Kategorie
Egzamin

Zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu

Zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu to dokument potwierdzający pozytywną weryfikację wniosku o nadanie uprawnień budowlanych złożonego przez kandydata. Kandydat dopuszczony do egzaminu na uprawnienia budowlane zawiadamiany jest o terminie egzaminu przez przewodniczącego okręgowej komisji kwalifikacyjnej…

Kategorie
Egzamin

Przebieg egzaminu pisemnego – testowego

Egzamin pisemny stanowi pierwszy etap egzaminu na uprawnienia budowlane. Celem egzaminu jest sprawdzenie znajomości przepisów prawnych związanych z realizacją procesu budowlanego. Statystycznie jest łatwiejszy, niż egzamin ustny natomiast warto się do niego odpowiednio przygotować i…