Kategorie
Egzamin

Wykaz aktów prawnych i norm – egzamin Wiosna 2017

Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała wykaz przepisów ( ustawi i rozporządzeń ), których znajomość będzie wymagana na egzaminie testowym i ustnym na uprawnienia budowlane w sesji WIOSNA 2017.

W wykazie zawarto 165 aktów prawnych podzielonych wg wymaganego stopnia znajomości dla poszczególnych rodzajów i specjalności uprawnień budowlanych.
POBIERZ WYKAZ AKTÓW

Dodatkowo Izba opublikowała także zestaw norm, wytycznych instrukcji i poradników, których znajomość oraz umiejętność praktycznego wykorzystania będzie sprawdzana na egzaminach.

POBIERZ WYKAZ NORM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *