Kategorie
Egzamin Terminy

Uprawnienia budowlane – terminy egzaminów w 2022 roku

Sprawdź terminy egzaminów na uprawnienia budowlane i architektoniczne planowane na 2022 rok. Kiedy należy złożyć wnioski kwalifikacyjne?

Egzamin na uprawnienia budowlane odbywa się co najmniej dwa razy w roku w dwóch sesjach egzaminacyjnych. Zwykle terminy egzaminów przypadają na miesiące maj-czerwiec, dla sesji wiosna-lato, oraz listopad-grudzień, w przypadku sesji jesień-zima. Egzaminy w zależności od specjalności uprawnień organizowane są przez Izbę Architektów ( uprawnienia w specjalności architektonicznej) lub Izbę Inżynierów PIIB ( wszystkie pozostałe specjalności uprawnień budowlanych). Zasady kwalifikowania i wymagania aby wziąć udział w egzaminie są podobne w poszczególnych izbach, natomiast

Egzamin na uprawnienia budowlane – terminy w 2022 roku

Egzaminy na uprawnienia budowlane w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa zaplanowano w następujących terminach:

 • sesja egzaminacyjna WIOSNA 2022 – termin egzaminu testowego na uprawnienia budowlane to 27 maja 2022 roku.
 • sesja egzaminacyjna JESIEŃ 2022 – prawdopodobny termin egzaminu testowego to 18 listopad 2022 roku.
uprawnienia budowlane test 2022

W przypadku egzaminów organizowanych przez PIIB ostateczny termin zostanie potwierdzony przed każdą sesją egzaminacyjną.

Każda sesja egzaminacyjna rozpoczyna się egzaminem testowym. Osoby, które na testach uzyskają wynik pozytywny zostają dopuszczone do egzaminów ustnych. Te zwykle odbywają się w przeciągu kolejnych kilku tygodni.

Aby przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane należy wypełnić szereg wymagań formalnych oraz złożyć wniosek kwalifikacyjny w odpowiednim terminie. Dla egzaminów w sesji wiosennej komisje kwalifikacyjne zwykle wyznaczają terminy przyjmowania wniosków w okresie od początku stycznia , do maksymalnie końca lutego. W przypadku sesji jesiennej, wnioski kwalifikacyjne zwyczajowo przyjmowane są od końca lipca do końca sierpnia. Ostateczne terminy odpowiednio wcześnie zostaną podane na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych. Złożenie dokumentów warto natomiast zaplanować odpowiednio wcześnie, gdyż liczba dokumentów jest znaczna. Co ważne złożenie dokumentów po terminie, zgodnie z regulaminem spowoduje przyjęcie wniosku na następną sesję egzaminacyjną. Termin uzyskania uprawnień w tym wypadku może się przesunąć aż o pół roku.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa organizuje egzaminy na uprawnienia budowlane w następujących specjalnościach:

 • konstrukcyjno-budowlanej
 • inżynieryjnej drogowej
 • inżynieryjnej kolejowej
 • sanitarnej
 • elektrycznej
 • inżynieryjnej hydrotechnicznej
 • inżynieryjnej wyburzeniowej
 • telekomunikacyjnej
 • inżynieryjnej mostowej

we wszystkich rodzajach i zakresach ( uprawnienia do projektowania, do kierowania, nieograniczone i w ograniczonym zakresie).

Egzaminy na uprawnienia architektoniczne – terminy w 2022 roku

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP w odróżnieniu od PIIB, publikuje planowane daty egzaminów na kilka lat do przodu. W związku z tym znamy już dokładne terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w 2022 roku.

 • egzamin na uprawnienia architektoniczne w sesji lato 2022 rozpocznie się 10 czerwca 2022 roku od testu egzaminacyjnego;
 • egzamin na uprawnienia architektoniczne w sesji zima 2022 odbędzie się 2 grudnia 2022 roku;

W przypadku egzaminów na uprawnienia architektoniczne organizowanych w IARP zwykle wnioski kwalifikacyjne przyjmowane są najpóźniej na 3 miesiące przed planowaną datą egzaminu testowego. Podobnie jak w przypadku PIIB, dokumenty najlepiej przygotować i złożyć odpowiednio wcześniej. W razie konieczności poprawek lub uzupełnień, będzie czas na wyjaśnienia i przystąpienie do egzaminu w planowanym terminie.

Izba Architektów RP organizuje egzaminy na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi, bez ograniczeń oraz w zakresie ograniczonym.

Wymagania na egzamin na uprawnienia budowlane

Osoba, która planuje przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane musi spełnić szereg wymagań formalnych. Przede wszystkim, w zależności od wnioskowanej specjalności potrzebne jest odpowiednie wykształcenie, którego zakres określono w załączniku do rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Każdorazowo wymagane jest również odbycie praktyki zawodowej, której zakres również dostosowany jest do wybranych uprawnień budowlanych. Wymagane wykształcenie oraz okresy praktyki można sprawdzić za pomocą kalkulatora wykształcenia i praktyki zawodowej. Dodatkowo należy złożyć w wyznaczonych terminach komplet dokumentów kwalifikacyjnych oraz dokonać opłaty za organizację i przeprowadzenie egzaminów na rzecz właściwej izby inżynierów lub architektów.

2 odpowiedzi na “Uprawnienia budowlane – terminy egzaminów w 2022 roku”

Witajcie.
Pytanie dotyczace egzaminu jezeli jest wprowadzony podział dla specjalności 1wsza idzie konstrukcyjno budowlana a później pozostałe branże czy egzamin będzie taki sam dla wszytskich specjalności czy jednak będzie podział na specjlanosci? Jak to wygląda?

Pytania są zawsze dostosowane do konkretnej specjalność i rodzaju zdawanych uprawnień.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *