Kategorie
Aktualności Terminy Wymagania

Termin składania dokumentów na uprawnienia budowlane PIIB 2022

Jakie terminy składania dokumentów obowiązują w okręgowych izbach inżynierów budownictwa. Sprawdź kiedy złożyć wniosek na sesję Wiosna 2022.

Znamy już planowany termin egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji egzaminacyjnej WIOSNA 2022. Zgodnie z informacją przekazaną przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa sesja egzaminacyjna rozpocznie się egzaminem testowym w dniu 27 maja 2022 r.

Zgodnie z regulaminem organizacji i przeprowadzania procesu kwalifikacyjnego osoby, które chcą wziąć udział w egzaminie powinny odpowiednio wcześnie złożyć dokumenty kwalifikacyjne. W związku z tym, że niektóre okręgowe komisje kwalifikacyjne rozpoczęły już przyjmowanie wniosków, poniżej podajemy ostateczne terminy w jakich będą one przyjmowane. Lista terminów będzie aktualizowana na bieżąco.

Zwracamy uwagę, iż ze względu na zaostrzoną sytuację epidemiologiczną w Naszym kraju większość izb rezygnuje z bezpośredniej obsługi interesantów. Wnioski należy wysyłać listownie, a bezpośredni kontakt będzie utrudniony. Warto w takim wypadku składać dokumenty z odpowiednim wyprzedzeniem. Ostatnio zgłaszały się osoby, które ze względu na obowiązujące terminy i braki w dokumentach zostały przeniesione przez komisje kwalifikacyjne na kolejne sesje egzaminacyjne. Na uprawnienia będą musiały poczekać co najmniej pół roku wcześniej.

Termin składania dokumentów na uprawnienia w okręgowych izbach – sesja Wiosna 2022

Lista terminów będzie na bieżąco aktualizowana.

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski kwalifikacyjne przyjmowane będą w dniach od 10 do 21 stycznia 2022 roku. Wyłącznie pocztą lub kurierem.

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Przyjmowanie wniosków w terminach – od 17 stycznia do 4 lutego 2022 r. Jedynie za pomocą poczty lub firm kurierskich, po uprzedniej rejestracji w portalu PIIB.

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Dokumenty należy składać w terminie – od 17 stycznia do 11 lutego 2022 r. Brak możliwości osobistego składania, a jedynie za pomocą poczty lub firm kurierskich.

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski przyjmuje się w terminie – 1 lutego do 15 marca 2022 r. Wnioski przyjmowane wyłącznie za pomocą poczty lub firm kurierskich.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski kwalifikacyjne przyjmowane będą do 28 stycznia do 2022 roku po uprzedniej rejestracji elektronicznej. Nie ma możliwości osobistego składania dokumentów, a jedynie za pomocą poczty lub kuriera.

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Przyjmowanie wniosków w dniach od 24 stycznia do 11 lutego 2022 roku po uprzedniej rejestracji. Uruchomienie rejestracji w portalu PIIB od 3 stycznia 2022.

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Dokumenty można składać w terminie od 14 do 25 lutego 2022 roku. Obowiązuje wymóg rejestracji elektronicznej, którą izba uruchomi od 9 lutego.

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski będą przyjmowane najpóźniej do 31 stycznia 2022 r. Dokumenty można składać osobiście po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie. Dopuszcza się również wysyłkę pocztą lub kurierem.

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski należy składać w terminie – od 10 do 28 stycznia 2022 r. Jedynie za pomocą poczty lub firmy kurierskiej. Brak możliwości osobistego złożenia dokumentów w siedzibie okręgowej PIIB.

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Dokumenty należy składać w terminie – od 10 do 28 stycznia 2022 r. Obowiązuje elektroniczna rejestracja w portalu PIIB.

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Ostateczny termin składania wniosków – 28 stycznia 2022 r. Wnioski przyjmowane wyłącznie za pomocą poczty.

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Dokumenty kwalifikacyjne przyjmowane będą od 3 do 21 stycznia 2022 roku , po uprzedniej elektronicznej rejestracji w portalu PIIB.

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski przesyłane pocztą lub kurierem przyjmowane będą w dniach od 24 stycznia do 24 lutego 2022 roku. Nie ma możliwości bezpośredniej wizyty w siedzibie izby.

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Przyjmowanie wniosków w dniach od 1 do 11 lutego 2022 roku po uprzedniej rejestracji elektronicznej na stronach PIIB.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Termin składania dokumentów – od 10 do 28 stycznia 2022 r. Elektroniczna rejestracja wniosków od 2 stycznia 2022.

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski przyjmowane są w dniach od 10 do 27 stycznia 2022 roku po uprzedniej rejestracji. Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą.

Wniosek kwalifikacyjny

Osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane składa we właściwej według miejsca swego zamieszkania okręgowej izbie inżynierów budownictwa wniosek kwalifikacyjny. Do wniosku należy dołączyć załączniki potwierdzające odbycie praktyki zawodowej, dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz potwierdzenie danych osobowych.

Uprawnienia budowlane drożeją w 2022 roku

Opłaty związane z kwalifikacją wykształcenia i praktyki zawodowej, a także za przeprowadzenie egzaminów będą większe w 2022 roku. Podwyżki sięgają nawet 25% w stosunku do opłat ponoszonych w latach wcześniejszych. Całkowity koszt oddzielnych uprawnień to 2000 zł natomiast uprawnienia łączne będą kosztować ponad 3000 zł. Oczywiście w przypadku zdania egzaminu na uprawnienia budowlane za pierwszym podejściem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *