Skip to main content

PIIB rezygnuje z podawania wymaganego stopnia znajomości przepisów na egzaminie na uprawnienia budowlane

Kilka dni temu pojawił się zaktualizowany wykaz aktów prawnych, których znajomość będzie wymagana na egzaminie na uprawnienia budowlane JESIEŃ 2017. W jednej kwestii różni się on w sposób zasadniczy od wykazów publikowanych wcześniej.

Oto jak wyglądało to w poprzednich latach/sesjach egzaminacyjnych:

Przy każdym akcie prawnym podany był wymagany zakres jego znajomości. Często różnił się on dla poszczególnych specjalności.

 

W najnowszym wykazie (JESIEŃ 2017) wygląda to w sposób następujący:

Brak jest więc podanego zakresu znajomości danego przepisu.

Co to oznacza w praktyce?

  1. Ujednolicenie zakresu wymagań dla poszczególnych specjalności. Zwroty „znajomość ogólna” oraz „znajomość szczegółowa” nie były nigdy szczegółowo wyjaśnione przez PIIB. Oto oficjalna ich definicja, z której niestety niewiele wynika w praktyce:
  2. W wielu  przypadkach ze względu na brak określonych wymagań teoretyczna konieczność nauki dodatkowych zakresów, które dotychczas nie były wymagane. Ostatecznie jaki kształt przyjmą wymagania i jakie będzie podejście PIIB dowiemy się pewnie dopiero po najbliższym egzaminie. Przykładowo:
USTAWA zakres wcześniej zakres aktualny
Ustawa  z  dnia  14.06.1960  r. –  Kodeks postępowania administracyjnego. znajomość  przepisów działów I i II całość*
Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny. najomość przepisów  Księgi Trzeciej, tytułu XV i XVI całość*
Ustawa  z  dnia  23.07.2003  r.  o  ochronie  zabytków  i opiece nad zabytkami. znajomość przepisów wyłącznie:
Rozdziały 1-4, Rozdział 7,
Rozdział 9, Rozdział 11,
Rozdział 13
całość*
Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. znajomość  przepisów w
zakresie:
Dział  I    – całość
Dział II    – Rozdziały 1-7
Dział III   – całość
całość*

 

 

*na razie wymaganie teoretyczne – kluczowe będzie podejście PIIB

Można więc powiedzieć, iż niestety dla każdego rodzaju oraz specjalności uprawnień zakres wymagań teoretycznie ulegnie zwiększeniu. Niestety często o fragmenty ustaw i rozporządzeń niekoniecznie związane z zasadniczym zakresem uprawnień.

2 myśli na temat “PIIB rezygnuje z podawania wymaganego stopnia znajomości przepisów na egzaminie na uprawnienia budowlane

    1. Być może, natomiast tak jak wspomniane zostało w artykule na chwile obecną poszerzenie jest teoretyczne, gdyż wszystko zależy od PIIB czy będą wymagać np. części aktów prawnych w żaden sposób nie związanych z budownictwem. To okaże się dopiero po najbliższym egzaminie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *