Kategorie
Egzamin

PIIB rezygnuje z podawania wymaganego stopnia znajomości przepisów na egzaminie na uprawnienia budowlane

Kilka dni temu pojawił się zaktualizowany wykaz aktów prawnych, których znajomość będzie wymagana na egzaminie na uprawnienia budowlane JESIEŃ 2017. W jednej kwestii różni się on w sposób zasadniczy od wykazów publikowanych wcześniej.

Oto jak wyglądało to w poprzednich latach/sesjach egzaminacyjnych:

Przy każdym akcie prawnym podany był wymagany zakres jego znajomości. Często różnił się on dla poszczególnych specjalności.

 

W najnowszym wykazie (JESIEŃ 2017) wygląda to w sposób następujący:

Brak jest więc podanego zakresu znajomości danego przepisu.

Co to oznacza w praktyce?

  1. Ujednolicenie zakresu wymagań dla poszczególnych specjalności. Zwroty „znajomość ogólna” oraz „znajomość szczegółowa” nie były nigdy szczegółowo wyjaśnione przez PIIB. Oto oficjalna ich definicja, z której niestety niewiele wynika w praktyce:
  2. W wielu  przypadkach ze względu na brak określonych wymagań teoretyczna konieczność nauki dodatkowych zakresów, które dotychczas nie były wymagane. Ostatecznie jaki kształt przyjmą wymagania i jakie będzie podejście PIIB dowiemy się pewnie dopiero po najbliższym egzaminie. Przykładowo:
USTAWA zakres wcześniej zakres aktualny
Ustawa  z  dnia  14.06.1960  r. –  Kodeks postępowania administracyjnego. znajomość  przepisów działów I i II całość*
Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny. najomość przepisów  Księgi Trzeciej, tytułu XV i XVI całość*
Ustawa  z  dnia  23.07.2003  r.  o  ochronie  zabytków  i opiece nad zabytkami. znajomość przepisów wyłącznie:
Rozdziały 1-4, Rozdział 7,
Rozdział 9, Rozdział 11,
Rozdział 13
całość*
Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. znajomość  przepisów w
zakresie:
Dział  I    – całość
Dział II    – Rozdziały 1-7
Dział III   – całość
całość*

 

 

*na razie wymaganie teoretyczne – kluczowe będzie podejście PIIB

Można więc powiedzieć, iż niestety dla każdego rodzaju oraz specjalności uprawnień zakres wymagań teoretycznie ulegnie zwiększeniu. Niestety często o fragmenty ustaw i rozporządzeń niekoniecznie związane z zasadniczym zakresem uprawnień.

4 odpowiedzi na “PIIB rezygnuje z podawania wymaganego stopnia znajomości przepisów na egzaminie na uprawnienia budowlane”

Dzień dobry, czy mogą Państwo udostępnić na stronie zakresy, które obowiązywały wcześniej? Może to być pomocne, bo „znajomość ogólna” jak dla mnie nic nie znaczy.
Pozdrawiam!

Być może, natomiast tak jak wspomniane zostało w artykule na chwile obecną poszerzenie jest teoretyczne, gdyż wszystko zależy od PIIB czy będą wymagać np. części aktów prawnych w żaden sposób nie związanych z budownictwem. To okaże się dopiero po najbliższym egzaminie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *