlane wykonawcze b/o 15 maja 2015r. Podsumowanie z mojej strony jest takie: 3 – krotne przeczytanie PB, WT, BHP(ogólne, transportowe, roboty budowlane), KPA czyli dokładnie jak wyżej koledzy pisali. Następnie wałkowanie pytań z programu aż do znudzenia. W moim przypadku było to 7- krotne rozwiązanie całej bazy z programu. Za 6 i 7 razem robiłem już dosłownie kilka błędów na 1724 pytania co dawało jakieś 99,7 %. Na początku wiadomo rozwiązywanie wg aktów, potem koniecznie wszystkie pytania wymieszane bo właśnie w tej formie będą na egzaminie. Na egzaminie rozwiązałem w pierwszej kolejności pytania które były w bazie programu, policzyłem i wyszło 60 pytań, co daje 80%. Pozostałe 15 pytań na logikę bądź drogą eliminacji głupich odpowiedzi. Z dostępnego czasu 115 minut wykorzystałem może 35-40min. Także nie taki diabeł straszny. Wynik pozytywny.

 34. Jestem po egzaminie pisemnym IS PW, zaliczonym pozytywnie w dużej mierze dzięki programowi. Moja subiektywna opinia:
  – na egzaminie pojawiło się około 80% pytań z testu (moim zdaniem dużo lepsza skuteczność w porównaniu z konkurencją, rozmawiałem na ten temat z ludzmi bezpośrednio po egzaminie),
  – tym razem pojawiło się sporo pytań z odpadów i składowisk odpadów (w teście ich brakowało)
  P.S. W teście brakuje okienka w którym będzie wyświetlany akt prawny dotyczący aktualnie zadawanego pytania. Jesli to poprawicie to program będzie naprawdę bezkonkurencyjny.
  … a teraz szykuim na ustny 🙂 pozdro

 35. Witam, ARCH. proj bez ograniczeń. (Opole) czerwiec 2015. Piszę, bo mało tu komentarzy dla architektów. Podtrzymuje opinie ok. 70% pytań się powtarza. Samo robienie testów nie nauczy nas do ustnego, ale łatwiej jest zapamiętać te wszystkie śmieszne odległości, szerokości i wysokości. Pod tym kątem polecam, do ustnego wystraczyło mi przeczytanie 2-krotnie WT/PB/BHP, Kpa raz ze zrozumieniem plus testy. ok. 2 tyg nauki przed egzaminem, ostro (5h dziennie), wcześniej tylko wieczorami 20-22. (praca_rodzina, nie dało się inaczej).
  Ustne pytania dziwne, dużo rysowania: szkice kuchni w zakładzie gastronimcznej, sala operacyjna w banku, problemy techniczne ogrodzeń (to moje), rysowanie schodów, pochylni. Dodatkowo miałem pytania o karte informacyjna przedsiewziecia, oraz tryb udzielania zamówień publicznych. Inni mieli wentylacje mech. w garażach, o kominach, drgoach pożarowych itp itd. Ogólnie trzeba wiedzieć gdzie co jest. Miałem swoje materiały podrukowane, ale w sumie wystaczył mi ogólnodostepny laptopik na którym był zainstalowany LEX.
  Życzę wszystkim powodzenia1111idę pić.

 36. Właśnie uczę się na egzamin w sesji jesiennej, i powiem że już po jednym rozwiązywaniu trybu Nauki przeszedłem na Egzamin i są efekty szczególnie po opcji „pytaj do skutku”. Program jest naprawdę super ale mam jedną uwagę, czy nie dało by rady aby odpowiedzi się mieszały za każdym razem jak powtarza się pytanie albo rozwiązuje od nowa? Bo jak wracamy do pytania w którym nie wiedzieliśmy nic odpowiedź jest w tym samym miejscu co ułatwia zapamiętywanie ale na teście może być inaczej. Ale tak czy owak program jest super.

 37. Jestem świeżo po egzaminie (projektowanie bez ogr.- instalacje sanitarne). Program polecam w 100% Na egzaminie pytania powtórzyły się w 85%. Oczywiście wynik pozytywny 🙂 Dodatkowo mogę powiedzieć że osoba która stukała się wyłącznie z rozporządzeń i ustaw nie zdała egzaminu. Warto zainwestować te parę groszy, a twórcom programu chciałem podziękować ponieważ w kieszeni pozostało mi 3 tys (tyle kosztuje kurs przygotowawczy przynajmniej w Łodzi). Teraz ustny… przydała by się jeszcze taka pomoc na tą drugą część egzaminu oczywiście w mojej specjalności.

 38. Polecam program, pomógł w przygotowaniach. Egzamin Małopolska: około 60 pytań identycznych, 10 z aktów które obejmuje baza program, 5 z poza zakresu bazy programu.

 39. Hej,
  Jestem po egzaminie (Konstrukcje budowlane, wykonawcze, bez ograniczeń) Zdawałem w Krakowie (małopolska okręgowa izba inżynierów budownictwa) Jeśli chodzi o program – moim zdaniem powtórzyło się około 60% pytań 100% to samo co w programie, ponadto uważam, że około 20% pytań było delikatnie pozmienianych – komisja zmieniała np liczby na słowa (w programie było 14 dni a na egzaminie czternaście dni) dla wzrokowców to trochę miesza się w głowie. Ja osobiście ani jeden raz nie przeczytałem Warunków technicznych, Prawa budowlanego i KPA. Uczyłem się przed 7 dni przed egzaminem codziennie od 9:00 do około 24 – 1:00 w nocy (miałem urlop) ale to było do znudzenia. Jak bym miał jeszcze raz to zrobić to bym zaczął miesiąc wcześniej codziennie po 200 pytań. Polecam lecieć działami do momentu aż nie uzyska się 90-100%. Moim zdaniem opcja pytaj do skutku nie pomaga tak bardzo jak przejście wszystkich pytań i później kolejne ich przejście i kolejne z jednego zakresu (rozporządzenia, działu). Jak masz już około 100% w dziale przechodzisz do następnego i tak aż zrobisz wszystkie.. Dla autora programu polecił bym podział działu WT – jest tam 494 pytania i ciężko to opanować – podzielił bym to na minimum 3 poddziały.. Jak już skończycie to sugeruje 2 razy przelecieć w trybie mieszanym wszystkie pytania (około 4 dni). jak już to zrobicie wróćcie do trybu dział po dziale – i bierzcie opcję do skutku, jak przerobicie wszystkie to zacznijcie rozwiązywać testy (próbne egzaminy). Moja podpowiedź – po każdym przerobionym dziale i około 2 razy dziennie róbcie sobie próbne egzaminy – na początku będziecie mieli wyniki około 40pyt / 75pyt. później będzie powyżej 57. Ja miałem max 69/75.
  Po przerobionym dziale i egzaminie wejdzie sobie w przegląd poprawnych pytań i odpowiedzi i starajcie się czytać pytanie i poprawną odpowiedź – to naprawdę dużo daje!!! 🙂 No cóż jak coś odpisujcie na mój komentarz, ja uczę się do ustnego który mam jutro (23.11.2015r.) OCZYWIŚCIE POLECAM PROGRAM. ZDAŁEM :):):)

 40. 20.11.2015 zdawałem egzamin na uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń ( 75 pytań ), przygotowywałem się tylko przy użyciu w/w programu przez tydzień po kilka aktów prawnych dziennie + powtórki. W efekcie czego opanowałem ponad 1700 pytań. Egzamin pisemny zdany z wynikiem 66 pkt na 75 pkt. Naprawdę polecam ten program, nowe funkcje tj. egzamin rewelka ( po wcześniejszej nauce poszczególnych aktów ). Polecam.

 41. Czy kupując licencję na drugi komputer okres 1 roku aktualizacji liczony jest od terminu zakupu pierwszej licencji, czy tej drugiej?

 42. Dla mnie ważne było to, że ten program nie wymagał dostępu do internetu przez co nie byłem uwiązany no i też działał szybko i nie zacinał.

  Kolega kupił jakiś inny niby super program online ( działający w przeglądarce internetowej ) niby na wszystkim ale przez to, że łączył się co pytanie z serwerem strasznie zamulał. Szczególnie przed egzaminem gdy więcej osób chciało się uczyć, serwery wysiadały a on został z niczym.

 43. Polecam w 100% zakup tego programu. Na 75 pytań powtórzyło mi się 55 pytań. Zdawałem wykonawcze bez ograniczeń instalacje sanitarne.

 44. Architektura; projektowanie bez ograniczeń, Małopolska. Zdałem zarówno pisemny jak i ustny, choć kosztowało mnie to sporo nerwów. Na teście powtórzyło się około 80% pytań z testów dotyczących PB, WT, KPA. Niestety pojawiło się też około 10-12 pytań z bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na budowie, z czego kompletnie nie byłem przygotowany, a baza pytań w programie tego nie obejmuje. Na szczęście połowę z tych pytań dało się wziąć na logikę. Generalnie program pomaga się przygotować do testu, choć dobrze byłoby uaktualnić bazę pytań.

 45. Program oczywiście przydatny i bardzo dobry. Jedyne co poleciłbym autorowi do wprowadzenia to:

  – możliwość zaznaczania podczas nauki pytań które sprawiają dużą trudność, aby zostały one umieszczane w osobnej bazie. Dzięki temu można by zrobić mix pytań ze wszystkich ustaw, które sprawiają największe kłopoty i odpytywać się już tylko z nich.

  – możliwość zaznaczania kilku ustaw z których program ma zadawać pytania. Na chwilę obecna możemy się odpytywać z 1 ustawy na raz.

  – Możliwość cofania pytania. Czasami w trybie auto pytanie przeleci, a chciałoby się jeszcze dłużej przeanalizować odpowiedź.

 46. Witam. Drogowe do kierowania BO izba Łódzka.
  Pisemny zaliczony program przydatny uwagi poprzednika (Krzyska) od programu słuszne. brakło mi aktów pod pytaniem.
  Ustny: TEORIA: jakie kary przewiduje PB, warstwa ścieralna co to i jakie masy można stosować, odwodnienie drogi, warstwa ścieralna z cienkiego BA na zimno. Praktyka: ścieżka rowerowa z BA po kolej, stabilizacja Rm=2,5 MPa technologia wykonania,omów sposób wykonania podbudowy z BA o gr. 17 cm, oznakowanie tymczasowe od projektu do wprowadzenia-etapy.

 47. Uprawnienia telekomunikacyjne do kierowania w ograniczonym zakresie. Pisemny i ustny zaliczony. Na 45 pytań 36 widziałem wcześniej dzięki programowi. Także wynik 40/45. Program polecam. Najlepiej rozwiązywać testy jednocześnie sięgając do ustaw czytając całość zagadnienia.

  1. Program został sprawdzony i nie zawiera wirusów. Dodatkowo plik instalacyjny pobierany jest bezpiecznym połączeniem https.

   Avast w przypadku nowych plików ( które jeszcze w odpowiedniej ilości nie zostały pobrane przez innych użytkowników Avasta) domyślnie wskazuje zagrożenie DRep.

   Proponujemy dodać wyjątek bezpieczeństwa w opcjach antywirusa.

   1. Dostaliśmy właśnie informacje z biura Avasta, iż nasz program został dodany do bezpiecznej listy ( whitelist) i przy następnej aktualizacji bazy wirusów błąd nie powinien się już pojawiać

 48. Izba łódzka, uprawnienia projektowo-wykonawcze bez ograniczeń instalacje sanitarne. Na egzaminie powtórzyło się ok. 75% pytań z programu, z czego większość miała identyczną formę, natomiast w niektórych wyraźnie został zmieniony szyk zdania lub odpowiedzi, ew. pozmieniane wartości odpowiedzi, ale bez problemu można było się domyśleć o które pytanie chodzi. Trafiło się przynajmniej kilka trudnych pytań których próżno szukać w programie i z tego co się orientowałem po egzaminie, mało kto odpowiedział na nie poprawnie. Miałem wynik 77/90, więc jestem zadowolony.

  Jeśli chodzi o sam program, ma przyjemną szatę graficzną i działa bardzo sprawnie. Napotkałem pojedyncze błędy w odpowiedziach, odrobinę błędów ortograficznych i bardzo dużo błędów interpunkcyjnych (brak przecinków, podwójne spacje i czasami brak polskich znaków). Na szczęście w nauce to nie przeszkadza. Autorom proponuję podzielić pytania z Rozporządzenia 75 na kilka mniejszy podgrup, ponieważ ciężko przyswoić ponad 500 pytań z jednego aktu prawnego „na raz”. Poza tym, szczerze polecam program ponieważ baza pytań jest wyjątkowo duża i tryb „pytaj do skutku” jest bardzo pomocny! Ani trochę nie żałuję wydanych pieniędzy.

 49. Witam,

  Do nauki na uprawnienia budowlane wybrałem Wasz program, jednak z uwagi na mocno okrojony zakres prawa budowlanego, brak pytań z zakresu prawa wodnego, tylko 3 pytania z zakresu prawa zamówień publicznych zdecydowałem się na wykupienie dodatkowego programu od konkurencji, który te rzeczy miał bardziej dopracowane, jednak funkcjonalność tego drugiego programy była o wiele gorsza ze względu na brak przeglądu pytań po rozwiązaniu testu. Tak więc oprócz wyżej wymienionego zakresu – korzystałem z Waszego programu. Uprawnienia do przodu, polecam do nauki.

  1. Oczywiście aktualizacja się pojawi, czekamy jak na razie na ogłoszenie wymagań przez PIIB na egzamin jesień 2017. Zwykle publikacja następuje na koniec sierpnia/ początek września.
   Aktualizacje programu są natomiast bezpłatne przez 1 rok od momentu jego zakupu.

   1. Tak, aktualizacja wiąże się ze zmianami w bazie danych co wymusza ponowną instalację i restart zapisanych wyników.

 50. Witam,
  w wykazie przepisów opublikowanych przez PIIB w pozycji 1 wyszczególniono ustawę PB Dz. U. 16.290, która obowiązywała do 2017-06-05. Obecnie obowiązującym aktem jest ustawa PB Dz.U. 2017 poz. 1332.

  Która wersja ustawy jest obowiązująca na egzaminie ta wyszczególniona przez PIIB w zestawieniu, czy obecnie obowiązująca zgodnie ze stanem prawnym?

  1. Teoretycznie obowiązuje Dz.U. 2017 poz. 1332 ( taki też został uwzględniony w programie), choć tak naprawdę zmiany między tymi przepisami są kosmetyczne.

 51. Pytanie dotyczące programu.
  Jedna licencja oznacza że program mogę zainstalować na jednym komputerze, a żeby korzystać z drugiego laptopa to już muszę dokupić dodatkową licencję? Nie chodzi mi o jednoczesne używanie programu ale możliwość używania programu z różnych miejsc w ramach mojego indywidualnego hasło i loginu?
  Mam dwa komputery jeden w domu drugi w pracy i czy jak zdecyduję się na zakup i zainstalowanie programu na domowych komputerze to w pracy tez będę mógł korzystać z programu?

  1. Program jest instalowany na komputerze a licencja przypisywana jest do konkretnego stanowiska komputerowego. Dzięki temu działa szybko oraz nie wymaga dostępu to internetu.

 52. W poprzedniej wersji programu dla specjalności inżynieryjno drogowej (wykonawcze) ile pytań było z warunków tech. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie? Teraz pytań jest 524 i są bardzo szczegółowe, dla drogowca w ogóle nieprzydatne. Wątpię żeby na egzaminie „drogowym” było pytanie o instalacje zimnej wody w szpitalach…

  1. Zakres pytań dobierany jest w oparciu o wytyczne PIIB (link). Dla specjalności drogowej znajomość WT dla budynków jest wymagana.
   Dodatkowo od sesji jesień 2017 PIIB usunęło z wykazu informacje o stopniu znajomości ( szczegółowa lub ogólna ) oraz o wymaganych konkretnych fragmentach aktów, które z danej ustawy trzeba znać. Co sprawia, że wszystkie akty są teraz przynajmniej w teorii tak samo ważne.

   Nasz program umożliwia natomiast dowolny wybór aktów prawnych, można wybierać konkretne ustawy, działy lub mieszać wybór wg swoich preferencji w obrębie zestawu wymaganego przez PIIB.

   1. Właśnie, tylko w teorii są tak samo ważne. Teraz niestety nie możemy w programie wybrać czy zakres pytań ma być ogólny czy szczegółowy. Pytania z WT dla budynków chciałbym opanować w zakresie ogólnym ,domniemam że pytań będzie dużo mniej niż 524.
    Proszę przemyśleć czy powrót do możliwości wyboru w programie stopnia znajomości aktu nie byłby dobrym rozwiązaniem.

   2. Niestety musimy działać w oparciu o obowiązujące przepisy i regulacje.

    ps. PIIB nigdy nie podało dokładnej definicji co oznacza znajomość ogólna a co szczegółowa, więc tak naprawdę była to tylko wskazówka a nie konkret. Przykładowo jeżeli jest 500 pytań z WT to nie ma możliwości nauczyć się ich w zakresie ogólnym, gdyż nie ma informacji , które konkretnie pytania są ogólne a które szczegółowe. Więc zasadniczo możliwości są tylko dwie albo się ich uczyć albo nie uczyć 😉

 53. Mam pytanie do dostawcy programu ( a może ktoś z Was wie). Czy można instalować na iPadzie (czy chodzi na iOS’ie)? Znacznie by to ułatwiło sprawę;)
  Dzięki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *